Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anacamptis morio »

História popisu - Anacamptis morio

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.05.2013 20:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orchis morio L. 1Orchis morio L.; Orchis officinalis Salisb.; Orchis crenulata Gilib.

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu, intenzifikáciou poľnohospodárstva, melioračnými opatreniami a sekundárnou sukcesiou. 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu, intenzifikáciou poľnohospodárstva, melioračnými opatreniami a sekundárnou sukcesiou. V ČR patří mezi kriticky ohrožené druhy (C1b).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 06.05.2013 16:43

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Pysk stejně široký (nebo širší) než dlouhý, Všechny okvětní lístky (mimo pysk) skloněny v uzavřenou přilbu a pruhované. (Převzato Klíč ke květeně ČR.)  1Pysk stejně široký (nebo širší) než dlouhý, všechny okvětní lístky (mimo pysk) skloněny v uzavřenou přilbu a pruhované. Převzato Klíč ke květeně ČR.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 01.06.2011 23:09

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pysk stejně široký (nebo širší) než dlouhý, Všechny okvětní lístky (mimo pysk) skloněny v uzavřenou přilbu a pruhované. (Převzato Klíč ke květeně ČR.)


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 11.11.2010 19:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1V minulom storočí jeden z najbežnejších zástupcov čeľade. Neskôr výrazne ustúpil z väčšiny lokalít z dôvodu intenzifikácie poľnohospodárstva a melioračných opatrení. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 14 1V minulom storočí jeden z najbežnejších zástupcov čeľade. Neskôr výrazne ustúpil z väčšiny lokalít z dôvodu intenzifikácie poľnohospodárstva a melioračných opatrení. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 14


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.02.2010 18:20

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie najmä na nehnojených, mezofilných lúkach a pasienkoch, v nížinách až v horskom stupni. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene po celom území.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu, intenzifikáciou poľnohospodárstva, melioračnými opatreniami a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V minulom storočí jeden z najbežnejších zástupcov čeľade. Neskôr výrazne ustúpil z väčšiny lokalít z dôvodu intenzifikácie poľnohospodárstva a melioračných opatrení. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 14


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:45

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 17:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač kukačka

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) R. M. Bateman, A. M. Pringeon & M. W. Chase

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis morio L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Červenohlav obyčajný

Anacamptis morio