Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Marec - Jedlé aj nejedlé huby

Január   Február   Marec   Apríl   Máj   Jún   Júl   August   September   Október   November   December


Hyalorbilia fusispora

Nejedlá huba


Chrysodisca peziculoides

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba


Sarea resinae
-Xeropilidium dennisii

Vzácna huba

-
Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba


Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba


Tubeufia cerea

Nejedlá huba


Hysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol ružovočervenkastý
Ascobolus roseopurpurascens
hovník růžově purpurový


asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik rozložitý
Granulobasidium vellereum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Vzácna huba

brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiašenka
Gemmina gemmarum
-


čiašenka jahňadová
Cyathicula amenti
miskovička vrbová
Nejedlá huba

čiašenka jelšová
Pezizella alniella
miskovička olšová


Obrázok nie je k dispozícii
daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

dezmazierelka borovicová
Desmazierella acicola
-


diatrypka
Diatrype bullata
korovitka vakovitá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

discinka zemná
Gyromitra geogenia
-
Vzácna huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Jackrogersella multiformis
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drobnosférka
Plenodomus lingam
drobnička skvrnitá


drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

dutinovka otrubnatá
Encoelia furfuracea
kornice otrubičnatá
Nejedlá huba

džbánočka borievková
Pithya cupressina
-
Vzácna huba

epitélka ostníkatá
Epithele typhae
pokožkovka orobincová


Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
hlíva ústřičná
Výborná jedlá huba

hlivka
Neonectria fuckeliana
rážovka tykvovitá
Nejedlá huba

hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hľuznatka
Sclerotinia ficariae
hlízenka orsejová
Nejedlá huba

hľuznatka obyčajná
Sclerotinia sclerotiorum
hlízenka hlíznatá
Nejedlá huba

hľuznatka veternicová
Dumontinia tuberosa
hlízenka sasanková
Nejedlá huba

hľuzovka
Tuber dryophilum
lanýž
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hľuzovka čierna
Tuber melanosporum
lanýž černovýtrusý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica krémová
Entoloma sepium
-


hodvábnica včasná
Entoloma vernum
závojenka jarní
Jedovatá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pritlačený
Neolentinus adhaerens
houževnatec přivázlý


húževnatec šupinatý
Neolentinus lepideus
houževnatec šupinatý
Nejedlá huba

húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka Pouzarova
Geastrum pouzarii
hvězdovka Pouzarova
Vzácna huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


chlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila equina
-
Nejedlá huba

chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


jahňadka
Ciboria caucus
-
Nejedlá huba

jahňadka obyčajná
Ciboria amentacea
jehnědka olšová
Nejedlá huba

jahňadka smreková
Rutstroemia bulgarioides
terčka šišková
Nejedlá huba

jelenica pukavá
Candelabrochaete septocystidia
-


Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera
kalichovka okoličnatá
Nejedlá huba

klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka drobivková
Octospora grimmiae
-
Vzácna huba

kvapka múrová
Octospora musci-muralis
-
Vzácna huba

kvapka prútniková štvorvýtrusná
Octospora gemmicola var. tetraspora
-
Nejedlá huba

kvapka zimná
Octospora pseudoampezzana
zimnička mechová
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kvapka žltkavá štvorvýtrusná
Octospora axillaris var. tetraspora
-
Vzácna huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora dicranellae
-


lesklospórka
Lamprospora tortulae-ruralis
-
Vzácna huba

lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka skrútencová
Lamprospora retispora
-
Nejedlá huba

lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

mäsovček želatínovitý
Creopus gelatinosus
masénka rosolovitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
misovka žilkovaná
Disciotis venosa
terčovnice síťnatá
Jedlá huba

misôčka drevná
Pseudoplectania lignicola
-
Vzácna huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

neotielka živá
Neottiella vivida
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

ohnivček zimný
Microstoma protractum
ohnivec zimní
Vzácna huba

ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakouský
Nejedlá huba

ohnivec rakúsky žltý
Sarcoscypha austriaca var. lutea
-


ohnivec šarlátový
Sarcoscypha coccinea
ohnivec šarlatový
Nejedlá huba

ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia cejpii
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aristata
kruhovka


orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

padrobnica zvláštna
Merismodes anomala
číšovec nahloučený


pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

pavučinovec nevkusný
Cortinarius illepidus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec včasný
Cortinarius vernus
pavučinec jarní
Nejedlá huba

pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


peniazočka smreková
Strobilurus esculentus
penízovka smrková
Jedlá huba

peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
perócia
Perrotia flammea
-
Nejedlá huba

pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba

pevník chlpatý
Stereum hirsutum
pevník chlupatý
Nejedlá huba

pevník zvrásený
Stereum rugosum
pevník korkovitý
Nejedlá huba

pevníkovec purpurový
Chondrostereum purpureum
pevník nachový
Nejedlá huba

piloderma žltooranžová
Piloderma fallax
-


Obrázok nie je k dispozícii
plamienka zimná
Flammulina velutipes
penízovka sametonohá
Jedlá huba

plesňovka zemná
Thelephora terrestris
plesňák zemní
Nejedlá huba

pňovka fialovohnedá
Panellus violaceofulvus
pařezník fialovoplavý
Vzácna huba

pňovka obyčajná
Panellus stipticus
pařezník obecný
Nejedlá huba

ponorenec hrdzavý
Hypocrea rufa
masenka rezavá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
povlačník oranžový
Leucogyrophana mollusca
dřevomorka meruňková


práchnovček lekársky
Fomitopsis officinalis
verpáník lékařský
Chránená huba

práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
troudnatec pásovaný
Nejedlá huba

práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
troudnatec kopytovitý
Nejedlá huba

prilbička ihličková
Mycena acicula
helmovka jehličkovitá
Nejedlá huba

pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
kornatec rozvitý
Nejedlá huba

rôsolovka lupeňovitá
Tremella foliacea
rosolovka listovitá
Nejedlá huba

rôsolovka parazitická
Tremella simplex
rosolovka parazitická
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
rôsolovka zlatožltá
Tremella mesenterica
rosolovka mozkovitá
Nejedlá huba

ryhovec jedľový
Trichaptum abietinum
bránovitec jedlový
Nejedlá huba

ryšavec lúčový
Inonotus radiatus
rezavec lesknavý
Nejedlá huba

ryšavec šikmý
Inonotus obliquus
rezavec šikmý
Nejedlá huba

schránkovec Pelletierov
Thecotheus pelletieri
schránkovec Pelletierův
Nejedlá huba

sieťkovček červenkastý
Daedaleopsis confragosa
síťkovec načervenalý
Nejedlá huba

sieťkovec dubový
Daedalea quercina
síťkovec dubový
Nejedlá huba

sieťovník bledý
Botryobasidium conspersum
pavučiník vločkatý


sieťovník obyčajný
Botryobasidium subcoronatum
-


sieťovník splývavý
Botryobasidium laeve
-


Obrázok nie je k dispozícii
sieťovník tmavnúci
Botryobasidium vagum
pavučiník člunkovýtrusý
Nejedlá huba

sivopórovka tmavá
Bjerkandera adusta
šedopórka osmahlá
Nejedlá huba

sivopórovka zadymená
Bjerkandera fumosa
šedopórka zakouřená
Nejedlá huba

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola
dřevokaz borový


slzovec oranžovočervený
Dacrymyces chrysospermus
kropilka dlanitá
Nejedlá huba

slzovec rôsolovitý
Dacrymyces stillatus
kropilka rosolovitá
Nejedlá huba

smeťovička zelenkastohnedá
Simocybe haustellaris
kržatka jazykovitá


smeťovka zimná
Tubaria furfuracea
kržatka zimní
Jedlá huba

smradľavka
Balsamia polysperma
balsamovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
smrčkovec český
Verpa bohemica
kačenka česká
Výborná jedlá huba

smrčkovec náprstkovitý
Verpa conica
kačenka náprstkovitá
Vzácna huba

smrčkovec náprstkovitý vráskavý
Verpa conica var. cerebriformis
kačenka náprstkovitá mozkovitá
Jedlá huba

smrčok kužeľovitý
Morchella conica
smrž špičatý
Výborná jedlá huba

smrčok stepný
Morchella steppicola
smrž stepní
Vzácna huba

srnka obyčajná
Elaphomyces granulatus
jelenka obecná
Nejedlá huba

srsťovec okrovožltý
Steccherinum ochraceum
ostnateček okrový
Nejedlá huba

stopkovec vláknitý
Tulostoma fimbriatum
palečka brvitá
Nejedlá huba

strapcovka maková
Hypholoma capnoides
třepenitka maková
Jedlá huba

struháčik blanitý
Radulomyces molaris
struhák blanitý
Nejedlá huba

škrupinovec špinavookrový
Botryohypochnus isabellinus
pavučiník izabelový
Nejedlá huba

šťavnačka marcová
Hygrophorus marzuolus
šťavnatka březnovka
Chránená huba

šupinovka lužná
Meottomyces dissimulans
čepičatka hlízonohá


šupinovka spálenisková
Pholiota highlandensis
šupinovka spáleništní
Nejedlá huba

tanečnička zvončekovitá
Xeromphalina campanella
kalichovka zvonečková
Nejedlá huba

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina
terčka jedlová
Nejedlá huba

tmavorôsolovec brezový
Exidia cartilaginea
černorosol chrupavčitý
Nejedlá huba

tmavorôsolovec mozgovitý
Exidia glandulosa
černorosol bukový
Nejedlá huba

tmavuľka žltohnedá
Melanoleuca cognata
tmavobělka žlutavá
Jedlá huba

trámovka anízová
Gloeophyllum odoratum
anýzovník vonný
Nejedlá huba

trámovka jedľová
Gloeophyllum abietinum
trámovka jedlová
Nejedlá huba

trhavec švédsky
Sistotremastrum suecicum
rozděrka švédská


Obrázok nie je k dispozícii
trhavka biela
Sistotrema coroniferum
-


Obrázok nie je k dispozícii
trhavka Sernanderova
Sistotrema sernanderi
-


Obrázok nie je k dispozícii
trúdnik plástovitý
Polyporus arcularius
choroš plástvový
Nejedlá huba

trúdnik strapkatý
Polyporus ciliatus
choroš zimní
Nejedlá huba

trúdnik zimný
Polyporus brumalis
choroš poloplástvový
Nejedlá huba

trúdnikovček hrubý
Antrodia crassa
pórnatka tlustá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovček Kmeťov
Antrodia kmetii
-
Vzácna huba

trúdnikovček teplomilný
Antrodia plicata
outkovka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovec červenkastý
Trametes confragosa
outkovka načervenalá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovec hrbatý
Trametes gibbosa
outkovka hrbatá
Nejedlá huba

trúdnikovec chlpatý
Trametes hirsuta
outkovka chlupatá
Nejedlá huba

trúdnikovec pestrý
Trametes versicolor
outkovka pestrá
Nejedlá huba

tvrdúšik lúpavkový
Sclerogaster hysterangioides
-


uchovec bazový
Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo
Jedlá huba

uchovka pásikavá
Auricularia mesenterica
boltcovitka mozkovitá
Nejedlá huba

urnička kráterovitá
Urnula craterium
zvoneček pohárkovitý
Vzácna huba

ušiak obyčajný
Gyromitra esculenta
ucháč obecný
Jedovatá huba

valsa
Valsa friesii
bradavkatka Friesova
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknovec tmavnúci
Trechispora cohaerens
-


Obrázok nie je k dispozícii
vlčinka červená
Lycogala epidendrum
vlčí mléko červené
Nejedlá huba

vlnuška
Lachnellula abietis
brvenka


vodnička obyčajná
Cudoniella clavus
vodnička potoční
Nejedlá huba

voskovica ružovofialová
Tulasnella violea
tulasneovka liláková


Obrázok nie je k dispozícii
xenazma srienistá
Xenasma pruinosum
-


Obrázok nie je k dispozícii
xenazma veľkovýtrusná
Xenasma rimicola
-


Obrázok nie je k dispozícii
žezlovka
Akanthomyces tuberculatus
housenice
Vzácna huba

žilnačka žltookrová
Crustodontia chrysocreas
-


<< Predchádzajúci mesiac   Nasledujúci mesiac >>