Atlas rastlín

huba
zbehovček chijský trojený
Chamaepitys chia subsp. trifida (Dumort.) Kmeťová


Najnovšie prírastky do atlasu

jesienka piesočná
jesienka piesočná
Colchicum arenarium
Marián Krivuš
chránená rastlina
plavúnec zaplavovaný
plavúnec zaplavovaný
Lycopodiella inundata
Marián Krivuš
chránená rastlina, exsikát
zvonovec ľaliolistý
zvonovec ľaliolistý
Adenophora liliifolia
Miroslav Valent
chránená rastlina
machovka čerešňová
machovka čerešňová
Physalis alkekengi
Iveta Vašičková
exsikát
šalvia hájna
šalvia hájna
Salvia nemorosa
Jiří Kameníček
hmyzovník holubyho
hmyzovník holubyho
Ophrys holubyana
Marián Krivuš
chránená rastlina
horec panónsky
horec panónsky
Gentiana pannonica
Mia Hörmannová
chránená rastlina
zemežlč spanilá
zemežlč spanilá
Centaurium pulchellum
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
horček fatranský
horček fatranský
Gentianella fatrae
Ján Zábojník
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

dub balkánsky
Quercus frainetto

17. 09. 2017

pertusária
Pertusaria sp.

04. 08. 2017

bradatec
Usnea sp.

28. 07. 2017

halucha siličkolistá
Oenanthe silaifolia M. Bieb.

26. 07. 2017

lazerník pruský
Laserpitium prutenicum L.

26. 07. 2017

zanichelka močiarna
Zannichellia palustris L.

26. 07. 2017

veronikovec vstavačovitý
Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber

26. 07. 2017

močiarka rioniho
Batrachium rionii (Lagger) Nyman

20. 07. 2017

vika hrachovitá
Vicia pisiformis L.

20. 07. 2017

žerucha hustokvetá
Lepidium densiflorum Schrad.

20. 07. 2017

dušovka roľná vlnatá
Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják

20. 07. 2017

vŕba sliezska
Salix silesiaca Willd.

20. 07. 2017

vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
Salix hastata subsp. vegeta Andersson

20. 07. 2017

horcovka útla
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.

20. 07. 2017

konopnica pernhofferova
Galeopsis pernhofferi Wettst.

11. 05. 2017

horčinka horkastá rakúska
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv.

11. 05. 2017

kosáčik zakrivený
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

11. 05. 2017

iskerník sardínsky
Ranunculus sardous Crantz

11. 05. 2017

rožec tenoreho
Cerastium tenoreanum Ser.

11. 05. 2017

kyslička európska
Oxalis fontana

11. 05. 2017

kysličkovec dilleniov
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub

11. 05. 2017

bledavka okolíkatá
Ornithogalum umbellatum

18. 04. 2017

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza

18. 03. 2017

zemolez
Lonicera sp.

20. 02. 2017

záraza
Orobanche rapum-genistae Thuill.

26. 01. 2017