Atlas húb

huba
voskopórovka Herinkova
Ceriporia herinkii


Najnovšie prírastky do atlasu

pavučinovec medovonný
pavučinovec medovonný
Cortinarius melliolens
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec medovonný
pavučinovec medovonný
Cortinarius melliolens
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
patinellaria
patinellaria
Patinellaria sanguinea
Milan Macalák
exsikát
voskopórovka Herinkova
voskopórovka Herinkova
Ceriporia herinkii
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
šupinovka vlhkomilná
šupinovka vlhkomilná
Pholiota conissans
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
pórovník uzlíkatý
pórovník uzlíkatý
Yuchengia narymica
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
kalichovka
kalichovka
Haasiella venustissima
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
rôsolovka
rôsolovka
Tremella karstenii
Filip Fuljer
exsikát
pórovička sivastá
pórovička sivastá
Aporpium canescens
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
ničkia
ničkia
Nitschkia grevillei
Juraj Keszegh
mikroskop., exsikát
zúbkovka obyčajná
zúbkovka obyčajná
Propolis farinosa
Filip Fuljer
mikroskop., exsikát
pavučinovec premenlivý
pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec premenlivý
pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
plávka azúrová
plávka azúrová
Russula azurea
JUDr. Peter Pekara
exsikát
plávka azúrová
plávka azúrová
Russula azurea
JUDr. Peter Pekara
mikroskop., exsikát
plávka azúrová
plávka azúrová
Russula azurea
JUDr. Peter Pekara
mikroskop., exsikát
džbánočka obyčajná
džbánočka obyčajná
Pithya vulgaris
MUDr. Mikuláš Ondo
exsikát
penovec
penovec
Spongipellis litschaueri
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
voskopórovka purpurová
voskopórovka purpurová
Ceriporia purpurea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
prilbička diskovitá
prilbička diskovitá
Mycena stylobates
Marek Porubčan
mikroskop., exsikát
prilbička diskovitá
prilbička diskovitá
Mycena stylobates
Marek Porubčan
mikroskop., exsikát
pavučinovec jantárovohnedý
pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec jantárovohnedý
pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec jantárovohnedý
pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec jantárovohnedý
pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec jantárovohnedý
pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
klanopórovka drobnopórová
klanopórovka drobnopórová
Xylodon flaviporus
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
kvapka drobivková
kvapka drobivková
Octospora grimmiae
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
štítovka sieťkovaná
štítovka sieťkovaná
Pluteus phlebophorus
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
smradľavka
smradľavka
Balsamia polysperma
Ing. Pete Nouzovský
mikroskop., exsikát

Zmeny v popisoch

pavučinovec živooranžový
Cortinarius melliolens. Schaef.- Mos.

23. 02. 2020

pavučinovec medovonný
Cortinarius melliolens Jul. Schäff. ex P.D. Orton

23. 02. 2020

žezlovka hmyzová
Cordyceps militaris (Fr.) Link

22. 02. 2020

šupinovka
Pholiota conissans (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk.

22. 02. 2020

číruška veľkohlavá
Porpoloma macrorhizum (Quél.) Bon

20. 02. 2020

prilbička diskovitá
Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm.

18. 02. 2020

prilbička vlasová
Mycena capillaris P. Karst.

18. 02. 2020

pavučinovec orechovohnedý
Cortinarius glaucopus var. glaucopus (Schaeff.) Fr.

18. 02. 2020

pavučinovec jantárovohnedý
Cortinarius talimultiformis Kytöv., Liimat., Niskanen, A.F.S. Taylor & Seslı

18. 02. 2020

smradľavka
Balsamia polysperma Vittad. (1931)

17. 02. 2020

jazýček
Geoglossum uliginosum Hakelier

16. 02. 2020

prilbička lepkavá
Roridomyces roridus (Fr.) Rexer

16. 02. 2020

pavučinovec boulderský
Cortinarius boulderensis A.H. Sm.

16. 02. 2020

trúdnikovček
Antrodia rene-hentic (B. Rivoire, Trichiès & Vlasák,) Melo & Ryvarden

16. 02. 2020

drevovček mnohotvarý
Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler

15. 02. 2020

drevovček
Jackrogersella cohaerens (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler

15. 02. 2020

eutypelka trnková
Eutypella prunastri (Pers.) Sacc.

15. 02. 2020

pavučinovec striebristookrajový
Cortinarius claricolor var. subturmalis Bon & Gaugué

14. 02. 2020

pavučinovec ihličnanový
Cortinarius coniferarum (M.M. Moser) Moënne-Locc. & Reumaux

13. 02. 2020

šáločka
Lecidea rhododendri (Hepp) Zahlbr.

13. 02. 2020


Ciliolarina laricina (Raitv.) Svrček

12. 02. 2020

pavučinovec horkastovoňavý
Cortinarius olidoamarus A. Favre

12. 02. 2020

štítovka Kešeľákova
Pluteus keselakii Ševčíková, P.-A. Moreau & Borovička

12. 02. 2020

hviezdovka
Geastrum marginatum Vittad.

10. 02. 2020

prilbička listová
Mycena mucor (Batsch) Quél.

08. 02. 2020