Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Boletales

Názov huby Obrázky
Alpova diplophloeus
alpova
Obrázok nie je k dispozícii
Astraeus hygrometricus
hviezdovec vlahojavný
hvězdák vlhkoměrný
Astraeus koreanus
hviezdovec
hvězdák
Obrázok nie je k dispozícii
Astraeus morganii
hviezdovec
hvězdák
Obrázok nie je k dispozícii
Astraeus pteridis
hviezdovec
hvězdák
Astraeus smithii
hviezdovec
hvězdák
Obrázok nie je k dispozícii
Aureoboletus gentilis
zlatohríb úhľadný
hřib pružný
Aureoboletus moravicus
suchohríb moravský
suchohřib moravský
Aureoboletus projectellus
hríb
Baorangia emileorum
hríb špinavoružový
hřib nádherný
Boletinellus merulioides
hríbovník
podloubník
Obrázok nie je k dispozícii
Boletus aereus
hríb bronzový
hřib bronzový
Boletus badiorufus
suchohríb vresový
suchohřib
Boletus betulicola
hríb brezový
hřib březový
Boletus carpinaceus
hríb hrabový
hřib habrový
Obrázok nie je k dispozícii
Boletus edulis
hríb smrekový
hřib smrkový
Boletus edulis var. arenarius
hríb smrekový šaštínsky
hřib smrkový
Boletus edulis var. clavipes
hríb smrekový kyjakovitý
hřib žlutavý
Obrázok nie je k dispozícii
Boletus ferrugineus
suchohríb červenohnedý
suchohřib osmahlý
Boletus pachypus
hríb olivovožltý
hřib kříšťovitý
Boletus pinophilus
hríb sosnový
hřib borový
Boletus reticulatus
hríb dubový
hřib dubový
Boletus sp.
hríb
hřib
Boletus speciosus
hríb
hřib
Obrázok nie je k dispozícii
Boletus subtomentosus
suchohríb plstnatý
suchohřib plstnatý
Buchwaldoboletus hemichrysus
žltavec
hřib sírový
Buchwaldoboletus lignicola
žltavec drevový
hřib dřevožijný
Buchwaldoboletus sphaerocephalus
žltavec sírový
Butyriboletus appendiculatus
hríb príveskatý
hřib přívěskatý
Butyriboletus fechtneri
hríb striebristý
hřib Fechtnerův
Butyriboletus fuscoroseus
hríb nádherný
hřib růžovník
Butyriboletus regius
hríb kráľovský
hřib královský
Butyriboletus roseogriseus
hríb sivoružový
hřib šedorůžový
Butyriboletus subappendiculatus
hríb horský
hřib horský
Caloboletus calopus
hríb červený
hřib kříšť
Caloboletus kluzakii
hríb Kluzákov
hřib Kluzákův
Caloboletus radicans
hríb horký
hřib medotrpký
Calostoma sp.Obrázok nie je k dispozícii
Ceraceomyces sublaevis
voskovec krémový
voskovec krémový
Coniophora arida
chrastavka tenká
popraška tenká
Coniophora fusispora
chrastavka polovoľná
Coniophora olivacea
chrastavka hnedoolivová
popraška olivová
Obrázok nie je k dispozícii
Coniophora puteana
chrastavka pivničná
popraška sklepní
Coniophora sp.
chrastavka
popraška
Obrázok nie je k dispozícii
Cyanoboletus pulverulentus
hríb modrejúci
hřib modračka
Exsudoporus frostii
hríb Frostov
Gastrosporium simplex
prašnačka korienkatá
prašnatka kořínkatá
Gomphidius glutinosus
sliziak mazľavý
slizák mazlavý
Gomphidius maculatus
sliziak škvrnitý
slizák skvrnitý
Gomphidius roseus
sliziak ružový
slizák růžový
Gomphidius rutilus f. testaceus
sliziak lepkavý medovočervený
slizák lepkavý cihlový
Obrázok nie je k dispozícii
Gyrodon lividus
hríbovník jelšový
podloubník siný
Gyroporus castaneus
hríbnik gaštanovohnedý
hřib kaštanový
Gyroporus cyanescens
hríbnik modrejúci
hřib siný
Heimioporus betula
hríb
hríb
Obrázok nie je k dispozícii
Hemileccinum depilatum
hríb jamkatý
hřib skvrnitý
Hemileccinum impolitum
hríb plavý
hřib plavý
Hortiboletus bubalinus
suchohríb
Hortiboletus engelii
suchohríb Engelov
hřib Engelův
Hortiboletus rubellus
suchohríb karmínový
suchohřib červený
Hygrophoropsis aurantiaca
líška oranžová
lištička pomerančová
Hygrophoropsis macrospora
líška veľkovýtrusná
lištička velkovýtrusá
Hygrophoropsis rufa
líška hrdzavá
Chalciporus hypochryseus
meďovec
hřib maličký
Obrázok nie je k dispozícii
Chalciporus piperatus
meďovec korenistý
hřib peprný
Chalciporus rubinus
rubínovec obyčajný
hřib (měďovník) rubínový
Chamonixia albida
šamonia
Obrázok nie je k dispozícii
Chamonixia caespitosa
šamonia modrejúca
šamonie modrající
Chroogomphus fulmineus
sliziak
slizák zářivý
Obrázok nie je k dispozícii
Chroogomphus helveticus
sliziak horský
slizák švýcarský
Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis
sliziak horský tatranský
Chroogomphus mediterraneus
sliziak
Chroogomphus rutilus
sliziak lepkavý
slizák lepkavý
Imleria badia
suchohríb hnedý
suchohřib hnědý
Imperator luteocupreus
hríb medený
hřib
Imperator rhodopurpureus
hríb vínovočervený
hřib rudonachový
Imperator torosus
hríb zavalitý
hřib zavalitý
Irpicodon pendulus
zubánik sosnový
zubateček zavěšený
Lanmaoa fragrans
hríb voňavý
hřib vonný
Leccinellum corsicum
kozák korsický
kozák korsický
Obrázok nie je k dispozícii
Leccinellum crocipodium
kozák žltopórový
kozák dubový
Leccinum aerugineum
kozák
kozák zelenající
Obrázok nie je k dispozícii
Leccinum albostipitatum
kozák osikový
křemenáč osikový bělotřeňový
Leccinum atrostipitatum
kozák čiernohlúbikový
křemenáč kozákovitý
Leccinum aurantiacum
kozák dubový
křemenáč krvavý
Leccinum cyaneobasileucum
kozák sivohnedý
kozák šedohnědý
Leccinum decipiens
kozák hnedý
křemenáč hnědý
Leccinum duriusculum
kozák topoľový
kozák topolový
Leccinum holopus
kozák biely
kozák bílý
Leccinum lepidum
kozák
kozák půvabný
Leccinum melaneum
kozák čierny
kozák kapucínek
Leccinum oxydabile
kozák červenejúci
kozák červenající
Leccinum percandidum
kozák belostný
křemenáč bělostný
Leccinum piceinum
kozák smrekový
křemenáč smrkový
Leccinum pseudoscabrum
kozák hrabový
kozák habrový
Leccinum pulchrum
kozák
kozák nádherný
Leccinum rufum var. decipiens
kozák osikový hnedý
křemenáč osikový hnědý
Leccinum scabrum
kozák brezový
kozák březový
Leccinum sp.
kozák
kozák/Křemenáč
Leccinum subcinnamomeum
kozák škoricovohnedý
kozák skořicový
Leccinum thalassinum
kozák sivozelený
kozák šedozelený
Leccinum variicolor
kozák rozličnofarebný
kozák barvoměnný
Leccinum versipelle
kozák žltooranžový
křemenáč březový
Leccinum vulpinum
kozák sosnový
křemenáč borový
Leucogyrophana mollusca
povlačník oranžový
dřevomorka meruňková
Leucogyrophana pseudomollusca
povlačník
děvomorka
Melanogaster ambiguus
černúšik pochybný
černoušek obojetný
Melanogaster broomeanus
černúšik Broomeov
černoušek Broomeův
Melanogaster intermedius
černúšik prostredný
černoušek prostřední
Melanogaster macrosporus
černúšik veľkovýtrusný
Obrázok nie je k dispozícii
Melanogaster sp.
černúšik
Melanogaster variegatus
černúšik strakatý
černoušek pestrý
Neoboletus erythropus
hríb
hřib kovář neměnný
Neoboletus luridiformis var. rubropileus
hríb zrnitohlúbikový červený
hřib kovář červený
Neoboletus xanthopus
hríb zrnitohlúbikový odfarbený
hřib odbarvený
Octaviania asterosperma
mäsovka
masovka
Octaviania lutea
mäsovka žltá
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus adelphus
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus ammoniavirescens
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus cuprinus
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus filamentosus
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus involutus
čechračka podvinutá
čechratka podvinutá
Paxillus olivellus
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus rubicundulus
čechračka jelšová
čechratka olšová
Paxillus validus
čechračka
čechratka
Obrázok nie je k dispozícii
Paxillus vernalis
čechračka parková
čechratka statná
Penttilamyces lichenicola
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebopus marginatus
hríb
Phylloporus pelletieri
lupeňopórovec hnedožltý
lupenopórka
Phylloporus rhodoxanthus
lupeňopórovec červenožltý
lupenopórka červenožlutá
Pisolithus arhizus
hráškovec obyčajný
měcháč písečný
Porphyrellus porphyrosporus
tmavohríb obyčajný
hřib nachovýtrusý
Pseudoboletus parasiticus
suchohríb cudzopasný
suchohřib příživný
Pseudomerulius aureus
vrásnička zlatistá
dřevomorka zlatá
Pulchroboletus roseoalbidus
suchohríb
suchohřib
Retiboletus ornatipes
hríb
hřib
Rheubarbariboletus armeniacus
suchohríb marhuľovožltý
suchohřib meruňkový
Rheubarbariboletus persicolor
suchohríb
hřib broskvový
Rhizopogon luteolus
koreňovec žltkastý
kořenovec žlutavý
Rhizopogon marchii
koreňovec
kořenovec copatý
Rhizopogon occidentalis
koreňovec
kořenovec východní
Obrázok nie je k dispozícii
Rhizopogon roseolus
koreňovec červený
kořenovec načervenalý
Rhizopogon sp.
koreňovec
Rhizopogon villosulus
koreňovec
kořenovec
Rhizopogon vinicolor
koreňovec
Rubroboletus dupainii
hríb Dupainov
hřib Dupainův
Rubroboletus legaliae
hríb Le Galovej
hřib Le Galové
Rubroboletus lupinus
hríb vlčí
hřib vlčí
Rubroboletus rhodoxanthus
hríb purpurový
hřib nachový
Rubroboletus rubrosanguineus
hríb úhľadný horský
hřib Moserův
Rubroboletus satanas f. satanas
hríb satanský
hřib satan
Scleroderma areolatum
pestrec prášnicovitý
pestřec jamkatý
Scleroderma bovista
pestrec fúkavcovitý
Pestřec prášivkovitý
Scleroderma citrinum
pestrec obyčajný
pestřec obecný
Scleroderma meridionale
pestrec
pestřec jižní
Scleroderma polyrhizum
pestrec
Scleroderma verrucosum
pestrec bradavičnatý
pestřec bradavčitý
Scleroderma violaceum
pestrec
pestřec fialovějící
Obrázok nie je k dispozícii
Sclerogaster compactus
tvrdúšik pevný
Sclerogaster hysterangioides
tvrdúšik lúpavkový
Serpula himantioides
drevokaz lesný
dřevomorka lesní
Serpula lacrymans
drevokaz slzivý
dřevomorka domácí
Strobilomyces strobilaceus
šiškovec šupinatý
šiškovec černý
Suillellus caucasicus
hríb kaukazský
hřib kavkazský
Suillellus gabretae
hríb šumavský
hřib Šumavský
Suillellus luridus
hríb siný
hřib koloděj
Suillellus luridus var. rubriceps
hríb siný červený
hřib koloděj červený
Suillellus mendax
hríb
hřib
Suillellus permagnificus
hríb
Suillellus pulchrotinctus
hríb
hřib
Suillellus queletii
hríb Quéletov
hřib Quéletův
Suillellus queletii var. lateritius
hríb Quéletov červený
hřib Quéletův červený
Suillus bellinii
klouzek Belliniho
Suillus bovinus
masliak kravský
klouzek kravský
Suillus cavipes
hríbovec dutohlúbikový
hřib dutonohý
Suillus collinitus
masliak kopcový
klouzek žíhaný
Suillus flavidus
masliak močiarny
klouzek žlutavý
Suillus granulatus
masliak zrnitý
klouzek zrnitý
Suillus grevillei
masliak smrekovcový
klouzek sličný
Suillus lakei
masliak duglaskový
hřib douglaskový
Suillus luteus
masliak obyčajný
klouzek obecný
Suillus nueschii
masliak citrónovožltý
klouzek medožlutý
Suillus placidus
masliak biely
klouzek bílý
Suillus plorans
masliak limbový
klouzek limbový
Suillus sibiricus
masliak sibírsky
klouzek sibiřský
Suillus sibiricus subsp. helveticus
masliak sibírsky vysokohorský
Obrázok nie je k dispozícii
Suillus sp.
masliak
klouzek
Suillus tridentinus
masliak tridentský
klouzek tridentský
Suillus variegatus
masliak strakatý
klouzek (hřib) strakoš
Suillus viscidus
masliak lepkavý
klouzek slizký
Sutorius junquilleus
hríb žltý
hřib žlutý
Sutorius luridiformis
hríb zrnitohlúbikový
hřib kovář
Tapinella atrotomentosa
čechračka tmavohlúbiková
čechratka černohuňatá
Tylopilus felleus
podhríb žlčový
hřib žlučník
Tylopilus felleus var. alutarius
podhríb žlčový mierny
hřib žlučník kožitý
Tylopilus plumbeoviolaceus
podhríb
hřib
Wakefieldia macrospora
wakefieldia veľkovýtrusná
Xanthoconium purpureum
hríb
hřib
Xanthoconium separans
hríb hnedofialový
hřib hnědofialový
Obrázok nie je k dispozícii
Xerocomellus cisalpinus
hríb
hřib políčkatý
Xerocomellus fennicus
suchohríb
Xerocomellus chrysenteron
suchohríb žltomäsový
suchohřib žlutomasý
Xerocomellus marekii
suchohríb Marekov
hřib Markův
Xerocomellus porosporus
suchohríb uťatovýtrusný
suchohřib uťatovýtrusný
Xerocomellus pruinatus
suchohríbnik zamatový
suchohřib sametový
Xerocomellus ripariellus
suchohríb
hřib mokřadní
Xerocomus chrysonemus
hríb zlatokorenný
hřib zlatokořenný
Xerocomus silwoodensis
suchohríb topoľový
suchohřib
Xerocomus sp.
suchohríb
suchohřib