Atlas rastlín

huba
červenohlav ihlanovitý
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich


Najnovšie prírastky do atlasu

červenohlav ihlanovitý
červenohlav ihlanovitý
Anacamptis pyramidalis
Ján Zábojník
chránená rastlina
trčuľa jednohľuzá
trčuľa jednohľuzá
Herminium monorchis
Ján Zábojník
chránená rastlina
vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý
Platanthera chlorantha
Ján Zábojník
chránená rastlina
vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý
Platanthera chlorantha
Ján Zábojník
chránená rastlina
záraza horčíková
záraza horčíková
Orobanche picridis
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
slezinník nepravý
slezinník nepravý
Asplenium adulterinum
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
červenohlav ploštičný
červenohlav ploštičný
Anacamptis coriophora
Marián Krivuš
chránená rastlina
červenohlav ploštičný
červenohlav ploštičný
Anacamptis coriophora
Ján Zábojník
chránená rastlina
hadomor maloúborový
hadomor maloúborový
Scorzonera parviflora
Ján Zábojník
chránená rastlina
hadomor maloúborový
hadomor maloúborový
Scorzonera parviflora
Ján Zábojník
chránená rastlina
hmyzovník holubyho
hmyzovník holubyho
Ophrys holubyana
Marián Krivuš
chránená rastlina
hmyzovník čmeľovitý
hmyzovník čmeľovitý
Ophrys holoserica
Marián Krivuš
chránená rastlina
páperník pošvatý
páperník pošvatý
Eriophorum vaginatum
Ján Zábojník
chránená rastlina
veronika tmavá
veronika tmavá
Veronica opaca
Jiří Kameníček
hadomor maloúborový
hadomor maloúborový
Scorzonera parviflora
Marián Krivuš
chránená rastlina
sivuľka prímorská
sivuľka prímorská
Glaux maritima
Marián Krivuš
chránená rastlina
záraza šupinatá
záraza šupinatá
Orobanche artemisiae-campestris
Ing. Karel KOLIÁŠ
chránená rastlina
skorocel prímorský
skorocel prímorský
Plantago maritima
Ján Zábojník
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

jastrabníkovec stopkatý
Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre

25. 06. 2021

vstavačovec
Dactylorhiza x kerneriorum (Soó) Soó

23. 06. 2021

päťprstnica hustokvetá
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr.

21. 06. 2021

zerva klasnatá
Phyteuma spicatum subsp. coeruleum R. Schul

20. 06. 2021

horčinka horkastá rakúska
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv.

16. 06. 2021

ovsienka mnohokvetá
Aira caryophyllea L

15. 06. 2021

valeriánka zúbkatá pravá
Valerianella dentata subsp. dentata

13. 06. 2021

trávnička obyčajná
Armeria vulgaris subsp. serpentini (Gauckler) Holub

11. 06. 2021

kurička
Minuartia smejkalii Dvořáková

10. 06. 2021

nátržník crantzov
Potentilla crantzii subsp. serpentini (Borbás) Neumayer

10. 06. 2021

kozinec
Astragalus arenarius L

09. 06. 2021

nátržník crantzov
Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch

09. 06. 2021

chrastavec
Knautia serpentinicola Smejkal ex Kolář, Z. Kaplan, J. Suda & Štech

06. 06. 2021

bulbokódium obyčajné
Bulbocodium vernum BotKA

26. 05. 2021

sivček južný
Moenchia mantica (L.) Bartl.

25. 05. 2021

bledavka okolíkatá
Ornithogalum umbellatum L

25. 05. 2021

bledavka rozdielna
Ornithogalum divergens Boreau

21. 05. 2021

mak pochybný skorý
Papaver dubium subsp. confine (Jord.) Hörandl

15. 05. 2021

zlatovka previsnutá
Forsythia suspensa Vahl

29. 04. 2021

cínia pôvabná
Zinnia elegans Jacq.

14. 04. 2021

scila
Scilla bifolia subsp. rara Trávníček

31. 03. 2021

kandik psí
Erythronium dens-canis L.

10. 03. 2021

slezinník červený vápencový
Asplenium trichomanes subsp. inexpectans Lovis

09. 03. 2021

slezinník červený tmavohnedý
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Meyer

09. 03. 2021

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

24. 02. 2021