Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Trieda Pezizomycetes

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Adelphella babingtoniihrubatka Babingtonovabochníček potoční
Aleuria aurantiatanierovka oranžovámísenka oranžová
Aleuria boudieritanierovka Boudierovamísenka Boudierova
Aleuria cestricatanierovkamísenka chesterská
Aleurina tenuiverrucosa
Anthracobia macrocystisuhliarka
Anthracobia maurilabrauhliarka černastá
Anthracobia melalomauhliarka obyčajnáspálenitka uhelná
Anthracobia sp.uhliarka
Anthracobia subatrauhliarka spálenitka černavá
Anthracobia uncinatauhliarka malovýtrusnávroubenka hákovitá
Arpinia rahmii
Ascobolus aglaosporusaskobol zrnitovýtrusnýhovník
Ascobolus albidusaskobol belavýhovník bělavý
Ascobolus barbatusaskobolhovník
Ascobolus behnitziensisaskobolhovník pozemní
Ascobolus brassicaeaskobolhovník brukvový
Ascobolus carbonariusaskobol spáleniskovýhovník spáleništní
Ascobolus cervinusaskobol jeleníhovník jelení
Ascobolus crenulatusaskobolhovník žlutozelený
Ascobolus denudatusaskobol nahýhovník odkrytý
Ascobolus foliicolaaskobolhovník listomilný
Ascobolus furfuraceusaskobol otrubnatýhovník otrubičnatý
Ascobolus geophilusaskobolhovník zemní
Ascobolus immersusaskobol ponorenýhovník ponořený
Ascobolus lignatilisaskobol drevovýhovník dřevní
Ascobolus michaudiiaskobolhovník Michaudův
Ascobolus roseopurpurascensaskobol ružovočervenkastýhovník růžově purpurový
Ascobolus sacchariferusaskobol zrniečkatýhovník javorový
Ascobolus sp.askobolhovník
Ascobolus terrestrisaskobol zemnýhovník fialový
Ascobolus viridisaskobol zelenýhovník zelený
Balsamia fusisporasmradľavka vretenovýtrusná
Balsamia platysporasmradľavka krehkábalsamovka
Balsamia polyspermasmradľavkabalsamovka
Balsamia vulgarissmradľavka obyčajnábalsamovka obecná
Barssia sp.barsia
Boubovia nicholsoniiboubovia hladkovýtrusná
Boudiera acanthosporabudiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora f. albidabudiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera areolatabudiera sieťovitá
Boudiera tracheiabudiera
Byssonectria deformisvláknohlivkaoranžovka
Byssonectria fusisporavláknohlivka vretenovitovýtrusnáoranžovka vřetenovýtrusná
Byssonectria sp.vláknohlivkaoranžovka
Byssonectria terrestrisvláknohlivkaoranžovka
Caloscypha fulgenspohárovka ohnivákrasočíška žlutá
Cookeina speciosa
Cookeina tricholoma
Cupulina ascophanoides žlutokosmatka
Desmazierella acicoladezmazierelka borovicová
Discina ancilisdiscinka hnedádestice chřapáčová
Discina fastigiataušiak zväzkovitýucháč svazčitý
Discina martiniidiscinkadestice
Discina parmadiscinka žltohnedádestice drobná
Disciotis venosamisovka žilkovanáterčovnice síťnatá
Donadinia lusitanica
Elaiopezia obtusapiculatačiaškařasnatka
Elaiopezia polaripapulatačiaška
Fischerula macrospora
Galiella rufa
Genabea fragilishrudka krehká
Genea fragransgeneazemnička vonná
Genea hispidulagenea chlpatázemnička
Genea lespiaultiigeneazemnička Lespiaultova
Genea pseudoverrucosagenea
Genea sphaericageneazemnička kulovitá
Genea verrucosageneazemnička bradavčitá
Geopora arenicolahrobnička piesočnáhrobenka pískomilná
Geopora arenosahrobničkahrobenka písečná
Geopora cervinahrobničkahrobenka
Geopora foliaceahrobničkahrobenka
Geopora sepultahrobnička
Geopora sp.hrobničkahrobenka
Geopora sumnerianahrobničkahrobenka
Geopora tenuishrobnička
Geopyxis alpinapohárik alpskýzvoneček alpský
Geopyxis carbonariapohárik spáleniskovýzvoneček uhelný
Gyromitra ambiguaušiak fialový
Gyromitra esculentaušiak obyčajnýucháč obecný
Gyromitra geogeniadiscinka zemná
Gyromitra gigasušiak obrovskýucháč obrovský
Gyromitra infulaušiak mitrovitýucháč čepcovitý
Gyromitra leucoxanthadiscinka horská
Gyromitra sp.ušiak
Helvella acetabulumchriapač kalíškovitýkališník obecný
Helvella albellachriapač hnedobielychřapáč bělavý
Helvella arcto-alpinachriapač chřapáč
Helvella atrachriapač čiernychřapáč tmavý
Helvella capucina
Helvella confusachriapač voňavý chřapáč podobný
Helvella coriumchriapač vŕbovýchřapáč černý
Helvella costiferachriapač rebernatýchřapáč žebernatý
Helvella crispachriapač kučeravýchřapáč kadeřavý
Helvella cupuliformischriapačstopečka pohárkovitá
Helvella elasticachriapač pružnýchřapáč pružný
Helvella ephippiumchriapač sedlovitýchřapáč sedlový
Helvella fibrosachriapačstopečka chlupatá
Helvella fusca chriapač topoľový
Helvella lacunosachriapač jamkatýchřapáč jamkatý
Helvella latisporachriapačchřapáč
Helvella leucomelaenachriapač sosnovýchřapáč kalíškovitý
Helvella leucopuschriapač pieskomilnýchřapáč bělonohý
Helvella macropuschriapač brvitýstopečka pýřitá
Helvella monachellachriapač
Helvella nannfeldtiichriapačchřapáč
Helvella oblongisporachriapačchřapáč
Helvella phlebophorachriapač voľnookrajovýchřapáč přilbovitý
Helvella solitariachriapač tmavýchřapáč ojedinělý
Helvella sp.chriapač
Helvella terrestrispindara zemnápindarovka zemní
Humaria aurantiahumária
Humaria hemisphaericahumária polguľovitábělokosmatka polokulovitá
Hydnobolites cerebriformispodzemník mozgovitýpodzemník mozkovitý
Hydnotrya cubisporakomôrkovkaoříškovec
Hydnotrya michaeliskomôrkovka Michaelovaoříškovec Michaelov
Hydnotrya suevicakomôrkovka horská
Hydnotrya tulasneikomôrovka Tulasneovaoříškovec Tulasneův
Cheilymenia coprinarialajnovec hnojníkový
Cheilymenia crucipilalajnovec
Cheilymenia dennisiilajnovec Dennisov
Cheilymenia granulatalajnovec zrnkovýžlutěnka zrnitá
Cheilymenia oligotrichalajnovec malý
Cheilymenia rubralajnovec červený
Cheilymenia sp.lajnovecžlutěnka
Cheilymenia stercorealajnovec obyčajný
Cheilymenia theleboloideslajnovecžlutěnka mrvelníkovitá
Cheilymenia vitellinalajnovec
Choiromyces meandriformisbielohľuzovka obyčajnábělolanýž obecný
Iodophanus carneusvreckovec ružový
Iodophanus testaceusvreckovec
Jafnea semitostajafnea
Kotlabaea delectans
Lachnea cremealievikovka krémová
Lamprospora annulatalesklospórka krúžkovaná
Lamprospora carbonicolalesklospórka spálenisková
Lamprospora crechqueraultii var. macranthalesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora dicranellaelesklospórka
Lamprospora dictydiolalesklospórka
Lamprospora ditrichilesklospórka kulosporka
Lamprospora hispanicalesklospórka
Lamprospora maireanalesklospórka
Lamprospora miniatalesklospórka
Lamprospora miniata var. parvisporalesklospórka
Lamprospora miniata var. ratisbonensislesklospórka
Lamprospora moyneilesklospórka
Lamprospora retisporalesklospórka skrútencová
Lamprospora rugensislesklospórka
Lamprospora seaverilesklospórka Seaverova
Lamprospora sylvaticalesklospórka
Lamprospora tortulae-ruralislesklospórka
Lamprospora tuberculataLesklospórka bradavičkatá
Lamprospora tuberculatellalesklospórka
Lamprospora verrucisporalesklospórka
Lasiobolus ciliatuspilovníkbrvník
Lasiobolus cuniculipilovník brvník
Lasiobolus diversisporuspilovník rozličnovýtrusnýbrvník různovýtrusný
Lasiobolus intermediuspilovník menlivýbrvník
Lasiobolus macrotrichuspilovníkbrvník
Lasiobolus papillatuspilovníkbrvník
Lasiobolus ruberpilovníkbrvník červený
Lasiobolus sp.pilovníkbrvník
Lazuardia lobata
Leucoscypha leucotrichapoháročka snehobiela
Leucoscypha ricciaepoháročkazemnička
Leucoscypha rutilanspoháročka oranžová
Marcelleina georgiimarceleina Georgeova
Marcelleina persooniimarceleinamarcelinka Persoonova
Marcelleina rickiimarceleinamarcelinka Rickova
Mattirolomyces terfezioides
Melastiza carbonicolamelastíza podvojná
Melastiza contortaMelastíza kalichovitámistička
Melastiza cornubiensismelastíza ohnivámistička oranžová
Melastiza flavorubensmelastízamistička žlutočervená
Melastiza sp.melastíza
Microstoma protractumohnivček zimnýohnivec zimní
Miladina lecithinamiladinamiladinka žlutá
Morchella angusticepssmrčok černastorebrovýsmrž úzkohlavý
Morchella conicasmrčok kužeľovitýsmrž špičatý
Morchella costata
Morchella crassipessmrčok hrubohlúbikovýsmrž tlustonohý
Morchella elatasmrčok vysokýsmrž vysoký
Morchella esculentasmrčok jedlýsmrž obecný
Morchella importunasmrčok
Morchella pragensissmrčok pražskýsmrž pražský
Morchella semiliberasmrčok hybridnýsmrž polovolný
Morchella sp.smrčoksmrž
Morchella steppicolasmrčok stepnýsmrž stepní
Morchella vulgarissmrčok obyčajnýsmrž šedočerný
Neottiella hetierineotielka
Neottiella rutilansneotielka oranžovázemnička červenožlutá
Neottiella sp.neotielka
Neottiella vividaneotielka živá
Neournula pouchetii
Octospora affiniskvapka
Octospora axillariskvapka žltkavázemnička osová
Octospora axillaris var. tetrasporakvapka žltkavá štvorvýtrusná
Octospora brideikvapkazemnička
Octospora bryi-argenteikvapka
Octospora coccineakvapka
Octospora coccinea var. tetrasporakvapka
Octospora doebbelerikvapkakvapka
Octospora echinosporakvapkazemnička
Octospora erzbergerikvapka
Octospora excipulatakvapkazemnička
Octospora gemmicolakvapka prútniková
Octospora gemmicola var. tetrasporakvapka prútniková štvorvýtrusná
Octospora grimmiaekvapka drobivková
Octospora gyalectoideskvapkazemnička prvoklíčková
Octospora hetierikvapka
Octospora humosakvapka zemná
Octospora itzerottiikvapka
Octospora leucolomakvapka machová
Octospora leucoloma var. tetrasporakvapka machová štvorvýtrusnázemnička čtyřvýtrusá
Octospora lilacinakvapka fialová
Octospora musci-muraliskvapka múrová
Octospora musci-muralis var. neglectakvapka
Octospora orthotrichikvapka
Octospora phagosporakvapka
Octospora pseudoampezzanakvapka zimnázimnička mechová
Octospora rubenskvapka
Octospora rusticakvapka
Octospora similiskvapka
Octospora svrcekiikvapkazemnička Svrčkova
Octospora wrightiikvapka Wrightova
Octosporella erythrostigma
Oedocephalum glomerulosumhrubohlávka klbkatá
Otidea alutaceauško kožovožltéouško kožové
Otidea apophysatauško vŕbové
Otidea bufoniauškoouško hnědé
Otidea cochleatauško olivovohnedéouško škeblovité
Otidea concinnauško citrónovožltéouško citronové
Otidea daliensisuško čiaškovité
Otidea flavidobrunneolauško
Otidea leporinauško zajačieouško zaječí
Otidea minoruško
Otidea mirabilisuško mirabelkovéouško pestré
Otidea onoticauško oslieouško kornoutovité
Otidea papillatauško drsné
Otidea phlebophorauško zriasené
Otidea platysporauškoouško
Otidea propinquatauško krátkohlúbikové
Otidea sp.uškoouško
Otidea tuomikoskiiuško Tuomikoskiovoouško Tuomikoskiovo
Otidea umbrinauško
Pachyella peltatahrubatka veľkovýtrusná
Pachyella pseudosuccosahrubatka žltnúca
Pachyella punctisporahrubatkabochníček
Pachyella sp.hrubatka
Pachyella violaceonigrahrubatka fialovočierna
Pachyphloeus citrinuszelenecskrytka
Pachyphloeus conglomeratuszelenec žltohnedýskrytka pospolitá
Pachyphloeus melanoxanthuszelenec čiernyskrytka olivová
Pachyphloeus sp.zelenec sp.skrytka
Parascutellinia carneosanguineaštítovnička inovaťovákosmatka liláková
Paratrichophaea boudieriparatrichoféa
Perilachnea fallaxtrichoféabělokosmatka
Peziza acro-ornatačiaška
Peziza ammophilačiaška pieskomilná
Peziza ampelinačiaškařasnatka spáleništní
Peziza ampliatačiaška
Peziza apiculatačiaška príveskatá
Peziza arvernensisčiaška bukovářasnatka lesní
Peziza badiačiaška hnedářasnatka hnědá
Peziza celticačiaška keltská
Peziza cereačiaška kompostovářasnatka zední
Peziza depressačiaška stlačenářasnatka stlačená
Peziza domicilianačiaška
Peziza echinosporačiaška sivohnedářasnatka uhelná
Peziza exogelatinosačiaška
Peziza fimetičiaška
Peziza gerardiičiaška Gerardova
Peziza granularisčiaška
Peziza chlorophaeačiaška zelenkastohnedá
Peziza infuscatačiaška žltomliečna
Peziza limnaeačiaška blatná
Peziza lividulačiaška
Peziza lobulatačiaška spáleniskovářasnatka spáleništní
Peziza micropusčiaška krátkohlúbikovářasnatka krátkonohá
Peziza micheliičiaškařasnatka Micheliho
Peziza moraveciičiaška Moravcova
Peziza ninguisčiaška včasná
Peziza ostracodermačiaška sieťovitá
Peziza perdicinačiaška jarabičia
Peziza petersiičiaška Petersova
Peziza praetervisačiaška hnedofialovářasnatka fialová
Peziza proteana f. proteanačiaška
Peziza proteana f. sparassoidesčiaškařasnatka
Peziza pseudovesiculosačiaška zrnitovýtrusná
Peziza recedensčiaška malá
Peziza retrocurvatačiaška prevrátená
Peziza saccardoanačiaška Saccardova
Peziza saniosačiaška tmavomodrářasnatka modromléčná
Peziza sepiatračiaška tmavoolivovářasnatka tmavá
Peziza sp.čiaškařasnatka
Peziza subcitrinačiaška žltohnedá
Peziza subumbrinačiaška hnedastá
Peziza subviolaceačiaška bledofialovářasnatka fialová
Peziza succosačiaška miskovitářasnatka síromléčná
Peziza succosellačiaška žltnúca
Peziza udicolačiaška vlhkomilnářasnatka vlhkomilná
Peziza vaciničiaška krídlatá
Peziza vagneričiaška vagnerova
Peziza variačiaška zvrstvenářasnatka měnlivá
Peziza vesiculosačiaška voskovářasnatka vosková
Peziza vladimiriičiaška lužná
Phylloscypha coquandii
Phylloscypha labessianačiaška ružová
Phylloscypha phyllogenačiaška podvojnářasnatka olivově hnědá
Picoa carthusianačiernohľuzovka kartuziánskahlízatka černá
Pithya cupressinadžbánočka borievková
Pithya vulgarisdžbánočka obyčajnádžbánovka obecná
Plectania campylosporaurničkazvoneček
Plectania ericaepakorienkovkaohnivec
Plectania melastomapakorienkovka čiernaohnivec černý
Plectania rhytidiapakorienkovkaohnivec
Plicaria carbonariariasnatka spálenisková
Plicaria endocarpoidesriasnatkařasnatka hladkoplodá
Plicaria trachycarpariasnatka zrnitá
Plicariella flavovirensdrsnočiaška olivová
Plicariella fuligineadrsnočiaškakustřebka
Plicariella scabrosadrsnočiaškakustřebka
Pseudaleuria fibrillosa žlutokosmatka vláknitá
Pseudombrophila cervariachlpanka jelenia
Pseudombrophila deerratachlpanka
Pseudombrophila equinachlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila guldeniaechlpanka Guldenovej
Pseudombrophila hepaticachlpanka veľkovýtrusná
Pseudombrophila merdariachlpanka trusová
Pseudombrophila minorchlpanka
Pseudombrophila petrakiichlpanka Petrakova
Pseudombrophila porcinachlpanka
Pseudopithyella minuscula
Pseudoplectania lignicolamisôčka drevná
Pseudoplectania melaenamisôčka tmaváušíčko černavé
Pseudoplectania nigrellamisôčka černastáušíčko černé
Pseudorhizina sphaerosporaušiakovka okrúhlovýtrusnáucháčovec šumavský
Psilopezia nummularia
Psilopezia nummularialisbochníček penízkový
Pulvinula carbonariapráškovkapoduškovka
Pulvinula cinnabarinapráškovka poduškovka
Pulvinula convexellapráškovkapoduškovka vyklenutá
Pulvinula niveoalbapráškovka snehobiela
Purpureodiscus subisabellinusčiaška purpurovářasnatka vínová
Pyronema domesticumohnivka domáca
Pyronema omphalodesohnivka spáleniskováohnivka spáleništní
Ramsbottomia asperiorramsbottomia
Ramsbottomia crechqueraultiiramsbottomia
Ramsbottomia macracantha
Rhizina undulatarizinka zvlnenákořenitka nadmutá
Rhodoscypha ovillaružovka vretenovitovýtrusná
Rhodotarzetta roseatarzeta ružová
Saccobolus beckiizlepenec Beckovbalíčkovec Beckův
Saccobolus citrinuszlepenecbalíčkovec citronový
Saccobolus depauperatuszlepenecbalíčkovec chudobný
Saccobolus dilutelluszlepenecbalíčkovec prosvětlený
Saccobolus glaberzlepenecbalíčkovec lysý
Saccobolus minimuszlepenec drobnýbalíčkovec maličký
Saccobolus obscuruszlepenecbalíčkovec tmavý
Saccobolus subcaesariatuszlepenecbalíčkovec chloupkatý
Saccobolus truncatuszlepenecbalíčkovec uťatý
Saccobolus versicolorzlepenec pestrýbalíčkovec různobarvý
Sarcoscypha austriacaohnivec rakúskyohnivec rakouský
Sarcoscypha austriaca var. luteaohnivec rakúsky žltý
Sarcoscypha coccineaohnivec šarlátovýohnivec šarlatový
Sarcoscypha coccinea f. lacteaohnivec šarlátový mliečnyohnivec
Sarcoscypha dudleyiohnivec
Sarcoscypha juranaohnivec jurskýohnivec jurský
Sarcoscypha occidentalisohnivec západnýohnivec
Sarcoscypha sp.ohnivecohnivec
Sarcosoma globosummäsovec guľatýmasečník kulovitý
Sarcosphaera coronariatulipánovka fialovábaňka velkokališná
Scutellinia ahmadiištítovnička
Scutellinia alneaštítovničkakosmatka olšová
Scutellinia armatosporaštítovničkakosmatka
Scutellinia barlaeštítovničkakosmatka
Scutellinia cejpiištítovnička Cejpovakosmatka Cejpova
Scutellinia citrinaštítovničkakosmatka
Scutellinia colensoištítovničkakosmatka
Scutellinia convexaštítovničkakosmatka vyklenutá
Scutellinia crinitaštítovničkakosmatka jelení
Scutellinia crucipilaštítovničkakosmatka křížochlupá
Scutellinia diabolištítovničkakosmatka ohnivá
Scutellinia erinaceusštítovničkakosmatka ježková
Scutellinia fimicolaštítovničkakosmatka mrvní
Scutellinia fujianensisštítovnička
Scutellinia heterosculpturataštítovničkakosmatka
Scutellinia immersaštítovničkakosmatka ponořená
Scutellinia kerguelensisštítovničkakosmatka kerguelská
Scutellinia legaliaeštítovničkakosmatka
Scutellinia limosaštítovničkakosmatka mokřadní
Scutellinia macrosporaštítovničkakosmatka velkovýtrusá
Scutellinia minorštítovnička hraničnákosmatka drobná
Scutellinia minutellaštítovničkakosmatka maličká
Scutellinia mirabilisštítovničkakosmatka
Scutellinia nigrohirtulaštítovnička čiernochlpatákosmatka černoplstnatá
Scutellinia niveaštítovničkakosmatka
Scutellinia olivascensštítovnička olivovákosmatka lahvovitá
Scutellinia paludicolaštítovnička močiarnakosmatka bahenní
Scutellinia patagonicaštítovničkakosmatka
Scutellinia peloponnesiacaštítovnička balkánska
Scutellinia pennsylvanicaštítovničkakosmatka
Scutellinia pilatiištítovničkakosmatka Pilátova
Scutellinia pseudotrechisporaštítovničkakosmatka bradavčitovýtrusá
Scutellinia rigidulaštítovničkakosmatka tuhá
Scutellinia scutellataštítovnička obyčajnákosmatka štítovitá
Scutellinia scutellata f. terrigenaštítovničkakosmatka
Scutellinia setosaštítovničkakosmatka
Scutellinia sinensisštítovnička
Scutellinia sp.štítovnička
Scutellinia subcervorumštítovničkakosmatka srnčí
Scutellinia subhirtellaštítovničkakosmatka chloupkatá
Scutellinia superbaštítovničkakosmatka nádherná
Scutellinia torrentisštítovnička horská
Scutellinia trechisporaštítovnička šarlátovákosmatka drsnovýtrusá
Scutellinia umbrorumštítovnička tmavákosmatka stínomilná
Scutellinia vitreolaštítovničkakosmatka
Sepultariella patavina
Sepultariella semiimmersapahrobnička ponorená
Smardaea amethystinašmardea ametystová
Smardaea planchonisšmardea
Smardaea proteašmardea
Smardaea purpureašmardea purpurová
Sowerbyella brevisporaušnička krátkovýtrusová
Sowerbyella imperialisušnička cisárska
Sowerbyella radiculataušnička koreňujúcaoušenka kořenující
Sowerbyella radiculata var. kewensisušnička koreňujúca
Sowerbyella rhenanaušnička krátkohlúbiková
Sowerbyella sp.ušnička
Sphaerosporella brunneaguľospórka hnedákosmatička hnědá
Spooneromyces helveticusspooneromyces
Spooneromyces microsporusspooneromyces malovýtrusný
Stephensia bombycinaštefenzia hodvábna
Stephensia colomboištefenzia horská
Stictis radiatadubkovecvnořenka
Strobiloscypha cupressina
Tarzetta alnicolatarzeta
Tarzetta catinustarzeta poprášenázvonkovka žlutavá
Tarzetta cupularistarzeta zúbkatázvonkovka číškovitá
Tarzetta gaillardianatarzeta malázvonkovka Gaillardova
Tarzetta gregariatarzeta nakopená
Tarzetta ochraceatarzetazvonkovka
Tarzetta scoticatarzeta škótskazvonkovka skotská
Tarzetta spurcatatarzeta špinavázvonkovka
Tarzetta velatatarzeta pavučinkatázvonkovka číškovitá závojová
Thecotheus himalayensis schránkovec
Thecotheus holmskioldiischránkovec schránkovec Holmskjoldův
Thecotheus pelletierischránkovec Pelletierovschránkovec Pelletierův
Thecotheus rivicolaschránkovec potočnýschránkovec
Tricharina gilvatricharína sivohnedá
Tricharina ochroleucatricharína hlinovožltá
Tricharina praecoxtricharína
Tricharinopsis herinkii
Trichophaea albospadiceatrichoféa belavá
Trichophaea contradictatrichoféa
Trichophaea gregariatrichoféa pospolitá
Trichophaea hazslinskyačiaška Hažlinského
Trichophaea hemisphaerioidestrichofea uhľomilnábělokosmatka miskovitá
Trichophaea paludosatrichoféa lužná
Trichophaea pseudogregariatrichoféa bradavičnatá
Trichophaea sp.trichoféa
Trichophaea woolhopeiatrichoféabělokosmatka osmahlá
Trichophaeopsis bicuspistrichoféa dvojhrotovábělokosmatka dvouhrotá
Tuber aestivumhľuzovka letnálanýž letní
Tuber bellonaehľuzovkalanýž
Tuber borchiihľuzovka Borchiovalanýž Borchiův
Tuber brumalehľuzovka zimnálanýž zimní
Tuber cryptobrumalehľuzovkalanýž
Tuber dryophilumhľuzovkalanýž
Tuber excavatumhľuzovka dlabanálanýž vydutý
Tuber ferrugineumhľuzovka hrdzaválanýž rezavý
Tuber foetidumhľuzovkaLanýž
Tuber fulgenshľuzovkalanýž skvělý
Tuber macrosporumhľuzovka veľkovýtrusnálanýž velkovýtrusý
Tuber maculatumhľuzovkalanýž
Tuber magnatumhľuzovka belaválanýž piemontský
Tuber melanosporumhľuzovka čiernalanýž černovýtrusý
Tuber mesentericumhľuzovka vhĺbenáLanýž vmáčklý
Tuber puberulumhľuzovka chĺpkatálanýž
Tuber rapaeodorumhľuzovkalanýž pýřitý
Tuber rufumhľuzovka ryšaválanýž ryšavý
Tuber sp.hľuzovkalanýž
Urnula crateriumurnička kráterovitázvoneček pohárkovitý
Verpa bohemicasmrčkovec českýkačenka česká
Verpa conicasmrčkovec náprstkovitýkačenka náprstkovitá
Wilcoxina mikolae var. mikolae
Wynnella silvicolawinelka lesnáouško horské