Atlas húb

huba
hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini


Najnovšie prírastky do atlasu

srnka ježatá
srnka ježatá
Elaphomyces muricatus
Radovan Bednár
mikroskop.
hľuzovka hrdzavá
hľuzovka hrdzavá
Tuber ferrugineum
Martin Štefúnek
mikroskop., exsikát
trsovec horský
trsovec horský
Bondarzewia mesenterica
Jiří Polčák
chránená
pórovička sivastá
pórovička sivastá
Aporpium canescens
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
jazýček
jazýček
Geoglossum atropurpureum
Filip Fuljer
mikroskop., exsikát
srsťovec
srsťovec
Steccherinum robustius
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
diplomitopórovec popolavý
diplomitopórovec popolavý
Cinereomyces lindbladii
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
vláknica Bongardova rybinová
vláknica Bongardova rybinová
Inosperma pisciodorum
Zdenka Kryspínová
mikroskop., exsikát
vláknica Bongardova rybinová
vláknica Bongardova rybinová
Inosperma pisciodorum
Zdenka Kryspínová
mikroskop., exsikát
hyfodoncia obyčajná
hyfodoncia obyčajná
Xylodon raduloides
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát

Zmeny v popisoch

lúčnica žiarivá
Hygrocybe fulgens Fuljer, Kautmanová & Boertm.

03. 08. 2021

vláknica Bongardova rybinová
Inosperma pisciodorum (Donadini & Riousset) Matheny & Esteve-Rav.

27. 07. 2021

dusivec
Epichloë sp.

26. 07. 2021

pavučinovec napuchnutý štíhly
Cortinarius turgidus asp. petilipes

25. 07. 2021

pavučinovec cukrovonný
Cortinarius sacchariosmus Bon

23. 07. 2021

pavučinovec bratský
Cortinarius fraternus (Lasch) Reumaux

23. 07. 2021


Pleuroflammula pannonica Polhorský, Kautmanová & Szabóová

22. 07. 2021

pevnička ohybná
Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería

22. 07. 2021

vláknica Quelétova
Inocybe queletii Konrad

21. 07. 2021

pavučinovec zvláštnovýtrusný
Cortinarius sporagnitus Bidaud

20. 07. 2021

pavučinovec dohora zahnutý
Cortinarius subrepandus Melot

20. 07. 2021

pavučinovec plytký väčší
Cortinarius pateriformis var. major Cooke

19. 07. 2021

hmyzomorka mušia
Entomophthora muscae (Cohn) Fresen.

18. 07. 2021

pavučinovec zvonkový
Cortinarius nolaneiformis (Velen.) G. Garnier

16. 07. 2021

pavučinovec maličký
Cortinarius subparvannulatus Moënne-Locc. & Fillion

13. 07. 2021

pavučinovec vŕbový
Cortinarius salicticola Volders & Gelderblom

12. 07. 2021

hrdzavka
Gymnosporangium gracile Pat.

11. 07. 2021

pavučinovec rodinský
Cortinarius pseudogentilis

11. 07. 2021

pavučinovec najbližší
Cortinarius proximus-unus (Ramm & Rob. Henry) Bidaud, Moënne-Locc., Reumaux & Rob. Henry

11. 07. 2021

srsťovec
Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.

08. 07. 2021

pavučinovec medenohnedý
Cortinarius cuprescens Eyssart. & Bidaud

07. 07. 2021

trentepólia
Trentepohlia jolithus (L.) Wallr.

07. 07. 2021

pavučinovec škoricogaštanový šafránovolupeňový
Cortinarius cinnamomeobadius aspect croceifolius

04. 07. 2021

pavučinovec myšací
Cortinarius murinascens Kytöv., Niskanen & Liimat.

02. 07. 2021

pavučinovec žíhanohnedý
Cortinarius badioflammeus Bidaud

01. 07. 2021