Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - November - Jedlé aj nejedlé huby

Január   Február   Marec   Apríl   Máj   Jún   Júl   August   September   Október   November   December

-
Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba

-
Sabuloglossum arenarium
-
Vzácna huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba


Sarea resinae
-Xeropilidium dennisii

Vzácna huba

-
Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba


Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba

-
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Vzácna huba


Symphyosirinia parasitica

Vzácna huba


Tubeufia cerea

Nejedlá huba


Thecotheus himalayensis
schránkovecHysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

neobulgária
Neobulgaria lilacinaorbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

antrodiela buková
Antrodiella faginea
outkovečka buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela lopatkovitá
Antrodiella semisupina
outkovka polorozlitá
Nejedlá huba

antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela žltooranžová
Antrodiella fissiliformis
-


Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol nahý
Ascobolus denudatus
hovník odkrytý


asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
badhamia bublinatá
Badhamia utricularis
badhamovka láčkovitá
Nejedlá huba

bedľa červenejúca záhradná
Chlorophyllum brunneum
bedla
Jedovatá huba

bedlica Badhamova
Leucocoprinus badhamii
bedla Badhamova
Jedovatá huba

bedlica pomúčená
Cystolepiota pulverulenta
bedla poprášená
Nejedlá huba

bedlica pukavá
Leucoagaricus amylosporus
bedla amyloidní


Obrázok nie je k dispozícii
bedlica ružovolupeňová
Leucoagaricus leucothites
bedla zardělá
Nejedlá huba

bedlička hnedá
Lepiota castanea
bedla kaštanová
Jedovatá huba

bedlička hnedoružová
Lepiota brunneoincarnata
bedla hnědočervenavá
Jedovatá huba

bedlička ježatá
Echinoderma echinaceum
bedla oježená
Jedovatá huba

bedlička ostrošupinatá
Echinoderma asperum
bedla ostrošupinná
Jedovatá huba

bedlička tanečnicovitá
Lepiota oreadiformis
bedla špičkovitá
Jedovatá huba

bedlička vlnatá
Lepiota clypeolaria
bedla vlnatá
Jedlá huba

belák horský
Climacocystis borealis
plstnateček severský
Nejedlá huba

belánik bradavičnatospórový
Hypochnicium punctulatum
kornatec tečkovýtrusý


Obrázok nie je k dispozícii
belánik Erikssonov
Hypochnicium erikssonii
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik rozložitý
Granulobasidium vellereum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

bielopavučinovec hľuznatý
Leucocortinarius bulbiger
bělopavučinec hlíznatý
Jedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka drobnovýtrusná
Camarops microspora
bolinka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Vzácna huba

brevicelícium bradavičkaté
Brevicellicium olivascens
-


Obrázok nie je k dispozícii
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

bulgária čierna
Bulgaria inquinans
klíhatka černá
Nejedlá huba

čechračka jelšová
Paxillus rubicundulus
čechratka olšová
Jedovatá huba

čechračka lastúrovitá
Tapinella panuoides
čechratka sklepní
Nejedlá huba

čechračka podvinutá
Paxillus involutus
čechratka podvinutá
Jedovatá huba

čechračka tmavohlúbiková
Tapinella atrotomentosa
čechratka černohuňatá
Jedovatá huba

čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiaška
Peziza lividula
-


čiaška
Peziza proteana f. proteana
-


čiaška krídlatá
Peziza vacini
-
Vzácna huba

čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
Nejedlá huba

čiaška purpurová
Peziza subisabellina
řasnatka vínová
Nejedlá huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaškovec pásikavý
Cyathus striatus
číšenka rýhovaná
Nejedlá huba

čiernohľuzovka kartuziánska
Picoa carthusiana
hlízatka černá
Vzácna huba

čírovec červenožltý
Tricholomopsis rutilans
šafránka červenožlutá
Jedlá huba

čírovka buková
Tricholoma sciodes
čirůvka buková
Nejedlá huba

čírovka čiernošupinatá
Tricholoma atrosquamosum
čirůvka černošupinatá
Nejedlá huba

čírovka gaštanovohnedá
Tricholoma ustale
čirůvka osmahlá
Nejedlá huba

čírovka horká
Tricholoma acerbum
čirůvka hořká
Vzácna huba

čírovka mydlová
Tricholoma saponaceum
čirůvka mýdlová
Jedovatá huba

čírovka oranžová
Tricholoma aurantium
čirůvka oranžová
Nejedlá huba

čírovka postriebrená
Tricholoma argyraceum
čirůvka stříbrošedá
Jedlá huba

čírovka prstencová
Tricholoma batschii
čirůvka prstencová


čírovka sivá
Tricholoma portentosum
čirůvka havelka
Výborná jedlá huba

čírovka sivookrová
Tricholoma scalpturatum
čirůvka šedožemlová
Jedlá huba

čírovka smradľavá
Tricholoma lascivum
čirůvka smrdutá
Jedovatá huba

čírovka škridlicovitá
Tricholoma vaccinum
čirůvka kravská
Nejedlá huba

čírovka šupinkatá
Tricholoma imbricatum
čirůvka střechovitá
Jedlá huba

čírovka topoľová
Tricholoma populinum
čirůvka topolová
Výborná jedlá huba

čírovka zelenkastá
Tricholoma equestre
čirůvka zelánka


čírovka zelenohnedastá
Tricholoma sejunctum
čirůvka odlišná
Nejedlá huba

čírovka zemná
Tricholoma terreum
čirůvka zemní
Jedlá huba

čírovnica fialová
Rugosomyces ionides
čirůvka violková
Nejedlá huba

čírovnica mäsovoružová
Rugosomyces carneus
čirůvka masová
Nejedlá huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka
Diatrype bullata
korovitka vakovitá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevokaz slzivý
Serpula lacrymans
dřevomorka domácí
Nejedlá huba

drevomorka rôsolovitá
Phlebia tremellosa
dřevokaz rosolovitý
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Annulohypoxylon multiforme
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drobnojazýček
Microglossum rufescens
pazoubek
Vzácna huba

drobuľka
Coprinopsis melanthina
křehutka černavá
Nejedlá huba

drobuľka
Psathyrella microrhiza
křehutka tenkokořenná


drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

drobuľka čokoládovohnedá
Psathyrella spadicea
křehutka čokoládová
Jedlá huba

drobuľka trsovitá
Psathyrella multipedata
křehutka rozvětvená
Nejedlá huba

drobuľka útla
Psathyrella corrugis
křehutka útlá


drobuľka veľká
Parasola conopilus
křehutka kuželovitá
Nejedlá huba

drobuľka vodomilná
Psathyrella piluliformis
křehutka vodomilná
Nejedlá huba

drsnočiaška olivová
Plicariella flavovirens
-


dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

dutinovka otrubnatá
Encoelia furfuracea
kornice otrubičnatá
Nejedlá huba

džbánočka borievková
Pithya cupressina
-
Vzácna huba

endogona ovenčená
Endogone flammicorona
endogone ohnivá


eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

golierovka bledosivá
Stropharia inuncta
límcovka natřená
Nejedlá huba

golierovka ovenčená
Stropharia coronilla
límcovka věnčená
Jedovatá huba

golierovka plavooranžová
Leratiomyces squamosus
límcovka šupinatá plavá
Jedovatá huba

golierovka pologuľovitá
Stropharia semiglobata
límcovka polokulovitá
Jedovatá huba

golierovka šupinkatá
Leratiomyces squamosus var. squamosus
límcovka šupinatá
Jedovatá huba

golierovka zelenkastá
Stropharia aeruginosa
límcovka měděnková
Jedovatá huba

golierovka zelenomodrá
Stropharia caerulea
límcovka modrá
Jedlá huba

gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hadovka smradľavá
Phallus impudicus
hadovka smrdutá
Nejedlá huba

haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hlinovec červenkastý
Hapalopilus nidulans
hlinák červenající
Jedovatá huba

hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva dubová
Pleurotus dryinus
hlíva dubová
Výborná jedlá huba

hliva kotúčová
Pleurotus eryngii
hlíva máčková
Chránená huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva smreková
Pleurotus abieticola
-
Jedlá huba

hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
hlíva ústřičná
Výborná jedlá huba

hliva ustricovitá modrastá
Pleurotus columbinus
-


hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hlivkovec zlatistý
Sphaerostilbella aureonitens
rážovka lesknavá


Obrázok nie je k dispozícii
hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
hlíza Bulliardova


hľuza piesočná
Hymenogaster arenarius
hlíza písečná


hľuzovka belavá
Tuber magnatum
lanýž piemontský
Výborná jedlá huba

hľuzovka Borchiova
Tuber borchii
lanýž Borchiův
Výborná jedlá huba

hľuzovka čierna
Tuber melanosporum
lanýž černovýtrusý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
hnědák Schweinitzův
Nejedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník kmeňový
Coprinellus truncorum
hnojník kmenový
Nejedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hnojník ozdobný
Parasola plicatilis
hnojník řasnatý
Nejedlá huba

hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
hnojník nasetý
Nejedlá huba

hnojník snehobiely
Coprinopsis nivea
-
Nejedlá huba

hnojník zriasený
Coprinellus impatiens
-


hnojovec
Bolbitius titubans var. olivaceus
slzečník měnlivý
Nejedlá huba

hnojovec žltý
Bolbitius titubans
slzečník žloutkový
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma rusticoides
-


hodvábnica
Entoloma sericellum
závojenka uhlazená
Jedovatá huba

hodvábnica
Entoloma politoflavipes
-
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma placidum
závojenka buková
Nejedlá huba

hodvábnica lesklá
Entocybe nitida
závojenka lesklá
Nejedlá huba

hodvábnica okatá
Entoloma exile
závojenka sivonohá


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica pílkatá
Entoloma serrulatum
závojenka pilovitá
Jedovatá huba

hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá
Jedovatá huba

hodvábnica štítovitá
Entoloma cetratum
závojenka štítovitá
Jedovatá huba

holohlavec
Psilocybe fimetaria
lysohlávka
Vzácna huba

holohlavec český
Psilocybe bohemica
lysohlávka česká
Jedovatá huba

holohlavec končistý
Psilocybe semilanceata
lysohlávka kopinatá
Jedovatá huba

holohlavec modrejúci
Psilocybe cyanescens
lysohlávka modrající
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
holohlavec výkalový
Psilocybe coprophila
lysohlávka výkalová
Nejedlá huba

holvaja lipová
Holwaya mucida
voskovička černavá
Vzácna huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

hríb smrekový
Boletus edulis
hřib smrkový
Výborná jedlá huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

hrobnička
Geopora tenuis
-


hrobnička piesočná
Geopora arenicola
hrobenka pískomilná
Nejedlá huba

hubožer zelený
Hypomyces viridis
nedohub zelený
Nejedlá huba

húževnatec chlpatý
Panus neostrigosus
hlíva chlupatá
Nejedlá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec škľabkovitý
Panus conchatus
hlíva fialová


húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

húževnatec topoľový
Neolentinus cyathiformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka červenkastá
Geastrum rufescens
hvězdovka červenavá
Nejedlá huba

hviezdovka dlhokrčková
Geastrum pectinatum
hvězdovka dlouhokrká
Nejedlá huba

hviezdovka golierikovitá
Geastrum striatum
hvězdovka límečková
Nejedlá huba

hviezdovka hnedá
Geastrum elegans
hvězdovka vypouklá
Vzácna huba

hviezdovka mechovitá
Geastrum saccatum
hvězdovka vakovitá
Vzácna huba

hviezdovka Schmidelova
Geastrum schmidelii
hvězdovka pastvinná
Nejedlá huba

hviezdovka stepná
Geastrum pseudolimbatum
hvězdovka stepní
Vzácna huba

hviezdovka strapkatá
Geastrum fimbriatum
hvězdovka brvitá
Nejedlá huba

hviezdovka štvorcípová
Geastrum quadrifidum
hvězdovka smrková
Nejedlá huba

hviezdovka tmavá
Geastrum coronatum
hvězdovka tuhová
Vzácna huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


chlpanka
Pseudombrophila deerrata
-


chlpanka trusová
Pseudombrophila merdaria
-


chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavka hnedoolivová
Coniophora olivacea
popraška olivová


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastavka polovoľná
Coniophora fusispora
-


chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


chriapač hnedobiely
Helvella albella
chřapáč bělavý


chriapač pružný
Helvella elastica
chřapáč pružný
Jedlá huba

ihlohubka voňavá
Mycoacia nothofagi
hrotnatečka sladkovonná
Nejedlá huba

jazýček šupinkatý
Geoglossum fallax
-
Nejedlá huba

jelenica pukavá
Candelabrochaete septocystidia
-


Obrázok nie je k dispozícii
jelenka poprehýbaná
Hydnum repandum
lošák zprohýbaný
Výborná jedlá huba

jelenka ryšavá
Hydnum rufescens
lošák ryšavý
Jedlá huba

jelenkovec horký
Sarcodon scabrosus
lošák hořký
Nejedlá huba

jelenkovec škridlicovitý
Sarcodon imbricatus
lošák jelení
Jedlá huba

jelenkovka modrastá
Hydnellum caeruleum
lošák blankytný
Nejedlá huba

jelenkovka pálčivá
Hydnellum peckii
lošák palčivý
Nejedlá huba

kalichovka
Omphalina mutila
kalichovka zkomolená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovnica horká
Pseudolaccaria pachyphylla
kalichovka tlustolupenná
Nejedlá huba

kališník hnedooranžový
Omphalotus olearius
hlívovník olivový
Jedovatá huba

kapucňovec mliečny
Conocybe apala
čepičatka mléčná
Nejedlá huba

kapucňovec žltoprsteňový
Conocybe percincta
-
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka jednofarebná
Galerina unicolor
čepičatka jednobarvá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka múčna
Galerina calyptrata
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

klincovka slizká
Leotia lubrica
patyčka rosolovitá
Nejedlá huba

konárovka hrebenitá
Clavulina coralloides
kuřátečko hřebenité
Nejedlá huba

konárovka popolavá
Clavulina cinerea
kuřátečko popelavé
Nejedlá huba

konfertícium bledé
Conferticium ravum
-


Obrázok nie je k dispozícii
konfertícium okrové
Conferticium ochraceum
-


koralovec bukový
Hericium coralloides
korálovec bukový
Jedlá huba

koralovec jedľový
Hericium alpestre
korálovec jedlový
Jedlá huba

koralovec trúdnikovitý
Hericium cirrhatum
ježatec různozubý
Nejedlá huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

korkovec čiaškovitý
Phellodon tomentosus
lošáček číškovitý
Nejedlá huba

korkovec čierny
Phellodon niger
lošáček černý
Nejedlá huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kosťovka zrastavá
Osteina obducta
trsnateček kosťový
Vzácna huba

kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák sosnový
Leccinum vulpinum
křemenáč borový
Výborná jedlá huba

kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
krásnopórovec zelenohnedý
Laeticutis cristata
krásnopórka hřebenitá
Nejedlá huba

kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kristínia povrazcová
Athelia coprophila
kristinie bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
kruhovka
Orbilia curvatispora
-


kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

kuriatko lievikovité
Craterellus tubaeformis
liška nálevkovitá
Výborná jedlá huba

kuriatko žltohnedé
Cantharellus lutescens
liška žlutavá
Výborná jedlá huba

kvapka
Octospora affinis
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora bryi-argentei
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka
Octospora gyalectoides
-


kvapka
Octospora rubens
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora erzbergeri
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka
Octospora orthotrichi
-
Nejedlá huba

kvapka
Octospora similis
-


kvapka
Octospora itzerottii
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora phagospora
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka drobivková
Octospora grimmiae
-
Vzácna huba

kvapka machová štvorvýtrusná
Octospora leucoloma var. tetraspora
zemnička čtyřvýtrusá
Nejedlá huba

kvapka múrová
Octospora musci-muralis
-
Vzácna huba

kvapka prútniková štvorvýtrusná
Octospora gemmicola var. tetraspora
-
Nejedlá huba

kvapka Wrightova
Octospora wrightii
-
Nejedlá huba

kvapka žltkavá
Octospora axillaris
zemnička osová
Nejedlá huba

kvapka žltkavá štvorvýtrusná
Octospora axillaris var. tetraspora
-
Vzácna huba

kyjačik lámavý
Clavaria fragilis
kyjanka křehká
Nejedlá huba

kyjak obrovský
Clavariadelphus pistillaris
kyj Herkulův
Jedlá huba

kyjovec tmavnúci
Trichoderma alutaceum
kyjovenka plavá
Nejedlá huba

kyjovka rúrkovitá
Macrotyphula fistulosa
kyj rourkovitý
Nejedlá huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lajnovec
Cheilymenia crucipila
-


lakovka ametystová
Laccaria amethystina
lakovka ametystová
Jedlá huba

lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lakovka veľká
Laccaria proxima
lakovka statná
Jedlá huba

lalokovec hviezdovitý
Tylospora asterophora
-


Obrázok nie je k dispozícii
lastúrka sivá
Hohenbuehelia grisea
hlíva šedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
hlívečník štětinatý
Nejedlá huba

láziochlena obyčajná
Ischnoderma benzoinum
smolokorka pryskyřičná
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora dictydiola
-


lesklospórka
Lamprospora dicranellae
-


lesklospórka
Lamprospora tortulae-ruralis
-
Vzácna huba

lesklospórka
Lamprospora tuberculatella
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora maireana
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora miniata var. parvispora
-


lesklospórka
Lamprospora miniata var. ratisbonensis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora rugensis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora hispanica
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora miniata
-


Lesklospórka bradavičkatá
Lamprospora tuberculata
-
Vzácna huba

lesklospórka krúžkovaná
Lamprospora annulata
-
Vzácna huba

lesklospórka Seaverova
Lamprospora seaveri
-


lievik trúbkovitý
Craterellus cornucopioides
stroček trubkovitý
Výborná jedlá huba

lindtnerovka povrázkatá
Lindtneria chordulata
-


Obrázok nie je k dispozícii
líška oranžová
Hygrophoropsis aurantiaca
lištička pomerančová
Nejedlá huba

lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica
Hygrocybe substrangulata
voskovka
Vzácna huba

lúčnica blednúca
Hygrocybe insipida
voskovka mírná
Nejedlá huba

lúčnica bradavkatá
Hygrocybe subpapillata
-
Vzácna huba

lúčnica citrónovožltá
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Nejedlá huba

lúčnica citrónovožltá oranžová
Hygrocybe chlorophana var.aurantiaca
-
Nejedlá huba

lúčnica Colemannova
Cuphophyllus colemannianus
voskovka colemannova
Vzácna huba

lúčnica granátovočervená
Hygrocybe punicea
voskovka granátová
Jedlá huba

lúčnica hnednúca
Hygrocybe phaeococcinea
voskovka
Vzácna huba

lúčnica hnedofialová
Cuphophyllus lacmus
voskovka nafialovělá
Vzácna huba

lúčnica horká
Hygrocybe mucronella
voskovka hořká
Nejedlá huba

lúčnica hrotitá
Hygrocybe acutoconica
voskovka stálá
Nejedlá huba

lúčnica hrotitá Konradova
Hygrocybe acutoconica var. konradii
voskovka stalá Konradova
Nejedlá huba

lúčnica juchtová
Hygrocybe russocoriacea
voskovka juchtová
Vzácna huba

lúčnica klzká
Gliophorus irrigatus
voskovka kluzká
Nejedlá huba

lúčnica kráľovská
Gliophorus reginae
voskovka
Vzácna huba

lúčnica krvavá
Hygrocybe miniata
voskovka krvavá
Nejedlá huba

lúčnica kuriatkovitá
Hygrocybe cantharellus
voskovka lišková
Nejedlá huba

lúčnica kužeľovitá
Hygrocybe conica
voskovka kuželovitá
Jedovatá huba

lúčnica kužeľovitá pieskomilná
Hygrocybe conica var. conicoides
voskovka kuželovitá pískomilná
Jedovatá huba

lúčnica liadková
Hygrocybe nitrata
voskovka ledková
Vzácna huba

lúčnica nádherná
Hygrocybe splendidissima
voskovka nádherná
Vzácna huba

lúčnica páchnuca
Hygrocybe quieta
voskovka klidná
Nejedlá huba

lúčnica Reidova
Hygrocybe reidii
voskovka reidova
Nejedlá huba

lúčnica sliznatá
Gliophorus laetus
voskovka veselá
Nejedlá huba

lúčnica sliznatá žltá
Gliophorus laetus var. flavus
voskovka veselá žlutá
Vzácna huba

lúčnica snehobiela
Cuphophyllus virgineus
voskovka panenská
Jedlá huba

lúčnica snehobiela bledookrová
Hygrocybe virginea var. ochraceopallida
voskovka panenská
Jedlá huba

lúčnica snehobiela hnedastá
Hygrocybe virginea var. fuscescens
voskovka panenská nahnědlá
Jedlá huba

lúčnica statná
Cuphophyllus pratensis
voskovka luční
Jedlá huba

lúčnica statná bledá
Hygrocybe pratensis var. pallida
voskovka lúční bílá
Jedlá huba

lúčnica šarlátová
Hygrocybe coccinea
voskovka šarlatová
Nejedlá huba

lúčnica tehlová
Gliophorus perplexus
voskovka cihlová
Nejedlá huba

lúčnica vápnomilná
Hygrocybe calciphila
voskovka vápnomilná
Nejedlá huba

lúčnica vosková
Hygrocybe ceracea
voskovka vosková
Nejedlá huba

lúčnica výstredná
Cuphophyllus fornicatus
voskovka výstřední
Nejedlá huba

lúčnica zaškrtenovýtrusná
Hygrocybe constrictospora
voskovka zaškrcená
Vzácna huba

lúčnica žltkastohlúbiková
Cuphophyllus flavipes
voskovka žlutonohá
Vzácna huba

lúčnica žĺtkovožltá
Gloioxanthomyces vitellinus
voskovka žloutková
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica žltozelená
Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí
Nejedlá huba

lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

machovček oranžový
Rickenella fibula
kalichovka oranžová
Nejedlá huba

machovka obyčajná
Clitopilus prunulus
mechovka obecná
Výborná jedlá huba

masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak kopcový
Suillus collinitus
klouzek žíhaný
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak limbový
Suillus plorans
klouzek limbový
Jedlá huba

masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

matovka tmavá
Callistosporium luteo-olivaceum
penízovka olivová
Vzácna huba

mäkkoblanka vlhkomilná
Bulbillomyces farinosus
voskovec hlízečkový
Nejedlá huba

mäsovček želatínovitý
Creopus gelatinosus
masénka rosolovitá
Nejedlá huba

meďovec korenistý
Chalciporus piperatus
hřib peprný
Nejedlá huba

mechúrnica žltookrová
Gloiothele citrina
koroveček citronový


metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
mištička nahá
Arcyria denudata
vlnatka červená
Nejedlá huba

mištička popolavá
Arcyria cinerea
vlnatka šedá
Nejedlá huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

mrežovka kvetovitá
Clathrus archeri
květnatec archerův
Nejedlá huba

muchotrávka citrónovožltá biela
Amanita citrina var. alba
muchomůrka citrónová var. bílá
Jedovatá huba

muchotrávka červená
Amanita muscaria
muchomůrka červená
Jedovatá huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka jelšová
Amanita friabilis
muchomůrka olšová
Chránená huba

muchotrávka končistá
Amanita virosa
muchomůrka jízlivá
Jedovatá huba

muchotrávka kráľovská
Amanita regalis
muchomůrka královská
Jedovatá huba

muchotrávka porfýrovosivá
Amanita porphyria
muchomůrka porfyrová
Jedovatá huba

muchotrávka žltooranžová
Amanita flavescens
muchomůrka žlutavá


nahohrudka plavovýtrusná
Gymnomyces xanthosporus
-


nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

neobulgária fialovkastá
Neobulgaria pura
rosoloklihatka čirá
Nejedlá huba

neotielka živá
Neottiella vivida
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

obrúbenec oranžový
Aleurodiscus aurantius
škrobnatec oranžový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakouský
Nejedlá huba

ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

okrasník žltý
Bisporella citrina
voskovička citronová
Nejedlá huba

orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aristata
kruhovka


orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

ostňovka jabloňová
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná


ostropórovec kôrový
Oxyporus corticola
ostropórka korová
Nejedlá huba

ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
ostropórka lužní
Nejedlá huba

ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

padrobnica zvláštna
Merismodes anomala
číšovec nahloučený


pahliva Ehrendorferova
Crepidotus ehrendorferi
-
Vzácna huba

pahliva machová
Crepidotus epibryus
trepkovitka mechová
Nejedlá huba

pahliva mäkká
Crepidotus mollis
trepkovitka měkká
Nejedlá huba

pajazýček chlpatý
Trichoglossum hirsutum
jazourek srstnatý
Vzácna huba

pajelenka želatínová
Pseudohydnum gelatinosum
rosolozub huspenitý
Jedlá huba

pakonárovka parôžkovitá
Clavulinopsis corniculata
kyjovečka svazčitá
Nejedlá huba

pakonárovka žltooranžová
Clavulinopsis helvola
kyjovečka hnědavá
Nejedlá huba

pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

pálkovka červenohlúbiková
Typhula erythropus
-
Nejedlá huba

parôžkovec malý
Calocera cornea
krásnorůžek rohovitý
Nejedlá huba

parôžkovec zvrásnený
Calocera glossoides
krásnorůžek smržovitý
Vzácna huba

pavučinovec Adalbertov
Cortinarius adalbertii
pavučinec Vojtěchův
Vzácna huba

pavučinovec azúrový
Cortinarius azureus
pavučinec azurový
Vzácna huba

pavučinovec barbarský
Cortinarius barbarorum
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec belavovláknitý
Cortinarius solis-occasus
pavučinec červánkový
Nejedlá huba

pavučinovec béžovohnedý
Cortinarius chamaesalicis
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec bielookrajový
Cortinarius alboambitus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec bielopásavý
Cortinarius laniger
pavučinec vlnonosný
Nejedlá huba

pavučinovec bieloprsteňový
Cortinarius helvolus
pavučinec hnědavý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec bledohrdzavý
Cortinarius alborufescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec bledý
Cortinarius leucophanes
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec Bonov
Cortinarius bonii
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec borovicový
Cortinarius pinophilus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec cibuľovitý
Cortinarius privignoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec citlivý
Cortinarius patibilis
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec červenohnedý
Cortinarius russeus
pavučinec zápašný
Vzácna huba

pavučinovec červenopásový
Cortinarius armillatus
pavučinec náramkovitý
Nejedlá huba

pavučinovec čiernohrboľový
Cortinarius decipiens
pavučinec zaniklý
Nejedlá huba

pavučinovec drevný
Cortinarius lignicola
pavučinec dřevní
Vzácna huba

pavučinovec drevomilný
Cortinarius vitiosus
pavučinec dřevomilný
Jedovatá huba

pavučinovec drsnohlúbikový
Cortinarius erugatus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec dvojfarebný
Cortinarius cagei
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec dvojvonný
Cortinarius camptoros
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec fialovohnedý
Cortinarius variicolor
pavučinec měnlivý
Nejedlá huba

pavučinovec fialovookrajový
Cortinarius balteatocumatilis
pavučinec hnědofialový
Nejedlá huba

pavučinovec fialový
Cortinarius violaceus
pavučinec fialový
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanovohladký
Cortinarius badiolaevis
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

pavučinovec Haasov
Cortinarius haasii
pavučinec Haasův
Vzácna huba

pavučinovec hnedastosivý
Cortinarius alnetorum
pavučinec olšový
Nejedlá huba

pavučinovec hnedastý
Cortinarius argutus
pavučinec bledavý
Nejedlá huba

pavučinovec hnedobiely
Cortinarius dolabratus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec hnedogranátový
Cortinarius ominosus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec Hoffmannov
Cortinarius hoffmannii
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec horký
Cortinarius causticus
pavučinec přibledlý
Nejedlá huba

pavučinovec hrdzavejúci
Cortinarius pseudodaulnoyae
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec hrdzavookrový
Cortinarius corrosus
pavučinec vyhlodaný
Vzácna huba

pavučinovec hrdzavoolivový
Cortinarius rufo-olivaceus
-
Nejedlá huba

pavučinovec hrdzavoriasnatý
Cortinarius ochraceoplicatus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec hrdzavý
Cortinarius fulvescens
pavučinec naplavělý
Vzácna huba

pavučinovec inovaťový
Cortinarius caperatus
sluka svrasklá
Výborná jedlá huba

pavučinovec jarabatý
Cortinarius olidus
pavučinec páchnoucí
Nejedlá huba

pavučinovec jedovatý
Cortinarius splendens
pavučinec překrásný
Jedovatá huba

pavučinovec Kazimírov
Cortinarius casimiri
pavučinovec pestrotřenný
Nejedlá huba

pavučinovec klinovitý
Cortinarius croceocoeruleus
pavučinec modrošafránový
Nejedlá huba

pavučinovec končistý
Cortinarius acutus
pavučinec hrotitý
Nejedlá huba

pavučinovec koreňujúci
Cortinarius rigens
pavučinec natvrdlý
Jedlá huba

pavučinovec korienkatý
Cortinarius radicifer
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec korkový
Cortinarius suberi
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec kožovožltý
Cortinarius balteatialutaceus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec krátkovýtrusný
Cortinarius brevisporus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec kremencový
Cortinarius quarciticus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec krvavočervený
Cortinarius anthracinus
pavučinec krvavočervený
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krvavolupeňový
Cortinarius semisanguineus
pavučinec polokrvavý
Nejedlá huba

pavučinovec kužeľovitý
Cortinarius conicoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec kyslomilný
Cortinarius sebaceus
pavučinec mastkový
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec lesklý
Cortinarius papulosus
pavučinec mokvavě slizký
Nejedlá huba

pavučinovec lilavohlubikový
Cortinarius venetus
pavučinec žlutozelený
Nejedlá huba

pavučinovec listnáčový
Cortinarius nemorensis
pavučinec hájní
Nejedlá huba

pavučinovec machový
Cortinarius huronensis var. huronensis
pavučinec temný
Nejedlá huba

pavučinovec malachitový
Cortinarius malachius
pavučinec malachitový
Nejedlá huba

pavučinovec marhuľovožltý
Cortinarius armeniacus
pavučinec meruňkový
Nejedlá huba

pavučinovec Mattiov
Cortinarius mattiae
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec mäsitý
Cortinarius largus
pavučinec masitý
Jedlá huba

pavučinovec mierny
Cortinarius quietus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec mirabelkový
Cortinarius amoenolens
pavučinec mirabelkový
Nejedlá huba

pavučinovec modrastý
Cortinarius cyanites
pavučinec modravý
Nejedlá huba

pavučinovec modrastý krátkovýtrusný
Cortinarius cyanites var. brevisporus
pavučinec modravý
Vzácna huba

pavučinovec modrohlúbikový
Cortinarius cyanopus
pavučinec modronohý
Vzácna huba

pavučinovec modrý
Cortinarius caerulescens
pavučinec modrý
Nejedlá huba

pavučinovec múčnovonný
Cortinarius dionysae
pavučinec šedomodravý
Nejedlá huba

pavučinovec muškátový
Cortinarius flexipes
pavučinec pelargoniový
Nejedlá huba

pavučinovec nahorklý
Cortinarius pluvius
pavučinec opršený
Nejedlá huba

pavučinovec nancyjský
Cortinarius nanceiensis
pavučinec nancynský
Vzácna huba

pavučinovec napnutý
Cortinarius intentus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec napuchnutý
Cortinarius turgidus
pavučinec nadmutý
Nejedlá huba

pavučinovec nechutný
Cortinarius subglaucopus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec nevkusný
Cortinarius illepidus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec obrúčkatý
Cortinarius pholideus
pavučinec šupinonohý
Jedlá huba

pavučinovec obstrihaný
Cortinarius detonsus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec ohňový
Cortinarius fervidus
pavučinec ohňobavý
Vzácna huba

pavučinovec okrovofialový
Cortinarius sodagnitus
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec olivovozelený
Cortinarius olivellus
pavučinec olivově zelený
Vzácna huba

pavučinovec olivový
Cortinarius infractus
pavučinec olivový
Nejedlá huba

pavučinovec opásaný
Cortinarius anomalus
pavučinec odchylný
Nejedlá huba

pavučinovec oranžovookrový
Cortinarius aurantiotinctus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec otravný
Cortinarius rubellus
pavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Jedovatá huba

pavučinovec ovenčený
Cortinarius sertipes
pavučinec ověnčený
Nejedlá huba

pavučinovec páchnuci
Cortinarius umbrinolens
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec Pearsonov
Cortinarius pearsonii
pavučinec Pearsonův
Nejedlá huba

pavučinovec pieskovohnedý
Cortinarius psammocephalus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec plochý
Cortinarius tabularis
pavučinec odbarvující


Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec ploskohľuzový
Cortinarius platypus
pavučinec širokonohý
Nejedlá huba

pavučinovec plyšový
Cortinarius orellanus
pavučinec plyšový
Vzácna huba

pavučinovec pomarančovohnedý
Cortinarius brunneiaurantius
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
pavučinec sivonohý
Jedlá huba

pavučinovec prstencový
Cortinarius torvus
pavučinec nevlídný
Nejedlá huba

pavučinovec pružný
Cortinarius flexipes var. flexipes
pavučinec pelargoniový
Nejedlá huba

pavučinovec purpurovoškvrnitý
Cortinarius purpurascens
pavučinec načervenalý
Jedlá huba

pavučinovec reďkvový
Cortinarius raphanicus
pavučinec -
Vzácna huba

pavučinovec rozšírený
Cortinarius divulgatus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec rumelkový
Cortinarius cinnabarinus
pavučinec rumělkový
Nejedlá huba

pavučinovec severský
Cortinarius sylvae-norvegicae
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec sírovožltý
Cortinarius sulfurinus
pavučinec sírový
Vzácna huba

pavučinovec sivkastý
Cortinarius subgrisescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec sivomodrozávojový
Cortinarius caesiocortinatus
pavučinec modrozávojový
Vzácna huba

pavučinovec sivopavučinový
Cortinarius canabarba
pavučinec vlhkomilný
Vzácna huba

pavučinovec sivoslamový
Cortinarius caesiostramineus
pavučinec sivoslámový
Nejedlá huba

pavučinovec skrytý
Cortinarius arcanus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec slamovožltý
Cortinarius triumphans
pavučinec zlatý
Jedlá huba

pavučinovec slizký
Cortinarius mucosus
pavučinec slizký
Nejedlá huba

pavučinovec smrekový
Cortinarius piceae
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec strebavý
Cortinarius evernius
pavučinec blankytný
Nejedlá huba

pavučinovec striebristý
Cortinarius poppyzon
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec šafranovohlúbikový
Cortinarius safranopes
pavučinec šafránonohý
Nejedlá huba

pavučinovec širokovýtrusný
Cortinarius sublatisporus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec široký
Cortinarius latus
pavučinec široký
Vzácna huba

pavučinovec škvrnitý
Cortinarius spilomeus
pavučinec skvrnitý
Nejedlá huba

pavučinovec špicatý
Cortinarius fasciatus
pavučinec zašpičatělý
Vzácna huba

pavučinovec šupinkatý
Cortinarius melanotus
pavučinec
Jedovatá huba

pavučinovec tehlovofialový
Cortinarius testaceoviolaceus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec temnejúci
Cortinarius uraceus
pavučinec močový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec temný
Cortinarius scotoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec tigrovanohlúbikový
Cortinarius tigrinipes
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec tmavobelasý
Cortinarius amarocaerulescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec tmavohnednúci
Cortinarius fuscescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec tmavohnedý
Cortinarius brunneus
pavučinec brunátný
Nejedlá huba

pavučinovec tmavomodrý
Cortinarius atrocoeruleus
pavučinec klamný tmavomodrý
Nejedlá huba

pavučinovec tmavoolivový
Cortinarius pseudoglaucopus
pavučinec šedonohý
Vzácna huba

pavučinovec topoľový
Cortinarius paracephalixus
pavučinec oslizlý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec tupovýtrusný
Cortinarius pulverobtusus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec tvrdohlúbikový
Cortinarius rigidipes
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec učesaný
Cortinarius depexus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec úhľadný
Cortinarius elegantior
pavučinec elegantní
Jedlá huba

pavučinovec vajcovitovýtrusný
Cortinarius ovargutus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec vatovitý
Cortinarius gossypinus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec veľký
Cortinarius elatior
pavučinec veliký
Nejedlá huba

pavučinovec vláknitošupinkatý
Cortinarius helvelloides
pavučinec chřapáčovitý
Nejedlá huba

pavučinovec vrchoviskový
Cortinarius paleaceus
pavučinec plevnatý
Nejedlá huba

pavučinovec vrtidlovitý
Cortinarius arquatus
pavučinec obloukovitý
Vzácna huba

pavučinovec vyžarujúci
Cortinarius fulminoides
pavučinec nejzářivější
Vzácna huba

pavučinovec závojnatý
Cortinarius bivelus
pavučinec dvojzávojný
Nejedlá huba

pavučinovec zdanlivý
Cortinarius simulatus
pavučinec podobný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec zlatistý
Cortinarius callochrous
pavučinec lepobarvý
Nejedlá huba

pavučinovec zlatistý ihličnanový
Cortinarius callochrous var. coniferarum
pavučinec lepobarvý
Vzácna huba

pavučinovec zlatožltý
Cortinarius vitellinopes
pavučinec zlatožlutý
Vzácna huba

pavučinovec zrastavý
Cortinarius damascenus
pavučinec -
Nejedlá huba

pavučinovec zreteľnovýtrusný
Cortinarius diasemospermus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec zrnitý
Cortinarius cephalixus
pavučinec hlenohlavý
Jedlá huba

pavučinovec zvoncovitý
Cortinarius saniosus
pavučinec přižloutlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec žemľový
Cortinarius varius
pavučinec různý
Jedlá huba

pavučinovec žiariaci
Cortinarius parafulmineus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec žilkovaný
Cortinarius aprinus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec žltkastohnedý
Cortinarius privignorum
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec žltodužinový
Cortinarius alcalinophilus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec žltohnedý
Cortinarius ignipes
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec žltý
Cortinarius xanthocephalus
pavučinec žlutohlavý
Nejedlá huba

pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


pečiarka dvojvýtrusná
Agaricus bisporus
pečárka dvouvýtrusná
Výborná jedlá huba

pečiarka hájová
Agaricus sylvicola
pečárka hajní
Výborná jedlá huba

pečiarka lesná
Agaricus sylvaticus
pečárka lesní
Výborná jedlá huba

pečiarka obyčajná
Agaricus bitorquis
pečárka opásaná
Výborná jedlá huba

pečiarka páchnuca
Agaricus xanthodermus
pečárka zápašná
Jedovatá huba

pečiarka perličková
Agaricus praeclaresquamosus var. praeclaresquamosus
pečárka perličková
Jedovatá huba

pečiarka poľná
Agaricus campestris
pečárka polní
Výborná jedlá huba

pečiarka smradľavá
Agaricus bernardii
pečárka Bernardova
Chránená huba

pečiarka trsovitá
Agaricus bohusii
pečárka Bohusova
Jedlá huba

peniazka šišková
Baeospora myosura
penízečka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka červenohlúbiková
Gymnopus erythropus
penízovka červenonohá
Nejedlá huba

peniazovka dubová
Gymnopus dryophilus
penízovka dubová
Jedlá huba

peniazovka maslová
Rhodocollybia butyracea
penízovka máslová
Jedlá huba

peniazovka štipľavá
Gymnopus peronatus
penízovka hřebílkatá
Nejedlá huba

peniazovka vretenovitohlúbiková
Gymnopus fusipes
penízovka vřetenonohá
Jedovatá huba

peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
perócia
Perrotia flammea
-
Nejedlá huba

pestrec
Scleroderma polyrhizum
-
Nejedlá huba

pestrec obyčajný
Scleroderma citrinum
pestřec obecný
Jedovatá huba

pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba