Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

vstavačovec škvrnitý mokraďový

Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó
prstnatec plamatý bažinný

Chránený druh
Kvitnutie: VI. - VII.

Stanovište / Rozšírenie:

Rastie najmä na oligotrofných rašeliniskách a rašelinných lúkach v podhorskom a horskom stupni. Na Slovensku veľmi vzácne v Západných Beskydách a podhorí Západných Tatier.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka / Zaujímavosti:

Populácie bývajú zvyčajne veľmi malé. Na lokalitách sa veľmi často kríži s inými druhmi rodu, najmä s Dactylorhiza maculata agg. Určovanie čistých jedincov je obvykle zložité.

Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 31

Vedecké zaradenie:

Dactylorhiza

Synonymum:

Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver.

Autor popisu:

Hlavná úprava: Milan Zajac (27. 02. 2010)
Zmeny vykonali: Jiří Valíček (22. 08. 2011), Ing. Jarmila Richmanová (19. 01. 2010), ()

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.


Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia