Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

vstavačovec škvrnitý sedmohradský

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó
prstnatec plamatý sedmihradský

Chránený druh
Kvitnutie: VI. - VII.

Stanovište / Rozšírenie:

Rastie najmä na mezotrofných rašeliniskách a vrchoviskách, na rašelinných lúkach s vysokou hranicou podzemnej vody, v nížinách vzácne, s ťažiskom rozšírenia v podhorskom a horskom stupni. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne najmä v severnej časti územia, v Slovenskom krase, Slovenskom rudohorí a v Záhorskej nížine.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka / Zaujímavosti:

Biele jedince sú podobné druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku.

Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33

Vedecké zaradenie:

Plantae > Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae > Dactylorhiza

Synonymum:

Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Aver.;
Orchis transsilvanica Schur;
Orchis ochrantha Fleischm.;
Dactylorchis maculata subsp. transsilvanica Verm.;

Autor popisu:

Hlavná úprava: Milan Zajac (27. 02. 2010)
Zmeny vykonali: Ing. Jarmila Richmanová (19. 01. 2010), Mgr. Roland Baranovič ()

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.


Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia