Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod vstavačovec

Názov rastliny Obrázky
vstavačovec
Dactylorhiza aschersoniana
vstavačovec
Dactylorhiza umbrosa
prstnatec perský
vstavačovec
Dactylorhiza romana
prstnatec římský
vstavačovec
Dactylorhiza saccifera
prstnatec měchýřkatý
vstavačovec
Dactylorhiza cordigera
prstnatec srdčitý
vstavačovec
Dactylorhiza sp.
prstnatec
vstavačovec bazový
Dactylorhiza sambucina
prstnatec bezový
vstavačovec bledožltý
Dactylorhiza ochroleuca
prstnatec bledožlutý
vstavačovec Braunov
Dactylorhiza × braunii
prstnatec Braunův
vstavačovec Fuchsov chladnomilný
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
vstavačovec Fuchsov pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
prstnatec Fuchsův pravý
vstavačovec Fuchsov Soóov
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
prstnatec Fuchsův Soóův
vstavačovec krvavočervený
Dactylorhiza cruenta
prstnatec
Obrázok nie je k dispozícii
vstavačovec laponský
Dactylorhiza lapponica
prstnatec laponský
vstavačovec májový pravý
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
prstnatec májový pravý
vstavačovec májový rašelinový
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
prstnatec májový rašelinný
vstavačovec neskorý
Dactylorhiza pulchella
prstnatec
vstavačovec Rutheov
Dactylorhiza ruthei
prstnatec Rutheův
vstavačovec strmolistý krvavý
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
prstnatec pleťový krvavý
vstavačovec strmolistý pravý
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
prstnatec pleťový
vstavačovec škvrnitý mokraďový
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
prstnatec plamatý bažinný
vstavačovec škvrnitý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
prstnatec plamatý pravý
vstavačovec škvrnitý sedmohradský
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
prstnatec plamatý sedmihradský
vstavačovec Traunsteinerov
Dactylorhiza traunsteineri
prstnatec Traunsteinerův
vstavačovec Traunsteinerov
Dactylorhiza carpatica
prstnatec karpatský
vstavačovec vresoviskový
Dactylorhiza ericetorum
prstnatec
vstavačovec zelený
Dactylorhiza viridis
vemeníček zelený