Atlas húb

huba
hviezdovka vlasatá
Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk


Najnovšie prírastky do atlasu

lievikovec kyjakovitý
lievikovec kyjakovitý
Gomphus clavatus
Jakub Rakovan
chránená, exsikát
strapačka
strapačka
Ramaria decurrens
Jan Schneider
mikroskop., exsikát
kolpóma
kolpóma
Colpoma juniperi
Adam Polhorský
mikroskop., exsikát
kolpóma smreková
kolpóma smreková
Colpoma crispum
Adam Polhorský
mikroskop., exsikát
podkožník
podkožník
Hypoderma rubi
Adam Polhorský
mikroskop., exsikát
slizovka žĺtková
slizovka žĺtková
Fuligo septica
JUDr. Ľubomír Lukčo
plávka zelenkastá
plávka zelenkastá
Russula virescens
Michal Marčiš
exsikát
hríb sosnový
hríb sosnový
Boletus pinophilus
JUDr. Ľubomír Lukčo
plávka vonná
plávka vonná
Russula fragrans
JUDr. Peter Pekara
mikroskop.
plávka vonná
plávka vonná
Russula fragrans
JUDr. Peter Pekara
mikroskop.
plávka Raoultova
plávka Raoultova
Russula raoultii
Ivelina Assyova
exsikát

Zmeny v popisoch

pečeňovec dubový
Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

16. 08. 2018

podkožník
Hypoderma rubi (Pers.) DC.

13. 08. 2018

kolpóma
Colpoma juniperi (P. Karst. ex P. Karst.) Dennis

12. 08. 2018

pavučinovec sírovožltý
Cortinarius sulfurinus Quél.

11. 08. 2018

pľuzgiernička svetlíková
Coleosporium rhinanthacearum (DC.) Lév.

11. 08. 2018

pľuzgiernička poniklecová
Coleosporium pulsatillae (F. Strauss) Fr.

11. 08. 2018

pľuzgiernička čermeľová
Coleosporium melampyri (Rebent.) Kleb.

11. 08. 2018

pľuzgiernička omanová
Coleosporium inulae Rabenh.

11. 08. 2018

pľuzgiernička kamzičniková
Coleosporium doronici Namysł.

11. 08. 2018

pľuzgiernička zvončeková
Coleosporium campanulae (Pers.) Tul.

11. 08. 2018

pľuzgiernička mliečová
Coleosporium sonchi Lév.

11. 08. 2018

pľuzgiernička sosnová
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév.

11. 08. 2018

pľuzgiernička starčeková
Coleosporium senecionis (Pers.) Fr.

11. 08. 2018

plávka Raoultova
Russula raoultii Quél.

10. 08. 2018

ohnivka spálenisková
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel

10. 08. 2018

ohnivka domáca
Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

10. 08. 2018

plávka
Russula roseoaurantia Sarnari

10. 08. 2018

plávka zavalitá
Russula torulosa Bres.

10. 08. 2018

plávka Quéletova
Russula queletii Fr.

10. 08. 2018

penicil
Penicillium solitum Westling

10. 08. 2018

hrdza
Puccinia bornmuelleri Magnus

09. 08. 2018

Sydowiella fenestrans (Duby) Petr.
09. 08. 2018

Poaceicola arundinis W.J. Li, Camporesi, Bhat & K.D. Hyde
09. 08. 2018

drobnosférka
Paraleptosphaeria nitschkei (Rehm ex G. Winter) Gruyter, Aveskamp & Verkley

09. 08. 2018

drobnosférka
Paraconiothyrium fuckelii (Sacc.) Verkley & Gruyter

09. 08. 2018