Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Jún - Jedlé huby


čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
-
Jedlá huba

drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva závojová
Pleurotus calyptratus
hlíva čepičkatá
Jedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hodvábnica jarná
Entoloma clypeatum
závojenka podtrnka
Jedlá huba

hríb bronzový
Boletus aereus
hřib bronzový
Výborná jedlá huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb modrejúci
Cyanoboletus pulverulentus
hřib modračka
Jedlá huba

hríb siný
Suillellus luridus
hřib koloděj
Výborná jedlá huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb zrnitohlúbikový
Sutorius luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
Jedlá huba

chriapač kalíškovitý
Helvella acetabulum
kališník obecný
Jedlá huba

chriapač sosnový
Helvella leucomelaena
chřapáč kalíškovitý
Jedlá huba

kozák belostný
Leccinum percandidum
křemenáč bělostný
Výborná jedlá huba

kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák dubový
Leccinum aurantiacum
křemenáč krvavý
Výborná jedlá huba

kozák hnedý
Leccinum decipiens
křemenáč hnědý
Výborná jedlá huba

kozák hrabový
Leccinum pseudoscabrum
kozák habrový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák osikový hnedý
Leccinum rufum var. decipiens
křemenáč osikový hnědý
Výborná jedlá huba

kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák sivozelený
Leccinum thalassinum
kozák šedozelený
Výborná jedlá huba

kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kozák žltopórový
Leccinellum crocipodium
kozák dubový
Výborná jedlá huba

krásnopórovec ovčí
Albatrellus ovinus
krásnopórka mlynářka
Jedlá huba

kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lopatička žltkastá
Spathularia flavida
lopatička kyjovitá
Jedlá huba

machovec obyčajný
Clitopilus geminus
rudoušek uťatý
Výborná jedlá huba

masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak citrónovožltý
Suillus nueschii
klouzek medožlutý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak duglaskový
Suillus lakei
hřib douglaskový
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak lepkavý
Suillus viscidus
klouzek slizký
Jedlá huba

masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

misovka žilkovaná
Disciotis venosa
terčovnice síťnatá
Jedlá huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka plavohnedá
Amanita fulva
muchomůrka plavá
Jedlá huba

muchotrávka pošvatá
Amanita vaginata
muchomůrka pošvatá
Jedlá huba

muchotrávka umbrovožltá
Amanita battarrae
muchomůrka žlutoolivová
Jedlá huba

pavučinovec slamovožltý
Cortinarius triumphans
pavučinec zlatý
Jedlá huba

pečeňovec dubový
Fistulina hepatica
pstřeň dubový
Jedlá huba

pečiarka dvojvýtrusná
Agaricus bisporus
pečárka dvouvýtrusná
Výborná jedlá huba

pečiarka hájová
Agaricus sylvicola
pečárka hajní
Výborná jedlá huba

pečiarka letná
Agaricus aestivalis
pečárka letní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka obyčajná
Agaricus bitorquis
pečárka opásaná
Výborná jedlá huba

pečiarka ovčia
Agaricus arvensis
pečárka ovčí
Výborná jedlá huba

pečiarka poľná
Agaricus campestris
pečárka polní
Výborná jedlá huba

peniazočka húževnatá
Strobilurus stephanocystis
penízovka provázková
Jedlá huba

peniazovka dubová
Gymnopus dryophilus
penízovka dubová
Jedlá huba

peniazovka nakopená
Connopus acervatus
penízovka nahloučená
Jedlá huba

plávka
Russula variegatula
holubinka bělovýtrusá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka brvitá
Russula amoenicolor
holubinka úhledná
Jedlá huba

plávka černejúca
Russula nigricans
holubinka černající
Jedlá huba

plávka červenobiela
Russula rubroalba
holubinka červenobílá
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dievčenská
Russula puellaris
holubinka dívčí
Jedlá huba

plávka drobivá
Russula terenopus
holubinka zemitá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovkastokrémová
Russula lilacinocremea
holubinka krémovoliláková
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hlinovožltá
Russula ochroleuca
holubinka hlínožlutá
Jedlá huba

plávka hnedočervená
Russula alutacea
holubinka podrusá
Výborná jedlá huba

plávka hrabová
Russula carpini
holubinka habrová
Jedlá huba

plávka chrómovožltá
Russula claroflava
holubinka chromová
Jedlá huba

plávka jahodovočervená
Russula paludosa
holubinka jahodová
Výborná jedlá huba

plávka jódová
Russula turci
holubinka Turkové
Jedlá huba

plávka kalnozelená
Russula pseudo-olivascens
holubinka naolivovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Langeova
Russula langei
holubinka Langeova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lasičia
Russula mustelina
holubinka kolčaví
Výborná jedlá huba

plávka mandľová
Russula vesca
holubinka mandlová
Výborná jedlá huba

plávka medová
Russula melliolens
holubinka medovonná
Jedlá huba

plávka modrastá
Russula cyanoxantha
holubinka namodralá
Výborná jedlá huba

plávka obyčajná
Russula integra
holubinka celokrajná
Výborná jedlá huba

plávka octová
Russula acetolens
holubinka žlutá
Jedlá huba

plávka odfarbená
Russula decolorans
holubinka odbarvená
Jedlá huba

plávka olivová
Russula olivacea
holubinka olivová
Výborná jedlá huba

plávka pestrá
Russula columbicolor
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pôvabná
Russula amoena
holubinka půvabná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka purpurovočervená
Russula laeta
holubinka veselá
Jedlá huba

plávka rôznofarebná
Russula versicolor
holubinka unylá
Jedlá huba

plávka ružová
Russula roseicolor
holubinka narůžovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka strakatá
Russula grisea
holubinka doupňáková
Výborná jedlá huba

plávka trávomilná
Russula brevis
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka trávovozelená
Russula aeruginea
holubinka trávozelená
Jedlá huba

plávka úzkobrvá
Russula stenotricha
holubinka úzkobrvá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka včasná
Russula nauseosa
holubinka raná
Jedlá huba

plávka vínovoružová
Russula pseudoromellii
holubinka vínově růžová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka voňavá
Russula odorata
holubinka vonná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Wernerova
Russula werneri
holubinka Wernerova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka zelenkastá
Russula virescens
holubinka nazelenalá
Výborná jedlá huba

plávka zrnitobunková
Russula melitodes
holubinka mednatá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
poľnička tvrdá
Agrocybe dura
polnička tuhá
Jedlá huba

poľnička včasná
Agrocybe praecox
polnička raná
Jedlá huba

popolníček stlačený
Vascellum pratense
pýchavka stlačená
Jedlá huba

pošvovec čiernovláknitý
Volvariella volvacea
kukmák sklepní
Jedlá huba

pošvovec obyčajný
Volvopluteus gloiocephalus
kukmák okázalý
Jedlá huba

pošvovec smrekový
Volvariella hypopithys
kukmák prostřední
Jedlá huba

prášnica bradavičnatá
Lycoperdon perlatum
pýchavka obecná
Výborná jedlá huba

prášnica hruškovitá
Lycoperdon pyriforme
pýchavka hruškovitá
Jedlá huba

rizinka zvlnená
Rhizina undulata
kořenitka nadmutá
Jedlá huba

rozpadavec dlabaný
Lycoperdon utriforme
pýchavka dlabaná
Jedlá huba

rozpadavec stopkatý
Lycoperdon excipuliforme
pýchavka palicovitá
Jedlá huba

rýdzik dubový
Lactarius quietus
ryzec dubový
Jedlá huba

rýdzik korenistý
Lactarius piperatus
ryzec peprný
Jedlá huba

rýdzik surovičkový
Lactifluus volemus
ryzec syrovinka
Výborná jedlá huba

rýdzik zelenejúci
Lactifluus glaucescens
ryzec zelenající
Jedlá huba

sírovec obyčajný
Laetiporus sulphureus
sírovec žlutooranžový
Jedlá huba

sliznačka koreňujúca
Hymenopellis radicata
penízovka kořenující
Jedlá huba

smeťovka Romagnesiho
Tubaria romagnesiana
kržatka Romagnesiho
Jedlá huba

strapcovka maková
Hypholoma capnoides
třepenitka maková
Jedlá huba

suchohríb červenohnedý
Boletus ferrugineus
suchohřib osmahlý
Výborná jedlá huba

suchohríb Engelov
Hortiboletus engelii
hřib Engelův
Jedlá huba

suchohríb hnedý
Imleria badia
suchohřib hnědý
Výborná jedlá huba

suchohríb plstnatý
Boletus subtomentosus
suchohřib plstnatý
Výborná jedlá huba

suchohríb uťatovýtrusný
Xerocomellus porosporus
suchohřib uťatovýtrusný
Jedlá huba

suchohríb žltomäsový
Xerocomellus chrysenteron
suchohřib žlutomasý
Jedlá huba

šťavnačka plávkovitá
Hygrophorus russula
šťavnatka holubinková
Výborná jedlá huba

štítovka čiernolupeňová
Pluteus atromarginatus
štítovka černolemá
Jedlá huba

štítovka jelenia
Pluteus cervinus
štítovka jelení
Jedlá huba

štítovka vŕbová
Pluteus salicinus
štítovka vrbová
Jedlá huba

šupinačka menlivá
Kuehneromyces mutabilis
opeňka měnlivá
Výborná jedlá huba

tanečnica poľná
Marasmius oreades
špička obecná
Výborná jedlá huba

tmavohríb obyčajný
Porphyrellus porphyrosporus
hřib nachovýtrusý
Jedlá huba

tmavuľka bledá
Melanoleuca strictipes
tmavobělka světle medová
Jedlá huba

tmavuľka žltohnedá
Melanoleuca cognata
tmavobělka žlutavá
Jedlá huba

trúdnik hľuzovitý
Polyporus tuberaster
choroš hlíznatý
Jedlá huba

trúdnik klobúčkatý
Polyporus umbellatus
choroš oříš
Výborná jedlá huba

trúdnik šupinatý
Cerioporus squamosus
choroš šupinatý
Jedlá huba

trúdnik veľkopórový
Neofavolus alveolaris
choroš voštinovitý
Jedlá huba

uchovec bazový
Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo
Jedlá huba

vatovec obrovský
Calvatia gigantea
vatovec obrovský
Jedlá huba

zlatohríb úhľadný
Aureoboletus gentilis
hřib pružný
Jedlá huba

<< Predchádzajúci mesiac   Nasledujúci mesiac >>