Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

vstavačovec škvrnitý pravý

Dactylorhiza maculata subsp. maculata (L.) Soó
prstnatec plamatý pravý

Chránený druh
Kvitnutie: VI. - VII.

Stanovište / Rozšírenie:

Rastie najmä na mezotrofných rašeliniskách a vrchoviskách, na rašelinných lúkach s vysokou hranicou podzemnej vody v podhorskom a horskom stupni. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne najmä v severnej časti územia.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na lokalitách sa veľmi často kríži s inými druhmi rodu, najmä s inými poddruhmi Dactylorhiza maculata agg a s D. fuhsii subsp. fuchsii. Určovanie čistých jedincov je obvykle zložité.

Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 32

Vedecké zaradenie:

Plantae > Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae > Dactylorhiza

Synonymum:

Orchis maculata L.;
Orchis comosa F.W. Schmidt;
Orchis biermanni Ortnamm;
Orchis basilica L.;
Dactylorchis maculata Verm.;

Autor popisu:

Hlavná úprava: Milan Zajac (27. 02. 2010)
Zmeny vykonali: Ing. Jarmila Richmanová (19. 01. 2010), ()

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.


Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia