Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Pezizales

Názov huby Obrázky
Adelphella babingtonii
hrubatka Babingtonova
bochníček potoční
Aleuria aurantia
tanierovka oranžová
mísenka oranžová
Aleuria boudieri
tanierovka Boudierova
mísenka Boudierova
Aleuria cestrica
tanierovka
mísenka chesterská
Aleuria sp.
tanierovka
mísenka
Aleurina tenuiverrucosa
Anthracobia macrocystis
uhliarka
Anthracobia maurilabra
uhliarka černastá
Obrázok nie je k dispozícii
Anthracobia melaloma
uhliarka obyčajná
spálenitka uhelná
Anthracobia sp.
uhliarka
Anthracobia subatra
uhliarka
spálenitka černavá
Anthracobia uncinata
uhliarka malovýtrusná
vroubenka hákovitá
Arpinia rahmii

Ascobolus aglaosporus
askobol zrnitovýtrusný
hovník
Ascobolus albidus
askobol belavý
hovník bělavý
Obrázok nie je k dispozícii
Ascobolus barbatus
askobol
hovník
Obrázok nie je k dispozícii
Ascobolus behnitziensis
askobol
hovník pozemní
Ascobolus brassicae
askobol
hovník brukvový
Ascobolus carbonarius
askobol spáleniskový
hovník spáleništní
Ascobolus cervinus
askobol jelení
hovník jelení
Obrázok nie je k dispozícii
Ascobolus crenulatus
askobol
hovník žlutozelený
Ascobolus denudatus
askobol nahý
hovník odkrytý
Ascobolus foliicola
askobol
hovník listomilný
Ascobolus furfuraceus
askobol otrubnatý
hovník otrubičnatý
Ascobolus geophilus
askobol
hovník zemní
Ascobolus immersus
askobol ponorený
hovník ponořený
Ascobolus lignatilis
askobol drevový
hovník dřevní
Ascobolus michaudii
askobol
hovník Michaudův
Ascobolus roseopurpurascens
askobol ružovočervenkastý
hovník růžově purpurový
Ascobolus sacchariferus
askobol zrniečkatý
hovník javorový
Ascobolus sp.
askobol
hovník
Ascobolus terrestris
askobol zemný
hovník fialový
Ascobolus viridis
askobol zelený
hovník zelený
Balsamia fusispora
smradľavka vretenovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Balsamia platyspora
smradľavka krehká
balsamovka
Balsamia polysperma
smradľavka
balsamovka
Balsamia vulgaris
smradľavka obyčajná
balsamovka obecná
Barssia sp.
barsia
Boubovia nicholsonii
boubovia hladkovýtrusná
Boudiera acanthospora
budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora f. albida
budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera areolata
budiera sieťovitá
Boudiera tracheia
budiera
Byssonectria deformis
vláknohlivka
oranžovka
Obrázok nie je k dispozícii
Byssonectria fusispora
vláknohlivka vretenovitovýtrusná
oranžovka vřetenovýtrusná
Byssonectria sp.
vláknohlivka
oranžovka
Byssonectria terrestris
vláknohlivka
oranžovka
Caloscypha fulgens
pohárovka ohnivá
krasočíška žlutá
Cookeina speciosa
Cookeina tricholoma
Cupulina ascophanoides

žlutokosmatka
Desmazierella acicola
dezmazierelka borovicová
Discina ancilis
discinka hnedá
destice chřapáčová
Discina fastigiata
ušiak zväzkovitý
ucháč svazčitý
Discina martinii
discinka
destice
Discina parma
discinka žltohnedá
destice drobná
Disciotis venosa
misovka žilkovaná
terčovnice síťnatá
Donadinia lusitanica
Elaiopezia obtusapiculata
čiaška
řasnatka
Elaiopezia polaripapulata
čiaška
Fischerula macrospora
Galiella rufa
Genabea fragilis
hrudka krehká
Genea fragrans
genea
zemnička vonná
Genea hispidula
genea chlpatá
zemnička
Genea lespiaultii
genea
zemnička Lespiaultova
Genea pseudoverrucosa
genea
Obrázok nie je k dispozícii
Genea sp.
genea
zemnička sp.
Genea sphaerica
genea
zemnička kulovitá
Genea verrucosa
genea
zemnička bradavčitá
Geopora arenicola
hrobnička piesočná
hrobenka pískomilná
Geopora arenosa
hrobnička
hrobenka písečná
Geopora cervina
hrobnička
hrobenka
Geopora foliacea
hrobnička
hrobenka
Obrázok nie je k dispozícii
Geopora sepulta
hrobnička
Geopora sp.
hrobnička
hrobenka
Geopora sumneriana
hrobnička
hrobenka
Geopora tenuis
hrobnička
Geopyxis alpina
pohárik alpský
zvoneček alpský
Geopyxis carbonaria
pohárik spáleniskový
zvoneček uhelný
Gyromitra ambigua
ušiak fialový
Gyromitra esculenta
ušiak obyčajný
ucháč obecný
Gyromitra geogenia
discinka zemná
Gyromitra gigas
ušiak obrovský
ucháč obrovský
Gyromitra infula
ušiak mitrovitý
ucháč čepcovitý
Gyromitra leucoxantha
discinka horská
Obrázok nie je k dispozícii
Gyromitra sp.
ušiak
Helvella acetabulum
chriapač kalíškovitý
kališník obecný
Helvella albella
chriapač hnedobiely
chřapáč bělavý
Helvella arcto-alpina
chriapač
chřapáč
Helvella atra
chriapač čierny
chřapáč tmavý
Helvella capucina
Helvella confusa
chriapač voňavý
chřapáč podobný
Helvella corium
chriapač vŕbový
chřapáč černý
Helvella costifera
chriapač rebernatý
chřapáč žebernatý
Helvella crispa
chriapač kučeravý
chřapáč kadeřavý
Helvella cupuliformis
chriapač
stopečka pohárkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Helvella elastica
chriapač pružný
chřapáč pružný
Helvella ephippium
chriapač sedlovitý
chřapáč sedlový
Helvella fibrosa
chriapač
stopečka chlupatá
Helvella fusca
chriapač topoľový
Helvella lacunosa
chriapač jamkatý
chřapáč jamkatý
Helvella latispora
chriapač
chřapáč
Helvella leucomelaena
chriapač sosnový
chřapáč kalíškovitý
Helvella leucopus
chriapač pieskomilný
chřapáč bělonohý
Helvella macropus
chriapač brvitý
stopečka pýřitá
Helvella monachella
chriapač
Obrázok nie je k dispozícii
Helvella nannfeldtii
chriapač
chřapáč
Helvella oblongispora
chriapač
chřapáč
Helvella phlebophora
chriapač voľnookrajový
chřapáč přilbovitý
Helvella solitaria
chriapač tmavý
chřapáč ojedinělý
Helvella sp.
chriapač
Helvella terrestris
pindara zemná
pindarovka zemní
Humaria aurantia
humária
Humaria hemisphaerica
humária polguľovitá
bělokosmatka polokulovitá
Hydnobolites cerebriformis
podzemník mozgovitý
podzemník mozkovitý
Hydnotrya cubispora
komôrkovka
oříškovec
Hydnotrya michaelis
komôrkovka Michaelova
oříškovec Michaelov
Hydnotrya suevica
komôrkovka horská
Hydnotrya tulasnei
komôrovka Tulasneova
oříškovec Tulasneův
Cheilymenia coprinaria
lajnovec hnojníkový
Obrázok nie je k dispozícii
Cheilymenia crucipila
lajnovec
Cheilymenia dennisii
lajnovec Dennisov
Cheilymenia granulata
lajnovec zrnkový
žlutěnka zrnitá
Cheilymenia oligotricha
lajnovec malý
Obrázok nie je k dispozícii
Cheilymenia rubra
lajnovec červený
Cheilymenia sp.
lajnovec
žlutěnka
Cheilymenia stercorea
lajnovec obyčajný
Cheilymenia theleboloides
lajnovec
žlutěnka mrvelníkovitá
Cheilymenia vitellina
lajnovec
Choiromyces meandriformis
bielohľuzovka obyčajná
bělolanýž obecný
Iodophanus carneus
vreckovec ružový
Iodophanus testaceus
vreckovec
Obrázok nie je k dispozícii
Jafnea semitosta
jafnea
Kotlabaea delectans
Lachnea cremea
lievikovka krémová
Obrázok nie je k dispozícii
Lamprospora annulata
lesklospórka krúžkovaná
Lamprospora carbonicola
lesklospórka spálenisková
Lamprospora crechqueraultii var. macrantha
lesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora dicranellae
lesklospórka
Lamprospora dictydiola
lesklospórka
Lamprospora ditrichi
lesklospórka
kulosporka
Lamprospora hispanica
lesklospórka
Obrázok nie je k dispozícii
Lamprospora maireana
lesklospórka
Obrázok nie je k dispozícii
Lamprospora miniata
lesklospórka
Lamprospora miniata var. parvispora
lesklospórka
Lamprospora miniata var. ratisbonensis
lesklospórka
Obrázok nie je k dispozícii
Lamprospora moynei
lesklospórka
Lamprospora retispora
lesklospórka skrútencová
Lamprospora rugensis
lesklospórka
Obrázok nie je k dispozícii
Lamprospora seaveri
lesklospórka Seaverova
Lamprospora sylvatica
lesklospórka
Lamprospora tortulae-ruralis
lesklospórka
Lamprospora tuberculata
Lesklospórka bradavičkatá
Lamprospora tuberculatella
lesklospórka
Lamprospora verrucispora
lesklospórka
Lasiobolus ciliatus
pilovník
brvník
Lasiobolus cuniculi
pilovník
brvník
Lasiobolus diversisporus
pilovník rozličnovýtrusný
brvník různovýtrusný
Lasiobolus intermedius
pilovník menlivý
brvník
Lasiobolus macrotrichus
pilovník
brvník
Lasiobolus papillatus
pilovník
brvník
Lasiobolus ruber
pilovník
brvník červený
Obrázok nie je k dispozícii
Lasiobolus sp.
pilovník
brvník
Lazuardia lobata
Leucoscypha leucotricha
poháročka snehobiela
Leucoscypha ricciae
poháročka
zemnička
Leucoscypha rutilans
poháročka oranžová
Obrázok nie je k dispozícii
Marcelleina georgii
marceleina Georgeova
Marcelleina persoonii
marceleina
marcelinka Persoonova
Marcelleina rickii
marceleina
marcelinka Rickova
Mattirolomyces terfezioides
Melastiza carbonicola
melastíza podvojná
Melastiza contorta
Melastíza kalichovitá
mistička
Melastiza cornubiensis
melastíza ohnivá
mistička oranžová
Melastiza flavorubens
melastíza
mistička žlutočervená
Melastiza sp.
melastíza
Microstoma protractum
ohnivček zimný
ohnivec zimní
Miladina lecithina
miladina
miladinka žlutá
Morchella angusticeps
smrčok černastorebrový
smrž úzkohlavý
Morchella conica
smrčok kužeľovitý
smrž špičatý
Morchella costataObrázok nie je k dispozícii
Morchella crassipes
smrčok hrubohlúbikový
smrž tlustonohý
Morchella elata
smrčok vysoký
smrž vysoký
Morchella esculenta
smrčok jedlý
smrž obecný
Morchella importuna
smrčok
Morchella pragensis
smrčok pražský
smrž pražský
Morchella semilibera
smrčok hybridný
smrž polovolný
Morchella sp.
smrčok
smrž
Morchella steppicola
smrčok stepný
smrž stepní
Morchella vulgaris
smrčok obyčajný
smrž šedočerný
Neottiella hetieri
neotielka
Neottiella rutilans
neotielka oranžová
zemnička červenožlutá
Neottiella sp.
neotielka
Neottiella vivida
neotielka živá
Neournula pouchetii
Octospora affinis
kvapka
Octospora axillaris
kvapka žltkavá
zemnička osová
Octospora axillaris var. tetraspora
kvapka žltkavá štvorvýtrusná
Octospora bridei
kvapka
zemnička
Octospora bryi-argentei
kvapka
Obrázok nie je k dispozícii
Octospora coccinea
kvapka
Octospora coccinea var. tetraspora
kvapka
Octospora doebbeleri
kvapka
kvapka
Octospora echinospora
kvapka
zemnička
Octospora erzbergeri
kvapka
Obrázok nie je k dispozícii
Octospora excipulata
kvapka
zemnička
Octospora gemmicola
kvapka prútniková
Octospora gemmicola var. tetraspora
kvapka prútniková štvorvýtrusná
Octospora grimmiae
kvapka drobivková
Octospora gyalectoides
kvapka
zemnička prvoklíčková
Octospora hetieri
kvapka
Octospora humosa
kvapka zemná
Octospora itzerottii
kvapka
Octospora leucoloma
kvapka machová
Octospora leucoloma var. tetraspora
kvapka machová štvorvýtrusná
zemnička čtyřvýtrusá
Octospora lilacina
kvapka fialová
Octospora musci-muralis
kvapka múrová
Octospora musci-muralis var. neglecta
kvapka
Octospora orthotrichi
kvapka
Octospora phagospora
kvapka
Octospora pseudoampezzana
kvapka zimná
zimnička mechová
Octospora rubens
kvapka
Octospora rustica
kvapka
Octospora similis
kvapka
Octospora svrcekii
kvapka
zemnička Svrčkova
Octospora wrightii
kvapka Wrightova
Octosporella erythrostigma
Obrázok nie je k dispozícii
Oedocephalum glomerulosum
hrubohlávka klbkatá
Otidea alutacea
uško kožovožlté
ouško kožové
Otidea apophysata
uško vŕbové
Otidea bufonia
uško
ouško hnědé
Otidea cochleata
uško olivovohnedé
ouško škeblovité
Obrázok nie je k dispozícii
Otidea concinna
uško citrónovožlté
ouško citronové
Otidea daliensis
uško čiaškovité
Otidea flavidobrunneola
uško
Otidea leporina
uško zajačie
ouško zaječí
Otidea minor
uško
Otidea mirabilis
uško mirabelkové
ouško pestré
Otidea onotica
uško oslie
ouško kornoutovité
Otidea papillata
uško drsné
Otidea phlebophora
uško zriasené
Otidea platyspora
uško
ouško
Otidea propinquata
uško krátkohlúbikové
Otidea sp.
uško
ouško
Otidea tuomikoskii
uško Tuomikoskiovo
ouško Tuomikoskiovo
Otidea umbrina
uško
Pachyella peltata
hrubatka veľkovýtrusná
Pachyella pseudosuccosa
hrubatka žltnúca
Pachyella punctispora
hrubatka
bochníček
Pachyella sp.
hrubatka
Pachyella violaceonigra
hrubatka fialovočierna
Pachyphloeus citrinus
zelenec
skrytka
Pachyphloeus conglomeratus
zelenec žltohnedý
skrytka pospolitá
Pachyphloeus melanoxanthus
zelenec čierny
skrytka olivová
Pachyphloeus sp.
zelenec sp.
skrytka
Parascutellinia carneosanguinea
štítovnička inovaťová
kosmatka liláková
Paratrichophaea boudieri
paratrichoféa
Perilachnea fallax
trichoféa
bělokosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza acro-ornata
čiaška
Peziza ammophila
čiaška pieskomilná
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza ampelina
čiaška
řasnatka spáleništní
Peziza ampliata
čiaška
Peziza apiculata
čiaška príveskatá
Peziza arvernensis
čiaška buková
řasnatka lesní
Peziza badia
čiaška hnedá
řasnatka hnědá
Peziza celtica
čiaška keltská
Peziza cerea
čiaška kompostová
řasnatka zední
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza depressa
čiaška stlačená
řasnatka stlačená
Peziza domiciliana
čiaška
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza echinospora
čiaška sivohnedá
řasnatka uhelná
Peziza exogelatinosa
čiaška
Peziza fimeti
čiaška
Peziza gerardii
čiaška Gerardova
Peziza granularis
čiaška
Peziza chlorophaea
čiaška zelenkastohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza infuscata
čiaška žltomliečna
Peziza limnaea
čiaška blatná
Peziza lividula
čiaška
Peziza lobulata
čiaška spálenisková
řasnatka spáleništní
Peziza micropus
čiaška krátkohlúbiková
řasnatka krátkonohá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza michelii
čiaška
řasnatka Micheliho
Peziza moravecii
čiaška Moravcova
Peziza ninguis
čiaška včasná
Peziza ostracoderma
čiaška sieťovitá
Peziza perdicina
čiaška jarabičia
Peziza petersii
čiaška Petersova
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza praetervisa
čiaška hnedofialová
řasnatka fialová
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza proteana f. proteana
čiaška
Peziza proteana f. sparassoides
čiaška
řasnatka
Peziza pseudovesiculosa
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza recedens
čiaška malá
Peziza retrocurvata
čiaška prevrátená
Peziza saccardoana
čiaška Saccardova
Peziza saniosa
čiaška tmavomodrá
řasnatka modromléčná
Peziza sepiatra
čiaška tmavoolivová
řasnatka tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza sp.
čiaška
řasnatka
Peziza subcitrina
čiaška žltohnedá
Peziza subumbrina
čiaška hnedastá
Peziza subviolacea
čiaška bledofialová
řasnatka fialová
Peziza succosa
čiaška miskovitá
řasnatka síromléčná
Peziza succosella
čiaška žltnúca
Peziza udicola
čiaška vlhkomilná
řasnatka vlhkomilná
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza vacini
čiaška krídlatá
Peziza vagneri
čiaška vagnerova
Peziza varia
čiaška zvrstvená
řasnatka měnlivá
Peziza vesiculosa
čiaška vosková
řasnatka vosková
Peziza vladimirii
čiaška lužná
Phylloscypha coquandii

Phylloscypha labessiana
čiaška ružová
Phylloscypha phyllogena
čiaška podvojná
řasnatka olivově hnědá
Picoa carthusiana
čiernohľuzovka kartuziánska
hlízatka černá
Pithya cupressina
džbánočka borievková
Pithya vulgaris
džbánočka obyčajná
džbánovka obecná
Plectania campylospora
urnička
zvoneček
Plectania ericae
pakorienkovka
ohnivec
Obrázok nie je k dispozícii
Plectania melastoma
pakorienkovka čierna
ohnivec černý
Plectania rhytidia
pakorienkovka
ohnivec
Plicaria carbonaria
riasnatka spálenisková
Plicaria endocarpoides
riasnatka
řasnatka hladkoplodá
Plicaria trachycarpa
riasnatka zrnitá
Plicariella flavovirens
drsnočiaška olivová
Plicariella fuliginea
drsnočiaška
kustřebka
Obrázok nie je k dispozícii
Plicariella scabrosa
drsnočiaška
kustřebka
Pseudaleuria fibrillosa

žlutokosmatka vláknitá
Pseudombrophila cervaria
chlpanka jelenia
Pseudombrophila deerrata
chlpanka
Pseudombrophila equina
chlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila guldeniae
chlpanka Guldenovej
Pseudombrophila hepatica
chlpanka veľkovýtrusná
Pseudombrophila merdaria
chlpanka trusová
Pseudombrophila minor
chlpanka
Pseudombrophila petrakii
chlpanka Petrakova
Pseudombrophila porcina
chlpanka
Pseudopithyella minuscula
Pseudoplectania lignicola
misôčka drevná
Pseudoplectania melaena
misôčka tmavá
ušíčko černavé
Pseudoplectania nigrella
misôčka černastá
ušíčko černé
Pseudoplectania sp.
misôčka
ušíčko
Pseudorhizina sphaerospora
ušiakovka okrúhlovýtrusná
ucháčovec šumavský
Psilopezia nummularia
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Pulvinula carbonaria
práškovka
poduškovka
Pulvinula cinnabarina
práškovka
poduškovka
Pulvinula convexella
práškovka
poduškovka vyklenutá
Purpureodiscus subisabellinus
čiaška purpurová
řasnatka vínová
Pyronema domesticum
ohnivka domáca
Pyronema omphalodes
ohnivka spálenisková
ohnivka spáleništní
Ramsbottomia asperior
ramsbottomia
Ramsbottomia crechqueraultii
ramsbottomia
Ramsbottomia macracantha
Rhizina undulata
rizinka zvlnená
kořenitka nadmutá
Rhodoscypha ovilla
ružovka vretenovitovýtrusná
Rhodotarzetta rosea
tarzeta ružová
Saccobolus beckii
zlepenec Beckov
balíčkovec Beckův
Saccobolus citrinus
zlepenec
balíčkovec citronový
Obrázok nie je k dispozícii
Saccobolus depauperatus
zlepenec
balíčkovec chudobný
Obrázok nie je k dispozícii
Saccobolus dilutellus
zlepenec
balíčkovec prosvětlený
Obrázok nie je k dispozícii
Saccobolus glaber
zlepenec
balíčkovec lysý
Saccobolus minimus
zlepenec drobný
balíčkovec maličký
Saccobolus obscurus
zlepenec
balíčkovec tmavý
Obrázok nie je k dispozícii
Saccobolus subcaesariatus
zlepenec
balíčkovec chloupkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Saccobolus truncatus
zlepenec
balíčkovec uťatý
Saccobolus versicolor
zlepenec pestrý
balíčkovec různobarvý
Obrázok nie je k dispozícii
Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakúsky
ohnivec rakouský
Sarcoscypha austriaca var. lutea
ohnivec rakúsky žltý
Sarcoscypha coccinea
ohnivec šarlátový
ohnivec šarlatový
Sarcoscypha coccinea f. lactea
ohnivec šarlátový mliečny
ohnivec
Sarcoscypha dudleyi
ohnivec
Sarcoscypha jurana
ohnivec jurský
ohnivec jurský
Sarcoscypha occidentalis
ohnivec západný
ohnivec
Sarcoscypha sp.
ohnivec
ohnivec
Sarcosoma globosum
mäsovec guľatý
masečník kulovitý
Sarcosphaera coronaria
tulipánovka fialová
baňka velkokališná
Scutellinia ahmadii
štítovnička
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia alnea
štítovnička
kosmatka olšová
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia armatospora
štítovnička
kosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia barlae
štítovnička
kosmatka
Scutellinia cejpii
štítovnička Cejpova
kosmatka Cejpova
Scutellinia citrina
štítovnička
kosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia colensoi
štítovnička
kosmatka
Scutellinia convexa
štítovnička
kosmatka vyklenutá
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia crinita
štítovnička
kosmatka jelení
Scutellinia crucipila
štítovnička
kosmatka křížochlupá
Scutellinia diaboli
štítovnička
kosmatka ohnivá
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia erinaceus
štítovnička
kosmatka ježková
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia fimicola
štítovnička
kosmatka mrvní
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia fujianensis
štítovnička
Scutellinia heterosculpturata
štítovnička
kosmatka
Scutellinia immersa
štítovnička
kosmatka ponořená
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia kerguelensis
štítovnička
kosmatka kerguelská
Scutellinia legaliae
štítovnička
kosmatka
Scutellinia limosa
štítovnička
kosmatka mokřadní
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia macrospora
štítovnička
kosmatka velkovýtrusá
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia minor
štítovnička hraničná
kosmatka drobná
Scutellinia minutella
štítovnička
kosmatka maličká
Scutellinia mirabilis
štítovnička
kosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia nigrohirtula
štítovnička čiernochlpatá
kosmatka černoplstnatá
Scutellinia nivea
štítovnička
kosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia olivascens
štítovnička olivová
kosmatka lahvovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia paludicola
štítovnička močiarna
kosmatka bahenní
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia patagonica
štítovnička
kosmatka
Scutellinia peloponnesiaca
štítovnička balkánska
Scutellinia pennsylvanica
štítovnička
kosmatka
Scutellinia pilatii
štítovnička
kosmatka Pilátova
Scutellinia pseudotrechispora
štítovnička
kosmatka bradavčitovýtrusá
Scutellinia rigidula
štítovnička
kosmatka tuhá
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia scutellata
štítovnička obyčajná
kosmatka štítovitá
Scutellinia scutellata f. terrigena
štítovnička
kosmatka
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia setosa
štítovnička
kosmatka
Scutellinia sinensis
štítovnička
Scutellinia sp.
štítovnička
Scutellinia subcervorum
štítovnička
kosmatka srnčí
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia subhirtella
štítovnička
kosmatka chloupkatá
Scutellinia superba
štítovnička
kosmatka nádherná
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellinia torrentis
štítovnička horská
Scutellinia trechispora
štítovnička šarlátová
kosmatka drsnovýtrusá
Scutellinia umbrorum
štítovnička tmavá
kosmatka stínomilná
Scutellinia vitreola
štítovnička
kosmatka
Sepultariella patavina

Sepultariella semiimmersa
pahrobnička ponorená
Smardaea amethystina
šmardea ametystová
Smardaea planchonis
šmardea
Smardaea protea
šmardea
Smardaea purpurea
šmardea purpurová
Sowerbyella brevispora
ušnička krátkovýtrusová
Sowerbyella imperialis
ušnička cisárska
Sowerbyella radiculata
ušnička koreňujúca
oušenka kořenující
Sowerbyella radiculata var. kewensis
ušnička koreňujúca
Obrázok nie je k dispozícii
Sowerbyella rhenana
ušnička krátkohlúbiková
Sowerbyella sp.
ušnička
Sphaerosporella brunnea
guľospórka hnedá
kosmatička hnědá
Spooneromyces helveticus
spooneromyces
Spooneromyces microsporus
spooneromyces malovýtrusný
Stephensia bombycina
štefenzia hodvábna
Stephensia colomboi
štefenzia horská
Stictis radiata
dubkovec
vnořenka
Strobiloscypha cupressina

Tarzetta alnicola
tarzeta
Obrázok nie je k dispozícii
Tarzetta catinus
tarzeta poprášená
zvonkovka žlutavá
Tarzetta cupularis
tarzeta zúbkatá
zvonkovka číškovitá
Tarzetta gaillardiana
tarzeta malá
zvonkovka Gaillardova
Tarzetta scotica
tarzeta škótska
zvonkovka skotská
Tarzetta sp.
tarzeta
zvonkovka
Tarzetta spurcata
tarzeta špinavá
zvonkovka
Tarzetta velata
tarzeta pavučinkatá
zvonkovka číškovitá závojová
Thecotheus himalayensis

schránkovec
Thecotheus holmskioldii
schránkovec
schránkovec Holmskjoldův
Thecotheus pelletieri
schránkovec Pelletierov
schránkovec Pelletierův
Thecotheus rivicola
schránkovec potočný
schránkovec
Tricharina gilva
tricharína sivohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Tricharina ochroleuca
tricharína hlinovožltá
Obrázok nie je k dispozícii
Tricharina praecox
tricharína
Tricharinopsis herinkii

Trichophaea albospadicea
trichoféa belavá
Trichophaea contradicta
trichoféa
Trichophaea gregaria
trichoféa pospolitá
Trichophaea hazslinskya
čiaška Hažlinského
Obrázok nie je k dispozícii
Trichophaea hemisphaerioides
trichofea uhľomilná
bělokosmatka miskovitá
Trichophaea paludosa
trichoféa lužná
Trichophaea pseudogregaria
trichoféa bradavičnatá
Trichophaea sp.
trichoféa
Trichophaea woolhopeia
trichoféa
bělokosmatka osmahlá
Trichophaeopsis bicuspis
trichoféa dvojhrotová
bělokosmatka dvouhrotá
Tuber aestivum
hľuzovka letná
lanýž letní
Tuber bellonae
hľuzovka
lanýž
Tuber borchii
hľuzovka Borchiova
lanýž Borchiův
Tuber brumale
hľuzovka zimná
lanýž zimní
Tuber cryptobrumale
hľuzovka
lanýž
Tuber dryophilum
hľuzovka
lanýž
Tuber excavatum
hľuzovka dlabaná
lanýž vydutý
Tuber ferrugineum
hľuzovka hrdzavá
lanýž rezavý
Tuber foetidum
hľuzovka
Lanýž
Tuber fulgens
hľuzovka
lanýž skvělý
Tuber macrosporum
hľuzovka veľkovýtrusná
lanýž velkovýtrusý
Tuber maculatum
hľuzovka
lanýž
Tuber magnatum
hľuzovka belavá
lanýž piemontský
Tuber melanosporum
hľuzovka čierna
lanýž černovýtrusý
Tuber mesentericum
hľuzovka vhĺbená
Lanýž vmáčklý
Tuber puberulum
hľuzovka chĺpkatá
lanýž
Tuber rapaeodorum
hľuzovka
lanýž pýřitý
Tuber rufum
hľuzovka ryšavá
lanýž ryšavý
Tuber sp.
hľuzovka
lanýž
Urnula craterium
urnička kráterovitá
zvoneček pohárkovitý
Verpa bohemica
smrčkovec český
kačenka česká
Verpa conica
smrčkovec náprstkovitý
kačenka náprstkovitá
Wilcoxina mikolae var. mikolaeObrázok nie je k dispozícii
Wynnella silvicola
winelka lesná
ouško horské