Fotogalérie užívateľov

Najnovšie fotografie húb

rozpadavec dlabaný
rozpadavec dlabaný
Lycoperdon utriforme
Re: 1
Igor Hlavatý
24. 09. 2017
hríb smrekový
hríb smrekový
Boletus edulis
Re: 1
Jakub Rakovan
24. 09. 2017
hodvábnica
hodvábnica
Entoloma sp.
Re: 0
Zdenka Kryspínová
24. 09. 2017
hodvábnica
hodvábnica
Entoloma sp.
Re: 0
Zdenka Kryspínová
24. 09. 2017

Fotografie húb
Najnovšie fotografie rastlín

pichliač lepkavý
pichliač lepkavý
Cirsium erisithales
Re: 0
Patrik Mlčoch
24. 09. 2017
pahorec brvitý
pahorec brvitý
Gentianopsis ciliata
Re: 0
Patrik Mlčoch
24. 09. 2017
dryádka osemlupienková
dryádka osemlupienková
Dryas octopetala
Re: 0, chránená rastlina
Patrik Mlčoch
24. 09. 2017
brusnica pravá
brusnica pravá
Vaccinium vitis-idaea
Re: 0
Patrik Mlčoch
24. 09. 2017

Fotografie rastlín
Najnovšie fotografie živočíchov

užovka obojkova
užovka obojkova
Natrix natrix
Re: 2
Matej Macháč
22. 09. 2017
hvizdák veľký
hvizdák veľký
Numenius arquata
Re: 4
štefan Brunczlík
21. 09. 2017
penica čiernohlavá
penica čiernohlavá
Sylvia atricapilla
Re: 8
Ivan Gajdács
21. 09. 2017
žltochvost domový
žltochvost domový
Phoenicurus ochruros
Re: 4
Ivan Gajdács
21. 09. 2017

Fotografie živočíchov
Najnovšie fotografie bezstavovcov

mora bielobodková
mora bielobodková
Eupsilia transversa
Re: 0
Augustín Barčák
24. 09. 2017
listnatka lesná
listnatka lesná
Crocallis elinguaria
Re: 1
Augustín Barčák
24. 09. 2017
mora jaseňová
mora jaseňová
Atethmia centrago
Re: 0
Augustín Barčák
24. 09. 2017
utekáčik
utekáčik
Poecilus cupreus
Re: 6
Jozef Šeršeň
24. 09. 2017

Fotografie bezstavovcov
Najnovšie fotografie lišajníkov

trentepólia
trentepólia
Trentepohlia cf. aurea
Re: 4
Pavel Gažovčiak
22. 09. 2017
_
_
Loxospora elatina
Re: 0
Pavel Gažovčiak
21. 09. 2017
_
_
Loxospora elatina
Re: 2
Pavel Gažovčiak
21. 09. 2017
trapelínka múčnatá
trapelínka múčnatá
Trapeliopsis flexuosa
Re: 0
Pavel Gažovčiak
21. 09. 2017

Fotografie lišajníkov
Najnovšie fotografie biotopov

hríb jamkatý biotop
hríb jamkatý biotop
Hemileccinum depilatum
Re: 0
Jakub Rakovan
22. 09. 2017
kyjak useknutý biotop
kyjak useknutý biotop
Clavariadelphus truncatus
Re: 0, chránená
Jakub Rakovan
22. 09. 2017

Fotografie biotopov
Najnovšie fotografie prírody

 Vodopád Spády
Vodopád SpádyRe: 9
Milan Kováč
23. 09. 2017
hrad Šariš a okolie
hrad Šariš a okolieRe: 2
Mgr. Richard ORIŇÁK
17. 09. 2017
 Ráno
RánoRe: 14
Milan Kováč
16. 09. 2017

Fotografie prírody