Atlas húb

huba
pavučinovec hraničný
Cortinarius conterminus Bidaud & Carteret


Najnovšie prírastky do atlasu

ostropórovec topoľový
ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
hodvábnica mäsovočervená
hodvábnica mäsovočervená
Entoloma incarnatofuscescens
Ing. Vincent Kabát
mikroskop., exsikát
hodvábnica
hodvábnica
Entoloma chalybeum
Filip Fuljer
mikroskop., exsikát
pavučinovec malachitový
pavučinovec malachitový
Cortinarius malachius
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec malachitový
pavučinovec malachitový
Cortinarius malachius
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
askobol
askobol
Ascobolus michaudii
Milan Zajac
mikroskop., exsikát
pavučinovec hraničný
pavučinovec hraničný
Cortinarius conterminus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec hraničný
pavučinovec hraničný
Cortinarius conterminus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec hraničný
pavučinovec hraničný
Cortinarius conterminus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
hľuza Bulliardova
hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
Jan Schneider
mikroskop., exsikát
hľuzovka zimná
hľuzovka zimná
Tuber brumale
Jan Schneider
mikroskop., exsikát
pavučinovec divoký
pavučinovec divoký
Cortinarius saevus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec divoký
pavučinovec divoký
Cortinarius saevus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
džbánočka borievková
džbánočka borievková
Pithya cupressina
Milan Zajac
mikroskop., exsikát
Strobiloscypha cupressinaMilan Zajac
mikroskop., exsikát
okrasník
okrasník
Bisporella confluens
Filip Fuljer
mikroskop., exsikát
strmulec sivohnedý
strmulec sivohnedý
Lyophyllum fumosum
Pavol Kešeľák
exsikát
ostropórovec nížinný
ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
peniazovček plochý
peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
trúdnikovček
trúdnikovček
Antrodia hyalina
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
voskopórovka purpurová
voskopórovka purpurová
Ceriporia purpurea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
plávka jódová
plávka jódová
Russula turci
JUDr. Peter Pekara
mikroskop., exsikát
plávka jódová
plávka jódová
Russula turci
JUDr. Peter Pekara
mikroskop., exsikát
plávka jódová
plávka jódová
Russula turci
JUDr. Peter Pekara
mikroskop., exsikát
pavučinovec tmavomodrý
pavučinovec tmavomodrý
Cortinarius atrocoeruleus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát

Zmeny v popisoch

pavučinovec marhuľovohrdzavý
Cortinarius renidentoides

20. 01. 2020

hviezdovka malá
Geastrum marginatum Vittad.

20. 01. 2020

Geastrum granulosum
20. 01. 2020

džbánočka borievková
Pithya cupressina Fr.

20. 01. 2020

pavučinovec belasohnedý
Cortinarius caesiobrunneus

20. 01. 2020

trúdnikovček belavý
Antrodia albida (Fr.) Donk

19. 01. 2020

pavučinovec tizianový
Cortinarius neofurvolaesus

19. 01. 2020

pavučinovec divoký
Cortinarius saevus

18. 01. 2020


Strobiloscypha cupressina

18. 01. 2020

okrasník
Bisporella confluens (Sacc.) Korf & Bujak.

17. 01. 2020

lúčnica kráľovská
Gliophorus reginae Dentinger, A.M. Ainsw. & P.F. Cannon

14. 01. 2020

ponorenec hrdzavý
Trichoderma viride Pers.

13. 01. 2020

pavučinovec jastrabný
Cortinarius milvinoides Carteret & Reumaux

13. 01. 2020

pavučinovec plavogaštanový
Cortinarius subcastaneus Bidaud & Reumaux

12. 01. 2020

číruška
Pseudotricholoma umbrosum (A.H. Sm. & M.B. Walters) Sánchez-García & Matheny

12. 01. 2020

trichoderma
Trichoderma harzianum Rifai

10. 01. 2020

ponorenec zelenkastý
Trichoderma viridescens (A.S. Horne & H.S. Will.) Jaklitsch & Samuels

09. 01. 2020

ponorenec
Trichoderma simmonsii P. Chaverri, F.B. Rocha, Samuels, Degenkolb & Jaklitsch

09. 01. 2020

ponorenec Petersonov
Trichoderma petersenii Samuels, Dodd & Schroers

09. 01. 2020

ponorenec
Trichoderma bavaricum Jaklitsch

09. 01. 2020

vlnuška živicová
Lachnellula resinaria (Cooke & W. Phillips) Rehm

06. 01. 2020

kalichovka fialovoružová
Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk.

05. 01. 2020

čiruľka Josserandova
Dermoloma josserandii Dennis & P.D. Orton

04. 01. 2020


Calycina scolochloae (De Not.) Baral

03. 01. 2020

pakonárovka
Clavulinopsis rufipes (G.F. Atk.) Corner

02. 01. 2020