Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam »

povojník ružovohnedastý

Gloeocystidiellum lactescens (Berk.) Boidin

Výskyt: VI. - XII.

Synonymum:

Corticium epigaeum Ellis & Everh., J. Mycol. 1(7): 88 (1885)
Corticium lactescens (Berk.) Berk., Outl. Brit. Fung. (London): 274 (1860)
Gloeocystidiellum orientale Parmasto, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. seer 14(2): 225 (1965)
Gloeocystidium lactescens (Berk.) Höhn. & Litsch., Wiesner Festschrift (Wien): 68 (1908)
Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam, Windahlia 17: 58 (1987)
Megalocystidium lactescens (Berk.) Jülich, Persoonia 10(1): 140 (1978)
Terana epigaea (Ellis & Everh.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 872 (1891)
Terana lactescens (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 872 (1891)
Thelephora lactescens Berk., in J.E.Smith, Engl. Fl., Edn 2 5(2): 169 (1836)
Vesiculomyces lactescens (Berk.) Boidin & Lanq., Mycotaxon 16(2): 493 (1983)

Autor popisu:

Pavol Kešeľák, 12. 12. 2007

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.


Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia