Atlas rastlín

huba
líčidlo americké
Phytolacca americana L.


Najnovšie prírastky do atlasu

rumenica piesočná
rumenica piesočná
Onosma arenaria
Ján Zábojník
chránená rastlina
chlpáník
chlpáník
Pilosella polymastix
Patrik Mlčoch
exsikát
chlpáník
chlpáník
Pilosella polymastix
Patrik Mlčoch
exsikát

Pilosella polymastix
Patrik Mlčoch
exsikát
chlpáník
chlpáník
Pilosella piloselliflora
Patrik Mlčoch
exsikát
chlpáník
chlpáník
Pilosella piloselliflora
Patrik Mlčoch
exsikát
jastrabnik
jastrabnik
Hieracium diaphanoides
Patrik Mlčoch
exsikát
jastrabnik
jastrabnik
Hieracium diaphanoides
Patrik Mlčoch
exsikát
jastrabnik
jastrabnik
Hieracium diaphanoides
Patrik Mlčoch
exsikát
zimoľub okolíkatý
zimoľub okolíkatý
Chimaphila umbellata
Ján Zábojník
chránená rastlina
zimoľub okolíkatý
zimoľub okolíkatý
Chimaphila umbellata
Ján Zábojník
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ján Zábojník
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ján Zábojník
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Marián Krivuš
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Marián Krivuš
chránená rastlina
zimoľub okolíkatý
zimoľub okolíkatý
Chimaphila umbellata
Marián Krivuš
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
pokrut jesenný
pokrut jesenný
Spiranthes spiralis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík
kruštík
Epipactis moravica
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík neskorý
kruštík neskorý
Epipactis albensis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík tallošov
kruštík tallošov
Epipactis tallosii
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík tallošov
kruštík tallošov
Epipactis tallosii
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
chlpánik
chlpánik
Pilosella melinomelas
Patrik Mlčoch
exsikát

Zmeny v popisoch

palina pančičova
Artemisia pancicii (Janka) Ronniger

13. 09. 2020

chlpáník
Pilosella polymastix (Peter) Holub

10. 09. 2020

jastrabnik
Hieracium diaphanoides Lindeb.

09. 09. 2020

pokrut jesenný
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

07. 09. 2020

nevädzovec veľkokvetý
Jacea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek

02. 09. 2020

chlpáník
Pilosella piloselliflora (Nägeli et Peter) Soják

02. 09. 2020

chlpánik
Pilosella melinomelas (Peter) Holub

02. 09. 2020

tomka
Anthoxanthum alpinum

30. 08. 2020

timotejka švajčiarska
Phleum alpinum

28. 08. 2020

borovica limbová
Pinus cembra L.

28. 08. 2020

smldník rascolistý
Peucedanum carvifolia Vill.

28. 08. 2020

kostrava pestrá
Festuca versicolor

22. 08. 2020

cesnak hadí
Allium victorialis L.

13. 08. 2020

kruštík voethov
Epipactis voethii Robatsch

08. 08. 2020

lopúch hájny
Arctium nemorosum Lej.

08. 08. 2020

cesnak metlinatý
Allium paniculatum L.

04. 08. 2020

jarabina
Sorbus bohemica Kovanda

04. 08. 2020

lomikameň trsnatý
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. Gmel.) D. A. Webb

02. 08. 2020

turan vichrenský
Erigeron vichrensis

30. 07. 2020

traslica prostredná
Briza media L.

18. 07. 2020

bociannik rozpukovitý
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

18. 07. 2020

ostrevka tatranská
Sesleria tatrae

17. 07. 2020

marinka roľná
Asperula arvensis L.

14. 07. 2020

náprstník žltý
Digitalis lutea L.

10. 07. 2020

fiala sivá
Matthiola incana (L.) R. Br.

06. 07. 2020