Atlas rastlín

huba
jarva obyčajná
Clinopodium vulgare L.


Najnovšie prírastky do atlasu

soldanelka horská
soldanelka horská
Soldanella pseudomontana
Miroslav Valent
chránená rastlina
prvosienka pomúčená
prvosienka pomúčená
Primula farinosa
Miroslav Valent
chránená rastlina
králik neskorý
králik neskorý
Leucanthemella serotina
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
jazyk jelení
jazyk jelení
Phyllitis scolopendrium
Ján Zábojník
chránená rastlina
vŕba krehká
vŕba krehká
Salix euxina
Patrik Mlčoch
exsikát
vŕba krehká
vŕba krehká
Salix euxina
Patrik Mlčoch
exsikát
vrba
vrba
Salix x rubens
Patrik Mlčoch
exsikát
vrba
vrba
Salix x rubens
Patrik Mlčoch
exsikát
vrba
vrba
Salix x alopecuroides
Patrik Mlčoch
exsikát
vrba
vrba
Salix cinerea
Patrik Mlčoch
exsikát
nostok
nostok
Nostoc commune
Patrik Mlčoch
mikroskop.
poniklec veľkokvetý
poniklec veľkokvetý
Pulsatilla grandis
Miloš Villaris
chránená rastlina
rojovník močiarny
rojovník močiarny
Ledum palustre
jozef kaliciak
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

mäta praslenatá
Mentha x verticillata L.

17. 11. 2018

grimaldia
Mannia fragrans

06. 11. 2018

vŕba
Salix x rubens Schrank

24. 10. 2018

vŕba
Salix x alopecuroides Tausch

24. 10. 2018

vŕba popolavá
Salix cinerea

24. 10. 2018

vŕba krehká
Salix euxina I.V.Belyaeva

24. 10. 2018

nostok
Nostoc commune

24. 10. 2018

borovica
Pinus contorta subsp. contorta

18. 10. 2018

panevädza letná
Calcitrapa solstitialis

13. 10. 2018

nevädzník
Centaurea glaberrima

11. 10. 2018

ricín obyčajný
Ricinus communis

07. 10. 2018

nevädzník
Centaurea glaberrima subsp. divergens (Vis.) Hayek

03. 10. 2018

nevädzník
Centaurea deusta Ten.

03. 10. 2018

tamariška
Tamarix chinensis

02. 10. 2018

vŕba
Salix x chlorophana Andersson

24. 09. 2018

kostrava ovčia
Festuca ovina

24. 09. 2018

horčiak štiavolistý pravý
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia

19. 09. 2018

plavúnik
Diphasiastrum oellgaardii Stoor et al.

14. 09. 2018

plavúnik
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub

12. 09. 2018

tetucha kozia poľná
Aethusa cynapium subsp. agrestis (Wallr.) Dostál

10. 09. 2018

hrabovec hrabolistý
Ostrya carpinifolia Scop.

08. 09. 2018

púpava
Taraxacum sect. Alpestria Soest

02. 09. 2018

zvonček
Campanula pyramidalis L.

02. 09. 2018

dúška včasná
Thymus praecox subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbàs) Jalas

01. 09. 2018

horec
Gentiana utriculosa Sibth. et Sm.

01. 09. 2018