Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Asparagales

Názov huby Obrázky
Aceras anthropophorum
aceras
bezostrožka
Agave americana
agáve americká
Agave attenuata
agáve
Allium angulosum
cesnak hranatý
česnek hranatý
Allium carinatum
cesnak člnkovitý
česnek kýlnatý
Allium cirrhosum
cesnak strapatý
česnek
Allium flavum
cesnak žltý
česnek žlutý
Allium moly
cesnak zlatožltý
česnek zlatožlutý
Allium neapolitanum
cesnak
Allium ochroleucum
cesnak bledožltý
česnek bledožlutý
Allium oleraceum
cesnak planý
česnek planý
Allium paniculatum
cesnak metlinatý
česnek latnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Allium rotundum
cesnak guľovitý
česnek kulovitý
Allium scorodoprasum
cesnak orešcový
česnek ořešec
Allium senescens subsp. montanum
cesnak sivkastý horský
česnek chlumní horský
Allium schoenoprasum
cesnak pažítkový
pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
cesnak pažítkový alpínsky
pažitka pobřežní horská
Allium sphaerocephalon
cesnak guľatohlavý
česnek kulatohlavý
Allium subhirsutum
cesnak ochlpený
česnek ochlupený
Allium trifoliatum
cesnak trojlistý
česnek trojlistý
Allium ursinum
cesnak medvedí
česnek medvědí
Allium victorialis
cesnak hadí
česnek hadí
Allium vineale
cesnak poľný
česnek viničný
Anacamptis boryi
červenohlav
rudohlávek
Anacamptis collina
červenohlav
Anacamptis coriophora
červenohlav ploštičný
vstavač štěničný
Anacamptis laxiflora
červenohlav riedkokvetý
vstavač řídkokvětý
Anacamptis morio
červenohlav obyčajný
vstavač kukačka
Anacamptis morio subsp. longicornu
červenohlav
vstavač ostruhatý
Anacamptis palustris
červenohlav močiarny
vstavač bahenní
Anacamptis palustris subsp. elegans
červenohlav močiarny úhľadný
vstavač bahenní nádherný
Anacamptis papilionacea
červenohlav motýľovitý
vstavač motýlovitý
Anacamptis pyramidalis
červenohlav ihlanovitý
rudohlávek jehlancovitý
Anthericum liliago
jagavka ľaliovitá
bělozářka liliovitá
Anthericum ramosum
jagavka konáristá
bělozářka větevnatá
Asparagus acutifolius
chřest pichlavý
Asparagus aphyllus
asparágus
Asparagus officinalis
asparágus lekársky
chřest lékařský
Asphodeline lutea
Asfodelka žltá
Asfodelka žlutá
Asphodelus albus
asfodel biely
asfodel bílý
Asphodelus fistulosus
asfodel
asfodel dutolistý
Asphodelus ramosus
asfodel
Barlia robertiana
jazýčkovec
Bellevalia romana
belevaria rímska
Cephalanthera damasonium
prilbovka biela
okrotice bílá
Cephalanthera epipactoides
prilbovka
okrotice
Cephalanthera longifolia
prilbovka dlholistá
okrotice dlouholistá
Cephalanthera rubra
prilbovka červená
okrotice červená
Convallaria majalis
konvalinka voňavá
konvalinka vonná
Corallorhiza trifida
koralica lesná
korálice trojklaná
Crocus albiflorus
šafran bielokvetý
šafrán bělokvětý
Crocus discolor
šafran spišský
šafrán
Crocus flavus
šafran žltý
šafrán žlutý
Crocus heuffelianus
šafran karpatský
šafrán karpatský
Crocus chrysanthus
šafran zlatožltý
šafrán zlatý
Crocus pulchellus
šafran
šafrán sličný
Obrázok nie je k dispozícii
Crocus sp.
šafran
šafrán
Crocus veluchensis
šafran
šafrán
Crocus vernus
šafran jarný
šafrán jarní
Obrázok nie je k dispozícii
Cypripedium calceolus
črievičník papučkový
střevíčník pantoflíček
Dactylorhiza × braunii
vstavačovec Braunov
prstnatec Braunův
Dactylorhiza aschersoniana
vstavačovec
Dactylorhiza carpatica
vstavačovec karpatský
prstnatec karpatský
Dactylorhiza cordigera
vstavačovec
prstnatec srdčitý
Dactylorhiza cruenta
vstavačovec krvavočervený
prstnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Dactylorhiza ericetorum
vstavačovec vresoviskový
prstnatec
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
vstavačovec Fuchsov pravý
prstnatec Fuchsův pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
vstavačovec Fuchsov Soóov
prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
vstavačovec Fuchsov chladnomilný
prstnatec Fuchsův chladnomilný
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
vstavačovec strmolistý krvavý
prstnatec pleťový krvavý
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
vstavačovec strmolistý pravý
prstnatec pleťový
Dactylorhiza lapponica
vstavačovec laponský
prstnatec laponský
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
vstavačovec škvrnitý pravý
prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
vstavačovec škvrnitý sedmohradský
prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
vstavačovec májový pravý
prstnatec májový pravý
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
vstavačovec májový rašelinový
prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza ochroleuca
vstavačovec bledožltý
prstnatec bledožlutý
Dactylorhiza pulchella
vstavačovec neskorý
prstnatec pleťový pozdní
Dactylorhiza romana
vstavačovec
prstnatec římský
Dactylorhiza ruthei
vstavačovec Rutheov
prstnatec Rutheův
Dactylorhiza saccifera
vstavačovec
prstnatec měchýřkatý
Dactylorhiza sambucina
vstavačovec bazový
prstnatec bezový
Dactylorhiza sp.
vstavačovec
prstnatec
Dactylorhiza traunsteineri
vstavačovec Traunsteinerov
prstnatec Traunsteinerův
Dactylorhiza umbrosa
vstavačovec
prstnatec perský
Dactylorhiza viridis
vstavačovec zelený
vemeníček zelený
Dipcadi serotinum
Epipactis albensis
kruštík neskorý
kruštík polabský
Epipactis atrorubens subsp. atrorubens
kruštík tmavočervený pravý
kruštík tmavočervený pravý
Epipactis futakii
kruštík Futákov
kruštík Futákův
Epipactis greuteri
kruštík Greuterov
kruštík Greuterův
Epipactis helleborine subsp. helleborine
kruštík širokolistý pravý
kruštík širolistý pravý
Epipactis helleborine subsp. orbicularis
kruštík širokolistý oddialený
kruštík širolistý oddálený
Epipactis komoricensis
kruštík komorický
kruštík
Epipactis leptochila
kruštík úzkopyskový
kruštík ostrokvětý
Epipactis leptochila subsp. leptochila
kruštík úzkopyskový pravý
kruštík ostrokvětý pravý
Epipactis leutei
kruštík Leuteho
kruštík podhorský
Epipactis microphylla
kruštík drobnolistý
kruštík drobnolistý
Epipactis moravica
kruštík
kruštík moravský
Epipactis muelleri
kruštík rožkatý
kruštík růžkatý
Epipactis neglecta
kruštík prehliadaný
Kruštík ostrokvětý přehlížený
Epipactis palustris
kruštík močiarny
kruštík bahenní
Epipactis placentina
kruštík piačenský
kruštík piačenský
Epipactis pontica
kruštík pontský
kruštík pontický
Epipactis pseudopurpurata
kruštík útly
kruštík nepravý
Epipactis purpurata
kruštík modrofialový
kruštík modrofialový
Epipactis sp.
kruštík
kruštík
Epipactis tallosii
kruštík Tallošov
kruštík Tallósův
Epipactis voethii
kruštík Voethov
kruštík Voethův
Epipogium aphyllum
sklenobyľ bezlistá
sklenobýl bezlistý
Galanthus elwesii
snežienka Elwesova
sněženka Elwésova
Galanthus nivalis
snežienka jarná
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis f. pleniflorus
snežienka jarná
sněženka podsněžník
Gladiolus imbricatus
mečík škridlicovitý
mečík obecný
Gladiolus italicus
mečík
Gladiolus palustris
mečík močiarny
mečík bahenní
Goodyera repens
smrečinovec plazivý
smrkovník plazivý
Gymnadenia conopsea
päťprstnica obyčajná
pětiprstka žežulník
Gymnadenia densiflora
päťprstnica hustokvetá
pětiprstka hustokvětá
Gymnadenia frivaldii
päťprstnica
pětiprstka
Gymnadenia miniata
tmavohlávka červená
pětiprstka červená
Gymnadenia odoratissima
päťprstnica voňavá
pětiprstka vonná
Gymnadenia sp.
päťprstnica
pětiprstka
Obrázok nie je k dispozícii
Hammarbya paludosa
mäkkuša močiarna
měkkyně bažinná
Hemerocallis fulva
ľaliovka červenkastá
denivka plavá
Herminium monorchis
trčuľa jednohľuzá
toříček jednohlízný
Himantoglossum adriaticum
jazýčkovec jadranský
jazýček jadranský
Himantoglossum caprinum
jazýčkovec východný
jazýček východní
Himantoglossum hircinum
jazýčkovec
jazýček kozlí
Himantoglossum jankae
jazýčkovec
jazýček ostruhatý Jankův
Chamorchis alpina
vstaváčik alpínsky
vstaváček alpínský
Iris aphylla subsp. hungarica
kosatec bezlistý uhorský
kosatec bezlistý
Iris arenaria
kosatec piesočný
kosatec písečný
Iris bicapitata
kosatec
Iris foetidissima
kosatec
kosatec
Iris germanica
kosatec nemecký
kosatec německý
Iris graminea
kosatec trávolistý
kosatec trávovitý
Iris pseudacorus
kosatec žltý
kosatec žlutý
Iris pseudopumila
kosatec
Iris pumila
kosatec nízky
kosatec nízký
Iris reichenbachii
kosatec
kosatec
Iris reticulata
kosatček sieťkovaný
kosatec síťkovaný
Iris sibirica
kosatec sibírsky
kosatec sibiřský
Iris spuria
kosatec pochybný
kosatec žlutofialový
Iris tuberosa
iris
Iris unguicularis
kosatec krétsky
kosatec nehetnatý
Iris variegata
kosatec dvojfarebný
kosatec různobarvý
Leopoldia comosa
leopoldia chochlatá
modřenec chocholatý
Leopoldia tenuiflora
leopoldia tenkokvetá
modřenec tenkokvětý
Leucojum aestivum
bleduľa letná
bledule letní
Leucojum vernum
bleduľa jarná
bledule jarní
Leucojum vernum subsp. carpaticum
bleduľa jarná karpatská
bledule jarní karpatská
Limodorum abortivum
modruška pošvatá
hnědenec zvrhlý
Liparis loeselii
hľuzovec Loeselov
hlízovec Loeselův
Listera cordata
bradáčik srdcovitolistý
bradáček srdčitý
Listera ovata
bradáčik vajcovitolistý
bradáček vejčitý
Maianthemum bifolium
tôňovka dvojlistá
pstroček dvoulistý
Malaxis monophyllos
trčníček jednolistý
měkčilka jednolistá
Moraea sisyrinchium
kosatcovník
protistojka
Muscari armeniacum
modrica arménska
modřenec arménský
Muscari atlanticum
modrica strapcovitá
modřenec
Muscari botryoides
modrica širokolistá
modřenec širolistý
Muscari neglectum
modrica nebadaná
modřenec hroznatý
Narcissus poëticus
narcis biely
narcis bílý
Narcissus pseudonarcissus
narcis žltý
narcis žlutý
Narcissus tazetta subsp. tazetta
narcis
narcis taceta
Neotinea maculata
neotinea
Neotinea ustulata subsp. aestivalis
neotinea počerná letná
vstavač osmahlý letní
Neottia nidus-avis
hniezdovka hlístová
hlístník hnízdák
Nigritella nigra
tmavohlávka čierna
temnohlávek černý
Obrázok nie je k dispozícii
Nigritella rhellicani
tmavohlávka
temnohlávek
Nigritella rubra
tmavohlávka červená
temnohlávek červený
Ophrys apifera
hmyzovník včelovitý
tořič včelonosný
Ophrys argolica subsp. biscutella
hmyzovník
tořič
Ophrys argolica subsp. biscutella X Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Ophrys bertolonii
hmyzovník Bertoloniho
tořič Bertolonův
Ophrys bertolonii subsp. bertoloniiformis
hmyzovník
tořič
Ophrys bombyliflora
hmyzovník
tořič trubcovitý
Ophrys cretica ssp. ariadnae
hmyzovník krétsky
torič
Ophrys cretica ssp. cretica
hmyzovník krétsky
torič
Ophrys episcopalis
hmyzovník
torič
Ophrys fusca
hmyzovník
tořič hnědý
Ophrys fusca subsp. creberrima
hmyzovník
torič
Ophrys fusca subsp. iricolor
hmyzovník
Ophrys gortynia
hmyzovník
torič
Ophrys holoserica
hmyzovník čmeľovitý
tořič čmelákovitý pravý
Ophrys holubyana
hmyzovník Holubyho
tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys incubacea
hmyzovník
Ophrys insectifera
hmyzovník muchovitý
tořič hmyzonosný
Ophrys kotschyi
hmyzovník cyperský
Ophrys lacaitae
hmyzovník
tořič velkopyský
Ophrys lunulata
hmyzovník
torič
Ophrys lutea
hmyzovník
tořič žlutý
Ophrys lutea subsp. galilaea
hmyzovník
Ophrys mammosa
hmyzovník
tořič vačnatý
Ophrys reinholdii
hmyzovník
tořič Reinholdův
Ophrys scolopax subsp. cornuta
hmyzovník
tořič
Ophrys speculum
hmyzovník
tořič
Ophrys sphegodes
hmyzovník pavúkovitý
tořič pavoukonosný
Ophrys sphegodes subsp. atrata
hmyzovník
tořič tmavý
Ophrys sphegodes subsp. garganica
hmyzovník
tořič
Ophrys sphegodes subsp. passionis
hmyzovník
Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
tořič hnědopyský
Orchis × hybrida
vstavač
vstavač zvrhlý
Orchis anatolica
vstavač
vstavač anatolský
Orchis anatolica subsp. sitiaca
vstavač
vstavač
Orchis brancifortii
vstavač
vstavač
Orchis italica
vstavač
vstavač italský
Orchis lactea
neotinea
vstavač mléčný
Orchis mascula
vstavač mužský
vstavač mužský
Orchis mascula subsp. signifera
vstavač mužský poznačený
vstavač mužský znamenaný
Orchis militaris
vstavač vojenský
vstavač vojenský
Orchis pallens
vstavač bledý
vstavač bledý
Orchis pauciflora
vstavač
vstavač chudokvětý
Orchis pinetorum
vstavač
vstavač mužský borový
Orchis purpurea
vstavač purpurový
vstavač nachový
Orchis quadripunctata
vstavač
vstavač čtyřskvrnný
Orchis simia
vstavač opička
vstavač opička
Orchis sp.
vstavač
vstavač
Orchis spitzelii
vstavač Spitzelov
vstavač Spitzelův
Orchis tridentata
vstavač trojzubý
vstavač trojzubý
Ornithogalum boucheanum
bledavka Boucheova
snědek hřebenitý
Ornithogalum brevistylum
bledavka ihlanovitá
snědek jehlancovitý
Ornithogalum divergens
bledavka rozdielna
snědek rozkladitý
Ornithogalum exscapum
bledavka cibuľkatá
Ornithogalum kochii
bledavka Kochova
snědek Kochův
Ornithogalum nutans
bledavka ovisnutá
snědek nící
Ornithogalum sphaerocarpum
bledavka guľatoplodá
snědek pyrenejský kulatoplodý
Ornithogalum umbellatum
bledavka okolíkatá
snědek chocholičnatý
Othocallis siberica
scilovka sibírska
ladoňka sibiřská
Pancratium maritimum
lír pomořský
Paradisea liliastrum
paradisia ľaliová
Platanthera bifolia
vemenník dvojlistý
vemeník dvoulistý
Platanthera hyperborea
vemenník
vemeník severní
Platanthera chlorantha
vemenník zelenkastý
vemeník zelenavý
Polygonatum latifolium
kokorík širokolistý
kokořík širolistý
Polygonatum multiflorum
kokorík mnohokvetý
kokořík mnohakvětý
Polygonatum odoratum
kokorík voňavý
kokořík vonný
Polygonatum verticillatum
kokorík praslenatý
kokořík přeslenitý
Pseudorchis albida
bieloprst belavý
běloprstka bělavá
Puschkinia scilloides
puškínia scilovitá
puškinie ladoňkovitá
Romulea bulbocodium
Romulea ramiflora
Ruscus aculeatus
listnatec tŕnitý
Ruscus hypoglossum
listnatec jazykovitý
listnatec čípkový
Scilla autumnalis
scila
ladoňka podzimní
Scilla bifolia agg.
scila dvojlistá
ladoňka dvoulistá
Scilla bifolia subsp. rara
scila
ladoňka dvoulistá vzácná
Scilla bifolia subsp. rara Trávníček
scila
ladoňka rakouská vzácná
Obrázok nie je k dispozícii
Scilla bifolia subsp. spetana var. magnomoravica
ladoňka dvoulistá spetova velkomoravská
Scilla drunensis subsp. buekkensis
scila severná bukovská
ladoňka dvoulistá chlumní
Scilla forbesii
modravka
ladoňka zářící
Scilla kladnii
scila karpatská
ladoňka karpatská
Scilla luciliae
modravka žiarivá
ladoňka velkokvětá
Scilla vindobonensis
scila viedenská
ladoňka vídeňská
Serapias cordigera
serapias
sehnutka
Serapias lingua
serapias
sehnutka krátkolistenná
Serapias orientalis
serapias
Serapias parviflora
serapias
sehnutka
Serapias vomeracea
serapias
sehnutka
Sisyrinchium montanum
mečovka horská
badil úzkolistý
Spiranthes spiralis
pokrut jesenný
švihlík krutiklas
Sternbergia colchiciflora
šternbergia jesienkokvetá
lužanka ocúnokvětá
Sternbergia lutea
šternbergia
lužanka žlutá
Traunsteinera globosa
pavstavač hlavatý
hlavinka horská