Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam »

hviezdovka stepná

Geastrum pseudolimbatum Hollós
hvězdovka stepní

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice se vyznačují vemi malým, hedvábným a nevýrazným ústím. Vnitřní okrovka je zprvu bělavá, později až zcela šedá. Na spodu okrovky je vždy (více či méně zřetelně) vyvynutý prstecovitý val. Krček zcela zřetelný často zploštělý. Vnější okrovka puká do nepravidelných cípů, rozložená plodnice má 2-5cm. Masitá vrstva za čerstva asi 2mm silná, bělavá, později hnědne až šedne a pod povrchem má červenavé tóny. Cípy jsou částečně hygroskopické a při zasychání dospělých plodnic se stáčí špičkami ke krčku.

Mikroznaky:

Mikroskopicky hodně podobná ostatním druhům, spóry kulovité s hrubou ornamentikou, 5µm velké, ornamentika 0,5 - 1µm vysoká, vlášení do 9µm široké rovné s krystalky na povrchu.

Výskyt:

hviezdovka stepnáVelmi vzácný druh hvězdovky rostoucí na stepních, takřka výhradně písčitých místech. V ČR je jenom jeden nález 1954 Řevnice u Prahy. Na Slovensku se nachází častěji a to cca 10 nálezů. Asi všechny Slovenské nálezy pocházejí z oblasti Záhorské nížiny. Toto je dle mne dostupných informací zcela nová lokalita a to první v oblasti Východoslovenská roviny. OBR 436535

Podobné druhy:

rod Geastrum.

Poznámka / Zaujímavosti:

převzato z Flora ČSR a Catatelma 10ú December 2008
Dle IF toto není samostatný druh, ale ve své práci M. Jappson uvádí, že i DNA potvrdilo, že se jedná o samostatný druh.
Citace: Někteří autoři (např. Dörfelt & Müller-Uri, 1983;
Dörfelt, 1989; Calonge, 1998) a to jak morfologickými znaky a molekulárními sekvenčními daty potvrzují to, že různé druhy Geastrum pseudolimbatum tvoří soubor vývojově společných druhů spolu s G. xerophilum ve fylogenetického stromu, se kterými rovněž sdílí morfologické podobnosti.

Autor popisu:

Hlavná úprava: Pavel Brůžek (09. 01. 2014)
Zmeny vykonali: Vladimír Kunca (30. 04. 2015), Paľo ° (05. 01. 2012), Václav Kautman (13. 03. 2011), Mgr. Roland Baranovič (25. 01. 2002)

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.

hviezdovka stepná
hviezdovka stepná
Geastrum pseudolimbatum
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
hviezdovka stepná
hviezdovka stepná
Geastrum pseudolimbatum
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
hviezdovka stepná
hviezdovka stepná
Geastrum pseudolimbatum
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát

Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia