Atlas húb

huba
obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt.


Najnovšie prírastky do atlasu

šťavnatec smrekový
šťavnatec smrekový
Postia ptychogaster
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
hypochnela fialová
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
pečiarka
pečiarka
Agaricus moelleri
Jiří Polčák
exsikát
lastúrnik chlpatý
lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
Iveta Vašičková
exsikát
ostropórovec rozliaty
ostropórovec rozliaty
Oxyporus obducens
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
voskovec krémový
voskovec krémový
Ceraceomyces sublaevis
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
ihlohubka žltá
ihlohubka žltá
Mycoacia uda
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
pažilnačka ihličnanová
pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
Jiří Kameníček
mikroskop., exsikát
rozelínia
rozelínia
Amphisphaerella mycophila
Vojtech Pšenka
mikroskop., exsikát
hyfodoncia bledá
hyfodoncia bledá
Hyphodontia pallidula
Jiří Kameníček
mikroskop., exsikát
vápnikovec
vápnikovec
Physarum nutans
Oldřich Roučka
mikroskop., exsikát
pavučinovec voskovicový
pavučinovec voskovicový
Cortinarius candelaris
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
plsťovka šarlátová
plsťovka šarlátová
Tomentella punicea
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
hrubatka fialovočierna
hrubatka fialovočierna
Pachyella violaceonigra
Milan Paulíny
mikroskop., exsikát
pavučinovec premenlivý
pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát

Xerombrophila crystallifera
Vojtech Pšenka
mikroskop., exsikát
kožovka potrojná
kožovka potrojná
Peniophorella praetermissa
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
strapačka
strapačka
Phaeoclavulina roellinii
Jan Schneider
mikroskop., exsikát
Elliottinia kerneriMarián Krivuš
exsikát

Zmeny v popisoch

čiarovnica
Opegrapha sp. Ach.

16. 01. 2018

očko vŕbové
Pezicula ocellata (Pers.) Seaver

16. 01. 2018

rozelínia
Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not.

16. 01. 2018

rozelínia vlnatá
Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

16. 01. 2018

rozelínia
Amphisphaerella mycophila (Fr.) Kirschst.

16. 01. 2018

pavučinovec tmavochlpatý
Cortinarius panellus Soop

15. 01. 2018

molízia
Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm

15. 01. 2018

čiašenka jelšová
Pezizella alniella (Nyl.) Dennis

15. 01. 2018

pavučinovec jurský
Cortinarius juranus Reumaux

15. 01. 2018

tmavorôsolovec vŕbový
Exidia recisa (Ditmar) Fr.

15. 01. 2018

napúchavec
Leptogium burnetiae var. burnetiae C.W. Dodge

15. 01. 2018

napúchavec
Leptogium C.W. Dodge

15. 01. 2018

napúchavec
Leptogium burnetiae var. hirsutum

15. 01. 2018

napúchavec
Leptogium teretiusculum (Flörke ex Wallr.) Arnold

15. 01. 2018

leprária
Lepraria nivalis J.R. Laundon

15. 01. 2018

leprária
Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen

15. 01. 2018

leprária
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.

15. 01. 2018

leprária
Lepraria lobificans Nyl.

15. 01. 2018

leprária
Lepraria jackii Tønsberg

15. 01. 2018

leprária sivastá
Lepraria incana (L.) Ach.

15. 01. 2018

leprária
Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J.R. Laundon

15. 01. 2018

leprária
Lepraria alba (Roth) Ach.

15. 01. 2018

šáločka pritlačená
Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel

15. 01. 2018

šáločka
Lecidea plana (J. Lahm) Nyl.

15. 01. 2018

kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

15. 01. 2018