Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Kľúč na určovanie masliakov a hríbovcov (Suillus, Boletinus)

1a) Na hlúbiku je prsteň ... 2
1b) Na hlúbiku nie je prsteň ... 12

2a) Pod duglaskami, klobúk šupinatý, suchý ... masliak duglaskový (Suillus lakei)
2b) Pod inými drevinami ... 3

3a) Pod borovicami ... 4
3b) Pod smrekovcami ... 7

4a) Pod borovicou limbovou vo vyšších polohách ... masliak sibírsky (Suillus sibiricus)
4b) Pod dvojihlicovými borovicami ... 5

5a) Klobúk biely, ústia rúrok ružovkasté ... masliak ružovopórový (Suillus roseoporus)
5b) Klobúk zreteľne vyfarbený ... 6

6a) Na močaristých, rašelinovitých miestach ... masliak močiarny (Suillus flavidus)
6b) Na suchších stanovištiach ... masliak obyčajný (Suillus luteus)

7a) Klobúk šupinatý, suchý, hlúbik dutý ... 8
7b) Klobúk hladký až jemne šupinkatý, slizký, hlúbik plný ... 9

8a) Klobúk červenohnedý ... hríbovec dutohlúbikový (Suillus cavipes)
8b) Klobúk zlatožltý až citrónovožltý ... hríbovec dutohlúbikový zlatý (B. cavipes f. aureus = S. cavipes)

9a) Ústia rúrok oranžové, klobúk jemne šupinkatý, aj pod smrekmi ... masliak tridentský (Suillus tridentinus)
9b) Klobúk hladký, ústia rúrok inak sfarbené ... 10

10a) Klobúk žltý až oranžovohnedý, dužina žltá ... masliak smrekovcový (Suillus grevillei)
10b) Klobúk so sivými až hnedými odtieňmi ... 11

11a) V nížinách až pahorkatinách, dužina v klobúku v mladosti belavá, nad rúrkami sa sfarbuje do sivomodra ... masliak lepkavý (Suillus viscidus)
11b) Vo vyšších horských polohách, dužina so žltým odtieňom, nad rúrkami sa sfarbuje do lilavoružova ... masliak Bresadolov (Suillus bresadolae)

12a) Pod päťihlicovými borovicami ... 13
12b) Pod dvojihlicovými borovicami ... 14

13a) Klobúk belavý, neskôr žltkastý až fialovkastý, pod borovicou limbovou a b. hladkou (vejmutovkou), hlúbik mramorovaný na belavom podklade ... masliak biely (Suillus placidus)
13b) Klobúk okrovohnedastý až oranžovohnedastý, pod borovicou limbovou, hlúbik mramorovaný na špinavookrovom podklade ... masliak limbový (Suillus plorans)

14a) Klobúk plstnato šupinkatý, za vlhka len slabo slizký ... masliak strakatý (Suillus variegatus)
14b) Klobúk hladký, za vlhka zreteľne slizký ... 15

15a) Klobúk plavo žltohnedý, až hnedočervenkastý, často s ružovkastým odtieňom, ústia rúrok labyrintovité ... masliak kravský (Suillus bovinus)

15b) Klobúk bez ružového odtieňa, ústia rúrok okrúhle ... 16

16a) Klobúk hnedý, žltkastý až okrovočervenkastý, bazálne mycélium belavé ... masliak zrnitý (Suillus granulatus)
16b) Klobúk hnedý až tmavohnedý, popretkávaný vrastenými vláknami, bazálne mycélium ružovkasté ... masliak kopcový (Suillus collinitus)

Autor článku: Mgr. Ján Červenka (J. Č.)

Diskusia k článku

Zatiaľ neboli zaslané žiadne príspevky.


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.