Atlas rastlín

huba
ľuľok čierny vlnatý
Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely


Najnovšie prírastky do atlasu

pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ján Zábojník
chránená rastlina
kruštík prehliadaný
kruštík prehliadaný
Epipactis neglecta
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
prilbica tuhá
prilbica tuhá
Aconitum firmum
Ján Zábojník
chránená rastlina
červenavec alpínsky
červenavec alpínsky
Potamogeton alpinus
Jiří Kameníček
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík tallošov
kruštík tallošov
Epipactis tallosii
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík tallošov
kruštík tallošov
Epipactis tallosii
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
leknovec štítnatý
leknovec štítnatý
Nymphoides peltata
Marta Everlingová
chránená rastlina
kruštík neskorý
kruštík neskorý
Epipactis albensis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík neskorý
kruštík neskorý
Epipactis albensis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík neskorý
kruštík neskorý
Epipactis albensis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

ľaničník siaty
Camelina sativa (L.) Crantz

30. 09. 2023

ranostaj pošvatý
Coronilla vaginalis Lam.

13. 09. 2023

fúzatka prstnatá
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

12. 09. 2023

skalničník
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve & D. Löve

11. 09. 2023

horček
Gentianella crispata (Vis.) Holub

11. 09. 2023

brusnica drobnolistá
Vaccinium gaultherioides Bigelow

11. 09. 2023

zvonček širokolistý
Campanula latifolia L.

06. 09. 2023

starček sivý kranský
Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq.

05. 09. 2023

starček sivý kranský
Senecio incanus subsp. carniolicus. (Willd.) Braun-Blanq.

05. 09. 2023

červenavec alpínsky
Potamogeton alpinus Balb.

05. 09. 2023

kruštík útly
Epipactis pseudopurpurata Mereďa

22. 08. 2023

ľubovník
Hypericum patulum Thunb.

17. 08. 2023

turica uhorská
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.

06. 08. 2023

kozinec nórsky
Astragalus norvegicus Weber

06. 08. 2023

kropenáč trváci
Swertia perennis L.

06. 08. 2023

plesnivček nórsky
Omalotheca norvegica

06. 08. 2023

turica jednoúborová
Erigeron uniflorus L.

05. 08. 2023

vstaváčik alpínsky
Chamorchis alpina (L.) Rich.

04. 08. 2023

margaréta okrúhlolistá
Leucanthemum waldsteinii (Sch. Bip.) Pouzar

03. 08. 2023

všivec karpatský
Pedicularis hacquetii Graf

03. 08. 2023

všivec
Pedicularis portenschlagii Rchb.

30. 07. 2023


Rhodothamnus chamaecistus

29. 07. 2023

škarda alpská
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch

29. 07. 2023

ostrevka
Sesleria sphaerocephala Ard.

29. 07. 2023

kamzičník
Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman

27. 07. 2023