Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Júl - Jedlé aj nejedlé huby


-
Melanotus phillipsii
-


-
Psilopezia nummularia
-


Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Sarea resinae
-Cupulina ascophanoides
žlutokosmatka


Obrázok nie je k dispozícii
-
Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba

-
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Vzácna huba


Thecotheus himalayensis
schránkovecHysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Ramsbottomia macracantha
-


Obrázok nie je k dispozícii
-
Kotlabaea delectans
-


Obrázok nie je k dispozícii
antródia lužná
Antrodia pulvinascens
-


antrodiela buková
Antrodiella faginea
outkovečka buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela lopatkovitá
Antrodiella semisupina
outkovka polorozlitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela žltooranžová
Antrodiella fissiliformis
-


Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus foliicola
hovník listomilný


askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol belavý
Ascobolus albidus
hovník bělavý


Obrázok nie je k dispozícii
askobol drevný
Ascobolus xylophilus
hovník
Nejedlá huba

askobol drevový
Ascobolus lignatilis
hovník dřevní


Obrázok nie je k dispozícii
askobol jelení
Ascobolus cervinus
hovník jelení


Obrázok nie je k dispozícii
askobol nahý
Ascobolus denudatus
hovník odkrytý


askobol otrubnatý
Ascobolus furfuraceus
hovník otrubičnatý
Nejedlá huba

askobol ružovočervenkastý
Ascobolus roseopurpurascens
hovník růžově purpurový


Obrázok nie je k dispozícii
askobol spáleniskový
Ascobolus carbonarius
hovník spáleništní
Nejedlá huba

askobol zelený
Ascobolus viridis
hovník zelený


askobol zrnitovýtrusný
Ascobolus aglaosporus
hovník


asterostróma hladkovýtrusná
Asterostroma laxum
-


Obrázok nie je k dispozícii
asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
badhamia bublinatá
Badhamia utricularis
badhamovka láčkovitá
Nejedlá huba

barsia
Barssia sp.
-


bedľa červenejúca
Chlorophyllum rachodes
bedla červenající
Jedlá huba

bedľa červenejúca záhradná
Chlorophyllum brunneum
bedla
Jedovatá huba

bedľa čipkovaná
Macrolepiota excoriata
bedla odřená
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedľa hustošupinatá
Leucoagaricus nympharum
bedla dívčí
Jedlá huba

bedľa pýrivá
Macrolepiota permixta
bedla tmavohnědá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedľa štíhla
Macrolepiota mastoidea
bedla útlá
Jedlá huba

bedľa vyniknutá
Macrolepiota prominens
bedla vyniklá
Výborná jedlá huba

bedľa vysoká
Macrolepiota procera
bedla vysoká
Výborná jedlá huba

bedlica georgínina
Leucoagaricus georginae
bedla jiřinina
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlica pieskomilná
Leucoagaricus subvolvatus
-


bedlička hnedastošupinkatá
Lepiota pseudolilacea
bedla klamavá
Jedovatá huba

bedlička hrdzavá
Lepiota boudieri
bedla Boudierova


bedlička Jakobova
Echinoderma jacobi
bedla Langeova
Nejedlá huba

bedlička ligotavá
Cystolepiota seminuda
bedla polonahá
Nejedlá huba

bedlička páchnúca
Lepiota cristata
bedla hřebenitá
Nejedlá huba

bedlička pichliačová
Echinoderma hystrix
bedla ježohlavá
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička pošvatá
Lepiota ignivolvata
bedla ohňopochvá
Jedovatá huba

bedlička vápnomilná
Echinoderma calcicola
bedla vápnomilná


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička vínovohnedá
Lepiota fuscovinacea
bedla hnědovínová
Jedovatá huba

bedľovec Bresadolov
Leucoagaricus americanus
-
Jedovatá huba

bedľovec citrónovožltý
Leucocoprinus birnbaumii
bělohnojník sírožlutý
Nejedlá huba

bedľovník orosený
Chamaemyces fracidus
bedla orosená
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
belák horský
Climacocystis borealis
plstnateček severský
Nejedlá huba

belánik Erikssonov
Hypochnicium erikssonii
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik zrastavý
Hypochnicium albostramineum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

bielohľuzovka obyčajná
Choiromyces meandriformis
bělolanýž obecný
Jedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


Obrázok nie je k dispozícii
bledúšik holý
Leucogaster nudus
hlízečka nahá


bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka drobnovýtrusná
Camarops microspora
bolinka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
boubovia hladkovýtrusná
Boubovia nicholsonii
-


brevicelícium bradavičkaté
Brevicellicium olivascens
-


Obrázok nie je k dispozícii
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

budiera
Boudiera tracheia
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora
-


budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera acanthospora f. albida
-


budiera sieťovitá
Boudiera areolata
-


čechračka jelšová
Paxillus rubicundulus
čechratka olšová
Jedovatá huba

čechračka lastúrovitá
Tapinella panuoides
čechratka sklepní
Nejedlá huba

čechračka parková
Paxillus vernalis
čechratka statná
Nejedlá huba

čechračka podvinutá
Paxillus involutus
čechratka podvinutá
Jedovatá huba

čechračka tmavohlúbiková
Tapinella atrotomentosa
čechratka černohuňatá
Jedovatá huba

čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

čechratec zavalitý
Leucopaxillus tricolor
běločechratka trojbarvá
Vzácna huba

černúšik prostredný
Melanogaster intermedius
černoušek prostřední


červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiapočka močiarna
Mitrula paludosa
čapulka bahenní
Nejedlá huba

čiašenka jelšová
Pezizella alniella
miskovička olšová


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška
Peziza exogelatinosa
-


čiaška
Peziza lividula
-


čiaška
Peziza polaripapulata
-
Vzácna huba

čiaška
Peziza proteana f. proteana
-


čiaška blatná
Peziza limnaea
-


čiaška Gerardova
Peziza gerardii
-
Nejedlá huba

čiaška jarabičia
Peziza perdicina
-


čiaška keltská
Peziza celtica
-


čiaška krátkohlúbiková
Peziza micropus
řasnatka krátkonohá
Nejedlá huba

čiaška malá
Peziza recedens
-
Nejedlá huba

čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
Nejedlá huba

čiaška príveskatá
Peziza apiculata
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiaška purpurová
Peziza subisabellina
řasnatka vínová
Nejedlá huba

čiaška tmavoolivová
Peziza sepiatra
řasnatka tmavá
Nejedlá huba

čiaška vagnerova
Peziza vagneri
-
Vzácna huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaška zelenkastohnedá
Peziza chlorophaea
-


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
-
Jedlá huba

čiaška žltomliečna
Peziza infuscata
-


čiašočka ovocná
Hymenoscyphus fructigenus
voskovička žaludová
Nejedlá huba

čiernohľuzovka kartuziánska
Picoa carthusiana
hlízatka černá
Vzácna huba

čírovec
Tricholomopsis osiliensis
šafránka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čírovec červenožltý
Tricholomopsis rutilans
šafránka červenožlutá
Jedlá huba

čírovka plavohnedá
Tricholoma fulvum
čirůvka plavohnědá
Nejedlá huba

čírovka pýrivá
Tricholoma basirubens
čirůvka růžovotřenná


Obrázok nie je k dispozícii
čírovka sírovožltá
Tricholoma sulphureum
čirůvka sírožlutá
Jedovatá huba

čírovka škridlicovitá
Tricholoma vaccinum
čirůvka kravská
Nejedlá huba

čírovnica broskyňová
Rugosomyces persicolor
čirůvka broskvová


čiruľka tmavosivá
Dermoloma cuneifolium
čirůvečka klínolupenná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
číruška veľkohlavá
Pogonoloma macrocephalum
Běločechratka velkohlavá
Vzácna huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevnička žltá
Phaeohelotium terrestre
voskovička pupkovitá
Nejedlá huba

drevokaz slzivý
Serpula lacrymans
dřevomorka domácí
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Annulohypoxylon multiforme
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drevovník sivomodrastý
Basidiodendron caesiocinereum
dřevovník našedlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobnočiaška
Pyrenopeziza karstenii
-
Vzácna huba

drobnosférka
Plenodomus lingam
drobnička skvrnitá


Obrázok nie je k dispozícii
drobnosférka
Paraleptosphaeria nitschkei
drobnička


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella hirta
křehutka hnojná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka bielovločkatá
Psathyrella impexa
křehutka nečesaná


drobuľka blanitá
Coprinopsis marcescibilis
-


drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

drobuľka okrovohnedá
Psathyrella fatua
-


drobuľka pieskomilná
Psathyrella ammophila
křehutka písečná
Chránená huba

drobuľka temnejúca
Psathyrella tephrophylla
křehutka bledohlínová


drobuľka veľká
Parasola conopilus
křehutka kuželovitá
Nejedlá huba

dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
endogona mliečna
Endogone lactiflua
endogone


endogona ovenčená
Endogone flammicorona
endogone ohnivá


epitélka ostníkatá
Epithele typhae
pokožkovka orobincová


Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

genea chlpatá
Genea hispidula
zemnička


golierovka bledosivá
Stropharia inuncta
límcovka natřená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
golierovka pologuľovitá
Stropharia semiglobata
límcovka polokulovitá
Jedovatá huba

gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hadovka Hadriánova
Phallus hadriani
hadovka valčická
Nejedlá huba

hadovka smradľavá
Phallus impudicus
hadovka smrdutá
Nejedlá huba

haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hlinovec červenkastý
Hapalopilus nidulans
hlinák červenající
Jedovatá huba

hlinovec šafranový
Hapalopilus croceus
hlinák šafránový
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva kotúčová
Pleurotus eryngii
hlíva máčková
Chránená huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva závojová
Pleurotus calyptratus
hlíva čepičkatá
Jedlá huba

hlivka
Neonectria fuckeliana
rážovka tykvovitá
Nejedlá huba

hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
hlíza Bulliardova


hľuza piesočná
Hymenogaster arenarius
hlíza písečná


hľuzovka letná
Tuber aestivum
lanýž letní
Chránená huba

hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
hnědák Schweinitzův
Nejedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník dutinový
Coprinopsis spelaiophila
hnojník trvanlivý
Nejedlá huba

hnojník chlpatý
Coprinopsis lagopus
hnojník zaječí
Nejedlá huba

hnojník klamný
Coprinellus subdisseminatus
hnojník
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojník kmeňový
Coprinellus truncorum
hnojník kmenový
Nejedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hnojník oranžovohrdzavý
Coprinopsis erythrocephala
hnojník červenohlavý
Nejedlá huba

hnojník ovinutý
Coprinopsis laanii
hnojník
Nejedlá huba

hnojník ozdobný
Parasola plicatilis
hnojník řasnatý
Nejedlá huba

hnojník pocukrený
Coprinus saccharinus
hnojník klamný


Obrázok nie je k dispozícii
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
hnojník nasetý
Nejedlá huba

hnojník snehobiely
Coprinopsis nivea
-
Nejedlá huba

hnojník strakatý
Coprinopsis picacea
hnojník strakatý
Nejedlá huba

hnojník zbrázdený
Coprinopsis ochraceolanata
hnojník
Nejedlá huba

hnojník zdrsnený
Coprinopsis lagopides
hnojník zajícovitý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius titubans var. olivaceus
slzečník měnlivý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius pluteoides
slzečník štítovkovitý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojovec sieťkovaný
Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý (síťkovaný)
Nejedlá huba

hnojovec žltý
Bolbitius titubans
slzečník žloutkový
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma roseum
závojenka růžová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma politoflavipes
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica drevná
Entoloma byssisedum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica fialovomodrá
Entoloma euchroum
závojenka modrá
Chránená huba

hodvábnica hodvábna
Entoloma sericeum
závojenka hedvábná
Jedovatá huba

hodvábnica okatá
Entoloma exile
závojenka sivonohá


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica okrovožltá
Entoloma xanthochroum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá
Jedovatá huba

hodvábnica štítovitá
Entoloma cetratum
závojenka štítovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica Tjallingiovej
Entoloma tjallingiorum
závojenka hnědofialová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica veľká
Entoloma sinuatum
závojenka olovová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica zelenohlúbiková
Entoloma incanum
závojenka plavozelenavá
Jedovatá huba

holohlavec končistý
Psilocybe semilanceata
lysohlávka kopinatá
Jedovatá huba

holohlavec vločkatý
Psilocybe crobula
lysohlávka plevnatá
Nejedlá huba

holohlávka otavová
Panaeolina foenisecii
kropenatec otavní
Jedovatá huba

hríb bronzový
Boletus aereus
hřib bronzový
Výborná jedlá huba

hríb červený
Caloboletus calopus
hřib kříšť
Nejedlá huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb Frostov
Exsudoporus frostii
-
Jedlá huba

hríb hnedofialový
Xanthoconium separans
hřib hnědofialový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb horký
Caloboletus radicans
hřib medotrpký
Chránená huba

hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

hríb jamkatý
Hemileccinum depilatum
hřib skvrnitý
Vzácna huba

hríb kaukazský
Suillellus caucasicus
hřib kavkazský
Vzácna huba

hríb Kluzákov
Caloboletus kluzakii
hřib Kluzákův
Vzácna huba

hríb kráľovský
Butyriboletus regius
hřib královský
Chránená huba

hríb medený
Imperator luteocupreus
hřib
Vzácna huba

hríb modrejúci
Cyanoboletus pulverulentus
hřib modračka
Jedlá huba

hríb nádherný
Butyriboletus fuscoroseus
hřib růžovník
Chránená huba

hríb olivovožltý
Boletus pachypus
hřib kříšťovitý
Nejedlá huba

hríb plavý
Hemileccinum impolitum
hřib plavý
Chránená huba

hríb príveskatý
Butyriboletus appendiculatus
hřib přívěskatý
Chránená huba

hríb purpurový
Rubroboletus rhodoxanthus
hřib nachový
Chránená huba

hríb Quéletov
Suillellus queletii
hřib Quéletův
Chránená huba

hríb Quéletov červený
Suillellus queletii var. lateritius
hřib Quéletův červený
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb satanský
Rubroboletus satanas f. satanas
hřib satan
Jedovatá huba

hríb siný
Suillellus luridus
hřib koloděj
Výborná jedlá huba

hríb sivoružový
Butyriboletus roseogriseus
hřib šedorůžový
Vzácna huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb striebristý
Butyriboletus fechtneri
hřib Fechtnerův
Chránená huba

hríb špinavoružový
Baorangia emileorum
hřib nádherný
Vzácna huba

hríb šumavský
Suillellus gabretae
hřib Šumavský
Vzácna huba

hríb vínovočervený
Imperator rhodopurpureus
hřib rudonachový
Jedovatá huba

hríb vlčí
Rubroboletus lupinus
hřib vlčí
Chránená huba

hríb voňavý
Lanmaoa fragrans
hřib vonný
Chránená huba

hríb zavalitý
Imperator torosus
hřib zavalitý
Chránená huba

hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríb žltý
Neoboletus junquilleus
hřib žlutý
Chránená huba

hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

hríbovník jelšový
Gyrodon lividus
podloubník siný
Nejedlá huba

hrobnička
Geopora tenuis
-


Obrázok nie je k dispozícii
hrobnička piesočná
Geopora arenicola
hrobenka pískomilná
Nejedlá huba

hrubatka žltnúca
Pachyella pseudosuccosa
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hrudka krehká
Genabea fragilis
-


hubožer zelený
Hypomyces viridis
nedohub zelený
Nejedlá huba

húževnatček ulitovitý
Lentinellus cochleatus
houžovec hlemýžďovitý
Jedlá huba

húževnatec chlpatý
Panus neostrigosus
hlíva chlupatá
Nejedlá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pohárovitý
Neolentinus schaefferi
houževnatec pohárovitý
Nejedlá huba

húževnatec škľabkovitý
Panus conchatus
hlíva fialová


húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

húževnatec topoľový
Neolentinus cyathiformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka červenkastá
Geastrum rufescens
hvězdovka červenavá
Nejedlá huba

hviezdovka golierikovitá
Geastrum striatum
hvězdovka límečková
Nejedlá huba

hviezdovka klenbová
Geastrum fornicatum
hvězdovka klenbová
Vzácna huba

hviezdovka strapkatá
Geastrum fimbriatum
hvězdovka brvitá
Nejedlá huba

hviezdovka tmavá
Geastrum coronatum
hvězdovka tuhová
Vzácna huba

hviezdovka trojitá
Geastrum triplex
hvězdovka trojitá
Nejedlá huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


Obrázok nie je k dispozícii
hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila equina
-
Nejedlá huba

chlpanka Petrakova
Pseudombrophila petrakii
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka trusová
Pseudombrophila merdaria
-


chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavica pružná
Scytinostroma galactinum
-


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka hnedoolivová
Coniophora olivacea
popraška olivová


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastavka polovoľná
Coniophora fusispora
-


chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


Obrázok nie je k dispozícii
chriapač brvitý
Helvella macropus
stopečka pýřitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
Jedlá huba

chriapač pružný
Helvella elastica
chřapáč pružný
Jedlá huba

chriapač tmavý
Helvella solitaria
chřapáč ojedinělý
Vzácna huba

chriapač voľnookrajový
Helvella phlebophora
chřapáč přilbovitý


Obrázok nie je k dispozícii
ihlohubka voňavá
Mycoacia nothofagi
hrotnatečka sladkovonná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jahodník sasankovitý
Tubifera ferruginosa
rourkovka rezavá
Nejedlá huba

jelenka poprehýbaná
Hydnum repandum
lošák zprohýbaný
Výborná jedlá huba

jelenka ryšavá
Hydnum rufescens
lošák ryšavý
Jedlá huba

jelenkovec čučoriedkový
Sarcodon glaucopus
lošák sivonohý
Vzácna huba

jelenkovec fialovomäsový
Sarcodon joeides
lošák fialový
Vzácna huba

jelenkovka modrastá
Hydnellum caeruleum
lošák blankytný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jelenkovka oranžová
Hydnellum floriforme
lošákovec oranžový
Vzácna huba

jelenkovka voňavá
Hydnellum suaveolens
lošák libovonný
Nejedlá huba

kalichovka
Chromosera cyanophylla
kalichovka namodralá
Vzácna huba

kalichovka drevná
Arrhenia epichysium
kalichovka šupinkatá
Vzácna huba

kalichovka fialovoružová
Omphalina discorosea
kalichovka lužní
Chránená huba

kalichovka matná
Chrysomphalina grossula
-
Vzácna huba

kalichovka oranžová
Loreleia postii
kalichovka Postova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera
kalichovka okoličnatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka zlatolupeňová
Chrysomphalina chrysophylla
kalichovka zlatolupenná
Vzácna huba

kalichovnica horká
Pseudolaccaria pachyphylla
kalichovka tlustolupenná
Nejedlá huba

kališnica žltkastolupeňová
Gerronema strombodes
kalichovka žlutolupenná
Vzácna huba

kališník hnedooranžový
Omphalotus olearius
hlívovník olivový
Jedovatá huba

kalorka žihľavová
Calloria neglecta
kalorka kopřivová
Nejedlá huba

kapucňovec drobnovýtrusný
Conocybe microspora
-


Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovec mliečny
Conocybe apala
čepičatka mléčná
Nejedlá huba

kapucňovec polguľovitý
Conocybe semiglobata
čepičatka polokulovitá
Nejedlá huba

kapucňovec útly
Conocybe tenera
čepičatka útlá
Nejedlá huba

kapucňovec vlhkomilný
Conocybe digitalina
-


kapucňovka jednofarebná
Galerina unicolor
čepičatka jednobarvá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka močiarna
Galerina paludosa
čepičatka močálová
Nejedlá huba

kapucňovka múčna
Galerina calyptrata
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
katinelka olivová
Catinella olivacea
ploskovička olivová
Vzácna huba

klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

komôrkovka Michaelova
Hydnotrya michaelis
oříškovec Michaelov
Vzácna huba

komôrkovka podvojná
Hydnotrya bailii
-


komôrovka Tulasneova
Hydnotrya tulasnei
oříškovec Tulasneův
Vzácna huba

konárovka ametystová
Clavulina amethystina
kuřátečko ametystové
Jedlá huba

konárovka hrebenitá
Clavulina coralloides
kuřátečko hřebenité
Nejedlá huba

konfertícium bledé
Conferticium ravum
-


Obrázok nie je k dispozícii
konfertícium okrové
Conferticium ochraceum
-


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovec
Rhizopogon marchii
kořenovec copatý


koreňovec
Rhizopogon occidentalis
kořenovec východní


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovica škoricovohnedá
Phaeocollybia christinae
kržatka Kristinina
Chránená huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

korkovka pleťová
Bankera violascens
bělozub nafialovělý
Vzácna huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kosťovka zrastavá
Osteina obducta
trsnateček kosťový
Vzácna huba

kozák belostný
Leccinum percandidum
křemenáč bělostný
Výborná jedlá huba

kozák biely
Leccinum holopus
kozák bílý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák červenejúci
Leccinum oxydabile
kozák červenající
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák čierny
Leccinum melaneum
kozák kapucínek
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák dubový
Leccinum aurantiacum
křemenáč krvavý
Výborná jedlá huba

kozák hnedý
Leccinum decipiens
křemenáč hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák hrabový
Leccinum pseudoscabrum
kozák habrový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák osikový hnedý
Leccinum rufum var. decipiens
křemenáč osikový hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák sivohnedý
Leccinum cyaneobasileucum
kozák šedohnědý


kozák sivozelený
Leccinum thalassinum
kozák šedozelený
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák sosnový
Leccinum vulpinum
křemenáč borový
Výborná jedlá huba

kozák topoľový f.robustná
Leccinum duriusculum f. robustum
kozák topolový f.robustní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kozák žltopórový
Leccinellum crocipodium
kozák dubový
Výborná jedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatka trávna
Laetisaria fuciformis
kornatka travní


krásnopórovec kozí
Scutiger pes-caprae
krásnopórka kozí noha
Nejedlá huba

krásnopórovec ovčí
Albatrellus ovinus
krásnopórka mlynářka
Jedlá huba

kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kristínia povrazcová
Athelia coprophila
kristinie bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
kruhovka
Orbilia curvatispora
-


krútilôčka štetinkatá
Dinemasporiella hispidula
-


kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

kvapka
Octospora gyalectoides
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvetovec Archerov
Clathrus archeri
květnatec archerův
Nejedlá huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lajnovec
Cheilymenia crucipila
-


lajnovec červený
Cheilymenia rubra
-


Obrázok nie je k dispozícii
lajnovec Dennisov
Cheilymenia dennisii
-


lakovka ametystová
Laccaria amethystina
lakovka ametystová
Jedlá huba

lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lakovka veľká
Laccaria proxima
lakovka statná
Jedlá huba

lalokovec hviezdovitý
Tylospora asterophora
-


Obrázok nie je k dispozícii
lastúrka lužná
Hohenbuehelia angustata
hlíva hustolistá


lastúrka modrastosivá
Hohenbuehelia atrocaerulea
hlíva siná
Nejedlá huba

lastúrka sivá
Hohenbuehelia grisea
hlíva šedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
hlívečník štětinatý
Nejedlá huba

lesklokôrovka obyčajná
Ganoderma lucidum
lesklokorka lesklá
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora crechqueraultii var. macrantha
-


lindtnerovka povrázkatá
Lindtneria chordulata
-


Obrázok nie je k dispozícii
líška veľkovýtrusná
Hygrophoropsis macrospora
lištička velkovýtrusá


lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatička žltkastá
Spathularia flavida
lopatička kyjovitá
Jedlá huba

lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica
Hygrocybe salicis-herbaceae
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica bradavkatá
Hygrocybe subpapillata
-
Vzácna huba

lúčnica citrónovožltá
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá
Hygrocybe glutinipes
voskovka slizonohá
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá červená
Hygrocybe glutinipes var. rubra
voskovka slizonohá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hnedožltá
Hygrocybe spadicea
voskovka hnědožlutá
Vzácna huba

lúčnica hnedožltá bielolupenná
Hygrocybe spadicea var. albifolia
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hrotitá
Hygrocybe acutoconica
voskovka stálá
Nejedlá huba

lúčnica kuriatkovitá
Hygrocybe cantharellus
voskovka lišková
Nejedlá huba

lúčnica kužeľovitá
Hygrocybe conica
voskovka kuželovitá
Jedovatá huba

lúčnica lúhová
Hygrocybe ingrata
voskovka červenajíci
Vzácna huba

lúčnica mokraďová
Hygrocybe helobia
voskovka bažinná
Vzácna huba

lúčnica ohnivá
Hygrocybe intermedia
voskovka prostřední
Vzácna huba

lúčnica ovčia
Hygrocybe ovina
voskovka ovčí
Vzácna huba

lúčnica Reidova
Hygrocybe reidii
voskovka reidova
Nejedlá huba

lúčnica sírovožltá
Hygrocybe citrinovirens
voskovka sírožlutá
Nejedlá huba

lúčnica šupinkatá
Hygrocybe turunda
voskovka tmavošupinkatá
Vzácna huba

lúčnica tehlová
Gliophorus perplexus
voskovka cihlová
Nejedlá huba

lúčnica vápnomilná
Hygrocybe calciphila
voskovka vápnomilná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica zrnitá
Hygrocybe coccineocrenata
voskovka vroubkovaná
Vzácna huba

lúčnica žltkastohlúbiková
Cuphophyllus flavipes
voskovka žlutonohá
Vzácna huba

lúčnica žltozelená
Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí
Nejedlá huba

lúpavka obličková
Hysterangium nephriticum
loupavka ledvinitá


lúpavka vápencová
Hysterangium calcareum
loupavka vápencová


lupeňopórovec červenožltý
Phylloporus rhodoxanthus
lupenopórka červenožlutá
Chránená huba

lupeňopórovec hnedožltý
Phylloporus pelletieri
lupenopórka


lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

machovček oranžový
Rickenella fibula
kalichovka oranžová
Nejedlá huba

machovec
Clitocella fallax
rudoušek klamný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
machovec obyčajný
Rhodocybe gemina
rudoušek uťatý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
machovec sivý
Rhodocybe mundula
rudoušek hořký


marceleina
Marcelleina rickii
marcelinka Rickova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina
Marcelleina persoonii
marcelinka Persoonova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina Georgeova
Marcelleina georgii
-


masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak citrónovožltý
Suillus nueschii
klouzek medožlutý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak duglaskový
Suillus lakei
hřib douglaskový
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak lepkavý
Suillus viscidus
klouzek slizký
Jedlá huba

masliak limbový
Suillus plorans
klouzek limbový
Jedlá huba

masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak sibírsky
Suillus sibiricus
klouzek sibiřský
Chránená huba

masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak tridentský
Suillus tridentinus
klouzek tridentský
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

matovka tmavá
Callistosporium luteo-olivaceum
penízovka olivová
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
mäsovica oranžová
Stephanospora caroticolor
-
Vzácna huba

meďovec korenistý
Chalciporus piperatus
hřib peprný
Nejedlá huba

metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
mihavka vodná
Vibrissea truncorum
mihavka vodní
Vzácna huba

mištička nahá
Arcyria denudata
vlnatka červená
Nejedlá huba

mištička popolavá
Arcyria cinerea
vlnatka šedá
Nejedlá huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

muchotrávka
Amanita lividopallescens
muchomůrka šedožlutavá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka biela
Amanita verna
muchomůrka jarní
Jedovatá huba

muchotrávka cisárska
Amanita caesarea
muchomůrka císařka
Chránená huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka chrastavá
Amanita ceciliae
muchomůrka šupinatá
Nejedlá huba

muchotrávka končistá
Amanita virosa
muchomůrka jízlivá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka koreňujúca
Amanita eliae
muchomůrka Eliina


Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka kráľovská
Amanita regalis
muchomůrka královská
Jedovatá huba

muchotrávka olivovohnedastá
Amanita franchetii
muchomůrka drsná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka oranžová
Amanita crocea
muchomůrka šafránová
Jedlá huba

muchotrávka ostnatá
Amanita echinocephala
muchomůrka ježohlavá
Nejedlá huba

muchotrávka plavohnedá
Amanita fulva
muchomůrka plavá
Jedlá huba

muchotrávka porfýrovosivá
Amanita porphyria
muchomůrka porfyrová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka pošvatá
Amanita vaginata
muchomůrka pošvatá
Jedlá huba

muchotrávka slamovožltá
Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá
Jedovatá huba

muchotrávka striebristá
Amanita mairei
muchomůrka Maireho
Nejedlá huba

muchotrávka umbrovožltá
Amanita battarrae
muchomůrka žlutoolivová
Jedlá huba

muchotrávka vajcovitá
Amanita ovoidea
muchomůrka vejčitá
Nejedlá huba

muchotrávka zelená
Amanita phalloides
muchomůrka zelená
Jedovatá huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
neotielka
Neottiella hetieri
-


neotielka
Neottiella albocincta
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

obrúbenec oranžový
Aleurodiscus aurantius
škrobnatec oranžový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia aristata
kruhovka


Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostňovka jabloňová
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná


ostropórovec kôrový
Oxyporus corticola
ostropórka korová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
ostropórka lužní
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pahliva
Crepidotus malachius
trepkovitka klamná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pahliva
Crepidotus malachioides
-
Vzácna huba

pahliva Ehrendorferova
Crepidotus ehrendorferi
-
Vzácna huba

pahliva machová
Crepidotus epibryus
trepkovitka mechová
Nejedlá huba

pahliva mäkká
Crepidotus mollis
trepkovitka měkká
Nejedlá huba

pahliva plochá
Crepidotus applanatus
trepkovitka zploštělá
Nejedlá huba

pahliva premenlivá
Crepidotus variabilis
trepkovitka měnlivá
Nejedlá huba

pahliva šafranová
Crepidotus crocophyllus
trepkovitka šafránová
Chránená huba

pahliva zemná
Crepidotus autochthonus
trepkovitka křehká


Obrázok nie je k dispozícii
pajelenka želatínová
Pseudohydnum gelatinosum
rosolozub huspenitý
Jedlá huba

pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

parôžkovec lepkavý
Calocera viscosa
krásnorůžek lepkavý
Nejedlá huba

parôžkovec malý
Calocera cornea
krásnorůžek rohovitý
Nejedlá huba

parôžkovec zvrásnený
Calocera glossoides
krásnorůžek smržovitý
Vzácna huba

pavučinovec Adalbertov
Cortinarius adalbertii
pavučinec Vojtěchův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec azúrový
Cortinarius azureus
pavučinec azurový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bavorský
Cortinarius angulosus
pavučinec bavorský
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bieloprsteňový
Cortinarius helvolus
pavučinec hnědavý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec borovicový
Cortinarius pinophilus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec citlivý
Cortinarius patibilis
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec červenopásový
Cortinarius armillatus
pavučinec náramkovitý
Nejedlá huba

pavučinovec čistý
Cortinarius illibatus
pavučinec namazaný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec diabolský
Cortinarius diabolicus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec drevný
Cortinarius lignicola
pavučinec dřevní
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec drevomilný
Cortinarius vitiosus
pavučinec dřevomilný
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec dvojvonný
Cortinarius camptoros
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialkastý
Cortinarius scutulatus
pavučinec štítkovitý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec fialovohnedý
Cortinarius variicolor
pavučinec měnlivý
Nejedlá huba

pavučinovec fialovomäsový
Cortinarius saturninus
pavučinec saturnový
Nejedlá huba

pavučinovec fialový
Cortinarius violaceus
pavučinec fialový
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec granátový
Cortinarius malicorius
pavučinec oranžovolupenný
Jedovatá huba

pavučinovec hájový
Cortinarius lucorum
pavučinec hájový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedastý
Cortinarius argutus
pavučinec bledavý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedogranátový
Cortinarius ominosus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedoškvrnitý
Cortinarius balteatoalbus
pavučinec kávově bílý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedý
Cortinarius cohabitans
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavohlinovožltý
Cortinarius rufoallutus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec inovaťový
Cortinarius caperatus
sluka svrasklá
Výborná jedlá huba

pavučinovec jarabatý
Cortinarius olidus
pavučinec páchnoucí
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec končistý
Cortinarius acutus
pavučinec hrotitý
Nejedlá huba

pavučinovec krvavočervený
Cortinarius anthracinus
pavučinec krvavočervený
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krvavolupeňový
Cortinarius semisanguineus
pavučinec polokrvavý
Nejedlá huba

pavučinovec kužeľovitý
Cortinarius conicoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec kyslomilný
Cortinarius sebaceus
pavučinec mastkový
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Mattiov
Cortinarius mattiae
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec mazľavý
Cortinarius trivialis
pavučinec osikový
Jedlá huba

pavučinovec mäsitý
Cortinarius largus
pavučinec masitý
Jedlá huba

pavučinovec mierny
Cortinarius quietus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec muškátový
Cortinarius flexipes
pavučinec pelargoniový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec nancyjský
Cortinarius nanceiensis
pavučinec nancynský
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec olivovožltý
Cortinarius subtortus
pavučinec olivově žlutý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec olivový
Cortinarius infractus
pavučinec olivový
Nejedlá huba

pavučinovec olivový tmavomodrý
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus
pavučinec olivový -
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec otravný
Cortinarius rubellus
pavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec ovenčený
Cortinarius sertipes
pavučinec ověnčený
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Pearsonov
Cortinarius pearsonii
pavučinec Pearsonův
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec pestrý
Cortinarius dibaphus
pavučinec namodralý
Nejedlá huba

pavučinovec podobný
Cortinarius finitimus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
pavučinec sivonohý
Jedlá huba

pavučinovec prevlhnutý
Cortinarius illuminus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec purpurovogaštanový
Cortinarius tortuosus
pavučinec zkroucený
Nejedlá huba

pavučinovec purpurovoškvrnitý
Cortinarius purpurascens
pavučinec načervenalý
Jedlá huba

pavučinovec rašelinníkový
Cortinarius tubarius
pavučinec mokřadní (p. rašeliníkový)
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Riederov
Cortinarius riederi
pavučinec Riederův, pavučinec skvrnatý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec rozstrapkaný
Cortinarius obtusus
pavučinec tupý
Nejedlá huba

pavučinovec sivomodrý
Cortinarius pseudocyanites
pavučinec šedofialový
Nejedlá huba

pavučinovec sivopavučinový
Cortinarius canabarba
pavučinec vlhkomilný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec sivoslamový
Cortinarius caesiostramineus
pavučinec sivoslámový
Nejedlá huba

pavučinovec slamovožltý
Cortinarius triumphans
pavučinec zlatý
Jedlá huba

pavučinovec slizký
Cortinarius mucosus
pavučinec slizký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec strebavý
Cortinarius evernius
pavučinec blankytný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec striebristý
Cortinarius poppyzon
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec šafranovohnedý
Cortinarius gentilis
pavučinec příbuzný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec širokovýtrusný
Cortinarius sublatisporus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec škoricový
Cortinarius cinnamomeus
pavučinec skořicový
Jedovatá huba

pavučinovec špinavohlúbikový
Cortinarius sordescentipes
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec šupinkatý
Cortinarius melanotus
pavučinec
Jedovatá huba

pavučinovec temnejúci
Cortinarius uraceus
pavučinec močový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec tmavobelasý
Cortinarius amarocaerulescens
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec tmavočervený
Cortinarius rubicundulus
pavučinec tmavočervený
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec tmavohnedý
Cortinarius brunneus
pavučinec brunátný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec trojtvárny
Cortinarius triformis
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec tučný
Cortinarius crassus
pavučinec tlustomasý, pavučinec tlustý
Nejedlá huba

pavučinovec vajcovitovýtrusný
Cortinarius ovargutus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vínovohnedý
Cortinarius subfloccopus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vínovolupeňový
Cortinarius oenochelis
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vláknitošupinkatý
Cortinarius helvelloides
pavučinec chřapáčovitý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec voňajúci
Cortinarius agathosmus
pavučinec


Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vrchoviskový
Cortinarius paleaceus
pavučinec plevnatý
Nejedlá huba

pavučinovec vyblednutý
Cortinarius dilutus
pavučinec hlínově hnědý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec zavalitý
Cortinarius balteatus
pavučinec statný
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec zrastavý
Cortinarius damascenus
pavučinec -
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec zvoncovitý
Cortinarius saniosus
pavučinec přižloutlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec žemľový
Cortinarius varius
pavučinec různý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec živofialový
Cortinarius lividoviolaceus
pavučinec olovově fialový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec žltý
Cortinarius xanthocephalus
pavučinec žlutohlavý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


pečeňovec dubový
Fistulina hepatica
pstřeň dubový
Jedlá huba

pečiarka
Agaricus moelleri
pečárka perličková
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka dlhohlúbiková
Agaricus altipes
pečárka dlouhonohá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka dvojvýtrusná
Agaricus bisporus
pečárka dvouvýtrusná
Výborná jedlá huba

pečiarka hájová
Agaricus sylvicola
pečárka hajní
Výborná jedlá huba

pečiarka hnedopurpurová
Agaricus porphyrizon
pečárka červenavá


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka jarabičia
Agaricus phaeolepidotus
pečárka koroptví
Jedovatá huba

pečiarka lesná
Agaricus sylvaticus
pečárka lesní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka letná
Agaricus aestivalis
pečárka letní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka malá
Agaricus comtulus
pečárka růžovolupenná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka Maškova
Agaricus litoralis
pečárka Maškova
Jedlá huba

pečiarka nádherná
Agaricus urinascens
pečárka statná


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka nádherná lesná
Agaricus excellens
pečárka honosná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka obrovská
Agaricus augustus
pečárka císařská
Výborná jedlá huba

pečiarka obyčajná
Agaricus bitorquis
pečárka opásaná
Výborná jedlá huba

pečiarka ovčia
Agaricus arvensis
pečárka ovčí
Výborná jedlá huba

pečiarka páchnuca
Agaricus xanthodermus
pečárka zápašná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka pavučinatá
Agaricus fuscofibrillosus
pečárka tmavovláknitá
Nejedlá huba

pečiarka poľná
Agaricus campestris
pečárka polní
Výborná jedlá huba

pečiarka Romagnesiho
Agaricus bresadolanus
pečárka Romagnesiho


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka sladkastá
Agaricus dulcidulus
pečárka purpurová
Jedlá huba

pečiarka smradľavá
Agaricus bernardii
pečárka Bernardova
Chránená huba

pečiarka snehobiela
Agaricus chionodermus
pečárka sněhobílá


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka štíhla
Agaricus annae
pečárka Annina
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka trsovitá
Agaricus bohusii
pečárka Bohusova
Jedlá huba

peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka
Rhodocollybia prolixa var. prolixa
penízovka prodloužená


Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka dubová
Gymnopus dryophilus
penízovka dubová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka hnedá
Gymnopus ocior
-


peniazovka huňatá
Gymnopus hariolorum
penízovka věštecká


peniazovka maslová
Rhodocollybia butyracea
penízovka máslová
Jedlá huba

peniazovka nakopená
Connopus acervatus
penízovka nahloučená
Jedlá huba

peniazovka trsovitá
Gymnopus confluens
penízovka splývavá
Nejedlá huba

peniazovka vretenovitohlúbiková
Gymnopus fusipes
penízovka vřetenonohá
Jedovatá huba

peniazovka zúbkatá skrútená
Rhodocollybia prolixa var. distorta
penízovka prodloužená kroucená


peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
perócia
Perrotia flammea
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pestrec obyčajný
Scleroderma citrinum
pestřec obecný
Jedovatá huba

pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba

pevník chlpatý
Stereum hirsutum
pevník chlupatý
Nejedlá huba

pevník zvrásený
Stereum rugosum
pevník korkovitý
Nejedlá huba

pevníkovec purpurový
Chondrostereum purpureum
pevník nachový
Nejedlá huba

pilátovka iberská
Fomitopsis iberica
-


Obrázok nie je k dispozícii
piloderma žltooranžová
Piloderma fallax
-


Obrázok nie je k dispozícii
plačlivka zamatová
Lacrymaria lacrymabunda
křehutka sametová
Nejedlá huba

plávka
Russula roseoaurantia
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula emeticicolor
holubinka vrhavkovitá


Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula amoenipes
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula versatilis
holubinka muškátová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula lepidicolor
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula variegatula
holubinka bělovýtrusá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula violaceoincarnata
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula straminea
holubinka kulatovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka alpská
Russula pascua
holubinka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka belavá
Russula delica
holubinka bílá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka bieloružová
Russula alborosea
holubinka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka blednúca
Russula exalbicans
holubinka parková
Nejedlá huba

plávka bledovýtrusná
Russula pallidospora
holubinka bledovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka bodkovaná
Russula vinosa
holubinka tečkovaná
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka brezová
Russula betularum
holubinka březová
Nejedlá huba

plávka broskyňová
Russula persicina
holubinka broskvová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka brvitá
Russula amoenicolor
holubinka úhledná
Jedlá huba

plávka buková
Russula heterophylla
holubinka bukovka
Výborná jedlá huba

plávka černejúca
Russula nigricans
holubinka černající
Jedlá huba

plávka červená
Russula rubra
holubinka červená
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka červenobiela
Russula rubroalba
holubinka červenobílá
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka červenohlúbiková
Russula rhodopus
holubinka rudonohá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka čiernohnedá
Russula anthracina
holubinka uhlová
Nejedlá huba

plávka čipkovaná
Russula aurora
holubinka jitřenková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dievčenská
Russula puellaris
holubinka dívčí
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka drobivá
Russula terenopus
holubinka zemitá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dryádková
Russula dryadicola
holubinka dryádková
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dubová
Russula ilicis
holubinka dubová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dutohlúbiková
Russula cavipes
holubinka dutonohá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Faustova
Russula faustiana
holubinka Faustova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Favreova
Russula favrei
holubinka Favreho
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialová
Russula violacea
holubinka klamná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovkastokrémová
Russula lilacinocremea
holubinka krémovoliláková
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovočervená
Russula lilacea
holubinka liláková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovozelená
Russula ionochlora
holubinka fialovozelená


Obrázok nie je k dispozícii
plávka Fontquerova
Russula font-queri
holubinka Font-Querova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hájová
Russula decipiens
holubinka hájová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka haringová
Russula graveolens
holubinka slanečková
Jedlá huba

plávka hlinovožltá
Russula ochroleuca
holubinka hlínožlutá
Jedlá huba

plávka hnedočervená
Russula alutacea
holubinka podrusá
Výborná jedlá huba

plávka hodvábna
Russula sericatula
holubinka hedvábitá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka horká
Russula caerulea
holubinka nahořklá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka horská
Russula integriformis
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hrabová
Russula carpini
holubinka habrová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hrebenatá
Russula pectinata
holubinka hřebenitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hruškovonná
Russula pyriodora
holubinka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hustolupeňová
Russula densifolia
holubinka hustolistá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka chrómovožltá
Russula claroflava
holubinka chromová
Jedlá huba

plávka jahodovočervená
Russula paludosa
holubinka jahodová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka jedľová
Russula abietum
holubinka
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka jódová
Russula turci
holubinka Turkové
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka kalnoolivová
Russula pseudoaeruginea
holubinka šedozelená
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka kalnozelená
Russula pseudo-olivascens
holubinka naolivovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka krátkohlúbiková
Russula curtipes
holubinka krátkonohá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka krehká
Russula fragilis
holubinka křehká
Nejedlá huba

plávka krémovožltá
Russula cremeoavellanea
holubinka krémově oříšková
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka krvavá
Russula sanguinaria
holubinka krvavá
Nejedlá huba

plávka kyjovitohlúbiková
Russula clavipes
holubinka kyjonohá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka kyslomilná
Russula aquosa
holubinka vodnatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Langeova
Russula langei
holubinka Langeova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lasičia
Russula mustelina
holubinka kolčaví
Výborná jedlá huba

plávka lesklá
Russula nitida
holubinka lesklá
Jedlá huba

plávka lievikovitá
Russula chloroides
holubinka akvamarínová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lososovožltovýtrusná
Russula salmoneolutea
holubinka lososovožlutá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lúčovitá
Russula amoenolens
holubinka hřebílkatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lúpavá
Russula rhodella
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Maireova
Russula mairei
holubinka Mairova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka malá
Russula minutula
holubinka maličká
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka mandľová
Russula vesca
holubinka mandlová
Výborná jedlá huba

plávka matná
Russula subterfurcata
holubinka vidlená
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka medová
Russula melliolens
holubinka medovonná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka meďovočervená
Russula cuprea
holubinka měďová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka menlivá
Russula risigallina
holubinka měnlivá
Jedlá huba

plávka modrastá
Russula cyanoxantha
holubinka namodralá
Výborná jedlá huba

plávka modrozelená
Russula parazurea
holubinka podmračná
Jedlá huba

plávka mokraďová
Russula subrubens
holubinka mokradní
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka muškátová
Russula pelargonia
holubinka pelargoniová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka mútnočervená
Russula vinososordida
holubinka namodralá zelená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka nórska
Russula laccata
holubinka norská
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka obyčajná
Russula integra
holubinka celokrajná
Výborná jedlá huba

plávka octová
Russula acetolens
holubinka žlutá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka odfarbená
Russula decolorans
holubinka odbarvená
Jedlá huba

plávka olivová
Russula olivacea
holubinka olivová
Výborná jedlá huba

plávka olivovofialová
Russula olivaceoviolascens
holubinka olivověnafialovělá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka olivovomodrastá
Russula medullata
holubinka dužnatá
Jedlá huba

plávka osiková
Russula atroglauca
holubinka tmavomodrá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pálčivá
Russula urens
holubinka palčivá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pásikavá
Russula zonatula
holubinka pásečkatá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pestrá
Russula columbicolor
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pevná
Russula firmula
holubinka tmavofialová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka plavá
Russula gilva
holubinka plavá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka počerná
Russula adusta
holubinka osmahlá
Jedlá huba

plávka pomarančová
Russula aurantiaca
holubinka oranžová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pôvabná
Russula amoena
holubinka půvabná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka príkra
Russula acrifolia
holubinka ostrá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pružná
Russula farinipes
holubinka pružná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka purpurovočervená
Russula laeta
holubinka veselá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Quéletova
Russula queletii
holubinka Quéletova
Nejedlá huba

plávka Raoultova
Russula raoultii
holubinka Raoultova
Nejedlá huba

plávka Romellova
Russula romellii
holubinka Romellova
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka rôznofarebná
Russula versicolor
holubinka unylá
Jedlá huba

plávka rubínová
Russula rubida
holubinka sametová rubínová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka rumencová
Russula pseudointegra
holubinka ruměná
Nejedlá huba

plávka ružová
Russula roseicolor
holubinka narůžovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka ružovohlúbiková
Russula roseipes
holubinka růžovonohá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka sivejúca
Russula hydrophila
holubinka vodomilná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka sivohnedá
Russula plumbeobrunnea
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka sivoolivová
Russula postiana
holubinka naolivovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka sivozelená
Russula anatina
holubinka kachní
Jedlá huba

plávka sladkastá
Russula insignis
holubinka pruhovaná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka sladkovonná
Russula fragrantissima
holubinka marcipánová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka slonovinová
Russula galochroa
holubinka mlékobarvá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka smradľavá
Russula foetens
holubinka smrdutá
Nejedlá huba

plávka smutná
Russula consobrina
holubinka smutná
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka statná
Russula faginea
holubinka buková
Jedlá huba

plávka strakatá
Russula grisea
holubinka doupňáková
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka škodlivá
Russula emetica
holubinka vrhavka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka škvrnitá
Russula maculata
holubinka skvrnitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka štíhla
Russula gracillima
holubinka štíhlá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka šťúpla
Russula puellula
holubinka dceruščina
Jedlá huba

plávka tmavočervená
Russula atrorubens
holubinka tmavočervená
Nejedlá huba

plávka tmavopurpurová
Russula atropurpurea
holubinka černonachová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka topoľová
Russula clariana
holubinka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka trávomilná
Russula brevis
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka trávovozelená
Russula aeruginea
holubinka trávozelená
Jedlá huba

plávka úhľadná
Russula rosea
holubinka sličná
Nejedlá huba

plávka úzkobrvá
Russula stenotricha
holubinka úzkobrvá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka včasná
Russula nauseosa
holubinka raná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Velenovského
Russula velenovskyi
holubinka Velenovského
Výborná jedlá huba

plávka vínovočervená
Russula xerampelina
holubinka révová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vínovohnedá
Russula vinosobrunnea
holubinka vínově hnědá
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vínovopurpurová
Russula vinosopurpurea
holubinka vínově nachová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vínovoružová
Russula pseudoromellii
holubinka vínově růžová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka voňavá
Russula odorata
holubinka vonná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vonná
Russula fragrans
holubinka hořkomandlová libovonná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vráskavá
Russula pectinatoides
holubinka hřebínkatá
Nejedlá huba

plávka vysokohorská
Russula nana
holubinka vysokohorská
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Wernerova
Russula werneri
holubinka Wernerova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka zamatová
Russula amoenoides
holubinka sametová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka zelenkastá
Russula virescens
holubinka nazelenalá
Výborná jedlá huba

plávka zlatožltá
Russula aurea
holubinka zlatá
Výborná jedlá huba

plávka zlomocná
Russula sardonia
holubinka jízlivá
Nejedlá huba

plávka zrnitobunková
Russula melitodes
holubinka mednatá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka žlčová
Russula fellea
holubinka žlučová
Nejedlá huba

plávka žltnúca
Russula luteotacta
holubinka citlivá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka žltovýtrusná
Russula flavispora
holubinka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plesňovka klinčekovitá
Thelephora caryophyllea
plesňák karafiátový
Nejedlá huba

plesňovka zemná
Thelephora terrestris
plesňák zemní
Nejedlá huba

plesňovka zemná rozliata
Thelephora terrestris f. resupinata
-


Obrázok nie je k dispozícii
pleťovec obyčajný
Abortiporus biennis
různopórka pleťová
Nejedlá huba

pňovka fialovohnedá
Panellus violaceofulvus
pařezník fialovoplavý
Vzácna huba

pňovka obyčajná
Panellus stipticus
pařezník obecný
Nejedlá huba

podhríb
Tylopilus plumbeoviolaceus
hřib
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
podhríb žlčový
Tylopilus felleus
hřib žlučník
Nejedlá huba

podpňovka bezprsteňová
Armillaria socialis
václavka bezprstenná
Jedlá huba

podpňovka bledá
Armillaria borealis
václavka severská


Obrázok nie je k dispozícii
podpňovka drobná
Armillaria cepistipes
václavka cibulkotrěnná
Jedlá huba

podpňovka žltá
Armillaria gallica
václavka hlíznatá
Jedlá huba

pohárovka ohnivá
Caloscypha fulgens
krasočíška žlutá
Vzácna huba

poľnička močiarna
Agrocybe paludosa
polnička bažinná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
poľnička topoľová
Cyclocybe cylindracea
polnička topolová
Chránená huba

poľnička tvrdá
Agrocybe dura
polnička tuhá
Jedlá huba

poľnička včasná
Agrocybe praecox
polnička raná
Jedlá huba

poľnička vráskavá
Agrocybe erebia
polnička lysá


popolníček stlačený
Vascellum pratense
pýchavka stlačená
Jedlá huba

pórnatec Pouzarov
Rigidoporus pouzarii
pórnatice
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pórnatka hodvábna
Anomoporia bombycina
pórnatka bourcová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pórovníček oranžovkastý
Junghuhnia nitida
pórnatka krásnopórá


pošvovec čiernovláknitý
Volvariella volvacea
kukmák sklepní
Jedlá huba

pošvovec obyčajný
Volvariella gloiocephala
kukmák okázalý
Jedlá huba

pošvovec stromový
Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný
Nejedlá huba

pošvovec Taylorov
Volvariella taylorii
kukmák Tayloruv
Nejedlá huba

povlačník oranžový
Leucogyrophana mollusca
dřevomorka meruňková


povojník ružovohnedastý
Gloeocystidiellum lactescens
-


Obrázok nie je k dispozícii
povraznica širokolupeňová
Megacollybia platyphylla
penízovka širokolupenná
Jedovatá huba

práchnovček lekársky
Fomitopsis officinalis
verpáník lékařský
Chránená huba

práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
troudnatec pásovaný
Nejedlá huba

práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
troudnatec kopytovitý
Nejedlá huba

práškovka snehobiela
Pulvinula niveoalba
-


prášnica bradavičnatá
Lycoperdon perlatum
pýchavka obecná
Výborná jedlá huba

prášnica hruškovitá
Lycoperdon pyriforme
pýchavka hruškovitá
Jedlá huba

prilbička Abramsova
Mycena abramsii
helmovka raná
Nejedlá huba

prilbička červenoobrúbená
Mycena rubromarginata
helmovka červenobřitá


prilbička diskovitá
Mycena stylobates
-
Nejedlá huba

prilbička ihličková
Mycena acicula
helmovka jehličkovitá
Nejedlá huba

prilbička inovaťová
Mycena leptocephala
helmovka ojíněná
Nejedlá huba

prilbička krvavomliečna
Mycena haematopus
helmovka krvonohá
Nejedlá huba

prilbička kužeľovitá
Mycena metata
helmovka kuželovitá
Nejedlá huba

prilbička mliečna
Mycena galopus
helmovka mléčná
Nejedlá huba

prilbička mliečna temná
Mycena galopus var. nigra
helmovka bělomléčná
Nejedlá huba

prilbička modrastá
Mycena amicta
helmovka modravá


prilbička naklonená
Mycena inclinata
helmovka leponohá
Nejedlá huba

prilbička páchnuca
Mycena alcalina
helmovka louhová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
prilbička reďkovková
Mycena pura
helmovka ředkvičková
Jedovatá huba

prilbička ružovkastá
Mycena rosea
helmovka narůžovělá
Jedovatá huba

prilbička ružovolupeňová
Mycena galericulata
helmovka tuhonohá
Nejedlá huba

prilbička zúbkovaná
Mycena pelianthina
helmovka zoubkatá
Jedovatá huba

prilbička žltohlúbiková
Mycena renati
helmovka žlutonohá
Nejedlá huba

príživnica prášnicovitá
Asterophora lycoperdoides
rovetka pýchavkovitá
Nejedlá huba

psovka obyčajná
Mutinus caninus
psivka obecná
Nejedlá huba

pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
kornatec rozvitý
Nejedlá huba

rebrovička zavzdušnená
Arrhenia griseopallida
kalichovka bledošedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
riasnatka spálenisková
Plicaria carbonaria
-


rizinka zvlnená
Rhizina undulata
kořenitka nadmutá
Jedlá huba

rozpadavec dlabaný
Lycoperdon utriforme
pýchavka dlabaná
Jedlá huba

rozpadavec stopkatý
Lycoperdon excipuliforme
pýchavka palicovitá
Jedlá huba

rôsolovka lupeňovitá
Tremella foliacea
rosolovka listovitá
Nejedlá huba

rôsolovka parazitická
Tremella simplex
rosolovka parazitická
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
rôsolovka zlatožltá
Tremella mesenterica
rosolovka mozkovitá
Nejedlá huba

rubínovec obyčajný
Rubinoboletus rubinus
hřib (měďovník) rubínový
Chránená huba

ružovka vretenovitovýtrusná belavá
Rhodoscypha ovilla forma albida
-


rýdzik cigóriový
Lactarius helvus
ryzec hnědý
Jedovatá huba

rýdzik čiaškotvarý
Lactarius cyathuliformis
ryzec pohárkovitý


Obrázok nie je k dispozícii
rýdzik čiernozamatový
Lactarius lignyotus
ryzec černohlávek
Jedlá huba

rýdzik dubový
Lactarius quietus
ryzec dubový
Jedlá huba

rýdzik dymovosivý
Lactarius azonites
ryzec světlý
Nejedlá huba

rýdzik gáfrový
Lactarius camphoratus
ryzec kafrový
Nejedlá huba

rýdzik hnedastoružový
Lactarius flexuosus var. roseozonatus
ryzec zprohýbaný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
rýdzik hrdzavý
Lactarius fulvissimus
ryzec žlutohnědý
Nejedlá huba

rýdzik jablčný
Lactarius evosmus
ryzec jablečný
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
rýdzik jelšový
Lactarius obscuratus
ryzec olšový


rýdzik korenistý
Lactarius piperatus
ryzec peprný
Jedlá huba

rýdzik krátkohlúbikový
Lactarius acerrimus
ryzec krátkonohý
Nejedlá huba

rýdzik kravský
Lactarius torminosus
ryzec kravský
Nejedlá huba

rýdzik kruhovaný
Lactarius circellatus
ryzec habrový
Jedovatá huba

rýdzik kruhovaný<