Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Agaricales

Názov huby Obrázky
Agaricus
pečiarka
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus aestivalis
pečiarka letná
pečárka letní
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus aestivalis var. veneris
pečiarka letná jarná
Agaricus albidoperonatusObrázok nie je k dispozícii
Agaricus altipes
pečiarka dlhohlúbiková
pečárka dlouhonohá
Agaricus annae
pečiarka štíhla
pečárka Annina
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus aridicola
pečárkovec písečný
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus arvensis
pečiarka ovčia
pečárka ovčí
Agaricus augustus
pečiarka obrovská
pečárka císařská
Agaricus benesii
pečiarka Benešova
pečárka Benešova
Agaricus bernardii
pečiarka smradľavá
pečárka Bernardova
Agaricus bisporus
pečiarka dvojvýtrusná
pečárka dvouvýtrusná
Agaricus bisporus var. albidus
pečiarka dvojvýtrusná belava
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus bitorquis
pečiarka obyčajná
pečárka opásaná
Agaricus bohusii
pečiarka trsovitá
pečárka Bohusova
Agaricus bresadolanus
pečiarka Romagnesiho
pečárka Romagnesiho
Agaricus campestris
pečiarka poľná
pečárka polní
Agaricus campestris var. campestris
pečiarka poľná šupinkatá
Agaricus comtulus
pečiarka malá
pečárka růžovolupenná
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus cretaceus
pečiarka kriedová
žampión křídový
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus cupreobrunneus
pečiarka
pečárka měďově hnědá
Agaricus depauperatus
pečiarka Deylova
pečárka Deylova
Agaricus dulcidulus
pečiarka sladkastá
pečárka purpurová
Agaricus essettei
pečiarka hľuznatá
pečárka hlíznatá
Agaricus excellens
pečiarka nádherná lesná
pečárka honosná
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus fuscofibrillosus
pečiarka pavučinatá
pečárka tmavovláknitá
Agaricus haemorrhoidarius
pečiarka krvavá
pečárka krvavá
Agaricus chionodermus
pečiarka snehobiela
pečárka sněhobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus impudicus
pečiarka hnedoškvrnitá
pečárka necudná
Agaricus iodosmus
pečiarka jódová
pečárka jodoformová
Agaricus langei
pečiarka Langeho
pečárka Langeova
Agaricus lanipes
pečiarka vlnatá
pečárka vlnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus leucotrichus
pečiarka kostrbatá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus litoralis
pečiarka Maškova
pečárka Maškova
Agaricus luteomaculatus
pečiarka okrovoškvrnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus macrocarpus
pečiarka hrubá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus moelleri
pečiarka
pečárka perličková
Agaricus moellerianus
pečiarka
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus niveolutescens
pečiarka žltohľúzkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus osecanus
pečiarka belostná
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus pampeanus
pečiarka pampová
pečárka pampová
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus phaeolepidotus
pečiarka jarabičia
pečárka koroptví
Agaricus pilatianus
pečiarka Pilátová
pečárka Pilátova
Agaricus porphyrizon
pečiarka hnedopurpurová
pečárka červenavá
Agaricus praeclaresquamosus var. praeclaresquamosus
pečiarka perličková
pečárka perličková
Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor
pečiarka
Obrázok nie je k dispozícii
Agaricus pseudopratensis
pečiarka menlivá
Agaricus semotus
pečiarka fialovkastá
pečárka odlišná
Agaricus slovenicus
pečiarka slovenská
Agaricus sp.
pečiarka
pečárka
Agaricus squamulifer
pečiarka šupinkatá
pečárka šupinkatá
Agaricus subfloccosus
pečiarka
pečárka vločkatá
Agaricus subperonatus
pečiarka parenisková
pečárka opásaná
Agaricus sylvaticus
pečiarka lesná
pečárka lesní
Agaricus sylvicola
pečiarka hájová
pečárka hajní
Agaricus urinascens
pečiarka nádherná
pečárka statná
Agaricus vaporarius
pečiarka humnová
pečárka rumištní
Agaricus xanthodermus
pečiarka páchnuca
pečárka zápašná
Agrocybe dura
poľnička tvrdá
polnička tuhá
Agrocybe erebia
poľnička vráskavá
polnička lysá
Agrocybe paludosa
poľnička močiarna
polnička bažinná
Obrázok nie je k dispozícii
Agrocybe pediades
poľnička polguľovitá
polnička polokulovitá
Agrocybe praecox
poľnička včasná
polnička raná
Agrocybe sp.
poľnička
polnička
Alnicola sp.
smeťovka
Alnicola submelinoides
smeťovka jelšová
kržatka olšinová
Amanita abietum
muchotrávka tigrovaná jedľová
muchomůrka tygrovaná jedlová
Amanita argentea
muchotrávka
muchomůrka
Obrázok nie je k dispozícii
Amanita battarrae
muchotrávka umbrovožltá
muchomůrka žlutoolivová
Amanita beckeri
muchotrávka
muchomůrka Beckerova
Amanita caesarea
muchotrávka cisárska
muchomůrka císařka
Amanita ceciliae
muchotrávka chrastavá
muchomůrka šupinatá
Amanita citrina
muchotrávka citrónovožltá
muchomůrka citronová
Amanita citrina var. alba
muchotrávka citrónovožltá biela
muchomůrka citrónová var. bílá
Amanita coryli
muchotrávka
Amanita crocea
muchotrávka oranžová
muchomůrka šafránová
Amanita curtipes
muchotrávka
muchomůrka krátkonohá
Amanita echinocephala
muchotrávka ostnatá
muchomůrka ježohlavá
Amanita eliae
muchotrávka koreňujúca
muchomůrka Eliina
Obrázok nie je k dispozícii
Amanita excelsa
muchotrávka hrubá
muchomůrka šedivka
Amanita flavescens
muchotrávka žltooranžová
muchomůrka žlutavá
Amanita franchetii
muchotrávka olivovohnedastá
muchomůrka drsná
Amanita friabilis
muchotrávka jelšová
muchomůrka olšová
Amanita fulva
muchotrávka plavohnedá
muchomůrka plavá
Amanita gemmata
muchotrávka slamovožltá
muchomůrka slámožlutá
Amanita lividopallescens
muchotrávka
muchomůrka šedožlutavá
Amanita magnivolvata
muchotrávka veľkopošvatá
muchomůrka velkopochvá
Amanita mairei
muchotrávka striebristá
muchomůrka Maireho
Amanita muscaria
muchotrávka červená
muchomůrka červená
Amanita muscaria var. aureola
muchotrávka červená holá
muchomůrka červená zlatová
Amanita muscaria var. formosa
muchotrávka červená pekná
Obrázok nie je k dispozícii
Amanita muscaria var. guessowii
muchotrávka červená čižmičkatá
muchomůrka žlutá
Amanita nivalis
muchotrávka snežná
muchomůrka sněžná
Amanita ovoidea
muchotrávka vajcovitá
muchomůrka vejčitá
Amanita pachyvolvata
muchotrávka
muchomůrka
Amanita pantherina
muchotrávka tigrovaná
muchomůrka tygrovaná
Amanita phalloides
muchotrávka zelená
muchomůrka zelená
Amanita phalloides var. alba
muchotrávka zelená biela
Amanita phalloides var. moravecii
muchotrávka zelená Moravcova
Amanita porphyria
muchotrávka porfýrovosivá
muchomůrka porfyrová
Amanita regalis
muchotrávka kráľovská
muchomůrka královská
Amanita rubescens
muchotrávka červenkastá
muchomůrka růžovka
Amanita rubescens var. annulosulphurea
muchotrávka červenkastá žltoprsteňová
muchomůrka růžovka sírožlutá
Amanita sp.
muchotrávka
muchomůrka
Amanita strobiliformis
muchotrávka šiškovitá
muchomůrka šiškovitá
Amanita submembranacea
muchotrávka sivopošvatá
muchomůrka blanitá
Amanita torrendii
muchotrávka
Obrázok nie je k dispozícii
Amanita vaginata
muchotrávka pošvatá
muchomůrka pošvatá
Amanita vaginata subsp. urceolata
muchotrávka pošvatá škvrnitá
muchomůrka pošvatá skvrnitá
Amanita vaginata var. alba
muchotrávka pošvatá biela
muchomůrka pošvatá bílá
Amanita verna
muchotrávka biela
muchomůrka jarní
Amanita virosa
muchotrávka končistá
muchomůrka jízlivá
Ampulloclitocybe clavipes
strmuľka kyjakovitá
strmělka kyjonohá
Aphroditeola olida
líška voňavá
lištička vonná
Armillaria borealis
podpňovka bledá
václavka severská
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria cepistipes
podpňovka drobná
václavka cibulkotrěnná
Armillaria ectypa
podpňovka mokraďová
václavka bažinná
Armillaria gallica
podpňovka žltá
václavka hlíznatá
Armillaria mellea
podpňovka obyčajná
václavka obecná
Armillaria nigropunctata
podpňovka bodkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria ostoyae
podpňovka tmavá
václavka smrková
Armillaria socialis
podpňovka bezprsteňová
václavka bezprstenná
Armillaria sp.
podpňovka
václavka
Arrhenia acerosa
kalichovka špicatá
mecháček pozemní
Arrhenia auriscalpium
rebrovička obyčajná
mecháček stopečkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Arrhenia discorosea
kalichovka fialovoružová
kalichovka lužní
Arrhenia epichysium
kalichovka drevná
kalichovka šupinkatá
Arrhenia griseopallida
rebrovička zavzdušnená
kalichovka bledošedá
Arrhenia lobata
rebrovička
Arrhenia obscurata
kalichovka tmavá
kalichovka tmavá
Arrhenia onisca
kalichovka čiernohnedá
kalichovka černohlavá
Arrhenia philonotis
kalichovka vodnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Arrhenia retiruga
rebrovička
mecháček síťnatý
Arrhenia rustica
kalichovka
Arrhenia sp.
rebrovička
mecháček
Arrhenia spathulata
rebrovička lopatkovitá
mecháček lopatkovitý
Arrhenia sphagnicola
kalichovka rašelinníková
kalichovka rašeliníková
Aspidella praeclara
muchotrávka
Obrázok nie je k dispozícii
Aspropaxillus lepistoides
čechratec stepný
běločechratka stepní
Asterophora lycoperdoides
príživnica prášnicovitá
rovetka pýchavkovitá
Asterophora parasitica
príživnica obyčajná
rovetka cizopasná
Atheniella adonis
prilbička zorničková
helmovka jitřenková
Atheniella flavoalba
prilbička žltobiela
helmovka žlutobílá
Baeospora myosura
peniazka šišková
penízečka drobnovýtrusá
Baeospora myriadophylla
peniazka ametystová
penízečka liláková
Battarrea phalloides
piesočnatka hadovkovitá
battarrovka pochvatá
Bolbitius coprophilus
hnojovec
slzečník koprofilní
Bolbitius lacteus
hnojovec
slzečník mléčný
Bolbitius pluteoides
hnojovec
slzečník štítovkovitý
Bolbitius psittacinus
hnojovec
slzečník papouščí
Bolbitius reticulatus
hnojovec sieťkovaný
slzečník síťnatý (síťkovaný)
Bolbitius sp.
hnojovec
slzečník
Bolbitius titubans
hnojovec žltý
slzečník žloutkový
Bolbitius titubans var. olivaceus
hnojovec
slzečník měnlivý
Bonomyces sinopicus
strmuľka hnedočervená
strmělka štěničná
Bovista graveolens
fúkavec poľný
prášivka polní
Obrázok nie je k dispozícii
Bovista nigrescens
fúkavec černejúci
prášivka černavá
Bovista paludosa
fúkavec močiarny
prášivka bažinná
Bovista plumbea
fúkavec sivý
prášivka šedivá
Bovista polymorpha
fúkavec hnednúci
prášivka letní
Bovista pusilla
fúkavec malý
prášivka maličká
Bovista sp.
fúkavec
prášivka
Bovista tomentosa
fúkavec žaludíkový
prášivka plstnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Calathella eruciformis

Obrázok nie je k dispozícii
Callistosporium luteo-olivaceum
matovka tmavá
penízovka olivová
Callistosporium pinicola
matovka
Callistosporium sp.
Calocybe gambosa
čírovnica májová
čirůvka májovka
Calocybe sp.
čírovnica
čirůvka
Calvatia candida
rozpadavec biely
plešivka bělostná
Calvatia cretacea
rozpadavec tatranský
pýchavka tatranská (křídová)
Obrázok nie je k dispozícii
Calvatia cyathiformis
rozpadavec krehký
plešivka fialová
Calvatia gigantea
vatovec obrovský
vatovec obrovský
Calyptella campanula
škľabôčka
číšoveček
Calyptella capula
škľabôčka žihľavová
číšoveček kápovitý
Camarophyllopsis atropuncta
oblúkovka
Camarophyllopsis foetens
oblúkovka páchnuca
Camarophyllopsis phaeophylla
oblúkovka
voskovečka
Camarophyllopsis schulzeri
oblúkovka
voskovečka Schulzerova
Camarophyllopsis sp.
oblúkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Cantharellula umbonata
líštička machová
strmělka mechová
Catathelasma imperiale
náramkovka cisárska
náramkovitka císařská
Cellypha goldbachii
kôrovček Goldbachov
Cercopemyces rickenii
vločnica agátová
náramkovitka Rickenova
Clavaria acuta
kyjačik kosáčikovitý
kyjanka špičatá
Clavaria amoenoides
kyjačik
kyjanka
Clavaria argillacea
kyjačik
kyjanka hlínová
Clavaria atrofusca
kyjačik
Clavaria falcata
kyjačik
kyjanka
Clavaria flavostellifera
kyjačik
-
Clavaria fragilis
kyjačik lámavý
kyjanka křehká
Clavaria fumosa
kyjačik zadymený
kyjanka zakouřená
Clavaria greletii
kyjačik Gréletov
kyjanka
Clavaria incarnata
kyjačik pleťový
kyjanka masová
Clavaria messapica
kyjačik jazykovitý
Clavaria pullei
kyjačik
Clavaria rosea
kyjačik
kyjanka
Clavaria sp.
kyjačik
kyjanka
Clavaria straminea
kyjačik slamovožltý
kyjanka
Clavaria tenuipes
kyjačik
kyjanka
Clavaria zollingeri
kyjačik Zollingerov
kyjanka Zollingerova
Clavulinopsis corniculata
pakonárovka parôžkovitá
kyjovečka svazčitá
Clavulinopsis fusiformis
pakonárovka vretenovitá
kyjovečka vřetenovitá
Clavulinopsis helvola
pakonárovka žltooranžová
kyjovečka hnědavá
Clavulinopsis laeticolor
pakonárovka úhľadná
kyjovečka krásná
Clavulinopsis luteoalba
pakonárovka žltobiela
kyjovečka žlutobílá
Clavulinopsis rufipes
pakonárovka
kyjovečka
Clavulinopsis sp.
pakonárovka
kyjovečka
Clavulinopsis umbrinella
pastrapačka hnedá
kuřinec
Clitocella fallax
machovec
rudoušek klamný
Clitocella mundula
machovec sivý
rudoušek hořký
Clitocella popinalis
machovec hnedosivý
rudoušek rozpraskaný
Clitocybe agrestis
strmuľka poľná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe alexandri
strmuľka sivoplstnatá
strmělka Alexandrova
Clitocybe alnetorum
strmuľka jelšová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe amarescens
strmuľka nahorklá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe augeana
strmuľka hnojová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe barbularum
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe brumalis
strmuľka neskorá
strmělka říjnová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candicans
strmuľka biela
strmělka bělostná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candida
čechratec belostný
běločechratka bělostná
Clitocybe catinus
strmuľka miskovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe costata
strmuľka rebernatá
strmělka kosťovitá
Clitocybe diatreta
strmuľka mäsovohnedá
strmělka masová
Clitocybe ditopa
strmuľka aromatická
strmělka aromatická
Clitocybe dryadicola
strmuľka driádková
strmělka dryádková
Clitocybe elegantula
strmuľka pôvabná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe ericetorum
strmuľka vresovisková
strmělka pastvinná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe font-queri
strmuľka
Clitocybe fragrans
strmuľka voňavá
strmělka vonná
Clitocybe fuligineipes
strmuľka horká
strmělka tmavonohá
Clitocybe gibba
strmuľka lievikovitá
strmělka nálevkovitá
Clitocybe gracilis
strmuľka krehká
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe harmajae
strmuľka Harmajova
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hydrogramma
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hygrophoroides
strmuľka šťavnačkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe incilis
strmuľka prehĺbená
strmělka vyhloubená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe inornata
strmuľka neúhľadná
strmělka nezdobná
Clitocybe metachroa
strmuľka premenlivá
strmělka středobarvá
Clitocybe nebularis
strmuľka inovaťová
strmělka mlženka
Clitocybe obsoleta
strmuľka nenápadná
strmělka nepatrná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe odora
strmuľka anízová
strmělka anýzka
Clitocybe olivaceobrunnea
strmuľka olivovohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe phaeophthalma
strmuľka bublinatá
strmělka vodopisná
Clitocybe phyllophila
strmuľka hrabanková
strmělka listomilná
Clitocybe radicellata
strmuľka
strmělka ojíněná
Clitocybe rivulosa
strmuľka pásikavá
strmělka odbarvená
Clitocybe robusta
strmuľka statná
Clitocybe sp.
strmuľka
strmělka
Clitocybe squamulosa
strmuľka tmavošupinkatá
strmělka šupinkatá
Clitocybe subalutacea
strmuľka kožovožltkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe tornata
strmuľka zaokrúhlená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe trulliformis
strmuľka riasnatá
Clitocybe truncicola
strmuľka
Strmělka kmenová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe umbilicata
strmuľka pupkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe vibecina
strmuľka žliabkovaná
strmělka žlábkovitá
Clitocybula abundans
strmuľník hojný
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybula familia
strmuľník nakopený
trhanka pospolitá
Clitocybula lacerata
strmuľník strapkatý
penízovka dřipená
Clitopilus geminus
machovec obyčajný
rudoušek uťatý
Clitopilus hobsonii
machovka Hobsonova
mechovka Hobsonova
Clitopilus prunulus
machovka obyčajná
mechovka obecná
Clitopilus scyphoides
machovka drobná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitopilus scyphoides f. reductus
machovka drobná mušľovitá
mechovka běloučká omezená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitopilus sp.
machovka
Clitopilus tillii
machovka
mechovka
Collybia cirrhata
peniazovka štetinkatá
penízovka
Collybia cookei
peniazovka Cookova
Collybia sp.
peniazovka
penízovka
Collybia tuberosa
peniazovka hľúzkovitá
penízovka hlíznatá
Connopus acervatus
peniazovka nakopená
penízovka nahloučená
Conocybe aeruginosa
Conocybe ambigua
kapucňovec červenookrový
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe apala
kapucňovec mliečny
čepičatka mléčná
Conocybe aporos
kapucňovec
čepičatka bezporá
Conocybe arrhenii
kapucňovec Arrheniov
čepičatka Arrheniova
Conocybe brunnea
kapucňovec
Conocybe cyanopus
kapucňovec
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe deliquescens
kapucňovec dažďomilný
čepičatka cihlová
Conocybe digitalina
kapucňovec vlhkomilný
Conocybe dumetorum
kapucňovec podkríkový
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe fuscimarginata
kapucňovec
Conocybe intermedia
kapucňovec prechodný
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe juniana var. juniana
kapucňovec
čepičatka hlavatá
Conocybe microspora
kapucňovec drobnovýtrusný
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe moseri
kapucňovec Moserov
čepičatka Moserova
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe percincta
kapucňovec žltoprsteňový
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe pseudopilosella
kapucňovec chĺpkatohlúbikový
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe pubescens
kapucňovec páperistý
Obrázok nie je k dispozícii
Conocybe rickeniana
kapucňovec Rickenov
čepičatka Rickenova
Conocybe rostellata
kapucňovec
Conocybe semiglobata
kapucňovec polguľovitý
čepičatka polokulovitá
Conocybe sp.
kapucňovec
čepičatka
Conocybe subovalis
kapucňovec hľuzkovitý
čepičatka oválná
Conocybe subpubescens
kapucňovec
čepičatka
Conocybe tenera
kapucňovec útly
čepičatka útlá
Coprinellus angulatus
hnojník mitrovitý
hnojník bradavkatý
Coprinellus bisporus
hnojník dvojvýtrusný
hnojník
Coprinellus callinus
hnojník zväzkovitý
hnojník
Coprinellus congregatus
hnojník nakopený
Coprinellus curtus
hnojník zrnitý
hnojník
Coprinellus disseminatus
hnojník rozsiaty
hnojník nasetý
Coprinellus domesticus
hnojník okrový
hnojník domácí
Coprinellus ellisii
hnojník Ellisov
hnojník
Coprinellus flocculosus
hnojník vločkatý
hnojník vločkatý
Coprinellus heptemerus
hnojník margarétovitý
hnojník
Coprinellus heterosetulosus
hnojník
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinellus hiascens
hnojník trsovitý
Coprinellus impatiens
hnojník zriasený
Coprinellus marculentus
hnojník hranatovýtrusný
hnojník
Coprinellus micaceus
hnojník ligotavý
hnojník třpytivý
Coprinellus pellucidus
hnojník priesvitný
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinellus plagioporus
hnojník výstredný
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinellus radians
hnojník lúčový
hnojník paprskový
Coprinellus sassii
hnojník
hnojník
Coprinellus sp.
hnojník
Coprinellus subimpatiens
hnojník
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinellus truncorum
hnojník kmeňový
hnojník kmenový
Coprinellus velatopruinatus
hnojník belavovločkatý
hnojník
Coprinellus xanthothrix
hnojník blanitý
hnojník žlutochlupý
Coprinopsis acuminata
hnojník statný
Coprinopsis alnivora
hnojník
Coprinopsis atramentaria
hnojník atramentový
hnojník inkoustový
Coprinopsis candidolanata
hnojník
hnojník
Coprinopsis cinerea
hnojník mrvový
hnojník šedý
Coprinopsis cordispora
hnojník zúbkatý
hnojník
Coprinopsis echinospora
hnojník kostrbatý
hnojník ježatovýtrusný
Coprinopsis erythrocephala
hnojník oranžovohrdzavý
hnojník červenohlavý
Coprinopsis friesii
hnojník Friesov
Coprinopsis gonophylla
hnojník klenutý
hnojník
Coprinopsis insignis
hnojník nápadný
hnojník význačný
Coprinopsis jonesii
hnojník Jonesov
hnojník
Coprinopsis kimurae
hnojník
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinopsis krieglsteineri
hnojník Krieglsteinerov
hnojník
Coprinopsis kubickae
hnojník Kubičkov
hnojník
Coprinopsis laanii
hnojník ovinutý
hnojník
Coprinopsis lagopides
hnojník zdrsnený
hnojník zajícovitý
Coprinopsis lagopus
hnojník chlpatý
hnojník zaječí
Coprinopsis lagopus var. vacillans
hnojník chlpatý pažiťový
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinopsis macrocephala
hnojník vyhŕňavý
hnojník
Coprinopsis marcescibilis
drobuľka blanitá
Coprinopsis melanthina
drobuľka
křehutka černavá
Coprinopsis mitraespora
hnojník dutinový
hnojník trvanlivý
Coprinopsis narcotica
hnojník smradľavý
hnojník
Coprinopsis nivea
hnojník snehobiely
hnojník sněžný
Coprinopsis ochraceolanata
hnojník zbrázdený
hnojník
Coprinopsis phaeospora
hnojník
Coprinopsis picacea
hnojník strakatý
hnojník strakatý
Coprinopsis pseudofriesii
hnojník
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinopsis pseudoradiata
hnojník
hnojník
Coprinopsis radiata
hnojník hviezdičkový
hnojník
Coprinopsis radicans
hnojník koreňujúci
hnojník
Coprinopsis romagnesiana
hnojník Romagnesiho
hnojník Romagnesiho
Coprinopsis sp.
hnojník
Coprinopsis spilospora
hnojník chrastavý
hnojník
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinopsis stangliana
hnojník Stanglov
hnojník
Coprinopsis stercorea
hnojník trusový
hnojník
Coprinopsis trispora
hnojník trojvýtrusný
hnojník
Coprinopsis tuberosa
hnojník
hnojník hlíznatý
Coprinopsis urticicola
hnojník stonkový
hnojník
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník atramentový šupinatý
hnojník inkoustový hlízovitý
Coprinus bellulus
hnojník útlučký
Coprinus bipellis
hnojník
hnojník
Coprinus candidatus
hnojník poprášený
hnojník
Coprinus cardiasporus
hnojník srdcovitovýtrusný
hnojník
Coprinus comatus
hnojník obyčajný
hnojník obecný
Coprinus cortinatus
hnojník pavučinkový
Coprinus doverii
hnojník Doveriho
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinus ephemeroides
hnojník prstienkový
hnojník
Coprinus foetidellus
hnojník páchnuci
hnojník
Coprinus patouillardii
hnojník Patouillardov
hnojník
Coprinus saccharinus
hnojník pocukrený
hnojník klamný
Obrázok nie je k dispozícii
Coprinus silvaticus
hnojník lesný
hnojník lesní
Coprinus sp.
hnojník
Coprinus sterquilinus
hnojník smetiskový
hnojník smetištní
Coprinus strossmayeri
hnojník Strossmayerov
Cortinarius aberrans
pavučinovec odchylný
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius abiegnus
pavučinovec jedľový
pavučinec
Cortinarius abietinus
pavučinovec jedlinový
Cortinarius abjectus
pavučinovec biedny
pavučinec
Cortinarius acetosus
pavučinovec kyslovonný
pavučinec kyselý
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius aciculisporus
pavučinovec pichľavovýtrusný
pavučinec
Cortinarius acutorum
pavučinovec naostrený
Cortinarius acutovelatus
pavučinovec zahrotený
Cortinarius acutus
pavučinovec končistý
pavučinec hrotitý
Cortinarius adalbertii
pavučinovec Adalbertov
pavučinec Vojtěchův
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius adalbertii var. turritus
pavučinovec Adalbertov tmavý
Cortinarius adustorimosus
pavučinovec rozpukaný
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius adustus
pavučinovec dymovohnedý
pavučinec
Cortinarius aereus
pavučinovec bronzový
Cortinarius agathosmus
pavučinovec voňajúci
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius ahsii
pavučinovec vysokohorský
Cortinarius ainsworthii
pavučinovec Ainsworthov
Cortinarius albidus
pavučinovec belavý
pavučinec
Cortinarius alboamarescens
pavučinovec horknúci
pavučinec
Cortinarius alboambitus
pavučinovec bielookrajový
pavučinec
Cortinarius albocyaneus
pavučinovec bielomodrastý
pavučinec
Cortinarius alborufescens
pavučinovec bledohrdzavý
pavučinec
Cortinarius albovariegatus
pavučinovec strakatý
pavučinec
Cortinarius alboviolaceus
pavučinovec bledofialový
pavučinec bělofialový
Cortinarius alcalinophilus
pavučinovec žltodužinový
pavučinec
Cortinarius allutus
pavučinovec malý
pavučinec kožobarvý
Cortinarius alnetorum
pavučinovec hnedastosivý
pavučinec olšový
Cortinarius altipes
pavučinovec vysokohlúbikový
pavučinec
Cortinarius alutaceopallens
pavučinovec kožovobledý
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius amarocaerulescens
pavučinovec tmavobelasý
pavučinec
Cortinarius americanus
pavučinovec americký
pavučinec americký
Cortinarius amici-mei
pavučinovec priateľský
Cortinarius amoenolens
pavučinovec mirabelkový
pavučinec mirabelkový
Cortinarius anfractoides
pavučinovec pokrivený
Cortinarius angelesianus
pavučinovec šiškovitý
pavučinec šiškovitý
Cortinarius angulosus
pavučinovec bavorský
pavučinec bavorský
Cortinarius anisochrous
pavučinovec nerovnofarebný
pavučinec
Cortinarius annae-maritae
pavučinovec Annamaritin
pavučinec
Cortinarius annulatus
pavučinovec prsteňový
pavučinec
Cortinarius anomalellus
pavučinovec spanilý
Cortinarius anomalo-ochrascens
pavučinovec neobvyklý
pavučinec odchylný
Cortinarius anomalus
pavučinovec opásaný
pavučinec odchylný
Cortinarius anomalus var. anomalus
pavučinovec nezvyčajný
pavučinec
Cortinarius anomalus var. campestris
pavučinovec pasienkový
pavučinec
Cortinarius anomalus var. lepidopus
pavučinovec vráskavý
Cortinarius anthracinus
pavučinovec krvavočervený
pavučinec krvavočervený
Cortinarius appennini
pavučinovec apeninský
pavučinec
Cortinarius aprinus
pavučinovec žilkovaný
pavučinec
Cortinarius aptecohaerens
pavučinovec priliehavý
pavučinec
Cortinarius araneosovolvatus
pavučinovec pavučinopošvový
Cortinarius arcanus
pavučinovec skrytý
pavučinec
Cortinarius arcuatorum
pavučinovec oranžovohnedý
pavučinec fialovolemý
Cortinarius argentatus
pavučinovec postriebrený
pavučinec stříbřitý
Cortinarius argutiformis
pavučinovec pôvabný
pavučinec
Cortinarius argutus
pavučinovec hnedastý
pavučinec bledavý
Cortinarius armeniacus
pavučinovec marhuľovožltý
pavučinec meruňkový
Cortinarius armeniacus var. poecilopus
pavučinovec zvláštnohlúbikový
Cortinarius armillatus
pavučinovec červenopásový
pavučinec náramkovitý
Cortinarius aromaticus
pavučinovec aromatický
pavučinec
Cortinarius arquatus
pavučinovec vrtidlovitý
pavučinec obloukovitý
Cortinarius arvalis
pavučinovec poľný
pavučinec
Cortinarius aspilus
pavučinovec malovýtrusný
pavučinec
Cortinarius assiduus
pavučinovec usadlý
pavučinec
Cortinarius atrocoeruleus
pavučinovec tmavomodrý
pavučinec klamný tmavomodrý
Cortinarius atrovirens
pavučinovec kopytníkový
pavučinec zelený
Cortinarius aurae
pavučinovec Aurin
Cortinarius aurantiobasalis
pavučinovec oranžovobázový
pavučinec
Cortinarius aurantionapus
pavučinovec zlatistohlúbikový
Cortinarius aurantiosplendidus
pavučinovec oranžovolesklý
pavučinec
Cortinarius aurantiotinctus
pavučinovec oranžovookrový
pavučinec
Cortinarius aureobtusus
pavučinovec otupený
Cortinarius aureomyceliosus
pavučinovec zlatomycéliový
Cortinarius aureopulverulentus
pavučinovec žltozávojový
pavučinec žlutoslizký
Cortinarius avellaneocoeruleus
pavučinovec lieskovcovohnedý
Cortinarius azureovelatus
pavučinovec modropavučinový
pavučinec modropavučinatý
Cortinarius azureus
pavučinovec azúrový
pavučinec azurový
Cortinarius badioflammeus
pavučinovec žíhanohnedý
Cortinarius badioflavus
pavučinovec okrovožltý
pavučinec
Cortinarius badiolaevis
pavučinovec gaštanovohladký
pavučinec
Cortinarius balaustinus
pavučinovec ohnivolupeňový
pavučinec ohnivolupenný
Cortinarius balteatialutaceus
pavučinovec kožovožltý
pavučinec
Cortinarius balteatoalbus
pavučinovec hnedoškvrnitý
pavučinec kávově bílý
Cortinarius balteatocumatilis
pavučinovec fialovookrajový
pavučinec hnědofialový
Cortinarius balteatus
pavučinovec zavalitý
pavučinec statný
Cortinarius balteatus var. balteatus
pavučinovec prepásaný
Cortinarius barbarorum
pavučinovec barbarský
pavučinec
Cortinarius basiroseus
pavučinovec ružovkastý
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius bataillei
pavučinovec Batailleov
pavučinec Batailleův
Cortinarius betuletorum
pavučinovec podbrezový
pavučinec
Cortinarius betulinus
pavučinovec brezový
pavučinec březový
Cortinarius bibulus
pavučinovec
pavučinec hezoučký
Cortinarius biformis
pavučinovec dvojtvárny
pavučinec dvoutvarý
Cortinarius biformis var. rubustior
pavučinovec dvojtvárny pevný
pavučinec
Cortinarius biveloides
pavučinovec dvojzávojový
pavučinec
Cortinarius bivelus
pavučinovec závojnatý
pavučinec dvojzávojný
Cortinarius blattoi
pavučinovec Blattov
Cortinarius bohemicus f. bohemicus
pavučinovec český tenkovýtrusný
Cortinarius bolaris
pavučinovec červenošupinatý
pavučinec červenošupinný
Cortinarius boletiformis
pavučinovec hríbotvarý
Cortinarius bongardiodor
pavučinovec Bongardov
Cortinarius bonii
pavučinovec Bonov
pavučinec
Cortinarius boreotrichus
pavučinovec poloplstnatý
pavučinec
Cortinarius boulderensis
pavučinovec boulderský
pavučinec
Cortinarius bovinaster
pavučinovec kravincový
pavučinec
Cortinarius bovinatus
pavučinovec hovädzí
pavučinec
Cortinarius bovinellus
pavučinovec teľací
pavučinec
Cortinarius bovinus
pavučinovec kravský
pavučinec
Cortinarius brevisporus
pavučinovec krátkovýtrusný
pavučinec
Cortinarius brunneiaurantius
pavučinovec pomarančovohnedý
pavučinec
Cortinarius brunneifolius
pavučinovec hnedolupeňový
pavučinec
Cortinarius brunneocalcarius
pavučinovec čiernobodkovaný
Cortinarius brunneocarpus var. microsporus
pavučinovec holohnedý drobnovýtrusný
Cortinarius brunneofulvus
pavučinovec hnedožltý
Cortinarius brunneogriseus
pavučinovec sivohnedý
pavučinec
Cortinarius brunneovernus
pavučinovec jarný
pavučinec
Cortinarius brunneus
pavučinovec tmavohnedý
pavučinec brunátný
Cortinarius bulbosoides
pavučinovec hľuzovitý
Cortinarius bulliardii
pavučinovec Bulliardov
pavučinec Bulliardův
Cortinarius caerulescens
pavučinovec modrý
pavučinec modrý
Cortinarius caesiocanescens
pavučinovec modrastosivý
pavučinec modrošedý
Cortinarius caesiocortinatus
pavučinovec sivomodrozávojový
pavučinec modrozávojový
Cortinarius caesiocyaneus
pavučinovec tyrkysovosivý
pavučinec
Cortinarius caesiogriseus
pavučinovec modrosivý
pavučinec modrošedý
Cortinarius caesiophylloides
pavučinovec modrosivolupeňový
pavučinec
Cortinarius caesiostramineus
pavučinovec sivoslamový
pavučinec sivoslámový
Cortinarius cagei
pavučinovec dvojfarebný
pavučinec
Cortinarius callisteus
pavučinovec oranžovožltý
pavučinec žlutooranžový
Cortinarius callochrous
pavučinovec zlatistý
pavučinec lepobarvý
Cortinarius camphoratus
pavučinovec gáfrový
pavučinec kafrový
Cortinarius camptoros
pavučinovec dvojvonný
pavučinec
Cortinarius canabarba
pavučinovec sivopavučinový
pavučinec vlhkomilný
Cortinarius candelaris
pavučinovec vretenovitohlúbikový
pavučinec parabolický
Cortinarius caninoides
pavučinovec psovitý
pavučinec
Cortinarius caninus
pavučinovec psí
pavučinec psí
Cortinarius caperatus
pavučinovec inovaťový
sluka svrasklá
Cortinarius carbonipes
pavučinovec hrdzavohnedý
Cortinarius casimiri
pavučinovec Kazimírov
pavučinovec pestrotřenný
Cortinarius castaneoduracinus
pavučinovec gaštanovotvrdý
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius castaneoides
pavučinovec svetlogaštanový
pavučinec
Cortinarius castaneus
pavučinovec gaštanový
pavučinec kaštanový
Cortinarius causticus
pavučinovec horký
pavučinec přibledlý
Cortinarius causticus var. tenuisporus
pavučinovec úzkovýtrusný
Cortinarius cavipes
pavučinovec dutonohý
pavučinec
Cortinarius cedriolens
pavučinovec cédrovovonný
pavučinec
Cortinarius cephalixus
pavučinovec zrnitý
pavučinec hlenohlavý
Cortinarius cephalixus var. subopimatis
pavučinovec zrnitý štíhlovýtrusný
pavučinec hlenohlavý -
Cortinarius cicindela
pavučinovec výrazný
pavučinec
Cortinarius cinnabarinus
pavučinovec rumelkový
pavučinec rumělkový
Cortinarius cinnamomeoluteus
pavučinovec škoricovožltkastý
pavučinec skořicověžlutý
Cortinarius cinnamomeus
pavučinovec škoricový
pavučinec skořicový
Cortinarius cinnamoviolaceus
pavučinovec škoricovofialový
pavučinec -
Cortinarius circinans
pavučinovec okrúhly
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius citrinus
pavučinovec citrónovožltý
pavučinec citrónobarvý
Cortinarius clandestinus
pavučinovec tajomný
pavučinec
Cortinarius claricolor
pavučinovec svetlofarebný
pavučinec světlobarvý
Cortinarius claricolor var. subturmalis
pavučinovec striebristookrajový
pavučinec
Cortinarius clarobaltoides
pavučinovec svetlopieskový
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius cliduchus
pavučinovec kľúčový
pavučinec
Cortinarius cohabitans
pavučinovec hnedý
pavučinec
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius collinitus
pavučinovec plavooranžový
pavučinec plavooranžový
Cortinarius collocandoides
pavučinovec sľudovobelavý
pavučinec
Cortinarius compar
pavučinovec fialovohlúbikový
pavučinec stejný
Cortinarius compar f. compar
pavučinovec podvojný
pavučinec
Cortinarius comptulus
pavučinovec uhladený
pavučinec -
Cortinarius confirmatus
pavučinovec potvrdený
pavučinec
Cortinarius congeminus
pavučinovec nehojný
Cortinarius conicoides
pavučinovec kužeľovitý
pavučinec
Cortinarius conicosordescens
pavučinovec špinavohrboľový
pavučinec
Cortinarius conicus
pavučinovec kužeľový
pavučinec
Cortinarius coniferarum
pavučinovec ihličnanový
pavučinec lepobarvý
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius conterminus
pavučinovec hraničný
pavučinec
Cortinarius corrosus
pavučinovec hrdzavookrový
pavučinec vyhlodaný
Cortinarius cotoneipes
pavučinovec bavlnohlúbikový
pavučinec
Cortinarius cotoneus
pavučinovec bavlnový
pavučinec vlnatý
Cortinarius crassus
pavučinovec tučný
pavučinec tlustomasý, pavučinec tlustý
Cortinarius cremeolaniger
pavučinovec tenkovýtrusný
pavučinec
Cortinarius croceocoeruleus
pavučinovec klinovitý
pavučinec modrošafránový
Cortinarius croceoconus
pavučinovec hrotitý
pavučinec měďový
Cortinarius croceus
pavučinovec šafranový
pavučinec šafránový
Cortinarius crystallinus
pavučinovec sklovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Cortinarius cumatilis
pavučinovec lilavomodrý
pavučinec modrolilákvý
Cortinarius cuprescens
pavučinovec medenohnedý
Cortinarius cyanites
pavučinovec modrastý
pavučinec modravý
Cortinarius cyanites var. brevisporus
pavučinovec modrastý krátkovýtrusný
pavučinec modravý
Cortinarius cyanobasalis
pavučinovec modrastokoreňový
pavučinec -
Cortinarius cyanopus
pavučinovec modrohlúbikový
pavučinec modronohý
Cortinarius damascenoides
pavučinovec damaškový
Cortinarius damascenus
pavučinovec zrastavý
pavučinec -
Cortinarius daulnoyae
pavučinovec hrdzavý
pavučinec
Cortinarius deceptivoides
pavučinovec klamlivý
pavučinec
Cortinarius decipiens
pavučinovec čiernohrboľový
pavučinec zaniklý
Cortinarius decoloratus
pavučinovec odfarbený
pavučinec
Cortinarius decurtatus
pavučinovec krátkohlúbikový
pavučinec
Cortinarius delibutus
pavučinovec žltookrový
pavučinec natřený
Cortinarius depexus
pavučinovec učesaný
pavučinec
Cortinarius depressus
pavučinovec vtlačený
pavučinec -
Cortinarius detonsus
pavučinovec obstrihaný
pavučinec
Cortinarius detudis
pavučinovec znížený
pavučinec
Cortinarius diabolicus
pavučinovec diabolský
pavučinec