Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - September - Jedlé aj nejedlé huby

Január   Február   Marec   Apríl   Máj   Jún   Júl   August   September   Október   November   December

-
Mattirolomyces terfezioides
-
Vzácna huba

-
Melanotus phillipsii
-


-
Psilopezia nummularia
-


Obrázok nie je k dispozícii
-
Stereopsis vitellina
pevníkovka žloutková
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba

-
Sabuloglossum arenarium
-
Vzácna huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Sarea resinae
-Cupulina ascophanoides
žlutokosmatka


Obrázok nie je k dispozícii
-
Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Nectriopsis violacea
rážovka fialováXerombrophila crystallifera

Vzácna huba

-
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Vzácna huba


Tubeufia cerea

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Thecotheus himalayensis
schránkovecHysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
neobulgária
Neobulgaria lilacinaorbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Ramsbottomia macracantha
-


-
Kotlabaea delectans
-


Obrázok nie je k dispozícii
antródia lužná
Antrodia pulvinascens
-


antrodiela buková
Antrodiella faginea
outkovečka buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela lopatkovitá
Antrodiella semisupina
outkovka polorozlitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela žltooranžová
Antrodiella fissiliformis
-


Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus foliicola
hovník listomilný


askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol belavý
Ascobolus albidus
hovník bělavý


Obrázok nie je k dispozícii
askobol drevný
Ascobolus xylophilus
hovník
Nejedlá huba

askobol nahý
Ascobolus denudatus
hovník odkrytý


askobol otrubnatý
Ascobolus furfuraceus
hovník otrubičnatý
Nejedlá huba

askobol ponorený
Ascobolus immersus
hovník ponořený


Obrázok nie je k dispozícii
askobol spáleniskový
Ascobolus carbonarius
hovník spáleništní
Nejedlá huba

askobol zelený
Ascobolus viridis
hovník zelený


askobol zrnitovýtrusný
Ascobolus aglaosporus
hovník


asterostróma hladkovýtrusná
Asterostroma laxum
-


Obrázok nie je k dispozícii
asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
badhamia bublinatá
Badhamia utricularis
badhamovka láčkovitá
Nejedlá huba

bedľa červenejúca
Chlorophyllum rachodes
bedla červenající
Jedlá huba

bedľa červenejúca záhradná
Chlorophyllum brunneum
bedla
Jedovatá huba

bedľa čipkovaná
Macrolepiota excoriata
bedla odřená
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedľa hustošupinatá
Leucoagaricus nympharum
bedla dívčí
Jedlá huba

bedľa pýrivá
Macrolepiota permixta
bedla tmavohnědá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedľa štíhla
Macrolepiota mastoidea
bedla útlá
Jedlá huba

bedľa vyniknutá
Macrolepiota prominens
bedla vyniklá
Výborná jedlá huba

bedľa vysoká
Macrolepiota procera
bedla vysoká
Výborná jedlá huba

bedľa vysoká čiernohnedá
Macrolepiota fuliginosa
bedla zakouřená
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlica Badhamova
Leucocoprinus badhamii
bedla Badhamova
Jedovatá huba

bedlica georgínina
Leucoagaricus georginae
bedla jiřinina
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlica hodvábitá
Leucoagaricus sericifer
bedla hedvábitá
Vzácna huba

bedlica hodvábna
Leucoagaricus holosericeus
bedla lesklá


Obrázok nie je k dispozícii
bedlica pieskomilná
Leucoagaricus subvolvatus
-


bedlica Pilátova
Leucoagaricus pilatianus
bedla Pilátova
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlica pomúčená
Cystolepiota pulverulenta
bedla poprášená
Nejedlá huba

bedlica pukavá
Leucoagaricus amylosporus
bedla amyloidní


Obrázok nie je k dispozícii
bedlica ružovolupeňová
Leucoagaricus leucothites
bedla zardělá
Nejedlá huba

bedlica špinavobiela
Leucoagaricus subcretaceus
bedla zarudlá


Obrázok nie je k dispozícii
bedlica tmavoobrúbená
Leucoagaricus densifolius
bedla hustolistá


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička červenejúca
Cystolepiota hetieri
bedla Hetierova


bedlička fialovkastá
Lepiota lilacea
bedla liláková
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička Forquignova
Lepiota forquignonii
bedla Forquignonova
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička hnedá
Lepiota castanea
bedla kaštanová
Jedovatá huba

bedlička hnedastošupinkatá
Lepiota pseudolilacea
bedla klamavá
Jedovatá huba

bedlička hnedoružová
Lepiota brunneoincarnata
bedla hnědočervenavá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička hrdzavá
Lepiota boudieri
bedla Boudierova


bedlička Jakobova
Echinoderma jacobi
bedla Langeova
Nejedlá huba

bedlička ježatá
Echinoderma echinaceum
bedla oježená
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička ligotavá
Cystolepiota seminuda
bedla polonahá
Nejedlá huba

bedlička ostrošupinatá
Echinoderma asperum
bedla ostrošupinná
Jedovatá huba

bedlička páchnúca
Lepiota cristata
bedla hřebenitá
Nejedlá huba

bedlička pavučinovcovitá
Lepiota cortinarius var. cortinarius
bedla pavučincovitá
Vzácna huba

bedlička pichliačová
Echinoderma hystrix
bedla ježohlavá
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička pošvatá
Lepiota ignivolvata
bedla ohňopochvá
Jedovatá huba

bedlička sivožltá
Cystolepiota adulterina
bedla podvržená


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička tanečnicovitá
Lepiota oreadiformis
bedla špičkovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička vápnomilná
Echinoderma calcicola
bedla vápnomilná


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička vínovohnedá
Lepiota fuscovinacea
bedla hnědovínová
Jedovatá huba

bedlička vlnatá
Lepiota clypeolaria
bedla vlnatá
Jedlá huba

bedľovec Bresadolov
Leucoagaricus americanus
-
Jedovatá huba

bedľovec citrónovožltý
Leucocoprinus birnbaumii
bělohnojník sírožlutý
Nejedlá huba

bedľovník orosený
Chamaemyces fracidus
bedla orosená
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
belák horský
Climacocystis borealis
plstnateček severský
Nejedlá huba

belánik bradavičnatospórový
Hypochnicium punctulatum
kornatec tečkovýtrusý


Obrázok nie je k dispozícii
belánik Erikssonov
Hypochnicium erikssonii
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik rozložitý
Granulobasidium vellereum
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik zrastavý
Hypochnicium albostramineum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

bielohľuzovka obyčajná
Choiromyces meandriformis
bělolanýž obecný
Jedlá huba

bielopavučinovec hľuznatý
Leucocortinarius bulbiger
bělopavučinec hlíznatý
Jedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


Obrázok nie je k dispozícii
bledúšik holý
Leucogaster nudus
hlízečka nahá


bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka drobnovýtrusná
Camarops microspora
bolinka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
boubovia hladkovýtrusná
Boubovia nicholsonii
-


brevicelícium bradavičkaté
Brevicellicium olivascens
-


Obrázok nie je k dispozícii
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

budiera
Boudiera tracheia
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora
-


budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera acanthospora f. albida
-


budiera sieťovitá
Boudiera areolata
-


budiera sieťovitá biela
Boudiera areolata forma alba
-


Obrázok nie je k dispozícii
bulgária čierna
Bulgaria inquinans
klíhatka černá
Nejedlá huba

čechračka jelšová
Paxillus rubicundulus
čechratka olšová
Jedovatá huba

čechračka lastúrovitá
Tapinella panuoides
čechratka sklepní
Nejedlá huba

čechračka parková
Paxillus vernalis
čechratka statná
Nejedlá huba

čechračka podvinutá
Paxillus involutus
čechratka podvinutá
Jedovatá huba

čechračka tmavohlúbiková
Tapinella atrotomentosa
čechratka černohuňatá
Jedovatá huba

čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

čechratec severský
Leucopaxillus lentus
běločechratka zatuhlá


Obrázok nie je k dispozícii
čechratec zavalitý
Leucopaxillus tricolor
běločechratka trojbarvá
Vzácna huba

černúšik pochybný
Melanogaster ambiguus
černoušek obojetný
Nejedlá huba

černúšik prostredný
Melanogaster intermedius
černoušek prostřední


červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiapočka močiarna
Mitrula paludosa
čapulka bahenní
Nejedlá huba

čiašenka jelšová
Pezizella alniella
miskovička olšová


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška
Peziza exogelatinosa
-


čiaška
Peziza lividula
-


čiaška
Peziza polaripapulata
-
Vzácna huba

čiaška
Peziza proteana f. proteana
-


čiaška blatná
Peziza limnaea
-


čiaška Gerardova
Peziza gerardii
-
Nejedlá huba

čiaška hnedá
Peziza badia
řasnatka hnědá
Jedlá huba

čiaška jarabičia
Peziza perdicina
-


čiaška keltská
Peziza celtica
-


čiaška krátkohlúbiková
Peziza micropus
řasnatka krátkonohá
Nejedlá huba

čiaška krídlatá
Peziza vacini
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiaška malá
Peziza recedens
-
Nejedlá huba

čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
Nejedlá huba

čiaška prevrátená
Peziza retrocurvata
-
Vzácna huba

čiaška príveskatá
Peziza apiculata
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiaška purpurová
Peziza subisabellina
řasnatka vínová
Nejedlá huba

čiaška sieťovitá
Peziza ostracoderma
-
Vzácna huba

čiaška tmavomodrá
Peziza saniosa
řasnatka modromléčná
Nejedlá huba

čiaška tmavoolivová
Peziza sepiatra
řasnatka tmavá
Nejedlá huba

čiaška vagnerova
Peziza vagneri
-
Vzácna huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaška zelenkastohnedá
Peziza chlorophaea
-


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
-
Jedlá huba

čiaška žltomliečna
Peziza infuscata
-


čiaškovec pásikavý
Cyathus striatus
číšenka rýhovaná
Nejedlá huba

čiašočka kučeravá
Phaeohelotium fagineum
voskovička buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiašočka ovocná
Hymenoscyphus fructigenus
voskovička žaludová
Nejedlá huba

čiernohľuzovka kartuziánska
Picoa carthusiana
hlízatka černá
Vzácna huba

čírovec
Tricholomopsis osiliensis
šafránka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čírovec červenožltý
Tricholomopsis rutilans
šafránka červenožlutá
Jedlá huba

čírovka
Tricholoma gausapatum
čirůvka vlnatá
Jedlá huba

čírovka
Tricholoma borgsjoeënse
-
Vzácna huba

čírovka biela
Tricholoma album
čirůvka bílá
Nejedlá huba

čírovka bielohnedá
Tricholoma albobrunneum
čirůvka bělohnědá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
čírovka buková
Tricholoma sciodes
čirůvka buková
Nejedlá huba

čírovka čiernošupinatá
Tricholoma atrosquamosum
čirůvka černošupinatá
Nejedlá huba

čírovka gaštanovohnedá
Tricholoma ustale
čirůvka osmahlá
Nejedlá huba

čírovka hodvábna
Tricholoma columbetta
čirůvka holubičí
Jedlá huba

čírovka horká
Tricholoma acerbum
čirůvka hořká
Vzácna huba

čírovka mydlová
Tricholoma saponaceum
čirůvka mýdlová
Jedovatá huba

čírovka oranžová
Tricholoma aurantium
čirůvka oranžová
Nejedlá huba

čírovka plavohnedá
Tricholoma fulvum
čirůvka plavohnědá
Nejedlá huba

čírovka postriebrená
Tricholoma argyraceum
čirůvka stříbrošedá
Jedlá huba

čírovka prstencová
Tricholoma batschii
čirůvka prstencová


čírovka prsteňová
Tricholoma focale
čirůvka límcová


čírovka pýrivá
Tricholoma basirubens
čirůvka růžovotřenná


Obrázok nie je k dispozícii
čírovka sírovožltá
Tricholoma sulphureum
čirůvka sírožlutá
Jedovatá huba

čírovka sivookrová
Tricholoma scalpturatum
čirůvka šedožemlová
Jedlá huba

čírovka smradľavá
Tricholoma lascivum
čirůvka smrdutá
Jedovatá huba

čírovka škridlicovitá
Tricholoma vaccinum
čirůvka kravská
Nejedlá huba

čírovka šupinkatá
Tricholoma imbricatum
čirůvka střechovitá
Jedlá huba

čírovka tigrovaná
Tricholoma pardinum
čirůvka tigrovaná
Jedovatá huba

čírovka topoľová
Tricholoma populinum
čirůvka topolová
Výborná jedlá huba

čírovka zelenkastá
Tricholoma equestre
čirůvka zelánka


čírovka zelenohnedastá
Tricholoma sejunctum
čirůvka odlišná
Nejedlá huba

čírovka zemná
Tricholoma terreum
čirůvka zemní
Jedlá huba

čírovnica broskyňová
Rugosomyces persicolor
čirůvka broskvová


čírovnica fialová
Rugosomyces ionides
čirůvka violková
Nejedlá huba

čírovnica vosková
Rugosomyces chrysenteron
čirůvka zlatavá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiruľka tmavosivá
Dermoloma cuneifolium
čirůvečka klínolupenná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
číruška černejúca
Pseudotricholoma metapodium
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
číruška veľkohlavá
Pogonoloma macrocephalum
Běločechratka velkohlavá
Vzácna huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevnička žltá
Phaeohelotium terrestre
voskovička pupkovitá
Nejedlá huba

drevokaz slzivý
Serpula lacrymans
dřevomorka domácí
Nejedlá huba

drevomorka rôsolovitá
Phlebia tremellosa
dřevokaz rosolovitý
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Annulohypoxylon multiforme
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drobnojazýček
Microglossum pratense
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobnojazýček
Microglossum rufescens
pazoubek
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobnosférka
Plenodomus lingam
drobnička skvrnitá


Obrázok nie je k dispozícii
drobnosférka
Paraleptosphaeria nitschkei
drobnička


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Coprinopsis melanthina
křehutka černavá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella hirta
křehutka hnojná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella microrhiza
křehutka tenkokořenná


drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka bielovločkatá
Psathyrella impexa
křehutka nečesaná


drobuľka blanitá
Coprinopsis marcescibilis
-


drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

drobuľka čokoládovohnedá
Psathyrella spadicea
křehutka čokoládová
Jedlá huba

drobuľka okrovohnedá
Psathyrella fatua
-


drobuľka pieskomilná
Psathyrella ammophila
křehutka písečná
Chránená huba

drobuľka temnejúca
Psathyrella tephrophylla
křehutka bledohlínová


drobuľka trsovitá
Psathyrella multipedata
křehutka rozvětvená
Nejedlá huba

drobuľka útla
Psathyrella corrugis
křehutka útlá


drobuľka veľká
Parasola conopilus
křehutka kuželovitá
Nejedlá huba

drobuľka vodomilná
Psathyrella piluliformis
křehutka vodomilná
Nejedlá huba

drobuľka vykasaná
Psathyrella atrolaminata
-


drsnočiaška olivová
Plicariella flavovirens
-


dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
endogona mliečna
Endogone lactiflua
endogone


endogona ovenčená
Endogone flammicorona
endogone ohnivá


epitélka ostníkatá
Epithele typhae
pokožkovka orobincová


Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flamulaster žltooranžový
Flammulaster limulatus
kržatka šikmá
Vzácna huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

genea chlpatá
Genea hispidula
zemnička


golierovka bledosivá
Stropharia inuncta
límcovka natřená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
golierovka ovenčená
Stropharia coronilla
límcovka věnčená
Jedovatá huba

golierovka plavooranžová
Leratiomyces squamosus
límcovka šupinatá plavá
Jedovatá huba

golierovka pologuľovitá
Stropharia semiglobata
límcovka polokulovitá
Jedovatá huba

golierovka šupinkatá
Leratiomyces squamosus var. squamosus
límcovka šupinatá
Jedovatá huba

golierovka zelenkastá
Stropharia aeruginosa
límcovka měděnková
Jedovatá huba

golierovka zelenomodrá
Stropharia caerulea
límcovka modrá
Jedlá huba

gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hadovka Hadriánova
Phallus hadriani
hadovka valčická
Nejedlá huba

hadovka smradľavá
Phallus impudicus
hadovka smrdutá
Nejedlá huba

haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hlinovec červenkastý
Hapalopilus nidulans
hlinák červenající
Jedovatá huba

hlinovec šafranový
Hapalopilus croceus
hlinák šafránový
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva dubová
Pleurotus dryinus
hlíva dubová
Výborná jedlá huba

hliva kotúčová
Pleurotus eryngii
hlíva máčková
Chránená huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva smreková
Pleurotus abieticola
-
Jedlá huba

hliva závojová
Pleurotus calyptratus
hlíva čepičkatá
Jedlá huba

hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hlivkovec zlatistý
Sphaerostilbella aureonitens
rážovka lesknavá


Obrázok nie je k dispozícii
hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
hlíza Bulliardova


hľuza piesočná
Hymenogaster arenarius
hlíza písečná


hľuzovka Borchiova
Tuber borchii
lanýž Borchiův
Výborná jedlá huba

hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
hnědák Schweinitzův
Nejedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník dutinový
Coprinopsis spelaiophila
hnojník trvanlivý
Nejedlá huba

hnojník chlpatý
Coprinopsis lagopus
hnojník zaječí
Nejedlá huba

hnojník klamný
Coprinellus subdisseminatus
hnojník
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojník kmeňový
Coprinellus truncorum
hnojník kmenový
Nejedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hnojník oranžovohrdzavý
Coprinopsis erythrocephala
hnojník červenohlavý
Nejedlá huba

hnojník ovinutý
Coprinopsis laanii
hnojník
Nejedlá huba

hnojník ozdobný
Parasola plicatilis
hnojník řasnatý
Nejedlá huba

hnojník pocukrený
Coprinus saccharinus
hnojník klamný


Obrázok nie je k dispozícii
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
hnojník nasetý
Nejedlá huba

hnojník snehobiely
Coprinopsis nivea
-
Nejedlá huba

hnojník strakatý
Coprinopsis picacea
hnojník strakatý
Nejedlá huba

hnojník zbrázdený
Coprinopsis ochraceolanata
hnojník
Nejedlá huba

hnojník zdrsnený
Coprinopsis lagopides
hnojník zajícovitý
Nejedlá huba

hnojník zriasený
Coprinellus impatiens
-


hnojovec
Bolbitius titubans var. olivaceus
slzečník měnlivý
Nejedlá huba

hnojovec sieťkovaný
Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý (síťkovaný)
Nejedlá huba

hnojovec žltý
Bolbitius titubans
slzečník žloutkový
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma roseum
závojenka růžová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma rusticoides
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma sericellum
závojenka uhlazená
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma politoflavipes
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma placidum
závojenka buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica drevná
Entoloma byssisedum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica fialovomodrá
Entoloma euchroum
závojenka modrá
Chránená huba

hodvábnica hodvábna
Entoloma sericeum
závojenka hedvábná
Jedovatá huba

hodvábnica lesklá
Entocybe nitida
závojenka lesklá
Nejedlá huba

hodvábnica Moserova
Entoloma moserianum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica neveľká
Entoloma cryptocystidiatum
závojenka skrytá


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica okatá
Entoloma exile
závojenka sivonohá


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica okrovožltá
Entoloma xanthochroum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica pílkatá
Entoloma serrulatum
závojenka pilovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá
Jedovatá huba

hodvábnica sivoolivová
Entoloma querquedula
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica stenčená
Entoloma griseoluridum
-


hodvábnica štítovitá
Entoloma cetratum
závojenka štítovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica šúrová
Entoloma melanochroum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica Tjallingiovej
Entoloma tjallingiorum
závojenka hnědofialová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica veľká
Entoloma sinuatum
závojenka olovová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica voňavá
Entoloma pleopodium
závojenka játrová
Nejedlá huba

hodvábnica vtlačená
Entoloma rhodopolium
závojenka vmáčklá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica vypínavá
Entoloma majaloides
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica zelenohlúbiková
Entoloma incanum
závojenka plavozelenavá
Jedovatá huba

holohlavec
Psilocybe fimetaria
lysohlávka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
holohlavec končistý
Psilocybe semilanceata
lysohlávka kopinatá
Jedovatá huba

holohlavec koreňujúci
Stropharia percevalii
-


Obrázok nie je k dispozícii
holohlavec modrejúci
Psilocybe cyanescens
lysohlávka modrající
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
holohlavec vločkatý
Psilocybe crobula
lysohlávka plevnatá
Nejedlá huba

holohlavec výkalový
Psilocybe coprophila
lysohlávka výkalová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
holohlávka otavová
Panaeolina foenisecii
kropenatec otavní
Jedovatá huba

hrboľnačka
Boletopsis perplexa
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hrboľnačka černastá
Boletopsis leucomelaena
hrbolatka černobílá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb brezový
Boletus betulicola
hřib březový
Výborná jedlá huba

hríb bronzový
Boletus aereus
hřib bronzový
Výborná jedlá huba

hríb červený
Caloboletus calopus
hřib kříšť
Nejedlá huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb Dupainov
Rubroboletus dupainii
hřib Dupainův
Chránená huba

hríb Frostov
Exsudoporus frostii
-
Jedlá huba

hríb horký
Caloboletus radicans
hřib medotrpký
Chránená huba

hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

hríb jamkatý
Hemileccinum depilatum
hřib skvrnitý
Vzácna huba

hríb kaukazský
Suillellus caucasicus
hřib kavkazský
Vzácna huba

hríb Kluzákov
Caloboletus kluzakii
hřib Kluzákův
Vzácna huba

hríb kráľovský
Butyriboletus regius
hřib královský
Chránená huba

hríb Le Galovej
Rubroboletus legaliae
hřib Le Galové
Vzácna huba

hríb medený
Imperator luteocupreus
hřib
Vzácna huba

hríb modrejúci
Cyanoboletus pulverulentus
hřib modračka
Jedlá huba

hríb nádherný
Butyriboletus fuscoroseus
hřib růžovník
Chránená huba

hríb olivovožltý
Boletus pachypus
hřib kříšťovitý
Nejedlá huba

hríb plavý
Hemileccinum impolitum
hřib plavý
Chránená huba

hríb príveskatý
Butyriboletus appendiculatus
hřib přívěskatý
Chránená huba

hríb purpurový
Rubroboletus rhodoxanthus
hřib nachový
Chránená huba

hríb Quéletov
Suillellus queletii
hřib Quéletův
Chránená huba

hríb Quéletov červený
Suillellus queletii var. lateritius
hřib Quéletův červený
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb satanský
Rubroboletus satanas f. satanas
hřib satan
Jedovatá huba

hríb siný
Suillellus luridus
hřib koloděj
Výborná jedlá huba

hríb sivoružový
Butyriboletus roseogriseus
hřib šedorůžový
Vzácna huba

hríb smrekový
Boletus edulis
hřib smrkový
Výborná jedlá huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb striebristý
Butyriboletus fechtneri
hřib Fechtnerův
Chránená huba

hríb šumavský
Suillellus gabretae
hřib Šumavský
Vzácna huba

hríb vínovočervený
Imperator rhodopurpureus
hřib rudonachový
Jedovatá huba

hríb vlčí
Rubroboletus lupinus
hřib vlčí
Chránená huba

hríb voňavý
Lanmaoa fragrans
hřib vonný
Chránená huba

hríb zavalitý
Imperator torosus
hřib zavalitý
Chránená huba

hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríb žltý
Neoboletus junquilleus
hřib žlutý
Chránená huba

hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

hríbovník jelšový
Gyrodon lividus
podloubník siný
Nejedlá huba

hrobnička
Geopora tenuis
-


Obrázok nie je k dispozícii
hrobnička piesočná
Geopora arenicola
hrobenka pískomilná
Nejedlá huba

hrudka krehká
Genabea fragilis
-


hubožer zelený
Hypomyces viridis
nedohub zelený
Nejedlá huba

húževnatček ulitovitý
Lentinellus cochleatus
houžovec hlemýžďovitý
Jedlá huba

húževnatec chlpatý
Panus neostrigosus
hlíva chlupatá
Nejedlá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pohárovitý
Neolentinus schaefferi
houževnatec pohárovitý
Nejedlá huba

húževnatec škľabkovitý
Panus conchatus
hlíva fialová


húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

húževnatec topoľový
Neolentinus cyathiformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka červenkastá
Geastrum rufescens
hvězdovka červenavá
Nejedlá huba

hviezdovka dlhokrčková
Geastrum pectinatum
hvězdovka dlouhokrká
Nejedlá huba

hviezdovka golierikovitá
Geastrum striatum
hvězdovka límečková
Nejedlá huba

hviezdovka hnedá
Geastrum elegans
hvězdovka vypouklá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovka klenbová
Geastrum fornicatum
hvězdovka klenbová
Vzácna huba

hviezdovka mechovitá
Geastrum saccatum
hvězdovka vakovitá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovka Schmidelova
Geastrum schmidelii
hvězdovka pastvinná
Nejedlá huba

hviezdovka stepná
Geastrum pseudolimbatum
hvězdovka stepní
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovka strapkatá
Geastrum fimbriatum
hvězdovka brvitá
Nejedlá huba

hviezdovka štvorcípová
Geastrum quadrifidum
hvězdovka smrková
Nejedlá huba

hviezdovka tmavá
Geastrum coronatum
hvězdovka tuhová
Vzácna huba

hviezdovka trojitá
Geastrum triplex
hvězdovka trojitá
Nejedlá huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


Obrázok nie je k dispozícii
hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka
Pseudombrophila deerrata
-


chlpanka Petrakova
Pseudombrophila petrakii
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka trusová
Pseudombrophila merdaria
-


chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavica pružná
Scytinostroma galactinum
-


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka hnedoolivová
Coniophora olivacea
popraška olivová


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastavka polovoľná
Coniophora fusispora
-


chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


Obrázok nie je k dispozícii
chriapač brvitý
Helvella macropus
stopečka pýřitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
chriapač hnedobiely
Helvella albella
chřapáč bělavý


chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
Jedlá huba

chriapač kučeravý
Helvella crispa
chřapáč kadeřavý
Jedlá huba

chriapač pružný
Helvella elastica
chřapáč pružný
Jedlá huba

chriapač tmavý
Helvella solitaria
chřapáč ojedinělý
Vzácna huba

chriapač voľnookrajový
Helvella phlebophora
chřapáč přilbovitý


Obrázok nie je k dispozícii
ihlohubka voňavá
Mycoacia nothofagi
hrotnatečka sladkovonná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jafnea
Jafnea semitosta
-


jahodník sasankovitý
Tubifera ferruginosa
rourkovka rezavá
Nejedlá huba

jazýček šupinkatý
Geoglossum fallax
-
Nejedlá huba

jelenica pukavá
Candelabrochaete septocystidia
-


Obrázok nie je k dispozícii
jelenka poprehýbaná
Hydnum repandum
lošák zprohýbaný
Výborná jedlá huba

jelenka ryšavá
Hydnum rufescens
lošák ryšavý
Jedlá huba

jelenkovec čučoriedkový
Sarcodon glaucopus
lošák sivonohý
Vzácna huba

jelenkovec fialovomäsový
Sarcodon joeides
lošák fialový
Vzácna huba

jelenkovec horký
Sarcodon scabrosus
lošák hořký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jelenkovec škridlicovitý
Sarcodon imbricatus
lošák jelení
Jedlá huba

jelenkovka hrdzavohnedá
Hydnellum ferrugineum
lošák rezavý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jelenkovka modrastá
Hydnellum caeruleum
lošák blankytný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jelenkovka oranžová
Hydnellum floriforme
lošákovec oranžový
Vzácna huba

jelenkovka pálčivá
Hydnellum peckii
lošák palčivý
Nejedlá huba

jelenkovka pásikavá
Hydnellum concrescens
lošák pásovaný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jelenkovka voňavá
Hydnellum suaveolens
lošák libovonný
Nejedlá huba

kalichovka
Chromosera cyanophylla
kalichovka namodralá
Vzácna huba

kalichovka
Omphalina mutila
kalichovka zkomolená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka drevná
Arrhenia epichysium
kalichovka šupinkatá
Vzácna huba

kalichovka fialovoružová
Omphalina discorosea
kalichovka lužní
Chránená huba

kalichovka matná
Chrysomphalina grossula
-
Vzácna huba

kalichovka oranžová
Loreleia postii
kalichovka Postova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera
kalichovka okoličnatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka zlatolupeňová
Chrysomphalina chrysophylla
kalichovka zlatolupenná
Vzácna huba

kalichovnica horká
Pseudolaccaria pachyphylla
kalichovka tlustolupenná
Nejedlá huba

kališník hnedooranžový
Omphalotus olearius
hlívovník olivový
Jedovatá huba

kapucňovec drobnovýtrusný
Conocybe microspora
-


Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovec mliečny
Conocybe apala
čepičatka mléčná
Nejedlá huba

kapucňovec polguľovitý
Conocybe semiglobata
čepičatka polokulovitá
Nejedlá huba

kapucňovec útly
Conocybe tenera
čepičatka útlá
Nejedlá huba

kapucňovec vlhkomilný
Conocybe digitalina
-


kapucňovec žltoprsteňový
Conocybe percincta
-
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka jednofarebná
Galerina unicolor
čepičatka jednobarvá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka močiarna
Galerina paludosa
čepičatka močálová
Nejedlá huba

kapucňovka múčna
Galerina calyptrata
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
katinelka olivová
Catinella olivacea
ploskovička olivová
Vzácna huba

klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

klincovka slizká
Leotia lubrica
patyčka rosolovitá
Nejedlá huba

komôrkovka Michaelova
Hydnotrya michaelis
oříškovec Michaelov
Vzácna huba

komôrkovka podvojná
Hydnotrya bailii
-


komôrovka Tulasneova
Hydnotrya tulasnei
oříškovec Tulasneův
Vzácna huba

konárovka ametystová
Clavulina amethystina
kuřátečko ametystové
Jedlá huba

konárovka hrebenitá
Clavulina coralloides
kuřátečko hřebenité
Nejedlá huba

konárovka popolavá
Clavulina cinerea
kuřátečko popelavé
Nejedlá huba

konfertícium bledé
Conferticium ravum
-


Obrázok nie je k dispozícii
konfertícium okrové
Conferticium ochraceum
-


Obrázok nie je k dispozícii
koralovec jedľový
Hericium alpestre
korálovec jedlový
Jedlá huba

koralovec trúdnikovitý
Hericium cirrhatum
ježatec různozubý
Nejedlá huba

koreňovec
Rhizopogon occidentalis
kořenovec východní


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovica škoricovohnedá
Phaeocollybia christinae
kržatka Kristinina
Chránená huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

korkovec čiaškovitý
Phellodon tomentosus
lošáček číškovitý
Nejedlá huba

korkovec čierny
Phellodon niger
lošáček černý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
korkovec zrastený
Phellodon confluens
lošáček splývavý
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
korkovka pleťová
Bankera violascens
bělozub nafialovělý
Vzácna huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kosťovka zrastavá
Osteina obducta
trsnateček kosťový
Vzácna huba

kozák
Leccinum aerugineum
kozák zelenající


Obrázok nie je k dispozícii
kozák belostný
Leccinum percandidum
křemenáč bělostný
Výborná jedlá huba

kozák biely
Leccinum holopus
kozák bílý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák červenejúci
Leccinum oxydabile
kozák červenající
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák čierny
Leccinum melaneum
kozák kapucínek
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák dubový
Leccinum aurantiacum
křemenáč krvavý
Výborná jedlá huba

kozák hnedý
Leccinum decipiens
křemenáč hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák hrabový
Leccinum pseudoscabrum
kozák habrový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák osikový hnedý
Leccinum rufum var. decipiens
křemenáč osikový hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák sivohnedý
Leccinum cyaneobasileucum
kozák šedohnědý


kozák sivozelený
Leccinum thalassinum
kozák šedozelený
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák sosnový
Leccinum vulpinum
křemenáč borový
Výborná jedlá huba

kozák škoricovohnedý
Leccinum subcinnamomeum
kozák skořicový
Výborná jedlá huba

kozák topoľový
Leccinum duriusculum
kozák topolový
Výborná jedlá huba

kozák topoľový f.robustná
Leccinum duriusculum f. robustum
kozák topolový f.robustní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kozák žltopórový
Leccinellum crocipodium
kozák dubový
Výborná jedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kožovník škoricovohnedý
Coltricia cinnamomea
ďubkatec skořicový
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatka trávna
Laetisaria fuciformis
kornatka travní


krásnopórovec kozí
Scutiger pes-caprae
krásnopórka kozí noha
Nejedlá huba

krásnopórovec ovčí
Albatrellus ovinus
krásnopórka mlynářka
Jedlá huba

krásnopórovec zelenohnedý
Laeticutis cristata
krásnopórka hřebenitá
Nejedlá huba

kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kristínia povrazcová
Athelia coprophila
kristinie bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
kruhovka
Orbilia curvatispora
-


krútilôčka štetinkatá
Dinemasporiella hispidula
-


kučierka veľká
Sparassis crispa
kotrč kadeřavý
Výborná jedlá huba

kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

kuriatko lievikovité
Craterellus tubaeformis
liška nálevkovitá
Výborná jedlá huba

kuriatko sivé
Cantharellus cinereus
liška šedá
Jedlá huba

kuriatko žltohnedé
Cantharellus lutescens
liška žlutavá
Výborná jedlá huba

kvapka
Octospora gyalectoides
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka machová štvorvýtrusná
Octospora leucoloma var. tetraspora
zemnička čtyřvýtrusá
Nejedlá huba

kvapka žltkavá
Octospora axillaris
zemnička osová
Nejedlá huba

kyjačik jazykovitý
Clavaria messapica
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kyjačik lámavý
Clavaria fragilis
kyjanka křehká
Nejedlá huba

kyjačik zadymený
Clavaria fumosa
kyjanka zakouřená
Vzácna huba

kyjak obrovský
Clavariadelphus pistillaris
kyj Herkulův
Jedlá huba

kyjovec tmavnúci
Trichoderma alutaceum
kyjovenka plavá
Nejedlá huba

kyjovka rúrkovitá
Macrotyphula fistulosa
kyj rourkovitý
Nejedlá huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lajnovec
Cheilymenia crucipila
-


lajnovec červený
Cheilymenia rubra
-


Obrázok nie je k dispozícii
lakovka ametystová
Laccaria amethystina
lakovka ametystová
Jedlá huba

lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lakovka veľká
Laccaria proxima
lakovka statná
Jedlá huba

lalokovec hviezdovitý
Tylospora asterophora
-


Obrázok nie je k dispozícii
lastúrka lužná
Hohenbuehelia angustata
hlíva hustolistá


lastúrka modrastosivá
Hohenbuehelia atrocaerulea
hlíva siná
Nejedlá huba

lastúrka sivá
Hohenbuehelia grisea
hlíva šedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
hlívečník štětinatý
Nejedlá huba

láziochlena obyčajná
Ischnoderma benzoinum
smolokorka pryskyřičná
Nejedlá huba

lesklokôrovka obyčajná
Ganoderma lucidum
lesklokorka lesklá
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora miniata
-


lesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora crechqueraultii var. macrantha
-


lievik trúbkovitý
Craterellus cornucopioides
stroček trubkovitý
Výborná jedlá huba

lievikovec kyjakovitý
Gomphus clavatus
stročkovec kyjovitý
Chránená huba

lindtnerovka povrázkatá
Lindtneria chordulata
-


Obrázok nie je k dispozícii
líška hrdzavá
Hygrophoropsis rufa
-
Jedlá huba

líška oranžová
Hygrophoropsis aurantiaca
lištička pomerančová
Nejedlá huba

líška veľkovýtrusná
Hygrophoropsis macrospora
lištička velkovýtrusá


lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lojovka modrosivá
Sebacina dimitica
pokrytka modrošedá


Obrázok nie je k dispozícii
lopatička žltkastá
Spathularia flavida
lopatička kyjovitá
Jedlá huba

lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica
Hygrocybe substrangulata
voskovka
Vzácna huba

lúčnica
Hygrocybe salicis-herbaceae
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica blednúca
Hygrocybe insipida
voskovka mírná
Nejedlá huba

lúčnica bradavkatá
Hygrocybe subpapillata
-
Vzácna huba

lúčnica citrónovožltá
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Nejedlá huba

lúčnica Colemannova
Cuphophyllus colemannianus
voskovka colemannova
Vzácna huba

lúčnica granátovočervená
Hygrocybe punicea
voskovka granátová
Jedlá huba

lúčnica hlienistá
Hygrocybe glutinipes
voskovka slizonohá
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá červená
Hygrocybe glutinipes var. rubra
voskovka slizonohá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hnednúca
Hygrocybe phaeococcinea
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hnedofialová
Cuphophyllus lacmus
voskovka nafialovělá
Vzácna huba

lúčnica hnedožltá
Hygrocybe spadicea
voskovka hnědožlutá
Vzácna huba

lúčnica hnedožltá bielolupenná
Hygrocybe spadicea var. albifolia
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica horká
Hygrocybe mucronella
voskovka hořká
Nejedlá huba

lúčnica hrotitá
Hygrocybe acutoconica
voskovka stálá
Nejedlá huba

lúčnica hrotitá Konradova
Hygrocybe acutoconica var. konradii
voskovka stalá Konradova
Nejedlá huba

lúčnica juchtová
Hygrocybe russocoriacea
voskovka juchtová
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica klzká
Gliophorus irrigatus
voskovka kluzká
Nejedlá huba

lúčnica kráľovská
Gliophorus reginae
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica krvavá
Hygrocybe miniata
voskovka krvavá
Nejedlá huba

lúčnica kuriatkovitá
Hygrocybe cantharellus
voskovka lišková
Nejedlá huba

lúčnica kužeľovitá
Hygrocybe conica
voskovka kuželovitá
Jedovatá huba

lúčnica kužeľovitá pieskomilná
Hygrocybe conica var. conicoides
voskovka kuželovitá pískomilná
Jedovatá huba

lúčnica liadková
Hygrocybe nitrata
voskovka ledková
Vzácna huba

lúčnica lúhová
Hygrocybe ingrata
voskovka červenajíci
Vzácna huba

lúčnica mokraďová
Hygrocybe helobia
voskovka bažinná
Vzácna huba

lúčnica nádherná
Hygrocybe splendidissima
voskovka nádherná
Vzácna huba

lúčnica ohnivá
Hygrocybe intermedia
voskovka prostřední
Vzácna huba

lúčnica oranžová
Hygrocybe aurantiosplendens
voskovka skvostná
Vzácna huba

lúčnica ovčia
Hygrocybe ovina
voskovka ovčí
Vzácna huba

lúčnica páchnuca
Hygrocybe quieta
voskovka klidná
Nejedlá huba

lúčnica Reidova
Hygrocybe reidii
voskovka reidova
Nejedlá huba

lúčnica ružovočervená
Porpolomopsis calyptriformis
voskovka příjemná
Vzácna huba

lúčnica sírovožltá
Hygrocybe citrinovirens
voskovka sírožlutá
Nejedlá huba

lúčnica sliznatá
Gliophorus laetus
voskovka veselá
Nejedlá huba

lúčnica sliznatá žltá
Gliophorus laetus var. flavus
voskovka veselá žlutá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica snehobiela
Cuphophyllus virgineus
voskovka panenská
Jedlá huba

lúčnica snehobiela bledookrová
Hygrocybe virginea var. ochraceopallida
voskovka panenská
Jedlá huba

lúčnica snehobiela hnedastá
Hygrocybe virginea var. fuscescens
voskovka panenská nahnědlá
Jedlá huba

lúčnica statná
Cuphophyllus pratensis
voskovka luční
Jedlá huba

lúčnica statná bledá
Hygrocybe pratensis var. pallida
voskovka lúční bílá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica šarlátová
Hygrocybe coccinea
voskovka šarlatová
Nejedlá huba

lúčnica šupinkatá
Hygrocybe turunda
voskovka tmavošupinkatá
Vzácna huba

lúčnica tehlová
Gliophorus perplexus
voskovka cihlová
Nejedlá huba

lúčnica vápnomilná
Hygrocybe calciphila
voskovka vápnomilná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica vosková
Hygrocybe ceracea
voskovka vosková
Nejedlá huba

lúčnica výstredná
Cuphophyllus fornicatus
voskovka výstřední
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica zaškrtenovýtrusná
Hygrocybe constrictospora
voskovka zaškrcená
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica zrnitá
Hygrocybe coccineocrenata
voskovka vroubkovaná
Vzácna huba

lúčnica žltkastohlúbiková
Cuphophyllus flavipes
voskovka žlutonohá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica žĺtkovožltá
Gloioxanthomyces vitellinus
voskovka žloutková
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica žltozelená
Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí
Nejedlá huba

lúpavka obličková
Hysterangium nephriticum
loupavka ledvinitá


lúpavka vápencová
Hysterangium calcareum
loupavka vápencová


lupeňopórovec červenožltý
Phylloporus rhodoxanthus
lupenopórka červenožlutá
Chránená huba

lupeňopórovec hnedožltý
Phylloporus pelletieri
lupenopórka


lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

machovček oranžový
Rickenella fibula
kalichovka oranžová
Nejedlá huba

machovec
Clitocella fallax
rudoušek klamný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
machovec obyčajný
Rhodocybe gemina
rudoušek uťatý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
machovec sivý
Rhodocybe mundula
rudoušek hořký


machovka obyčajná
Clitopilus prunulus
mechovka obecná
Výborná jedlá huba

marceleina
Marcelleina rickii
marcelinka Rickova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina
Marcelleina persoonii
marcelinka Persoonova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina Georgeova
Marcelleina georgii
-


masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak citrónovožltý
Suillus nueschii
klouzek medožlutý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak duglaskový
Suillus lakei
hřib douglaskový
Jedlá huba

masliak kopcový
Suillus collinitus
klouzek žíhaný
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak lepkavý
Suillus viscidus
klouzek slizký
Jedlá huba

masliak limbový
Suillus plorans
klouzek limbový
Jedlá huba

masliak močiarny
Suillus flavidus
klouzek žlutavý
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak sibírsky
Suillus sibiricus
klouzek sibiřský
Chránená huba

masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak tridentský
Suillus tridentinus
klouzek tridentský
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

matovka tmavá
Callistosporium luteo-olivaceum
penízovka olivová
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
mäkkoblanka vlhkomilná
Bulbillomyces farinosus
voskovec hlízečkový
Nejedlá huba

mäsovček želatínovitý
Creopus gelatinosus
masénka rosolovitá
Nejedlá huba

mäsovica oranžová
Stephanospora caroticolor
-
Vzácna huba

meďovec korenistý
Chalciporus piperatus
hřib peprný
Nejedlá huba

mechúrnica žltookrová
Gloiothele citrina
koroveček citronový


metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
mištička nahá
Arcyria denudata
vlnatka červená
Nejedlá huba

mištička popolavá
Arcyria cinerea
vlnatka šedá
Nejedlá huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

mrežovka kvetovitá
Clathrus archeri
květnatec archerův
Nejedlá huba

mrštec jagavý
Pilobolus crystallinus
měchomršť krystalický
Nejedlá huba

muchotrávka
Amanita lividopallescens
muchomůrka šedožlutavá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka
Amanita pachyvolvata
muchomůrka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka biela
Amanita verna
muchomůrka jarní
Jedovatá huba

muchotrávka cisárska
Amanita caesarea
muchomůrka císařka
Chránená huba

muchotrávka citrónovožltá
Amanita citrina
muchomůrka citronová
Nejedlá huba

muchotrávka citrónovožltá biela
Amanita citrina var. alba
muchomůrka citrónová var. bílá
Jedovatá huba

muchotrávka červená
Amanita muscaria
muchomůrka červená
Jedovatá huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka chrastavá
Amanita ceciliae
muchomůrka šupinatá
Nejedlá huba

muchotrávka jelšová
Amanita friabilis
muchomůrka olšová
Chránená huba

muchotrávka končistá
Amanita virosa
muchomůrka jízlivá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka koreňujúca
Amanita eliae
muchomůrka Eliina


Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka kráľovská
Amanita regalis
muchomůrka královská
Jedovatá huba

muchotrávka olivovohnedastá
Amanita franchetii
muchomůrka drsná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka oranžová
Amanita crocea
muchomůrka šafránová
Jedlá huba

muchotrávka ostnatá
Amanita echinocephala
muchomůrka ježohlavá
Nejedlá huba

muchotrávka plavohnedá
Amanita fulva
muchomůrka plavá
Jedlá huba

muchotrávka porfýrovosivá
Amanita porphyria
muchomůrka porfyrová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka pošvatá
Amanita vaginata
muchomůrka pošvatá
Jedlá huba

muchotrávka sivopošvatá
Amanita submembranacea
muchomůrka blanitá


muchotrávka slamovožltá
Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá
Jedovatá huba

muchotrávka striebristá
Amanita mairei
muchomůrka Maireho
Nejedlá huba

muchotrávka šiškovitá
Amanita strobiliformis
muchomůrka šiškovitá
Chránená huba

muchotrávka tigrovaná
Amanita pantherina
muchomůrka tygrovaná
Jedovatá huba

muchotrávka umbrovožltá
Amanita battarrae
muchomůrka žlutoolivová
Jedlá huba

muchotrávka vajcovitá
Amanita ovoidea
muchomůrka vejčitá
Nejedlá huba

muchotrávka zelená
Amanita phalloides
muchomůrka zelená
Jedovatá huba

muchotrávka žltooranžová
Amanita flavescens
muchomůrka žlutavá


Obrázok nie je k dispozícii
nahohrudka plavovýtrusná
Gymnomyces xanthosporus
-


náramkovka cisárska
Catathelasma imperiale
náramkovitka císařská
Chránená huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
neotielka
Neottiella hetieri
-


neotielka
Neottiella albocincta
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

obrúbenec oranžový
Aleurodiscus aurantius
škrobnatec oranžový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

okrasník žltý
Bisporella citrina
voskovička citronová
Nejedlá huba

orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia aristata
kruhovka


Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostňovka jabloňová
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná


ostropórovec kôrový
Oxyporus corticola
ostropórka korová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
ostropórka lužní
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pahliva
Crepidotus malachius
trepkovitka klamná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pahliva
Crepidotus malachioides
-
Vzácna huba

pahliva Ehrendorferova
Crepidotus ehrendorferi
-
Vzácna huba

pahliva machová
Crepidotus epibryus
trepkovitka mechová
Nejedlá huba

pahliva mäkká
Crepidotus mollis
trepkovitka měkká
Nejedlá huba

pahliva plochá
Crepidotus applanatus
trepkovitka zploštělá
Nejedlá huba

pahliva premenlivá
Crepidotus variabilis
trepkovitka měnlivá
Nejedlá huba

pahliva šafranová
Crepidotus crocophyllus
trepkovitka šafránová
Chránená huba

pahliva zemná
Crepidotus autochthonus
trepkovitka křehká


Obrázok nie je k dispozícii
pajazýček chlpatý
Trichoglossum hirsutum
jazourek srstnatý
Vzácna huba

pajelenka želatínová
Pseudohydnum gelatinosum
rosolozub huspenitý
Jedlá huba

pakonárovka vretenovitá
Clavulinopsis fusiformis
kyjovečka vřetenovitá
Nejedlá huba

pakonárovka žltooranžová
Clavulinopsis helvola
kyjovečka hnědavá
Nejedlá huba

pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

palievik kučeravý
Pseudocraterellus undulatus
liška kadeřavá
Jedlá huba

pálkovka červenohlúbiková
Typhula erythropus
-
Nejedlá huba

paplsťovka plavá
Pseudotomentella mucidula
-


Obrázok nie je k dispozícii
paratrichoféa
Paratrichophaea boudieri
-


parôžkovec lepkavý
Calocera viscosa
krásnorůžek lepkavý
Nejedlá huba

parôžkovec malý
Calocera cornea
krásnorůžek rohovitý
Nejedlá huba

parôžkovec zvrásnený
Calocera glossoides
krásnorůžek smržovitý
Vzácna huba

pavučinovec Adalbertov
Cortinarius adalbertii
pavučinec Vojtěchův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec azúrový
Cortinarius azureus
pavučinec azurový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec barbarský
Cortinarius barbarorum
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec Batailleov
Cortinarius bataillei
pavučinec Batailleův
Jedovatá huba

pavučinovec bavorský
Cortinarius angulosus
pavučinec bavorský
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec belavovláknitý
Cortinarius solis-occasus
pavučinec červánkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec belavý
Cortinarius albidus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec béžovohnedý
Cortinarius chamaesalicis
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bielookrajový
Cortinarius alboambitus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bielopásavý
Cortinarius laniger
pavučinec vlnonosný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bieloprsteňový
Cortinarius helvolus
pavučinec hnědavý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bledofialový
Cortinarius alboviolaceus
pavučinec bělofialový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bledohrdzavý
Cortinarius alborufescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec bledý
Cortinarius leucophanes
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Bonov
Cortinarius bonii
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec borovicový
Cortinarius pinophilus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bukový
Cortinarius elegantissimus
pavučinec zlatonohý
Nejedlá huba

pavučinovec Bulliardov
Cortinarius bulliardii
pavučinec Bulliardův
Nejedlá huba

pavučinovec celofialový
Cortinarius terpsichores
pavučinec tančící
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec cibuľovitý
Cortinarius privignoides
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec citlivý
Cortinarius patibilis
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec černastohnedý
Cortinarius subtigrinus
pavučinec -
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec červenohnedý
Cortinarius russeus
pavučinec zápašný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec červenopásový
Cortinarius armillatus
pavučinec náramkovitý
Nejedlá huba

pavučinovec červenošupinatý
Cortinarius bolaris
pavučinec červenošupinný
Jedovatá huba

pavučinovec čiernohrboľový
Cortinarius decipiens
pavučinec zaniklý
Nejedlá huba

pavučinovec čistý
Cortinarius illibatus
pavučinec namazaný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec diabolský
Cortinarius diabolicus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec drevný
Cortinarius lignicola
pavučinec dřevní
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec drevomilný
Cortinarius vitiosus
pavučinec dřevomilný
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec drsnohlúbikový
Cortinarius erugatus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec dvojfarebný
Cortinarius cagei
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec dvojvonný
Cortinarius camptoros
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialkastý
Cortinarius scutulatus
pavučinec štítkovitý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialovohlúbikový
Cortinarius compar
pavučinec stejný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialovohnedý
Cortinarius variicolor
pavučinec měnlivý
Nejedlá huba

pavučinovec fialovomäsový
Cortinarius saturninus
pavučinec saturnový
Nejedlá huba

pavučinovec fialovookrajový
Cortinarius balteatocumatilis
pavučinec hnědofialový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialový
Cortinarius violaceus
pavučinec fialový
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanovohladký
Cortinarius badiolaevis
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec granátový
Cortinarius malicorius
pavučinec oranžovolupenný
Jedovatá huba

pavučinovec Haasov
Cortinarius haasii
pavučinec Haasův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hájový
Cortinarius lucorum
pavučinec hájový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hladkovýtrusný
Cortinarius turmalis
pavučinec podzimní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedastosivý
Cortinarius alnetorum
pavučinec olšový
Nejedlá huba

pavučinovec hnedastý
Cortinarius argutus
pavučinec bledavý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedobiely
Cortinarius dolabratus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedočervený
Cortinarius purpureus
-


pavučinovec hnedogranátový
Cortinarius ominosus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedoškvrnitý
Cortinarius balteatoalbus
pavučinec kávově bílý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedý
Cortinarius cohabitans
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Hoffmannov
Cortinarius hoffmannii
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec horký
Cortinarius causticus
pavučinec přibledlý
Nejedlá huba

pavučinovec hovädzí
Cortinarius bovinatus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavejúci
Cortinarius pseudodaulnoyae
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavohlinovožltý
Cortinarius rufoallutus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavookrový
Cortinarius corrosus
pavučinec vyhlodaný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavoolivový
Cortinarius rufo-olivaceus
-
Nejedlá huba

pavučinovec hrdzavoriasnatý
Cortinarius ochraceoplicatus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavý
Cortinarius fulvescens
pavučinec naplavělý
Vzácna huba

pavučinovec inovaťový
Cortinarius caperatus
sluka svrasklá
Výborná jedlá huba

pavučinovec jarabatý
Cortinarius olidus
pavučinec páchnoucí
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec jedovatý
Cortinarius splendens
pavučinec překrásný
Jedovatá huba

pavučinovec Kazimírov
Cortinarius casimiri
pavučinovec pestrotřenný
Nejedlá huba

pavučinovec klinovitý
Cortinarius croceocoeruleus
pavučinec modrošafránový
Nejedlá huba

pavučinovec končistý
Cortinarius acutus
pavučinec hrotitý
Nejedlá huba

pavučinovec koreňujúci
Cortinarius rigens
pavučinec natvrdlý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec korienkatý
Cortinarius radicifer
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec korkový
Cortinarius suberi
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec kožovožltý
Cortinarius balteatialutaceus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krátkovýtrusný
Cortinarius brevisporus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec kravincový
Cortinarius bovinaster
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec kremencový
Cortinarius quarciticus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec krvavočervený
Cortinarius anthracinus
pavučinec krvavočervený
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krvavolupeňový
Cortinarius semisanguineus
pavučinec polokrvavý
Nejedlá huba

pavučinovec krvavý
Cortinarius sanguineus
pavučinec krvavý
Jedovatá huba

pavučinovec kužeľovitý
Cortinarius conicoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec kyslomilný
Cortinarius sebaceus
pavučinec mastkový
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec lesklý
Cortinarius papulosus
pavučinec mokvavě slizký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec lilavohlubikový
Cortinarius venetus
pavučinec žlutozelený
Nejedlá huba

pavučinovec lilavomodrý
Cortinarius cumatilis
pavučinec modrolilákvý
Jedlá huba

pavučinovec listnáčový
Cortinarius nemorensis
pavučinec hájní
Nejedlá huba

pavučinovec lupinatý
Cortinarius saporatus
pavučinec čihovitý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec machový
Cortinarius huronensis var. huronensis
pavučinec temný
Nejedlá huba

pavučinovec Maireov
Cortinarius mairei
pavučinec Maireův
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec malachitový
Cortinarius malachius
pavučinec malachitový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec marhuľovožltý
Cortinarius armeniacus
pavučinec meruňkový
Nejedlá huba

pavučinovec Mattiov
Cortinarius mattiae
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec mazľavý
Cortinarius trivialis
pavučinec osikový
Jedlá huba

pavučinovec mäsitý
Cortinarius largus
pavučinec masitý
Jedlá huba