O nahuby.sk

1. 1. 2017, Roland Baranovič

Stránky nahuby.sk vznikli ako jeden z projektov ui42 v roku 2000. Fungujú ako komunitný portál pre širokú hubársku verejnosť ale aj mykológov, botanikov, priateľov a fotografov prírody. Poskytujú jedinečné informácie o aktuálnom raste húb na Slovensku ako aj originálny atlas húb a rastlín Slovenska.

Možnosti inzercie na stránkach nahuby.sk

Je možné sa dohodnúť aj na trvalom zobrazení reklamnej kreatívy s podmienkou, že na jednej pozícii sa môžu striedať maximálne dvaja inzerenti. Cena sa v tomto prípade odvíja od návštevnosti tohoto portálu v požadovanom období podľa predchádzajúceho cenníka.

Kontakt

Mgr. Roland Baranovič
email: admin@nahuby.sk
tel.: +421 910 930 729