Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Ivan a Ivona Straškoví » Sezóna 2005 »

bedľa vyniknutá
Macrolepiota prominens (Sacc.) M.M. Moser