Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

červenohlav obyčajný

Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, A. M. Pringeon & M. W. Chase
vstavač kukačka

Chránený druh
Kvitnutie: IV. - VI.

Opis:

Pysk stejně široký (nebo širší) než dlouhý, všechny okvětní lístky (mimo pysk) skloněny v uzavřenou přilbu a pruhované.
Převzato Klíč ke květeně ČR.

Stanovište / Rozšírenie:

Rastie najmä na nehnojených, mezofilných lúkach a pasienkoch, v nížinách až v horskom stupni. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene po celom území.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu, intenzifikáciou poľnohospodárstva, melioračnými opatreniami a sekundárnou sukcesiou.
V ČR patří mezi kriticky ohrožené druhy (C1b).

Poznámka / Zaujímavosti:

V minulom storočí jeden z najbežnejších zástupcov čeľade. Neskôr výrazne ustúpil z väčšiny lokalít z dôvodu intenzifikácie poľnohospodárstva a melioračných opatrení.

Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 14

Vedecké zaradenie:

Anacamptis

Synonymum:

Orchis morio L.;
Orchis officinalis Salisb.;
Orchis crenulata Gilib.

Autor popisu:

Hlavná úprava: Milan Zajac (28. 02. 2010)
Zmeny vykonali: Jiří Valíček (06. 05. 2013), Jiří Kameníček (06. 05. 2013), Ing. Jarmila Richmanová (11. 01. 2010), Mgr. Roland Baranovič ()

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.

červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Peter Štefanovie
chránená rastlina
červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Peter Štefanovie
chránená rastlina
červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Helena Janošíková
chránená rastlina
červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Ľubica K
chránená rastlina
červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Václav Šedivý
chránená rastlina
červenohlav obyčajný
červenohlav obyčajný
Anacamptis morio
Ľubica K
chránená rastlina

Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia