Atlas húb

huba
chlpanka veľkovýtrusná
Pseudombrophila hepatica (Batsch) Brumm.


Najnovšie prírastky do atlasu

kalichovka
kalichovka
Haasiella venustissima
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
orbília
orbília
Orbilia fraxini
Viktorie Halasů
mikroskop., exsikát
pakonárovka žltooranžová
pakonárovka žltooranžová
Clavulinopsis helvola
Oldřich Roučka
mikroskop., exsikát
smradľavka obyčajná
smradľavka obyčajná
Balsamia vulgaris
Martin Štefúnek
mikroskop., exsikát
ohnivec rakúsky
ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
Marek Porubčan
mikroskop., exsikát
peniazovka
peniazovka
Gymnopus vernus
Oľga Kurčinová
peniazovka
peniazovka
Gymnopus vernus
Oľga Kurčinová
smeťovička veľká
smeťovička veľká
Simocybe sumptuosa
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
temravec
temravec
Ionomidotis fulvotingens
Oľga Kurčinová
exsikát
auripória voňavá
auripória voňavá
Auriporia aurulenta
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
temravec
temravec
Ionomidotis fulvotingens
Oľga Kurčinová
exsikát
vlnuška živicová
vlnuška živicová
Lachnellula resinaria
Oldřich Roučka
mikroskop., exsikát
kostrovka
kostrovka
Incrustoporia papyracea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
slzivka
slzivka
Hebeloma bulbiferum
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
lachnetka biela
lachnetka biela
Lachnum virgineum
Marek Porubčan
mikroskop., exsikát
jahňadka liesková
jahňadka liesková
Ciboria coryli
Marek Porubčan
mikroskop., exsikát
pouzaropórovka hnedastá
pouzaropórovka hnedastá
Pouzaroporia subrufa
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
šťavnatec zhrubnutý
šťavnatec zhrubnutý
Postia tephroleuca
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
strapatec smradľavý
strapatec smradľavý
Gautieria graveolens
Martin Štefúnek
mikroskop., exsikát
tvarohovník balzamový
tvarohovník balzamový
Postia balsamea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
rebrovička
rebrovička
Arrhenia retiruga
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát

Zmeny v popisoch

trúdnik klobúčkatý
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

06. 03. 2021

trsovnica lupeňovitá
Grifola frondosa (Dicks.) Gray

06. 03. 2021

trúdnik hľuzovitý
Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.

06. 03. 2021

trúdnik šupinatý
Cerioporus squamosus (Huds.) Quél.

06. 03. 2021

trúdnik trávomilný
Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou & B.K. Cui

06. 03. 2021

trúdnik čiernohlúbikový
Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. & Kovalenko

06. 03. 2021

trúdnik strapkatý
Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. & Kovalenko

06. 03. 2021

trúdnik premenlivý
Polyporus picipes Fr.

06. 03. 2021

trúdnik zimný
Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.

06. 03. 2021

trúdnikovček žltý
Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden

05. 03. 2021

diskovka
Xanthoparmelia (Vain.) Hale

05. 03. 2021

orbília
Orbilia fraxini Baral & P. Perz

05. 03. 2021

krásnica
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forss.

04. 03. 2021

hodvábnica lúčovitá
Entoloma longistriatum (Peck) Noordel.

04. 03. 2021

antródia lužná
Flavidoporia pulvinascens (Pilát) Audet

04. 03. 2021

smradľavka obyčajná
Balsamia vulgaris Vittad.

02. 03. 2021

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.

25. 02. 2021

sieťkovec dubový
Daedalea quercina (L.) Pers.

25. 02. 2021

hlinovec červenkastý
Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill

25. 02. 2021

čiaškovec pásikavý
Cyathus striatus (Huds.) Willd.

25. 02. 2021

hlivník hniezdovitý
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

25. 02. 2021


Xylohypha nigrescens (Pers.) E.W. Mason

25. 02. 2021

tvarohovec jabloňový
Pappia fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr.

23. 02. 2021

belánik
Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam

21. 02. 2021

šupinovec prsteňový
Gymnopilus hybridus (Gillet) Maire

20. 02. 2021