Atlas rastlín

huba
oman hnidákovitý
Inula conyzae (Griess.) Meikle


Najnovšie prírastky do atlasu

-
-
Crithmum maritimum
Patrik Mlčoch
vstavačovec bledožltý
vstavačovec bledožltý
Dactylorhiza ochroleuca
Marián Krivuš
chránená rastlina
zvonček bradatý
zvonček bradatý
Campanula barbata
Patrik Mlčoch
chránená rastlina
červenohlav ploštičný
červenohlav ploštičný
Anacamptis coriophora
Miroslav Valent
chránená rastlina
valdštajnka kuklíkovitá
valdštajnka kuklíkovitá
Waldsteinia geoides
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
hadivka obyčajná
hadivka obyčajná
Ophioglossum vulgatum
Pavol Pavol
chránená rastlina
hlaváčik jarný
hlaváčik jarný
Adonis vernalis
Miloš Villaris
chránená rastlina
starček zlatožltý
starček zlatožltý
Senecio doria
Jiří Kameníček
chránená rastlina
starček tôňomilný
starček tôňomilný
Senecio umbrosus
Jiří Kameníček
chránená rastlina
horec pľúcny
horec pľúcny
Gentiana pneumonanthe
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
šternbergia jesienkokvetá
šternbergia jesienkokvetá
Sternbergia colchiciflora
Marián Krivuš
chránená rastlina
čertkusok prehnutý
čertkusok prehnutý
Succisella inflexa
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
jesienka piesočná
jesienka piesočná
Colchicum arenarium
Marián Krivuš
chránená rastlina
plavúnec zaplavovaný
plavúnec zaplavovaný
Lycopodiella inundata
Marián Krivuš
chránená rastlina, exsikát
zvonovec ľaliolistý
zvonovec ľaliolistý
Adenophora liliifolia
Miroslav Valent
chránená rastlina
machovka čerešňová
machovka čerešňová
Physalis alkekengi
Iveta Vašičková
exsikát

Zmeny v popisoch

Picnomon acarna (L.) Cass.
15. 01. 2018

Phillyrea latifolia
15. 01. 2018

tyčinkovec
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

24. 11. 2017

chlpaňa hájna medenočervená
Luzula luzuloides subsp. rubella (Mert. et W. D. J. Koch) Holub

12. 11. 2017

steblovka splývavá
Glyceria fluitans (L.) R. Br.

12. 11. 2017

jarmilka širokolistá
Erophila spathulata

04. 10. 2017

blšník obyčajný
Pulicaria vulgaris Gaertn.

02. 10. 2017

dub balkánsky
Quercus frainetto

17. 09. 2017

pertusária
Pertusaria sp.

04. 08. 2017

bradatec
Usnea sp.

28. 07. 2017

halucha siličkolistá
Oenanthe silaifolia M. Bieb.

26. 07. 2017

lazerník pruský
Laserpitium prutenicum L.

26. 07. 2017

zanichelka močiarna
Zannichellia palustris L.

26. 07. 2017

veronikovec vstavačovitý
Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber

26. 07. 2017

močiarka rioniho
Batrachium rionii (Lagger) Nyman

20. 07. 2017

vika hrachovitá
Vicia pisiformis L.

20. 07. 2017

žerucha hustokvetá
Lepidium densiflorum Schrad.

20. 07. 2017

dušovka roľná vlnatá
Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják

20. 07. 2017

vŕba sliezska
Salix silesiaca Willd.

20. 07. 2017

vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
Salix hastata subsp. vegeta Andersson

20. 07. 2017

horcovka útla
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.

20. 07. 2017

konopnica pernhofferova
Galeopsis pernhofferi Wettst.

11. 05. 2017

horčinka horkastá rakúska
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv.

11. 05. 2017

kosáčik zakrivený
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

11. 05. 2017

iskerník sardínsky
Ranunculus sardous Crantz

11. 05. 2017