Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Kmeň Basidiomycota

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Abortiporus biennispleťovec obyčajnýrůznopórka pleťová
Aecidium ranunculi-acris
Agaricuspečiarka
Agaricus aestivalispečiarka letnápečárka letní
Agaricus aestivalis var. venerispečiarka letná jarná
Agaricus albidoperonatus
Agaricus altipespečiarka dlhohlúbikovápečárka dlouhonohá
Agaricus annaepečiarka štíhlapečárka Annina
Agaricus aridicolapečárkovec písečný
Agaricus arvensispečiarka ovčiapečárka ovčí
Agaricus augustuspečiarka obrovskápečárka císařská
Agaricus benesiipečiarka Benešovapečárka Benešova
Agaricus bernardiipečiarka smradľavápečárka Bernardova
Agaricus bisporuspečiarka dvojvýtrusnápečárka dvouvýtrusná
Agaricus bisporus var. albiduspečiarka dvojvýtrusná belava
Agaricus bitorquispečiarka obyčajnápečárka opásaná
Agaricus bohusiipečiarka trsovitápečárka Bohusova
Agaricus bresadolanuspečiarka Romagnesihopečárka Romagnesiho
Agaricus campestrispečiarka poľnápečárka polní
Agaricus campestris var. campestrispečiarka poľná šupinkatá
Agaricus comtuluspečiarka malápečárka růžovolupenná
Agaricus cretaceuspečiarka kriedovážampión křídový
Agaricus cupreobrunneuspečiarkapečárka měďově hnědá
Agaricus depauperatuspečiarka Deylovapečárka Deylova
Agaricus dulciduluspečiarka sladkastápečárka purpurová
Agaricus essetteipečiarka hľuznatápečárka hlíznatá
Agaricus excellenspečiarka nádherná lesnápečárka honosná
Agaricus fuscofibrillosuspečiarka pavučinatápečárka tmavovláknitá
Agaricus haemorrhoidariuspečiarka krvavápečárka krvavá
Agaricus chionodermuspečiarka snehobielapečárka sněhobílá
Agaricus impudicuspečiarka hnedoškvrnitápečárka necudná
Agaricus iodosmuspečiarka jódovápečárka jodoformová
Agaricus langeipečiarka Langehopečárka Langeova
Agaricus lanipespečiarka vlnatápečárka vlnatá
Agaricus leucotrichuspečiarka kostrbatá
Agaricus litoralispečiarka Maškovapečárka Maškova
Agaricus luteomaculatuspečiarka okrovoškvrnitá
Agaricus macrocarpuspečiarka hrubá
Agaricus moelleripečiarkapečárka perličková
Agaricus moellerianuspečiarka
Agaricus niveolutescenspečiarka žltohľúzkatá
Agaricus osecanuspečiarka belostná
Agaricus pampeanuspečiarka pampovápečárka pampová
Agaricus phaeolepidotuspečiarka jarabičiapečárka koroptví
Agaricus pilatianuspečiarka Pilátovápečárka Pilátova
Agaricus porphyrizonpečiarka hnedopurpurovápečárka červenavá
Agaricus praeclaresquamosus var. praeclaresquamosuspečiarka perličkovápečárka perličková
Agaricus praeclaresquamosus var. terricolorpečiarka
Agaricus pseudopratensispečiarka menlivá
Agaricus semotuspečiarka fialovkastápečárka odlišná
Agaricus slovenicuspečiarka slovenská
Agaricus subfloccosuspečiarkapečárka vločkatá
Agaricus subperonatuspečiarka pareniskovápečárka opásaná
Agaricus sylvaticuspečiarka lesnápečárka lesní
Agaricus sylvicolapečiarka hájovápečárka hajní
Agaricus urinascenspečiarka nádhernápečárka statná
Agaricus vaporariuspečiarka humnovápečárka rumištní
Agaricus xanthodermuspečiarka páchnucapečárka zápašná
Agrocybe durapoľnička tvrdápolnička tuhá
Agrocybe erebiapoľnička vráskavápolnička lysá
Agrocybe paludosapoľnička močiarnapolnička bažinná
Agrocybe pediadespoľnička polguľovitápolnička polokulovitá
Agrocybe praecoxpoľnička včasnápolnička raná
Albatrellus citrinuskrásnopóroveckrásnoporka
Albatrellus confluenskrásnopórovec zrastenýkrásnopórka žemlička
Albatrellus ovinuskrásnopórovec ovčíkrásnopórka mlynářka
Albatrellus subrubescenskrásnopórovec červenkastýkrásnopórka borová
Aleurodiscus amorphusobrúbenec beztvarýškrobnatec jedlový
Aleurodiscus aurantiusobrúbenec oranžovýškrobnatec oranžový
Aleurodiscus cerussatusobrúbenec voskový
Aleurodiscus disciformisškrupinka diskovitáškrobnatec terčovitý
Alloclavaria purpureapakyjačik purpurovýkyjanka purpurová
Alnicola submelinoidessmeťovka jelšovákržatka olšinová
Alpova diplophloeusalpova
Alutaceodontia alutaceahyfodoncia kožovohnedastá
Amanita abietummuchotrávka tigrovaná jedľovámuchomůrka tygrovaná jedlová
Amanita argenteamuchotrávka muchomůrka
Amanita battarraemuchotrávka umbrovožltámuchomůrka žlutoolivová
Amanita beckerimuchotrávkamuchomůrka Beckerova
Amanita caesareamuchotrávka cisárskamuchomůrka císařka
Amanita ceciliaemuchotrávka chrastavámuchomůrka šupinatá
Amanita citrinamuchotrávka citrónovožltámuchomůrka citronová
Amanita citrina var. albamuchotrávka citrónovožltá bielamuchomůrka citrónová var. bílá
Amanita corylimuchotrávka
Amanita croceamuchotrávka oranžovámuchomůrka šafránová
Amanita curtipesmuchotrávkamuchomůrka krátkonohá
Amanita echinocephalamuchotrávka ostnatámuchomůrka ježohlavá
Amanita eliaemuchotrávka koreňujúcamuchomůrka Eliina
Amanita excelsamuchotrávka hrubámuchomůrka šedivka
Amanita flavescensmuchotrávka žltooranžovámuchomůrka žlutavá
Amanita franchetiimuchotrávka olivovohnedastámuchomůrka drsná
Amanita friabilismuchotrávka jelšovámuchomůrka olšová
Amanita fulvamuchotrávka plavohnedámuchomůrka plavá
Amanita gemmatamuchotrávka slamovožltámuchomůrka slámožlutá
Amanita lividopallescensmuchotrávkamuchomůrka šedožlutavá
Amanita magnivolvatamuchotrávka veľkopošvatámuchomůrka velkopochvá
Amanita maireimuchotrávka striebristámuchomůrka Maireho
Amanita muscariamuchotrávka červenámuchomůrka červená
Amanita muscaria var. aureolamuchotrávka červená holámuchomůrka červená zlatová
Amanita muscaria var. formosamuchotrávka červená pekná
Amanita muscaria var. guessowiimuchotrávka červená čižmičkatámuchomůrka žlutá
Amanita nivalismuchotrávka snežnámuchomůrka sněžná
Amanita ovoideamuchotrávka vajcovitámuchomůrka vejčitá
Amanita pachyvolvatamuchotrávkamuchomůrka
Amanita pantherinamuchotrávka tigrovanámuchomůrka tygrovaná
Amanita phalloidesmuchotrávka zelenámuchomůrka zelená
Amanita phalloides var. albamuchotrávka zelená biela
Amanita phalloides var. moraveciimuchotrávka zelená Moravcova
Amanita porphyriamuchotrávka porfýrovosivámuchomůrka porfyrová
Amanita regalismuchotrávka kráľovskámuchomůrka královská
Amanita rubescensmuchotrávka červenkastámuchomůrka růžovka
Amanita rubescens var. annulosulphureamuchotrávka červenkastá žltoprsteňovámuchomůrka růžovka sírožlutá
Amanita strobiliformismuchotrávka šiškovitámuchomůrka šiškovitá
Amanita submembranaceamuchotrávka sivopošvatámuchomůrka blanitá
Amanita torrendiimuchotrávka
Amanita vaginatamuchotrávka pošvatámuchomůrka pošvatá
Amanita vaginata subsp. urceolatamuchotrávka pošvatá škvrnitámuchomůrka pošvatá skvrnitá
Amanita vaginata var. albamuchotrávka pošvatá bielamuchomůrka pošvatá bílá
Amanita vernamuchotrávka bielamuchomůrka jarní
Amanita virosamuchotrávka končistámuchomůrka jízlivá
Amaurodon mustialaensiszubovčekmodrospórka hladkovýtrusá
Amaurodon viridiszubovček zelenkastý
Amphinema byssoidesamphinéma pavučinkovitápavučiník třásnitý
Ampulloclitocybe clavipesstrmuľka kyjakovitástrmělka kyjonohá
Amylocorticium subincarnatumokrovec červenkastý
Amylocorticium subsulphureum-
Amylocystis lapponicatvarožník laponskýmodralka laponská
Amylostereum areolatumpevnica škridlicovitápevník smrkový
Amylostereum chailletiipevnica smrekovápevník jedlový
Amylostereum laevigatumpevnica borievkovápevník hladký
Amyloxenasma allantosporumamyloxenazma krivovýtrusná
Anomoporia bombycinapórnatka hodvábnapórnatka bourcová
Antella niemelaeiantrodiella Niemeläovaoutkovečka Niemeläova
Antherospora hortensissneťsněť
Anthracoidea caricisguľkovník ostricovýsněť (prašná) ostřicová
Antrodia albobrunneaantródia belavohnedá
Antrodia crassatrúdnikovček hrubýpórnatka tlustá
Antrodia gossypiumtrúdnikovček rozliatypórnatka rozlitá
Antrodia heteromorphatrúdnikovček mnohotvárnyoutkovka různotvará
Antrodia hyalinatrúdnikovček
Antrodia labyrinthicatrúdnikovček labyrintický
Antrodia macratrúdnikovček vŕbovýoutkovka vrbová
Antrodia mellitatrúdnikovček medovorúrkovýoutkovka medová
Antrodia plicatatrúdnikovček teplomilnýoutkovka topolová
Antrodia ramentaceatrúdnikovček tvrdýoutkovka labyrintická
Antrodia rene-hentictrúdnikovčekoutkovka listnáčová
Antrodia serialistrúdnikovček radovýoutkovka řadová
Antrodia serpenstrúdnikovček belavýoutkovka bělavá
Antrodia sinuosatrúdnikovček korkovitýoutkovka zprohýbaná
Antrodia vaillantiitrúdnikovček zhubnýpórnatka Vaillantova
Antrodia variiformistrúdnikovček polorozliatyoutkovka polorozlitá
Antrodia xanthatrúdnikovček žltýpórnatka žluťoučká
Antrodiella fagineaantrodiela bukováoutkovečka buková
Antrodiella fissiliformisantrodiela žltooranžová
Antrodiella foliaceodentataantrodiela
Antrodiella genistaeantrodiela podobnáoutkovka kručinková
Antrodiella leucoxanthaantrodielaoutkovečka přezkatá
Antrodiella mentschulensisantrodiela oranžovkastáoutkovka naoranžovělá
Antrodiella parasiticaantrodiela parazitickáotkovka příživná
Antrodiella romelliiantrodiela Romellovaoutkovka Romellova
Antrodiella semisupinaantrodiela lopatkovitáoutkovka polorozlitá
Antrodiella serpulaantrodiela Höhnellovaoutkovka Hohnelova
Aphroditeola olidalíška voňaválištička vonná
Aporpium canescenspórovička sivastápórovka šedá
Armillaria borealispodpňovka bledáváclavka severská
Armillaria cepistipespodpňovka drobnáváclavka cibulkotrěnná
Armillaria ectypapodpňovka mokraďováváclavka bažinná
Armillaria gallicapodpňovka žltáváclavka hlíznatá
Armillaria melleapodpňovka obyčajnáváclavka obecná
Armillaria nigropunctatapodpňovka bodkovaná
Armillaria ostoyaepodpňovka tmaváváclavka smrková
Armillaria socialispodpňovka bezprsteňováváclavka bezprstenná
Arrhenia acerosakalichovka špicatámecháček pozemní
Arrhenia auriscalpiumrebrovička obyčajnámecháček stopečkatý
Arrhenia discoroseakalichovka fialovoružovákalichovka lužní
Arrhenia epichysiumkalichovka drevnákalichovka šupinkatá
Arrhenia griseopallidarebrovička zavzdušnenákalichovka bledošedá
Arrhenia lobatarebrovička
Arrhenia obscuratakalichovka tmavákalichovka tmavá
Arrhenia oniscakalichovka čiernohnedákalichovka černohlavá
Arrhenia philonotiskalichovka vodnatá
Arrhenia retirugarebrovičkamecháček síťnatý
Arrhenia rusticakalichovka
Arrhenia spathulatarebrovička lopatkovitámecháček lopatkovitý
Arrhenia sphagnicolakalichovka rašelinníkovákalichovka rašeliníková
Artomyces pyxidatuskorunovec svietnikovitýkorunokyjka svícnovitá
Aspidella praeclaramuchotrávka
Aspropaxillus lepistoidesčechratec stepnýběločechratka stepní
Asterophora lycoperdoidespríživnica prášnicovitárovetka pýchavkovitá
Asterophora parasiticapríživnica obyčajnárovetka cizopasná
Asterostroma cervicolorasterostróma okrová
Asterostroma laxumasterostróma hladkovýtrusná
Asterostroma mediumasterostróma
Astraeus hygrometricushviezdovec vlahojavnýhvězdák vlhkoměrný
Astraeus koreanushviezdovec hvězdák
Astraeus morganiihviezdovechvězdák
Astraeus pteridishviezdovec hvězdák
Astraeus smithiihviezdovechvězdák
Athelia arachnoideaatéliakornatečka pavučinová
Athelia bombacinaatéliakornatečka válcovýtrusá
Athelia coprophilakristínia povrazcovákristinie bělavá
Athelia decipiensatélia obyčajnýkornatečka bělavá
Athelia epiphyllaatélia listovákornatečka obecná
Athelia fibulataatéliakornatečka přezkatá
Athelia niveaatélia nepukavákornatečka sněžná
Athelia salicumatélia vráskavejúcakornatečka vrbová
Atheniella adonisprilbička zorničkováhelmovka jitřenková
Atheniella flavoalbaprilbička žltobielahelmovka žlutobílá
Aureoboletus gentiliszlatohríb úhľadnýhřib pružný
Aureoboletus moravicussuchohríb moravskýsuchohřib moravský
Aureoboletus projectellushríb
Auricularia auricula-judaeuchovec bazovýboltcovitka ucho Jidášovo
Auricularia auricula-judae var. lacteauchovec bazový biely
Auricularia mesentericauchovka pásikaváboltcovitka mozkovitá
Auriporia aurulentaauripória voňavápórnatka pomerančová
Auriscalpium vulgarelopatovka obyčajnálžičkovec šiškový
Baeospora myosurapeniazka šiškovápenízečka drobnovýtrusá
Baeospora myriadophyllapeniazka ametystovápenízečka liláková
Baorangia emileorumhríb špinavoružovýhřib nádherný
Basidiodendron caesiocinereumdrevovník sivomodrastýdřevovník našedlý
Basidioradulum tuberculatumvoskovček hrboľkatý
Battarrea phalloidespiesočnatka hadovkovitábattarrovka pochvatá
Bjerkandera adustasivopórovka tmavášedopórka osmahlá
Bjerkandera fumosasivopórovka zadymenášedopórka zakouřená
Bjerkandera sp.sivopórovkašedopórka
Boidinia furfuraceabodínia otrubnatá
Bolbitius coprophilushnojovecslzečník koprofilní
Bolbitius lacteushnojovecslzečník mléčný
Bolbitius pluteoideshnojovecslzečník štítovkovitý
Bolbitius psittacinushnojovecslzečník papouščí
Bolbitius reticulatushnojovec sieťkovanýslzečník síťnatý (síťkovaný)
Bolbitius titubanshnojovec žltýslzečník žloutkový
Bolbitius titubans var. olivaceushnojovecslzečník měnlivý
Boletinellus merulioideshríbovníkpodloubník
Boletopsis griseahrboľnačka siváhrbolatka šedá
Boletopsis leucomelaenahrboľnačka černastáhrbolatka černobílá
Boletopsis perplexahrboľnačka
Boletopsis subsquamosahrboľnačka čiernobiela
Boletus aereushríb bronzovýhřib bronzový
Boletus badiorufussuchohríb vresovýsuchohřib
Boletus betulicolahríb brezovýhřib březový
Boletus carpinaceushríb hrabovýhřib habrový
Boletus edulishríb smrekovýhřib smrkový
Boletus edulis var. arenariushríb smrekový šaštínskyhřib smrkový
Boletus edulis var. clavipeshríb smrekový kyjakovitýhřib žlutavý
Boletus ferrugineussuchohríb červenohnedýsuchohřib osmahlý
Boletus pachypushríb olivovožltýhřib kříšťovitý
Boletus pinophilushríb sosnovýhřib borový
Boletus reticulatushríb dubovýhřib dubový
Boletus speciosushríbhřib
Boletus subtomentosussuchohríb plstnatýsuchohřib plstnatý
Bondarzewia mesentericatrsovec horskýbondarcevka horská
Bonomyces sinopicusstrmuľka hnedočervenástrmělka štěničná
Botryobasidium aureumsieťovník
Botryobasidium conspersumsieťovník bledýpavučiník vločkatý
Botryobasidium laevesieťovník splývavý
Botryobasidium subcoronatumsieťovník obyčajný
Botryobasidium vagumsieťovník tmavnúcipavučiník člunkovýtrusý
Botryohypochnus isabellinusškrupinovec špinavookrovýpavučiník izabelový
Bovista graveolensfúkavec poľnýprášivka polní
Bovista nigrescensfúkavec černejúciprášivka černavá
Bovista paludosafúkavec močiarnyprášivka bažinná
Bovista plumbeafúkavec sivýprášivka šedivá
Bovista polymorphafúkavec hnednúciprášivka letní
Bovista pusillafúkavec malýprášivka maličká
Bovista tomentosafúkavec žaludíkovýprášivka plstnatá
Brevicellicium olivascensbrevicelícium bradavičkaté
Brunneoporus kuzyanustrúdnikovček jabloňovýoutkovka jabloňová
Brunneoporus minutustrúdnikovčekoutkovka
Bryopistillaria sagittiformis
Buglossoporus quercinusbrezovník dubovýpstřeňovec dubový
Buchwaldoboletus hemichrysusžltavechřib sírový
Buchwaldoboletus lignicolažltavec drevovýhřib dřevožijný
Buchwaldoboletus sphaerocephalusžltavec sírový
Bulbillomyces farinosusmäkkoblanka vlhkomilnávoskovec hlízečkový
Butyriboletus appendiculatushríb príveskatýhřib přívěskatý
Butyriboletus fechtnerihríb striebristýhřib Fechtnerův
Butyriboletus fuscoroseushríb nádhernýhřib růžovník
Butyriboletus regiushríb kráľovskýhřib královský
Butyriboletus roseogriseushríb sivoružovýhřib šedorůžový
Butyriboletus subappendiculatushríb horskýhřib horský
Byssocorticium atrovirenspakôrovka olivovomodrápovučiník modrozelený
Byssocorticium caeruleumpakôrovka
Byssocorticium efibulatumpakôrovka neprackatá
Byssocorticium terrestrepakôrovka pozemná
Byssomerulius albostramineusvráskavec premenlivý
Byssomerulius coriumpakôrovec kožovitýdřevokaz papírovitý
Cabalodontia queletiisrsťovec Quelétov
Cabalodontia subcretaceažilnačka premenlivá
Caeruleomyces verae
Calathella eruciformis
Callistosporium luteo-olivaceummatovka tmavápenízovka olivová
Callistosporium pinicolamatovka
Caloboletus calopushríb červenýhřib kříšť
Caloboletus kluzakiihríb Kluzákovhřib Kluzákův
Caloboletus radicanshríb horkýhřib medotrpký
Calocera corneaparôžkovec malýkrásnorůžek rohovitý
Calocera furcataparôžkoveckrásnorůžek vidlený
Calocera glossoidesparôžkovec zvrásnenýkrásnorůžek smržovitý
Calocera pallidospathulataparôžkovec belavýkrásnorůžek lopatkovitý
Calocera viscosaparôžkovec lepkavýkrásnorůžek lepkavý
Calocybe gambosačírovnica májováčirůvka májovka
Calvatia candidarozpadavec bielyplešivka bělostná
Calvatia cretacearozpadavec tatranskýpýchavka tatranská (křídová)
Calvatia cyathiformisrozpadavec krehkýplešivka fialová
Calvatia giganteavatovec obrovskývatovec obrovský
Calyptella campanulaškľabôčkačíšoveček
Calyptella capulaškľabôčka žihľavováčíšoveček kápovitý
Camarophyllopsis atropunctaoblúkovka
Camarophyllopsis foetensoblúkovka páchnuca
Camarophyllopsis phaeophyllaoblúkovkavoskovečka
Camarophyllopsis schulzerioblúkovkavoskovečka Schulzerova
Candelabrochaete septocystidiajelenica pukavá
Cantharellopsis prescotiikališnica hrdzavejúcastrmělka bělavá
Cantharellula umbonatalíštička machovástrmělka mechová
Cantharellus amethysteuskuriatko jedlé ametystovéliška obecná ametystová
Cantharellus cibariuskuriatko jedléliška obecná
Cantharellus cinereuskuriatko sivéliška šedá
Cantharellus ferruginascenskuriatko hrdzavejúce
Cantharellus friesiikuriatko oranžovéliška Friesova
Cantharellus ianthinoxanthuskuriatko šafránové
Cantharellus iliciskuriatkoliška
Cantharellus lutescenskuriatko žltohnedéliška žlutavá
Cantharellus melanoxeroskuriatko černejúce
Cantharellus pallenskuriatko bledéliška bledá
Catathelasma imperialenáramkovka cisárskanáramkovitka císařská
Cellypha goldbachiikôrovček Goldbachov
Ceraceomyces eludensvoskovec
Ceraceomyces serpensvoskovec okrovohnedastývoskovec hnědnoucí
Ceraceomyces sublaevisvoskovec krémovývoskovec krémový
Cercopemyces rickeniivločnica agátovánáramkovitka Rickenova
Cerinomyces aeneus
Cerinomyces albosporus
Cerinomyces altaicus
Cerinomyces canadensis
Cerinomyces enatusslzoveckropilka
Cerinomyces neuhoffii
Cerinomyces tatrensis
Cerinomyces tortusslzovec ihličnanovýkropilka
Cerioporus squamosustrúdnik šupinatýchoroš šupinatý
Cerioporus variustrúdnik premenlivýchoroš měnlivý
Ceriporia excelsavoskopórovka úhľadnápórnatka nádherná
Ceriporia griseoviolascensvoskopórovka
Ceriporia herinkiivoskopórovka Herinkovapórnatka Herinkova
Ceriporia purpureavoskopórovka purpurovápórnatka purpurová
Ceriporia reticulatavoskopórovka sieťkovanápórnatka síťkovitá
Ceriporia viridansvoskopórovka zelenejúca
Ceriporiopsis gilvescensvoskopórovček plavýpórnatka bledoplavá
Ceriporiopsis jeliciivoskopórovček Jeličov
Ceriporiopsis mucidavoskopórovček mäkkýpórnatka Donkova
Ceriporiopsis nigraslizopórovka
Ceriporiopsis subvermisporavoskopórovčekpórnatka
Cerocorticium sulfureoisabellinumstruháčik jedľový
Cerrena unicolorchlpatica jednofarebnáoutkovka jednobarvá
Cinereomyces lindbladiidiplomitopórovec popolavýpórnatka popelavá
Clathrus archerimrežovka kvetovitákvětnatec archerův
Clathrus rubermrežovka červená
Clavaria acutakyjačik kosáčikovitýkyjanka špičatá
Clavaria amoenoideskyjačikkyjanka
Clavaria argillaceakyjačikkyjanka hlínová
Clavaria atrofuscakyjačik
Clavaria falcatakyjačikkyjanka
Clavaria flavostelliferakyjačik-
Clavaria fragiliskyjačik lámavýkyjanka křehká
Clavaria fumosakyjačik zadymenýkyjanka zakouřená
Clavaria greletiikyjačik Gréletovkyjanka
Clavaria incarnatakyjačik pleťovýkyjanka masová
Clavaria messapicakyjačik jazykovitý
Clavaria pulleikyjačik
Clavaria roseakyjačikkyjanka
Clavaria stramineakyjačik slamovožltýkyjanka
Clavaria tenuipeskyjačikkyjanka
Clavaria zollingerikyjačik Zollingerovkyjanka Zollingerova
Clavariadelphus flavoimmaturuskyjak citrónovožltýkyj citrónový
Clavariadelphus ligulakyjak jazykovitýkyj jazýčkovitý
Clavariadelphus pistillariskyjak obrovskýkyj Herkulův
Clavariadelphus truncatuskyjak useknutýkyj uťatý
Clavariadelphus unicolorkyjakkyj
Clavulicium macouniiklavulícium hladkékornatec vínově hnědavý
Clavulina amethystinakonárovka ametystovákuřátečko ametystové
Clavulina cinereakonárovka popolavákuřátečko popelavé
Clavulina coralloideskonárovka hrebenitákuřátečko hřebenité
Clavulina rugosakonárovka vráskavákuřátečko svraskalé
Clavulinopsis corniculatapakonárovka parôžkovitákyjovečka svazčitá
Clavulinopsis fusiformispakonárovka vretenovitákyjovečka vřetenovitá
Clavulinopsis helvolapakonárovka žltooranžovákyjovečka hnědavá
Clavulinopsis laeticolorpakonárovka úhľadnákyjovečka krásná
Clavulinopsis luteoalbapakonárovka žltobielakyjovečka žlutobílá
Clavulinopsis rufipespakonárovkakyjovečka
Clavulinopsis umbrinellapastrapačka hnedákuřinec
Climacocystis borealisbelák horskýplstnateček severský
Climacodon pulcherrimuszubček teplomilnýšindelovník nádherný
Climacodon septentrionaliszubček severskýšindelovník severský
Clitocella fallaxmachovecrudoušek klamný
Clitocella mundulamachovec sivýrudoušek hořký
Clitocella popinalismachovec hnedosivýrudoušek rozpraskaný
Clitocybe agrestisstrmuľka poľná
Clitocybe alexandristrmuľka sivoplstnatástrmělka Alexandrova
Clitocybe alnetorumstrmuľka jelšová
Clitocybe amarescensstrmuľka nahorklá
Clitocybe augeanastrmuľka hnojová
Clitocybe barbularumstrmuľka
Clitocybe brumalisstrmuľka neskorástrmělka říjnová
Clitocybe candicansstrmuľka bielastrmělka bělostná
Clitocybe candidačechratec belostnýběločechratka bělostná
Clitocybe catinusstrmuľka miskovitá
Clitocybe costatastrmuľka rebernatástrmělka kosťovitá
Clitocybe diatretastrmuľka mäsovohnedástrmělka masová
Clitocybe ditopastrmuľka aromatickástrmělka aromatická
Clitocybe dryadicolastrmuľka driádkovástrmělka dryádková
Clitocybe elegantulastrmuľka pôvabná
Clitocybe ericetorumstrmuľka vresoviskovástrmělka pastvinná
Clitocybe font-queristrmuľka
Clitocybe fragransstrmuľka voňavástrmělka vonná
Clitocybe fuligineipesstrmuľka horkástrmělka tmavonohá
Clitocybe gibbastrmuľka lievikovitástrmělka nálevkovitá
Clitocybe gracilisstrmuľka krehká
Clitocybe harmajaestrmuľka Harmajova
Clitocybe hydrogrammastrmuľka
Clitocybe hygrophoroidesstrmuľka šťavnačkovitá
Clitocybe incilisstrmuľka prehĺbenástrmělka vyhloubená
Clitocybe inornatastrmuľka neúhľadnástrmělka nezdobná
Clitocybe metachroastrmuľka premenlivástrmělka středobarvá
Clitocybe nebularisstrmuľka inovaťovástrmělka mlženka
Clitocybe obsoletastrmuľka nenápadnástrmělka nepatrná
Clitocybe odorastrmuľka anízovástrmělka anýzka
Clitocybe olivaceobrunneastrmuľka olivovohnedá
Clitocybe phaeophthalmastrmuľka bublinatástrmělka vodopisná
Clitocybe phyllophilastrmuľka hrabankovástrmělka listomilná
Clitocybe radicellatastrmuľkastrmělka ojíněná
Clitocybe rivulosastrmuľka pásikavástrmělka odbarvená
Clitocybe robustastrmuľka statná
Clitocybe squamulosastrmuľka tmavošupinkatástrmělka šupinkatá
Clitocybe subalutaceastrmuľka kožovožltkastá
Clitocybe tornatastrmuľka zaokrúhlená
Clitocybe trulliformisstrmuľka riasnatá
Clitocybe truncicolastrmuľkaStrmělka kmenová
Clitocybe umbilicatastrmuľka pupkovitá
Clitocybe vibecinastrmuľka žliabkovanástrmělka žlábkovitá
Clitocybula abundansstrmuľník hojný
Clitocybula familiastrmuľník nakopenýtrhanka pospolitá
Clitocybula laceratastrmuľník strapkatýpenízovka dřipená
Clitopilus geminusmachovec obyčajnýrudoušek uťatý
Clitopilus hobsoniimachovka Hobsonovamechovka Hobsonova
Clitopilus prunulusmachovka obyčajnámechovka obecná
Clitopilus scyphoidesmachovka drobná
Clitopilus scyphoides f. reductusmachovka drobná mušľovitámechovka běloučká omezená
Clitopilus tilliimachovkamechovka
Coleosporium campanulaepľuzgiernička zvončeková
Coleosporium doronicipľuzgiernička kamzičniková
Coleosporium inulaepľuzgiernička omanová
Coleosporium melampyripľuzgiernička čermeľová
Coleosporium pulsatillaepľuzgiernička poniklecová
Coleosporium rhinanthacearumpľuzgiernička svetlíková
Coleosporium senecionispľuzgiernička starčeková
Coleosporium sonchipľuzgiernička mliečová
Coleosporium tussilaginispľuzgiernička sosnová
Collybia cirrhatapeniazovka štetinkatápenízovka
Collybia cookeipeniazovka Cookova
Collybia tuberosapeniazovka hľúzkovitápenízovka hlíznatá
Coltricia cinnamomeakožovník škoricovohnedýďubkatec skořicový
Coltricia confluenskožovník splývavý
Coltricia montagneikožovník veľkýďubkatec Montagneův
Coltricia perenniskožovník pásikavýdubkatec pohárkovitý
Conferticium ochraceumkonfertícium okrové
Conferticium ravumkonfertícium bledé
Coniophora aridachrastavka tenkápopraška tenká
Coniophora fusisporachrastavka polovoľná
Coniophora olivaceachrastavka hnedoolivovápopraška olivová
Coniophora puteanachrastavka pivničnápopraška sklepní
Connopus acervatuspeniazovka nakopenápenízovka nahloučená
Conocybe aeruginosa
Conocybe ambiguakapucňovec červenookrový
Conocybe apalakapucňovec mliečnyčepičatka mléčná
Conocybe aporoskapucňovecčepičatka bezporá
Conocybe arrheniikapucňovec Arrheniovčepičatka Arrheniova
Conocybe brunneakapucňovec
Conocybe cyanopuskapucňovec
Conocybe deliquescenskapucňovec dažďomilnýčepičatka cihlová
Conocybe digitalinakapucňovec vlhkomilný
Conocybe dumetorumkapucňovec podkríkový
Conocybe fuscimarginatakapucňovec
Conocybe intermediakapucňovec prechodný
Conocybe juniana var. junianakapucňovecčepičatka hlavatá
Conocybe microsporakapucňovec drobnovýtrusný
Conocybe moserikapucňovec Moserovčepičatka Moserova
Conocybe percinctakapucňovec žltoprsteňový
Conocybe pseudopilosellakapucňovec chĺpkatohlúbikový
Conocybe pubescenskapucňovec páperistý
Conocybe rickenianakapucňovec Rickenovčepičatka Rickenova
Conocybe rostellatakapucňovec
Conocybe semiglobatakapucňovec polguľovitýčepičatka polokulovitá
Conocybe subovaliskapucňovec hľuzkovitýčepičatka oválná
Conocybe subpubescenskapucňovecčepičatka
Conocybe tenerakapucňovec útlyčepičatka útlá
Contumyces roselluskalichovkakalichovka
Coprinellus angulatushnojník mitrovitýhnojník bradavkatý
Coprinellus bisporushnojník dvojvýtrusnýhnojník
Coprinellus callinushnojník zväzkovitýhnojník
Coprinellus congregatushnojník nakopený
Coprinellus curtushnojník zrnitýhnojník
Coprinellus disseminatushnojník rozsiatyhnojník nasetý
Coprinellus domesticushnojník okrovýhnojník domácí
Coprinellus ellisiihnojník Ellisovhnojník
Coprinellus flocculosushnojník vločkatýhnojník vločkatý
Coprinellus heptemerushnojník margarétovitýhnojník
Coprinellus heterosetulosushnojníkhnojník
Coprinellus hiascenshnojník trsovitý
Coprinellus impatienshnojník zriasený
Coprinellus marculentushnojník hranatovýtrusnýhnojník
Coprinellus micaceushnojník ligotavýhnojník třpytivý
Coprinellus pellucidushnojník priesvitný
Coprinellus plagioporushnojník výstrednýhnojník
Coprinellus radianshnojník lúčovýhnojník paprskový
Coprinellus sassiihnojníkhnojník
Coprinellus subimpatienshnojníkhnojník
Coprinellus truncorumhnojník kmeňovýhnojník kmenový
Coprinellus velatopruinatushnojník belavovločkatýhnojník
Coprinellus xanthothrixhnojník blanitýhnojník žlutochlupý
Coprinopsis acuminatahnojník statný
Coprinopsis alnivorahnojník
Coprinopsis atramentariahnojník atramentovýhnojník inkoustový
Coprinopsis candidolanatahnojníkhnojník
Coprinopsis cinereahnojník mrvovýhnojník šedý
Coprinopsis cordisporahnojník zúbkatýhnojník
Coprinopsis echinosporahnojník kostrbatýhnojník ježatovýtrusný
Coprinopsis erythrocephalahnojník oranžovohrdzavýhnojník červenohlavý
Coprinopsis friesiihnojník Friesov
Coprinopsis gonophyllahnojník klenutýhnojník
Coprinopsis insignishnojník nápadnýhnojník význačný
Coprinopsis jonesiihnojník Jonesovhnojník
Coprinopsis kimuraehnojníkhnojník
Coprinopsis krieglsteinerihnojník Krieglsteinerovhnojník
Coprinopsis kubickaehnojník Kubičkovhnojník
Coprinopsis laaniihnojník ovinutýhnojník
Coprinopsis lagopideshnojník zdrsnenýhnojník zajícovitý
Coprinopsis lagopushnojník chlpatýhnojník zaječí
Coprinopsis lagopus var. vacillanshnojník chlpatý pažiťový
Coprinopsis macrocephalahnojník vyhŕňavýhnojník
Coprinopsis marcescibilisdrobuľka blanitá
Coprinopsis melanthinadrobuľkakřehutka černavá
Coprinopsis mitraesporahnojník dutinovýhnojník trvanlivý
Coprinopsis narcoticahnojník smradľavýhnojník
Coprinopsis niveahnojník snehobielyhnojník sněžný
Coprinopsis ochraceolanatahnojník zbrázdenýhnojník
Coprinopsis phaeosporahnojník
Coprinopsis picaceahnojník strakatýhnojník strakatý
Coprinopsis pseudofriesiihnojníkhnojník
Coprinopsis pseudoradiatahnojníkhnojník
Coprinopsis radiatahnojník hviezdičkovýhnojník
Coprinopsis radicanshnojník koreňujúcihnojník
Coprinopsis romagnesianahnojník Romagnesihohnojník Romagnesiho
Coprinopsis spilosporahnojník chrastavýhnojník
Coprinopsis stanglianahnojník Stanglovhnojník
Coprinopsis stercoreahnojník trusovýhnojník
Coprinopsis trisporahnojník trojvýtrusnýhnojník
Coprinopsis tuberosahnojníkhnojník hlíznatý
Coprinopsis urticicolahnojník stonkovýhnojník
Coprinus atramentarius var. soboliferushnojník atramentový šupinatýhnojník inkoustový hlízovitý
Coprinus bellulushnojník útlučký
Coprinus bipellishnojníkhnojník
Coprinus candidatushnojník poprášenýhnojník
Coprinus cardiasporushnojník srdcovitovýtrusnýhnojník
Coprinus comatushnojník obyčajnýhnojník obecný
Coprinus cortinatushnojník pavučinkový
Coprinus doveriihnojník Doveriho
Coprinus ephemeroideshnojník prstienkovýhnojník
Coprinus foetidellushnojník páchnucihnojník
Coprinus patouillardiihnojník Patouillardovhnojník
Coprinus saccharinushnojník pocukrenýhnojník klamný
Coprinus silvaticushnojník lesnýhnojník lesní
Coprinus sterquilinushnojník smetiskovýhnojník smetištní
Coprinus strossmayerihnojník Strossmayerov
Coriolopsis gallicatrúdniček štetinkatýoutkovka francouzská
Corticium roseumkôrovka ružovákornatec růžový
Cortinarius aberranspavučinovec odchylnýpavučinec
Cortinarius abiegnuspavučinovec jedľovýpavučinec
Cortinarius abietinuspavučinovec jedlinový
Cortinarius abjectuspavučinovec biednypavučinec
Cortinarius acetosuspavučinovec kyslovonnýpavučinec kyselý
Cortinarius aciculisporuspavučinovec pichľavovýtrusnýpavučinec
Cortinarius acutelluspavučinovec ostručký
Cortinarius acutispissipespavučinovec ostrotučný
Cortinarius acutorumpavučinovec naostrený
Cortinarius acutovelatuspavučinovec zahrotený
Cortinarius acutuspavučinovec končistýpavučinec hrotitý
Cortinarius adalbertiipavučinovec Adalbertovpavučinec Vojtěchův
Cortinarius adalbertii var. turrituspavučinovec Adalbertov tmavý
Cortinarius adustorimosuspavučinovec rozpukaný
Cortinarius adustuspavučinovec dymovohnedýpavučinec
Cortinarius aequalipespavučinovec stály
Cortinarius aereuspavučinovec bronzový
Cortinarius agathosmuspavučinovec voňajúcipavučinec
Cortinarius ahsiipavučinovec vysokohorský
Cortinarius ainsworthiipavučinovec Ainsworthov
Cortinarius albiduspavučinovec belavýpavučinec
Cortinarius alboamarescenspavučinovec horknúcipavučinec
Cortinarius alboambituspavučinovec bielookrajovýpavučinec
Cortinarius albocyaneuspavučinovec bielomodrastýpavučinec
Cortinarius alborufescenspavučinovec bledohrdzavýpavučinec
Cortinarius albovariegatuspavučinovec strakatýpavučinec
Cortinarius alboviolaceuspavučinovec bledofialovýpavučinec bělofialový
Cortinarius alcalinophiluspavučinovec žltodužinovýpavučinec
Cortinarius aleuriodorpavučinovec múčny
Cortinarius allutuspavučinovec malýpavučinec kožobarvý
Cortinarius alnetorumpavučinovec hnedastosivýpavučinec olšový
Cortinarius altipespavučinovec vysokohlúbikovýpavučinec
Cortinarius alutaceopallenspavučinovec kožovobledýpavučinec
Cortinarius amarocaerulescenspavučinovec tmavobelasýpavučinec
Cortinarius americanuspavučinovec americkýpavučinec americký
Cortinarius amici-meipavučinovec priateľský
Cortinarius amoenolenspavučinovec mirabelkovýpavučinec mirabelkový
Cortinarius anfractoidespavučinovec pokrivený
Cortinarius angelesianuspavučinovec šiškovitýpavučinec šiškovitý
Cortinarius angulosuspavučinovec bavorskýpavučinec bavorský
Cortinarius anisochrouspavučinovec nerovnofarebnýpavučinec
Cortinarius annae-maritaepavučinovec Annamaritin pavučinec
Cortinarius annulatuspavučinovec prsteňovýpavučinec
Cortinarius anomalelluspavučinovec spanilý
Cortinarius anomalo-ochrascenspavučinovec neobvyklýpavučinec odchylný
Cortinarius anomaluspavučinovec opásanýpavučinec odchylný
Cortinarius anomalus var. campestrispavučinovec pasienkovýpavučinec
Cortinarius anomalus var. lepidopuspavučinovec vráskavý
Cortinarius anthracinuspavučinovec krvavočervenýpavučinec krvavočervený
Cortinarius appalachiensispavučinovec apalačský
Cortinarius appenninipavučinovec apeninskýpavučinec
Cortinarius aprinuspavučinovec žilkovanýpavučinec
Cortinarius aptecohaerenspavučinovec priliehavýpavučinec
Cortinarius araneosovolvatuspavučinovec pavučinopošvový
Cortinarius arcanuspavučinovec skrytýpavučinec
Cortinarius arcuatorumpavučinovec oranžovohnedýpavučinec fialovolemý
Cortinarius argentatuspavučinovec postriebrenýpavučinec stříbřitý
Cortinarius argutiformispavučinovec pôvabnýpavučinec
Cortinarius argutuspavučinovec hnedastýpavučinec bledavý
Cortinarius armeniacuspavučinovec marhuľovožltýpavučinec meruňkový
Cortinarius armeniacus var. poecilopuspavučinovec zvláštnohlúbikový
Cortinarius armillariellus var. disparpavučinovec odlišný
Cortinarius armillatuspavučinovec červenopásovýpavučinec náramkovitý
Cortinarius aromaticuspavučinovec aromatickýpavučinec
Cortinarius arquatuspavučinovec vrtidlovitýpavučinec obloukovitý
Cortinarius arvalispavučinovec poľnýpavučinec
Cortinarius aspiluspavučinovec malovýtrusnýpavučinec
Cortinarius assiduuspavučinovec usadlýpavučinec
Cortinarius atrocoeruleuspavučinovec tmavomodrýpavučinec klamný tmavomodrý
Cortinarius atrovirenspavučinovec kopytníkovýpavučinec zelený
Cortinarius auraepavučinovec Aurin
Cortinarius aurantiobasalispavučinovec oranžovobázovýpavučinec
Cortinarius aurantionapuspavučinovec zlatistohlúbikový
Cortinarius aurantiosplendiduspavučinovec oranžovolesklýpavučinec
Cortinarius aurantiotinctuspavučinovec oranžovookrovýpavučinec
Cortinarius aureobtususpavučinovec otupený
Cortinarius aureomyceliosuspavučinovec zlatomycéliový
Cortinarius aureopulverulentuspavučinovec žltozávojovýpavučinec žlutoslizký
Cortinarius avellaneocoeruleuspavučinovec lieskovcovohnedý
Cortinarius azureovelatuspavučinovec modropavučinovýpavučinec modropavučinatý
Cortinarius azureuspavučinovec azúrovýpavučinec azurový
Cortinarius badioflammeuspavučinovec žíhanohnedý
Cortinarius badioflavuspavučinovec okrovožltýpavučinec
Cortinarius badiolaevispavučinovec gaštanovohladkýpavučinec
Cortinarius balaustinuspavučinovec ohnivolupeňovýpavučinec ohnivolupenný
Cortinarius balteatialutaceuspavučinovec kožovožltýpavučinec
Cortinarius balteatoalbuspavučinovec hnedoškvrnitýpavučinec kávově bílý
Cortinarius balteatocumatilispavučinovec fialovookrajovýpavučinec hnědofialový
Cortinarius balteatocumatilis var. laetuspavučinovec fialovookrajový svetlý
Cortinarius balteatuspavučinovec zavalitýpavučinec statný
Cortinarius balteatus var. balteatuspavučinovec prepásaný
Cortinarius barbarorumpavučinovec barbarskýpavučinec
Cortinarius basiroseuspavučinovec ružovkastý
Cortinarius batailleipavučinovec Batailleovpavučinec Batailleův
Cortinarius betuletorumpavučinovec podbrezovýpavučinec
Cortinarius betulinuspavučinovec brezovýpavučinec březový
Cortinarius bibuluspavučinovecpavučinec hezoučký
Cortinarius biformispavučinovec dvojtvárnypavučinec dvoutvarý
Cortinarius biformis var. rubustiorpavučinovec dvojtvárny pevnýpavučinec
Cortinarius biveloidespavučinovec dvojzávojovýpavučinec
Cortinarius biveluspavučinovec závojnatýpavučinec dvojzávojný
Cortinarius blattoipavučinovec Blattov
Cortinarius bohemicus f. bohemicuspavučinovec český tenkovýtrusný
Cortinarius bolarispavučinovec červenošupinatýpavučinec červenošupinný
Cortinarius boletiformispavučinovec hríbotvarý
Cortinarius bongardiodorpavučinovec Bongardov
Cortinarius boniipavučinovec Bonovpavučinec
Cortinarius borealispavučinovec severný
Cortinarius boreicyanitespavučinovec modrejúci
Cortinarius boreotrichuspavučinovec poloplstnatýpavučinec
Cortinarius boulderensispavučinovec boulderskýpavučinec
Cortinarius bovinasterpavučinovec kravincový pavučinec
Cortinarius bovinatuspavučinovec hovädzípavučinec
Cortinarius bovinelluspavučinovec teľacípavučinec
Cortinarius bovinuspavučinovec kravskýpavučinec
Cortinarius brevisporuspavučinovec krátkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius brunneiaurantiuspavučinovec pomarančovohnedýpavučinec
Cortinarius brunneifoliuspavučinovec hnedolupeňovýpavučinec
Cortinarius brunneocalcariuspavučinovec čiernobodkovaný
Cortinarius brunneocarpus var. microsporuspavučinovec holohnedý drobnovýtrusný
Cortinarius brunneofulvuspavučinovec hnedožltý
Cortinarius brunneogriseuspavučinovec sivohnedýpavučinec
Cortinarius brunneotinctuspavučinovec hnedosfarbený
Cortinarius brunneovernuspavučinovec jarnýpavučinec
Cortinarius brunneuspavučinovec tmavohnedýpavučinec brunátný
Cortinarius bulbosoidespavučinovec hľuzovitý
Cortinarius bulliardiipavučinovec Bulliardovpavučinec Bulliardův
Cortinarius caerulescenspavučinovec modrýpavučinec modrý
Cortinarius caesiocanescenspavučinovec modrastosivýpavučinec modrošedý
Cortinarius caesiocortinatuspavučinovec sivomodrozávojovýpavučinec modrozávojový
Cortinarius caesiocyaneuspavučinovec tyrkysovosivýpavučinec
Cortinarius caesiogriseuspavučinovec modrosivýpavučinec modrošedý
Cortinarius caesiophylloidespavučinovec modrosivolupeňovýpavučinec
Cortinarius caesiostramineuspavučinovec sivoslamovýpavučinec sivoslámový
Cortinarius cageipavučinovec dvojfarebnýpavučinec
Cortinarius callisteuspavučinovec oranžovožltýpavučinec žlutooranžový
Cortinarius callochrouspavučinovec zlatistýpavučinec lepobarvý
Cortinarius camphoratuspavučinovec gáfrovýpavučinec kafrový
Cortinarius camptorospavučinovec dvojvonnýpavučinec
Cortinarius canabarbapavučinovec sivopavučinovýpavučinec vlhkomilný
Cortinarius candelarispavučinovec vretenovitohlúbikovýpavučinec parabolický
Cortinarius caninoidespavučinovec psovitýpavučinec
Cortinarius caninuspavučinovec psípavučinec psí
Cortinarius caperatuspavučinovec inovaťovýsluka svrasklá
Cortinarius carbonipespavučinovec hrdzavohnedý
Cortinarius casimiripavučinovec Kazimírovpavučinovec pestrotřenný
Cortinarius castaneoduracinuspavučinovec gaštanovotvrdýpavučinec
Cortinarius castaneoidespavučinovec svetlogaštanovýpavučinec
Cortinarius castaneuspavučinovec gaštanovýpavučinec kaštanový
Cortinarius causticuspavučinovec horkýpavučinec přibledlý
Cortinarius causticus var. tenuisporuspavučinovec úzkovýtrusný
Cortinarius cavipespavučinovec dutonohýpavučinec
Cortinarius cedriolenspavučinovec cédrovovonnýpavučinec
Cortinarius cephalixuspavučinovec zrnitýpavučinec hlenohlavý
Cortinarius cephalixus var. subopimatispavučinovec zrnitý štíhlovýtrusný pavučinec hlenohlavý -
Cortinarius cicindelapavučinovec výraznýpavučinec
Cortinarius cinctipespavučinovec hnedopásovýpavučinec
Cortinarius cinnabarinuspavučinovec rumelkovýpavučinec rumělkový
Cortinarius cinnamomeoluteuspavučinovec škoricovožltkastýpavučinec skořicověžlutý
Cortinarius cinnamomeuspavučinovec škoricovýpavučinec skořicový
Cortinarius cinnamoviolaceuspavučinovec škoricovofialovýpavučinec -
Cortinarius circinanspavučinovec okrúhlypavučinec
Cortinarius citrinuspavučinovec citrónovožltýpavučinec citrónobarvý
Cortinarius clandestinuspavučinovec tajomnýpavučinec
Cortinarius claricolorpavučinovec svetlofarebnýpavučinec světlobarvý
Cortinarius claricolor var. subturmalispavučinovec striebristookrajovýpavučinec
Cortinarius clarobaltoidespavučinovec svetlopieskovýpavučinec
Cortinarius cliduchuspavučinovec kľúčovýpavučinec
Cortinarius cohabitanspavučinovec hnedýpavučinec
Cortinarius collinituspavučinovec plavooranžovýpavučinec plavooranžový
Cortinarius collocandoidespavučinovec sľudovobelavýpavučinec
Cortinarius comparpavučinovec fialovohlúbikovýpavučinec stejný
Cortinarius compar f. comparpavučinovec podvojnýpavučinec
Cortinarius comptuluspavučinovec uhladenýpavučinec -
Cortinarius confirmatuspavučinovec potvrdenýpavučinec
Cortinarius congeminuspavučinovec nehojný
Cortinarius conglobatuspavučinovec nahromadený
Cortinarius conicoidespavučinovec kužeľovitýpavučinec
Cortinarius conicosordescenspavučinovec špinavohrboľovýpavučinec
Cortinarius conicuspavučinovec kužeľovýpavučinec
Cortinarius coniferarumpavučinovec ihličnanovýpavučinec lepobarvý
Cortinarius conterminuspavučinovec hraničnýpavučinec
Cortinarius corrosuspavučinovec hrdzavookrovýpavučinec vyhlodaný
Cortinarius cotoneipespavučinovec bavlnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius cotoneuspavučinovec bavlnovýpavučinec vlnatý
Cortinarius crassuspavučinovec tučnýpavučinec tlustomasý, pavučinec tlustý
Cortinarius cremeolanigerpavučinovec tenkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius croceifoliuspavučinovec šafranovolupeňový
Cortinarius croceocoeruleuspavučinovec klinovitýpavučinec modrošafránový
Cortinarius croceoconuspavučinovec hrotitýpavučinec měďový
Cortinarius croceuspavučinovec šafranovýpavučinec šafránový
Cortinarius crystallinuspavučinovec sklovitý
Cortinarius cumatilispavučinovec lilavomodrýpavučinec modrolilákvý
Cortinarius cuprescenspavučinovec medenohnedý
Cortinarius cyanitespavučinovec modrastýpavučinec modravý
Cortinarius cyanites var. brevisporuspavučinovec modrastý krátkovýtrusnýpavučinec modravý
Cortinarius cyanobasalispavučinovec modrastokoreňovýpavučinec -
Cortinarius cyanopuspavučinovec modrohlúbikovýpavučinec modronohý
Cortinarius damascenoidespavučinovec damaškový
Cortinarius damascenuspavučinovec zrastavýpavučinec -
Cortinarius daulnoyaepavučinovec hrdzavýpavučinec
Cortinarius deceptivoidespavučinovec klamlivýpavučinec
Cortinarius decipienspavučinovec čiernohrboľovýpavučinec zaniklý
Cortinarius decoloratuspavučinovec odfarbenýpavučinec
Cortinarius decurtatuspavučinovec krátkohlúbikovýpavučinec
Cortinarius delibutuspavučinovec žltookrovýpavučinec natřený
Cortinarius depexuspavučinovec učesanýpavučinec
Cortinarius depressuspavučinovec vtlačenýpavučinec -
Cortinarius detonsuspavučinovec obstrihanýpavučinec
Cortinarius detudispavučinovec zníženýpavučinec
Cortinarius diabolicuspavučinovec diabolskýpavučinec
Cortinarius diasemospermuspavučinovec zreteľnovýtrusnýpavučinec
Cortinarius diasemospermus var. leptospermuspavučinovec zreteľnovýtrusný úzkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius dibaphuspavučinovec pestrýpavučinec namodralý
Cortinarius dilutuspavučinovec vyblednutýpavučinec hlínově hnědý
Cortinarius dionysaepavučinovec múčnovonnýpavučinec šedomodravý
Cortinarius dionysae f. olivaceuspavučinovec Dionýzov
Cortinarius diosmuspavučinovec pavučinec
Cortinarius disjungenduspavučinovec širokolupeňovýpavučinec
Cortinarius dissensiopavučinovec nezhodný
Cortinarius dissidenspavučinovec disidentskýpavučinec
Cortinarius distanspavučinovec vzdialenýpavučinec
Cortinarius divulgatuspavučinovec rozšírenýpavučinec
Cortinarius dolabratoidespavučinovec sekerovitýpavučinec
Cortinarius dolabratuspavučinovec hnedobielypavučinec
Cortinarius duracinobtususpavučinovec tvrdotupý
Cortinarius duracinuspavučinovec tvrdkastýpavučinec natvrdlý
Cortinarius duruspavučinovec tvrdýpavučinec
Cortinarius ectypuspavučinovec šupinatýpavučinec
Cortinarius effictuspavučinovec striebristofialovýpavučinec
Cortinarius elatiorpavučinovec veľkýpavučinec veliký
Cortinarius elatuspavučinovec vznešenýpavučinec
Cortinarius elegantiorpavučinovec úhľadnýpavučinec elegantní
Cortinarius elegantior var. eduliformispavučinovec hríbovitýpavučinec
Cortinarius elegantior var. elegantiorpavučinovec elegantný
Cortinarius elegantissimuspavučinovec bukovýpavučinec zlatonohý
Cortinarius eliaepavučinovec Eliasovpavučinec
Cortinarius emarginatuspavučinovec vyštrbený
Cortinarius emollituspavučinovec zmäkčenýpavučinec žilkovaný
Cortinarius epipoleuspavučinovec lepkavýpavučinec lepkavý
Cortinarius epsomiensispavučinovec epsomský
Cortinarius erubescenspavučinovec začervenenýpavučinec
Cortinarius erugatuspavučinovec drsnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius erythrinuspavučinovec gaštanovohnedýpavučinec červenokaštanový
Cortinarius eucaeruleuspavučinovec jasnomodrýpavučinec zářivě fialový
Cortinarius eufulmineus var. testudineuspavučinovec živofarebný korytnačí
Cortinarius eumarginatuspavučinovec peknelemovanýpavučinec
Cortinarius eumorphuspavučinovec driečnypavučinec
Cortinarius eustriatuluspavučinovec pruhovaný
Cortinarius everniuspavučinovec strebavýpavučinec blankytný
Cortinarius fagetorumpavučinovec bučinovýpavučinec
Cortinarius fasciatuspavučinovec špicatýpavučinec zašpičatělý
Cortinarius fervidoidespavučinovec sálavýpavučinec
Cortinarius ferviduspavučinovec ohňovýpavučinec ohňobavý
Cortinarius fibrosipespavučinovec vláknitohlúbikovýpavučinec
Cortinarius fibulatobtususpavučinovec štíhlotupý
Cortinarius fidelispavučinovec veľkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius finitimuspavučinovec podobnýpavučinec
Cortinarius firmuspavučinovec tuhý
Cortinarius firmus var. coniferarumpavučinovec tuhý ihličnanový
Cortinarius flabelluspavučinovec vejárovitýpavučinec plevnatý
Cortinarius flavivelatuspavučinovec žltkastoplachtičkovýpavučinec
Cortinarius flexipespavučinovec muškátovýpavučinec pelargoniový
Cortinarius flexipes var. flexipespavučinovec pružnýpavučinec pelargoniový
Cortinarius flos-paludispavučinovec bažinovýpavučinec
Cortinarius fraternuspavučinovec bratský
Cortinarius fucatophylluspavučinovec škvrnitolupeňovýpavučinec
Cortinarius fulgenspavučinovec skvelýpavučinec skvělý
Cortinarius fuligineofoliuspavučinovec sadzovolupeňovýpavučinec
Cortinarius fulminoidespavučinovec vyžarujúcipavučinec nejzářivější
Cortinarius fulvaureuspavučinovec hnedozlatýpavučinec žlutohnědý
Cortinarius fulvescenspavučinovec plavočervenýpavučinec naplavělý
Cortinarius fulvo-ochrascenspavučinovec sivohnedastýpavučinec skvrnatý
Cortinarius fulvocitrinuspavučinovec sivocitrónovýpavučinec
Cortinarius fulvoisabellinuspavučinovec plavohnedýpavučinec
Cortinarius furtimornatuspavučinovec strohý
Cortinarius furvolaesuspavučinovec neblahý
Cortinarius fuscescenspavučinovec tmavohnednúcipavučinec
Cortinarius fuscobovinasterpavučinovec krémovohnedý
Cortinarius fuscoperonatuspavučinovec tigrovanýpavučinec
Cortinarius fuscovelatuspavučinovec hnedozávojovýpavučinec
Cortinarius gentilispavučinovec šafranovohnedýpavučinec příbuzný
Cortinarius genuinuspavučinovec dedičný
Cortinarius geophiluspavučinovec ílovolupeňovýpavučinec
Cortinarius glandicolorpavučinovec žaluďovýpavučinec žaludový
Cortinarius glaucopoidespavučinovec nadvinutý
Cortinarius glaucopuspavučinovec premenlivýpavučinec sivonohý
Cortinarius glaucopus var. fibrosipespavučinovec premenlivý vláknitohlúbikový
Cortinarius glaucopus var. glaucopuspavučinovec orechovohnedýpavučinec
Cortinarius glaucopus var. olivaceuspavučinovec premenlivý olivovýpavučinec
Cortinarius glaucopus var. submagicuspavučinovec premenlivý hrdzavý
Cortinarius globisporuspavučinovec guľatovýtrusnýpavučinec
Cortinarius griseocarneuspavučinovec sivodužinovýpavučinec
Cortinarius griseofuscescenspavučinovec sivohnednúci
Cortinarius griseoluriduspavučinovec sivookrovýpavučinec
Cortinarius gymnopuspavučinovec holohlúbikovýpavučinec
Cortinarius haasiipavučinovec Haasovpavučinec Haasův
Cortinarius helodespavučinovec mokrinový
Cortinarius helvelloidespavučinovec vláknitošupinkatýpavučinec chřapáčovitý
Cortinarius helvoluspavučinovec bieloprsteňovýpavučinec hnědavý
Cortinarius hemitrichuspavučinovec plstnatýpavučinec plstnatý
Cortinarius hemitrichus f. improceruspavučinovec nízky
Cortinarius herbarumpavučinovec trávovonný
Cortinarius herculeus f. herculeuspavučinovec zdatnýpavučinec
Cortinarius hercynicuspavučinovec hercýnskypavučinec hercynský
Cortinarius heterodepressuspavučinovec otlačený
Cortinarius hiemispavučinovec zimný
Cortinarius hinnuleoscituspavučinovec sivoškoricovýpavučinec
Cortinarius hinnuleovelatuspavučinovec jelenípavučinec
Cortinarius hinnuleuspavučinovec zemitýpavučinec kolouší
Cortinarius hinnuleus var. favreanuspavučinovec tupovypuklý
Cortinarius hinnuloidespavučinovec jelenčípavučinec
Cortinarius hircinosmuspavučinovec capí
Cortinarius hoffmanniipavučinovec Hoffmannovpavučinec
Cortinarius humicolapavučinovec humusovýpavučinec humusový
Cortinarius humolenspavučinovec potuchnutýpavučinec
Cortinarius huronensispavučinovec močiarnypavučinec temný
Cortinarius huronensis var. huronensispavučinovec machovýpavučinec temný
Cortinarius hydrotelamonioidespavučinovec vlhký
Cortinarius chamaesalicispavučinovec béžovohnedýpavučinec
Cortinarius chrysolituspavučinovec rašeliniskovýpavučinec
Cortinarius ignipespavučinovec žltohnedýpavučinec
Cortinarius illepiduspavučinovec nevkusnýpavučinec
Cortinarius illibatuspavučinovec čistýpavučinec namazaný
Cortinarius illuminuspavučinovec prevlhnutýpavučinec
Cortinarius imbutoidespavučinovec pijavý
Cortinarius imbutuspavučinovec navlhčenýpavučinec
Cortinarius impennispavučinovec špinavohnedýpavučinec špinavě hnědý
Cortinarius impennoidespavučinovec hlinovohnedýpavučinec
Cortinarius imperialispavučinovec cisárskypavučinec
Cortinarius impolituspavučinovec neuhladený
Cortinarius infractuspavučinovec olivovýpavučinec olivový
Cortinarius infractus f. olivelluspavučinovec žltoolivovýpavučinec olivový
Cortinarius infractus f. subhygrophanuspavučinovec nasiakavý
Cortinarius infractus var. clavoidespavučinovec natrhnutý
Cortinarius inolenspavučinovec nevoňavýpavučinec
Cortinarius inolens var. parvinolenspavučinovec nevoňavý malýpavučinec
Cortinarius insignibulbuspavučinovec výraznohľuzovýpavučinec
Cortinarius integerrimuspavučinovec modroslizovýpavučinec modroslizký
Cortinarius intentuspavučinovec napnutýpavučinec
Cortinarius iuniipavučinovec júnový
Cortinarius jacobi-langeipavučinovec Jakoba Langeho
Cortinarius jasmineuspavučinovec jazmínový
Cortinarius joguetiipavučinovec sladkovonnýpavučinec sladkovonný
Cortinarius juranuspavučinovec jurskýpavučinec
Cortinarius kauffmanianuspavučinovec Kauffmanov
Cortinarius killermanniipavučinovec Killermannov
Cortinarius laceratomarginatuspavučinovec rozpukanoobrúbený
Cortinarius lacustrispavučinovec záplavovýpavučinec
Cortinarius lanigerpavučinovec bielopásavýpavučinec vlnonosný
Cortinarius laniger f. macrosemenpavučinovec bielopásavý štíhly
Cortinarius lanigeroidespavučinovec baraní
Cortinarius largoidespavučinovec širšípavučinec
Cortinarius larguspavučinovec mäsitýpavučinec masitý
Cortinarius lateritiuspavučinovec tehlový
Cortinarius latuspavučinovec širokýpavučinec široký
Cortinarius lebretoniipavučinovec Lebretonovpavučinec
Cortinarius lepidopuspavučinovec šupinkatohlúbikovýpavučinec
Cortinarius lepiduspavučinovec peknýpavučinec
Cortinarius leucophanespavučinovec bledýpavučinec
Cortinarius leucopuspavučinovec bielohlúbikovýpavučinec bělonohý
Cortinarius lignicolapavučinovec drevnýpavučinec dřevní
Cortinarius lilacinuspavučinovec lilavý
Cortinarius limoniuspavučinovec žltooranžovýpavučinec citronový
Cortinarius livido-ochraceuspavučinovec neveľkýpavučinec veliký
Cortinarius lividoviolaceuspavučinovec živofialovýpavučinec olovově fialový
Cortinarius lucandiipavučinovec Lucandov
Cortinarius lucorumpavučinovec hájovýpavučinec hájový
Cortinarius lucorum var. albipespavučinovec hájový bielohlúbikový
Cortinarius lustratuspavučinovec svetlýpavučinec
Cortinarius luteoallutuspavučinovec žltkastohlinovýpavučinec
Cortinarius luteoimmarginatuspavučinovec žltkastookrajovýpavučinec žlutělemovaný
Cortinarius macropuspavučinovec veľkohlúbikový
Cortinarius magicuspavučinovec magickýpavučinec kouzelný
Cortinarius maireipavučinovec Maireovpavučinec Maireův
Cortinarius majusculuspavučinovec tučnonohýpavučinec
Cortinarius malachioidespavučinovec purpurovolupeňovýpavučinec
Cortinarius malachiuspavučinovec malachitovýpavučinec malachitový
Cortinarius malicoriuspavučinovec granátovýpavučinec oranžovolupenný
Cortinarius malicorius var. rubrophylluspavučinovec rumelkovolupeňový
Cortinarius mammillatuspavučinovec bradavkový
Cortinarius mattiaepavučinovec Mattiovpavučinec
Cortinarius meinhardiipavučinovec Meinhardovpavučinec Meinhardův
Cortinarius melanotuspavučinovec šupinkatýpavučinec
Cortinarius melitosarxpavučinovec medovožltý
Cortinarius melleifolius var. basiluteuspavučinovec medovohrdzavý
Cortinarius melleopallenspavučinovec medovohnedýpavučinec medobledý
Cortinarius melliolenspavučinovec medovonnýpavučinec
Cortinarius methecticuspavučinovec bacuľatý
Cortinarius microspermuspavučinovec drobnovýtrusný
Cortinarius millaresensispavučinovec millaresský
Cortinarius milvinicolorpavučinovec jastrabí
Cortinarius milvinoidespavučinovec jastrabnýpavučinec
Cortinarius miniobtususpavučinovec zmenšený
Cortinarius moenne-loccoziipavučinovec pošvatýpavučinec pochvatý
Cortinarius mucifluoidespavučinovec mokvajúcipavučinec
Cortinarius mucifluuspavučinovec mokvavýpavučinec mokvavý
Cortinarius mucosoamarissimuspavučinovec horkoslizký
Cortinarius mucosuspavučinovec slizkýpavučinec slizký
Cortinarius multiformispavučinovec mnohotvárnypavučinec mnohotvárný
Cortinarius multiformis var. baliuspavučinovec tarkavý
Cortinarius multiformiumpavučinovec menlivý
Cortinarius multivaguspavučinovec nestálypavučinec
Cortinarius murinascenspavučinovec myšací
Cortinarius nanceiensispavučinovec nancyjskýpavučinec nancynský
Cortinarius napuspavučinovec repový
Cortinarius nauseosmuspavučinovec protivnýpavučinec
Cortinarius nemorensispavučinovec listnáčovýpavučinec hájní
Cortinarius neofurvolaesuspavučinovec tizianovýpavučinec
Cortinarius nigrocuspidatuspavučinovec černastohrboľovýpavučinec
Cortinarius nitenspavučinovec štíhlovýtrusnýpavučinec
Cortinarius niveotraganuspavučinovec bielocapí
Cortinarius nolaneiformispavučinovec zvonkový
Cortinarius norvegicuspavučinovec nórskypavučinec
Cortinarius nothoraphanoidespavučinovec nepravý
Cortinarius nothosaniosuspavučinovec hnilobný
Cortinarius obscurocyaneuspavučinovec temnomodrýpavučinec olivový -
Cortinarius obtususpavučinovec rozstrapkanýpavučinec tupý
Cortinarius occidentalispavučinovec západnýpavučinec
Cortinarius occidentalis var. obscuruspavučinovec západný temnýpavučinec
Cortinarius odoriferpavučinovec anízovýpavučinec anýzový
Cortinarius oenochelispavučinovec vínovolupeňovýpavučinec
Cortinarius ohlonepavučinovec ohlonskýpavučinec
Cortinarius ochraceobrunneuspavučinovec okrovohnedý
Cortinarius ochraceoleoninus f. parvisemenpavučinovec okrovožltkastý malovýtrusný
Cortinarius ochraceoplicatuspavučinovec hrdzavoriasnatýpavučinec
Cortinarius ochroleucoidespavučinovec okrovobelavý
Cortinarius ochroleucuspavučinovec lieskový
Cortinarius ochrophylluspavučinovec okrovolupeňový
Cortinarius olearioidespavučinovec zlatooranžovýpavučinec hnědožlutý
Cortinarius olidoamaruspavučinovec horkastovoňavýpavučinec
Cortinarius olidoamarus f. olidoamaruspavučinovec horkastopáchnuci
Cortinarius olidoamarus f. valentinuspavučinovec Valentínov
Cortinarius olidoamethysteuspavučinovec sivoolivovýpavučinec
Cortinarius olidovolvatuspavučinovec fúzatopošvovýpavučinec
Cortinarius oliduspavučinovec jarabatýpavučinec páchnoucí
Cortinarius olivaceofuscuspavučinovec olivovohnedýpavučinec olivově hnědý
Cortinarius olivascenspavučinovec zelenejúcipavučinec
Cortinarius olivascens var. langeanuspavučinovec Langeho
Cortinarius olivascentiumpavučinovec olivovohrdzavýpavučinec
Cortinarius olivelluspavučinovec olivovozelenýpavučinec olivově zelený
Cortinarius ominosuspavučinovec hnedogranátovýpavučinec
Cortinarius omissuspavučinovec uvoľnený
Cortinarius opimuspavučinovec žemľovookrovýpavučinec žemlový
Cortinarius orasericeuspavučinovec hodvábnookrajový
Cortinarius oreinuspavučinovec horskýpavučinec
Cortinarius orellanuspavučinovec plyšovýpavučinec plyšový
Cortinarius orichalceuspavučinovec mosadznýpavučinec nádherný
Cortinarius ovargutuspavučinovec vajcovitovýtrusnýpavučinec
Cortinarius paleaceuspavučinovec vrchoviskovýpavučinec plevnatý
Cortinarius paleaceus f. pinetorumpavučinovec vrchoviskový ihličnanový
Cortinarius pallidogriseuspavučinovec svetlosivý
Cortinarius pallidophylluspavučinovec blednúci
Cortinarius panelluspavučinovec tmavochlpatýpavučinec
Cortinarius pangloiuspavučinovec lepivýpavučinec
Cortinarius pansapavučinovec oranžovýpavučinec oranžový
Cortinarius papulosuspavučinovec lesklýpavučinec mokvavě slizký
Cortinarius paracephalixuspavučinovec topoľovýpavučinec oslizlý
Cortinarius paracrassuspavučinovec popraskanýpavučinec
Cortinarius paracyanopuspavučinovec modrastohlúbikový
Cortinarius parafulmineuspavučinovec žiariacipavučinec
Cortinarius paragaudispavučinovec červenohnedopásovýpavučinec
Cortinarius paramoenolenspavučinovec nehorkýpavučinec
Cortinarius paranomaluspavučinovec rovnýpavučinec
Cortinarius paraphaeochrouspavučinovec sivokakaovýpavučinec
Cortinarius pareverniuspavučinovec blankytnýpavučinec
Cortinarius parherpeticuspavučinovec oparovýpavučinec
Cortinarius parvannulatuspavučinovecpavučinec cedrově vonný
Cortinarius parvulisemenpavučinovec zemitohnedý
Cortinarius patibilispavučinovec citlivýpavučinec
Cortinarius pauperculuspavučinovec drobný
Cortinarius pearsoniipavučinovec Pearsonov pavučinec Pearsonův
Cortinarius pelitnocephaluspavučinovec hlinovožltý
Cortinarius percomispavučinovec zlatohnedýpavučinec zlatohnědý
Cortinarius perrugatuspavučinovec zvrásnenýpavučinec
Cortinarius phaeochrouspavučinovec čokoládovýpavučinec
Cortinarius phoeniceus var. phoeniceuspavučinovec purpurový
Cortinarius pholideuspavučinovec obrúčkatýpavučinec šupinonohý
Cortinarius piceaepavučinovec smrekovýpavučinec
Cortinarius pilatiipavučinovec Pilátovpavučinec
Cortinarius pinigaudispavučinovec borovýpavučinec
Cortinarius pinophiluspavučinovec borovicovýpavučinec
Cortinarius platypuspavučinovec ploskohľuzovýpavučinec širokonohý
Cortinarius pluviorumpavučinovec dažďomilnýpavučinec dešťomilný
Cortinarius pluviuspavučinovec nahorklýpavučinec opršený
Cortinarius poecilochromapavučinovec farebnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius poecilopuspavučinovec pestrohlúbikovýpavučinec -
Cortinarius polituspavučinovec vyhladený
Cortinarius polymorphuspavučinovec medovýpavučinec proměnlivý
Cortinarius poppyzonpavučinovec striebristýpavučinec
Cortinarius populorumpavučinovec podtopoľovýpavučinec
Cortinarius porphyropuspavučinovec červenejúcipavučinec porfyronohý
Cortinarius praesignispavučinovec znamenitýpavučinec
Cortinarius praestanspavučinovec mohutnýpavučinec náramkovcový
Cortinarius praestigiosuspavučinovec prestížny
Cortinarius prasinuspavučinovec pórovozelenýpavučinec jablkový
Cortinarius privignofulvuspavučinovec zhrdzavenýpavučinec
Cortinarius privignoidespavučinovec cibuľovitýpavučinec
Cortinarius privignorumpavučinovec žltkastohnedýpavučinec
Cortinarius procalanspavučinovec tehlovohnedýpavučinec
Cortinarius proximus-unuspavučinovec najbližší
Cortinarius psammocephaluspavučinovec pieskovohnedýpavučinec
Cortinarius psathyrobtususpavučinovec drobuľkovitý
Cortinarius pseudocaninuspavučinovec riedkolupeňový
Cortinarius pseudocrassuspavučinovec kyprý
Cortinarius pseudocrassus var. subcrassuspavučinovec bucľatý
Cortinarius pseudocyanitespavučinovec sivomodrýpavučinec šedofialový
Cortinarius pseudodaulnoyaepavučinovec hrdzavejúcipavučinec
Cortinarius pseudoglaucopuspavučinovec tmavoolivovýpavučinec šedonohý
Cortinarius pseudoherpeticuspavučinovec lišajovitý
Cortinarius pseudohinnuleuspavučinovec strakatohnedý
Cortinarius pseudoporphyropuspavučinovec brezinovýpavučinec
Cortinarius pseudosalorpavučinovec sivastý
Cortinarius pseudostriatuluspavučinovec pružkovanýpavučinec
Cortinarius pseudoturmalispavučinovec bielozávojovýpavučinec
Cortinarius pseudovariicolorpavučinovec viacfarebný
Cortinarius pudorinuspavučinovec cudnýpavučinec
Cortinarius pulverobtususpavučinovec tupovýtrusnýpavučinec
Cortinarius punctatuspavučinovec bodkovanýpavučinec tečkovaný
Cortinarius purpurascenspavučinovec purpurovoškvrnitýpavučinec načervenalý
Cortinarius purpurascens var. largusoidespavučinovec hojnejšípavučinec
Cortinarius purpureobadiuspavučinovec purpurovohnedý
Cortinarius purpureuspavučinovec hnedočervený
Cortinarius quarciticuspavučinovec kremencovýpavučinec
Cortinarius querculuspavučinovec trpasličípavučinec
Cortinarius quercus-ilicispavučinovec teplomilnýpavučinec
Cortinarius quietuspavučinovec miernypavučinec
Cortinarius raphanicuspavučinovec reďkvovýpavučinec -
Cortinarius redactuspavučinovec lúčovitý
Cortinarius refectuspavučinovec obnovený
Cortinarius regis-romaepavučinovec rímskypavučinec
Cortinarius renidenspavučinovec marhuľovooranžovýpavučinec trsovitý
Cortinarius resectipespavučinovec uťatohlúbikový
Cortinarius rex-claricolorumpavučinovec jasnofarebnýpavučinec
Cortinarius rheubarbarinuspavučinovec rebarborovýpavučinec
Cortinarius riederipavučinovec Riederovpavučinec Riederův, pavučinec skvrnatý
Cortinarius rigenspavučinovec koreňujúcipavučinec natvrdlý
Cortinarius rigidipespavučinovec tvrdohlúbikovýpavučinec
Cortinarius rigiduspavučinovec červenkastohnedýpavučinec tuhý
Cortinarius roseipespavučinovec ružovohlúbikovýpavučinec
Cortinarius roseoarmillatuspavučinovec ružovoprsteňovýpavučinec
Cortinarius roseobasilispavučinovec ružovobázovýpavučinec
Cortinarius rubelluspavučinovec otravnýpavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Cortinarius rubicunduluspavučinovec tmavočervenýpavučinec tmavočervený
Cortinarius rubrophylluspavučinovec červenavý
Cortinarius rufo-olivaceuspavučinovec hrdzavoolivový
Cortinarius rufoallutuspavučinovec hrdzavohlinovožltýpavučinec
Cortinarius rufostriatuspavučinovec červenoprúžkovanýpavučinec
Cortinarius rufuluspavučinovec červenohlavý
Cortinarius rugosuspavučinovec hrčkovitýpavučinec
Cortinarius russeuspavučinovec červenohnedýpavučinec zápašný
Cortinarius sacchariosmuspavučinovec cukrovonný
Cortinarius saevuspavučinovec divokýpavučinec
Cortinarius safranopespavučinovec šafranovohlúbikovýpavučinec šafránonohý
Cortinarius safranopes var. bulbosuspavučinovec šafranovonohý hľuzovitýpavučinec šafránonohý
Cortinarius saginuspavučinovec ryšavýpavučinec vřetenonohý
Cortinarius salicticolapavučinovec vŕbový
Cortinarius salorpavučinovec fialovastýpavučinec nafialovělý
Cortinarius sanguineuspavučinovec krvavýpavučinec krvavý
Cortinarius saniosuspavučinovec zvoncovitýpavučinec přižloutlý
Cortinarius saporatuspavučinovec lupinatýpavučinec čihovitý
Cortinarius saturatuspavučinovec sýty
Cortinarius saturninuspavučinovec fialovomäsovýpavučinec saturnový
Cortinarius scaurocaninuspavučinovec chlpatopošvový
Cortinarius scaurotraganoidespavučinovec hruškový
Cortinarius scauruspavučinovec datľovýpavučinec datlový
Cortinarius scobinaceuspavučinovec drsnýpavučinec
Cortinarius scotoidespavučinovec temnýpavučinec
Cortinarius scutulatuspavučinovec fialkastýpavučinec štítkovitý
Cortinarius sebaceuspavučinovec kyslomilnýpavučinec mastkový
Cortinarius sejunctifoliuspavučinovec odsadenolupeňový
Cortinarius semisanguineuspavučinovec krvavolupeňovýpavučinec polokrvavý
Cortinarius semudaphiluspavučinovec svetlokarmínový pavučinec
Cortinarius sensibilispavučinovec senzibilný
Cortinarius separabilispavučinovec oddeliteľný
Cortinarius sequanuspavučinovec sekvanskýpavučinec
Cortinarius serariuspavučinovec podvinutý
Cortinarius sertipespavučinovec ovenčenýpavučinec ověnčený
Cortinarius simulatuspavučinovec zdanlivýpavučinec podobný
Cortinarius smithiipavučinovec Smithovpavučinec
Cortinarius sobriuspavučinovec striedmypavučinec
Cortinarius sodagnituspavučinovec okrovofialový
Cortinarius solis-occasuspavučinovec belavovláknitýpavučinec červánkový
Cortinarius solivaguspavučinovec ojedinelýpavučinec
Cortinarius sommerfeltiipavučinovec Sommerfeltovpavučinec Sommerfeltův
Cortinarius sordescenspavučinovec špinavýpavučinec špinavějící
Cortinarius sordescentipespavučinovec špinavohlúbikovýpavučinec
Cortinarius spadicelluspavučinovec bledogaštanovýpavučinec
Cortinarius speciosiorpavučinovec krajšípavučinec
Cortinarius sphagnophiluspavučinovec rašelinníkomilnýpavučinec rašeliništní
Cortinarius spilomeuspavučinovec škvrnitýpavučinec skvrnitý
Cortinarius splendenspavučinovec jedovatýpavučinec překrásný
Cortinarius sporagnituspavučinovec zvláštnovýtrusný
Cortinarius squamosipespavučinovec šupinatohlúbikový
Cortinarius sterilobtususpavučinovec strapkatý
Cortinarius stillatitiuspavučinovec zanorenýpavučinec modroslizký
Cortinarius streptosmuspavučinovec skrivenýpavučinec
Cortinarius subaffinispavučinovec blízkypavučinec
Cortinarius subamaricatuspavučinovec trpký
Cortinarius subbalaustinuspavučinovec skupinovýpavučinec
Cortinarius subbalteatuspavučinovec smrekovcový
Cortinarius subcastaneuspavučinovec plavogaštanovýpavučinec
Cortinarius subdecoloratuspavučinovec bledofarebný
Cortinarius suberipavučinovec korkovýpavučinec
Cortinarius subferrugineoidespavučinovec svetlohrdzavýpavučinec
Cortinarius subferrugineuspavučinovec hrdzavohnednúcipavučinec
Cortinarius subfilamentosuspavučinovec vláknovýpavučinec
Cortinarius subfloccopuspavučinovec vínovohnedýpavučinec
Cortinarius subfuligineuspavučinovec temnehnedýpavučinec
Cortinarius subfulvescenspavučinovec plavohnedastýpavučinec
Cortinarius subglaucopuspavučinovec nechutnýpavučinec
Cortinarius subgrisescenspavučinovec sivkastýpavučinec
Cortinarius subiliopodiuspavučinovec bahnovohlúbikový
Cortinarius subincarnatuspavučinovec mäsovohnednúcipavučinec
Cortinarius subinsignispavučinovec nevšednýpavučinec
Cortinarius sublatisporuspavučinovec širokovýtrusnýpavučinec
Cortinarius subolivaceuspavučinovec olivovozelenkavýpavučinec
Cortinarius subolivelluspavučinovec hnedoolivový
Cortinarius subparvannulatuspavučinovec maličký
Cortinarius subporphyropuspavučinovec fialovoporfyrovýpavučinec fialovoporfyrovy
Cortinarius subpurpurascenspavučinovec štíhlypavučinec
Cortinarius subpurpurascens var. tigrinomaculatuspavučinovec tigrovanoškvrnitý pavučinec
Cortinarius subrepanduspavučinovec dohora zahnutý
Cortinarius subrubrovelatuspavučinovec červenkastoplachtičkový
Cortinarius subrugulosuspavučinovec jemne vráskovatý
Cortinarius subscotoidespavučinovec tmavostredový
Cortinarius subsordescenspavučinovec špinavejúcipavučinec
Cortinarius subsulfurinuspavučinovec sírovožltnúcipavučinec
Cortinarius subtigrinuspavučinovec černastohnedýpavučinec -
Cortinarius subtortuspavučinovec olivovožltýpavučinec olivově žlutý
Cortinarius subtorvuspavučinovec alpínskypavučinec
Cortinarius subumidicolapavučinovec smrečinovýpavučinec
Cortinarius subvirgatuspavučinovec vrastenovláknitýpavučinec
Cortinarius suilloviolascenspavučinovec prasací
Cortinarius suilluspavučinovec dužinatý
Cortinarius sulfurinuspavučinovec sírovožltýpavučinec sírový
Cortinarius sylvae-norvegicaepavučinovec severskýpavučinec
Cortinarius sytnikiipavučinovec Sytnikovpavučinec
Cortinarius tabularispavučinovec plochýpavučinec odbarvující
Cortinarius talimultiformispavučinovec jantárovohnedýpavučinec
Cortinarius terpsichorespavučinovec celofialovýpavučinec tančící
Cortinarius testaceofoliuspavučinovec hlinovolupeňovýpavučinec
Cortinarius testaceoviolaceuspavučinovec tehlovofialovýpavučinec
Cortinarius tigrinipespavučinovec tigrovanohlúbikovýpavučinec
Cortinarius tigrispavučinovec tigrí
Cortinarius tiliaceuspavučinovec lipovýpavučinec
Cortinarius tinctorumpavučinovec ničivý
Cortinarius tofaceuspavučinovec tufovýpavučinec zlatožlutý
Cortinarius tortuosuspavučinovec purpurovogaštanovýpavučinec zkroucený
Cortinarius torvovelatuspavučinovec prstienkatýpavučinec
Cortinarius torvuspavučinovec prstencovýpavučinec nevlídný
Cortinarius torvus f. obesipespavučinovec tlstohlúbikový
Cortinarius traganuspavučinovec smradľavýpavučinec kozlí
Cortinarius trescoliipavučinovec Trescolov
Cortinarius triformispavučinovec trojtvárnypavučinec
Cortinarius triumphanspavučinovec slamovožltýpavučinec zlatý
Cortinarius trivialispavučinovec mazľavýpavučinec osikový
Cortinarius trivialis f. trivialispavučinovec obyčajnýpavučinec
Cortinarius tubariuspavučinovec rašelinníkovýpavučinec mokřadní (p. rašeliníkový)
Cortinarius turgidoidespavučinovec plnší
Cortinarius turgiduspavučinovec napuchnutýpavučinec nadmutý
Cortinarius turmalispavučinovec hladkovýtrusnýpavučinec podzimní
Cortinarius uliginosuspavučinovec močariskovýpavučinec bažinný
Cortinarius umbrinoconnatuspavučinovec tieňový
Cortinarius umbrinolenspavučinovec páchnucipavučinec
Cortinarius uraceonemoralispavučinovec dúbravový
Cortinarius uraceovernuspavučinovec chvostový
Cortinarius uraceuspavučinovec temnejúcipavučinec močový
Cortinarius urbicuspavučinovec zväzkovitýpavučinec městský
Cortinarius variegatuloidespavučinovec rôznofarebnýpavučinec
Cortinarius variegatuspavučinovec rozmanitýpavučinec
Cortinarius variicolorpavučinovec fialovohnedýpavučinec měnlivý
Cortinarius variuspavučinovec žemľovýpavučinec různý
Cortinarius velenovskyipavučinovec Velenovskéhopavučinec
Cortinarius velicopiuspavučinovec závojnatýpavučinec závojnatý
Cortinarius venerispavučinovec Venušinpavučinec
Cortinarius venetuspavučinovec lilavohlubikovýpavučinec žlutozelený
Cortinarius venetus var. montanuspavučinovec žltozelený horskýpavučinec
Cortinarius venustuspavučinovec krásnypavučinec
Cortinarius vernuspavučinovec včasnýpavučinec jarní
Cortinarius vespertinuspavučinovec neskorý
Cortinarius vibratilispavučinovec žlčovýpavučinec míhavý
Cortinarius vicinuspavučinovec susednýpavučinec
Cortinarius violaceofuscuspavučinovec modrohnedýpavučinec
Cortinarius violaceomaculatuspavučinovec fialovoškvrnitýpavučinec
Cortinarius violaceopapillatuspavučinovec fialovobradavičnatýpavučinec
Cortinarius violaceuspavučinovec fialovýpavučinec fialový
Cortinarius violaeolenspavučinovec fialkovonný
Cortinarius vitiosuspavučinovec drevomilnýpavučinec dřevomilný
Cortinarius volvatuspavučinovec pošvovýpavučinec
Cortinarius xantho-ochraceuspavučinovec plavookrovýpavučinec
Cortinarius xanthocephaluspavučinovec žltýpavučinec žlutohlavý
Cortinarius xanthophylluspavučinovec žltolupeňovýpavučinec žlutolupenný
Cotylidia carpaticalievikovka karpatská
Cotylidia pannosalievikovka bukoválupénka suknovitá
Cotylidia undulatalievikovka machová
Craterellus cornucopioideslievik trúbkovitýstroček trubkovitý
Craterellus tubaeformiskuriatko lievikovitéliška nálevkovitá
Craterocolla cerasikráterokrčka čerešňovákráterokrčka třešňová
Crepidotus applanatuspahliva plochátrepkovitka zploštělá
Crepidotus applanatus var. subglobigerpahliva plochá horská
Crepidotus autochthonuspahliva zemnátrepkovitka křehká
Crepidotus calolepispahliva šupinkatátrepkovitka šupinkatá
Crepidotus carpaticuspahliva karpatskátrepkovitka karpatská
Crepidotus cesatiipahliva Cesatihotrepkovitka Cesatiho
Crepidotus crocophylluspahliva šafranovátrepkovitka šafránová
Crepidotus ehrendorferipahliva Ehrendorferova
Crepidotus epibryuspahliva machovátrepkovitka mechová
Crepidotus kubickaepahliva Kubičkova
Crepidotus lundelliipahliva Lundellovatrepkovitka Lundellova
Crepidotus luteoluspahliva žltkastátrepkovitka žlutavá
Crepidotus malachioidespahliva
Crepidotus malachiuspahlivatrepkovitka klamná
Crepidotus mollispahliva mäkkátrepkovitka měkká
Crepidotus stenocystispahliva ihličinovátrepkovitka smrková
Crepidotus subverrucisporuspahliva hrboľatovýtrusnátrepkovitka tečkovaná
Crepidotus variabilispahliva premenlivátrepkovitka měnlivá
Crinipellis scabellavlasovka drsnášpička drsná
Cristinia gallicakristínia francúzska
Cristinia helveticakristínia drsnákristinie zrnitá
Cronartium flaccidummechúrnatka sosnová
Cronartium ribicolamechúrnatka vejmutovkovárez vejmutovková
Crucibulum laevepohárovček obyčajnýpohárovka obecná
Crustodontia chrysocreasžilnačka žltookrová
Crustomyces subabruptusškrupinovník bledookrovýzubatka kostrbatá
Cuphophyllus atlanticuslúčnica
Cuphophyllus aurantiuslúčnica
Cuphophyllus cinerelluslúčnica
Cuphophyllus colemannianuslúčnica Colemannovavoskovka colemannova
Cuphophyllus flavipeslúčnica žltkastohlúbikovávoskovka žlutonohá
Cuphophyllus fornicatuslúčnica výstrednávoskovka výstřední
Cuphophyllus lacmuslúčnica hnedofialovávoskovka nafialovělá
Cuphophyllus pratensislúčnica statnávoskovka luční
Cuphophyllus roseascenslúčnica
Cuphophyllus virgineuslúčnica snehobielavoskovka panenská
Cyanoboletus pulverulentushríb modrejúcihřib modračka
Cyanosporus alnišťavnatec jelšovýbělochoroš drobný
Cyanosporus caesiusšťavnatec modrastýbělochoroš modravý
Cyanosporus cyanescens šťavnatec
Cyanosporus simulansšťavnatec
Cyanosporus subcaesiusšťavnatec sinavýbělochoroš lužní
Cyathus ollačiaškovec hladkýčíšenka hrnečková
Cyathus stercoreusčiaškovec výkalovýčíšenka výkalová
Cyathus striatusčiaškovec pásikavýčíšenka rýhovaná
Cyclocybe cylindraceapoľnička topoľovápolnička topolová
Cylindrobasidium evolvenspukavec rozložitýkornatec rozvitý
Cyphella digitalisobrúbenec jedľový
Cystoderma amianthinumzrnivka okrovázrnivka osinková
Cystoderma amianthinum f. albumzrnivka okrová biela
Cystoderma carchariaszrnivka páchnucazrnivka žraločí
Cystoderma carpaticumzrnivka karpatská
Cystoderma jasoniszrnivka kyslomilná
Cystoderma lilacipeszrnivka
Cystoderma subvinaceumzrnivka
Cystoderma superbumzrnivka purpurovázrnivka naběhlá
Cystodermella cinnabarinazrnivka rumelkovázrnivka rumělková
Cystodermella granulosazrnivka obyčajnázrnivka obecná
Cystolepiota adulterinabedlička sivožltábedla podvržená
Cystolepiota bucknalliibedlička fialovábedla Bucknallova
Cystolepiota fumosifoliabedlička
Cystolepiota hetieribedlička červenejúcabedla Hetierova
Cystolepiota icterinabedlička
Cystolepiota moellerizrnkovec Möllerov
Cystolepiota pulverulentabedlica pomúčenábedla poprášená
Cystolepiota seminudabedlička ligotavábedla polonahá
Cystolepiota sistratabedlička krehká
Cystostereum murrayikožkovec rozpukaný
Cytidia salicinacytídia vŕbovákůžička červená
Cytidiella albidažilnačka belavá
Dacrymyces adpressusslzovec
Dacrymyces capitatusslzoveckropilka stopkatá
Dacrymyces cokerislzovec
Dacrymyces chrysospermusslzovec oranžovočervenýkropilka dlanitá
Dacrymyces lacrymalisslzovec
Dacrymyces minorslzovec malýkropilka menší
Dacrymyces ovisporusslzoveckropilka
Dacrymyces stillatusslzovec rôsolovitýkropilka rosolovitá
Dacrymyces variisporusslzovec terčovitýkropilka terčovitá
Dacryobolus karsteniihrboľkovec Karstenovkornatec Karstenův
Dacryobolus sudanshrboľkovec malý
Dacryonaema rufumslzovka ryšavá
Dacryopinax spathularia
Daedalea quercinasieťkovec dubovýsíťkovec dubový
Daedaleopsis confragosasieťkovček červenkastýsíťkovec načervenalý
Daedaleopsis tricolorsieťkovček trojfarebnýsíťkovec trojbarevný
Datronia mollispórovka mäkkáoutkovka měkká
Datronia stereoidespórovka drobnopórová
Deconica coprophilaholohlavec výkalovýlysohlávka výkalová
Delicatula integrellarebernačka drobnážebernatka maličká
Dendrocollybia racemosapeniazovka vetvistá
Dendrothele acerinaborkohubka javorovákornatec javorový
Dentipellis fragiliszubáčik krehkýostnateček křehký
Dermoloma cuneifoliumčiruľka tmavosiváčirůvečka klínolupenná
Dermoloma josserandiičiruľka Josserandovačirůvka Josserandova
Dermoloma magicumčiruľkačirůvečka
Deviodontia pilaecystidiatadeviodoncia chĺpkatá
Dictyonema glabratum
Dichomitus campestristrúdnikovník poľnýoutkovka polní
Dichomitus squalenstrúdnikovník borovicovýoutkovka neladná
Dichostereum effuscatumstromovec hladký
Diplomitoporus flavescensdiplomitopórovec žltkastýoutkovka žlutavá
Disciseda aridažaludík pieskomilnýžaludice vyprahlá
Disciseda bovistažaludík tvrdýžaludice tuhá
Disciseda calvažaludík lysýžaludice lysá
Disciseda candidažaludík belostnýžaludice bělostná
Disciseda cervinažaludík jelenížaludice
Ditiola peziziformisditiola
Donkioporia expansadonkovka vankúšikovitápórnatka velkoporá
Efibula avellaneakôrnatec okrovohnedý
Efibula tuberculatakôrnatec krémový
Echinoderma asperumbedlička ostrošupinatábedla ostrošupinná
Echinoderma boertmanniibedličkabedla
Echinoderma calcicolabedlička vápnomilnábedla vápnomilná
Echinoderma cariniibedličkabedla
Echinoderma echinaceumbedlička ježatábedla oježená
Echinoderma hystrixbedlička pichliačovábedla ježohlavá
Echinoderma jacobibedlička Jakobovabedla Langeova
Echinoderma perplexumbedlička bodľavábedla zaměněná
Echinoderma pseudoasperulumbedlička
Echinoderma rubellumbedlabedlička
Eichleriella deglubenseichlerovka mäsovočervenkastározlitka osténkatá
Entocybe nitidahodvábnica lesklázávojenka lesklá
Entocybe turbidahodvábnica závojenka
Entoloma aethiopshodvábnica sadzová
Entoloma ameideshodvábnica červenejúca
Entoloma anatinumhodvábnica
Entoloma aprilehodvábnicazávojenka dubnová
Entoloma araneosumhodvábnica pavučinovitá
Entoloma asprellumhodvábnica
Entoloma atrocoeruleumhodvábnica
Entoloma atromarginatumhodvábnicazávojenka
Entoloma babingtoniihodvábnica Babingtonovazávojenka Babingtonova
Entoloma bloxamiihodvábnica Bloxamovazávojenka Bloxamova
Entoloma byssisedumhodvábnica drevná
Entoloma caccabushodvábnica
Entoloma caeruleumhodvábnicazávojenka
Entoloma caesiocinctumhodvábnicazávojenka namodralá
Entoloma callirhodonhodvábnica
Entoloma carneogriseumhodvábnica sivohnedá
Entoloma catalaunicumhodvábnica katalánska
Entoloma cephalotrichumhodvábnica
Entoloma cetratumhodvábnica štítovitázávojenka štítovitá
Entoloma cinereo-opacumhodvábnica závojenka
Entoloma clypeatumhodvábnica jarnázávojenka podtrnka
Entoloma conferendumhodvábnica obyčajnázávojenka křížovýtrusá
Entoloma conferendum var. conferendumhodvábnicazávojenka
Entoloma corvinumhodvábnica krkavčiazávojenka krkavčí
Entoloma cryptocystidiatumhodvábnica neveľkázávojenka skrytá
Entoloma cuspidiferumhodvábnicazávojenka
Entoloma depluenshodvábnica trblietavá
Entoloma dichroumhodvábnicazávojenka dvoubarvá
Entoloma dysthaleshodvábnicazávojenka
Entoloma elodeshodvábnicaZávojenka rašelinná
Entoloma euchroumhodvábnica fialovomodrázávojenka modrá
Entoloma excentricumhodvábnica výstrednázávojenka výstředná
Entoloma exilehodvábnica okatázávojenka sivonohá
Entoloma fernandaehodvábnicazávojenka
Entoloma flocculosumhodvábnica vločkatázávojenka
Entoloma formosumhodvábnica úhľadná
Entoloma glaucobasis
Entoloma griseocyaneumhodvábnicazávojenka
Entoloma griseoluridumhodvábnica stenčená
Entoloma hebeshodvábnicazávojenka
Entoloma hirtipeshodvábnica väčšiazávojenka slanečkovitá
Entoloma hirtumhodvábnicazávojenka
Entoloma chalybeumhodvábnicazávojenka ocelová
Entoloma incanumhodvábnica zelenohlúbikovázávojenka plavozelenavá
Entoloma incarnatofuscescenshodvábnica mäsovočervená
Entoloma infulahodvábnicazávojenka
Entoloma iodiolenshodvábnica závojenka
Entoloma jahniihodvábnica Jahnovazávojenka Jahnova
Entoloma jubatumhodvábnica
Entoloma juncinumhodvábnica
Entoloma kerverniihodvábnica Kervernova
Entoloma kristianseniihodvábnica Kristiansenovézávojenka Kristiansenové
Entoloma lampropushodvábnica
Entoloma lepidissimumhodvábnica
Entoloma lividoalbumhodvábnica šedobielazávojenka olovově bílá
Entoloma lividocyanulumhodvábnica
Entoloma longistriatumhodvábnica lúčovitázávojenka rýhovaná
Entoloma majaloideshodvábnica vypínavá
Entoloma melanochroumhodvábnica šúrová
Entoloma minutumhodvábnica malá
Entoloma moserianumhodvábnica Moserova
Entoloma mougeotiihodvábnica Mougeotovazávojenka Mougeotova
Entoloma myrmecophilumhodvábnica hrboľkatázávojenka mravencomilná
Entoloma neglectumhodvábnica závojenka
Entoloma nigroviolaceumhodvábnicazávojenka
Entoloma nitenshodvábnica sivohnedastá
Entoloma ochreoprunuloideshodvábnica machovkovitá
Entoloma olivaceotinctumhodvábnicazávojenka
Entoloma ollarehodvábnica skleníková
Entoloma olorinumhodvábnica labutia
Entoloma opacumhodvábnica matná
Entoloma pallescenshodvábnicazávojenka
Entoloma pallideradicatumhodvábnicazávojenka
Entoloma parasiticumhodvábnica cudzopasná
Entoloma percandidumhodvábnica vybielená
Entoloma phaeocyathumhodvábnica
Entoloma placidumhodvábnicazávojenka buková
Entoloma plebejumhodvábnicazávojenka
Entoloma pleopodiumhodvábnica voňavázávojenka játrová
Entoloma poliopushodvábnicazávojenka
Entoloma politoflavipeshodvábnica
Entoloma politumhodvábnica závojenka jemná
Entoloma porphyrophaeumhodvábnica porfýrovázávojenka šedohnědá
Entoloma prismatospermumhodvábnica
Entoloma pseudocoelestinumhodvábnicazávojenka
Entoloma pseudoexcentricumhodvábnicazávojenka
Entoloma pseudoturcihodvábnica závojenka
Entoloma querquedulahodvábnica sivoolivová
Entoloma rhodocylixhodvábnica závojenka
Entoloma rhodopoliumhodvábnica vtlačenázávojenka vmáčklá
Entoloma rhodopolium var. nidorosumhodvábnica vtlačená odpornázávojenka vmáčklá páchnoucí
Entoloma rhombisporumhodvábnica závojenka
Entoloma roseumhodvábnicazávojenka růžová
Entoloma rusticoideshodvábnica
Entoloma sarcitumhodvábnica
Entoloma saundersiihodvábnica Saundersova
Entoloma scabiosumhodvábnicazávojenka
Entoloma sepiumhodvábnica krémovázávojenka náspová
Entoloma sericatumhodvábnica zúbkatá
Entoloma sericellumhodvábnicazávojenka uhlazená
Entoloma sericeoideshodvábnicazávojenka
Entoloma sericeumhodvábnica hodvábnazávojenka hedvábná
Entoloma serrulatumhodvábnica pílkatázávojenka pilovitá
Entoloma sinuatumhodvábnica veľkázávojenka olovová
Entoloma sodalehodvábnicazávojenka
Entoloma solstitialehodvábnica letná
Entoloma sordidolamellatumhodvábnica
Entoloma tenellumhodvábnica závojenka
Entoloma tjallingiorumhodvábnica Tjallingiovejzávojenka hnědofialová
Entoloma turcihodvábnicazávojenka
Entoloma undatumhodvábnica zvlnená
Entoloma ventricosumhodvábnica
Entoloma vernumhodvábnica včasnázávojenka jarní
Entoloma versatilehodvábnicazávojenka blýsknavá
Entoloma viiduensehodvábnica závojenka
Entoloma xanthochroumhodvábnica okrovožltá
Entyloma bellidiastrilemovec sedmokráskovýsněť hvězdnicová
Entyloma calendulaelemovec nechtíkový
Entyloma corydalislemovec chochlačkový
Entyloma dactylidislemovec reznačkovýsněť srhová
Entyloma ficariaelemovec blyskáčový
Entyloma fuscumlemovec makovýsněť maková
Entyloma hieraciilemovec jastrabníkovýsněť jestřábníková
Entyloma linariaelemovec ľanový
Entyloma matricariaelemovec harmančekový
Entyloma ranunculilemovec iskerníkový
Entyloma serotinumlemovec kostivalový
Entyloma tragopogonissneť kozej bradysněť kozí brady
Eocronartium muscicolastrapulík machovýmechovnice
Episphaeria fraxinicola
Epithele typhaeepitélka ostníkatápokožkovka orobincová
Erastia salmonicolorhlinovec okrovýhlinák oranžový
Erythricium aurantiacum
Erythricium laetumerythrícium jaseňové
Exidia badioumbrinatmavorôsolovka drobnáčernorosol umbrový
Exidia cartilagineatmavorôsolovec brezovýčernorosol chrupavčitý
Exidia fulvatmavorôsolovka eukalyptováčernorosol plavý
Exidia glandulosatmavorôsolovec mozgovitýčernorosol bukový
Exidia pithyatmavorôsolovec smrekovýčernorosol smrkový
Exidia recisatmavorôsolovec vŕbovýčernorosol terčovitý
Exidia saccharinatmavorôsolovec sosnovýčernorosol borový
Exidia thuretianatmavorôsolovec belavýčernorosol bělavý
Exidia truncatatmavorôsolovec mušľovitýčernorosol uťatý
Exidiopsis calcealojovček vápnový
Exidiopsis effusalojovček rozloženýčernorosol rozlitý
Exidiopsis galziniimyxárium Galzénove
Exidiopsis opalealojovček sivomodrastý
Exobasidium japonicumnahorúchovecplíška japonská
Exobasidium karsteniinahorúchovec Karstenovplíška Karstenova
Exobasidium rostrupiinahorúchovecplíška klikvová
Exobasidium vacciniinahorúchovec brusnicovýplíška brusinková
Exsudoporus frostiihríb Frostov
Faerberia carbonariakuriatkovec spáleniskovýliškovec spáleništní
Favolaschia manipularis
Fayodia bisphaerigerafajódkafajodka osténkatá
Fibrodontia gossypinahyfodoncia lužnákornatec bavlníkový
Fibulomyces mutabilisbledokožka premenlivá
Fistulina hepaticapečeňovec dubovýpstřeň dubový
Flagelloscypha donkii
Flagelloscypha kavinaekôrovnička Kavinova
Flagelloscypha lachneoides
Flammulaster carpophilusflamulaster bukvicovýkržatka plodomilná
Flammulaster granulosusflamulaster zrnitýkržatka zrnitá
Flammulaster limulatusflamulaster žltooranžovýkržatka šikmá
Flammulaster muricatusflamulaster ovešanýkržatka ostnitá
Flammulina elasticaplamienka zimná dlhospóra
Flammulina fennaeplamienka letnápenízovka letní
Flammulina ononidisplamienka ihlicová
Flammulina populicolaplamienkapenízovka
Flammulina rossicaplamienkapenízovka
Flammulina velutipesplamienka zimnápenízovka sametonohá
Flammulina velutipes var. lacteaplamienka zimná bielapenízovka
Flavidoporia pulvinascensantródia lužná
Flaviporus browniižltopórovec Brownov
Flaviporus citrinellusantrodiela žltorúrkováoutkovka citronová
Floccularia luteovirensvločkovka žltozelenánáramkovitka žlutavá
Fomes fomentariuspráchnovec kopytovitýtroudnatec kopytovitý
Fomitiporia punctataohňovec bodkovanýohňovec tečkovaný
Fomitiporia robustaohňovec mohutnýohňovec statný
Fomitopsis betulinabrezovník obyčajnýbřezovník obecný
Fomitopsis ibericapilátovka iberská
Fomitopsis officinalispráchnovček lekárskyverpáník lékařský
Fomitopsis pinicolapráchnovček pásikavýtroudnatec pásovaný
Fuscoporia contiguaohňovec prisadnutýohňovec dotýkavý
Fuscoporia ferruginosaohňovec hrdzavohnedýohňovec rezavý
Galerina allosporakapucňovkačepičatka
Galerina atkinsonianakapucňovkačepičatka
Galerina badipeskapucňovka hnedohlúbiková
Galerina calyptratakapucňovka múčna
Galerina cinctulakapucňovka
Galerina clavatakapucňovkačepičatka řídkolupenná
Galerina gramineakapucňovka hladkáčepičatka hladká
Galerina hybrida
Galerina hypnorumkapucňovka machováčepičatka mechová
Galerina jaapiikapucňovka
Galerina marginatakapucňovka okrovohnedastáčepičatka jehličnanová
Galerina nanakapucňovka nízka
Galerina paludosakapucňovka močiarnačepičatka močálová
Galerina pumilakapucňovka prilbičkovitáčepičatka nízká
Galerina sphagnorumkapucňovka rašelinníková
Galerina styliferakapucňovkačepičatka
Galerina subbadipeskapucňovka
Galerina tibiicystiskapucňovkačepičatka
Galerina triscopakapucňovka
Galerina unicolorkapucňovka jednofarebnáčepičatka jednobarvá
Galerina vittiformiskapucňovka
Galeropsis desertorumhrotovka stepnášpičatička stepní
Galzinia incrustansgalzénia vlhkomilná
Gamundia striatulafajodka zimní
Ganoderma adspersumlesklokôrovka tmavá
Ganoderma applanatumlesklokôrovka plochálesklokorka ploská
Ganoderma carnosumlesklokôrovka ihličnanoválesklokorka jehličnanová
Ganoderma lucidumlesklokôrovka obyčajnálesklokorka lesklá
Ganoderma pfeifferilesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma resinaceumlesklokôrovka živicovitálesklokorka pryskyřičná
Ganoderma valesiacumlesklokôrovka valeskálesklokorka modřínová
Gastrosporium simplexprašnačka korienkatáprašnatka kořínkatá
Gautieria graveolensstrapatec smradľavý
Gautieria mexicanastrapatec mexický
Gautieria morchelliformisstrapatec smrčkovitýsmržovec smržovitý
Gautieria otthiistrapatec Otthov
Gautieria trabutiistrapatec ostnatovýtrusný
Geastrum berkeleyihviezdovka Berkeleyovahvězdovka Berkeleyova
Geastrum campestrehviezdovka drsnáhvězdovka drsná
Geastrum corollinumhviezdovka bradavičnatáhvězdovka bradavková
Geastrum coronatumhviezdovka tmaváhvězdovka tuhová
Geastrum dolomiticumhviezdovka
Geastrum eleganshviezdovka hnedáhvězdovka vypouklá
Geastrum fimbriatumhviezdovka strapkatáhvězdovka brvitá
Geastrum flexuosumHviezdovka uzavretá
Geastrum floriformehviezdovka kvetovitáhvězdovka kvítkovitá
Geastrum fornicatumhviezdovka klenbováhvězdovka klenbová
Geastrum granulosumhviezdovka
Geastrum hungaricumhviezdovka maďarskáhvězdovka uherská
Geastrum kotlabaehviezdovka Kotlabovahvězdovka Kotlabova
Geastrum lageniformehviezdovka fľaškovitáhvězdovka lahvicovitá
Geastrum marginatumhviezdovkahviezdovka
Geastrum melanocephalumhviezdovka vlasatáhvězdovka vlasohlavá
Geastrum meridionalehviezdovka
Geastrum minimumhviezdovka maláhvězdovka maličká
Geastrum pectinatumhviezdovka dlhokrčkováhvězdovka dlouhokrká
Geastrum pouzariihviezdovka Pouzarovahvězdovka Pouzarova
Geastrum pseudolimbatumhviezdovka stepnáhvězdovka stepní
Geastrum pseudostriatumhviezdovka hvězdovka draslavá
Geastrum quadrifidumhviezdovka štvorcípováhvězdovka smrková
Geastrum rufescenshviezdovka červenkastáhvězdovka červenavá
Geastrum saccatumhviezdovka mechovitáhvězdovka vakovitá
Geastrum schmideliihviezdovka Schmidelovahvězdovka pastvinná
Geastrum schweinitziihviezdovkahvězdovka
Geastrum smardaehviezdovka Šmardovahvězdovka Šmardova
Geastrum striatumhviezdovka golierikovitáhvězdovka límečková
Geastrum triplexhviezdovka trojitáhvězdovka trojitá
Gelatoporia dichroaslizopórovka dvojfarebná
Gerhardtia incarnatobrunneastrmuleclíha masověhnědá
Gerronema strombodeskališnica žltkastolupeňovákalichovka žlutolupenná
Gerronema umbilicatumkališnica
Gliophorus irrigatuslúčnica klzkávoskovka kluzká
Gliophorus laetuslúčnica sliznatávoskovka veselá
Gliophorus laetus var. flavuslúčnica sliznatá žltávoskovka veselá žlutá
Gliophorus psittacinuslúčnica žltozelenávoskovka papouščí
Gliophorus reginaelúčnica kráľovskávoskovka
Gliophorus sciophanuslúčnica tehlovávoskovka cihlová
Gloeocystidiellum lactescenspovojník ružovohnedastý
Gloeocystidiellum luridumchrastuľka hnedožltákoroveček plavý
Gloeocystidiellum porosumchrastuľka obyčajnákornateček okrovějící
Gloeohypochnicium analogumbelánik
Gloeophyllum abietinumtrámovka jedľovátrámovka jedlová
Gloeophyllum odoratumtrámovka anízováanýzovník vonný
Gloeophyllum sepiariumtrámovka plotovátrámovka plotní
Gloeophyllum trabeumtrámovka premenlivátrámovka trámová
Gloeoporus pannocinctusvoskopórovček zelenkastý
Gloiocephala menieritanečnicašpička orobincová
Gloiodon strigosusostňovec konzolovitý
Gloiothele citrinamechúrnica žltookrovákoroveček citronový
Gloioxanthomyces vitellinuslúčnica žĺtkovožltávoskovka žloutková
Gomphidius glutinosussliziak mazľavýslizák mazlavý
Gomphidius maculatussliziak škvrnitýslizák skvrnitý
Gomphidius roseussliziak ružovýslizák růžový
Gomphidius rutilus f. testaceussliziak lepkavý medovočervenýslizák lepkavý cihlový
Gomphus clavatuslievikovec kyjakovitýstročkovec kyjovitý
Granulobasidium vellereumbelánik rozložitý
Grifola frondosatrsovnica lupeňovitátrsnatec lupenitý
Guepinia helvelloidesrôsolovec červenýrosolovec červený
Guepiniopsis alpinatrasľavka horskápohárovníček
Guepiniopsis buccinatrasľavka pohárikovitápohárovníček zkroucený
Guepiniopsis estonicaslzoveckropilka
Guepiniopsis suecica
Gymnomyces xanthosporusnahohrudka plavovýtrusná
Gymnopilus bellulusšupinovec
Gymnopilus hybridusšupinovec prsteňovýšupinovka pařezová
Gymnopilus igniculusšupinovec
Gymnopilus junoniusšupinovec nádhernýšupinovka nádherná
Gymnopilus microsporusšupinovec drobnovýtrusný
Gymnopilus odinišupinovecšupinovka Odiniho
Gymnopilus penetransšupinovec nevoňavýšupinovka nevonná
Gymnopilus picreusšupinovecšupinovka poprášená
Gymnopilus sapineusšupinovec strapkavýšupinovka jedlová
Gymnopilus suberisšupinovec
Gymnopus alpinuspeniazovka horská
Gymnopus androsaceustanečnica čiernohlúbikovášpička pochybková (žíněná)
Gymnopus aquosuspeniazovka bledápenízovka vodnatá
Gymnopus brassicolenspeniazovka kapustová
Gymnopus confluenspeniazovka trsovitápenízovka splývavá
Gymnopus dryophiluspeniazovka dubovápenízovka dubová
Gymnopus erythropuspeniazovka červenohlúbikovápenízovka červenonohá
Gymnopus foetidusšpička smradľavášpička odporná
Gymnopus fuscopurpureuspeniazovka hnedočervená
Gymnopus fusipespeniazovka vretenovitohlúbikovápenízovka vřetenonohá
Gymnopus hariolorumpeniazovka huňatápenízovka věštecká
Gymnopus herinkiipeniazovka brezová
Gymnopus hybriduspeniazovka hybridná
Gymnopus impudicuspeniazovka odporná
Gymnopus luxurianspeniazovkapenízovka nádherná
Gymnopus ociorpeniazovka hnedá
Gymnopus perforanstancuľka prevŕtanášpička provrtaná
Gymnopus peronatuspeniazovka štipľavápenízovka hřebílkatá
Gymnopus putilluspeniazovkapenízovka masová
Gymnopus quercophilusvláskovec dubový
Gymnopus vernuspeniazovkapenízovka jarní
Gymnosporangium clavariiformehrdzavka hlohová
Gymnosporangium cornutumhrdzavka jarabinová
Gymnosporangium davisiihrdzavka
Gymnosporangium gracilehrdzavka
Gymnosporangium sabinaehrdzavka hruškovárzivost hrušní
Gyrodon lividushríbovník jelšovýpodloubník siný
Gyrophanopsis polonensisbelánik poľský
Gyroporus castaneushríbnik gaštanovohnedýhřib kaštanový
Gyroporus cyanescenshríbnik modrejúcihřib siný
Haasiella splendidissimakalichovka nádherná
Haasiella venustissimakalichovkakalichovka půvabná
Hapalopilus croceushlinovec šafranovýhlinák šafránový
Hapalopilus eupatoriihlinovechlinák bylinový
Hapalopilus rutilanshlinovec červenkastýhlinák červenající
Haplotrichum mediumhaplotrichumpavučiník prostřední
Haplotrichum rubiginosumhaplotrichum lužnépavučiník
Hebeloma anthracophilumslzivka spáleniskováslzivka spáleništní
Hebeloma bulbiferumslzivkaslzivka
Hebeloma candidipesslzivkaslzivka bělonohá
Hebeloma circinansslzivka zaokrúhlenáslzivka kruhová
Hebeloma clavicepsslzivka hľuznatá
Hebeloma collariatumslzivka
Hebeloma crustuliniformeslzivka obyčajnáslzivka oprahlá
Hebeloma cylindrosporumslzivka neskorá
Hebeloma fastibileslzivka odpornáslzivka odporná
Hebeloma leucosarxslzivka brezová
Hebeloma longicaudumslzivka dlhohlúbikováslzivka dlouhotřeňová
Hebeloma mesophaeumslzivka hnedáslzivka opásaná
Hebeloma nauseosumslzivkaslzivka velkovýtrusá
Hebeloma pallidoluctuosumslzivka širokolupeňová
Hebeloma pusillumslzivka zakrpatená
Hebeloma pyrophilumslzivka uhľomilná
Hebeloma radicosumslzivka koreňujúcaslzivka kořenující
Hebeloma sacchariolensslzivka voňavá
Hebeloma senescensslzivka tvrdáslzivka zatvrdlá
Hebeloma sinapizansslzivka reďkovkováslzivka ředkvičková
Hebeloma theobrominumslzivka useknutáslzivka kakaová
Hebeloma truncatumslzivka useknutá
Hebeloma velutipesslzivka zamatová
Heimioporus betulahríbhríb
Helicobasidium compactumulitovec pevný
Helicogloea compressa
Helicogloea lagerheimiiulitka Langerheimova
Hemileccinum depilatumhríb jamkatýhřib skvrnitý
Hemileccinum impolitumhríb plavýhřib plavý
Hemimycena angustisporaprilbovechelmovka
Hemimycena candidaprilbovec kostihojový helmovka bělostná
Hemimycena cucullataprilbovec
Hemimycena gracilisprilbovec pôvabný
Hemimycena hirsutaprilbovec kučeravý
Hemimycena lacteaprilbovechelmovka
Hemimycena maireiprilbovec
Hemimycena pseudocrispulaprilbovec deväťsilový
Henningsomyces candidushenningsovka belostnáčíšovec trubkovitý
Hericium alpestrekoralovec jedľovýkorálovec jedlový
Hericium cirrhatumkoralovec trúdnikovitýježatec různozubý
Hericium coralloideskoralovec bukovýkorálovec bukový
Hericium erinaceuskoralovec ježovitýkorálovec ježatý
Heterobasidion annosumkoreňovka vrstevnatákořenovník vrstevnatý
Heterobasidion parviporumkoreňovkakořenovník smrkový
Heterochaetella dubiaštetinovka biela
Hodophilus micaceusoblúkovkavoskovečka
Hohenbuehelia abietinalastúrka jedľováhlíva jedlová
Hohenbuehelia angustatalastúrka lužnáhlíva hustolistá
Hohenbuehelia atrocaerulealastúrka modrastosiváhlíva siná
Hohenbuehelia auriscalpiumlastúrka stopkovitá
Hohenbuehelia cyphelliformislastúrkahlívička číšovcovitá
Hohenbuehelia fluxilislastúrkahlíva dvouvýtrusná
Hohenbuehelia grisealastúrka siváhlíva šedá
Hohenbuehelia mastrucatalastúrka plstnatáhlíva kožešinová
Hohenbuehelia petaloideslastúrka lopatkovitáhlíva plátková
Hohenbuehelia pinacearumlastúrka
Hohenbuehelia rickeniilastúrka kornútovitáhlíva Rickenova
Hohenbuehelia spatulinalastúrka malá
Hohenbuehelia unguicularislastúrnikhlívečník
Hortiboletus engeliisuchohríb Engelovhřib Engelův
Hortiboletus rubellussuchohríb karmínovýsuchohřib červený
Hyalopsora polypodiikruhovka pľuzgierničková
Hydnellum aurantiacumjelenkovkalošákovec hnědooranžový
Hydnellum auratilejelenkovkaLošákovec hnědooranžový
Hydnellum caeruleumjelenkovka modrastálošákovec blankytný
Hydnellum compactumjelenkovkalošákovec tuhý
Hydnellum concrescensjelenkovka pásikaválošákovec pásovaný
Hydnellum cumulatumjelenkovkalošákovec nahloučený
Hydnellum ferrugineumjelenkovka hrdzavohnedálošákovec rezavý
Hydnellum floriformejelenkovka oranžoválošákovec oranžový
Hydnellum geogeniumjelenkovka sírovožltálošákovec sírožlutý
Hydnellum martioflavumjelenkoveclošák oranžovonohý
Hydnellum mirabilejelenkovkalošákovec podivný
Hydnellum peckiijelenkovka pálčiválošákovec palčivý
Hydnellum scrobiculatumjelenkovka výrastkoválošákovec ďubkatý
Hydnellum spongiosipesjelenkovkalošákovec sametový
Hydnellum suaveolensjelenkovka voňaválošákovec libovonný
Hydnellum tardumjelenkovkalošákovec pozdní
Hydnocristella himantiakavinovka hladkovýtrusnákavinovka lošákovitá
Hydnopolyporus fimbriatuskráterovček brvitý
Hydnum albidumjelenkališák bělavý
Hydnum repandumjelenka poprehýbanálišák zprohýbaný
Hydnum rufescensjelenka ryšaválišák ryšavý
Hydropus atramentosuszvončekovec sadzovýronivka sazová
Hydropus marginelluszvončekovec hnedoobrúbenýronivka troudní
Hydropus subalpinuszvončekovec podhorskýronivka podhorská
Hygrocybe acutoconicalúčnica hrotitávoskovka stálá
Hygrocybe acutoconica var. konradiilúčnica hrotitá Konradovavoskovka stalá Konradova
Hygrocybe acutoconica var. konradii f. subglobisporalúčnica hrotitá Konradova f.guľatovytrusnávoskovka stalá Konradova f.kulatovýtrusná
Hygrocybe aurantiosplendenslúčnica oranžovávoskovka skvostná
Hygrocybe calciphilalúčnica vápnomilnávoskovka vápnomilná
Hygrocybe ceracealúčnica voskovávoskovka vosková
Hygrocybe citrinovirenslúčnica sírovožltávoskovka sírožlutá
Hygrocybe coccinealúčnica šarlátovávoskovka šarlatová
Hygrocybe coccineocrenatalúčnica zrnitávoskovka vroubkovaná
Hygrocybe conicalúčnica kužeľovitávoskovka kuželovitá
Hygrocybe conica var. conicoideslúčnica kužeľovitá pieskomilnávoskovka kuželovitá pískomilná
Hygrocybe conica var. conicopalustrislúčnica kužeľovitá močiarna
Hygrocybe constrictosporalúčnica zaškrtenovýtrusnávoskovka zaškrcená
Hygrocybe fulgenslúčnica žiarivávoskovka
Hygrocybe glutinipeslúčnica hlienistávoskovka slizonohá
Hygrocybe glutinipes var. rubralúčnica hlienistá červenávoskovka slizonohá
Hygrocybe helobialúčnica mokraďovávoskovka bažinná
Hygrocybe hygrocyboideslúčnicavoskovka
Hygrocybe chlorophanalúčnica citrónovožltávoskovka citronová
Hygrocybe ingratalúčnica lúhovávoskovka červenajíci
Hygrocybe insipidalúčnica blednúcavoskovka mírná
Hygrocybe intermedialúčnica ohnivávoskovka prostřední
Hygrocybe lepidalúčnica kuriatkovitávoskovka lišková
Hygrocybe miniatalúčnica krvavávoskovka krvavá
Hygrocybe mucronellalúčnica horkávoskovka hořká
Hygrocybe nitratalúčnica liadkovávoskovka ledková
Hygrocybe olivaceonigralúčnica
Hygrocybe ovinalúčnica ovčiavoskovka ovčí
Hygrocybe phaeococcinealúčnica hnednúcavoskovka
Hygrocybe punicealúčnica granátovočervenávoskovka granátová
Hygrocybe quietalúčnica páchnucavoskovka klidná
Hygrocybe radiatalúčnicavoskovka
Hygrocybe reidiilúčnica Reidovavoskovka reidova
Hygrocybe russocoriacealúčnica juchtovávoskovka juchtová
Hygrocybe salicis-herbaceaelúčnicavoskovka
Hygrocybe spadicealúčnica hnedožltávoskovka hnědožlutá
Hygrocybe spadicea var. albifolialúčnica hnedožltá bielolupenná
Hygrocybe splendidissimalúčnica nádhernávoskovka nádherná
Hygrocybe subpapillatalúčnica bradavkatá
Hygrocybe substrangulatalúčnicavoskovka
Hygrocybe substrangulata var. rhodophyllalúčnica
Hygrocybe turundalúčnica šupinkatávoskovka tmavošupinkatá
Hygrocybe virginea var. fuscescenslúčnica snehobiela hnedastávoskovka panenská nahnědlá
Hygrocybe virginea var. ochraceopallidalúčnica snehobiela bledookrovávoskovka panenská
Hygrophoropsis aurantiacalíška oranžoválištička pomerančová
Hygrophoropsis macrosporalíška veľkovýtrusnálištička velkovýtrusá
Hygrophorus abieticolašťavnačka oranžovášťavnatka oranžová
Hygrophorus agathosmusšťavnačka voňavášťavnatka vonná
Hygrophorus angustifoliusšťavnačka nepásikavášťavnatka
Hygrophorus arbustivusšťavnačka vláknitášťavnatka žíhaná
Hygrophorus atramentosusšťavnačka sivočiernašťavnatka šedočerná
Hygrophorus camarophyllusšťavnačka čiernovláknitášťavnatka kozí
Hygrophorus capreolariusšťavnačka vínovočervenášťavnatka vínová
Hygrophorus cossusšťavnačka mydlovášťavnatka drvopleňová
Hygrophorus discoideusšťavnačka terčovitášťavnatka terčovitá
Hygrophorus discoxanthusšťavnačka bledášťavnatka nažloutlá
Hygrophorus eburneusšťavnačka slonovinovášťavnatka slonovinová
Hygrophorus erubescensšťavnačka červenkastášťavnatka načervenalá
Hygrophorus fagišťavnačka belavoružovkastášťavnatka zardělá
Hygrophorus gliocyclusšťavnačka sliznatoprsteňovášťavnatka slizoprstenná
Hygrophorus hedrychiišťavnačka brezovášťavnatka hedrychova
Hygrophorus hyacinthinusšťavnačka hyacintovášťavnatka hyacintová
Hygrophorus hypothejusšťavnačka mrazovášťavnatka pomrazka
Hygrophorus hypothejus var. aureusšťavnačka mrazová zlatá
Hygrophorus chrysodonšťavnačka žltovločkatášťavnatka žlutolupenná
Hygrophorus karsteniišťavnačka Karstenovašťavnatka Karstenova
Hygrophorus latitabundusšťavnačka hnedobielašťavnatka hnědobílá
Hygrophorus lindtnerišťavnačka Lindtnerovašťavnatka Lindtnerova
Hygrophorus lucorumšťavnačka smrekovcovášťavnatka modřínová
Hygrophorus marzuolusšťavnačka marcovášťavnatka březnovka
Hygrophorus melizeusšťavnačka oranžovolupeňováplžatka narůžovělá
Hygrophorus mesotephrusšťavnačka okatášťavnatka šedobílá
Hygrophorus nemoreusšťavnačka hájovášťavnatka hajní
Hygrophorus olivaceoalbusšťavnačka olivovohnedášťavnatka olivově bílá
Hygrophorus penarioidesšťavnačka dubovášťavnatka dubová
Hygrophorus penariusšťavnačka bukovášťavnatka buková
Hygrophorus persicoloršťavnačka ružovášťavnatka broskvová
Hygrophorus persooniišťavnačka Persoonovašťavnatka dvoubarvá
Hygrophorus piceaešťavnačka smrekováplžatka smrková
Hygrophorus poetarumšťavnačka šťavnatka básnická
Hygrophorus pustulatusšťavnačka bodkovanášťavnatka tečkovaná
Hygrophorus russulašťavnačka plávkovitášťavnatka holubinková
Hygrophorus speciosusšťavnačka úhľadnášťavnatka nádherná
Hygrophorus tephroleucusšťavnačka špinavášťavnatka špinavá
Hygrophorus unicoloršťavnačkavoskovka Lindnerova
Hymenogaster arenariushľuza piesočnáhlíza písečná
Hymenogaster bulliardiihľuza Bulliardovahlíza Bulliardova
Hymenogaster citrinushľuzahlíza citronová
Hymenogaster griseushľuza siváhlíza
Hymenogaster hesseihľuza
Hymenogaster luteushľuza žltáhlíza žlutá
Hymenogaster niveushľuza útlahlíza něžná
Hymenogaster olivaceushľuza olivováhlíza olivová
Hymenochaete carpaticakožnačka javorová
Hymenochaete cinnamomeakožnačka škoricovohnedá
Hymenochaete corrugatakožnačka vráskatákožovka svraštělá
Hymenochaete cruentakožnačka červenákožovka Mougeotova
Hymenochaete fuliginosakožnačka koniferovákožovka zakouřená
Hymenochaete rubiginosakožnačka hrdzavohnedákožovka rezavá
Hymenochaete subfuliginosakožnačka dubová
Hymenochaete tabacinakožnačka tabakovohnedákožovka tabáková
Hymenopellis furfuraceasliznačkapenízovka
Hymenopellis radicatasliznačka koreňujúcapenízovka kořenující
Hyphoderma cremeoalbumkožovka krémovobiela
Hyphoderma definitumkožovka
Hyphoderma medioburiensekožovka ružovkastá
Hyphoderma pallidumkožovka bledá
Hyphoderma puberumkožovka vláknitákornatka pýřitá
Hyphoderma setigerumkožovka štetinatákornatka spetocystidová
Hyphoderma transienskožovkakornatka
Hyphodermella corrugatakožovnička zúbkatá
Hyphodontia alutariahyfodoncia tmavnúca
Hyphodontia argutahyfodoncia šidlovitákornatec šídlovitý
Hyphodontia brevisetahyfodoncia hrubá
Hyphodontia crustosazubánka kôrovitákornatec rozpraskaný
Hyphodontia floccosahyfodoncia vločkatákornatec vločkatý
Hyphodontia nesporihyfodoncia Nešporovakornatec Nešporův
Hyphodontia pallidulahyfodoncia bledá
Hyphodontia prunizubánka slivkovákornatec švestkový
Hyphodontia quercinazubánka dubovákornatec dubový
Hyphodontia sambucizubánka bazovákornatec bezový
Hyphodontia spathulatahyfodoncia mečíkatákornatec lopatkovitý
Hypholoma capnoidesstrapcovka makovátřepenitka maková
Hypholoma elongatumstrapcovka predĺžená
Hypholoma epixanthumstrapcovka páchnucatřepenitka smrdutá
Hypholoma ericaeumstrapcovka vresovcová
Hypholoma fascicularestrapcovka zväzkovitátřepenitka svazčitá
Hypholoma laeticolorstrapcovkatřepenitka
Hypholoma lateritiumstrapcovka tehlovočervenátřepenitka cihlová
Hypholoma marginatumstrapcovka vláknitohlúbikovátřepenitka roztroušená
Hypholoma polytrichistrapcovka ploníkovátřepenitka ploníková
Hypholoma radicosumstrapcovka koreňujúcatřepenitka kořenující
Hypholoma subericaeumstrapcovkatřepenitka vlhkožijná
Hypholoma subviridestrapcovka drobnátřepenitka drobná
Hypochnella violaceahypochnela fialová
Hypochnicium albostramineumbelánik zrastavý
Hypochnicium bombycinumbelánik hodvábnykornatec plsťový
Hypochnicium erikssoniibelánik Erikssonov
Hypochnicium punctulatumbelánik bradavičnatospórovýkornatec tečkovýtrusý
Hypsizygus tessulatusmramorovec rozpukanýlíha rozpukaná
Hypsizygus ulmariusstrmulec brestovýlíha jilmová
Hysterangium calcareumlúpavka vápencováloupavka vápencová
Hysterangium crassumlúpavka hrubáloupavka mřížovková
Hysterangium hesseilúpavka hrubovláknitáloupavka tlustoblanná
Hysterangium nephriticumlúpavka obličkováloupavka ledvinitá
Hysterangium pompholyxlúpavka červenkastáloupavka červenavá
Hysterangium stoloniferumlúpavka belaváloupavka výběžkatá
Chaetoporellus krawtzewiiryšavec Krawtzewov
Chaetoporellus latitanspórovček smrekový
Chalciporus hypochryseusmeďovechřib maličký
Chalciporus piperatusmeďovec korenistýhřib peprný
Chalciporus rubinusrubínovec obyčajnýhřib (měďovník) rubínový
Chamaemyces fracidusbedľovník orosenýbedla orosená
Chamonixia albidašamonia
Chamonixia caespitosašamonia modrejúcašamonie modrající
Cheimonophyllum candidissimum
Chlorophyllum agaricoidesstrieška bedľovitástřechan bedlovitý
Chlorophyllum brunneumbedľa červenejúca záhradnábedla
Chlorophyllum olivieribedľa Olivierovabedla šedohnědá
Chlorophyllum rachodesbedľa červenejúcabedla červenající
Chlorophyllum venenatumbedľa jedovatábedla jedovatá
Chondrostereum purpureumpevníkovec purpurovýpevník nachový
Chromocyphella muscicola číšovec mechomilný
Chromosera citrinopallidakalichovka
Chromosera cyanophyllakalichovkakalichovka namodralá
Chromosera lilacinakalichovka
Chromosera violakalichovka
Chromosera xanthochroakalichovka
Chroogomphus fulmineussliziakslizák zářivý
Chroogomphus helveticussliziak horskýslizák švýcarský
Chroogomphus helveticus subsp. tatrensissliziak horský tatranský
Chroogomphus mediterraneussliziak
Chroogomphus rutilussliziak lepkavýslizák lepkavý
Chrysomphalina grossulakalichovka matná
Chrysomphalina chrysophyllakalichovka zlatolupeňovákalichovka zlatolupenná
Chrysomyxa abietiszlatoslizovka jedľovárez jehličí
Chrysomyxa pyrolaezlatoslizovka hrušková
Imleria badiasuchohríb hnedýsuchohřib hnědý
Imperator luteocupreushríb medenýhřib
Imperator rhodopurpureushríb vínovočervenýhřib rudonachový
Imperator torosushríb zavalitýhřib zavalitý
Incrustoporia papyraceakostrovka
Infundibulicybe geotropastrmuľka veľkástrmělka veliká
Infundibulicybe gigasstrmuľka obrovskástrmělka obrovská
Inocutis rheadesryšavec škoricovohrdzavý
Inocybe acutavláknica hrotitávláknice zašpičatělá
Inocybe albomarginatavláknicavláknice bělolemá
Inocybe amethystinavláknica purpurovávláknice ametystová
Inocybe angulatosquamulosavláknicavláknice
Inocybe appendiculatavláknica príveskatávláknice přívěskatá
Inocybe assimilatavláknicavláknice hnědá
Inocybe asterosporavláknica hviezdicovovýtrusnávláknice hvězdovýtrusná
Inocybe auricomavláknicavláknice zlatovlasá
Inocybe bresadolaevláknicavláknice Bresadolova
Inocybe brunneavláknica hnedá
Inocybe calidavláknica pukavá
Inocybe calosporavláknicavláknice krásnovýtrusá
Inocybe catalaunicavláknica hnedastávláknice hladkohlavá
Inocybe cincinnata var. majorvláknica plavohnedávláknice plavohnědá
Inocybe corydalinavláknica chochlačkovávláknice dymnivková
Inocybe curvipesvláknica hrbatávláknice bradavkatá
Inocybe erinaceomorphavláknica chochlačková hnedá
Inocybe fastigiellavláknicavláknice
Inocybe fibrosavláknicavláknice fibrózní
Inocybe flocculosavláknica celistvookrajovávláknice vločkatá
Inocybe fraudansvláknica voňavávláknice jablečná
Inocybe furfureavláknicavláknice otrubovitá
Inocybe fuscidulavláknica svetlohnedávláknice hnědoučká
Inocybe geophyllavláknica hlinovolupeňovávláknice zemní
Inocybe godeyivláknica Godeyovavláknice Godeyova
Inocybe grammatavláknica žltolúčová
Inocybe griseolilacinavláknica sivofialová
Inocybe haemactavláknica zelenkastohlúbikovávláknice krvavějící
Inocybe hystrixvláknica štetinatávláknice štětinatá
Inocybe inodoravláknica čiapočkovávláknice bělavá
Inocybe laceravláknica plstnatávláknice plsťovitá
Inocybe langeivláknica Langehovláknice Langeova
Inocybe lanuginosavláknica huňatávláknice huňatá
Inocybe leiocephalavláknicavláknice
Inocybe leptophyllavláknicavláknice Kazimírova
Inocybe margaritisporavláknica
Inocybe melanopusvláknica hnedastookrovávláknice ožehlá
Inocybe mixtilisvláknica obrúbenávláknice pomíchaná
Inocybe muricellatavláknica žltohnedávláknice měkoučká
Inocybe napipesvláknica končistávláknice tuřínonohá
Inocybe nitidiusculavláknica hodvábnavláknice lesknavá
Inocybe oblectabilisvláknicavláknice zábavná
Inocybe obscurobadiavláknica tmavohnedá
Inocybe petiginosavláknica páperistávláknice pavučinatá
Inocybe phaeodiscavláknica ostrihaná
Inocybe posterulavláknicavláknice následná
Inocybe praetervisavláknica hľuznatávláknice hlízková
Inocybe pruinosavláknica vláknice
Inocybe pseudodestrictavláknicavláknice ostrá
Inocybe pusiovláknicavláknice chlapecká
Inocybe queletiivláknica Quelétova
Inocybe rennyivláknicavláknice
Inocybe salicisvláknica vŕbová
Inocybe sambucinavláknica bazová
Inocybe sindoniavláknica sindonskávláknice sindonská
Inocybe solutavláknicavláknice hladká
Inocybe sphagnophilavláknica
Inocybe squamatavláknica šupinkatávláknice šupinkatá
Inocybe striatavláknicavláknice žíhaná
Inocybe subalbidodiscavláknicavláknice hladkovýtrusá
Inocybe subcarptavláknicavláknice vlnatá
Inocybe tahquamenonensisvláknicavláknice
Inocybe tenebrosavláknicavláknice tmavonohá
Inocybe umbraticavláknicavláknice stinná
Inocybe vulpinellavláknicavláknice slanomilná
Inocybe whiteivláknica Whiteovavláknice zardělá
Inocybe xanthomelasvláknicavláknice
Inonotus andersoniiryšavec Andersonovrezavec Andersonův
Inonotus cuticularisryšavec kôrovitýrezavec pokožkový
Inonotus dryophilusryšavec dubový
Inonotus hastiferryšavec rozliatyrezavec horský
Inonotus hispidusryšavec srstnatýrezavec štětinatý
Inonotus nidus-piciryšavec ďatlí
Inonotus nodulosusryšavec bukovýrezavec uzlinatý
Inonotus obliquusryšavec šikmýrezavec šikmý
Inonotus radiatusryšavec lúčovýrezavec lesknavý
Inonotus tamaricisryšavec
Inonotus triqueterryšavec sosnový
Inosperma adaequatumvláknica vínovohnedávláknice jurská
Inosperma bongardiivláknica Bongardovavláknice Bongardova
Inosperma calamistratumvláknica červenejúcavláknice špinavá
Inosperma cervicolorvláknica jeleniavláknice jelení
Inosperma cookeivláknica Cookeovavláknice Cookeova
Inosperma erubescensvláknica Patouillardovavláknice začervenalá (Patouillardova)
Inosperma kuthaniivláknica Cookeova Kuthanova
Inosperma maculatumvláknica škvrnitávláknice skvrnitá
Inosperma pisciodorumvláknica Bongardova rybinovávláknice Bongardova rybovonná
Irpex lacteuszubovec bielybránovitka mléčná
Irpiciporus litschaueripenovecplstnatec jižní
Irpiciporus pachyodonpenovec zúbkatýplstnatec tlustoostný
Irpicodon penduluszubánik sosnovýzubateček zavěšený
Ischnoderma benzoinumláziochlena obyčajnásmolokorka pryskyřičná
Ischnoderma resinosumsmolokôrovka bukovásmolokorka buková
Jahnoporus hirtuskrásnopóroveckrásnopórka chlupatá
Junghuhnia collabenspórovníček ihličnanový
Junghuhnia fimbriatellapórovníček korienkastý
Junghuhnia luteoalbapórovníčekpórnatka žlutobílá
Junghuhnia nitidapórovníček oranžovkastýpórnatka krásnopórá
Junghuhnia separabillimapórovníček strapkatý
Kavinia alboviridiskavinovka olivová
Kneiffiella abditazubánka úzkovýtrusná
Kuehneola uredinis
Kuehneromyces lignicolašupinačka
Kuehneromyces mutabilisšupinačka menliváopeňka měnlivá
Laccaria amethystinalakovka ametystoválakovka ametystová
Laccaria bicolorlakovka dvojfarebná
Laccaria fraternalakovka príbuzná
Laccaria laccatalakovka obyčajnálakovka laková
Laccaria laccata var. pallidifoliaLakovka obyčajná bledolupeňová
Laccaria maritimalakovka prímorská
Laccaria montanalakovka
Laccaria ohiensislakovka ohajská
Laccaria proximalakovka veľkálakovka statná
Laccaria pumilalakovka
Laccaria purpureobadiaLakovkaLakovka purpurově hnědá
Laccaria tortilislakovka skrútenálakovka zakroucená
Lacrymaria lacrymabundaplačlivka zamatovákřehutka sametová
Lacrymaria pyrotrichaplačlivka ohnivákřehutka ohnivá
Lactarius acerrimusrýdzik krátkohlúbikovýryzec krátkonohý
Lactarius acrisrýdzik ostrýryzec ostrý
Lactarius albocarneusrýdzik mazľavýryzec bledoslizký
Lactarius alpinusrýdzikryzec
Lactarius aquizonatusrýdzik vodnatopásikavýryzec vodopásý
Lactarius aspideusrýdzik vŕbovýryzec lemovaný
Lactarius atlanticusrýdzikryzec atlantský
Lactarius aurantiacusrýdzik pomarančovýryzec přejemný
Lactarius auriollarýdzikryzec
Lactarius azonitesrýdzik dymovosivýryzec světlý
Lactarius badiosanguineusrýdzik hnedočervenýryzec hnědočervený
Lactarius blenniusrýdzik sivozelenýryzec zelený
Lactarius brunneohepaticusrýdzikryzec
Lactarius brunneoviolaceusrýdzikryzec
Lactarius camphoratusrýdzik gáfrovýryzec kafrový
Lactarius circellatusrýdzik kruhovanýryzec habrový
Lactarius cistophilusrýdzikryzec
Lactarius citriolensrýdzik slamovožltýryzec citronový
Lactarius clethrophilusrýdzikryzec
Lactarius controversusrýdzik osikovýryzec osikový
Lactarius cookeirýdzik Cookovryzec
Lactarius cupricolorrýdzik meďovohnedýryzec
Lactarius cyanopusrýdzik modronohýryzec modronohý
Lactarius cyathuliformisrýdzik čiaškotvarýryzec pohárkovitý
Lactarius decipiensrýdzik klamnýryzec klamný
Lactarius deliciosusrýdzik pravýryzec pravý
Lactarius deterrimusrýdzik smrekovýryzec smrkový
Lactarius dryadophilusrýdzik dryádkovýryzec dryádkový
Lactarius evosmusrýdzik jablčnýryzec jablečný
Lactarius fennoscandicusrýdzik chladnomilnýryzec
Lactarius flavidusrýdzik žltkastýryzec žlutavý
Lactarius flavoaspideusrýdzikryzec
Lactarius flavopalustrisrýdzikryzec
Lactarius flexuosus var. flexuosusrýdzik hnedastosivýryzec zprohýbaný
Lactarius flexuosus var. roseozonatusrýdzik hnedastoružovýryzec zprohýbaný
Lactarius fluensrýdzik hnedozelenýryzec hnědozelený
Lactarius fraxineusrýdzik jaseňovýryzec
Lactarius fuliginosusrýdzik hnedozamatovýryzec sazový
Lactarius fulvissimusrýdzik hrdzavýryzec žlutohnědý
Lactarius glyciosmusrýdzik voňavýryzec vonný
Lactarius helvusrýdzik cigóriovýryzec hnědý
Lactarius hepaticusrýdzik pečeňovohnedýryzec játrový
Lactarius hrdovensisrýdzik hrdovskýryzec
Lactarius hysginoidesrýdzik svetlohnedýryzec
Lactarius hysginusrýdzik mäsovočervenkastýryzec odporný
Lactarius chrysorrheusrýdzik žltomliečnyryzec zlatomléčný
Lactarius ilicisrýdzikryzec
Lactarius illyricusrýdzikryzec
Lactarius intermediusrýdzik jamkatýryzec jedlový
Lactarius lacunarumrýdzik záplavovýryzec bažinný
Lactarius lanceolatusrýdzikryzec
Lactarius lapponicusrýdzik laponskýryzec laponský
Lactarius leonisrýdzik hrdzavejúciryzec
Lactarius lepidotusrýdzikryzec
Lactarius lignyotusrýdzik čiernozamatovýryzec černohlávek
Lactarius lilacinusrýdzik fialovkastýryzec lilákový
Lactarius luridusrýdzik škvrnitýryzec citlivý
Lactarius maireirýdzik Maireovryzec Maireův
Lactarius mammosusrýdzik kokosovýryzec libovonný
Lactarius mediterraneensisrýdzik stredomorskýryzec
Lactarius musteusrýdzik bledookrovýryzec strakatý
Lactarius nanusrýdzik tatranskýryzec
Lactarius necatorrýdzik odpornýryzec šeredný
Lactarius obscuratusrýdzik jelšovýryzec olšový
Lactarius odoratusrýdzikryzec vonný
Lactarius oedohyphosusrýdzikryzec
Lactarius olivinusrýdzik šupinatýryzec
Lactarius omphaliiformisrýdzik machovýryzec nálevkovitý
Lactarius pallidusrýdzik bledýryzec bledý
Lactarius picinusrýdzik sadzovýryzec datlí
Lactarius pilatiirýdzik Pilátovryzec Pilátův
Lactarius piperatusrýdzik korenistýryzec peprný
Lactarius porninsisrýdzik smrekovcovýryzec modřínový
Lactarius pseudoscrobiculatusrýdzikryzec
Lactarius pseudouvidusrýdzikryzec
Lactarius pterosporusrýdzik vráskavýryzec křídlatovýtrusý
Lactarius pubescensrýdzik chĺpkatýryzec pýřitý
Lactarius pyrogalusrýdzik lieskovýryzec palčivý
Lactarius quieticolorrýdzik hrdzavohnedýryzec osmahlý
Lactarius quietusrýdzik dubovýryzec dubový
Lactarius repraesentaneusrýdzik nádhernýryzec statný
Lactarius resimusrýdzik riasnatýryzec ohrnutý
Lactarius romagnesiirýdzik Romagnesihoryzec Romagnesiho
Lactarius rostratusrýdzik hrboľkatýryzec maličký
Lactarius rubrocinctusrýdzik obrúčkatýryzec červenopáskový
Lactarius rufusrýdzik ryšavýryzec ryšavý
Lactarius rugatusrýdzik inovaťovýryzec vrásčitý
Lactarius ruginosusrýdzik riedkolupeňovýryzec řídkolupenný
Lactarius salicis-herbaceaerýdzik vysokohorskýryzec vysokohorský
Lactarius salicis-reticulataerýdzik vrchovskýryzec alpínský
Lactarius salmonicolorrýdzik jedľovýryzec lososový
Lactarius sanguifluusrýdzik krvavýryzec krvomléčný
Lactarius scoticusrýdzik škótskyryzec skotský
Lactarius scrobiculatusrýdzik rapavýryzec ďubkovaný
Lactarius semisanguifluusrýdzik oranžovokrvavýryzec polokrvavomléčný
Lactarius serifluusrýdzik vodnatýryzec syrovátkový
Lactarius sphagnetirýdzik rašelinníkovýryzec rašeliníkový
Lactarius spinosulusrýdzik fialovoružovýryzec osténkatý
Lactarius stephensiirýdzik Stephensovmasovka žlutomléčná
Lactarius subcircellatusrýdzikryzec
Lactarius subdulcisrýdzik sladkastýryzec nasládlý
Lactarius subruginosusrýdzikryzec
Lactarius tabidusrýdzik matnýryzec liškový
Lactarius tesquorumrýdzikryzec
Lactarius torminosulusrýdzikryzec
Lactarius torminosusrýdzik kravskýryzec kravský
Lactarius trivialisrýdzik severskýryzec severský
Lactarius tuomikoskiirýdzik Tuomikoskihoryzec
Lactarius uvidusrýdzik vlhkomilnýryzec vodnatý
Lactarius vellereusrýdzik plstnatýryzec plstnatý
Lactarius vietusrýdzik brezovýryzec scvrklý
Lactarius vinosusrýdzikryzec
Lactarius violascensrýdzik fialovejúciryzec fialovějící
Lactarius zonarioidesrýdzik Bresadolovryzec Bresadolův
Lactarius zonariusrýdzik pásikavýryzec pásovaný
Lactifluus bertilloniirýdzik Bertillonovryzec Bertillonův
Lactifluus glaucescensrýdzik zelenejúciryzec zelenající
Lactifluus luteolusrýdzikryzec
Lactifluus volemusrýdzik surovičkovýryzec syrovinka
Laeticutis cristatakrásnopórovec zelenohnedýkrásnopórka hřebenitá
Laetiporus montanussírovec horský
Laetiporus sulphureussírovec obyčajnýsírovec žlutooranžový
Laetisaria fuciformiskôrnatka trávnakornatka travní
Laetisaria lichenicolakôrnatkakornatka
Lachnella alboviolascenslachnelka fialkastáčíšovec bělofialový
Lachnella villosalachnelka chlpatá
Lanmaoa fragranshríb voňavýhřib vonný
Laurilia sulcatapevníkovka zbrázdená
Laurobasidium lauri
Laxitextum bicolorpevnúšik dvojfarebnýpevník dvoubarvý
Leccinellum corsicumkozák korsickýkozák korsický
Leccinellum crocipodiumkozák žltopórovýkozák dubový
Leccinum aerugineumkozákkozák zelenající
Leccinum albostipitatumkozák osikovýkřemenáč osikový bělotřeňový
Leccinum atrostipitatumkozák čiernohlúbikovýkřemenáč kozákovitý
Leccinum aurantiacumkozák dubovýkřemenáč krvavý
Leccinum cyaneobasileucumkozák sivohnedýkozák šedohnědý
Leccinum decipienskozák hnedýkřemenáč hnědý
Leccinum duriusculumkozák topoľovýkozák topolový
Leccinum holopuskozák bielykozák bílý
Leccinum lepidumkozákkozák půvabný
Leccinum melaneumkozák čiernykozák kapucínek
Leccinum oxydabilekozák červenejúcikozák červenající
Leccinum percandidumkozák belostnýkřemenáč bělostný
Leccinum piceinumkozák smrekovýkřemenáč smrkový
Leccinum pseudoscabrumkozák hrabovýkozák habrový
Leccinum pulchrumkozákkozák nádherný
Leccinum rufum var. decipienskozák osikový hnedýkřemenáč osikový hnědý
Leccinum scabrumkozák brezovýkozák březový
Leccinum subcinnamomeumkozák škoricovohnedýkozák skořicový
Leccinum thalassinumkozák sivozelenýkozák šedozelený
Leccinum variicolorkozák rozličnofarebnýkozák barvoměnný
Leccinum versipellekozák žltooranžovýkřemenáč březový
Leccinum vulpinumkozák sosnovýkřemenáč borový
Lentaria afflatalentária
Lentaria albovinacealentária osikovátužnatka nafialovělá
Lentaria delicatalentária biela
Lentaria epichnoalentária žltkastokrémová
Lentaria micheneri
Lentinellus castoreushúževnatček bobríhoužovec bobří
Lentinellus cochleatushúževnatček ulitovitýhoužovec hlemýžďovitý
Lentinellus flabelliformishúževnatček vejárovitý
Lentinellus michenerihúževnatček kalíškovitýhoužovec kalichovitý
Lentinellus ursinushúževnatček medvedíhoužovec medvědí
Lentinellus vulpinushúževnatček vlčí
Lentinula edodeshúževnatec jedlý
Lentinus arculariustrúdnik plástovitýchoroš plástvový
Lentinus brumalistrúdnik zimnýchoroš poloplástvový
Lentinus crinitus húževnatec
Lentinus suavissimushúževnatec voňavýhouževnatec vonný
Lentinus substrictustrúdnik strapkatýchoroš brvitý
Lentinus tigrinushúževnatec tigrovanýhouževnatec tygrovaný
Lenzites betulinalupeňovka brezoválupeník březový
Lenzites warnierilupeňovka Warnierová
Lepiota apateliabedličkabedla
Lepiota boudieribedlička hrdzavábedla Boudierova
Lepiota brunneoincarnatabedlička hnedoružovábedla hnědočervenavá
Lepiota castaneabedlička hnedábedla kaštanová
Lepiota cingulumbedličkabedla
Lepiota clypeolariabedlička vlnatábedla vlnatá
Lepiota cortinarius var. cortinariusbedlička pavučinovcovitábedla pavučincovitá
Lepiota cristatabedlička páchnúcabedla hřebenitá
Lepiota cristatoidesbedličkabedla
Lepiota echinellabedlička tabakovohnedábedla
Lepiota elaiophyllabedličkabedla
Lepiota ermineabedlička reďkovkovábedla hranostajová
Lepiota felinabedlička čiernošupinatábedla černošupinatá
Lepiota forquignoniibedlička Forquignovabedla Forquignonova
Lepiota fuscovinaceabedlička vínovohnedábedla hnědovínová
Lepiota grangeibedlička Grangeovabedla Grangeova
Lepiota griseovirensbedlička sivozelenkastábedla šedozelenající
Lepiota helveolabedlička jedovatábedla chřapáčová
Lepiota hymenodermabedličkabedla
Lepiota ignivolvatabedlička pošvatábedla ohňopochvá
Lepiota kuehneribedlička Kühnerovabedla Kühnerova
Lepiota lilaceabedlička fialovkastábedla liláková
Lepiota magnisporabedlička vretenovitovýtrusnábedla nažloutlá
Lepiota ochraceofulvabedličkabedla
Lepiota oreadiformisbedlička tanečnicovitábedla špičkovitá
Lepiota parvannulatabedličkabedla
Lepiota pilodesbedličkabedla
Lepiota pseudolilaceabedlička hnedastošupinkatábedla klamavá
Lepiota rufipesbedličkabedla
Lepiota subalbabedlička bedla
Lepiota subgracilisbedlička nežnábedla něžná
Lepiota subincarnatabedlička ružovkastábedla namasovělá
Lepiota tomentellabedličkabedla
Lepiota xanthophylloidesbedličkabedla
Lepista glaucocanapôvabnica sinaváčirůvka bledá
Lepista graveolenspôvabnica páchnuca
Lepista irinapôvabnica voňaváčirůvka kosatcová
Lepista nudapôvabnica fialováčirůvka fialová
Lepista panaeoluspôvabnica mramorovanáčirůvka zamlžená
Lepista personatapôvabnica dvojfarebnáčirůvka dvoubarvá
Lepista sordidapôvabnica ružovkastáčirůvka špinavá
Leptoporus mollistvarohovček fialovejúcibělochoroš fialovějící
Leptosporomyces roseusbledokožka ružovkastákornatečka narůžovělá
Leratiomyces ceres límcovka oranžová
Leratiomyces squamosusgolierovka plavooranžoválímcovka šupinatá plavá
Leratiomyces squamosus var. squamosusgolierovka šupinkatálímcovka šupinatá
Leucoagaricus americanusbedľovec Bresadolov
Leucoagaricus amylosporusbedlica pukavábedla amyloidní
Leucoagaricus barssiibedlicabedla krátkonohá
Leucoagaricus cinerascensbedlica sivejúca
Leucoagaricus croceovelutinusbedlica šafranovočervenábedla šafránová
Leucoagaricus crystalliferbedlicabedla
Leucoagaricus densifoliusbedlica tmavoobrúbenábedla hustolistá
Leucoagaricus georginaebedlica georgíninabedla Jiřinina
Leucoagaricus holosericeusbedlica hodvábnabedla lesklá
Leucoagaricus ionidicolorbedlica ružová
Leucoagaricus leucothitesbedlica ružovolupeňovábedla zardělá
Leucoagaricus leucothites var. carneifoliusbedlica mäsovolupeňová
Leucoagaricus meleagrisbedlica perličkovábedla skleníková
Leucoagaricus nympharumbedľa hustošupinatábedla dívčí
Leucoagaricus pilatianusbedlica Pilátovabedla Pilátova
Leucoagaricus serenusbedlica hodvábna
Leucoagaricus sericiferbedlica hodvábitábedla hedvábitá
Leucoagaricus subcretaceusbedlica špinavobielabedla zarudlá
Leucoagaricus sublittoralisbedlica pobrežná
Leucoagaricus subvolvatusbedlica pieskomilná
Leucoagaricus wichanskyibedlica Wichanskéhobedla Wichanského
Leucocoprinus badhamiibedlica Badhamovabedla Badhamova
Leucocoprinus birnbaumiibedľovec citrónovožltýbedla cibulkotřenná
Leucocoprinus brebissoniibedľovec
Leucocoprinus cepistipesbedľovecbedla cibulonohá
Leucocoprinus cretaceusbedľovecbedla
Leucocoprinus heinemanniibedľovec
Leucocoprinus straminellusbedľovec svetložltý
Leucocortinarius bulbigerbielopavučinovec hľuznatýbělopavučinec hlíznatý
Leucogaster nudusbledúšik holýhlízečka nahá
Leucogyrophana molluscapovlačník oranžovýdřevomorka meruňková
Leucogyrophana pseudomolluscapovlačníkděvomorka
Leucopaxillus cutefractusčechratec
Leucopaxillus gentianeusčechratec horkýběločechratka hořká
Leucopaxillus giganteusčechratec obrovskýběločechratka obrovská
Leucopaxillus lentusčechratec severskýběločechratka zatuhlá
Leucopaxillus paradoxusčechratec voňavýběločechratka podivná
Leucopaxillus rhodoleucusčechratec sladkastýběločechratka červenobílá
Leucopaxillus tricolorčechratec zavalitýběločechratka trojbarvá
Lichenomphalia alpinakalichovkakalichovka
Lichenomphalia hudsoniana kalichovka Hudsonova
Lichenomphalia umbelliferakalichovka vrúbkovanákalichovka okoličnatá
Lilaceophlebia tremelloideažilnačka Lindtnerova
Limacella delicataslizovnica klzkáslizobedla vínově načervenalá
Limacella fulvodiscaslizovnica
Limacella guttataslizovnica slziváslizobedla slzivá
Limacella illinitaslizovnica obyčajnáslizobedla lesklá
Limacella illinita var. rubescensslizovnica obyčajná červenkastá
Limacella ochraceoluteaslizovnica okrovožltá
Lindtneria chordulatalindtnerovka povrázkatá
Lindtneria panphyliensislindtnerovka
Lindtneria trachysporalindtnerovka obyčajná
Loreleia postiikalichovka oranžovákalichovka Postova
Loweomyces fractipespleťovec premenlivý
Loweomyces wynneaepleťovec
Lycoperdon caudatumprášnica rašeliniskovápýchavka ocasatá
Lycoperdon decipiensprášnica okrovápýchavka klamná
Lycoperdon echinatumprášnica pichliačovápýchavka ježatá
Lycoperdon ericaeumprášnica machovápýchavka vřesovištní
Lycoperdon excipuliformerozpadavec stopkatýpýchavka palicovitá
Lycoperdon hungaricumprášnica maďarskápýchavka uherská
Lycoperdon lividumprášnica žltohnedápýchavka hnědá
Lycoperdon mammiformeprášnica závojovápýchavka závojová
Lycoperdon molleprášnica hnednúcapýchavka čokoládová
Lycoperdon nigrescensprášnica tmavápýchavka horská
Lycoperdon perlatumprášnica bradavičnatápýchavka obecná
Lycoperdon pratenseprášnicapýchavka stlačená
Lycoperdon pyriformeprášnica hruškovitápýchavka hruškovitá
Lycoperdon pyriforme var. acuminatumprášnica hruškovitá zahrotenápýchavka hruškovitá špičatá
Lycoperdon umbrinumprášnica huňatápýchavka huňatá
Lycoperdon utriformerozpadavec dlabanýpýchavka dlabaná
Lyophyllum caerulescensstrmulec korienkatýlíha tlustolupenná
Lyophyllum connatumstrmulec bielylíha srostlá
Lyophyllum decastesstrmulec nakopenýlíha nahloučená
Lyophyllum deliberatumstrmulec popolavý
Lyophyllum fumosumstrmulec sivohnedýlíha klubčitá
Lyophyllum leucophaeatumstrmuleclíha šedookrová
Lyophyllum loricatumstrmulec parkovýlíha obrněná
Lyophyllum paelochroumstrmulec sivejúcilíha nečistá
Lyophyllum pseudosinuatumstrmulec kyjovitý
Lyophyllum transformestrmulec modrejúcilíha hranatovýtrusá
Macrocystidia cucumissmeťovček uhorkovýcystidovka rybovonná
Macrocystidia cucumis var. leucosporasmeťovček uhorkový bielovýtrusný
Macrolepiota excoriatabedľa čipkovanábedla odřená
Macrolepiota fuligineosquarrosabedľa bedla
Macrolepiota fuliginosabedľa vysoká čiernohnedábedla zakouřená
Macrolepiota konradiibedľa Konradovabedla Konradova
Macrolepiota mastoideabedľa štíhlabedla útlá
Macrolepiota olivascensbedľa bedla
Macrolepiota permixtabedľa pýrivábedla tmavohnědá
Macrolepiota procerabedľa vysokábedla vysoká
Macrolepiota prominensbedľa vyniknutábedla vyniklá
Macrotyphula defibulatakyjovkakyj
Macrotyphula fistulosakyjovka rúrkovitákyj rourkovitý
Macrotyphula junceakyjovka tenkákyj niťovitý
Macrotyphula rigidakyjovka koreňujúca
Maireina monacalachnelkačíšovec
Mallocybe agardhiivláknica Agardhovavláknice Agardhova
Mallocybe dulcamaravláknica olivovohnedávláknice potměchuťová
Mallocybe gymnocarpavláknica
Mallocybe terrigenavláknica šupinkatohlúbiková
Marasmiellus candidustancuľka bielašpička bělostná
Marasmiellus carneopallidustancuľka
Marasmiellus juniperinustancuľkašpička
Marasmiellus ramealistancuľka konárikovášpička větevná
Marasmiellus tricolortancuľkašpička trojbarvá
Marasmiellus vaillantiitancuľka Vaillantova
Marasmius bulliardiitanečnica Bulliardovašpička Bulliardova
Marasmius cohaerenstanečnica rohovinovášpička rohonohá
Marasmius collinustanečnica úhorová
Marasmius epiphylloidestanečnica brečtanovášpička břečťanová
Marasmius epiphyllustanečnica listovášpička listová
Marasmius epodiustanečnicašpička odlišná
Marasmius favreitanečnica
Marasmius graminumtanečnica travinnášpička travinná
Marasmius haematocephalustanečnicašpička
Marasmius hudsoniitanečnicašpička
Marasmius limosustanečnica močiarna
Marasmius oreadestanečnica poľnášpička obecná
Marasmius prasiosmustanečnica dubová
Marasmius rotulatanečnica golierikovášpička kolovitá
Marasmius torquescenstanečnica kožovitášpička kroutivá
Marasmius wettsteiniitanečnica Wettsteinovašpička Wettsteinova
Marasmius wynneaetanečnica fialovosivášpička Wynneové
Marchandiomyces corallinus
Marchandiomyces quercinus kornatec štěrbinatkový
Marchandiomyces sp. kornatcovité
Megacollybia platyphyllapovraznica širokolupeňovápenízovka širokolupenná
Megalocystidium leucoxanthumchrastuľka splývavákoroveček běložlutý
Melampsora allii-fragilishnedospórka cesnakovárez česneková
Melampsora allii-populinahnedospórka cibuľová
Melampsora amygdalinaehnedospórka vŕbová
Melampsora epiteahnedospórka
Melampsora euphorbiaehnedospórka mliečniková
Melampsora galanthi-fragilishnedospórka
Melampsora hypericorumhnedospórka ľubovníková
Melampsora laricis-populinahnedospórka topoľová
Melampsora magnusiana hnedospórkarez
Melampsora populneahnedospórka ľanová
Melampsora rostrupii rez
Melampsorella caryophyllacearummetlovka jedľová
Melampsorella symphytimetlovka kostivalová
Melampsoridium acerishrdzovník
Melampsoridium alnihrdzovník
Melampsoridium betulinumhrdzovník brezový
Melampsoridium carpinihrdzovník hrabový
Melanogaster ambiguusčernúšik pochybnýčernoušek obojetný
Melanogaster broomeanusčernúšik Broomeovčernoušek Broomeův
Melanogaster intermediusčernúšik prostrednýčernoušek prostřední
Melanogaster macrosporusčernúšik veľkovýtrusný
Melanogaster variegatusčernúšik strakatýčernoušek pestrý
Melanoleuca arcuatatmavuľka hľuznatá
Melanoleuca brevipestmavuľka krátkohlúbikovátmavobělka krátkonohá
Melanoleuca castaneofuscatmavuľkatmavobělka
Melanoleuca cognatatmavuľka žltohnedátmavobělka žlutavá
Melanoleuca exscissatmavuľka popolavá
Melanoleuca grammopodiatmavuľka ryhovanátmavobělka rýhovaná
Melanoleuca humilistmavuľka tmavobělka
Melanoleuca malenconiitmavuľkatmavobělka Malenconova
Melanoleuca melaleucatmavuľka obyčajná
Melanoleuca paedidatmavuľka malá
Melanoleuca polioleucatmavuľka
Melanoleuca strictipestmavuľka bledátmavobělka světle medová
Melanoleuca stridulatmavuľka horská
Melanoleuca subalpinatmavuľka podhorská
Melanoleuca turritatmavuľka zrastavátmavobělka věžová
Melanoleuca verrucipestmavuľka bradavičnatátmavobělka bradavčitá
Melanophyllum eyreitmavolupeňovka modrozelenáčernolupen zelený
Melanophyllum haematospermumtmavolupeňovka krvaváčernolupen krvavý
Melanotaenium cingenspásikovec pyštekový
Melanotus phillipsii
Meottomyces dissimulansšupinovka lužnáčepičatka hlízonohá
Meripilus giganteusvejárovec obrovskývějířovec obrovský
Merismodes anomalapadrobnica zvláštnačíšovec nahloučený
Merismodes fasciculatapadrobnica
Meruliopsis taxicolaslizopórovka radovádřevokaz borový
Metulodontia niveametulodoncia hrboľatá
Metuloidea fragranssrsťovec voňavýoutkovka libovonná
Metuloidea murashkinskyisrsťovec Muraškinskéhoostnateček
Microbotryum dianthorumsneťkvětní sněť
Micromphale brassicolensšpička páchnuca
Montagnea radiosaklobúkovka pieskomilnákvětka písečná
Mucidula mucidasliznačka obyčajnáslizečka porcelánová
Mucronella bresadolaepichliačovkaostenatka Bresadolova
Mucronella calvapichliačovka holáostenatka lysá
Mucronella flavapichliačovkaostenatka žlutá
Multiclavula mucidalentária slizkátužnatka slizká
Mutatoderma mutatumkožovka krémovákornatec proměnlivý
Mutinus caninuspsovka obyčajnápsivka obecná
Mutinus raveneliipsovkapsivka Ravenelova
Mycena abramsiiprilbička Abramsovahelmovka raná
Mycena aciculaprilbička ihličkováhelmovka jehličkovitá
Mycena adscendensprilbičkahelmovka přeútlá
Mycena aetitesprilbička sivolupeňováhelmovka šedolupenná
Mycena alcalinaprilbička páchnucahelmovka louhová
Mycena aleuriosmaprilbička helmovka
Mycena alnetorumprilbička jelšováhelmovka olšová
Mycena alphitophoraprilbička
Mycena amictaprilbička modrastáhelmovka modravá
Mycena arcangelianaprilbička olivovožltáhelmovka Oortova
Mycena atromarginataprilbička tmavoobrúbená
Mycena aurantiidiscaprilbičkahelmovka
Mycena aurantiomarginataprilbička oranžovoobrúbenáhelmovka zlatobřitá
Mycena avenaceaprilbička jesennáhelmovka jesení
Mycena bulbosaprilbičkahelmovka cibulkatá
Mycena capillarisprilbička vlasová
Mycena cinerellaprilbička popolaváhelmovka šedá
Mycena citrinomarginataprilbička žltoobrúbenáhelmovka žlutolemá
Mycena coccineaprilbičkahelmovka
Mycena coracinaprilbička čiernomodrá
Mycena corticolaprilbička biela
Mycena corynephoraprilbičkahelmovka
Mycena crocataprilbička šafranováhelmovka šafránová
Mycena cyanorhizaprilbička modrokorienkatá
Mycena diosmaprilbička dvojvonná
Mycena epipterygiaprilbička slizkáhelmovka slizká
Mycena epipterygia var. lignicolaprilbička slizká drevená
Mycena epipterygia var. viscosaprilbička slizká želatínová
Mycena erubescensprilbička ružovejúca
Mycena fagetorumprilbička buková
Mycena filopesprilbička jódováhelmovka nitonohá
Mycena flavescensprilbičkahelmovka nažloutlá
Mycena galericulataprilbička ružovolupeňováhelmovka tuhonohá
Mycena galopusprilbička mliečnahelmovka mléčná
Mycena galopus var. nigraprilbička mliečna temnáhelmovka bělomléčná
Mycena haematopusprilbička krvavomliečnahelmovka krvonohá
Mycena chlorophosprilbičkahelmovka
Mycena inclinataprilbička naklonenáhelmovka leponohá
Mycena laevigataprilbička hladkáhelmovka hladká
Mycena leptocephalaprilbička inovaťováhelmovka ojíněná
Mycena lohwagiiprilbička Lohwagova
Mycena longisetaprilbička chĺpkatá
Mycena maculataprilbička škvrnitáhelmovka skvrnitá
Mycena meliigenaprilbička pomúčenáhelmovka korová
Mycena metataprilbička kužeľovitáhelmovka kuželovitá
Mycena mirataprilbičkahelmovka obdivuhodná
Mycena mucorprilbička listová
Mycena niveipesprilbička bielohlúbikováhelmovka sněhonohá
Mycena nucicolaprilbička lieskováhelmovka lísková
Mycena olidaprilbička žltkastáhelmovka žlutavotemenná
Mycena olivaceomarginataprilbičkahelmovka hnědobřitá
Mycena pearsonianaprilbička hnedastofialová
Mycena pelianthinaprilbička zúbkovanáhelmovka zoubkatá
Mycena pictaprilbička
Mycena polyadelphaprilbičkahelmovka mnohobratrá
Mycena polygrammaprilbička ryhovanáhelmovka brázditá
Mycena pseudocorticolaprilbička modrosiváhelmovka koromilná
Mycena pseudopictaprilbičkahelmovka malovaná
Mycena pterigenaprilbička papradinováhelmovka kapradinová
Mycena puraprilbička reďkovkováhelmovka ředkvičková
Mycena pura f. albaprilbička reďkovková biela
Mycena pura f. multicolorprilbička reďkovková viacfarebná
Mycena purpureofuscaprilbička fialovookrajováhelmovka hnědopurpurová
Mycena renatiprilbička žltohlúbikováhelmovka žlutonohá
Mycena romagnesianaprilbička Romagnesiova
Mycena roseaprilbička ružovkastáhelmovka narůžovělá
Mycena rosellaprilbička ružováhelmovka růžová
Mycena rubromarginataprilbička červenoobrúbenáhelmovka červenobřitá
Mycena sanguinolentaprilbička krvaváhelmovka krvavá
Mycena scirpicolaprilbičkahelmovka
Mycena silvae-nigraeprilbička dvojvýtrusnáhelmovka smrková
Mycena stipataprilbička chlórováhelmovka louhová
Mycena strobilicolaprilbička šiškováhelmovka šiškomilná
Mycena stylobatesprilbička diskovitá
Mycena tintinnabulumprilbička hnedosiváhelmovka pařezová
Mycena uraniaprilbička modrastosivá
Mycena viridimarginataprilbička zelenoobrúbenáhelmovka zelenobřitá
Mycena vitilisprilbička tenkáhelmovka měnlivá
Mycena vulgarisprilbička obyčajnáhelmovka obecná
Mycena xantholeucaprilbička krémováhelmovka žlutobělavá
Mycena zephirusprilbička zefírováhelmovka zefírová
Mycenastrum coriumškárka kožovitáškárka hvězdicovitá
Mycenella salicinaprilbovček vŕbový
Mycenella trachysporaprilbovčekhelmovka drsnovýtrusá
Mycetinis alliaceustanečnica cesnakovášpička cibulová
Mycetinis scorodoniustanečnica orešcovášpička česneková
Mycoacia aureaihlohubka zlatožltáhrotnatečka zlatavá
Mycoacia fuscoatraihlohubka tmavá
Mycoacia nothofagiihlohubka voňaváhrotnatečka sladkovonná
Mycoacia udaihlohubka žltáhrotnatečka žlutá
Mycoaciella bisporajelenkovček rozliaty
Myriostoma coliformemnohokrčka dierkovanámnohokrčka dírkovaná
Myxarium minutissimumtmavorôsolovecčernorosol
Myxarium nucleatumtmavorôsolovecčernorosol bezbarvý
Myxomphalia maurauhľovka lúčovitákalichovka uhlová
Naucoria escharioidessmeťovkakržatka
Naucoria melinoidessmeťovka bledákržatka oděná
Naucoria pseudoamarescensslzivka hodvábna
Naucoria scolecinasmeťovka tmavákržatka bažinná
Neoboletus erythropushríbhřib kovář neměnný
Neoboletus xanthopushríb zrnitohlúbikový odfarbenýhřib odbarvený
Neofavolus alveolaristrúdnik veľkopórovýchoroš voštinovitý
Neohygrocybe pseudoingratalúčnica sivohnedá
Neolentinus adhaerenshúževnatec pritlačenýhouževnatec přivázlý
Neolentinus cyathiformishúževnatec topoľový
Neolentinus lepideushúževnatec šupinatýhouževnatec šupinatý
Neolentinus schaefferihúževnatec pohárovitýhouževnatec pohárovitý
Nidularia deformishniezdovec deformovanýhnízdovka nacpaná
Nidularia pulvinatahniezdovec vankúšový
Niemelaea consobrinavoskopórovček tenký
Nochascypha filicina nochascifa chĺpkatá
Nyssopsora echinatapehavka ježatá
Occultifur internus
Octaviania asterospermamäsovkamasovka
Octaviania luteamäsovka žltá
Odonticium flavicansstruhák žltnúci
Odoria alborubescensvôňovka bieločervenkastá
Ochropsora ariaeokrovka jarabinová
Oligoporus romelliitvarohovníkbělochoroš
Oligoporus septentrionalistvarohovník severný
Oligoporus sericeomollistvarohovník vatovitý
Omphaliaster asterosporuskalichovkakalichovka hvězdovýtrusá
Omphalina galericolor var. lilacinicolorkalichovka
Omphalina mutilakalichovka kalichovka zkomolená
Omphalina pyxidatakalichovka hodvábnakalichovka pánvičkovitá
Omphalotus oleariuskališník hnedooranžovýhlívovník olivový
Onnia tomentosaplstnačka obyčajnáďubkatec plstnatý
Onnia triquetraplstnačka sosnováďubkatec borový
Ossicaulis lachnopusstrmuľkovecstrmělka drobnovýtrusá
Ossicaulis lignatilisstrmuľkovec drevnýstrmělka dřevní
Osteina obductakosťovka zrastavátrsnateček kosťový
Oudemansiella melanotrichazamatka jedľováslizečka chlupatá
Oxyporus corticolaostropórovec kôrovýostropórka korová
Oxyporus latemarginatusostropórovec nížinnýostropórka lužní
Oxyporus millavensisostropórovec sieťkovaný
Oxyporus obducensostropórovec rozliatyostropórka rozlitá
Oxyporus pearsoniiostropórovec
Oxyporus populinusostropórovec topoľovýostropórka topolová
Oxyporus ravidusostropórovec kôrovýostropórka krémová
Pachykytospora tuberculosadubovnica pružnádubovnice střevovitá
Panaeolina foeniseciiholohlávka otavovákropenatec otavní
Panaeolus acuminatuszvoncovec Rickenovkropenatec zahrocený
Panaeolus alciszvoncovec
Panaeolus antillarumzvoncovec
Panaeolus aterzvoncovec tmavohnedý
Panaeolus cinctuluszvoncovec obrúbenýkropenatec lemovaný
Panaeolus fimicolazvoncoveckropenatec tmavý
Panaeolus fimiputriszvoncovec prsteňový
Panaeolus olivaceuszvoncovec olivovýkropenatec olivový
Panaeolus papilionaceuszvoncovec obyčajnýkropenatec motýlovitý
Panaeolus reticulatuszvoncovec rašeliniskovýkropenatec síťnatý
Panaeolus semiovatuszvoncovec kravincovýkropenatec prstenitý
Panellus mitispňovka malápařezník jemný
Panellus ringenspňovka zimnápařezník tuhý
Panellus stipticuspňovka obyčajnápařezník obecný
Panellus violaceofulvuspňovka fialovohnedápařezník fialovoplavý
Panus conchatushúževnatec škľabkovitýhlíva fialová
Panus neostrigosushúževnatec chlpatýhlíva chlupatá
Pappia fissilistvarohovec jabloňovýbělochoroš jabloňový
Paralepista flaccidapôvabnica prehnutástrmělka přehrnutá
Paralepista gilvapôvabnica prehnutá škvrnitástrmělka žlutá
Parasola auricomahnojník štetinkatýhnojník
Parasola conopilusdrobuľka veľkákřehutka kuželovitá
Parasola crataegihnojníkhnojník
Parasola kuehnerihnojník Kühnerovhnojník Kühnerův
Parasola lacteahnojník sivejúcihnojník bělohlavý
Parasola megaspermahnojník veľkovýtrusnýhnojník
Parasola miserahnojník úbohýhnojník
Parasola plicatilishnojník ozdobnýhnojník řasnatý
Parasola schroeterihnojník Schrötterovhnojník
Paraxerula causseiparaxerula
Paullicorticium allantosporumpovlakovec krivovýtrusný
Paxillus adelphusčechračkačechratka
Paxillus ammoniavirescensčechračkačechratka
Paxillus cuprinusčechračkačechratka
Paxillus filamentosusčechračkačechratka
Paxillus involutusčechračka podvinutáčechratka podvinutá
Paxillus olivellusčechračkačechratka
Paxillus rubicundulusčechračka jelšováčechratka olšová
Paxillus validusčechračkačechratka
Paxillus vernalisčechračka parkováčechratka statná
Peniophora aurantiacapeniofóra jelšová
Peniophora cinereakornatka popolavákornatka popelavá
Peniophora incarnatakornatka mäsovočervenákornatka masová
Peniophora laetakornatka kornatka lošákovitá
Peniophora limitatapeniofóra jaseňovákornatka jasanová
Peniophora lyciipeniofóra tenká
Peniophora pinikornatka sosnová
Peniophora pithyapeniofóra sivomodrá
Peniophora polygoniakornatka osiková
Peniophora quercinakornatka dubovákornatka dubová
Peniophora rufomarginatapeniofóra lipová
Peniophorella praetermissakožovka potrojná
Penttilamyces lichenicola
Perenniporia fraxineapórovník jaseňovýtroudnatec jasanový
Perenniporia medulla-panispórovník dreňovýpórnatka chlebová
Perenniporia meridionalispórovník
Perenniporia tenuispórovník úhľadnýpórnatka tenká
Phaeoclavulina roelliniistrapačkakuřátka
Phaeocollybia cidariskoreňovnica
Phaeocollybia festivakoreňovica olivovákržatka olivová
Phaeocollybia christinaekoreňovica škoricovohnedákržatka Kristinina
Phaeocollybia jennyaekoreňovica matná
Phaeocollybia lugubriskoreňovica zahrotenákržatka špičatá
Phaeogalera stagninačepičatka bažinná
Phaeolepiota aureazrnuľa zlatábedlovnice zlatá
Phaeolus schweinitziihnedák Schweinitzovhnědák Schweinitzův
Phaeomarasmius erinaceusšupináčik obyčajnýkržatka ježatá
Phaeosolenia densatrúbeľka topoľováčíšovec topolový
Phaeotremella foliacearôsolovka lupeňovitárosolovka listovitá
Phaeotremella frondosarôsolovka
Phallogaster saccatushadovkovec hruškovitýrozpuklec hruškovitý
Phallus hadrianihadovka Hadriánovahadovka valčická
Phallus impudicushadovka smradľaváhadovka smrdutá
Phallus impudicus var. pseudoduplicatushadovka smradľavá dvojitá
Phallus indusiatushadovka
Phanerochaete aculeatakôrnatec ostnitýkůrovka ostnitá
Phanerochaete cacainakôrnatec
Phanerochaete calotrichakôrnatec pápernatý
Phanerochaete laeviskôrnatec rozšírenýkornatec hladký
Phanerochaete livescenskôrnatec
Phanerochaete sanguineakôrnatec krvavýkornatec krvavý
Phanerochaete sordidakôrnatec špinavýkornatec smetanový
Phanerochaete velutinakôrnatec zamatovýkornatec sametový
Phaneroites subquercinus
Phellinidium ferrugineofuscumohňovec tmavohnedýohňovec rezavohnědý
Phellinidium pouzariiohňovec Pouzarovohňovec pouzarův
Phellinopsis conchataohňovec škľabkovitýohňovec škeblovitý
Phellinus hartigiiohňovec Hartigovohňovec Hartigův
Phellinus chrysolomaohňovec smrekovýohňovec smrkový
Phellinus igniariusohňovec obyčajnýohňovec obecný
Phellinus laevigatusohňovec hladký
Phellinus lundelliiohňovec Lundellovohňovec Lundellův
Phellinus nigrolimitatusohňovec ohraničenýohňovec ohraničený
Phellinus pilatiiohňovec Pilátov
Phellinus piniohňovec sosnovýohňovec borový
Phellinus pomaceusohňovec slivkovýohňovec ovocný
Phellinus populicolaohňovec topoľový
Phellinus pseudopunctatusohňovec teplomilnýohňovec jižní
Phellinus rhamniohňovec rešetliakový
Phellinus ribisohňovec ríbezľovýohňovec rybízový
Phellinus torulosusohňovec hrboľkatýohňovec hrbolatý
Phellinus tremulaeohňovec osikovýohňovec osikový
Phellinus viticolaohňovec tmavýohňovec izabelový
Phellodon confluenskorkovec zrastenýlošáček splývavý
Phellodon melaleucuskorkovec tmavýlošáček tmavý
Phellodon nigerkorkovec čiernylošáček černý
Phellodon tomentosuskorkovec čiaškovitýlošáček číškovitý
Phellodon violascenskorkovka pleťovábělozub nafialovělý
Phellorinia herculeana
Phlebia centrifugažilnačka pralesnážilnatka bledá
Phlebia griseoflavescensžilnačka svetlá
Phlebia lilascensžilnačkažilnatka
Phlebia lividažilnačka bradavičnatážilnatka olovová
Phlebia radiatažilnačka oranžovážilnatka oranžová
Phlebia rufažilnačka merulioidnopórovážilnatka proměnlivá
Phlebia serialisžilnačka radová
Phlebia subochraceažilnačka pestrážilnatka okrová
Phlebia tremellosadrevomorka rôsolovitádřevokaz rosolovitý
Phlebiella pseudotsugaeflebiela rozložitá
Phlebiella sulphureakornatec sírožlutý
Phlebiopsis giganteapažilnačka ihličnanová
Phlebopus marginatushríb
Phleogena fagineahlavička kôrováprachovečník bukový
Phloeomana albaprilbičkahelmovka bílá
Phloeomana hiemalisprilbička zimnáhelmovka zimní
Phloeomana speireaprilbička tenkohlúbikováhelmovka tenkonohá
Pholiota adiposašupinovka slizkášupinovka slizká
Pholiota alnicolašupinovka jelšovášupinovka olšová
Pholiota astragalinašupinovka šafranovášupinovka kozincová
Pholiota aurivellašupinovka zlatozávojovášupinovka zlatozávojná
Pholiota conissansšupinovkašupinovka
Pholiota elegansšupinovka pralesná
Pholiota flammansšupinovka ohnivášupinovka ohnivá
Pholiota gummosašupinovka gumovášupinovka gumovitá
Pholiota henningsiišupinovka Henningsovašupinovka Henningsova
Pholiota heteroclitašupinovka zelenkastolupeňovášupinovka zavalitá
Pholiota highlandensisšupinovka spáleniskovášupinovka spáleništní
Pholiota jahniišupinovka Jahnovašupinovka tmavošupinná
Pholiota lentašupinovka hlinovookrovášupinovka šedohlínová
Pholiota limonellašupinovka citrónovožltá
Pholiota lubricašupinovka hnedočervenášupinovka červená
Pholiota luciferašupinovka mastnášupinovka mastná
Pholiota mixtašupinovka holá
Pholiota pinicolašupinovka zvoncovitášupinovka nahnědlá
Pholiota populneašupinovka zhubnášupinovka zhoubná
Pholiota scambašupinovka drobná
Pholiota squarrosašupinovka šupinatášupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosoidesšupinovka bledookrajovášupinovka ježatá
Pholiotina coprophilakapucňovec mrvový
Pholiotina teneroideskapucňovecčepičatka
Phragmidium fragariaepriehradkovec jahodový
Phragmidium mucronatumpriehradkovecrez
Phragmidium potentillaepriehradkovec machový
Phragmidium rubi-idaeipriehradkovec malinovýrez maliníkových listů
Phragmidium sanguisorbaepriehradkovec krvavcový
Phragmidium tuberculatumpriehradkovecrez
Phragmidium violaceumpriehradkovecrez
Phylloporus pelletierilupeňopórovec hnedožltýlupenopórka
Phylloporus rhodoxanthuslupeňopórovec červenožltýlupenopórka červenožlutá
Phyllotopsis nidulanshlivník hniezdovitýhlíva hnízdovitá
Phyllotopsis rhodophyllamachovka
Physisporinus vitreuspórnatec sklovitýpórnatice skleněná
Picipes melanopustrúdnik čiernohlúbikovýchoroš černonohý
Picipes rhizophilustrúdnik trávomilnýchoroš travní
Piloderma fallaxpiloderma žltooranžová
Pisolithus arhizushráškovec obyčajnýměcháč písečný
Platygloea disciformisrozprestrenecpuchýřkovka terčovitá
Pleurocybella porrigenshlivuľa uškatáhlíva ušatá
Pleuroflammula pannonica
Pleuroflammula tuberculosašupinovka krivášupinovka hlízkovitá
Pleuromyces hungaricus
Pleurotellus chioneushlivec biely
Pleurotus abieticolahliva smreková
Pleurotus calyptratushliva závojováhlíva čepičkatá
Pleurotus citrinopileatushliva lievikovitá citrónová
Pleurotus columbinushliva ustricovitá modrastá
Pleurotus cornucopiaehliva lievikovitáhlíva nálevkovitá
Pleurotus djamorhliva lososovoružová
Pleurotus dryinushliva dubováhlíva dubová
Pleurotus eryngiihliva kotúčováhlíva máčková
Pleurotus ostreatushliva ustricovitáhlíva ústřičná
Pleurotus pulmonariushliva bukováhlíva plicní
Plicaturopsis crispamäkkúšik kučeravýměkkouš kadeřavý
Pluteus atromarginatusštítovka čiernolupeňováštítovka černolemá
Pluteus aurantiorugosusštítovka šarlátováštítovka šarlatová
Pluteus cervinusštítovka jeleniaštítovka jelení
Pluteus cinereofuscusštítovka sivohnedáštítovka šedohnědá
Pluteus diettrichiištítovka rozpraskanáštítovka Dietrichova
Pluteus ephebeusštítovka šupinkatá
Pluteus exiguusštítovka hľúzkatá
Pluteus favreištítovka
Pluteus fenzliištítovka Fenzlovaštítovka
Pluteus flammansštítovkaštítovka
Pluteus godeyištítovka Godeova
Pluteus granulatusštítovka
Pluteus griseoluridusštítovka sivohlúbiková
Pluteus hispidulusštítovka huňatá
Pluteus hispidulus var. cephalocystisštítovka huňatá
Pluteus hongoištítovka
Pluteus chrysophaeusštítovka škoricovohnedáštítovka zlatová
Pluteus inconspicuusštítovka
Pluteus insidiosusštítovkaštítovka
Pluteus keselakiištítovka Kešeľákovaštítovka
Pluteus leoninusštítovka žltáštítovka žlutá
Pluteus leucoborealisštítovkaštítovka
Pluteus luctuosusštítovkaštítovka lemovaná
Pluteus nanusštítovka nízkaštítovka nízká
Pluteus pallescensštítovka blednúca
Pluteus pellitusštítovka bielaštítovka bílá
Pluteus petasatusštítovka šupinatáštítovka žíhaná
Pluteus phlebophorusštítovka sieťkovanáštítovka síťnatá
Pluteus plautusštítovka zamatováštítovka sametonohá (hlízečkatá)
Pluteus podospileusštítovka tmavohnedáštítovka vločkatá
Pluteus poliocnemisštítovka holá
Pluteus pouzarianusštítovka Pouzarovaštítovka Pouzarova
Pluteus primusštítovka svetlomilnáštítovka přezkatá
Pluteus reisnerištítovka
Pluteus robertiištítovka Robertova
Pluteus romelliištítovka žltohlúbikováštítovka Romellova
Pluteus roseipesštítovkaštítovka růžovonohá
Pluteus salicinusštítovka vŕbováštítovka vrbová
Pluteus semibulbosusštítovka hľúzkovitáštítovka hlízečkatá
Pluteus thomsoniištítovka siváštítovka Thomsonova
Pluteus umbrosusštítovka vláknitáštítovka stinná
Pluteus variabilicolorštítovkaštítovka
Pluteus villosusštítovkaštítovka chlupatá
Podofomes trogiipráchnovka Trogova
Podoscypha multizonatavejárovka pásikavá
Pogonoloma macrorhizumčíruška veľkohlaváBěločechratka velkohlavá
Pogonoloma spinulosumčíruška šupinkatáčirůvka osténkatá
Polyporus brumalis var. megaloporustrúdnik odlišný veľkovýtrusový
Polyporus tuberastertrúdnik hľuzovitýchoroš hlíznatý
Polyporus umbellatustrúdnik klobúčkatýchoroš oříš
Polypus dispansuskrásnopóroveckrásnoporka
Poriella subacidapórovník rozložitý
Porostereum spadiceumlofária tmavápevník kaštanový
Porotheleum fimbriatumkráterovček brvitýpavučinopórka brvitá
Porphyrellus porphyrosporustmavohríb obyčajnýhřib nachovýtrusý
Porpolomopsis calyptriformislúčnica ružovočervenávoskovka příjemná
Postia balsameatvarohovník balzamový
Postia cerifluašťavnatec klenutý
Postia fragilisšťavnatec krehkýbělochoroš křehký
Postia guttulatašťavnatec slziacibělochoroš slzící
Postia leucomallellašťavnatec škridlicovitý bělochoroš nahořklý
Postia ptychogasteršťavnatec smrekovýbělochoroš pýchavkovitý
Postia rennyišťavnatec Rennyhobělochoroš prašnatý
Postia simaniišťavnatec Šimanov
Postia stipticašťavnatec zvieravýbělochoroš hořký
Postia tephroleucašťavnatec zhrubnutýbělochoroš našedlý
Postia undosatvarohovník zvlnenýbělochoroš vlnitý
Pouzaroporia subrufapouzaropórovka hnedastápórnatka nahnědlá
Protodontia fasciculariszubčekovka zväzkovitá
Protodontia piceicolazubčekovka hustoostnitá
Protoglossum niveum
Protostropharia luteonitensgolierovka okrovožltálysohlávka žlutolesklá
Psathyrellakřehutička
Psathyrella ammophiladrobuľka pieskomilnákřehutka písečná
Psathyrella atrolaminatadrobuľka vykasaná
Psathyrella candolleanadrobuľka Candolleovakřehulka Candolleova
Psathyrella caput-medusaedrobuľka medúzovákřehutka hlava Medusina
Psathyrella cascadrobuľka statná
Psathyrella cernuadrobuľka naklonená
Psathyrella coprophiladrobuľka koprofilná
Psathyrella corrugisdrobuľka útlakřehutka útlá
Psathyrella cotoneadrobuľka vláknitošupinkatákřehutka vlnatá
Psathyrella fagetophiladrobuľka bukomilnákřehutka
Psathyrella fatuadrobuľka okrovohnedá
Psathyrella fuscadrobuľka tmavohnedákřehutka tmavohnědá
Psathyrella globosivelatadrobuľka
Psathyrella gossypinadrobuľka vločkatákřehutka šupinatá
Psathyrella gracilisdrobuľkakřehutka
Psathyrella hirtadrobuľkakřehutka hnojná
Psathyrella chondrodermadrobuľka vráskavá
Psathyrella impexadrobuľka bielovločkatákřehutka nečesaná
Psathyrella leucotephradrobuľka bukovákřehutka běločerná
Psathyrella longicaudadrobuľka koreňujúca
Psathyrella maculatadrobuľka škvrnitá
Psathyrella microrhizadrobuľkakřehutka tenkokořenná
Psathyrella multipedatadrobuľka trsovitákřehutka rozvětvená
Psathyrella obtusatadrobuľka tupákřehutka otupělá
Psathyrella olympianadrobuľkakřehutka olympická
Psathyrella panaeoloidesdrobuľka zvonovcovitá
Psathyrella pennatadrobuľka páperistákřehutka opýřená
Psathyrella piluliformisdrobuľka vodomilnákřehutka vodomilná
Psathyrella populinadrobuľka topoľovákřehutka lesní
Psathyrella pronadrobuľka nežnákřehutka maličká
Psathyrella prona f. canadrobuľkakřehutka
Psathyrella pseudocascadrobuľkakřehutka zestárla
Psathyrella pseudocorrugisdrobuľkakřehutka
Psathyrella pseudogracilisdrobuľka podvojná
Psathyrella pygmaeadrobuľka malákřehutka trpasličí
Psathyrella ridiculadrobuľkakřehutka
Psathyrella sacchariolensdrobuľka voňavá
Psathyrella spadiceadrobuľka čokoládovohnedákřehutka čokoládová
Psathyrella spadiceogriseadrobuľka hnedosivákřehutka hnědošedá
Psathyrella spintrigeradrobuľka vlnatá
Psathyrella subnudadrobuľka holá
Psathyrella tenuiculadrobuľkakřehutka
Psathyrella tephrophylladrobuľka temnejúcakřehutka bledohlínová
Psathyrella thujinadrobuľka
Psathyrella typhaedrobuľka pálkovákřehutička orobincová
Pseudoboletus parasiticussuchohríb cudzopasnýsuchohřib příživný
Pseudoclitocybe beschidicastrmulica beskydskástrmělka beskydská
Pseudoclitocybe cyathiformisstrmulica čiaškovitástrmělka číškovitá
Pseudoclitocybe expallensstrmulica blednúca
Pseudoclitocybe obbatastrmulica modrosivástrmělka modrošedá
Pseudocraterellus undulatuspalievik kučeravýliška kadeřavá
Pseudohydnum gelatinosumpajelenka želatínovárosolozub huspenitý
Pseudoinonotus dryadeusryšavec slziacirezavec dubový
Pseudolaccaria pachyphyllakalichovnica horkákalichovka tlustolupenná
Pseudolasiobolus minutissimus
Pseudomerulius aureusvrásnička zlatistádřevomorka zlatá
Pseudoomphalina kalchbrennerikalichovnica Kalchbrennerova
Pseudoporpoloma pes-caprae
Pseudosperma flavellumvláknicavláknice
Pseudosperma hygrophorusvláknicavláknice šťavnatkovitá
Pseudosperma mimicumvláknica škridlicovitá
Pseudosperma obsoletumvláknica páravávláknice světlá
Pseudosperma rimosumvláknica kužeľovitávláknice rozpraskaná
Pseudotomentella flavovirenspaplsťovka zelenkastá
Pseudotomentella mucidulapaplsťovka plavá
Pseudotomentella nigrapaplsťovka sosnovávatovka černá
Pseudotricholoma metapodiumčíruška černejúca
Pseudotricholoma umbrosumčíruška
Psilocybe bohemicaholohlavec českýlysohlávka česká
Psilocybe crobulaholohlavec vločkatýlysohlávka plevnatá
Psilocybe cyanescensholohlavec modrejúcilysohlávka modrající
Psilocybe fimetariaholohlaveclysohlávka
Psilocybe fuscofulvaholohlaveclysohlávka rašelinná
Psilocybe inquilinaholohlavec ryhovanýlysohlávka domácí
Psilocybe merdariaholohlavec hnojiskovýlysohlávka hnojní
Psilocybe montanaholohlavec tmavýlysohlávka horská
Psilocybe moravicaholohlavec moravskýlysohlávka moravská
Psilocybe phyllogenaholohlavec
Psilocybe semilanceataholohlavec končistýlysohlávka kopinatá
Pterula multifidaštetinačka bledookrováštětináček bělavý
Pterygellus armeniacus
Puccinia acetosaehrdza štaveľová
Puccinia aegopodiihrdza kozej nohy
Puccinia alliihrdza cibuľová
Puccinia antirrhinihrdza papuľkovárez hledíková
Puccinia asarinahrdza
Puccinia asparagihrdza asparágovárzivost chřestu
Puccinia bornmuellerihrdzarez
Puccinia bupleuri rez prorostlíková
Puccinia calthaehrdza blatúchová
Puccinia campanulaehrdza zvončeková
Puccinia cesatiihrdza višňová
Puccinia dioicaehrdza ostricová
Puccinia festucaehrdza kostravcová
Puccinia gladiolihrdza gladiolová
Puccinia graminishrdza trávovárez travní
Puccinia helianthihrdza slnečnicovárez slunečnicová
Puccinia hordeihrdza jačmeňovárez ječná
Puccinia hysteriumhrdza kozej brady
Puccinia iridishrdza kosatcová
Puccinia komaroviihrdza Komarovova
Puccinia lagenophoraehrdzarez
Puccinia leveilleihrdza pakostová
Puccinia liliacearumhrdza bledavková
Puccinia maculosahrdzarez
Puccinia magelhaenicahrdza ovsíková
Puccinia malvacearumhrdza slezovárez slezová
Puccinia menthaehrdza mätovárez mátová
Puccinia opiziihrdza šalátová
Puccinia pelargonii-zonalishrdza muškátovárez muškátová
Puccinia persistenshrdza pšenicová
Puccinia petasites-pendulaehrdza
Puccinia phragmitishrdza trsťovárez rákosová
Puccinia poarumhrdza lipnicová
Puccinia primulaehrdza prvosienková
Puccinia punctiformishrdza pichliačovárez vonná
Puccinia reconditahrdza skrytárez žitná
Puccinia ribishrdza ríbezľová
Puccinia salviaehrdza šalviová
Puccinia sessilishrdzarez
Puccinia sii-falcariaehrdza kosáčikovárez srpková
Puccinia sorghihrdza kukuricovárez kukuřičná
Puccinia striiformishrdza plevová
Puccinia trisetihrdza trojštetová
Puccinia urticatahrdzarez
Puccinia veratrihrdza kýchavcová
Puccinia veronicaehrdza veroniková
Puccinia violaehrdza fialková
Pucciniastrum agrimoniaehrdzovníčka repíková
Pucciniastrum areolatumhrdzovníčka šiškovárez šišková
Pucciniastrum pyrolaehrdzovníčka hrušková
Pucciniastrum vacciniihrdzovníčka brusnicová
Pulchroboletus roseoalbidussuchohríbsuchohřib
Punctularia strigosozonata
Pycnoporellus alboluteusoranžovec bledýoranžovec americký
Pycnoporellus fulgensoranžovec vláknitýoranžovec vláknitý
Pycnoporus cinnabarinusčervenica rumelkováoutkovka rumělková
Raduliporus aneirinusvoskopórovček klamnýpórnatka klamná
Radulomyces confluensstruháčik obyčajnýstruhák splývavý
Radulomyces molarisstruháčik blanitýstruhák blanitý
Ramaria abietinastrapačka jedľovákuřátka zelenající
Ramaria apiculatastrapačkakuřátka nazelenalá
Ramaria aureastrapačka zlatožltákuřátka zlatá
Ramaria batailleistrapačka Batailleovakuřátka Batailleova
Ramaria botrytisstrapačka koralovitákuřátka květáková
Ramaria bourdotianastrapačka drobnospórová
Ramaria decurrensstrapačkakuřátka
Ramaria eumorphastrapačkakuřátka Invalova
Ramaria fagetorumstrapačka buková
Ramaria fennicastrapačka fínska
Ramaria flaccidastrapačka kožovožltákuřátka plihá
Ramaria flavastrapačka žltákuřátka žlutá
Ramaria flavescensstrapačka nedrobivákuřátka nažloutlá
Ramaria flavobrunnescensstrapačkakuřátka
Ramaria flavoidesstrapačkakuřátka
Ramaria flavosalmonicolorstrapačkakuřátka
Ramaria formosastrapačka úhľadnákuřátka sličná
Ramaria fumigatastrapačka zadymenákuřátka zakouřená
Ramaria gracilisstrapačka útla
Ramaria ignicolorstrapačkakuřátka
Ramaria inquinatastrapačka Schildova
Ramaria invaliistrapačka borovicovákuřátka Invalova
Ramaria largentiistrapačka jódovákuřátka horská
Ramaria longisporastrapačkakuřátka
Ramaria luteastrapačka žltkastákuřátka
Ramaria maireistrapačkakuřátka
Ramaria myceliosastrapačkakuřátka kořínkatá
Ramaria pallidastrapačka Mairova
Ramaria pallidosaponariastrapačkakuřátka bledoslizká
Ramaria parabotrytisstrapačka menlivákuřátka načervenalá
Ramaria rubellastrapačka drevnákuřátka červená
Ramaria sanguineastrapačka červenejúcakuřátka krvavá
Ramaria spinulosastrapačkakuřátka osténkatá
Ramaria strictastrapačka vzpriamenákuřátka přímá
Ramaria subbotrytisstrapačka lososovoružovákuřátka lososová
Ramaria subtilisstrapačkakuřátka útlá
Ramaria suecicastrapačka
Ramaria testaceoflavastrapačkakuřátka
Ramaria velenovskyistrapačka Velenovského
Ramariopsis biformispastrapačkakyjovečka mnohotvará
Ramariopsis croceapastrapačkakuřinec šafránový
Ramariopsis kunzeipastrapačka Kunzovakuřinec Kunzeův
Ramariopsis minutulapastrapačkakuřinec
Ramariopsis pulchellapastrapačka fialovákuřinec lilákový
Ramariopsis robustapastrapačka
Ramariopsis subarcticapastrapačkakuřinec subarktický
Ramariopsis subtilispakonárovka útlakyjovečka útlá
Ramariopsis tenuiculapastrapačkakuřinec tenkokvětý
Rectipilus fasciculatusčiašovnička svetlookrová
Resinicium bicolorzubatkovček dvojfarebnýostnáček dvoubarvý
Resiniporus pseudogilvescensvoskopórovček
Resiniporus resinascensvoskopórovček živicovýpórnatka pryskyřičnatá
Resinoporia cretaceatrúdnikovček
Resinoporia piceatatrúdnikovček živicovýpórnatka nahořklá
Resupinatus applicatuslastúrnik prirastenýhlívečník připjatý
Resupinatus conspersuslastúrnik
Resupinatus griseopalliduslastúrnik
Resupinatus kavinaelastúrnik
Resupinatus poriaeformislastúrnik
Resupinatus striatuluslastúrnikhlívečník
Resupinatus trichotislastúrnik chlpatýhlívečník štětinatý
Resupinatus urceolatuslastúrnikhlívečník
Retiboletus ornatipeshríbhřib
Rheubarbariboletus armeniacussuchohríb marhuľovožltýsuchohřib meruňkový
Rheubarbariboletus persicolorsuchohríbhřib broskvový
Rhizoctonia solanikoreňomor ľuľkovýhniloba kořenomorková
Rhizocybe pruinosastrmuľka srieňovástrmělka ojíněná
Rhizocybe vermicularisstrmuľka korienkatá
Rhizochaete filamentosakôrnatec páperistý
Rhizomarasmius setosus
Rhizopogon luteoluskoreňovec žltkastýkořenovec žlutavý
Rhizopogon marchiikoreňoveckořenovec copatý
Rhizopogon occidentaliskoreňoveckořenovec východní
Rhizopogon roseoluskoreňovec červenýkořenovec načervenalý
Rhizopogon villosuluskoreňoveckořenovec
Rhizopogon vinicolorkoreňovec
Rhodocollybia butyraceapeniazovka maslovápenízovka máslová
Rhodocollybia filamentosapenízovka vláknitá
Rhodocollybia fodienspenízovka nabodlá
Rhodocollybia maculatapeniazovka škvrnitápenízovka skvrnitá
Rhodocollybia prolixapeniazovkapenízovka prodloužená
Rhodocollybia prolixa var. distortapeniazovka zúbkatá skrútenápenízovka prodloužená kroucená
Rhodocollybia prolixa var. prolixapeniazovkapenízovka prodloužená
Rhodocybe obscuramachovec tmavýrudoušek tmavý
Rhodocybe parilismachovecrudoušek vločkatý
Rhodofomes roseuspráchnovček ružovýtroudnatec růžový
Rhodonia placentatvarohovník lososovýpórnatka placentová
Rhodophana nitellinamachovec lesklý
Rhodotus palmatusčervenáčik obyčajnýhlívovec ostnovýtrusý
Rickenella fibulamachovček oranžovýkalichovka oranžová
Rickenella swartziimachovček Swartzovkalichovka Swartzova
Rigidoporus crocatusdrsnopórovec černejúciostropórka černající
Rigidoporus pouzariipórnatec Pouzarovpórnatice
Rigidoporus sanguinolentuspórnatec krvavýpórnatice krvavějící
Rigidoporus ulmariusdrsnopórovec brestový
Rigidoporus undatusdrsnopórovec belavý
Rimbachia arachnoideauškovkamecháček kulatovýtrusý
Rimbachia bryophilauškovka machováměcháček bělostný
Rimbachia neckeraeuškovka
Riopa metamorphosavoskopórovka premenlivá
Ripartites krieglsteineričechruľka Krieglsteinerova
Ripartites metrodiičechruľka Métrodova
Ripartites tricholomačechruľka čírovkovitáčechratička čirůvková
Roridomyces roridusprilbička lepkaváhelmovka lepkavá
Royoporus badiustrúdnik tmavohlúbikovýchoroš smolonohý
Rubroboletus dupainiihríb Dupainovhřib Dupainův
Rubroboletus legaliaehríb Le Galovejhřib Le Galové
Rubroboletus lupinushríb vlčíhřib vlčí
Rubroboletus rhodoxanthushríb purpurovýhřib nachový
Rubroboletus rubrosanguineushríb úhľadný horskýhřib Moserův
Rubroboletus satanas f. satanashríb satanskýhřib satan
Rugosomyces carneusčírovnica mäsovoružováčirůvka masová
Rugosomyces chrysenterončírovnica voskováčirůvka zlatavá
Rugosomyces ionidesčírovnica fialováčirůvka violková
Rugosomyces obscurissimusčírovnica
Rugosomyces onychinusčírovnica ónyxováčirůvka onyxová
Rugosomyces persicolorčírovnica broskyňováčirůvka broskvová
Russula abietumplávka jedľováholubinka
Russula acetolensplávka octováholubinka žlutá
Russula acrifoliaplávka príkraholubinka ostrá
Russula adustaplávka počernáholubinka osmahlá
Russula aerinaplávka hnedozelenáholubinka
Russula aerugineaplávka trávovozelenáholubinka trávozelená
Russula albonigraplávka čiernobielaholubinka černobílá
Russula alboroseaplávka bieloružováholubinka
Russula alutaceaplávka hnedočervenáholubinka podrusá
Russula amarissimaplávka blenováholubinka nejhořčejší
Russula amethystinaplávka ametystováholubinka ametystová
Russula amoenaplávka pôvabnáholubinka půvabná
Russula amoenicolorplávka brvitáholubinka úhledná
Russula amoenipesplávkaholubinka
Russula amoenoidesplávka zamatováholubinka sametová
Russula amoenolensplávka lúčovitáholubinka hřebílkatá
Russula anatinaplávka sivozelenáholubinka kachní
Russula anthracinaplávka čiernohnedáholubinka uhlová
Russula aquosaplávka kyslomilnáholubinka vodnatá
Russula atramentosaplávka načernaláholubinka načernalá
Russula atroglaucaplávka osikováholubinka tmavomodrá
Russula atropurpureaplávka tmavopurpurováholubinka černonachová
Russula atrorubensplávka tmavočervenáholubinka tmavočervená
Russula aurantiacaplávka pomarančováholubinka oranžová
Russula aurantioflammansplávka žiariváholubinka plamenná
Russula aureaplávka zlatožltáholubinka zlatá
Russula auroraplávka čipkovanáholubinka jitřenková
Russula azureaplávka azúrováholubinka azurová
Russula badiaplávka štipľaváholubinka brunátná
Russula betularumplávka brezováholubinka březová
Russula brevisplávka trávomilnáholubinka
Russula brevissimaplávka zakrpatenáholubinka
Russula brunneoviolaceaplávka hnedofialováholubinka hnědofialová
Russula caeruleaplávka horkáholubinka nahořklá
Russula candidaplávkovec bielylanýžovec holubinkovitý
Russula candidissimaplávkovec lanýžovka
Russula carminipesplávka karmínovohlúbikováholubinka karmínonohá
Russula carpiniplávka hrabováholubinka habrová
Russula cavipesplávka dutohlúbikováholubinka dutonohá
Russula cessansplávka sosnováholubinka cihlová
Russula cicatricataplávka hnedoolivováholubinka hnědoolivová
Russula citrinochloraplávka zelenkastožltáholubinka
Russula clarianaplávka topoľováholubinka topolová
Russula claroflavaplávka chrómovožltáholubinka chromová
Russula clavipesplávka kyjovitohlúbikováholubinka kyjonohá
Russula columbicolorplávka pestráholubinka
Russula consobrinaplávka smutnáholubinka smutná
Russula cremeoavellaneaplávka krémovožltáholubinka krémově oříšková
Russula cretataplávka kriedovo bielaholubinka křídová
Russula cristataplávka drobnáholubinka
Russula cupreaplávka meďovočervenáholubinka měďová
Russula curtipesplávka krátkohlúbikováholubinka krátkonohá
Russula cyanoxanthaplávka modrastáholubinka namodralá
Russula decipiensplávka hájováholubinka hájová
Russula decoloransplávka odfarbenáholubinka odbarvená
Russula delicaplávka belaváholubinka bílá
Russula densifoliaplávka hustolupeňováholubinka hustolistá
Russula dryadicolaplávka dryádkováholubinka dryádková
Russula dryophilaplávka cerováholubinka
Russula emeticaplávka škodliváholubinka vrhavka
Russula emeticicolorplávkaholubinka vrhavkovitá
Russula exalbicansplávka blednúcaholubinka parková
Russula fagineaplávka statnáholubinka buková
Russula farinipesplávka pružnáholubinka pružná
Russula faustianaplávka Faustovaholubinka Faustova
Russula favreiplávka Favreovaholubinka Favreho
Russula felleaplávka žlčováholubinka žlučová
Russula firmulaplávka pevnáholubinka tmavofialová
Russula flavisporaplávka žltovýtrusnáholubinka
Russula foetensplávka smradľaváholubinka smrdutá
Russula font-queriplávka Fontquerovaholubinka Font-Querova
Russula fragilisplávka krehkáholubinka křehká
Russula fragransplávka vonnáholubinka hořkomandlová libovonná
Russula fragrantissimaplávka sladkovonnáholubinka marcipánová
Russula fuliginosaplávka sadzováholubinka sazová
Russula fulvogramineaplávka plavohnedáholubinka trávožlutá
Russula fusconigraplávka hnedočiernaholubinka hnědavě černá
Russula galochroaplávka slonovinováholubinka mlékobarvá
Russula gigaspermaplávka veľkovýtrusnáholubinka velkovýtrusná
Russula gilvaplávka plaváholubinka plavá
Russula gilvescensplávkaholubinka
Russula gracillimaplávka štíhlaholubinka štíhlá
Russula grataplávka horkomandľováholubinka hořkomandlová
Russula graveolensplávka haringováholubinka slanečková
Russula griseaplávka strakatáholubinka doupňáková
Russula helodesplávka močiarnaholubinka rašelinná
Russula heterochroaplávka purpurovočiernaholubinka
Russula heterophyllaplávka bukováholubinka bukovka
Russula hortensisplávka záhradnáholubinka záhradní
Russula hydrophilaplávka sivejúcaholubinka vodomilná
Russula chloroidesplávka lievikovitáholubinka akvamarínová
Russula ilicisplávka dubováholubinka dubová
Russula illotaplávka obrúbenáholubinka tmavolemá
Russula inamoenaplávka nevzhľadnáholubinka nevzhledná
Russula innocuaplávka belavozelenkastáholubinka neškodná
Russula insignisplávka sladkastáholubinka pruhovaná
Russula integraplávka obyčajnáholubinka celokrajná
Russula integriformisplávka horskáholubinka
Russula intermediaplávka veľkáholubinka Lundellova
Russula ionochloraplávka fialovozelenáholubinka fialovozelená
Russula laccataplávka nórskaholubinka norská
Russula laetaplávka purpurovočervenáholubinka veselá
Russula langeiplávka Langeovaholubinka Langeova
Russula laricinaplávka smrekovcováholubinka modřínová
Russula lateritiaplávka okrúhlastovýtrusáholubinka
Russula lepidicolorplávkaholubinka
Russula lilaceaplávka fialovočervenáholubinka liláková
Russula lilacinocremeaplávka fialovkastokrémováholubinka krémovoliláková
Russula luteotactaplávka žltnúcaholubinka citlivá
Russula luteoviridansplávka žltoolivováholubinka čížková
Russula maculataplávka škvrnitáholubinka skvrnitá
Russula maireiplávka Maireovaholubinka nádherná
Russula medullataplávka olivovomodrastáholubinka dužnatá
Russula melitodesplávka zrnitobunkováholubinka mednatá
Russula melliolensplávka medováholubinka medovonná
Russula melzeriplávka Melzerovaholubinka Melzerova
Russula minutulaplávka maláholubinka maličká
Russula mustelinaplávka lasičiaholubinka kolčaví
Russula nanaplávka vysokohorskáholubinka vysokohorská
Russula nauseosaplávka včasnáholubinka raná
Russula nigricansplávka černejúcaholubinka černající
Russula nitidaplávka leskláholubinka lesklá
Russula odorataplávka voňaváholubinka vonná
Russula ochroleucaplávka hlinovožltáholubinka hlínožlutá
Russula olivaceaplávka olivováholubinka olivová
Russula olivaceoviolascensplávka olivovofialováholubinka olivověnafialovělá
Russula olivinaplávka bledoolivováholubinka
Russula olivobrunneaplávka olivovohnedáholubinka
Russula oreinaplávkaholubinka
Russula pallidosporaplávka bledovýtrusnáholubinka bledovýtrusá
Russula paludosaplávka jahodovočervenáholubinka jahodová
Russula parazureaplávka modrozelenáholubinka podmračná
Russula parodorataplávka nevoňaváholubinka nevonná
Russula parvovirescensplávka holubinka
Russula pascuaplávka alpskáholubinka
Russula pectinataplávka hrebenatáholubinka hřebenitá
Russula pectinatoidesplávka vráskaváholubinka hřebínkatá
Russula pelargoniaplávka muškátováholubinka pelargoniová
Russula persicinaplávka broskyňováholubinka broskvová
Russula plumbeobrunneaplávka sivohnedáholubinka
Russula postianaplávka sivoolivováholubinka naolivovělá
Russula prinophilaplávka jarnáholubinka jarní
Russula pruinosaplávka pomúčenáholubinka ojíněná
Russula pseudo-olivascensplávka kalnozelenáholubinka naolivovělá
Russula pseudoaerugineaplávka kalnoolivováholubinka šedozelená
Russula pseudoaffinisplávka šupinkatáholubinka vločkatá
Russula pseudoimpolitaplávka neuhladenáholubinka neuhlazená
Russula pseudointegraplávka rumencováholubinka ruměná
Russula pseudopuellarisplávkaholubinka
Russula pseudoromelliiplávka vínovoružováholubinka vínově růžová
Russula puellarisplávka dievčenskáholubinka dívčí
Russula puellulaplávka šťúplaholubinka dceruščina
Russula pumilaplávka jelšováholubinka olšinná
Russula putidaplávka odpudiváholubinka odpudivá
Russula pyriodoraplávka hruškovonnáholubinka
Russula queletiiplávka Quéletovaholubinka Quéletova
Russula raoultiiplávka Raoultovaholubinka Raoultova
Russula renidensplávka sýtočervenáholubinka
Russula rhodellaplávka lúpaváholubinka
Russula rhodomarginataplávka červenolemáholubinka červenolemá
Russula rhodomelaneaplávka sivočernejúcaholubinka šedočernající
Russula rhodopusplávka červenohlúbikováholubinka rudonohá
Russula risigallinaplávka menliváholubinka měnlivá
Russula rivulicolaplávka holubinka
Russula robertiiplávka Robertovaholubinka Robertova
Russula romelliiplávka Romellovaholubinka Romellova
Russula roseaplávka úhľadnáholubinka sličná
Russula roseicolorplávka ružováholubinka narůžovělá
Russula roseipesplávka ružovohlúbikováholubinka růžovonohá
Russula roseoaurantiaplávka holubinka
Russula rubidaplávka rubínováholubinka sametová rubínová
Russula rubraplávka červenáholubinka červená
Russula rubroalbaplávka červenobielaholubinka červenobílá
Russula rubrocarmineaplávka karmínovočervenáholubinka karmínověčervená
Russula rutilaplávka vápnomilnáholubinka
Russula saliceticolaplávka vŕbováholubinka vrbovka
Russula salmoneoluteaplávka lososovožltovýtrusnáholubinka lososovožlutá
Russula sanguinariaplávka krvaváholubinka krvavá
Russula sardoniaplávka zlomocnáholubinka jízlivá
Russula sericatulaplávka hodvábnaholubinka hedvábitá
Russula silvestrisplávka modrastolupeňováholubinka lesní
Russula solarisplávka slnečnáholubinka sluneční
Russula sororiaplávka podvojnáholubinka sesterská
Russula sphagnophilaplávka rašeliniskováholubinka rašeliníková
Russula stenotrichaplávka úzkobrváholubinka úzkobrvá
Russula stramineaplávka holubinka kulatovýtrusá
Russula subfoetensplávka žltohnedáholubinka páchnoucí
Russula subrubensplávka mokraďováholubinka mokradní
Russula subterfurcataplávka matnáholubinka vidlená
Russula terenopusplávka drobiváholubinka zemitá
Russula torulosaplávka zavalitáholubinka angreštová
Russula turciplávka jódováholubinka Turkové
Russula unicolorplávka vínovofialováholubinka
Russula urensplávka pálčiváholubinka palčivá
Russula variegatulaplávka holubinka bělovýtrusá
Russula velenovskyiplávka Velenovskéhoholubinka Velenovského
Russula versatilisplávkaholubinka muškátová
Russula versicolorplávka rôznofarebnáholubinka unylá
Russula vescaplávka mandľováholubinka mandlová
Russula veternosaplávka ľahkáholubinka mdlá
Russula vinosaplávka bodkovanáholubinka tečkovaná
Russula vinosobrunneaplávka vínovohnedáholubinka vínově hnědá
Russula vinosopurpureaplávka vínovopurpurováholubinka vínově nachová
Russula vinososordidaplávka mútnočervenáholubinka namodralá zelená
Russula violaceaplávka fialováholubinka klamná
Russula violaceoincarnataplávka holubinka
Russula violeipesplávka fialovohlúbikováholubinka fialovonohá
Russula virescensplávka zelenkastáholubinka nazelenalá
Russula viscidaplávka lepkaváholubinka lepkavá
Russula werneriplávka Wernerovaholubinka Wernerova
Russula xerampelinaplávka vínovočervenáholubinka révová
Russula zonatulaplávka pásikaváholubinka pásečkatá
Russula zvaraeplávka Zvárovaholubinka Zvárova
Saproamanita vittadiniimuchotrávka Vittadinihomuchomůrka Vittadiniho
Sarcodon fennicusjelenkoveclošák finský
Sarcodon fuligineoviolaceusjelenkovec sivofialovýlošák začouzený
Sarcodon glaucopusjelenkovec čučoriedkovýlošák sivonohý
Sarcodon imbricatusjelenkovec škridlicovitýlošák jelení
Sarcodon joeidesjelenkovec fialovomäsovýlošák fialový
Sarcodon leucopusjelenkovec hladkýlošák hladký
Sarcodon scabrosusjelenkovec horkýlošák hořký
Sarcodon squamosusjelenkovec sosnovýlošák šupinatý
Sarcodon underwoodiijelenkovec sivofialovýlošák začouzený
Sarcodon versipellisjelenkoveclošák balzámový
Sarcodontia croceaostňovka jabloňováhrotnatka zápašná
Sarcodontia delectanspenovec slamovožltýplstnatec bukový
Sarcodontia spumeapenovec obyčajnýplstnatec pěnový
Sarcomyxa serotinapňovka neskorápařezník pozdní
Sarcoporia polysporasarkopória mäkká bělochoroš červenající
Scleroderma areolatumpestrec prášnicovitýpestřec jamkatý
Scleroderma bovistapestrec fúkavcovitýPestřec prášivkovitý
Scleroderma citrinumpestrec obyčajnýpestřec obecný
Scleroderma meridionalepestrecpestřec jižní
Scleroderma polyrhizumpestrec
Scleroderma verrucosumpestrec bradavičnatýpestřec bradavčitý
Scleroderma violaceumpestrecpestřec fialovějící
Sclerogaster compactustvrdúšik pevný
Sclerogaster hysterangioidestvrdúšik lúpavkový
Scopuloides rimosaseptocystídia zúbkatá
Scytinostroma galactinumchrastavica pružná
Scytinostroma portentosumchrastavica gáfrovátlustěnka kafrová
Scytinostromella heterogeneaškrupinovček okrový
Sebacina dimiticalojovka modrosivápokrytka modrošedá
Sebacina epigaealojovka zemnápokrytka
Sebacina incrustanslojovka povliekavápokrytka nažloutlá
Septobasidium alnipriečinkovka jelšová
Serpula himantioidesdrevokaz lesnýdřevomorka lesní
Serpula lacrymansdrevokaz slzivýdřevomorka domácí
Schizonella cocconiitrhuľka tvrdá
Schizonella melanogrammatrhuľka čierna
Schizophyllum amplumškľabka plstnatámušlovka plstnatá
Schizophyllum communeklanolupeňovka obyčajnáklanolístka obecná
Schizopora paradoxaklanopórovka zriedkavápórnovitka různopórá
Sidera lenissidera mäkkápórnatka mírná
Sidera vulgarissidera obyčajná
Simocybe centunculussmeťovička hnedoolivová
Simocybe haustellarissmeťovička zelenkastohnedákržatka jazykovitá
Simocybe quebecensissmeťovičkakržatka
Simocybe reductasmeťovička vretenovýtrusná
Simocybe sumptuosasmeťovička veľká
Sirotrema translucens rosolovka
Sistotrema brinkmanniitrhavka Brinkmannovarozděrka Brinkmannova
Sistotrema confluenstrhavka zrastenározděrka splývavá
Sistotrema coroniferumtrhavka biela
Sistotrema muscicolatrhavka machová
Sistotrema oblongisporumtrhavka štíhlovýtrusová
Sistotrema raduloidestrhavka stuháčikovitá
Sistotrema sernanderitrhavka Sernanderova
Sistotremastrum niveocremeumtrhavec bledokrémovýrozděrka bledokrémová
Sistotremastrum suecicumtrhavec švédskyrozděrka švédská
Skeletocutis amorphakostrovka beztvárnakostrovka beztvará
Skeletocutis carneogriseakostrovka sivastákostrovka šedavá
Skeletocutis cummatakostrovka
Skeletocutis kuehnerikostrovka Kühnerova
Skeletocutis nemoraliskostrovka
Skeletocutis niveakostrovka odstávajúcabělochoroš polokloboukatý
Skeletocutis odoratrúdnikovček voňavýkostrovka páchnoucí
Skeletocutis semipileatakostrovka
Skeletocutis stellaekostrovka Stellinapórnatka Stellina
Skeletocutis subincarnatakostrovka premenlivá
Sorosporium saponariaeklbovka mydlová
Sparassis brevipeskučierka jedľovákotrč Němcův
Sparassis crispakučierka veľkákotrč kadeřavý
Sphaerobolus stellatushrachovec hviezdovitýhrachovec hvězdovitý
Sphaerobolus terrestrishrachovec zemný
Spodocybe collina
Spongiporus floriformistvarohovník kvetinovýbělochoroš květový
Squamanita schreieriparazitnica Schreierovapříživnice Schreierova
Steccherinum bourdotiisrsťovec Bourdotov
Steccherinum ciliolatumsrsťovec
Steccherinum fimbriatumsrsťovec strapkatýostnateček brvitý
Steccherinum gracilesrsťovec jemný
Steccherinum ochraceumsrsťovec okrovožltýostnateček okrový
Steccherinum oreophilumsrsťovec prackatý
Steccherinum robustiussrsťovecostnateček
Steccherinum straminellumsrsťovecostnateček slámožlutý
Steccherinum subcrinalesrsťovec odliepavý
Stephanospora caroticolormäsovica oranžová
Sterellum rufumkornatka svetločervenkastákornatka rezavá
Stereopsis vitellinapevníkovka žloutková
Stereum gausapatumpevník dubovýpevník dubový
Stereum hirsutumpevník chlpatýpevník chlupatý
Stereum insignitumpevník ozdobný
Stereum ochraceoflavumpevník tenký
Stereum ostreapevník
Stereum rugosumpevník zvrásenýpevník korkovitý
Stereum sanguinolentumpevník červenejúcipevník krvavějící
Stereum subtomentosumpevník žltnúcipevník plstnatý
Strobilomyces strobilaceusšiškovec šupinatýšiškovec černý
Strobilurus esculentuspeniazočka smrekovápenízovka smrková
Strobilurus stephanocystispeniazočka húževnatápenízovka provázková
Strobilurus tenacelluspeniazočka horkastápenízovka nahořklá
Stropharia aeruginosagolierovka zelenkastálímcovka měděnková
Stropharia albonitensgolierovkalímcovka
Stropharia aurantiacagolierovka oranžová
Stropharia caeruleagolierovka zelenomodrálímcovka modrá
Stropharia coronillagolierovka ovenčenálímcovka věnčená
Stropharia hornemanniigolierovka mohutnálímcovka očesaná
Stropharia inunctagolierovka bledosiválímcovka natřená
Stropharia melanospermagolierovka tmavovýtrusná
Stropharia percevaliiholohlavec koreňujúci
Stropharia pseudocyaneagolierovka belavomodrastálímcovka nazelenalá
Stropharia rugosoannulatagolierovka slamomilnálímcovka obrovská (vrásčitoprstenná)
Stropharia semiglobatagolierovka pologuľovitálímcovka polokulovitá
Subulicystidium longisporumblanovec dlhovýtrusný
Suillellus caucasicushríb kaukazskýhřib kavkazský
Suillellus gabretaehríb šumavskýhřib Šumavský
Suillellus luridushríb sinýhřib koloděj
Suillellus luridus var. rubricepshríb siný červenýhřib koloděj červený
Suillellus mendaxhríbhřib
Suillellus permagnificushríb
Suillellus pulchrotinctushríbhřib
Suillellus queletiihríb Quéletovhřib Quéletův
Suillellus queletii var. lateritiushríb Quéletov červenýhřib Quéletův červený
Suillus belliniiklouzek Belliniho
Suillus bovinusmasliak kravskýklouzek kravský
Suillus cavipeshríbovec dutohlúbikovýhřib dutonohý
Suillus collinitusmasliak kopcovýklouzek žíhaný
Suillus flavidusmasliak močiarnyklouzek žlutavý
Suillus granulatusmasliak zrnitýklouzek zrnitý
Suillus grevilleimasliak smrekovcovýklouzek sličný
Suillus lakeimasliak duglaskovýhřib douglaskový
Suillus luteusmasliak obyčajnýklouzek obecný
Suillus nueschiimasliak citrónovožltýklouzek medožlutý
Suillus placidusmasliak bielyklouzek bílý
Suillus ploransmasliak limbovýklouzek limbový
Suillus sibiricusmasliak sibírskyklouzek sibiřský
Suillus sibiricus subsp. helveticusmasliak sibírsky vysokohorský
Suillus sp.masliakklouzek
Suillus tridentinusmasliak tridentskýklouzek tridentský
Suillus variegatusmasliak strakatýklouzek (hřib) strakoš
Suillus viscidusmasliak lepkavýklouzek slizký
Sutorius junquilleushríb žltýhřib žlutý
Sutorius luridiformishríb zrnitohlúbikovýhřib kovář
Syzygospora mycetophilarôsolovka hubomilnárosolovka houbomilná
Tapinella atrotomentosačechračka tmavohlúbikováčechratka černohuňatá
Tectella patellarispňovkahlíva číškovitá
Tephrocybe ambustasivolupeňovka penízovka osmahlá
Tephrocybe anthracophilasivolupeňovka spáleniskovápenízovka uhelná
Tephrocybe atratasivolupeňovkapenízovka tmavá
Tephrocybe boudierisivolupeňovka Boudierovapenízovka Boudierova
Tephrocybe mephiticasivolupeňovka škodlivápenízovka škodlivá
Tephrocybe palustrissivolupeňovkapenízovka rašeliníková
Tephrocybe platypussivolupeňovka neskorápenízovka
Tephrocybe putidasivolupeňovka hnedápenízovka zvadlá
Tephrocybe rancidasivolupeňovkapenízovka páchnoucí
Terana coeruleakôrnateckornatec modrý
Thanatephorus fusisporuschrastlík vretenovitovýtrusnýrohoplodník
Thanatephorus ovalisporusničivec smrekový
Thelephora anthocephalaplesňovka premenliváplesňák měnlivý
Thelephora atrocitrinaplesňovka sivastožltáplesňák
Thelephora caryophylleaplesňovka klinčekovitáplesňák karafiátový
Thelephora mollissimaplesňovka vejárovitá
Thelephora palmataplesňovka smradľaváplesňák zápašný
Thelephora penicillataplesňovka belavohnedáplesňák čekankovitý
Thelephora terrestrisplesňovka zemnáplesňák zemní
Thelephora terrestris f. resupinataplesňovka zemná rozliata
Tilletia cariesmazlavka pšenicovámazlavá sněť pšeničná
Tilletia controversamazlavka trpazličiamazlavá sněť trpasličí
Tilletia laevismazlavka hladká
Tilletia secalismazlavka ražná
Tolyposporium juncikĺbkospórka sitinová
Tomentella asperulaplsťovka zdrsená
Tomentella atroarenicolorplsťovka tmavnúca
Tomentella badiaplsťovka pomúčená
Tomentella bourdotiiplsťovka Bourdotova
Tomentella bryophilaplsťovka machomilná
Tomentella cinerascensplsťovka popolavávatička popelavá
Tomentella cinereoumbrinaplsťovka tmavopopolavá
Tomentella crinalisplsťovka hrdzavávatička ostnitá
Tomentella ellisiiplsťovka Ellisovavatička Ellisova
Tomentella fatrensisplsťovka veľkofatranská
Tomentella ferrugineaplsťovka hnedá
Tomentella fibrosaplsťovka vláknitá
Tomentella fuscellaplsťovka hnedastá
Tomentella griseoumbrinaplsťovka tmavošedá
Tomentella italicaplsťovkavatička italská
Tomentella pilosaplsťovka odstávajúca
Tomentella puniceaplsťovka šarlátová
Tomentella rubiginosaplsťovka škoricovohnedá
Tomentella subclavigeraplsťovka dlhocystá
Tomentella sublilacinaplsťovka fialovohnedastávatička vínově hnědá
Tomentella viridulaplsťovka trhavá
Tomentellastrum fuscocinereumplsťovec popolavohnedý
Tomentellopsis bresadolanavatovník žltozelenkastý
Tomentellopsis echinosporavatovník žltkastý
Trachyspora intrusadrobnospórka alchemilková
Trametes confragosatrúdnikovec červenkastýoutkovka načervenalá
Trametes gibbosatrúdnikovec hrbatýoutkovka hrbatá
Trametes hirsutatrúdnikovec chlpatýoutkovka chlupatá
Trametes ochraceatrúdnikovec pásikavýoutkovka pásovaná
Trametes pubescenstrúdnikovec zamatovýoutkovka pýřitá
Trametes suaveolenstrúdnikovec voňavýoutkovka vonná
Trametes trogiitrúdnikovec srstnatýoutkovka Trogova
Trametes versicolortrúdnikovec pestrýoutkovka pestrá
Trametopsis cervinatrúdnikovec jeleníoutkovka jelení
Tranzschelia anemonestranzšelia veternicová
Tranzschelia pruni-spinosaetranzšelia slivkovárez švestková
Trechispora cohaerensvláknovec tmavnúci
Trechispora farinaceavláknovec kostrbatýtrechispora moučnatá
Trechispora hymenocystisvláknovec blanitý
Trechispora microsporavláknovec pomúčenozrnkovitýtrechispora drobnovýtrusá
Trechispora molluscavláknovec belostný
Trechispora subsphaerosporavláknovec odlišný
Tremella aurantiarôsolovka
Tremella cladoniaerôsolovka dutohlávková
Tremella encephalarôsolovka priesvitnárosolovka průsvitná
Tremella karsteniirôsolovka
Tremella mesentericarôsolovka zlatožltárosolovka mozkovitá
Tremella moriformisrôsolovkarosolovka
Tremella mycetophiloidesrôsolovka cudzopasná
Tremella simplexrôsolovka parazitickárosolovka parazitická
Tremella steidlerirôsolovka teplomilná
Tremella versicolorrôsolovkarosolovka
Tremellodendropsis tuberosa plošnatka hlízovitá
Trichaptum abietinumryhovec jedľovýbránovitec jedlový
Trichaptum biformeryhovec želatinovitýbránovitec dvoutvarý
Trichaptum fuscoviolaceumryhovec hnedofialovýbránovitec hnědofialový
Trichia alpinavlasnačkavlasatka
Tricholoma acerbumčírovka horkáčirůvka hořká
Tricholoma aestuansčírovka severskáčirůvka sálající
Tricholoma albobrunneumčírovka bielohnedáčirůvka bělohnědá
Tricholoma albumčírovka bielačirůvka bílá
Tricholoma apiumčírovkačirůvka celerová
Tricholoma argyraceumčírovka postriebrenáčirůvka stříbrošedá
Tricholoma arvernensečírovka ihličinováčirůvka příbuzná
Tricholoma atrosquamosumčírovka čiernošupinatáčirůvka černošupinatá
Tricholoma aurantiumčírovka oranžováčirůvka oranžová
Tricholoma basirubensčírovka pýriváčirůvka růžovotřenná
Tricholoma batschiičírovka prstencováčirůvka prstencová
Tricholoma borgsjoeënsečírovka
Tricholoma bresadolanumčírovka Bresadolováčirůvka Bresadolova
Tricholoma bufoniumčírovka ružovohnedáčirůvka žabí
Tricholoma caligatumčírovka krokodíliačirůvka krokodýlí
Tricholoma cingulatumčírovka vŕbováčirůvka kroužkatá
Tricholoma colossusčírovka obrovskáčirůvka obrovská
Tricholoma columbettačírovka hodvábnačirůvka holubičí
Tricholoma dulciolensčírovka sladkovonnáčirůvka menší
Tricholoma equestrečírovka zelenkastáčirůvka zelánka
Tricholoma filamentosumčírovkačirůvka vláknitá
Tricholoma focalečírovka prsteňováčirůvka límcová
Tricholoma frondosaečírovka osikováčirůvka osiková
Tricholoma fucatumčírovka pestráčirůvka peřestá
Tricholoma fulvumčírovka plavohnedáčirůvka plavohnědá
Tricholoma gausapatumčírovkačirůvka vlnatá
Tricholoma ilkkaečírovka
Tricholoma imbricatumčírovka šupinkatáčirůvka střechovitá
Tricholoma inamoenumčírovka páchnúcačirůvka nevonná
Tricholoma inocybeoidesčírovka vláknicováčirůvka stříbrošedá
Tricholoma inodermeumčírovka hnedočervenkastáčirůvka hnědočervenavá
Tricholoma joachimiičírovka Joachimovačirůvka Joachimova
Tricholoma josserandiičírovka Josserandovačirůvka Josserandova
Tricholoma lascivumčírovka smradľaváčirůvka smrdutá
Tricholoma luridumčírovka hnedáčirůvka hnědá
Tricholoma matsutakečírovkačirůvka matsutake (větší)
Tricholoma orirubensčírovka červenejúcačirůvka růžovolupenná
Tricholoma pardinumčírovka tigrovanáčirůvka tigrovaná
Tricholoma pessundatumčírovka mäsitáčirůvka masitá
Tricholoma populinumčírovka topoľováčirůvka topolová
Tricholoma portentosumčírovka siváčirůvka havelka
Tricholoma psammopusčírovka smrekovcováčirůvka modřínová
Tricholoma pseudonictitansčírovka
Tricholoma roseoacerbumčírovka hnedoružováčirůvka radotínská
Tricholoma saponaceumčírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. boudieričírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. lavedanumčírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. squamosumčírovka mydlová šupinkatáčirůvka mýdlová šupinatá
Tricholoma scalpturatumčírovka sivookrováčirůvka šedožemlová
Tricholoma sciodesčírovka bukováčirůvka buková
Tricholoma sejunctumčírovka zelenohnedastáčirůvka odlišná
Tricholoma stansčírovka sosnováčirůvka pochybná
Tricholoma stiparophyllumčírovkačirůvka běložlutavá
Tricholoma subfusipesčírovkačirůvka vřetenonohá
Tricholoma sudumčírovka plavosiváčirůvka světlá
Tricholoma sulphurescensčírovkačirůvka žloutnoucí
Tricholoma sulphureumčírovka sírovožltáčirůvka sírožlutá
Tricholoma terreumčírovka zemnáčirůvka zemní
Tricholoma tristečírovkačirůvka smutná
Tricholoma tumidumčírovka zavalitá
Tricholoma ustalečírovka gaštanovohnedáčirůvka osmahlá
Tricholoma ustaloidesčírovka slizkáčirůvka opálená
Tricholoma vaccinoidesčírovka guľatvýtrusnáčirůvka nečervenající
Tricholoma vaccinumčírovka škridlicovitáčirůvka kravská
Tricholoma virgatumčírovka štipľaváčirůvka žíhaná
Tricholoma viridilutescensčírovka olivovohnedáčirůvka olivově hnědá
Tricholomella constrictačírovnica opásanáčirůvka zaškrcená
Tricholomopsis badinensisčírovec badínsky
Tricholomopsis decoračírovec ozdobnýšafránka ozdobná
Tricholomopsis flammulačírovec útlyšafránka ohnivá
Tricholomopsis ornatačírovec úhľadný
Tricholomopsis rutilansčírovec červenožltýšafránka červenožlutá
Tricholomopsis sulfureoidesčírovec sírovožltkastýšafránka
Triphragmium ulmariaehrdzovecRez
Truncospora atlantica
Truncospora ochroleuca
Tubaria abramsiismeťovkakržatka
Tubaria confragosasmeťovka prstienkatákržatka vrásčitá
Tubaria conspersasmeťovka poprášenákržatka poprášená
Tubaria dispersasmeťovka hlohová
Tubaria furfuraceasmeťovka zimnákržatka zimní
Tubaria romagnesianasmeťovka Romagnesihokržatka Romagnesiho
Tubaria sp.smeťovkakržatka
Tuberculina persicinaulitovec
Tubulicrinis accedensrúrkovecrourkovec nadýchlý
Tubulicrinis angustusrúrkovecrourkovec
Tubulicrinis borealisrúrkovecrourkovec severský
Tubulicrinis glebulosusrúrkovec žltkastýrourkovec
Tubulicrinis mediusrúrkovecrourkovec
Tubulicrinis sororiusrúrkovecrourkovec nahloučený
Tubulicrinis strangulatusrúrkovec obrúbenýrourkovec
Tubulicrinis subulatusrúrkovec vločkovitýrourkovec blankovitý
Tulasnella albidavoskovicatulasneovka
Tulasnella violeavoskovica ružovofialovátulasneovka liláková
Tulosesus subdisseminatushnojníkhnojník
Tulostoma beccarianumstopkovecpalečka Beccariho
Tulostoma brumalestopkovec zimnýpalečka zimní
Tulostoma calcareumstopkovecpalečka
Tulostoma cyclophorumstopkovecpalečka
Tulostoma fimbriatumstopkovec vláknitýpalečka brvitá
Tulostoma fulvellumstopkovec hladkovýtrusnýpalečka zrzavá
Tulostoma giovanellaestopkovecpalečka Jenčina
Tulostoma grandisporumstopkovecpalečka
Tulostoma kotlabaestopkovec Kotlabovpalečka Kotlabova
Tulostoma leslieistopkovec závojovýpalečka závojová
Tulostoma melanocyclumstopkovec hrdzavohnedýpalečka nazrzlá
Tulostoma pannonicumstopkovecpalečka
Tulostoma pulchellumstopkovec Hollósovpalečka Hollósova
Tulostoma punctatumstopkovecpalečka
Tulostoma simulansstopkovec Moravcovpalečka Moravcova
Tulostoma squamosumstopkovec šupinatýpalečka šupinatá
Tulostoma subsquamosumstopkovecpalečka
Tulostoma winterhoffiistopkovecpalečka
Tylopilus felleuspodhríb žlčovýhřib žlučník
Tylopilus felleus var. alutariuspodhríb žlčový miernyhřib žlučník kožitý
Tylopilus plumbeoviolaceuspodhríbhřib
Tylospora asterophoralalokovec hviezdovitý
Tylospora fibrillosamachomilka vláknitá
Typhula abietinapiestovkapaluška
Typhula ancepspiestovkapaluška
Typhula betaepiestovka repovápaluška
Typhula brassicaepiestovka kapustová
Typhula buxipiestovka
Typhula candidapiestovka
Typhula capitatapiestovka
Typhula caricinapiestovka
Typhula corallinapiestovka
Typhula crassipespiestovka
Typhula culmigenapiestovka
Typhula erumpenspiestovka
Typhula erythropuspiestovka červenohlúbiková
Typhula euphorbiaepiestovka
Typhula chamaemoripiestovka
Typhula incarnatapiestovka trávovápaluška travní
Typhula lutescenspiestovkapaluška
Typhula micanspiestovka ružová
Typhula phacorrhizapiestovka vysokápaluška
Typhula sclerotioidespiestovka hľúzkovitá
Typhula setipespiestovka listovápaluška štětinonohá
Typhula uncialispiestovka stonková
Typhula variabilispiestovka premenlivá
Tyromyces fumidicepstvarohovec
Tyromyces chioneustvarohovec belostnýbělochoroš sněhobílý
Tyromyces kmetiitvarohovec Kmeťovbělochoroš Kmeťův
Tyromyces lacteustvarohovník zhrubnutýbělochoroš mléčný
Unilacryma unispora kropilka
Urocystis anemonessneťovec veternicový
Urocystis colchicisneťovec jasienkový
Urocystis ficariaesneťovec blyskáčový
Urocystis filipendulaesneťovec túžobníkový
Urocystis galanthisneťovec snežienkový
Urocystis leimbachiisneťovec hlaváčikový
Urocystis occultasneťovec steblovýstébelnatá sněť žitná
Urocystis poaesneťovec lipnicový
Urocystis primulaesneťovec primulkový
Urocystis pulsatillaesneťovec poniklecový
Urocystis ranunculisneťovec iskerníkový
Uromyces ambiguushrdzovec cesnakový
Uromyces anthyllidishrdzovec bôľhojový
Uromyces betaehrdzovec repovýrez řepná
Uromyces dactylidishrdzovec reznačkový
Uromyces dianthihrdzovec klinčekovýrez karafiátová
Uromyces fallenshrdzovec ďatelinový
Uromyces ficariaehrdzovec blyskáčový
Uromyces gageae
Uromyces geraniihrdzovec pakostový
Uromyces graminishrdzovec trávový
Uromyces limoniihrdzovecRez
Uromyces onobrychidishrdzovec vičencový
Uromyces pisihrdzovec hrachovýrzivost hrachová
Uromyces poaehrdzovec lipnicový
Uromyces polygoni-avicularishrdzovec rdensový
Uromyces scutellatushrdzovec mliečnikový
Uromyces striatushrdzovec lucernovýrez vojtěšková
Uromyces valerianaehrdzovec valeriánový
Uromyces veratrihrdzovec kýchavicový
Uromyces viciae-fabaehrdzovec bôbový
Ustilago bullatasneť stoklasová
Ustilago cramerisneť borová
Ustilago duriaeanasneť rožcová
Ustilago hypodytessneť jačmenicová
Ustilago marginalissneť rdesnová
Ustilago maydissneť kukuricovásněť kukuřičná
Ustilago ornithogalisneť bledavková
Ustilago oxalidissneť kysličková
Ustilago pustulatasneť pľuzgierovitá
Ustilago scorzoneraesneť hadieho moru
Ustilago segetum var. segetumsneť ovsová
Ustilago striiformissneť prúžiková
Ustilago tragopogonis-pratensissneť koyej brady
Ustilago triticisneť pšenicováprašná sněť pšenično-ječná
Ustilago violaceasneť fialková
Vararia ochroleucavarvária drobnovýtrusná
Vascellum intermediumpopolníček prostredný
Vascellum pratensepopolníček stlačenýpýchavka stlačená
Veluticeps abietinapevnička ohybná
Volvariella aethiopspošvoveckukmák
Volvariella bombycinapošvovec stromovýkukmák bělovlnný
Volvariella caesiotinctapošvovec menšíkukmák dřevní
Volvariella cinerascenspošvovec sivastý
Volvariella hypopithyspošvovec smrekovýkukmák prostřední
Volvariella murinellapošvovec popolavýkukmák myší
Volvariella nigrovolvaceapošvovec čiernohnedý
Volvariella pusillapošvovec malýkukmák maličký
Volvariella surrectapošvovec cudzopasnýkukmák příživný
Volvariella tayloriipošvovec Taylorovkukmák Tayloruv
Volvariella volvaceapošvovec čiernovláknitýkukmák sklepní
Volvopluteus gloiocephaluspošvovec obyčajnýkukmák okázalý
Vuilleminia alnivilemínia
Vuilleminia comedensvilemínia ničivávětvovka ojíněná
Vuilleminia megalosporavilemínia veľkovýtrusová
Vuilleminia pseudocystidiatavilemíniavětvovka
Wakefieldia macrosporawakefieldia veľkovýtrusná
Woldmaria filicina číšovec pérovníkový
Xanthoconium purpureumhríbhřib
Xanthoconium separanshríb hnedofialovýhřib hnědofialový
Xenasma pruinosumxenazma srienistá
Xenasma rimicolaxenazma veľkovýtrusná
Xenasma tulasnelloideumflebiela modrosivá
Xenasmatella vagaflebiela hnednúcakornatec sírožlutý
Xenodochus carbonarius rez
Xerocomellus cisalpinushríbhřib políčkatý
Xerocomellus fennicussuchohríb
Xerocomellus chrysenteronsuchohríb žltomäsovýsuchohřib žlutomasý
Xerocomellus porosporussuchohríb uťatovýtrusnýsuchohřib uťatovýtrusný
Xerocomellus pruinatussuchohríbnik zamatovýsuchohřib sametový
Xerocomellus ripariellussuchohríbhřib mokřadní
Xerocomus chrysonemushríb zlatokorennýhřib zlatokořenný
Xerocomus silwoodensissuchohríb topoľovýsuchohřib
Xeromphalina campanellatanečnička zvončekovitákalichovka zvonečková
Xeromphalina cauticinalistanečnička štíhla
Xeromphalina cornuitanečničkakalichovka rohová
Xerula pudenszamatka dubovápenízovka dlouhonohá
Xylobolus frustulatusrozpukanec obyčajnýpevník rozpraskaný
Xylobolus subpileatusrozpukanec odstávajúci
Xylodon asperhyfodoncia riedkozrnná
Xylodon flaviporusklanopórovka drobnopórovápórnovitka drobnopórá
Xylodon radulavoskovček drsnýkornatec okrouhlý
Xylodon raduloideshyfodoncia obyčajnápórnovitka obecná
Yuchengia narymicapórovník uzlíkatý