Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Agaricomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Agaricuspečiarka
Agaricus aestivalispečiarka letnápečárka letní
Agaricus aestivalis var. venerispečiarka letná jarná
Agaricus albidoperonatus
Agaricus altipespečiarka dlhohlúbikovápečárka dlouhonohá
Agaricus annaepečiarka štíhlapečárka Annina
Agaricus aridicolapečárkovec písečný
Agaricus arvensispečiarka ovčiapečárka ovčí
Agaricus augustuspečiarka obrovskápečárka císařská
Agaricus benesiipečiarka Benešovapečárka Benešova
Agaricus bernardiipečiarka smradľavápečárka Bernardova
Agaricus bisporuspečiarka dvojvýtrusnápečárka dvouvýtrusná
Agaricus bisporus var. albiduspečiarka dvojvýtrusná belava
Agaricus bitorquispečiarka obyčajnápečárka opásaná
Agaricus bohusiipečiarka trsovitápečárka Bohusova
Agaricus bresadolanuspečiarka Romagnesihopečárka Romagnesiho
Agaricus campestrispečiarka poľnápečárka polní
Agaricus campestris var. campestrispečiarka poľná šupinkatá
Agaricus comtuluspečiarka malápečárka růžovolupenná
Agaricus cretaceuspečiarka kriedovážampión křídový
Agaricus cupreobrunneuspečiarkapečárka měďově hnědá
Agaricus depauperatuspečiarka Deylovapečárka Deylova
Agaricus dulciduluspečiarka sladkastápečárka purpurová
Agaricus essetteipečiarka hľuznatápečárka hlíznatá
Agaricus excellenspečiarka nádherná lesnápečárka honosná
Agaricus fuscofibrillosuspečiarka pavučinatápečárka tmavovláknitá
Agaricus haemorrhoidariuspečiarka krvavápečárka krvavá
Agaricus chionodermuspečiarka snehobielapečárka sněhobílá
Agaricus impudicuspečiarka hnedoškvrnitápečárka necudná
Agaricus iodosmuspečiarka jódovápečárka jodoformová
Agaricus langeipečiarka Langehopečárka Langeova
Agaricus lanipespečiarka vlnatápečárka vlnatá
Agaricus leucotrichuspečiarka kostrbatá
Agaricus litoralispečiarka Maškovapečárka Maškova
Agaricus luteomaculatuspečiarka okrovoškvrnitá
Agaricus macrocarpuspečiarka hrubá
Agaricus moelleripečiarkapečárka perličková
Agaricus moellerianuspečiarka
Agaricus niveolutescenspečiarka žltohľúzkatá
Agaricus osecanuspečiarka belostná
Agaricus pampeanuspečiarka pampovápečárka pampová
Agaricus phaeolepidotuspečiarka jarabičiapečárka koroptví
Agaricus pilatianuspečiarka Pilátovápečárka Pilátova
Agaricus porphyrizonpečiarka hnedopurpurovápečárka červenavá
Agaricus praeclaresquamosus var. praeclaresquamosuspečiarka perličkovápečárka perličková
Agaricus praeclaresquamosus var. terricolorpečiarka
Agaricus pseudopratensispečiarka menlivá
Agaricus semotuspečiarka fialovkastápečárka odlišná
Agaricus slovenicuspečiarka slovenská
Agaricus subfloccosuspečiarkapečárka vločkatá
Agaricus subperonatuspečiarka pareniskovápečárka opásaná
Agaricus sylvaticuspečiarka lesnápečárka lesní
Agaricus sylvicolapečiarka hájovápečárka hajní
Agaricus urinascenspečiarka nádhernápečárka statná
Agaricus vaporariuspečiarka humnovápečárka rumištní
Agaricus xanthodermuspečiarka páchnucapečárka zápašná
Agrocybe durapoľnička tvrdápolnička tuhá
Agrocybe erebiapoľnička vráskavápolnička lysá
Agrocybe paludosapoľnička močiarnapolnička bažinná
Agrocybe pediadespoľnička polguľovitápolnička polokulovitá
Agrocybe praecoxpoľnička včasnápolnička raná
Alnicola submelinoidessmeťovka jelšovákržatka olšinová
Alpova diplophloeusalpova
Alutaceodontia alutaceahyfodoncia kožovohnedastá
Amanita abietummuchotrávka tigrovaná jedľovámuchomůrka tygrovaná jedlová
Amanita argenteamuchotrávka muchomůrka
Amanita battarraemuchotrávka umbrovožltámuchomůrka žlutoolivová
Amanita beckerimuchotrávkamuchomůrka Beckerova
Amanita caesareamuchotrávka cisárskamuchomůrka císařka
Amanita ceciliaemuchotrávka chrastavámuchomůrka šupinatá
Amanita citrinamuchotrávka citrónovožltámuchomůrka citronová
Amanita citrina var. albamuchotrávka citrónovožltá bielamuchomůrka citrónová var. bílá
Amanita corylimuchotrávka
Amanita croceamuchotrávka oranžovámuchomůrka šafránová
Amanita curtipesmuchotrávkamuchomůrka krátkonohá
Amanita echinocephalamuchotrávka ostnatámuchomůrka ježohlavá
Amanita eliaemuchotrávka koreňujúcamuchomůrka Eliina
Amanita excelsamuchotrávka hrubámuchomůrka šedivka
Amanita flavescensmuchotrávka žltooranžovámuchomůrka žlutavá
Amanita franchetiimuchotrávka olivovohnedastámuchomůrka drsná
Amanita friabilismuchotrávka jelšovámuchomůrka olšová
Amanita fulvamuchotrávka plavohnedámuchomůrka plavá
Amanita gemmatamuchotrávka slamovožltámuchomůrka slámožlutá
Amanita lividopallescensmuchotrávkamuchomůrka šedožlutavá
Amanita magnivolvatamuchotrávka veľkopošvatámuchomůrka velkopochvá
Amanita maireimuchotrávka striebristámuchomůrka Maireho
Amanita muscariamuchotrávka červenámuchomůrka červená
Amanita muscaria var. aureolamuchotrávka červená holámuchomůrka červená zlatová
Amanita muscaria var. formosamuchotrávka červená pekná
Amanita muscaria var. guessowiimuchotrávka červená čižmičkatámuchomůrka žlutá
Amanita nivalismuchotrávka snežnámuchomůrka sněžná
Amanita ovoideamuchotrávka vajcovitámuchomůrka vejčitá
Amanita pachyvolvatamuchotrávkamuchomůrka
Amanita pantherinamuchotrávka tigrovanámuchomůrka tygrovaná
Amanita phalloidesmuchotrávka zelenámuchomůrka zelená
Amanita phalloides var. albamuchotrávka zelená biela
Amanita phalloides var. moraveciimuchotrávka zelená Moravcova
Amanita porphyriamuchotrávka porfýrovosivámuchomůrka porfyrová
Amanita regalismuchotrávka kráľovskámuchomůrka královská
Amanita rubescensmuchotrávka červenkastámuchomůrka růžovka
Amanita rubescens var. annulosulphureamuchotrávka červenkastá žltoprsteňovámuchomůrka růžovka sírožlutá
Amanita strobiliformismuchotrávka šiškovitámuchomůrka šiškovitá
Amanita submembranaceamuchotrávka sivopošvatámuchomůrka blanitá
Amanita torrendiimuchotrávka
Amanita vaginatamuchotrávka pošvatámuchomůrka pošvatá
Amanita vaginata subsp. urceolatamuchotrávka pošvatá škvrnitámuchomůrka pošvatá skvrnitá
Amanita vaginata var. albamuchotrávka pošvatá bielamuchomůrka pošvatá bílá
Amanita vernamuchotrávka bielamuchomůrka jarní
Amanita virosamuchotrávka končistámuchomůrka jízlivá
Amphinema byssoidesamphinéma pavučinkovitápavučiník třásnitý
Ampulloclitocybe clavipesstrmuľka kyjakovitástrmělka kyjonohá
Amylocorticium subincarnatumokrovec červenkastý
Amyloxenasma allantosporumamyloxenazma krivovýtrusná
Aphroditeola olidalíška voňaválištička vonná
Armillaria borealispodpňovka bledáváclavka severská
Armillaria cepistipespodpňovka drobnáváclavka cibulkotrěnná
Armillaria ectypapodpňovka mokraďováváclavka bažinná
Armillaria gallicapodpňovka žltáváclavka hlíznatá
Armillaria melleapodpňovka obyčajnáváclavka obecná
Armillaria nigropunctatapodpňovka bodkovaná
Armillaria ostoyaepodpňovka tmaváváclavka smrková
Armillaria socialispodpňovka bezprsteňováváclavka bezprstenná
Arrhenia acerosakalichovka špicatámecháček pozemní
Arrhenia auriscalpiumrebrovička obyčajnámecháček stopečkatý
Arrhenia discoroseakalichovka fialovoružovákalichovka lužní
Arrhenia epichysiumkalichovka drevnákalichovka šupinkatá
Arrhenia griseopallidarebrovička zavzdušnenákalichovka bledošedá
Arrhenia lobatarebrovička
Arrhenia obscuratakalichovka tmavákalichovka tmavá
Arrhenia oniscakalichovka čiernohnedákalichovka černohlavá
Arrhenia philonotiskalichovka vodnatá
Arrhenia retirugarebrovičkamecháček síťnatý
Arrhenia rusticakalichovka
Arrhenia spathulatarebrovička lopatkovitámecháček lopatkovitý
Arrhenia sphagnicolakalichovka rašelinníkovákalichovka rašeliníková
Aspidella praeclaramuchotrávka
Aspropaxillus lepistoidesčechratec stepnýběločechratka stepní
Asterophora lycoperdoidespríživnica prášnicovitárovetka pýchavkovitá
Asterophora parasiticapríživnica obyčajnárovetka cizopasná
Astraeus hygrometricushviezdovec vlahojavnýhvězdák vlhkoměrný
Astraeus koreanushviezdovec hvězdák
Astraeus morganiihviezdovechvězdák
Astraeus pteridishviezdovec hvězdák
Astraeus smithiihviezdovechvězdák
Athelia arachnoideaatéliakornatečka pavučinová
Athelia bombacinaatéliakornatečka válcovýtrusá
Athelia coprophilakristínia povrazcovákristinie bělavá
Athelia decipiensatélia obyčajnýkornatečka bělavá
Athelia epiphyllaatélia listovákornatečka obecná
Athelia fibulataatéliakornatečka přezkatá
Athelia niveaatélia nepukavákornatečka sněžná
Athelia salicumatélia vráskavejúcakornatečka vrbová
Atheniella adonisprilbička zorničkováhelmovka jitřenková
Atheniella flavoalbaprilbička žltobielahelmovka žlutobílá
Aureoboletus gentiliszlatohríb úhľadnýhřib pružný
Aureoboletus moravicussuchohríb moravskýsuchohřib moravský
Aureoboletus projectellushríb
Baeospora myosurapeniazka šiškovápenízečka drobnovýtrusá
Baeospora myriadophyllapeniazka ametystovápenízečka liláková
Baorangia emileorumhríb špinavoružovýhřib nádherný
Battarrea phalloidespiesočnatka hadovkovitábattarrovka pochvatá
Bolbitius coprophilushnojovecslzečník koprofilní
Bolbitius lacteushnojovecslzečník mléčný
Bolbitius pluteoideshnojovecslzečník štítovkovitý
Bolbitius psittacinushnojovecslzečník papouščí
Bolbitius reticulatushnojovec sieťkovanýslzečník síťnatý (síťkovaný)
Bolbitius titubanshnojovec žltýslzečník žloutkový
Bolbitius titubans var. olivaceushnojovecslzečník měnlivý
Boletinellus merulioideshríbovníkpodloubník
Boletus aereushríb bronzovýhřib bronzový
Boletus badiorufussuchohríb vresovýsuchohřib
Boletus betulicolahríb brezovýhřib březový
Boletus carpinaceushríb hrabovýhřib habrový
Boletus edulishríb smrekovýhřib smrkový
Boletus edulis var. arenariushríb smrekový šaštínskyhřib smrkový
Boletus edulis var. clavipeshríb smrekový kyjakovitýhřib žlutavý
Boletus ferrugineussuchohríb červenohnedýsuchohřib osmahlý
Boletus pachypushríb olivovožltýhřib kříšťovitý
Boletus pinophilushríb sosnovýhřib borový
Boletus reticulatushríb dubovýhřib dubový
Boletus speciosushríbhřib
Boletus subtomentosussuchohríb plstnatýsuchohřib plstnatý
Bonomyces sinopicusstrmuľka hnedočervenástrmělka štěničná
Bovista graveolensfúkavec poľnýprášivka polní
Bovista nigrescensfúkavec černejúciprášivka černavá
Bovista paludosafúkavec močiarnyprášivka bažinná
Bovista plumbeafúkavec sivýprášivka šedivá
Bovista polymorphafúkavec hnednúciprášivka letní
Bovista pusillafúkavec malýprášivka maličká
Bovista tomentosafúkavec žaludíkovýprášivka plstnatá
Buchwaldoboletus hemichrysusžltavechřib sírový
Buchwaldoboletus lignicolažltavec drevovýhřib dřevožijný
Buchwaldoboletus sphaerocephalusžltavec sírový
Butyriboletus appendiculatushríb príveskatýhřib přívěskatý
Butyriboletus fechtnerihríb striebristýhřib Fechtnerův
Butyriboletus fuscoroseushríb nádhernýhřib růžovník
Butyriboletus regiushríb kráľovskýhřib královský
Butyriboletus roseogriseushríb sivoružovýhřib šedorůžový
Butyriboletus subappendiculatushríb horskýhřib horský
Byssocorticium atrovirenspakôrovka olivovomodrápovučiník modrozelený
Byssocorticium caeruleumpakôrovka
Byssocorticium efibulatumpakôrovka neprackatá
Byssocorticium terrestrepakôrovka pozemná
Calathella eruciformis
Callistosporium luteo-olivaceummatovka tmavápenízovka olivová
Callistosporium pinicolamatovka
Caloboletus calopushríb červenýhřib kříšť
Caloboletus kluzakiihríb Kluzákovhřib Kluzákův
Caloboletus radicanshríb horkýhřib medotrpký
Calocybe gambosačírovnica májováčirůvka májovka
Calvatia candidarozpadavec bielyplešivka bělostná
Calvatia cretacearozpadavec tatranskýpýchavka tatranská (křídová)
Calvatia cyathiformisrozpadavec krehkýplešivka fialová
Calvatia giganteavatovec obrovskývatovec obrovský
Calyptella campanulaškľabôčkačíšoveček
Calyptella capulaškľabôčka žihľavováčíšoveček kápovitý
Camarophyllopsis atropunctaoblúkovka
Camarophyllopsis foetensoblúkovka páchnuca
Camarophyllopsis phaeophyllaoblúkovkavoskovečka
Camarophyllopsis schulzerioblúkovkavoskovečka Schulzerova
Cantharellopsis prescotiikališnica hrdzavejúcastrmělka bělavá
Cantharellula umbonatalíštička machovástrmělka mechová
Catathelasma imperialenáramkovka cisárskanáramkovitka císařská
Cellypha goldbachiikôrovček Goldbachov
Ceraceomyces eludensvoskovec
Ceraceomyces serpensvoskovec okrovohnedastývoskovec hnědnoucí
Ceraceomyces sublaevisvoskovec krémovývoskovec krémový
Cercopemyces rickeniivločnica agátovánáramkovitka Rickenova
Clavaria acutakyjačik kosáčikovitýkyjanka špičatá
Clavaria amoenoideskyjačikkyjanka
Clavaria argillaceakyjačikkyjanka hlínová
Clavaria atrofuscakyjačik
Clavaria falcatakyjačikkyjanka
Clavaria fragiliskyjačik lámavýkyjanka křehká
Clavaria fumosakyjačik zadymenýkyjanka zakouřená
Clavaria greletiikyjačik Gréletovkyjanka
Clavaria incarnatakyjačik pleťovýkyjanka masová
Clavaria messapicakyjačik jazykovitý
Clavaria pulleikyjačik
Clavaria roseakyjačikkyjanka
Clavaria stramineakyjačik slamovožltýkyjanka
Clavaria tenuipeskyjačikkyjanka
Clavaria zollingerikyjačik Zollingerovkyjanka Zollingerova
Clavulinopsis corniculatapakonárovka parôžkovitákyjovečka svazčitá
Clavulinopsis fusiformispakonárovka vretenovitákyjovečka vřetenovitá
Clavulinopsis helvolapakonárovka žltooranžovákyjovečka hnědavá
Clavulinopsis laeticolorpakonárovka úhľadnákyjovečka krásná
Clavulinopsis luteoalbapakonárovka žltobielakyjovečka žlutobílá
Clavulinopsis rufipespakonárovkakyjovečka
Clavulinopsis umbrinellapastrapačka hnedákuřinec
Clitocella fallaxmachovecrudoušek klamný
Clitocella mundulamachovec sivýrudoušek hořký
Clitocella popinalismachovec hnedosivýrudoušek rozpraskaný
Clitocybe agrestisstrmuľka poľná
Clitocybe alexandristrmuľka sivoplstnatástrmělka Alexandrova
Clitocybe alnetorumstrmuľka jelšová
Clitocybe amarescensstrmuľka nahorklá
Clitocybe augeanastrmuľka hnojová
Clitocybe barbularumstrmuľka
Clitocybe brumalisstrmuľka neskorástrmělka říjnová
Clitocybe candicansstrmuľka bielastrmělka bělostná
Clitocybe candidačechratec belostnýběločechratka bělostná
Clitocybe catinusstrmuľka miskovitá
Clitocybe costatastrmuľka rebernatástrmělka kosťovitá
Clitocybe diatretastrmuľka mäsovohnedástrmělka masová
Clitocybe ditopastrmuľka aromatickástrmělka aromatická
Clitocybe dryadicolastrmuľka driádkovástrmělka dryádková
Clitocybe elegantulastrmuľka pôvabná
Clitocybe ericetorumstrmuľka vresoviskovástrmělka pastvinná
Clitocybe font-queristrmuľka
Clitocybe fragransstrmuľka voňavástrmělka vonná
Clitocybe fuligineipesstrmuľka horkástrmělka tmavonohá
Clitocybe gibbastrmuľka lievikovitástrmělka nálevkovitá
Clitocybe gracilisstrmuľka krehká
Clitocybe harmajaestrmuľka Harmajova
Clitocybe hydrogrammastrmuľka
Clitocybe hygrophoroidesstrmuľka šťavnačkovitá
Clitocybe incilisstrmuľka prehĺbenástrmělka vyhloubená
Clitocybe inornatastrmuľka neúhľadnástrmělka nezdobná
Clitocybe metachroastrmuľka premenlivástrmělka středobarvá
Clitocybe nebularisstrmuľka inovaťovástrmělka mlženka
Clitocybe obsoletastrmuľka nenápadnástrmělka nepatrná
Clitocybe odorastrmuľka anízovástrmělka anýzka
Clitocybe olivaceobrunneastrmuľka olivovohnedá
Clitocybe phaeophthalmastrmuľka bublinatástrmělka vodopisná
Clitocybe phyllophilastrmuľka hrabankovástrmělka listomilná
Clitocybe radicellatastrmuľkastrmělka ojíněná
Clitocybe rivulosastrmuľka pásikavástrmělka odbarvená
Clitocybe robustastrmuľka statná
Clitocybe squamulosastrmuľka tmavošupinkatástrmělka šupinkatá
Clitocybe subalutaceastrmuľka kožovožltkastá
Clitocybe tornatastrmuľka zaokrúhlená
Clitocybe trulliformisstrmuľka riasnatá
Clitocybe truncicolastrmuľka
Clitocybe umbilicatastrmuľka pupkovitá
Clitocybe vibecinastrmuľka žliabkovanástrmělka žlábkovitá
Clitocybula abundansstrmuľník hojný
Clitocybula familiastrmuľník nakopenýtrhanka pospolitá
Clitocybula laceratastrmuľník strapkatýpenízovka dřipená
Clitopilus geminusmachovec obyčajnýrudoušek uťatý
Clitopilus hobsoniimachovka Hobsonovamechovka Hobsonova
Clitopilus prunulusmachovka obyčajnámechovka obecná
Clitopilus scyphoidesmachovka drobná
Clitopilus scyphoides f. reductusmachovka drobná mušľovitámechovka běloučká omezená
Clitopilus tilliimachovkamechovka
Collybia cirrhatapeniazovka štetinkatápenízovka
Collybia cookeipeniazovka Cookova
Collybia tuberosapeniazovka hľúzkovitápenízovka hlíznatá
Coniophora aridachrastavka tenkápopraška tenká
Coniophora fusisporachrastavka polovoľná
Coniophora olivaceachrastavka hnedoolivovápopraška olivová
Coniophora puteanachrastavka pivničnápopraška sklepní
Connopus acervatuspeniazovka nakopenápenízovka nahloučená
Conocybe aeruginosa
Conocybe ambiguakapucňovec červenookrový
Conocybe apalakapucňovec mliečnyčepičatka mléčná
Conocybe aporoskapucňovecčepičatka bezporá
Conocybe arrheniikapucňovec Arrheniovčepičatka Arrheniova
Conocybe brunneakapucňovec
Conocybe cyanopuskapucňovec
Conocybe deliquescenskapucňovec dažďomilnýčepičatka cihlová
Conocybe digitalinakapucňovec vlhkomilný
Conocybe dumetorumkapucňovec podkríkový
Conocybe fuscimarginatakapucňovec
Conocybe intermediakapucňovec prechodný
Conocybe juniana var. junianakapucňovecčepičatka hlavatá
Conocybe microsporakapucňovec drobnovýtrusný
Conocybe moserikapucňovec Moserovčepičatka Moserova
Conocybe percinctakapucňovec žltoprsteňový
Conocybe pseudopilosellakapucňovec chĺpkatohlúbikový
Conocybe pubescenskapucňovec páperistý
Conocybe rickenianakapucňovec Rickenovčepičatka Rickenova
Conocybe rostellatakapucňovec
Conocybe semiglobatakapucňovec polguľovitýčepičatka polokulovitá
Conocybe subovaliskapucňovec hľuzkovitýčepičatka oválná
Conocybe subpubescenskapucňovecčepičatka
Conocybe tenerakapucňovec útlyčepičatka útlá
Contumyces roselluskalichovkakalichovka
Coprinellus angulatushnojník mitrovitýhnojník bradavkatý
Coprinellus bisporushnojník dvojvýtrusnýhnojník
Coprinellus callinushnojník zväzkovitýhnojník
Coprinellus congregatushnojník nakopený
Coprinellus curtushnojník zrnitýhnojník
Coprinellus disseminatushnojník rozsiatyhnojník nasetý
Coprinellus domesticushnojník okrovýhnojník domácí
Coprinellus ellisiihnojník Ellisovhnojník
Coprinellus flocculosushnojník vločkatýhnojník vločkatý
Coprinellus heptemerushnojník margarétovitýhnojník
Coprinellus heterosetulosushnojníkhnojník
Coprinellus hiascenshnojník trsovitý
Coprinellus impatienshnojník zriasený
Coprinellus marculentushnojník hranatovýtrusnýhnojník
Coprinellus micaceushnojník ligotavýhnojník třpytivý
Coprinellus pellucidushnojník priesvitný
Coprinellus plagioporushnojník výstrednýhnojník
Coprinellus radianshnojník lúčovýhnojník paprskový
Coprinellus sassiihnojníkhnojník
Coprinellus subimpatienshnojníkhnojník
Coprinellus truncorumhnojník kmeňovýhnojník kmenový
Coprinellus velatopruinatushnojník belavovločkatýhnojník
Coprinellus xanthothrixhnojník blanitýhnojník žlutochlupý
Coprinopsis acuminatahnojník statný
Coprinopsis alnivorahnojník
Coprinopsis atramentariahnojník atramentovýhnojník inkoustový
Coprinopsis candidolanatahnojníkhnojník
Coprinopsis cinereahnojník mrvovýhnojník šedý
Coprinopsis cordisporahnojník zúbkatýhnojník
Coprinopsis echinosporahnojník kostrbatýhnojník ježatovýtrusný
Coprinopsis erythrocephalahnojník oranžovohrdzavýhnojník červenohlavý
Coprinopsis friesiihnojník Friesov
Coprinopsis gonophyllahnojník klenutýhnojník
Coprinopsis insignishnojník nápadnýhnojník význačný
Coprinopsis jonesiihnojník Jonesovhnojník
Coprinopsis kimuraehnojníkhnojník
Coprinopsis krieglsteinerihnojník Krieglsteinerovhnojník
Coprinopsis kubickaehnojník Kubičkovhnojník
Coprinopsis laaniihnojník ovinutýhnojník
Coprinopsis lagopideshnojník zdrsnenýhnojník zajícovitý
Coprinopsis lagopushnojník chlpatýhnojník zaječí
Coprinopsis lagopus var. vacillanshnojník chlpatý pažiťový
Coprinopsis macrocephalahnojník vyhŕňavýhnojník
Coprinopsis marcescibilisdrobuľka blanitá
Coprinopsis melanthinadrobuľkakřehutka černavá
Coprinopsis mitraesporahnojník dutinovýhnojník trvanlivý
Coprinopsis narcoticahnojník smradľavýhnojník
Coprinopsis niveahnojník snehobielyhnojník sněžný
Coprinopsis ochraceolanatahnojník zbrázdenýhnojník
Coprinopsis phaeosporahnojník
Coprinopsis picaceahnojník strakatýhnojník strakatý
Coprinopsis pseudofriesiihnojníkhnojník
Coprinopsis pseudoradiatahnojníkhnojník
Coprinopsis radiatahnojník hviezdičkovýhnojník
Coprinopsis radicanshnojník koreňujúcihnojník
Coprinopsis romagnesianahnojník Romagnesihohnojník Romagnesiho
Coprinopsis spilosporahnojník chrastavýhnojník
Coprinopsis stanglianahnojník Stanglovhnojník
Coprinopsis stercoreahnojník trusovýhnojník
Coprinopsis trisporahnojník trojvýtrusnýhnojník
Coprinopsis tuberosahnojníkhnojník hlíznatý
Coprinopsis urticicolahnojník stonkovýhnojník
Coprinus atramentarius var. soboliferushnojník atramentový šupinatýhnojník inkoustový hlízovitý
Coprinus bellulushnojník útlučký
Coprinus bipellishnojníkhnojník
Coprinus candidatushnojník poprášenýhnojník
Coprinus cardiasporushnojník srdcovitovýtrusnýhnojník
Coprinus comatushnojník obyčajnýhnojník obecný
Coprinus cortinatushnojník pavučinkový
Coprinus doveriihnojník Doveriho
Coprinus ephemeroideshnojník prstienkovýhnojník
Coprinus foetidellushnojník páchnucihnojník
Coprinus patouillardiihnojník Patouillardovhnojník
Coprinus saccharinushnojník pocukrenýhnojník klamný
Coprinus silvaticushnojník lesnýhnojník lesní
Coprinus sterquilinushnojník smetiskovýhnojník smetištní
Coprinus strossmayerihnojník Strossmayerov
Cortinarius aberranspavučinovec odchylnýpavučinec
Cortinarius abiegnuspavučinovec jedľovýpavučinec
Cortinarius abietinuspavučinovec jedlinový
Cortinarius abjectuspavučinovec biednypavučinec
Cortinarius acetosuspavučinovec kyslovonnýpavučinec kyselý
Cortinarius aciculisporuspavučinovec pichľavovýtrusnýpavučinec
Cortinarius acutorumpavučinovec naostrený
Cortinarius acutovelatuspavučinovec zahrotený
Cortinarius acutuspavučinovec končistýpavučinec hrotitý
Cortinarius adalbertiipavučinovec Adalbertovpavučinec Vojtěchův
Cortinarius adalbertii var. turrituspavučinovec Adalbertov tmavý
Cortinarius adustorimosuspavučinovec rozpukaný
Cortinarius adustuspavučinovec dymovohnedýpavučinec
Cortinarius aereuspavučinovec bronzový
Cortinarius agathosmuspavučinovec voňajúcipavučinec
Cortinarius ahsiipavučinovec vysokohorský
Cortinarius ainsworthiipavučinovec Ainsworthov
Cortinarius albiduspavučinovec belavýpavučinec
Cortinarius alboamarescenspavučinovec horknúcipavučinec
Cortinarius alboambituspavučinovec bielookrajovýpavučinec
Cortinarius albocyaneuspavučinovec bielomodrastýpavučinec
Cortinarius alborufescenspavučinovec bledohrdzavýpavučinec
Cortinarius albovariegatuspavučinovec strakatýpavučinec
Cortinarius alboviolaceuspavučinovec bledofialovýpavučinec bělofialový
Cortinarius alcalinophiluspavučinovec žltodužinovýpavučinec
Cortinarius allutuspavučinovec malýpavučinec kožobarvý
Cortinarius alnetorumpavučinovec hnedastosivýpavučinec olšový
Cortinarius altipespavučinovec vysokohlúbikovýpavučinec
Cortinarius alutaceopallenspavučinovec kožovobledýpavučinec
Cortinarius amarocaerulescenspavučinovec tmavobelasýpavučinec
Cortinarius americanuspavučinovec americkýpavučinec americký
Cortinarius amici-meipavučinovec priateľský
Cortinarius amoenolenspavučinovec mirabelkovýpavučinec mirabelkový
Cortinarius anfractoidespavučinovec pokrivený
Cortinarius angelesianuspavučinovec šiškovitýpavučinec šiškovitý
Cortinarius angulosuspavučinovec bavorskýpavučinec bavorský
Cortinarius anisochrouspavučinovec nerovnofarebnýpavučinec
Cortinarius annae-maritaepavučinovec Annamaritin pavučinec
Cortinarius annulatuspavučinovec prsteňovýpavučinec
Cortinarius anomalelluspavučinovec spanilý
Cortinarius anomalo-ochrascenspavučinovec neobvyklýpavučinec odchylný
Cortinarius anomaluspavučinovec opásanýpavučinec odchylný
Cortinarius anomalus var. campestrispavučinovec pasienkovýpavučinec
Cortinarius anomalus var. lepidopuspavučinovec vráskavý
Cortinarius anthracinuspavučinovec krvavočervenýpavučinec krvavočervený
Cortinarius appenninipavučinovec apeninskýpavučinec
Cortinarius aprinuspavučinovec žilkovanýpavučinec
Cortinarius aptecohaerenspavučinovec priliehavýpavučinec
Cortinarius araneosovolvatuspavučinovec pavučinopošvový
Cortinarius arcanuspavučinovec skrytýpavučinec
Cortinarius arcuatorumpavučinovec oranžovohnedýpavučinec fialovolemý
Cortinarius argentatuspavučinovec postriebrenýpavučinec stříbřitý
Cortinarius argutiformispavučinovec pôvabnýpavučinec
Cortinarius argutuspavučinovec hnedastýpavučinec bledavý
Cortinarius armeniacuspavučinovec marhuľovožltýpavučinec meruňkový
Cortinarius armeniacus var. poecilopuspavučinovec zvláštnohlúbikový
Cortinarius armillatuspavučinovec červenopásovýpavučinec náramkovitý
Cortinarius aromaticuspavučinovec aromatickýpavučinec
Cortinarius arquatuspavučinovec vrtidlovitýpavučinec obloukovitý
Cortinarius arvalispavučinovec poľnýpavučinec
Cortinarius aspiluspavučinovec malovýtrusnýpavučinec
Cortinarius assiduuspavučinovec usadlýpavučinec
Cortinarius atrocoeruleuspavučinovec tmavomodrýpavučinec klamný tmavomodrý
Cortinarius atrovirenspavučinovec kopytníkovýpavučinec zelený
Cortinarius auraepavučinovec Aurin
Cortinarius aurantiobasalispavučinovec oranžovobázovýpavučinec
Cortinarius aurantionapuspavučinovec zlatistohlúbikový
Cortinarius aurantiosplendiduspavučinovec oranžovolesklýpavučinec
Cortinarius aurantiotinctuspavučinovec oranžovookrovýpavučinec
Cortinarius aureobtususpavučinovec otupený
Cortinarius aureomyceliosuspavučinovec zlatomycéliový
Cortinarius aureopulverulentuspavučinovec žltozávojovýpavučinec žlutoslizký
Cortinarius avellaneocoeruleuspavučinovec lieskovcovohnedý
Cortinarius azureovelatuspavučinovec modropavučinovýpavučinec modropavučinatý
Cortinarius azureuspavučinovec azúrovýpavučinec azurový
Cortinarius badioflammeuspavučinovec žíhanohnedý
Cortinarius badioflavuspavučinovec okrovožltýpavučinec
Cortinarius badiolaevispavučinovec gaštanovohladkýpavučinec
Cortinarius balaustinuspavučinovec ohnivolupeňovýpavučinec ohnivolupenný
Cortinarius balteatialutaceuspavučinovec kožovožltýpavučinec
Cortinarius balteatoalbuspavučinovec hnedoškvrnitýpavučinec kávově bílý
Cortinarius balteatocumatilispavučinovec fialovookrajovýpavučinec hnědofialový
Cortinarius balteatuspavučinovec zavalitýpavučinec statný
Cortinarius balteatus var. balteatuspavučinovec prepásaný
Cortinarius barbarorumpavučinovec barbarskýpavučinec
Cortinarius basiroseuspavučinovec ružovkastý
Cortinarius batailleipavučinovec Batailleovpavučinec Batailleův
Cortinarius betuletorumpavučinovec podbrezovýpavučinec
Cortinarius betulinuspavučinovec brezovýpavučinec březový
Cortinarius biformispavučinovec dvojtvárnypavučinec dvoutvarý
Cortinarius biformis var. rubustiorpavučinovec dvojtvárny pevnýpavučinec
Cortinarius biveloidespavučinovec dvojzávojovýpavučinec
Cortinarius biveluspavučinovec závojnatýpavučinec dvojzávojný
Cortinarius blattoipavučinovec Blattov
Cortinarius bohemicus f. bohemicuspavučinovec český tenkovýtrusný
Cortinarius bolarispavučinovec červenošupinatýpavučinec červenošupinný
Cortinarius boletiformispavučinovec hríbotvarý
Cortinarius bongardiodorpavučinovec Bongardov
Cortinarius boniipavučinovec Bonovpavučinec
Cortinarius boreotrichuspavučinovec poloplstnatýpavučinec
Cortinarius boulderensispavučinovec boulderskýpavučinec
Cortinarius bovinasterpavučinovec kravincový pavučinec
Cortinarius bovinatuspavučinovec hovädzípavučinec
Cortinarius bovinelluspavučinovec teľacípavučinec
Cortinarius bovinuspavučinovec kravskýpavučinec
Cortinarius brevisporuspavučinovec krátkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius brunneiaurantiuspavučinovec pomarančovohnedýpavučinec
Cortinarius brunneifoliuspavučinovec hnedolupeňovýpavučinec
Cortinarius brunneocalcariuspavučinovec čiernobodkovaný
Cortinarius brunneocarpus var. microsporuspavučinovec holohnedý drobnovýtrusný
Cortinarius brunneofulvuspavučinovec hnedožltý
Cortinarius brunneogriseuspavučinovec sivohnedýpavučinec
Cortinarius brunneovernuspavučinovec jarnýpavučinec
Cortinarius brunneuspavučinovec tmavohnedýpavučinec brunátný
Cortinarius bulbosoidespavučinovec hľuzovitý
Cortinarius bulliardiipavučinovec Bulliardovpavučinec Bulliardův
Cortinarius caerulescenspavučinovec modrýpavučinec modrý
Cortinarius caesiocanescenspavučinovec modrastosivýpavučinec modrošedý
Cortinarius caesiocortinatuspavučinovec sivomodrozávojovýpavučinec modrozávojový
Cortinarius caesiocyaneuspavučinovec tyrkysovosivýpavučinec
Cortinarius caesiogriseuspavučinovec modrosivýpavučinec modrošedý
Cortinarius caesiophylloidespavučinovec modrosivolupeňovýpavučinec
Cortinarius caesiostramineuspavučinovec sivoslamovýpavučinec sivoslámový
Cortinarius cageipavučinovec dvojfarebnýpavučinec
Cortinarius callisteuspavučinovec oranžovožltýpavučinec žlutooranžový
Cortinarius callochrouspavučinovec zlatistýpavučinec lepobarvý
Cortinarius camphoratuspavučinovec gáfrovýpavučinec kafrový
Cortinarius camptorospavučinovec dvojvonnýpavučinec
Cortinarius canabarbapavučinovec sivopavučinovýpavučinec vlhkomilný
Cortinarius candelarispavučinovec vretenovitohlúbikovýpavučinec parabolický
Cortinarius caninoidespavučinovec psovitýpavučinec
Cortinarius caninuspavučinovec psípavučinec psí
Cortinarius caperatuspavučinovec inovaťovýsluka svrasklá
Cortinarius carbonipespavučinovec hrdzavohnedý
Cortinarius casimiripavučinovec Kazimírovpavučinovec pestrotřenný
Cortinarius castaneoduracinuspavučinovec gaštanovotvrdýpavučinec
Cortinarius castaneoidespavučinovec svetlogaštanovýpavučinec
Cortinarius castaneuspavučinovec gaštanovýpavučinec kaštanový
Cortinarius causticuspavučinovec horkýpavučinec přibledlý
Cortinarius causticus var. tenuisporuspavučinovec úzkovýtrusný
Cortinarius cavipespavučinovec dutonohýpavučinec
Cortinarius cedriolenspavučinovec cédrovovonnýpavučinec
Cortinarius cephalixuspavučinovec zrnitýpavučinec hlenohlavý
Cortinarius cephalixus var. subopimatispavučinovec zrnitý štíhlovýtrusný pavučinec hlenohlavý -
Cortinarius cicindelapavučinovec výraznýpavučinec
Cortinarius cinnabarinuspavučinovec rumelkovýpavučinec rumělkový
Cortinarius cinnamomeoluteuspavučinovec škoricovožltkastýpavučinec skořicověžlutý
Cortinarius cinnamomeuspavučinovec škoricovýpavučinec skořicový
Cortinarius cinnamoviolaceuspavučinovec škoricovofialovýpavučinec -
Cortinarius circinanspavučinovec okrúhlypavučinec
Cortinarius citrinuspavučinovec citrónovožltýpavučinec citrónobarvý
Cortinarius clandestinuspavučinovec tajomnýpavučinec
Cortinarius claricolorpavučinovec svetlofarebnýpavučinec světlobarvý
Cortinarius claricolor var. subturmalispavučinovec striebristookrajovýpavučinec
Cortinarius clarobaltoidespavučinovec svetlopieskovýpavučinec
Cortinarius cliduchuspavučinovec kľúčovýpavučinec
Cortinarius cohabitanspavučinovec hnedýpavučinec
Cortinarius collinituspavučinovec plavooranžovýpavučinec plavooranžový
Cortinarius collocandoidespavučinovec sľudovobelavýpavučinec
Cortinarius comparpavučinovec fialovohlúbikovýpavučinec stejný
Cortinarius compar f. comparpavučinovec podvojnýpavučinec
Cortinarius comptuluspavučinovec uhladenýpavučinec -
Cortinarius confirmatuspavučinovec potvrdenýpavučinec
Cortinarius congeminuspavučinovec nehojný
Cortinarius conicoidespavučinovec kužeľovitýpavučinec
Cortinarius conicosordescenspavučinovec špinavohrboľovýpavučinec
Cortinarius conicuspavučinovec kužeľovýpavučinec
Cortinarius coniferarumpavučinovec ihličnanovýpavučinec lepobarvý
Cortinarius conterminuspavučinovec hraničnýpavučinec
Cortinarius corrosuspavučinovec hrdzavookrovýpavučinec vyhlodaný
Cortinarius cotoneipespavučinovec bavlnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius cotoneuspavučinovec bavlnovýpavučinec vlnatý
Cortinarius crassuspavučinovec tučnýpavučinec tlustomasý, pavučinec tlustý
Cortinarius cremeolanigerpavučinovec tenkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius croceocoeruleuspavučinovec klinovitýpavučinec modrošafránový
Cortinarius croceoconuspavučinovec hrotitýpavučinec měďový
Cortinarius croceuspavučinovec šafranovýpavučinec šafránový
Cortinarius crystallinuspavučinovec sklovitý
Cortinarius cumatilispavučinovec lilavomodrýpavučinec modrolilákvý
Cortinarius cuprescenspavučinovec medenohnedý
Cortinarius cyanitespavučinovec modrastýpavučinec modravý
Cortinarius cyanites var. brevisporuspavučinovec modrastý krátkovýtrusnýpavučinec modravý
Cortinarius cyanobasalispavučinovec modrastokoreňovýpavučinec -
Cortinarius cyanopuspavučinovec modrohlúbikovýpavučinec modronohý
Cortinarius damascenoidespavučinovec damaškový
Cortinarius damascenuspavučinovec zrastavýpavučinec -
Cortinarius daulnoyaepavučinovec hrdzavýpavučinec
Cortinarius deceptivoidespavučinovec klamlivýpavučinec
Cortinarius decipienspavučinovec čiernohrboľovýpavučinec zaniklý
Cortinarius decoloratuspavučinovec odfarbenýpavučinec
Cortinarius decurtatuspavučinovec krátkohlúbikovýpavučinec
Cortinarius delibutuspavučinovec žltookrovýpavučinec natřený
Cortinarius depexuspavučinovec učesanýpavučinec
Cortinarius depressuspavučinovec vtlačenýpavučinec -
Cortinarius detonsuspavučinovec obstrihanýpavučinec
Cortinarius detudispavučinovec zníženýpavučinec
Cortinarius diabolicuspavučinovec diabolskýpavučinec
Cortinarius diasemospermuspavučinovec zreteľnovýtrusnýpavučinec
Cortinarius diasemospermus var. leptospermuspavučinovec zreteľnovýtrusný úzkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius dibaphuspavučinovec pestrýpavučinec namodralý
Cortinarius dilutuspavučinovec vyblednutýpavučinec hlínově hnědý
Cortinarius dionysaepavučinovec múčnovonnýpavučinec šedomodravý
Cortinarius dionysae f. olivaceuspavučinovec Dionýzov
Cortinarius diosmuspavučinovec pavučinec
Cortinarius disjungenduspavučinovec širokolupeňovýpavučinec
Cortinarius dissensiopavučinovec nezhodný
Cortinarius dissidenspavučinovec disidentskýpavučinec
Cortinarius distanspavučinovec vzdialenýpavučinec
Cortinarius divulgatuspavučinovec rozšírenýpavučinec
Cortinarius dolabratoidespavučinovec sekerovitýpavučinec
Cortinarius dolabratuspavučinovec hnedobielypavučinec
Cortinarius duracinobtususpavučinovec tvrdotupý
Cortinarius duracinuspavučinovec tvrdkastýpavučinec natvrdlý
Cortinarius duruspavučinovec tvrdýpavučinec
Cortinarius ectypuspavučinovec šupinatýpavučinec
Cortinarius effictuspavučinovec striebristofialovýpavučinec
Cortinarius elatiorpavučinovec veľkýpavučinec veliký
Cortinarius elatuspavučinovec vznešenýpavučinec
Cortinarius elegantiorpavučinovec úhľadnýpavučinec elegantní
Cortinarius elegantior var. eduliformispavučinovec hríbovitýpavučinec
Cortinarius elegantior var. elegantiorpavučinovec elegantný
Cortinarius elegantissimuspavučinovec bukovýpavučinec zlatonohý
Cortinarius eliaepavučinovec Eliasovpavučinec
Cortinarius emarginatuspavučinovec vyštrbený
Cortinarius emollituspavučinovec zmäkčenýpavučinec žilkovaný
Cortinarius epipoleuspavučinovec lepkavýpavučinec lepkavý
Cortinarius epsomiensispavučinovec epsomský
Cortinarius erubescenspavučinovec začervenenýpavučinec
Cortinarius erugatuspavučinovec drsnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius erythrinuspavučinovec gaštanovohnedýpavučinec červenokaštanový
Cortinarius eucaeruleuspavučinovec jasnomodrýpavučinec zářivě fialový
Cortinarius eufulmineus var. testudineuspavučinovec živofarebný korytnačí
Cortinarius eumarginatuspavučinovec peknelemovanýpavučinec
Cortinarius eumorphuspavučinovec driečnypavučinec
Cortinarius eustriatuluspavučinovec pruhovaný
Cortinarius everniuspavučinovec strebavýpavučinec blankytný
Cortinarius fagetorumpavučinovec bučinovýpavučinec
Cortinarius fasciatuspavučinovec špicatýpavučinec zašpičatělý
Cortinarius fervidoidespavučinovec sálavýpavučinec
Cortinarius ferviduspavučinovec ohňovýpavučinec ohňobavý
Cortinarius fibrosipespavučinovec vláknitohlúbikovýpavučinec
Cortinarius fibulatobtususpavučinovec štíhlotupý
Cortinarius fidelispavučinovec veľkovýtrusnýpavučinec
Cortinarius finitimuspavučinovec podobnýpavučinec
Cortinarius flabelluspavučinovec vejárovitýpavučinec plevnatý
Cortinarius flavivelatuspavučinovec žltkastoplachtičkovýpavučinec
Cortinarius flexipespavučinovec muškátovýpavučinec pelargoniový
Cortinarius flexipes var. flexipespavučinovec pružnýpavučinec pelargoniový
Cortinarius flos-paludispavučinovec bažinovýpavučinec
Cortinarius fraternuspavučinovec bratský
Cortinarius fucatophylluspavučinovec škvrnitolupeňovýpavučinec
Cortinarius fulgenspavučinovec skvelýpavučinec skvělý
Cortinarius fuligineofoliuspavučinovec sadzovolupeňovýpavučinec
Cortinarius fulminoidespavučinovec vyžarujúcipavučinec nejzářivější
Cortinarius fulvaureuspavučinovec hnedozlatýpavučinec žlutohnědý
Cortinarius fulvescenspavučinovec plavočervenýpavučinec naplavělý
Cortinarius fulvo-ochrascenspavučinovec sivohnedastýpavučinec skvrnatý
Cortinarius fulvocitrinuspavučinovec sivocitrónovýpavučinec
Cortinarius fulvoisabellinuspavučinovec plavohnedýpavučinec
Cortinarius furtimornatuspavučinovec strohý
Cortinarius furvolaesuspavučinovec neblahý
Cortinarius fuscescenspavučinovec tmavohnednúcipavučinec
Cortinarius fuscobovinasterpavučinovec krémovohnedý
Cortinarius fuscoperonatuspavučinovec tigrovanýpavučinec
Cortinarius fuscovelatuspavučinovec hnedozávojovýpavučinec
Cortinarius gentilispavučinovec šafranovohnedýpavučinec příbuzný
Cortinarius genuinuspavučinovec dedičný
Cortinarius geophiluspavučinovec ílovolupeňovýpavučinec
Cortinarius glandicolorpavučinovec žaluďovýpavučinec žaludový
Cortinarius glaucopoidespavučinovec nadvinutý
Cortinarius glaucopuspavučinovec premenlivýpavučinec sivonohý
Cortinarius glaucopus var. glaucopuspavučinovec orechovohnedýpavučinec
Cortinarius glaucopus var. olivaceuspavučinovec premenlivý olivovýpavučinec
Cortinarius glaucopus var. submagicuspavučinovec premenlivý hrdzavý
Cortinarius globisporuspavučinovec guľatovýtrusnýpavučinec
Cortinarius griseocarneuspavučinovec sivodužinovýpavučinec
Cortinarius griseofuscescenspavučinovec sivohnednúci
Cortinarius griseoluriduspavučinovec sivookrovýpavučinec
Cortinarius gymnopuspavučinovec holohlúbikovýpavučinec
Cortinarius haasiipavučinovec Haasovpavučinec Haasův
Cortinarius helodespavučinovec mokrinový
Cortinarius helvelloidespavučinovec vláknitošupinkatýpavučinec chřapáčovitý
Cortinarius helvoluspavučinovec bieloprsteňovýpavučinec hnědavý
Cortinarius hemitrichuspavučinovec plstnatýpavučinec plstnatý
Cortinarius hemitrichus f. improceruspavučinovec nízky
Cortinarius herbarumpavučinovec trávovonný
Cortinarius herculeus f. herculeuspavučinovec zdatnýpavučinec
Cortinarius hercynicuspavučinovec hercýnskypavučinec hercynský
Cortinarius hiemispavučinovec zimný
Cortinarius hinnuleoscituspavučinovec sivoškoricovýpavučinec
Cortinarius hinnuleovelatuspavučinovec jelenípavučinec
Cortinarius hinnuleuspavučinovec zemitýpavučinec kolouší
Cortinarius hinnuleus var. favreanuspavučinovec tupovypuklý
Cortinarius hinnuloidespavučinovec jelenčípavučinec
Cortinarius hoffmanniipavučinovec Hoffmannovpavučinec
Cortinarius humicolapavučinovec humusovýpavučinec humusový
Cortinarius humolenspavučinovec potuchnutýpavučinec
Cortinarius huronensispavučinovec močiarnypavučinec temný
Cortinarius huronensis var. huronensispavučinovec machovýpavučinec temný
Cortinarius chamaesalicispavučinovec béžovohnedýpavučinec
Cortinarius chrysolituspavučinovec rašeliniskovýpavučinec
Cortinarius ignipespavučinovec žltohnedýpavučinec
Cortinarius illepiduspavučinovec nevkusnýpavučinec
Cortinarius illibatuspavučinovec čistýpavučinec namazaný
Cortinarius illuminuspavučinovec prevlhnutýpavučinec
Cortinarius imbutoidespavučinovec pijavý
Cortinarius imbutuspavučinovec navlhčenýpavučinec
Cortinarius impennispavučinovec špinavohnedýpavučinec špinavě hnědý
Cortinarius impennoidespavučinovec hlinovohnedýpavučinec
Cortinarius imperialispavučinovec cisárskypavučinec
Cortinarius impolituspavučinovec neuhladený
Cortinarius infractuspavučinovec olivovýpavučinec olivový
Cortinarius infractus f. olivelluspavučinovec žltoolivovýpavučinec olivový
Cortinarius infractus f. subhygrophanuspavučinovec nasiakavý
Cortinarius inolenspavučinovec nevoňavýpavučinec
Cortinarius inolens var. parvinolenspavučinovec nevoňavý malýpavučinec
Cortinarius insignibulbuspavučinovec výraznohľuzovýpavučinec
Cortinarius integerrimuspavučinovec modroslizovýpavučinec modroslizký
Cortinarius intentuspavučinovec napnutýpavučinec
Cortinarius iuniipavučinovec júnový
Cortinarius jacobi-langeipavučinovec Jakoba Langeho
Cortinarius jasmineuspavučinovec jazmínový
Cortinarius joguetiipavučinovec sladkovonnýpavučinec sladkovonný
Cortinarius juranuspavučinovec jurskýpavučinec
Cortinarius kauffmanianuspavučinovec Kauffmanov
Cortinarius killermanniipavučinovec Killermannov
Cortinarius laceratomarginatuspavučinovec rozpukanoobrúbený
Cortinarius lacustrispavučinovec záplavovýpavučinec
Cortinarius lanigerpavučinovec bielopásavýpavučinec vlnonosný
Cortinarius largoidespavučinovec širšípavučinec
Cortinarius larguspavučinovec mäsitýpavučinec masitý
Cortinarius lateritiuspavučinovec tehlový
Cortinarius latuspavučinovec širokýpavučinec široký
Cortinarius lebretoniipavučinovec Lebretonovpavučinec
Cortinarius lepidopuspavučinovec šupinkatohlúbikovýpavučinec
Cortinarius lepiduspavučinovec peknýpavučinec
Cortinarius leucophanespavučinovec bledýpavučinec
Cortinarius leucopuspavučinovec bielohlúbikovýpavučinec bělonohý
Cortinarius lignicolapavučinovec drevnýpavučinec dřevní
Cortinarius limoniuspavučinovec žltooranžovýpavučinec citronový
Cortinarius livido-ochraceuspavučinovec neveľkýpavučinec veliký
Cortinarius lividoviolaceuspavučinovec živofialovýpavučinec olovově fialový
Cortinarius lucandiipavučinovec Lucandov
Cortinarius lucorumpavučinovec hájovýpavučinec hájový
Cortinarius lustratuspavučinovec svetlýpavučinec
Cortinarius luteoallutuspavučinovec žltkastohlinovýpavučinec
Cortinarius luteoimmarginatuspavučinovec žltkastookrajovýpavučinec žlutělemovaný
Cortinarius magicuspavučinovec magickýpavučinec kouzelný
Cortinarius maireipavučinovec Maireovpavučinec Maireův
Cortinarius majusculuspavučinovec tučnonohýpavučinec
Cortinarius malachioidespavučinovec purpurovolupeňovýpavučinec
Cortinarius malachiuspavučinovec malachitovýpavučinec malachitový
Cortinarius malicoriuspavučinovec granátovýpavučinec oranžovolupenný
Cortinarius malicorius var. rubrophylluspavučinovec rumelkovolupeňový
Cortinarius mattiaepavučinovec Mattiovpavučinec
Cortinarius meinhardiipavučinovec Meinhardovpavučinec Meinhardův
Cortinarius melanotuspavučinovec šupinkatýpavučinec
Cortinarius melitosarxpavučinovec medovožltý
Cortinarius melleifolius var. basiluteuspavučinovec medovohrdzavý
Cortinarius melleopallenspavučinovec medovohnedýpavučinec medobledý
Cortinarius melliolenspavučinovec medovonnýpavučinec
Cortinarius methecticuspavučinovec bacuľatý
Cortinarius microspermuspavučinovec drobnovýtrusný
Cortinarius millaresensispavučinovec millaresský
Cortinarius milvinicolorpavučinovec jastrabí
Cortinarius milvinoidespavučinovec jastrabnýpavučinec
Cortinarius moenne-loccoziipavučinovec pošvatýpavučinec pochvatý
Cortinarius mucifluoidespavučinovec mokvajúcipavučinec
Cortinarius mucifluuspavučinovec mokvavýpavučinec mokvavý
Cortinarius mucosoamarissimuspavučinovec horkoslizký
Cortinarius mucosuspavučinovec slizkýpavučinec slizký
Cortinarius multiformispavučinovec mnohotvárnypavučinec mnohotvárný
Cortinarius multiformis var. baliuspavučinovec tarkavý
Cortinarius multiformiumpavučinovec menlivý
Cortinarius multivaguspavučinovec nestálypavučinec
Cortinarius murinascenspavučinovec myšací
Cortinarius nanceiensispavučinovec nancyjskýpavučinec nancynský
Cortinarius napuspavučinovec repový
Cortinarius nauseosmuspavučinovec protivnýpavučinec
Cortinarius nemorensispavučinovec listnáčovýpavučinec hájní
Cortinarius neofurvolaesuspavučinovec tizianovýpavučinec
Cortinarius nigrocuspidatuspavučinovec černastohrboľovýpavučinec
Cortinarius nitenspavučinovec štíhlovýtrusnýpavučinec
Cortinarius niveotraganuspavučinovec bielocapí
Cortinarius nolaneiformispavučinovec zvonkový
Cortinarius norvegicuspavučinovec nórskypavučinec
Cortinarius nothoraphanoidespavučinovec nepravý
Cortinarius nothosaniosuspavučinovec hnilobný
Cortinarius obscurocyaneuspavučinovec temnomodrýpavučinec olivový -
Cortinarius obtususpavučinovec rozstrapkanýpavučinec tupý
Cortinarius occidentalispavučinovec západnýpavučinec
Cortinarius occidentalis var. obscuruspavučinovec západný temnýpavučinec
Cortinarius odoriferpavučinovec anízovýpavučinec anýzový
Cortinarius oenochelispavučinovec vínovolupeňovýpavučinec
Cortinarius ohlonepavučinovec ohlonskýpavučinec
Cortinarius ochraceoleoninus f. parvisemenpavučinovec okrovožltkastý malovýtrusný
Cortinarius ochraceoplicatuspavučinovec hrdzavoriasnatýpavučinec
Cortinarius ochroleucoidespavučinovec okrovobelavý
Cortinarius ochroleucuspavučinovec lieskový
Cortinarius ochrophylluspavučinovec okrovolupeňový
Cortinarius olearioidespavučinovec zlatooranžovýpavučinec hnědožlutý
Cortinarius olidoamaruspavučinovec horkastovoňavýpavučinec
Cortinarius olidoamarus f. olidoamaruspavučinovec horkastopáchnuci
Cortinarius olidoamethysteuspavučinovec sivoolivovýpavučinec
Cortinarius olidovolvatuspavučinovec fúzatopošvovýpavučinec
Cortinarius oliduspavučinovec jarabatýpavučinec páchnoucí
Cortinarius olivaceofuscuspavučinovec olivovohnedýpavučinec olivově hnědý
Cortinarius olivascenspavučinovec zelenejúcipavučinec
Cortinarius olivascens var. langeanuspavučinovec Langeho
Cortinarius olivascentiumpavučinovec olivovohrdzavýpavučinec
Cortinarius olivelluspavučinovec olivovozelenýpavučinec olivově zelený
Cortinarius ominosuspavučinovec hnedogranátovýpavučinec
Cortinarius omissuspavučinovec uvoľnený
Cortinarius opimuspavučinovec žemľovookrovýpavučinec žemlový
Cortinarius orasericeuspavučinovec hodvábnookrajový
Cortinarius oreinuspavučinovec horskýpavučinec
Cortinarius orellanuspavučinovec plyšovýpavučinec plyšový
Cortinarius orichalceuspavučinovec mosadznýpavučinec nádherný
Cortinarius ovargutuspavučinovec vajcovitovýtrusnýpavučinec
Cortinarius paleaceuspavučinovec vrchoviskovýpavučinec plevnatý
Cortinarius paleaceus f. pinetorumpavučinovec vrchoviskový ihličnanový
Cortinarius pallidogriseuspavučinovec svetlosivý
Cortinarius pallidophylluspavučinovec blednúci
Cortinarius panelluspavučinovec tmavochlpatýpavučinec
Cortinarius pangloiuspavučinovec lepivýpavučinec
Cortinarius pansapavučinovec oranžovýpavučinec oranžový
Cortinarius papulosuspavučinovec lesklýpavučinec mokvavě slizký
Cortinarius paracephalixuspavučinovec topoľovýpavučinec oslizlý
Cortinarius paracrassuspavučinovec popraskanýpavučinec
Cortinarius paracyanopuspavučinovec modrastohlúbikový
Cortinarius parafulmineuspavučinovec žiariacipavučinec
Cortinarius paragaudispavučinovec červenohnedopásovýpavučinec
Cortinarius paramoenolenspavučinovec nehorkýpavučinec
Cortinarius paranomaluspavučinovec rovnýpavučinec
Cortinarius paraphaeochrouspavučinovec sivokakaovýpavučinec
Cortinarius pareverniuspavučinovec blankytnýpavučinec
Cortinarius parherpeticuspavučinovec oparovýpavučinec
Cortinarius parvannulatuspavučinovecpavučinec cedrově vonný
Cortinarius parvulisemenpavučinovec zemitohnedý
Cortinarius patibilispavučinovec citlivýpavučinec
Cortinarius pauperculuspavučinovec drobný
Cortinarius pearsoniipavučinovec Pearsonov pavučinec Pearsonův
Cortinarius pelitnocephaluspavučinovec hlinovožltý
Cortinarius percomispavučinovec zlatohnedýpavučinec zlatohnědý
Cortinarius perrugatuspavučinovec zvrásnenýpavučinec
Cortinarius phaeochrouspavučinovec čokoládovýpavučinec
Cortinarius phoeniceus var. phoeniceuspavučinovec purpurový
Cortinarius pholideuspavučinovec obrúčkatýpavučinec šupinonohý
Cortinarius piceaepavučinovec smrekovýpavučinec
Cortinarius pilatiipavučinovec Pilátovpavučinec
Cortinarius pinigaudispavučinovec borovýpavučinec
Cortinarius pinophiluspavučinovec borovicovýpavučinec
Cortinarius platypuspavučinovec ploskohľuzovýpavučinec širokonohý
Cortinarius pluviorumpavučinovec dažďomilnýpavučinec dešťomilný
Cortinarius pluviuspavučinovec nahorklýpavučinec opršený
Cortinarius poecilochromapavučinovec farebnohlúbikovýpavučinec
Cortinarius poecilopuspavučinovec pestrohlúbikovýpavučinec -
Cortinarius polituspavučinovec vyhladený
Cortinarius polymorphuspavučinovec medovýpavučinec proměnlivý
Cortinarius poppyzonpavučinovec striebristýpavučinec
Cortinarius populorumpavučinovec podtopoľovýpavučinec
Cortinarius porphyropuspavučinovec červenejúcipavučinec porfyronohý
Cortinarius praesignispavučinovec znamenitýpavučinec
Cortinarius praestanspavučinovec mohutnýpavučinec náramkovcový
Cortinarius praestigiosuspavučinovec prestížny
Cortinarius prasinuspavučinovec pórovozelenýpavučinec jablkový
Cortinarius privignofulvuspavučinovec zhrdzavenýpavučinec
Cortinarius privignoidespavučinovec cibuľovitýpavučinec
Cortinarius privignorumpavučinovec žltkastohnedýpavučinec
Cortinarius procalanspavučinovec tehlovohnedýpavučinec
Cortinarius proximus-unuspavučinovec najbližší
Cortinarius psammocephaluspavučinovec pieskovohnedýpavučinec
Cortinarius psathyrobtususpavučinovec drobuľkovitý
Cortinarius pseudocaninuspavučinovec riedkolupeňový
Cortinarius pseudocrassuspavučinovec kyprý
Cortinarius pseudocrassus var. subcrassuspavučinovec bucľatý
Cortinarius pseudocyanitespavučinovec sivomodrýpavučinec šedofialový
Cortinarius pseudodaulnoyaepavučinovec hrdzavejúcipavučinec
Cortinarius pseudoglaucopuspavučinovec tmavoolivovýpavučinec šedonohý
Cortinarius pseudoherpeticuspavučinovec lišajovitý
Cortinarius pseudohinnuleuspavučinovec strakatohnedý
Cortinarius pseudoporphyropuspavučinovec brezinovýpavučinec
Cortinarius pseudosalorpavučinovec sivastý
Cortinarius pseudostriatuluspavučinovec pružkovanýpavučinec
Cortinarius pseudoturmalispavučinovec bielozávojovýpavučinec
Cortinarius pseudovariicolorpavučinovec viacfarebný
Cortinarius pudorinuspavučinovec cudnýpavučinec
Cortinarius pulverobtususpavučinovec tupovýtrusnýpavučinec
Cortinarius punctatuspavučinovec bodkovanýpavučinec tečkovaný
Cortinarius purpurascenspavučinovec purpurovoškvrnitýpavučinec načervenalý
Cortinarius purpurascens var. largusoidespavučinovec hojnejšípavučinec
Cortinarius purpureobadiuspavučinovec purpurovohnedý
Cortinarius purpureuspavučinovec hnedočervený
Cortinarius quarciticuspavučinovec kremencovýpavučinec
Cortinarius querculuspavučinovec trpasličípavučinec
Cortinarius quercus-ilicispavučinovec teplomilnýpavučinec
Cortinarius quietuspavučinovec miernypavučinec
Cortinarius raphanicuspavučinovec reďkvovýpavučinec -
Cortinarius redactuspavučinovec lúčovitý
Cortinarius refectuspavučinovec obnovený
Cortinarius regis-romaepavučinovec rímskypavučinec
Cortinarius renidenspavučinovec marhuľovooranžovýpavučinec trsovitý
Cortinarius resectipespavučinovec uťatohlúbikový
Cortinarius rex-claricolorumpavučinovec jasnofarebnýpavučinec
Cortinarius rheubarbarinuspavučinovec rebarborovýpavučinec
Cortinarius riederipavučinovec Riederovpavučinec Riederův, pavučinec skvrnatý
Cortinarius rigenspavučinovec koreňujúcipavučinec natvrdlý
Cortinarius rigidipespavučinovec tvrdohlúbikovýpavučinec
Cortinarius rigiduspavučinovec červenkastohnedýpavučinec tuhý
Cortinarius roseipespavučinovec ružovohlúbikovýpavučinec
Cortinarius roseoarmillatuspavučinovec ružovoprsteňovýpavučinec
Cortinarius roseobasilispavučinovec ružovobázovýpavučinec
Cortinarius rubelluspavučinovec otravnýpavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Cortinarius rubicunduluspavučinovec tmavočervenýpavučinec tmavočervený
Cortinarius rufo-olivaceuspavučinovec hrdzavoolivový
Cortinarius rufoallutuspavučinovec hrdzavohlinovožltýpavučinec
Cortinarius rufostriatuspavučinovec červenoprúžkovanýpavučinec
Cortinarius rufuluspavučinovec červenohlavý
Cortinarius rugosuspavučinovec hrčkovitýpavučinec
Cortinarius russeuspavučinovec červenohnedýpavučinec zápašný
Cortinarius sacchariosmuspavučinovec cukrovonný
Cortinarius saevuspavučinovec divokýpavučinec
Cortinarius safranopespavučinovec šafranovohlúbikovýpavučinec šafránonohý
Cortinarius safranopes var. bulbosuspavučinovec šafranovonohý hľuzovitýpavučinec šafránonohý
Cortinarius saginuspavučinovec ryšavýpavučinec vřetenonohý
Cortinarius salicticolapavučinovec vŕbový
Cortinarius salorpavučinovec fialovastýpavučinec nafialovělý
Cortinarius sanguineuspavučinovec krvavýpavučinec krvavý
Cortinarius saniosuspavučinovec zvoncovitýpavučinec přižloutlý
Cortinarius saporatuspavučinovec lupinatýpavučinec čihovitý
Cortinarius saturatuspavučinovec sýty
Cortinarius saturninuspavučinovec fialovomäsovýpavučinec saturnový
Cortinarius scaurocaninuspavučinovec chlpatopošvový
Cortinarius scaurotraganoidespavučinovec hruškový
Cortinarius scauruspavučinovec datľovýpavučinec datlový
Cortinarius scobinaceuspavučinovec drsnýpavučinec
Cortinarius scotoidespavučinovec temnýpavučinec
Cortinarius scutulatuspavučinovec fialkastýpavučinec štítkovitý
Cortinarius sebaceuspavučinovec kyslomilnýpavučinec mastkový
Cortinarius sejunctifoliuspavučinovec odsadenolupeňový
Cortinarius semisanguineuspavučinovec krvavolupeňovýpavučinec polokrvavý
Cortinarius semudaphiluspavučinovec svetlokarmínový pavučinec
Cortinarius sensibilispavučinovec senzibilný
Cortinarius separabilispavučinovec oddeliteľný
Cortinarius sequanuspavučinovec sekvanskýpavučinec
Cortinarius serariuspavučinovec podvinutý
Cortinarius sertipespavučinovec ovenčenýpavučinec ověnčený
Cortinarius simulatuspavučinovec zdanlivýpavučinec podobný
Cortinarius smithiipavučinovec Smithovpavučinec
Cortinarius sobriuspavučinovec striedmypavučinec
Cortinarius sodagnituspavučinovec okrovofialový
Cortinarius solis-occasuspavučinovec belavovláknitýpavučinec červánkový
Cortinarius solivaguspavučinovec ojedinelýpavučinec
Cortinarius sommerfeltiipavučinovec Sommerfeltovpavučinec Sommerfeltův
Cortinarius sordescenspavučinovec špinavýpavučinec špinavějící
Cortinarius sordescentipespavučinovec špinavohlúbikovýpavučinec
Cortinarius spadicelluspavučinovec bledogaštanovýpavučinec
Cortinarius speciosiorpavučinovec krajšípavučinec
Cortinarius sphagnophiluspavučinovec rašelinníkomilnýpavučinec rašeliništní
Cortinarius spilomeuspavučinovec škvrnitýpavučinec skvrnitý
Cortinarius splendenspavučinovec jedovatýpavučinec překrásný
Cortinarius sporagnituspavučinovec zvláštnovýtrusný
Cortinarius squamosipespavučinovec šupinatohlúbikový
Cortinarius stillatitiuspavučinovec zanorenýpavučinec modroslizký
Cortinarius streptosmuspavučinovec skrivenýpavučinec
Cortinarius subaffinispavučinovec blízkypavučinec
Cortinarius subbalaustinuspavučinovec skupinovýpavučinec
Cortinarius subbalteatuspavučinovec smrekovcový
Cortinarius subcastaneuspavučinovec plavogaštanovýpavučinec
Cortinarius suberipavučinovec korkovýpavučinec
Cortinarius subferrugineoidespavučinovec svetlohrdzavýpavučinec
Cortinarius subferrugineuspavučinovec hrdzavohnednúcipavučinec
Cortinarius subfilamentosuspavučinovec vláknovýpavučinec
Cortinarius subfloccopuspavučinovec vínovohnedýpavučinec
Cortinarius subfuligineuspavučinovec temnehnedýpavučinec
Cortinarius subfulvescenspavučinovec plavohnedastýpavučinec
Cortinarius subglaucopuspavučinovec nechutnýpavučinec
Cortinarius subgrisescenspavučinovec sivkastýpavučinec
Cortinarius subiliopodiuspavučinovec bahnovohlúbikový
Cortinarius subincarnatuspavučinovec mäsovohnednúcipavučinec
Cortinarius subinsignispavučinovec nevšednýpavučinec
Cortinarius sublatisporuspavučinovec širokovýtrusnýpavučinec
Cortinarius subolivaceuspavučinovec olivovozelenkavýpavučinec
Cortinarius subolivelluspavučinovec hnedoolivový
Cortinarius subparvannulatuspavučinovec maličký
Cortinarius subporphyropuspavučinovec fialovoporfyrovýpavučinec fialovoporfyrovy
Cortinarius subpurpurascenspavučinovec štíhlypavučinec
Cortinarius subpurpurascens var. tigrinomaculatuspavučinovec tigrovanoškvrnitý pavučinec
Cortinarius subrepanduspavučinovec dohora zahnutý
Cortinarius subrubrovelatuspavučinovec červenkastoplachtičkový
Cortinarius subrugulosuspavučinovec jemne vráskovatý
Cortinarius subscotoidespavučinovec tmavostredový
Cortinarius subsordescenspavučinovec špinavejúcipavučinec
Cortinarius subsulfurinuspavučinovec sírovožltnúcipavučinec
Cortinarius subtigrinuspavučinovec černastohnedýpavučinec -
Cortinarius subtortuspavučinovec olivovožltýpavučinec olivově žlutý
Cortinarius subtorvuspavučinovec alpínskypavučinec
Cortinarius subumidicolapavučinovec smrečinovýpavučinec
Cortinarius subvirgatuspavučinovec vrastenovláknitýpavučinec
Cortinarius suilloviolascenspavučinovec prasací
Cortinarius suilluspavučinovec dužinatý
Cortinarius sulfurinuspavučinovec sírovožltýpavučinec sírový
Cortinarius sylvae-norvegicaepavučinovec severskýpavučinec
Cortinarius sytnikiipavučinovec Sytnikovpavučinec
Cortinarius tabularispavučinovec plochýpavučinec odbarvující
Cortinarius talimultiformispavučinovec jantárovohnedýpavučinec
Cortinarius terpsichorespavučinovec celofialovýpavučinec tančící
Cortinarius testaceofoliuspavučinovec hlinovolupeňovýpavučinec
Cortinarius testaceoviolaceuspavučinovec tehlovofialovýpavučinec
Cortinarius tigrinipespavučinovec tigrovanohlúbikovýpavučinec
Cortinarius tigrispavučinovec tigrí
Cortinarius tiliaceuspavučinovec lipovýpavučinec
Cortinarius tofaceuspavučinovec tufovýpavučinec zlatožlutý
Cortinarius tortuosuspavučinovec purpurovogaštanovýpavučinec zkroucený
Cortinarius torvovelatuspavučinovec prstienkatýpavučinec
Cortinarius torvuspavučinovec prstencovýpavučinec nevlídný
Cortinarius torvus f. obesipespavučinovec tlstohlúbikový
Cortinarius traganuspavučinovec smradľavýpavučinec kozlí
Cortinarius trescoliipavučinovec Trescolov
Cortinarius triformispavučinovec trojtvárnypavučinec
Cortinarius triumphanspavučinovec slamovožltýpavučinec zlatý
Cortinarius trivialispavučinovec mazľavýpavučinec osikový
Cortinarius trivialis f. trivialispavučinovec obyčajnýpavučinec
Cortinarius tubariuspavučinovec rašelinníkovýpavučinec mokřadní (p. rašeliníkový)
Cortinarius turgidoidespavučinovec plnší
Cortinarius turgiduspavučinovec napuchnutýpavučinec nadmutý
Cortinarius turmalispavučinovec hladkovýtrusnýpavučinec podzimní
Cortinarius uliginosuspavučinovec močariskovýpavučinec bažinný
Cortinarius umbrinoconnatuspavučinovec tieňový
Cortinarius umbrinolenspavučinovec páchnucipavučinec
Cortinarius uraceonemoralispavučinovec dúbravový
Cortinarius uraceovernuspavučinovec chvostový
Cortinarius uraceuspavučinovec temnejúcipavučinec močový
Cortinarius urbicuspavučinovec zväzkovitýpavučinec městský
Cortinarius variegatuloidespavučinovec rôznofarebnýpavučinec
Cortinarius variegatuspavučinovec rozmanitýpavučinec
Cortinarius variicolorpavučinovec fialovohnedýpavučinec měnlivý
Cortinarius variuspavučinovec žemľovýpavučinec různý
Cortinarius velenovskyipavučinovec Velenovskéhopavučinec
Cortinarius velicopiuspavučinovec závojnatýpavučinec závojnatý
Cortinarius venerispavučinovec Venušinpavučinec
Cortinarius venetuspavučinovec lilavohlubikovýpavučinec žlutozelený
Cortinarius venetus var. montanuspavučinovec žltozelený horskýpavučinec
Cortinarius venustuspavučinovec krásnypavučinec
Cortinarius vernuspavučinovec včasnýpavučinec jarní
Cortinarius vespertinuspavučinovec neskorý
Cortinarius vibratilispavučinovec žlčovýpavučinec míhavý
Cortinarius vicinuspavučinovec susednýpavučinec
Cortinarius violaceofuscuspavučinovec modrohnedýpavučinec
Cortinarius violaceomaculatuspavučinovec fialovoškvrnitýpavučinec
Cortinarius violaceopapillatuspavučinovec fialovobradavičnatýpavučinec
Cortinarius violaceuspavučinovec fialovýpavučinec fialový
Cortinarius violaeolenspavučinovec fialkovonný
Cortinarius vitiosuspavučinovec drevomilnýpavučinec dřevomilný
Cortinarius volvatuspavučinovec pošvovýpavučinec
Cortinarius xantho-ochraceuspavučinovec plavookrovýpavučinec
Cortinarius xanthocephaluspavučinovec žltýpavučinec žlutohlavý
Cortinarius xanthophylluspavučinovec žltolupeňovýpavučinec žlutolupenný
Crepidotus applanatuspahliva plochátrepkovitka zploštělá
Crepidotus applanatus var. subglobigerpahliva plochá horská
Crepidotus autochthonuspahliva zemnátrepkovitka křehká
Crepidotus calolepispahliva šupinkatátrepkovitka šupinkatá
Crepidotus carpaticuspahliva karpatskátrepkovitka karpatská
Crepidotus cesatiipahliva Cesatihotrepkovitka Cesatiho
Crepidotus crocophylluspahliva šafranovátrepkovitka šafránová
Crepidotus ehrendorferipahliva Ehrendorferova
Crepidotus epibryuspahliva machovátrepkovitka mechová
Crepidotus kubickaepahliva Kubičkova
Crepidotus lundelliipahliva Lundellovatrepkovitka Lundellova
Crepidotus luteoluspahliva žltkastátrepkovitka žlutavá
Crepidotus malachioidespahliva
Crepidotus malachiuspahlivatrepkovitka klamná
Crepidotus mollispahliva mäkkátrepkovitka měkká
Crepidotus stenocystispahliva ihličinovátrepkovitka smrková
Crepidotus subverrucisporuspahliva hrboľatovýtrusnátrepkovitka tečkovaná
Crepidotus variabilispahliva premenlivátrepkovitka měnlivá
Crinipellis scabellavlasovka drsnášpička drsná
Crucibulum laevepohárovček obyčajnýpohárovka obecná
Cuphophyllus atlanticuslúčnica
Cuphophyllus aurantiuslúčnica
Cuphophyllus cinerelluslúčnica
Cuphophyllus colemannianuslúčnica Colemannovavoskovka colemannova
Cuphophyllus flavipeslúčnica žltkastohlúbikovávoskovka žlutonohá
Cuphophyllus fornicatuslúčnica výstrednávoskovka výstřední
Cuphophyllus lacmuslúčnica hnedofialovávoskovka nafialovělá
Cuphophyllus pratensislúčnica statnávoskovka luční
Cuphophyllus roseascenslúčnica
Cuphophyllus virgineuslúčnica snehobielavoskovka panenská
Cyanoboletus pulverulentushríb modrejúcihřib modračka
Cyathus ollačiaškovec hladkýčíšenka hrnečková
Cyathus stercoreusčiaškovec výkalovýčíšenka výkalová
Cyathus striatusčiaškovec pásikavýčíšenka rýhovaná
Cyclocybe cylindraceapoľnička topoľovápolnička topolová
Cylindrobasidium evolvenspukavec rozložitýkornatec rozvitý
Cyphella digitalisobrúbenec jedľový
Cystoderma amianthinumzrnivka okrovázrnivka osinková
Cystoderma amianthinum f. albumzrnivka okrová biela
Cystoderma carchariaszrnivka páchnucazrnivka žraločí
Cystoderma carpaticumzrnivka karpatská
Cystoderma jasoniszrnivka kyslomilná
Cystoderma lilacipeszrnivka
Cystoderma subvinaceumzrnivka
Cystoderma superbumzrnivka purpurovázrnivka naběhlá
Cystodermella cinnabarinazrnivka rumelkovázrnivka rumělková
Cystodermella granulosazrnivka obyčajnázrnivka obecná
Cystolepiota adulterinabedlička sivožltábedla podvržená
Cystolepiota bucknalliibedlička fialovábedla Bucknallova
Cystolepiota fumosifoliabedlička
Cystolepiota hetieribedlička červenejúcabedla Hetierova
Cystolepiota icterinabedlička
Cystolepiota moellerizrnkovec Möllerov
Cystolepiota pulverulentabedlica pomúčenábedla poprášená
Cystolepiota seminudabedlička ligotavábedla polonahá
Cystolepiota sistratabedlička krehká
Delicatula integrellarebernačka drobnážebernatka maličká
Dendrocollybia racemosapeniazovka vetvistá
Dermoloma cuneifoliumčiruľka tmavosiváčirůvečka klínolupenná
Dermoloma josserandiičiruľka Josserandovačirůvka Josserandova
Dermoloma magicumčiruľkačirůvečka
Dictyonema glabratum
Disciseda aridažaludík pieskomilnýžaludice vyprahlá
Disciseda bovistažaludík tvrdýžaludice tuhá
Disciseda calvažaludík lysýžaludice lysá
Disciseda candidažaludík belostnýžaludice bělostná
Disciseda cervinažaludík jelenížaludice
Echinoderma asperumbedlička ostrošupinatábedla ostrošupinná
Echinoderma boertmanniibedličkabedla
Echinoderma calcicolabedlička vápnomilnábedla vápnomilná
Echinoderma cariniibedličkabedla
Echinoderma echinaceumbedlička ježatábedla oježená
Echinoderma hystrixbedlička pichliačovábedla ježohlavá
Echinoderma jacobibedlička Jakobovabedla Langeova
Echinoderma perplexumbedlička bodľavábedla zaměněná
Echinoderma pseudoasperulumbedlička
Echinoderma rubellumbedlabedlička
Entocybe nitidahodvábnica lesklázávojenka lesklá
Entocybe turbidahodvábnica závojenka
Entoloma aethiopshodvábnica sadzová
Entoloma ameideshodvábnica červenejúca
Entoloma anatinumhodvábnica
Entoloma aprilehodvábnicazávojenka dubnová
Entoloma araneosumhodvábnica pavučinovitá
Entoloma asprellumhodvábnica
Entoloma atrocoeruleumhodvábnica
Entoloma atromarginatumhodvábnicazávojenka
Entoloma babingtoniihodvábnica Babingtonovazávojenka Babingtonova
Entoloma bloxamiihodvábnica Bloxamovazávojenka Bloxamova
Entoloma byssisedumhodvábnica drevná
Entoloma caccabushodvábnica
Entoloma caeruleumhodvábnicazávojenka
Entoloma caesiocinctumhodvábnicazávojenka namodralá
Entoloma callirhodonhodvábnica
Entoloma carneogriseumhodvábnica sivohnedá
Entoloma catalaunicumhodvábnica katalánska
Entoloma cephalotrichumhodvábnica
Entoloma cetratumhodvábnica štítovitázávojenka štítovitá
Entoloma cinereo-opacumhodvábnica závojenka
Entoloma clypeatumhodvábnica jarnázávojenka podtrnka
Entoloma conferendumhodvábnica obyčajnázávojenka křížovýtrusá
Entoloma conferendum var. conferendumhodvábnicazávojenka
Entoloma corvinumhodvábnica krkavčiazávojenka krkavčí
Entoloma cryptocystidiatumhodvábnica neveľkázávojenka skrytá
Entoloma cuspidiferumhodvábnicazávojenka
Entoloma depluenshodvábnica trblietavá
Entoloma dichroumhodvábnicazávojenka dvoubarvá
Entoloma dysthaleshodvábnicazávojenka
Entoloma elodeshodvábnicaZávojenka rašelinná
Entoloma euchroumhodvábnica fialovomodrázávojenka modrá
Entoloma excentricumhodvábnica výstrednázávojenka výstředná
Entoloma exilehodvábnica okatázávojenka sivonohá
Entoloma fernandaehodvábnicazávojenka
Entoloma flocculosumhodvábnica vločkatázávojenka
Entoloma formosumhodvábnica úhľadná
Entoloma glaucobasis
Entoloma griseocyaneumhodvábnicazávojenka
Entoloma griseoluridumhodvábnica stenčená
Entoloma hebeshodvábnicazávojenka
Entoloma hirtipeshodvábnica väčšiazávojenka slanečkovitá
Entoloma hirtumhodvábnicazávojenka
Entoloma chalybeumhodvábnicazávojenka ocelová
Entoloma incanumhodvábnica zelenohlúbikovázávojenka plavozelenavá
Entoloma incarnatofuscescenshodvábnica mäsovočervená
Entoloma infulahodvábnicazávojenka
Entoloma iodiolenshodvábnica závojenka
Entoloma jahniihodvábnica Jahnovazávojenka Jahnova
Entoloma jubatumhodvábnica
Entoloma juncinumhodvábnica
Entoloma kerverniihodvábnica Kervernova
Entoloma kristianseniihodvábnica Kristiansenovézávojenka Kristiansenové
Entoloma lampropushodvábnica
Entoloma lepidissimumhodvábnica
Entoloma lividoalbumhodvábnica šedobielazávojenka olovově bílá
Entoloma lividocyanulumhodvábnica
Entoloma longistriatumhodvábnica lúčovitázávojenka rýhovaná
Entoloma majaloideshodvábnica vypínavá
Entoloma melanochroumhodvábnica šúrová
Entoloma minutumhodvábnica malá
Entoloma moserianumhodvábnica Moserova
Entoloma mougeotiihodvábnica Mougeotovazávojenka Mougeotova
Entoloma myrmecophilumhodvábnica hrboľkatázávojenka mravencomilná
Entoloma neglectumhodvábnica závojenka
Entoloma nigroviolaceumhodvábnicazávojenka
Entoloma nitenshodvábnica sivohnedastá
Entoloma ochreoprunuloideshodvábnica machovkovitá
Entoloma olivaceotinctumhodvábnicazávojenka
Entoloma ollarehodvábnica skleníková
Entoloma olorinumhodvábnica labutia
Entoloma pallescenshodvábnicazávojenka
Entoloma pallideradicatumhodvábnicazávojenka
Entoloma parasiticumhodvábnica cudzopasná
Entoloma percandidumhodvábnica vybielená
Entoloma phaeocyathumhodvábnica
Entoloma placidumhodvábnicazávojenka buková
Entoloma plebejumhodvábnicazávojenka
Entoloma pleopodiumhodvábnica voňavázávojenka játrová
Entoloma poliopushodvábnicazávojenka
Entoloma politoflavipeshodvábnica
Entoloma politumhodvábnica závojenka jemná
Entoloma porphyrophaeumhodvábnica porfýrovázávojenka šedohnědá
Entoloma prismatospermumhodvábnica
Entoloma pseudocoelestinumhodvábnicazávojenka
Entoloma pseudoexcentricumhodvábnicazávojenka
Entoloma pseudoturcihodvábnica závojenka
Entoloma querquedulahodvábnica sivoolivová
Entoloma rhodocylixhodvábnica závojenka
Entoloma rhodopoliumhodvábnica vtlačenázávojenka vmáčklá
Entoloma rhodopolium var. nidorosumhodvábnica vtlačená odpornázávojenka vmáčklá páchnoucí
Entoloma rhombisporumhodvábnica závojenka
Entoloma roseumhodvábnicazávojenka růžová
Entoloma rusticoideshodvábnica
Entoloma sarcitumhodvábnica
Entoloma saundersiihodvábnica Saundersova
Entoloma scabiosumhodvábnicazávojenka
Entoloma sepiumhodvábnica krémovázávojenka náspová
Entoloma sericatumhodvábnica zúbkatá
Entoloma sericellumhodvábnicazávojenka uhlazená
Entoloma sericeoideshodvábnicazávojenka
Entoloma sericeumhodvábnica hodvábnazávojenka hedvábná
Entoloma serrulatumhodvábnica pílkatázávojenka pilovitá
Entoloma sinuatumhodvábnica veľkázávojenka olovová
Entoloma sodalehodvábnicazávojenka
Entoloma solstitialehodvábnica letná
Entoloma sordidolamellatumhodvábnica
Entoloma tenellumhodvábnica závojenka
Entoloma tjallingiorumhodvábnica Tjallingiovejzávojenka hnědofialová
Entoloma turcihodvábnicazávojenka
Entoloma undatumhodvábnica zvlnená
Entoloma ventricosumhodvábnica
Entoloma vernumhodvábnica včasnázávojenka jarní
Entoloma versatilehodvábnicazávojenka blýsknavá
Entoloma viiduensehodvábnica závojenka
Entoloma xanthochroumhodvábnica okrovožltá
Episphaeria fraxinicola
Exsudoporus frostiihríb Frostov
Favolaschia manipularis
Fayodia bisphaerigerafajódkafajodka osténkatá
Fibulomyces mutabilisbledokožka premenlivá
Fistulina hepaticapečeňovec dubovýpstřeň dubový
Flagelloscypha donkii
Flagelloscypha kavinaekôrovnička Kavinova
Flagelloscypha lachneoides
Flammulaster carpophilusflamulaster bukvicovýkržatka plodomilná
Flammulaster granulosusflamulaster zrnitýkržatka zrnitá
Flammulaster limulatusflamulaster žltooranžovýkržatka šikmá
Flammulaster muricatusflamulaster ovešanýkržatka ostnitá
Flammulina elasticaplamienka zimná dlhospóra
Flammulina fennaeplamienka letnápenízovka letní
Flammulina ononidisplamienka ihlicová
Flammulina populicolaplamienkapenízovka
Flammulina rossicaplamienkapenízovka
Flammulina velutipesplamienka zimnápenízovka sametonohá
Flammulina velutipes var. lacteaplamienka zimná bielapenízovka
Floccularia luteovirensvločkovka žltozelenánáramkovitka žlutavá
Galerina allosporakapucňovkačepičatka
Galerina atkinsonianakapucňovkačepičatka
Galerina badipeskapucňovka hnedohlúbiková
Galerina calyptratakapucňovka múčna
Galerina cinctulakapucňovka
Galerina clavatakapucňovkačepičatka řídkolupenná
Galerina gramineakapucňovka hladkáčepičatka hladká
Galerina hybrida
Galerina hypnorumkapucňovka machováčepičatka mechová
Galerina jaapiikapucňovka
Galerina marginatakapucňovka okrovohnedastáčepičatka jehličnanová
Galerina nanakapucňovka nízka
Galerina paludosakapucňovka močiarnačepičatka močálová
Galerina pumilakapucňovka prilbičkovitáčepičatka nízká
Galerina sphagnorumkapucňovka rašelinníková
Galerina styliferakapucňovkačepičatka
Galerina subbadipeskapucňovka
Galerina tibiicystiskapucňovkačepičatka
Galerina triscopakapucňovka
Galerina unicolorkapucňovka jednofarebnáčepičatka jednobarvá
Galerina vittiformiskapucňovka
Galeropsis desertorumhrotovka stepnášpičatička stepní
Gamundia striatulafajodka zimní
Gastrosporium simplexprašnačka korienkatáprašnatka kořínkatá
Gerhardtia incarnatobrunneastrmuleclíha masověhnědá
Gerronema strombodeskališnica žltkastolupeňovákalichovka žlutolupenná
Gerronema umbilicatumkališnica
Gliophorus irrigatuslúčnica klzkávoskovka kluzká
Gliophorus laetuslúčnica sliznatávoskovka veselá
Gliophorus laetus var. flavuslúčnica sliznatá žltávoskovka veselá žlutá
Gliophorus psittacinuslúčnica žltozelenávoskovka papouščí
Gliophorus reginaelúčnica kráľovskávoskovka
Gliophorus sciophanuslúčnica tehlovávoskovka cihlová
Gloiocephala menieritanečnicašpička orobincová
Gloioxanthomyces vitellinuslúčnica žĺtkovožltávoskovka žloutková
Gomphidius glutinosussliziak mazľavýslizák mazlavý
Gomphidius maculatussliziak škvrnitýslizák skvrnitý
Gomphidius roseussliziak ružovýslizák růžový
Gomphidius rutilus f. testaceussliziak lepkavý medovočervenýslizák lepkavý cihlový
Granulobasidium vellereumbelánik rozložitý
Gymnopilus bellulusšupinovec
Gymnopilus hybridusšupinovec prsteňovýšupinovka pařezová
Gymnopilus igniculusšupinovec
Gymnopilus junoniusšupinovec nádhernýšupinovka nádherná
Gymnopilus microsporusšupinovec drobnovýtrusný
Gymnopilus odinišupinovecšupinovka Odiniho
Gymnopilus penetransšupinovec nevoňavýšupinovka nevonná
Gymnopilus picreusšupinovecšupinovka poprášená
Gymnopilus sapineusšupinovec strapkavýšupinovka jedlová
Gymnopilus suberisšupinovec
Gymnopus alpinuspeniazovka horská
Gymnopus androsaceustanečnica čiernohlúbikovášpička pochybková (žíněná)
Gymnopus aquosuspeniazovka bledápenízovka vodnatá
Gymnopus brassicolenspeniazovka kapustová
Gymnopus confluenspeniazovka trsovitápenízovka splývavá
Gymnopus dryophiluspeniazovka dubovápenízovka dubová
Gymnopus erythropuspeniazovka červenohlúbikovápenízovka červenonohá
Gymnopus foetidusšpička smradľavášpička odporná
Gymnopus fuscopurpureuspeniazovka hnedočervená
Gymnopus fusipespeniazovka vretenovitohlúbikovápenízovka vřetenonohá
Gymnopus hariolorumpeniazovka huňatápenízovka věštecká
Gymnopus herinkiipeniazovka brezová
Gymnopus hybriduspeniazovka hybridná
Gymnopus impudicuspeniazovka odporná
Gymnopus luxurianspeniazovkapenízovka nádherná
Gymnopus ociorpeniazovka hnedá
Gymnopus perforanstancuľka prevŕtanášpička provrtaná
Gymnopus peronatuspeniazovka štipľavápenízovka hřebílkatá
Gymnopus putilluspeniazovkapenízovka masová
Gymnopus quercophilusvláskovec dubový
Gymnopus vernuspeniazovkapenízovka jarní
Gyrodon lividushríbovník jelšovýpodloubník siný
Gyroporus castaneushríbnik gaštanovohnedýhřib kaštanový
Gyroporus cyanescenshríbnik modrejúcihřib siný
Haasiella splendidissimakalichovka nádherná
Haasiella venustissimakalichovkakalichovka půvabná
Hebeloma anthracophilumslzivka spáleniskováslzivka spáleništní
Hebeloma bulbiferumslzivkaslzivka
Hebeloma candidipesslzivkaslzivka bělonohá
Hebeloma circinansslzivka zaokrúhlenáslzivka kruhová
Hebeloma clavicepsslzivka hľuznatá
Hebeloma collariatumslzivka
Hebeloma crustuliniformeslzivka obyčajnáslzivka oprahlá
Hebeloma cylindrosporumslzivka neskorá
Hebeloma fastibileslzivka odpornáslzivka odporná
Hebeloma leucosarxslzivka brezová
Hebeloma longicaudumslzivka dlhohlúbikováslzivka dlouhotřeňová
Hebeloma mesophaeumslzivka hnedáslzivka opásaná
Hebeloma pallidoluctuosumslzivka širokolupeňová
Hebeloma pusillumslzivka zakrpatená
Hebeloma pyrophilumslzivka uhľomilná
Hebeloma radicosumslzivka koreňujúcaslzivka kořenující
Hebeloma sacchariolensslzivka voňavá
Hebeloma senescensslzivka tvrdáslzivka zatvrdlá
Hebeloma sinapizansslzivka reďkovkováslzivka ředkvičková
Hebeloma theobrominumslzivka useknutáslzivka kakaová
Hebeloma truncatumslzivka useknutá
Hebeloma velutipesslzivka zamatová
Heimioporus betulahríbhríb
Hemileccinum depilatumhríb jamkatýhřib skvrnitý
Hemileccinum impolitumhríb plavýhřib plavý
Hemimycena angustisporaprilbovechelmovka
Hemimycena candidaprilbovec kostihojový helmovka bělostná
Hemimycena cucullataprilbovec
Hemimycena gracilisprilbovec pôvabný
Hemimycena hirsutaprilbovec kučeravý
Hemimycena lacteaprilbovechelmovka
Hemimycena maireiprilbovec
Hemimycena pseudocrispulaprilbovec deväťsilový
Henningsomyces candidushenningsovka belostnáčíšovec trubkovitý
Hohenbuehelia abietinalastúrka jedľováhlíva jedlová
Hohenbuehelia angustatalastúrka lužnáhlíva hustolistá
Hohenbuehelia atrocaerulealastúrka modrastosiváhlíva siná
Hohenbuehelia auriscalpiumlastúrka stopkovitá
Hohenbuehelia cyphelliformislastúrkahlívička číšovcovitá
Hohenbuehelia fluxilislastúrkahlíva dvouvýtrusná
Hohenbuehelia grisealastúrka siváhlíva šedá
Hohenbuehelia mastrucatalastúrka plstnatáhlíva kožešinová
Hohenbuehelia petaloideslastúrka lopatkovitáhlíva plátková
Hohenbuehelia pinacearumlastúrka
Hohenbuehelia rickeniilastúrka kornútovitáhlíva Rickenova
Hohenbuehelia spatulinalastúrka malá
Hohenbuehelia unguicularislastúrnikhlívečník
Hortiboletus engeliisuchohríb Engelovhřib Engelův
Hortiboletus rubellussuchohríb karmínovýsuchohřib červený
Hydropus atramentosuszvončekovec sadzovýronivka sazová
Hydropus marginelluszvončekovec hnedoobrúbenýronivka troudní
Hydropus subalpinuszvončekovec podhorskýronivka podhorská
Hygrocybe acutoconicalúčnica hrotitávoskovka stálá
Hygrocybe acutoconica var. konradiilúčnica hrotitá Konradovavoskovka stalá Konradova
Hygrocybe acutoconica var. konradii f. subglobisporalúčnica hrotitá Konradova f.guľatovytrusnávoskovka stalá Konradova f.kulatovýtrusná
Hygrocybe aurantiosplendenslúčnica oranžovávoskovka skvostná
Hygrocybe calciphilalúčnica vápnomilnávoskovka vápnomilná
Hygrocybe cantharelluslúčnica kuriatkovitávoskovka lišková
Hygrocybe ceracealúčnica voskovávoskovka vosková
Hygrocybe citrinovirenslúčnica sírovožltávoskovka sírožlutá
Hygrocybe coccinealúčnica šarlátovávoskovka šarlatová
Hygrocybe coccineocrenatalúčnica zrnitávoskovka vroubkovaná
Hygrocybe conicalúčnica kužeľovitávoskovka kuželovitá
Hygrocybe conica var. conicoideslúčnica kužeľovitá pieskomilnávoskovka kuželovitá pískomilná
Hygrocybe conica var. conicopalustrislúčnica kužeľovitá močiarna
Hygrocybe constrictosporalúčnica zaškrtenovýtrusnávoskovka zaškrcená
Hygrocybe fulgenslúčnica žiarivávoskovka
Hygrocybe glutinipeslúčnica hlienistávoskovka slizonohá
Hygrocybe glutinipes var. rubralúčnica hlienistá červenávoskovka slizonohá
Hygrocybe helobialúčnica mokraďovávoskovka bažinná
Hygrocybe hygrocyboideslúčnicavoskovka
Hygrocybe chlorophanalúčnica citrónovožltávoskovka citronová
Hygrocybe ingratalúčnica lúhovávoskovka červenajíci
Hygrocybe insipidalúčnica blednúcavoskovka mírná
Hygrocybe intermedialúčnica ohnivávoskovka prostřední
Hygrocybe miniatalúčnica krvavávoskovka krvavá
Hygrocybe mucronellalúčnica horkávoskovka hořká
Hygrocybe nitratalúčnica liadkovávoskovka ledková
Hygrocybe olivaceonigralúčnica
Hygrocybe ovinalúčnica ovčiavoskovka ovčí
Hygrocybe phaeococcinealúčnica hnednúcavoskovka
Hygrocybe punicealúčnica granátovočervenávoskovka granátová
Hygrocybe quietalúčnica páchnucavoskovka klidná
Hygrocybe radiatalúčnicavoskovka
Hygrocybe reidiilúčnica Reidovavoskovka reidova
Hygrocybe russocoriacealúčnica juchtovávoskovka juchtová
Hygrocybe salicis-herbaceaelúčnicavoskovka
Hygrocybe spadicealúčnica hnedožltávoskovka hnědožlutá
Hygrocybe spadicea var. albifolialúčnica hnedožltá bielolupenná
Hygrocybe splendidissimalúčnica nádhernávoskovka nádherná
Hygrocybe subpapillatalúčnica bradavkatá
Hygrocybe substrangulatalúčnicavoskovka
Hygrocybe substrangulata var. rhodophyllalúčnica
Hygrocybe turundalúčnica šupinkatávoskovka tmavošupinkatá
Hygrocybe virginea var. fuscescenslúčnica snehobiela hnedastávoskovka panenská nahnědlá
Hygrocybe virginea var. ochraceopallidalúčnica snehobiela bledookrovávoskovka panenská
Hygrophoropsis aurantiacalíška oranžoválištička pomerančová
Hygrophoropsis macrosporalíška veľkovýtrusnálištička velkovýtrusá
Hygrophorus abieticolašťavnačka oranžovášťavnatka oranžová
Hygrophorus agathosmusšťavnačka voňavášťavnatka vonná
Hygrophorus angustifoliusšťavnačka nepásikavášťavnatka
Hygrophorus arbustivusšťavnačka vláknitášťavnatka žíhaná
Hygrophorus atramentosusšťavnačka sivočiernašťavnatka šedočerná
Hygrophorus camarophyllusšťavnačka čiernovláknitášťavnatka kozí
Hygrophorus capreolariusšťavnačka vínovočervenášťavnatka vínová
Hygrophorus cossusšťavnačka mydlovášťavnatka drvopleňová
Hygrophorus discoideusšťavnačka terčovitášťavnatka terčovitá
Hygrophorus discoxanthusšťavnačka bledášťavnatka nažloutlá
Hygrophorus eburneusšťavnačka slonovinovášťavnatka slonovinová
Hygrophorus erubescensšťavnačka červenkastášťavnatka načervenalá
Hygrophorus fagišťavnačka belavoružovkastášťavnatka zardělá
Hygrophorus gliocyclusšťavnačka sliznatoprsteňovášťavnatka slizoprstenná
Hygrophorus hedrychiišťavnačka brezovášťavnatka hedrychova
Hygrophorus hyacinthinusšťavnačka hyacintovášťavnatka hyacintová
Hygrophorus hypothejusšťavnačka mrazovášťavnatka pomrazka
Hygrophorus hypothejus var. aureusšťavnačka mrazová zlatá
Hygrophorus chrysodonšťavnačka žltovločkatášťavnatka žlutolupenná
Hygrophorus karsteniišťavnačka Karstenovašťavnatka Karstenova
Hygrophorus latitabundusšťavnačka hnedobielašťavnatka hnědobílá
Hygrophorus lindtnerišťavnačka Lindtnerovašťavnatka Lindtnerova
Hygrophorus lucorumšťavnačka smrekovcovášťavnatka modřínová
Hygrophorus marzuolusšťavnačka marcovášťavnatka březnovka
Hygrophorus melizeusšťavnačka oranžovolupeňováplžatka narůžovělá
Hygrophorus mesotephrusšťavnačka okatášťavnatka šedobílá
Hygrophorus nemoreusšťavnačka hájovášťavnatka hajní
Hygrophorus olivaceoalbusšťavnačka olivovohnedášťavnatka olivově bílá
Hygrophorus penarioidesšťavnačka dubovášťavnatka dubová
Hygrophorus penariusšťavnačka bukovášťavnatka buková
Hygrophorus persicoloršťavnačka ružovášťavnatka broskvová
Hygrophorus persooniišťavnačka Persoonovašťavnatka dvoubarvá
Hygrophorus piceaešťavnačka smrekováplžatka smrková
Hygrophorus poetarumšťavnačka šťavnatka básnická
Hygrophorus pustulatusšťavnačka bodkovanášťavnatka tečkovaná
Hygrophorus russulašťavnačka plávkovitášťavnatka holubinková
Hygrophorus speciosusšťavnačka úhľadnášťavnatka nádherná
Hygrophorus tephroleucusšťavnačka špinavášťavnatka špinavá
Hygrophorus unicoloršťavnačkavoskovka Lindnerova
Hymenogaster arenariushľuza piesočnáhlíza písečná
Hymenogaster bulliardiihľuza Bulliardovahlíza Bulliardova
Hymenogaster citrinushľuzahlíza citronová
Hymenogaster griseushľuza siváhlíza
Hymenogaster hesseihľuza
Hymenogaster luteushľuza žltáhlíza žlutá
Hymenogaster niveushľuza útlahlíza něžná
Hymenogaster olivaceushľuza olivováhlíza olivová
Hymenopellis furfuraceasliznačkapenízovka
Hymenopellis radicatasliznačka koreňujúcapenízovka kořenující
Hyphodontia brevisetahyfodoncia hrubá
Hypholoma capnoidesstrapcovka makovátřepenitka maková
Hypholoma elongatumstrapcovka predĺžená
Hypholoma epixanthumstrapcovka páchnucatřepenitka smrdutá
Hypholoma ericaeumstrapcovka vresovcová
Hypholoma fascicularestrapcovka zväzkovitátřepenitka svazčitá
Hypholoma laeticolorstrapcovkatřepenitka
Hypholoma lateritiumstrapcovka tehlovočervenátřepenitka cihlová
Hypholoma marginatumstrapcovka vláknitohlúbikovátřepenitka roztroušená
Hypholoma polytrichistrapcovka ploníkovátřepenitka ploníková
Hypholoma radicosumstrapcovka koreňujúcatřepenitka kořenující
Hypholoma subericaeumstrapcovkatřepenitka vlhkožijná
Hypholoma subviridestrapcovka drobnátřepenitka drobná
Hypochnella violaceahypochnela fialová
Hypsizygus tessulatusmramorovec rozpukanýlíha rozpukaná
Hypsizygus ulmariusstrmulec brestovýlíha jilmová
Chaetoporellus krawtzewiiryšavec Krawtzewov
Chalciporus hypochryseusmeďovechřib maličký
Chalciporus piperatusmeďovec korenistýhřib peprný
Chalciporus rubinusrubínovec obyčajnýhřib (měďovník) rubínový
Chamaemyces fracidusbedľovník orosenýbedla orosená
Chamonixia albidašamonia
Chamonixia caespitosašamonia modrejúcašamonie modrající
Cheimonophyllum candidissimum
Chlorophyllum agaricoidesstrieška bedľovitástřechan bedlovitý
Chlorophyllum brunneumbedľa červenejúca záhradnábedla
Chlorophyllum olivieribedľa Olivierovabedla šedohnědá
Chlorophyllum rachodesbedľa červenejúcabedla červenající
Chlorophyllum venenatumbedľa jedovatábedla jedovatá
Chondrostereum purpureumpevníkovec purpurovýpevník nachový
Chromocyphella muscicola číšovec mechomilný
Chromosera citrinopallidakalichovka
Chromosera cyanophyllakalichovkakalichovka namodralá
Chromosera lilacinakalichovka
Chromosera violakalichovka
Chromosera xanthochroakalichovka
Chroogomphus fulmineussliziakslizák zářivý
Chroogomphus helveticussliziak horskýslizák švýcarský
Chroogomphus helveticus subsp. tatrensissliziak horský tatranský
Chroogomphus mediterraneussliziak
Chroogomphus rutilussliziak lepkavýslizák lepkavý
Chrysomphalina grossulakalichovka matná
Chrysomphalina chrysophyllakalichovka zlatolupeňovákalichovka zlatolupenná
Imleria badiasuchohríb hnedýsuchohřib hnědý
Imperator luteocupreushríb medenýhřib
Imperator rhodopurpureushríb vínovočervenýhřib rudonachový
Imperator torosushríb zavalitýhřib zavalitý
Infundibulicybe geotropastrmuľka veľkástrmělka veliká
Infundibulicybe gigasstrmuľka obrovskástrmělka obrovská
Inocybe acutavláknica hrotitávláknice zašpičatělá
Inocybe albomarginatavláknicavláknice bělolemá
Inocybe amethystinavláknica purpurovávláknice ametystová
Inocybe angulatosquamulosavláknicavláknice
Inocybe appendiculatavláknica príveskatávláknice přívěskatá
Inocybe assimilatavláknicavláknice hnědá
Inocybe asterosporavláknica hviezdicovovýtrusnávláknice hvězdovýtrusná
Inocybe auricomavláknicavláknice zlatovlasá
Inocybe bresadolaevláknicavláknice Bresadolova
Inocybe brunneavláknica hnedá
Inocybe calidavláknica pukavá
Inocybe calosporavláknicavláknice krásnovýtrusá
Inocybe catalaunicavláknica hnedastávláknice hladkohlavá
Inocybe cincinnata var. majorvláknica plavohnedávláknice plavohnědá
Inocybe corydalinavláknica chochlačkovávláknice dymnivková
Inocybe curvipesvláknica hrbatávláknice bradavkatá
Inocybe erinaceomorphavláknica chochlačková hnedá
Inocybe fastigiellavláknicavláknice
Inocybe fibrosavláknicavláknice fibrózní
Inocybe flocculosavláknica celistvookrajovávláknice vločkatá
Inocybe fraudansvláknica voňavávláknice jablečná
Inocybe furfureavláknicavláknice otrubovitá
Inocybe fuscidulavláknica svetlohnedávláknice hnědoučká
Inocybe geophyllavláknica hlinovolupeňovávláknice zemní
Inocybe godeyivláknica Godeyovavláknice Godeyova
Inocybe grammatavláknica žltolúčová
Inocybe griseolilacinavláknica sivofialová
Inocybe haemactavláknica zelenkastohlúbikovávláknice krvavějící
Inocybe hystrixvláknica štetinatávláknice štětinatá
Inocybe inodoravláknica čiapočkovávláknice bělavá
Inocybe laceravláknica plstnatávláknice plsťovitá
Inocybe langeivláknica Langehovláknice Langeova
Inocybe lanuginosavláknica huňatávláknice huňatá
Inocybe leiocephalavláknicavláknice
Inocybe leptophyllavláknicavláknice Kazimírova
Inocybe margaritisporavláknica
Inocybe melanopusvláknica hnedastookrovávláknice ožehlá
Inocybe mixtilisvláknica obrúbenávláknice pomíchaná
Inocybe muricellatavláknica žltohnedávláknice měkoučká
Inocybe napipesvláknica končistávláknice tuřínonohá
Inocybe nitidiusculavláknica hodvábnavláknice lesknavá
Inocybe oblectabilisvláknicavláknice zábavná
Inocybe obscurobadiavláknica tmavohnedá
Inocybe petiginosavláknica páperistávláknice pavučinatá
Inocybe phaeodiscavláknica ostrihaná
Inocybe posterulavláknicavláknice následná
Inocybe praetervisavláknica hľuznatávláknice hlízková
Inocybe pruinosavláknica vláknice
Inocybe pseudodestrictavláknicavláknice ostrá
Inocybe pusiovláknicavláknice chlapecká
Inocybe queletiivláknica Quelétova
Inocybe salicisvláknica vŕbová
Inocybe sambucinavláknica bazová
Inocybe sindoniavláknica sindonskávláknice sindonská
Inocybe solutavláknicavláknice hladká
Inocybe sphagnophilavláknica
Inocybe squamatavláknica šupinkatávláknice šupinkatá
Inocybe striatavláknicavláknice žíhaná
Inocybe subalbidodiscavláknicavláknice hladkovýtrusá
Inocybe subcarptavláknicavláknice vlnatá
Inocybe tahquamenonensisvláknicavláknice
Inocybe tenebrosavláknicavláknice tmavonohá
Inocybe umbraticavláknicavláknice stinná
Inocybe vulpinellavláknicavláknice slanomilná
Inocybe whiteivláknica Whiteovavláknice zardělá
Inocybe xanthomelasvláknicavláknice
Inonotus andersoniiryšavec Andersonovrezavec Andersonův
Inosperma adaequatumvláknica vínovohnedávláknice jurská
Inosperma bongardiivláknica Bongardovavláknice Bongardova
Inosperma calamistratumvláknica červenejúcavláknice špinavá
Inosperma cervicolorvláknica jeleniavláknice jelení
Inosperma cookeivláknica Cookeovavláknice Cookeova
Inosperma erubescensvláknica Patouillardovavláknice začervenalá (Patouillardova)
Inosperma kuthaniivláknica Cookeova Kuthanova
Inosperma maculatumvláknica škvrnitávláknice skvrnitá
Inosperma pisciodorumvláknica Bongardova rybinovávláknice Bongardova rybovonná
Irpicodon penduluszubánik sosnovýzubateček zavěšený
Kneiffiella abditazubánka úzkovýtrusná
Kuehneromyces lignicolašupinačka
Kuehneromyces mutabilisšupinačka menliváopeňka měnlivá
Laccaria amethystinalakovka ametystoválakovka ametystová
Laccaria bicolorlakovka dvojfarebná
Laccaria fraternalakovka príbuzná
Laccaria laccatalakovka obyčajnálakovka laková
Laccaria laccata var. pallidifoliaLakovka obyčajná bledolupeňová
Laccaria maritimalakovka prímorská
Laccaria montanalakovka
Laccaria ohiensislakovka ohajská
Laccaria proximalakovka veľkálakovka statná
Laccaria pumilalakovka
Laccaria purpureobadiaLakovkaLakovka purpurově hnědá
Laccaria tortilislakovka skrútenálakovka zakroucená
Lacrymaria lacrymabundaplačlivka zamatovákřehutka sametová
Lacrymaria pyrotrichaplačlivka ohnivákřehutka ohnivá
Lachnella alboviolascenslachnelka fialkastáčíšovec bělofialový
Lachnella villosalachnelka chlpatá
Lanmaoa fragranshríb voňavýhřib vonný
Leccinellum corsicumkozák korsickýkozák korsický
Leccinellum crocipodiumkozák žltopórovýkozák dubový
Leccinum aerugineumkozákkozák zelenající
Leccinum albostipitatumkozák osikovýkřemenáč osikový bělotřeňový
Leccinum atrostipitatumkozák čiernohlúbikovýkřemenáč kozákovitý
Leccinum aurantiacumkozák dubovýkřemenáč krvavý
Leccinum cyaneobasileucumkozák sivohnedýkozák šedohnědý
Leccinum decipienskozák hnedýkřemenáč hnědý
Leccinum duriusculumkozák topoľovýkozák topolový
Leccinum holopuskozák bielykozák bílý
Leccinum lepidumkozákkozák půvabný
Leccinum melaneumkozák čiernykozák kapucínek
Leccinum oxydabilekozák červenejúcikozák červenající
Leccinum percandidumkozák belostnýkřemenáč bělostný
Leccinum piceinumkozák smrekovýkřemenáč smrkový
Leccinum pseudoscabrumkozák hrabovýkozák habrový
Leccinum pulchrumkozákkozák nádherný
Leccinum rufum var. decipienskozák osikový hnedýkřemenáč osikový hnědý
Leccinum scabrumkozák brezovýkozák březový
Leccinum subcinnamomeumkozák škoricovohnedýkozák skořicový
Leccinum thalassinumkozák sivozelenýkozák šedozelený
Leccinum variicolorkozák rozličnofarebnýkozák barvoměnný
Leccinum versipellekozák žltooranžovýkřemenáč březový
Leccinum vulpinumkozák sosnovýkřemenáč borový
Lentinula edodeshúževnatec jedlý
Lepiota apateliabedličkabedla
Lepiota boudieribedlička hrdzavábedla Boudierova
Lepiota brunneoincarnatabedlička hnedoružovábedla hnědočervenavá
Lepiota castaneabedlička hnedábedla kaštanová
Lepiota cingulumbedličkabedla
Lepiota clypeolariabedlička vlnatábedla vlnatá
Lepiota cortinarius var. cortinariusbedlička pavučinovcovitábedla pavučincovitá
Lepiota cristatabedlička páchnúcabedla hřebenitá
Lepiota cristatoidesbedličkabedla
Lepiota echinellabedlička tabakovohnedábedla
Lepiota elaiophyllabedličkabedla
Lepiota ermineabedlička reďkovkovábedla hranostajová
Lepiota felinabedlička čiernošupinatábedla černošupinatá
Lepiota forquignoniibedlička Forquignovabedla Forquignonova
Lepiota fuscovinaceabedlička vínovohnedábedla hnědovínová
Lepiota grangeibedlička Grangeovabedla Grangeova
Lepiota griseovirensbedlička sivozelenkastábedla šedozelenající
Lepiota helveolabedlička jedovatábedla chřapáčová
Lepiota hymenodermabedličkabedla
Lepiota ignivolvatabedlička pošvatábedla ohňopochvá
Lepiota kuehneribedlička Kühnerovabedla Kühnerova
Lepiota lilaceabedlička fialovkastábedla liláková
Lepiota magnisporabedlička vretenovitovýtrusnábedla nažloutlá
Lepiota ochraceofulvabedličkabedla
Lepiota oreadiformisbedlička tanečnicovitábedla špičkovitá
Lepiota parvannulatabedličkabedla
Lepiota pilodesbedličkabedla
Lepiota pseudolilaceabedlička hnedastošupinkatábedla klamavá
Lepiota rufipesbedličkabedla
Lepiota subalbabedlička bedla
Lepiota subgracilisbedlička nežnábedla něžná
Lepiota subincarnatabedlička ružovkastábedla namasovělá
Lepiota tomentellabedličkabedla
Lepiota xanthophylloidesbedličkabedla
Lepista glaucocanapôvabnica sinaváčirůvka bledá
Lepista graveolenspôvabnica páchnuca
Lepista irinapôvabnica voňaváčirůvka kosatcová
Lepista nudapôvabnica fialováčirůvka fialová
Lepista panaeoluspôvabnica mramorovanáčirůvka zamlžená
Lepista personatapôvabnica dvojfarebnáčirůvka dvoubarvá
Lepista sordidapôvabnica ružovkastáčirůvka špinavá
Leptosporomyces roseusbledokožka ružovkastákornatečka narůžovělá
Leratiomyces ceres límcovka oranžová
Leratiomyces squamosusgolierovka plavooranžoválímcovka šupinatá plavá
Leratiomyces squamosus var. squamosusgolierovka šupinkatálímcovka šupinatá
Leucoagaricus americanusbedľovec Bresadolov
Leucoagaricus amylosporusbedlica pukavábedla amyloidní
Leucoagaricus barssiibedlicabedla krátkonohá
Leucoagaricus cinerascensbedlica sivejúca
Leucoagaricus croceovelutinusbedlica šafranovočervenábedla šafránová
Leucoagaricus densifoliusbedlica tmavoobrúbenábedla hustolistá
Leucoagaricus georginaebedlica georgíninabedla Jiřinina
Leucoagaricus holosericeusbedlica hodvábnabedla lesklá
Leucoagaricus ionidicolorbedlica ružová
Leucoagaricus leucothitesbedlica ružovolupeňovábedla zardělá
Leucoagaricus leucothites var. carneifoliusbedlica mäsovolupeňová
Leucoagaricus meleagrisbedlica perličkovábedla skleníková
Leucoagaricus nympharumbedľa hustošupinatábedla dívčí
Leucoagaricus pilatianusbedlica Pilátovabedla Pilátova
Leucoagaricus serenusbedlica hodvábna
Leucoagaricus sericiferbedlica hodvábitábedla hedvábitá
Leucoagaricus subcretaceusbedlica špinavobielabedla zarudlá
Leucoagaricus sublittoralisbedlica pobrežná
Leucoagaricus subvolvatusbedlica pieskomilná
Leucoagaricus wichanskyibedlica Wichanskéhobedla Wichanského
Leucocoprinus badhamiibedlica Badhamovabedla Badhamova
Leucocoprinus birnbaumiibedľovec citrónovožltýbedla cibulkotřenná
Leucocoprinus brebissoniibedľovec
Leucocoprinus cepistipesbedľovecbedla cibulonohá
Leucocoprinus cretaceusbedľovecbedla
Leucocoprinus heinemanniibedľovec
Leucocoprinus straminellusbedľovec svetložltý
Leucocortinarius bulbigerbielopavučinovec hľuznatýbělopavučinec hlíznatý
Leucogyrophana molluscapovlačník oranžovýdřevomorka meruňková
Leucopaxillus cutefractusčechratec
Leucopaxillus gentianeusčechratec horkýběločechratka hořká
Leucopaxillus giganteusčechratec obrovskýběločechratka obrovská
Leucopaxillus lentusčechratec severskýběločechratka zatuhlá
Leucopaxillus paradoxusčechratec voňavýběločechratka podivná
Leucopaxillus rhodoleucusčechratec sladkastýběločechratka červenobílá
Leucopaxillus tricolorčechratec zavalitýběločechratka trojbarvá
Lichenomphalia alpinakalichovkakalichovka
Lichenomphalia hudsoniana kalichovka Hudsonova
Lichenomphalia umbelliferakalichovka vrúbkovanákalichovka okoličnatá
Limacella delicataslizovnica klzkáslizobedla vínově načervenalá
Limacella fulvodiscaslizovnica
Limacella guttataslizovnica slziváslizobedla slzivá
Limacella illinitaslizovnica obyčajnáslizobedla lesklá
Limacella illinita var. rubescensslizovnica obyčajná červenkastá
Limacella ochraceoluteaslizovnica okrovožltá
Lindtneria panphyliensislindtnerovka
Lycoperdon caudatumprášnica rašeliniskovápýchavka ocasatá
Lycoperdon decipiensprášnica okrovápýchavka klamná
Lycoperdon echinatumprášnica pichliačovápýchavka ježatá
Lycoperdon ericaeumprášnica machovápýchavka vřesovištní
Lycoperdon excipuliformerozpadavec stopkatýpýchavka palicovitá
Lycoperdon hungaricumprášnica maďarskápýchavka uherská
Lycoperdon lividumprášnica žltohnedápýchavka hnědá
Lycoperdon mammiformeprášnica závojovápýchavka závojová
Lycoperdon molleprášnica hnednúcapýchavka čokoládová
Lycoperdon nigrescensprášnica tmavápýchavka horská
Lycoperdon perlatumprášnica bradavičnatápýchavka obecná
Lycoperdon pratenseprášnicapýchavka stlačená
Lycoperdon pyriformeprášnica hruškovitápýchavka hruškovitá
Lycoperdon pyriforme var. acuminatumprášnica hruškovitá zahrotenápýchavka hruškovitá špičatá
Lycoperdon umbrinumprášnica huňatápýchavka huňatá
Lycoperdon utriformerozpadavec dlabanýpýchavka dlabaná
Lyophyllum caerulescensstrmulec korienkatýlíha tlustolupenná
Lyophyllum connatumstrmulec bielylíha srostlá
Lyophyllum decastesstrmulec nakopenýlíha nahloučená
Lyophyllum deliberatumstrmulec popolavý
Lyophyllum fumosumstrmulec sivohnedýlíha klubčitá
Lyophyllum leucophaeatumstrmuleclíha šedookrová
Lyophyllum loricatumstrmulec parkovýlíha obrněná
Lyophyllum paelochroumstrmulec sivejúcilíha nečistá
Lyophyllum pseudosinuatumstrmulec kyjovitý
Lyophyllum transformestrmulec modrejúcilíha hranatovýtrusá
Macrocystidia cucumissmeťovček uhorkovýcystidovka rybovonná
Macrocystidia cucumis var. leucosporasmeťovček uhorkový bielovýtrusný
Macrolepiota excoriatabedľa čipkovanábedla odřená
Macrolepiota fuligineosquarrosabedľa bedla
Macrolepiota fuliginosabedľa vysoká čiernohnedábedla zakouřená
Macrolepiota konradiibedľa Konradovabedla Konradova
Macrolepiota mastoideabedľa štíhlabedla útlá
Macrolepiota olivascensbedľa bedla
Macrolepiota permixtabedľa pýrivábedla tmavohnědá
Macrolepiota procerabedľa vysokábedla vysoká
Macrolepiota prominensbedľa vyniknutábedla vyniklá
Macrotyphula defibulatakyjovkakyj
Macrotyphula fistulosakyjovka rúrkovitákyj rourkovitý
Macrotyphula junceakyjovka tenkákyj niťovitý
Macrotyphula rigidakyjovka koreňujúca
Maireina monacalachnelkačíšovec
Mallocybe agardhiivláknica Agardhovavláknice Agardhova
Mallocybe dulcamaravláknica olivovohnedávláknice potměchuťová
Mallocybe gymnocarpavláknica
Mallocybe terrigenavláknica šupinkatohlúbiková
Marasmiellus candidustancuľka bielašpička bělostná
Marasmiellus carneopallidustancuľka
Marasmiellus juniperinustancuľkašpička
Marasmiellus ramealistancuľka konárikovášpička větevná
Marasmiellus tricolortancuľkašpička trojbarvá
Marasmiellus vaillantiitancuľka Vaillantova
Marasmius bulliardiitanečnica Bulliardovašpička Bulliardova
Marasmius cohaerenstanečnica rohovinovášpička rohonohá
Marasmius collinustanečnica úhorová
Marasmius epiphylloidestanečnica brečtanovášpička břečťanová
Marasmius epiphyllustanečnica listovášpička listová
Marasmius epodiustanečnicašpička odlišná
Marasmius favreitanečnica
Marasmius graminumtanečnica travinnášpička travinná
Marasmius haematocephalustanečnicašpička
Marasmius hudsoniitanečnicašpička
Marasmius limosustanečnica močiarna
Marasmius oreadestanečnica poľnášpička obecná
Marasmius prasiosmustanečnica dubová
Marasmius rotulatanečnica golierikovášpička kolovitá
Marasmius torquescenstanečnica kožovitášpička kroutivá
Marasmius wettsteiniitanečnica Wettsteinovašpička Wettsteinova
Marasmius wynneaetanečnica fialovosivášpička Wynneové
Megacollybia platyphyllapovraznica širokolupeňovápenízovka širokolupenná
Melanogaster ambiguusčernúšik pochybnýčernoušek obojetný
Melanogaster broomeanusčernúšik Broomeovčernoušek Broomeův
Melanogaster intermediusčernúšik prostrednýčernoušek prostřední
Melanogaster macrosporusčernúšik veľkovýtrusný
Melanogaster variegatusčernúšik strakatýčernoušek pestrý
Melanoleuca arcuatatmavuľka hľuznatá
Melanoleuca brevipestmavuľka krátkohlúbikovátmavobělka krátkonohá
Melanoleuca castaneofuscatmavuľkatmavobělka
Melanoleuca cognatatmavuľka žltohnedátmavobělka žlutavá
Melanoleuca exscissatmavuľka popolavá
Melanoleuca grammopodiatmavuľka ryhovanátmavobělka rýhovaná
Melanoleuca humilistmavuľka tmavobělka
Melanoleuca malenconiitmavuľkatmavobělka Malenconova
Melanoleuca melaleucatmavuľka obyčajná
Melanoleuca paedidatmavuľka malá
Melanoleuca polioleucatmavuľka
Melanoleuca strictipestmavuľka bledátmavobělka světle medová
Melanoleuca stridulatmavuľka horská
Melanoleuca subalpinatmavuľka podhorská
Melanoleuca turritatmavuľka zrastavátmavobělka věžová
Melanoleuca verrucipestmavuľka bradavičnatátmavobělka bradavčitá
Melanophyllum eyreitmavolupeňovka modrozelenáčernolupen zelený
Melanophyllum haematospermumtmavolupeňovka krvaváčernolupen krvavý
Melanotus phillipsii
Meottomyces dissimulansšupinovka lužnáčepičatka hlízonohá
Merismodes anomalapadrobnica zvláštnačíšovec nahloučený
Merismodes fasciculatapadrobnica
Micromphale brassicolensšpička páchnuca
Montagnea radiosaklobúkovka pieskomilnákvětka písečná
Mucidula mucidasliznačka obyčajnáslizečka porcelánová
Mucronella bresadolaepichliačovkaostenatka Bresadolova
Mucronella calvapichliačovka holáostenatka lysá
Mucronella flavapichliačovkaostenatka žlutá
Mycena abramsiiprilbička Abramsovahelmovka raná
Mycena aciculaprilbička ihličkováhelmovka jehličkovitá
Mycena adscendensprilbičkahelmovka přeútlá
Mycena aetitesprilbička sivolupeňováhelmovka šedolupenná
Mycena alcalinaprilbička páchnucahelmovka louhová
Mycena aleuriosmaprilbička helmovka
Mycena alnetorumprilbička jelšováhelmovka olšová
Mycena alphitophoraprilbička
Mycena amictaprilbička modrastáhelmovka modravá
Mycena arcangelianaprilbička olivovožltáhelmovka Oortova
Mycena atromarginataprilbička tmavoobrúbená
Mycena aurantiidiscaprilbičkahelmovka
Mycena aurantiomarginataprilbička oranžovoobrúbenáhelmovka zlatobřitá
Mycena avenaceaprilbička jesennáhelmovka jesení
Mycena bulbosaprilbičkahelmovka cibulkatá
Mycena capillarisprilbička vlasová
Mycena cinerellaprilbička popolaváhelmovka šedá
Mycena citrinomarginataprilbička žltoobrúbenáhelmovka žlutolemá
Mycena coccineaprilbičkahelmovka
Mycena coracinaprilbička čiernomodrá
Mycena corticolaprilbička biela
Mycena corynephoraprilbičkahelmovka
Mycena crocataprilbička šafranováhelmovka šafránová
Mycena cyanorhizaprilbička modrokorienkatá
Mycena diosmaprilbička dvojvonná
Mycena epipterygiaprilbička slizkáhelmovka slizká
Mycena epipterygia var. lignicolaprilbička slizká drevená
Mycena epipterygia var. viscosaprilbička slizká želatínová
Mycena erubescensprilbička ružovejúca
Mycena fagetorumprilbička buková
Mycena filopesprilbička jódováhelmovka nitonohá
Mycena flavescensprilbičkahelmovka nažloutlá
Mycena galericulataprilbička ružovolupeňováhelmovka tuhonohá
Mycena galopusprilbička mliečnahelmovka mléčná
Mycena galopus var. nigraprilbička mliečna temnáhelmovka bělomléčná
Mycena haematopusprilbička krvavomliečnahelmovka krvonohá
Mycena chlorophosprilbičkahelmovka
Mycena inclinataprilbička naklonenáhelmovka leponohá
Mycena laevigataprilbička hladkáhelmovka hladká
Mycena leptocephalaprilbička inovaťováhelmovka ojíněná
Mycena lohwagiiprilbička Lohwagova
Mycena longisetaprilbička chĺpkatá
Mycena maculataprilbička škvrnitáhelmovka skvrnitá
Mycena meliigenaprilbička pomúčenáhelmovka korová
Mycena metataprilbička kužeľovitáhelmovka kuželovitá
Mycena mirataprilbičkahelmovka obdivuhodná
Mycena mucorprilbička listová
Mycena niveipesprilbička bielohlúbikováhelmovka sněhonohá
Mycena nucicolaprilbička lieskováhelmovka lísková
Mycena olidaprilbička žltkastáhelmovka žlutavotemenná
Mycena olivaceomarginataprilbičkahelmovka hnědobřitá
Mycena pearsonianaprilbička hnedastofialová
Mycena pelianthinaprilbička zúbkovanáhelmovka zoubkatá
Mycena pictaprilbička
Mycena polyadelphaprilbičkahelmovka mnohobratrá
Mycena polygrammaprilbička ryhovanáhelmovka brázditá
Mycena pseudocorticolaprilbička modrosiváhelmovka koromilná
Mycena pseudopictaprilbičkahelmovka malovaná
Mycena pterigenaprilbička papradinováhelmovka kapradinová
Mycena puraprilbička reďkovkováhelmovka ředkvičková
Mycena pura f. albaprilbička reďkovková biela
Mycena pura f. multicolorprilbička reďkovková viacfarebná
Mycena purpureofuscaprilbička fialovookrajováhelmovka hnědopurpurová
Mycena renatiprilbička žltohlúbikováhelmovka žlutonohá
Mycena romagnesianaprilbička Romagnesiova
Mycena roseaprilbička ružovkastáhelmovka narůžovělá
Mycena rosellaprilbička ružováhelmovka růžová
Mycena rubromarginataprilbička červenoobrúbenáhelmovka červenobřitá
Mycena sanguinolentaprilbička krvaváhelmovka krvavá
Mycena scirpicolaprilbičkahelmovka
Mycena silvae-nigraeprilbička dvojvýtrusnáhelmovka smrková
Mycena stipataprilbička chlórováhelmovka louhová
Mycena strobilicolaprilbička šiškováhelmovka šiškomilná
Mycena stylobatesprilbička diskovitá
Mycena tintinnabulumprilbička hnedosiváhelmovka pařezová
Mycena uraniaprilbička modrastosivá
Mycena viridimarginataprilbička zelenoobrúbenáhelmovka zelenobřitá
Mycena vitilisprilbička tenkáhelmovka měnlivá
Mycena vulgarisprilbička obyčajnáhelmovka obecná
Mycena xantholeucaprilbička krémová
Mycena zephirusprilbička zefírováhelmovka zefírová
Mycenastrum coriumškárka kožovitáškárka hvězdicovitá
Mycenella salicinaprilbovček vŕbový
Mycenella trachysporaprilbovčekhelmovka drsnovýtrusá
Mycetinis alliaceustanečnica cesnakovášpička cibulová
Mycetinis scorodoniustanečnica orešcovášpička česneková
Myxomphalia maurauhľovka lúčovitákalichovka uhlová
Naucoria escharioidessmeťovkakržatka
Naucoria melinoidessmeťovka bledákržatka oděná
Naucoria pseudoamarescensslzivka hodvábna
Naucoria scolecinasmeťovka tmavákržatka bažinná
Neoboletus erythropushríbhřib kovář neměnný
Neoboletus xanthopushríb zrnitohlúbikový odfarbenýhřib odbarvený
Nidularia deformishniezdovec deformovanýhnízdovka nacpaná
Nidularia pulvinatahniezdovec vankúšový
Nochascypha filicina nochascifa chĺpkatá
Octaviania asterospermamäsovkamasovka
Octaviania luteamäsovka žltá
Omphaliaster asterosporuskalichovkakalichovka hvězdovýtrusá
Omphalina galericolor var. lilacinicolorkalichovka
Omphalina mutilakalichovka kalichovka zkomolená
Omphalina pyxidatakalichovka hodvábnakalichovka pánvičkovitá
Omphalotus oleariuskališník hnedooranžovýhlívovník olivový
Onnia tomentosaplstnačka obyčajnáďubkatec plstnatý
Ossicaulis lachnopusstrmuľkovecstrmělka drobnovýtrusá
Ossicaulis lignatilisstrmuľkovec drevnýstrmělka dřevní
Oudemansiella melanotrichazamatka jedľováslizečka chlupatá
Oxyporus millavensisostropórovec sieťkovaný
Oxyporus pearsoniiostropórovec
Panaeolina foeniseciiholohlávka otavovákropenatec otavní
Panaeolus acuminatuszvoncovec Rickenovkropenatec zahrocený
Panaeolus alciszvoncovec
Panaeolus antillarumzvoncovec
Panaeolus aterzvoncovec tmavohnedý
Panaeolus cinctuluszvoncovec obrúbenýkropenatec lemovaný
Panaeolus fimicolazvoncoveckropenatec tmavý
Panaeolus fimiputriszvoncovec prsteňový
Panaeolus olivaceuszvoncovec olivovýkropenatec olivový
Panaeolus papilionaceuszvoncovec obyčajnýkropenatec motýlovitý
Panaeolus reticulatuszvoncovec rašeliniskovýkropenatec síťnatý
Panaeolus semiovatuszvoncovec kravincovýkropenatec prstenitý
Panellus mitispňovka malápařezník jemný
Panellus ringenspňovka zimnápařezník tuhý
Panellus stipticuspňovka obyčajnápařezník obecný
Panellus violaceofulvuspňovka fialovohnedápařezník fialovoplavý
Paralepista flaccidapôvabnica prehnutástrmělka přehrnutá
Paralepista gilvapôvabnica prehnutá škvrnitástrmělka žlutá
Parasola auricomahnojník štetinkatýhnojník
Parasola conopilusdrobuľka veľkákřehutka kuželovitá
Parasola crataegihnojníkhnojník
Parasola kuehnerihnojník Kühnerovhnojník Kühnerův
Parasola lacteahnojník sivejúcihnojník bělohlavý
Parasola megaspermahnojník veľkovýtrusnýhnojník
Parasola miserahnojník úbohýhnojník
Parasola plicatilishnojník ozdobnýhnojník řasnatý
Parasola schroeterihnojník Schrötterovhnojník
Paraxerula causseiparaxerula
Paxillus adelphusčechračkačechratka
Paxillus ammoniavirescensčechračkačechratka
Paxillus cuprinusčechračkačechratka
Paxillus filamentosusčechračkačechratka
Paxillus involutusčechračka podvinutáčechratka podvinutá
Paxillus olivellusčechračkačechratka
Paxillus rubicundulusčechračka jelšováčechratka olšová
Paxillus validusčechračkačechratka
Paxillus vernalisčechračka parkováčechratka statná
Penttilamyces lichenicola
Phaeocollybia cidariskoreňovnica
Phaeocollybia festivakoreňovica olivovákržatka olivová
Phaeocollybia christinaekoreňovica škoricovohnedákržatka Kristinina
Phaeocollybia jennyaekoreňovica matná
Phaeocollybia lugubriskoreňovica zahrotenákržatka špičatá
Phaeogalera stagninačepičatka bažinná
Phaeolepiota aureazrnuľa zlatábedlovnice zlatá
Phaeomarasmius erinaceusšupináčik obyčajnýkržatka ježatá
Phaeosolenia densatrúbeľka topoľováčíšovec topolový
Phellinus igniariusohňovec obyčajnýohňovec obecný
Phellorinia herculeana
Phlebopus marginatushríb
Phlegmacium cinctipespavučinovec hnedopásovýpavučinec
Phlegmacium subdecoloratumpavučinovec bledofarebný
Phloeomana albaprilbičkahelmovka bílá
Phloeomana hiemalisprilbička zimnáhelmovka zimní
Phloeomana speireaprilbička tenkohlúbikováhelmovka tenkonohá
Pholiota adiposašupinovka slizkášupinovka slizká
Pholiota alnicolašupinovka jelšovášupinovka olšová
Pholiota astragalinašupinovka šafranovášupinovka kozincová
Pholiota aurivellašupinovka zlatozávojovášupinovka zlatozávojná
Pholiota conissansšupinovkašupinovka
Pholiota elegansšupinovka pralesná
Pholiota flammansšupinovka ohnivášupinovka ohnivá
Pholiota gummosašupinovka gumovášupinovka gumovitá
Pholiota henningsiišupinovka Henningsovašupinovka Henningsova
Pholiota heteroclitašupinovka zelenkastolupeňovášupinovka zavalitá
Pholiota highlandensisšupinovka spáleniskovášupinovka spáleništní
Pholiota jahniišupinovka Jahnovašupinovka tmavošupinná
Pholiota lentašupinovka hlinovookrovášupinovka šedohlínová
Pholiota limonellašupinovka citrónovožltá
Pholiota lubricašupinovka hnedočervenášupinovka červená
Pholiota luciferašupinovka mastnášupinovka mastná
Pholiota mixtašupinovka holá
Pholiota pinicolašupinovka zvoncovitášupinovka nahnědlá
Pholiota populneašupinovka zhubnášupinovka zhoubná
Pholiota scambašupinovka drobná
Pholiota squarrosašupinovka šupinatášupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosoidesšupinovka bledookrajovášupinovka ježatá
Pholiotina coprophilakapucňovec mrvový
Pholiotina teneroideskapucňovecčepičatka
Phylloporus pelletierilupeňopórovec hnedožltýlupenopórka
Phylloporus rhodoxanthuslupeňopórovec červenožltýlupenopórka červenožlutá
Phyllotopsis nidulanshlivník hniezdovitýhlíva hnízdovitá
Phyllotopsis rhodophyllamachovka
Piloderma fallaxpiloderma žltooranžová
Pisolithus arhizushráškovec obyčajnýměcháč písečný
Pleurocybella porrigenshlivuľa uškatáhlíva ušatá
Pleuroflammula pannonica
Pleuroflammula tuberculosašupinovka krivášupinovka hlízkovitá
Pleurotellus chioneushlivec biely
Pleurotus abieticolahliva smreková
Pleurotus calyptratushliva závojováhlíva čepičkatá
Pleurotus citrinopileatushliva lievikovitá citrónová
Pleurotus columbinushliva ustricovitá modrastá
Pleurotus cornucopiaehliva lievikovitáhlíva nálevkovitá
Pleurotus djamorhliva lososovoružová
Pleurotus dryinushliva dubováhlíva dubová
Pleurotus eryngiihliva kotúčováhlíva máčková
Pleurotus ostreatushliva ustricovitáhlíva ústřičná
Pleurotus pulmonariushliva bukováhlíva plicní
Plicaturopsis crispamäkkúšik kučeravýměkkouš kadeřavý
Pluteus atromarginatusštítovka čiernolupeňováštítovka černolemá
Pluteus aurantiorugosusštítovka šarlátováštítovka šarlatová
Pluteus cervinusštítovka jeleniaštítovka jelení
Pluteus cinereofuscusštítovka sivohnedáštítovka šedohnědá
Pluteus diettrichiištítovka rozpraskanáštítovka Dietrichova
Pluteus ephebeusštítovka šupinkatá
Pluteus exiguusštítovka hľúzkatá
Pluteus favreištítovka
Pluteus fenzliištítovka Fenzlovaštítovka
Pluteus flammansštítovkaštítovka
Pluteus godeyištítovka Godeova
Pluteus granulatusštítovka
Pluteus griseoluridusštítovka sivohlúbiková
Pluteus hispidulusštítovka huňatá
Pluteus hispidulus var. cephalocystisštítovka huňatá
Pluteus hongoištítovka
Pluteus chrysophaeusštítovka škoricovohnedáštítovka zlatová
Pluteus inconspicuusštítovka
Pluteus insidiosusštítovkaštítovka
Pluteus keselakiištítovka Kešeľákovaštítovka
Pluteus leoninusštítovka žltáštítovka žlutá
Pluteus leucoborealisštítovkaštítovka
Pluteus luctuosusštítovkaštítovka lemovaná
Pluteus nanusštítovka nízkaštítovka nízká
Pluteus pallescensštítovka blednúca
Pluteus pellitusštítovka bielaštítovka bílá
Pluteus petasatusštítovka šupinatáštítovka žíhaná
Pluteus phlebophorusštítovka sieťkovanáštítovka síťnatá
Pluteus plautusštítovka zamatováštítovka sametonohá (hlízečkatá)
Pluteus podospileusštítovka tmavohnedáštítovka vločkatá
Pluteus poliocnemisštítovka holá
Pluteus pouzarianusštítovka Pouzarovaštítovka Pouzarova
Pluteus primusštítovka svetlomilnáštítovka přezkatá
Pluteus reisnerištítovka
Pluteus robertiištítovka Robertova
Pluteus romelliištítovka žltohlúbikováštítovka Romellova
Pluteus roseipesštítovkaštítovka růžovonohá
Pluteus salicinusštítovka vŕbováštítovka vrbová
Pluteus semibulbosusštítovka hľúzkovitáštítovka hlízečkatá
Pluteus thomsoniištítovka siváštítovka Thomsonova
Pluteus umbrosusštítovka vláknitáštítovka stinná
Pluteus variabilicolorštítovkaštítovka
Pluteus villosusštítovkaštítovka chlupatá
Pogonoloma macrorhizumčíruška veľkohlaváBěločechratka velkohlavá
Pogonoloma spinulosumčíruška šupinkatáčirůvka osténkatá
Porotheleum fimbriatumkráterovček brvitýpavučinopórka brvitá
Porphyrellus porphyrosporustmavohríb obyčajnýhřib nachovýtrusý
Porpolomopsis calyptriformislúčnica ružovočervenávoskovka příjemná
Protoglossum niveum
Protostropharia luteonitensgolierovka okrovožltálysohlávka žlutolesklá
Psathyrellakřehutička
Psathyrella ammophiladrobuľka pieskomilnákřehutka písečná
Psathyrella atrolaminatadrobuľka vykasaná
Psathyrella candolleanadrobuľka Candolleovakřehulka Candolleova
Psathyrella caput-medusaedrobuľka medúzovákřehutka hlava Medusina
Psathyrella cascadrobuľka statná
Psathyrella cernuadrobuľka naklonená
Psathyrella coprophiladrobuľka koprofilná
Psathyrella corrugisdrobuľka útlakřehutka útlá
Psathyrella cotoneadrobuľka vláknitošupinkatákřehutka vlnatá
Psathyrella fagetophiladrobuľka bukomilnákřehutka
Psathyrella fatuadrobuľka okrovohnedá
Psathyrella fuscadrobuľka tmavohnedákřehutka tmavohnědá
Psathyrella globosivelatadrobuľka
Psathyrella gossypinadrobuľka vločkatákřehutka šupinatá
Psathyrella gracilisdrobuľkakřehutka
Psathyrella hirtadrobuľkakřehutka hnojná
Psathyrella chondrodermadrobuľka vráskavá
Psathyrella impexadrobuľka bielovločkatákřehutka nečesaná
Psathyrella leucotephradrobuľka bukovákřehutka běločerná
Psathyrella longicaudadrobuľka koreňujúca
Psathyrella maculatadrobuľka škvrnitá
Psathyrella microrhizadrobuľkakřehutka tenkokořenná
Psathyrella multipedatadrobuľka trsovitákřehutka rozvětvená
Psathyrella obtusatadrobuľka tupákřehutka otupělá
Psathyrella olympianadrobuľkakřehutka olympická
Psathyrella panaeoloidesdrobuľka zvonovcovitá
Psathyrella pennatadrobuľka páperistákřehutka opýřená
Psathyrella piluliformisdrobuľka vodomilnákřehutka vodomilná
Psathyrella populinadrobuľka topoľovákřehutka lesní
Psathyrella pronadrobuľka nežnákřehutka maličká
Psathyrella prona f. canadrobuľkakřehutka
Psathyrella pseudocascadrobuľkakřehutka zestárla
Psathyrella pseudocorrugisdrobuľkakřehutka
Psathyrella pseudogracilisdrobuľka podvojná
Psathyrella pygmaeadrobuľka malákřehutka trpasličí
Psathyrella ridiculadrobuľkakřehutka
Psathyrella sacchariolensdrobuľka voňavá
Psathyrella spadiceadrobuľka čokoládovohnedákřehutka čokoládová
Psathyrella spadiceogriseadrobuľka hnedosivákřehutka hnědošedá
Psathyrella spintrigeradrobuľka vlnatá
Psathyrella subnudadrobuľka holá
Psathyrella tenuiculadrobuľkakřehutka
Psathyrella tephrophylladrobuľka temnejúcakřehutka bledohlínová
Psathyrella thujinadrobuľka
Psathyrella typhaedrobuľka pálkovákřehutička orobincová
Pseudoboletus parasiticussuchohríb cudzopasnýsuchohřib příživný
Pseudoclitocybe beschidicastrmulica beskydskástrmělka beskydská
Pseudoclitocybe cyathiformisstrmulica čiaškovitástrmělka číškovitá
Pseudoclitocybe expallensstrmulica blednúca
Pseudoclitocybe obbatastrmulica modrosivástrmělka modrošedá
Pseudolaccaria pachyphyllakalichovnica horkákalichovka tlustolupenná
Pseudolasiobolus minutissimus
Pseudomerulius aureusvrásnička zlatistádřevomorka zlatá
Pseudoomphalina kalchbrennerikalichovnica Kalchbrennerova
Pseudosperma flavellumvláknicavláknice
Pseudosperma hygrophorusvláknicavláknice šťavnatkovitá
Pseudosperma mimicumvláknica škridlicovitá
Pseudosperma obsoletumvláknica páravávláknice světlá
Pseudosperma rimosumvláknica kužeľovitávláknice rozpraskaná
Pseudotricholoma metapodiumčíruška černejúca
Pseudotricholoma umbrosumčíruška
Psilocybe bohemicaholohlavec českýlysohlávka česká
Psilocybe coprophilaholohlavec výkalovýlysohlávka výkalová
Psilocybe crobulaholohlavec vločkatýlysohlávka plevnatá
Psilocybe cyanescensholohlavec modrejúcilysohlávka modrající
Psilocybe fimetariaholohlaveclysohlávka
Psilocybe inquilinaholohlavec ryhovanýlysohlávka domácí
Psilocybe merdariaholohlavec hnojiskovýlysohlávka hnojní
Psilocybe montanaholohlavec tmavýlysohlávka horská
Psilocybe moravicaholohlavec moravskýlysohlávka moravská
Psilocybe phyllogenaholohlavec
Psilocybe semilanceataholohlavec končistýlysohlávka kopinatá
Pterula multifidaštetinačka bledookrováštětináček bělavý
Pulchroboletus roseoalbidussuchohríbsuchohřib
Radulomyces confluensstruháčik obyčajnýstruhák splývavý
Radulomyces molarisstruháčik blanitýstruhák blanitý
Ramariopsis biformispastrapačkakyjovečka mnohotvará
Ramariopsis croceapastrapačkakuřinec šafránový
Ramariopsis kunzeipastrapačka Kunzovakuřinec Kunzeův
Ramariopsis minutulapastrapačkakuřinec
Ramariopsis pulchellapastrapačka fialovákuřinec lilákový
Ramariopsis robustapastrapačka
Ramariopsis subarcticapastrapačkakuřinec subarktický
Ramariopsis subtilispakonárovka útlakyjovečka útlá
Ramariopsis tenuiculapastrapačkakuřinec tenkokvětý
Rectipilus fasciculatusčiašovnička svetlookrová
Resinicium bicolorzubatkovček dvojfarebnýostnáček dvoubarvý
Resupinatus applicatuslastúrnik prirastenýhlívečník připjatý
Resupinatus conspersuslastúrnik
Resupinatus griseopalliduslastúrnik
Resupinatus kavinaelastúrnik
Resupinatus poriaeformislastúrnik
Resupinatus striatuluslastúrnikhlívečník
Resupinatus trichotislastúrnik chlpatýhlívečník štětinatý
Resupinatus urceolatuslastúrnikhlívečník
Retiboletus ornatipeshríbhřib
Rheubarbariboletus armeniacussuchohríb marhuľovožltýsuchohřib meruňkový
Rheubarbariboletus persicolorsuchohríbhřib broskvový
Rhizocybe pruinosastrmuľka srieňovástrmělka ojíněná
Rhizocybe vermicularisstrmuľka korienkatá
Rhizomarasmius setosus
Rhizopogon luteoluskoreňovec žltkastýkořenovec žlutavý
Rhizopogon marchiikoreňoveckořenovec copatý
Rhizopogon occidentaliskoreňoveckořenovec východní
Rhizopogon roseoluskoreňovec červenýkořenovec načervenalý
Rhizopogon villosuluskoreňoveckořenovec
Rhizopogon vinicolorkoreňovec
Rhodocollybia butyraceapeniazovka maslovápenízovka máslová
Rhodocollybia filamentosapenízovka vláknitá
Rhodocollybia fodienspenízovka nabodlá
Rhodocollybia maculatapeniazovka škvrnitápenízovka skvrnitá
Rhodocollybia prolixapeniazovkapenízovka prodloužená
Rhodocollybia prolixa var. distortapeniazovka zúbkatá skrútenápenízovka prodloužená kroucená
Rhodocollybia prolixa var. prolixapeniazovkapenízovka prodloužená
Rhodocybe obscuramachovec tmavýrudoušek tmavý
Rhodocybe parilismachovecrudoušek vločkatý
Rhodophana nitellinamachovec lesklý
Rhodotus palmatusčervenáčik obyčajnýhlívovec ostnovýtrusý
Rimbachia arachnoideauškovkamecháček kulatovýtrusý
Rimbachia bryophilauškovka machováměcháček bělostný
Rimbachia neckeraeuškovka
Ripartites krieglsteineričechruľka Krieglsteinerova
Ripartites metrodiičechruľka Métrodova
Ripartites tricholomačechruľka čírovkovitáčechratička čirůvková
Roridomyces roridusprilbička lepkaváhelmovka lepkavá
Rubroboletus dupainiihríb Dupainovhřib Dupainův
Rubroboletus legaliaehríb Le Galovejhřib Le Galové
Rubroboletus lupinushríb vlčíhřib vlčí
Rubroboletus rhodoxanthushríb purpurovýhřib nachový
Rubroboletus rubrosanguineushríb úhľadný horskýhřib Moserův
Rubroboletus satanas f. satanashríb satanskýhřib satan
Rugosomyces carneusčírovnica mäsovoružováčirůvka masová
Rugosomyces chrysenterončírovnica voskováčirůvka zlatavá
Rugosomyces ionidesčírovnica fialováčirůvka violková
Rugosomyces obscurissimusčírovnica
Rugosomyces onychinusčírovnica ónyxováčirůvka onyxová
Rugosomyces persicolorčírovnica broskyňováčirůvka broskvová
Saproamanita vittadiniimuchotrávka Vittadinihomuchomůrka Vittadiniho
Sarcomyxa serotinapňovka neskorápařezník pozdní
Scleroderma areolatumpestrec prášnicovitýpestřec jamkatý
Scleroderma bovistapestrec fúkavcovitýPestřec prášivkovitý
Scleroderma citrinumpestrec obyčajnýpestřec obecný
Scleroderma meridionalepestrecpestřec jižní
Scleroderma polyrhizumpestrec
Scleroderma verrucosumpestrec bradavičnatýpestřec bradavčitý
Scleroderma violaceumpestrecpestřec fialovějící
Sclerogaster compactustvrdúšik pevný
Sclerogaster hysterangioidestvrdúšik lúpavkový
Serpula himantioidesdrevokaz lesnýdřevomorka lesní
Serpula lacrymansdrevokaz slzivýdřevomorka domácí
Schizophyllum amplumškľabka plstnatámušlovka plstnatá
Schizophyllum communeklanolupeňovka obyčajnáklanolístka obecná
Simocybe centunculussmeťovička hnedoolivová
Simocybe haustellarissmeťovička zelenkastohnedákržatka jazykovitá
Simocybe reductasmeťovička vretenovýtrusná
Simocybe sumptuosasmeťovička veľká
Squamanita schreieriparazitnica Schreierovapříživnice Schreierova
Stephanospora caroticolormäsovica oranžová
Strobilomyces strobilaceusšiškovec šupinatýšiškovec černý
Strobilurus esculentuspeniazočka smrekovápenízovka smrková
Strobilurus stephanocystispeniazočka húževnatápenízovka provázková
Strobilurus tenacelluspeniazočka horkastápenízovka nahořklá
Stropharia aeruginosagolierovka zelenkastálímcovka měděnková
Stropharia albonitensgolierovkalímcovka
Stropharia aurantiacagolierovka oranžová
Stropharia caeruleagolierovka zelenomodrálímcovka modrá
Stropharia coronillagolierovka ovenčenálímcovka věnčená
Stropharia hornemanniigolierovka mohutnálímcovka očesaná
Stropharia inunctagolierovka bledosiválímcovka natřená
Stropharia melanospermagolierovka tmavovýtrusná
Stropharia percevaliiholohlavec koreňujúci
Stropharia pseudocyaneagolierovka belavomodrastálímcovka nazelenalá
Stropharia rugosoannulatagolierovka slamomilnálímcovka obrovská (vrásčitoprstenná)
Stropharia semiglobatagolierovka pologuľovitálímcovka polokulovitá
Suillellus caucasicushríb kaukazskýhřib kavkazský
Suillellus gabretaehríb šumavskýhřib Šumavský
Suillellus luridushríb sinýhřib koloděj
Suillellus luridus var. rubricepshríb siný červenýhřib koloděj červený
Suillellus mendaxhríbhřib
Suillellus permagnificushríb
Suillellus pulchrotinctushríbhřib
Suillellus queletiihríb Quéletovhřib Quéletův
Suillellus queletii var. lateritiushríb Quéletov červenýhřib Quéletův červený
Suillus belliniiklouzek Belliniho
Suillus bovinusmasliak kravskýklouzek kravský
Suillus cavipeshríbovec dutohlúbikovýhřib dutonohý
Suillus collinitusmasliak kopcovýklouzek žíhaný
Suillus flavidusmasliak močiarnyklouzek žlutavý
Suillus granulatusmasliak zrnitýklouzek zrnitý
Suillus grevilleimasliak smrekovcovýklouzek sličný
Suillus lakeimasliak duglaskovýhřib douglaskový
Suillus luteusmasliak obyčajnýklouzek obecný
Suillus nueschiimasliak citrónovožltýklouzek medožlutý
Suillus placidusmasliak bielyklouzek bílý
Suillus ploransmasliak limbovýklouzek limbový
Suillus sibiricusmasliak sibírskyklouzek sibiřský
Suillus sibiricus subsp. helveticusmasliak sibírsky vysokohorský
Suillus sp.masliakklouzek
Suillus tridentinusmasliak tridentskýklouzek tridentský
Suillus variegatusmasliak strakatýklouzek (hřib) strakoš
Suillus viscidusmasliak lepkavýklouzek slizký
Sutorius junquilleushríb žltýhřib žlutý
Sutorius luridiformishríb zrnitohlúbikovýhřib kovář
Tapinella atrotomentosačechračka tmavohlúbikováčechratka černohuňatá
Tectella patellarispňovkahlíva číškovitá
Tephrocybe ambustasivolupeňovka penízovka osmahlá
Tephrocybe anthracophilasivolupeňovka spáleniskovápenízovka uhelná
Tephrocybe atratasivolupeňovkapenízovka tmavá
Tephrocybe boudierisivolupeňovka Boudierovapenízovka Boudierova
Tephrocybe mephiticasivolupeňovka škodlivápenízovka škodlivá
Tephrocybe palustrissivolupeňovkapenízovka rašeliníková
Tephrocybe platypussivolupeňovka neskorápenízovka
Tephrocybe putidasivolupeňovka hnedápenízovka zvadlá
Tephrocybe rancidasivolupeňovkapenízovka páchnoucí
Trichaptum biformeryhovec želatinovitýbránovitec dvoutvarý
Trichia alpinavlasnačkavlasatka
Tricholoma acerbumčírovka horkáčirůvka hořká
Tricholoma aestuansčírovka severskáčirůvka sálající
Tricholoma albobrunneumčírovka bielohnedáčirůvka bělohnědá
Tricholoma albumčírovka bielačirůvka bílá
Tricholoma apiumčírovkačirůvka celerová
Tricholoma argyraceumčírovka postriebrenáčirůvka stříbrošedá
Tricholoma arvernensečírovka ihličinováčirůvka příbuzná
Tricholoma atrosquamosumčírovka čiernošupinatáčirůvka černošupinatá
Tricholoma aurantiumčírovka oranžováčirůvka oranžová
Tricholoma basirubensčírovka pýriváčirůvka růžovotřenná
Tricholoma batschiičírovka prstencováčirůvka prstencová
Tricholoma borgsjoeënsečírovka
Tricholoma bresadolanumčírovka Bresadolováčirůvka Bresadolova
Tricholoma bufoniumčírovka ružovohnedáčirůvka žabí
Tricholoma caligatumčírovka krokodíliačirůvka krokodýlí
Tricholoma cingulatumčírovka vŕbováčirůvka kroužkatá
Tricholoma colossusčírovka obrovskáčirůvka obrovská
Tricholoma columbettačírovka hodvábnačirůvka holubičí
Tricholoma dulciolensčírovka sladkovonnáčirůvka menší
Tricholoma equestrečírovka zelenkastáčirůvka zelánka
Tricholoma filamentosumčírovkačirůvka vláknitá
Tricholoma focalečírovka prsteňováčirůvka límcová
Tricholoma frondosaečírovka osikováčirůvka osiková
Tricholoma fucatumčírovka pestráčirůvka peřestá
Tricholoma fulvumčírovka plavohnedáčirůvka plavohnědá
Tricholoma gausapatumčírovkačirůvka vlnatá
Tricholoma ilkkaečírovka
Tricholoma imbricatumčírovka šupinkatáčirůvka střechovitá
Tricholoma inamoenumčírovka páchnúcačirůvka nevonná
Tricholoma inocybeoidesčírovka vláknicováčirůvka stříbrošedá
Tricholoma inodermeumčírovka hnedočervenkastáčirůvka hnědočervenavá
Tricholoma joachimiičírovka Joachimovačirůvka Joachimova
Tricholoma josserandiičírovka Josserandovačirůvka Josserandova
Tricholoma lascivumčírovka smradľaváčirůvka smrdutá
Tricholoma luridumčírovka hnedáčirůvka hnědá
Tricholoma matsutakečírovkačirůvka matsutake (větší)
Tricholoma orirubensčírovka červenejúcačirůvka růžovolupenná
Tricholoma pardinumčírovka tigrovanáčirůvka tigrovaná
Tricholoma pessundatumčírovka mäsitáčirůvka masitá
Tricholoma populinumčírovka topoľováčirůvka topolová
Tricholoma portentosumčírovka siváčirůvka havelka
Tricholoma psammopusčírovka smrekovcováčirůvka modřínová
Tricholoma pseudonictitansčírovka
Tricholoma roseoacerbumčírovka hnedoružováčirůvka radotínská
Tricholoma saponaceumčírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. boudieričírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. lavedanumčírovka mydlováčirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. squamosumčírovka mydlová šupinkatáčirůvka mýdlová šupinatá
Tricholoma scalpturatumčírovka sivookrováčirůvka šedožemlová
Tricholoma sciodesčírovka bukováčirůvka buková
Tricholoma sejunctumčírovka zelenohnedastáčirůvka odlišná
Tricholoma stansčírovka sosnováčirůvka pochybná
Tricholoma stiparophyllumčírovkačirůvka běložlutavá
Tricholoma subfusipesčírovkačirůvka vřetenonohá
Tricholoma sudumčírovka plavosiváčirůvka světlá
Tricholoma sulphurescensčírovkačirůvka žloutnoucí
Tricholoma sulphureumčírovka sírovožltáčirůvka sírožlutá
Tricholoma terreumčírovka zemnáčirůvka zemní
Tricholoma tristečírovkačirůvka smutná
Tricholoma tumidumčírovka zavalitá
Tricholoma ustalečírovka gaštanovohnedáčirůvka osmahlá
Tricholoma ustaloidesčírovka slizkáčirůvka opálená
Tricholoma vaccinoidesčírovka guľatvýtrusnáčirůvka nečervenající
Tricholoma vaccinumčírovka škridlicovitáčirůvka kravská
Tricholoma virgatumčírovka štipľaváčirůvka žíhaná
Tricholoma viridilutescensčírovka olivovohnedáčirůvka olivově hnědá
Tricholomella constrictačírovnica opásanáčirůvka zaškrcená
Tricholomopsis badinensisčírovec badínsky
Tricholomopsis decoračírovec ozdobnýšafránka ozdobná
Tricholomopsis flammulačírovec útlyšafránka ohnivá
Tricholomopsis ornatačírovec úhľadný
Tricholomopsis rutilansčírovec červenožltýšafránka červenožlutá
Tricholomopsis sulfureoidesčírovec sírovožltkastýšafránka
Tubaria abramsiismeťovkakržatka
Tubaria confragosasmeťovka prstienkatákržatka vrásčitá
Tubaria conspersasmeťovka poprášenákržatka poprášená
Tubaria dispersasmeťovka hlohová
Tubaria furfuraceasmeťovka zimnákržatka zimní
Tubaria romagnesianasmeťovka Romagnesihokržatka Romagnesiho
Tubaria sp.smeťovkakržatka
Tulosesus subdisseminatushnojníkhnojník
Tulostoma beccarianumstopkovecpalečka Beccariho
Tulostoma brumalestopkovec zimnýpalečka zimní
Tulostoma calcareumstopkovecpalečka
Tulostoma cyclophorumstopkovecpalečka
Tulostoma fimbriatumstopkovec vláknitýpalečka brvitá
Tulostoma fulvellumstopkovec hladkovýtrusnýpalečka zrzavá
Tulostoma giovanellaestopkovecpalečka Jenčina
Tulostoma grandisporumstopkovecpalečka
Tulostoma kotlabaestopkovec Kotlabovpalečka Kotlabova
Tulostoma leslieistopkovec závojovýpalečka závojová
Tulostoma melanocyclumstopkovec hrdzavohnedýpalečka nazrzlá
Tulostoma pannonicumstopkovecpalečka
Tulostoma pulchellumstopkovec Hollósovpalečka Hollósova
Tulostoma punctatumstopkovecpalečka
Tulostoma simulansstopkovec Moravcovpalečka Moravcova
Tulostoma squamosumstopkovec šupinatýpalečka šupinatá
Tulostoma subsquamosumstopkovecpalečka
Tulostoma winterhoffiistopkovecpalečka
Tylopilus felleuspodhríb žlčovýhřib žlučník
Tylopilus felleus var. alutariuspodhríb žlčový miernyhřib žlučník kožitý
Tylopilus plumbeoviolaceuspodhríbhřib
Tylospora asterophoralalokovec hviezdovitý
Tylospora fibrillosamachomilka vláknitá
Typhula abietinapiestovkapaluška
Typhula ancepspiestovkapaluška
Typhula betaepiestovka repovápaluška
Typhula brassicaepiestovka kapustová
Typhula buxipiestovka
Typhula candidapiestovka
Typhula capitatapiestovka
Typhula caricinapiestovka
Typhula corallinapiestovka
Typhula crassipespiestovka
Typhula culmigenapiestovka
Typhula erumpenspiestovka
Typhula erythropuspiestovka červenohlúbiková
Typhula euphorbiaepiestovka
Typhula chamaemoripiestovka
Typhula incarnatapiestovka trávovápaluška travní
Typhula lutescenspiestovkapaluška
Typhula micanspiestovka ružová
Typhula phacorrhizapiestovka vysokápaluška
Typhula sclerotioidespiestovka hľúzkovitá
Typhula setipespiestovka listovápaluška štětinonohá
Typhula uncialispiestovka stonková
Typhula variabilispiestovka premenlivá
Vascellum intermediumpopolníček prostredný
Vascellum pratensepopolníček stlačenýpýchavka stlačená
Volvariella aethiopspošvoveckukmák
Volvariella bombycinapošvovec stromovýkukmák bělovlnný
Volvariella caesiotinctapošvovec menšíkukmák dřevní
Volvariella cinerascenspošvovec sivastý
Volvariella hypopithyspošvovec smrekovýkukmák prostřední
Volvariella murinellapošvovec popolavýkukmák myší
Volvariella nigrovolvaceapošvovec čiernohnedý
Volvariella pusillapošvovec malýkukmák maličký
Volvariella surrectapošvovec cudzopasnýkukmák příživný
Volvariella tayloriipošvovec Taylorovkukmák Tayloruv
Volvariella volvaceapošvovec čiernovláknitýkukmák sklepní
Volvopluteus gloiocephaluspošvovec obyčajnýkukmák okázalý
Wakefieldia macrosporawakefieldia veľkovýtrusná
Woldmaria filicina číšovec pérovníkový
Xanthoconium purpureumhríbhřib
Xanthoconium separanshríb hnedofialovýhřib hnědofialový
Xerocomellus cisalpinushríbhřib políčkatý
Xerocomellus fennicussuchohríb
Xerocomellus chrysenteronsuchohríb žltomäsovýsuchohřib žlutomasý
Xerocomellus porosporussuchohríb uťatovýtrusnýsuchohřib uťatovýtrusný
Xerocomellus pruinatussuchohríbnik zamatovýsuchohřib sametový
Xerocomellus ripariellussuchohríbhřib mokřadní
Xerocomus chrysonemushríb zlatokorennýhřib zlatokořenný
Xerocomus silwoodensissuchohríb topoľovýsuchohřib
Xeromphalina campanellatanečnička zvončekovitákalichovka zvonečková
Xeromphalina cauticinalistanečnička štíhla
Xeromphalina cornuitanečničkakalichovka rohová
Xerula pudenszamatka dubovápenízovka dlouhonohá
Xylodon flaviporusklanopórovka drobnopórovápórnovitka drobnopórá