Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď

Názov huby Obrázky
Aconitum vulparia
prilbica žltá
oměj vlčí mor žláznatý
Aconitum x cammarum
prilbica strakatá
oměj zahradní
Obrázok nie je k dispozícii
Aesculus x carnea
pagaštan pleťový
jírovec pleťový
Althaea rosea
ibiš ružový
topolovka růžová
Alyssum bertolonii subsp. scutarinum
tarica
Amygdalus communis
mandľa obyčajná
mandloň obecná
Anacamptis collina
červenohlav
Anacamptis laxiflora
červenohlav riedkokvetý
vstavač řídkokvětý
Anacamptis morio
červenohlav obyčajný
vstavač kukačka
Anacamptis palustris subsp. elegans
červenohlav močiarny úhľadný
Vstavač bahenní nádherný
Anacamptis x gennari
červenohlav
Anomodon attenuatus
drsnolist stenčený
klaminka ztenčená
Anomodon viticulosus
drsnolist viničovitý
klaminka keříčkovitá
Anthemis macrantha
ruman
rmen
Anthriscus cerefolium subsp. trichospermus
trebuľka voňavá štetinatoplodá
kerblík třebule štětinoplodý
Archangelica officinalis
archangelika lekárska
andělika lékařská
Ascocoryne sp.
vrtidlovka
čihovitka
Ascomycetes
ascomycetes
Aubrieta columnae subsp. italica
tarička
Barbarea arcuata
barborka oblúkovitá
barborka obecná obloučnatá
Biscutella laevigata subsp. hungarica
dvojštítok hladkoplodý uhorský
dvojštítek hladkoplodý rakouský
Bisporella sp.
okrasník
voskovička
Bolboschoenus maritimus agg.
šašina prímorská
kamyšník přímořský
Campanula rumeliana
zvonček
zvonek
Carduus defloratus subsp. rhaeticus
bodliak
bodlák
Carduus glaucinus
bodliak sivastý
bodlák sivý
Carex flacca subsp. claviformis
ostrica sivá kyjovitá
ostřice chabá
Carex flava subsp. alpina
ostrica žltá
ostřice rusá alpínská
Caryopteris × clandonensis
-
ořechoplodec klandonský
Obrázok nie je k dispozícii
Catoscopium nigritum
háčikovec
Ceratosphaeria lampadophora
roháčik drevný
Obrázok nie je k dispozícii
Cirsium x hybridum
pichliač hybridný
pcháč zvrhlý
Obrázok nie je k dispozícii
Cirsium x rigens
pichliač tuhý
pcháč tuhý
Cirsium x tataricum
pichliač
pcháč tatarský
Climacium dendroides
rebríčkovec stromkovitý
drabík stromkovitý
Colymbada badensis
nevädzník bádenský
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Crepis froelichiana subsp. dinarica
škarda
Ctenidium molluscum
hrebienok mäkký
hřebenitka měkkounká
Cyanus triumfettii
nevädza Triumfettova
chrpa chlumní
Dactylorhiza × braunii
vstavačovec Braunov
prstnatec Braunův
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
vstavačovec škvrnitý mokraďový
prstnatec plamatý bažinný
Dactylorhiza x ruppertii
vstavačovec
prstnatec Ruppertův
Obrázok nie je k dispozícii
Dendrobenthamia japonica
drieňovka japonská
svída japonská
Dentaria x paxiana
zubačka
kyčelnice Paxova
Dianthus carthusianorum subsp. subalpinus
klinček kartuziánsky horský
hvozdík kartouzek horský
Dianthus praecox
klinček včasný
hvozdík péřitý
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
klinček včasný Lumnitzerov
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus praecox subsp. praecox
klinček včasný pravý
hvozdík
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox
klinček včasný nepravý
hvozdík
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi
chudôbka drsnoplodá Klášterského
chudina drsnoplodá
Drosera binata var. dichotoma
rosička
rosnatka vidličnatá
Drosera x obovata
rosička obrátenovajcovitá
rosnatka obvejčitá
Drypis spinosa subsp. jacquiniana
trhlička
Edraianthus x caudatus
modroušek
Erechtites hieracifolius
starčekovec jastrabníkolistý
starčkovec jestřábníkolistý
Erophila praecox
jarmilka včasná
osívka jarní časná
Obrázok nie je k dispozícii
Eryngium x dalmaticum
kotúč
máčka dalmatská
Faba bona
bôb obyčajný
bob obecný
Fallopia japonica
pohánkovec japonský
křídlatka japonská
Fallopia x bohemica
pohánkovec český
křídlatka česká
Obrázok nie je k dispozícii
Flammulaster sp.
flamulaster
Obrázok nie je k dispozícii
Frullania dilatata
dukátovka rozšírená
kovanec plochý
Galactites duriaei
-
-
Gentianella bulgarica
horček
hořeček
Heracleum austriacum subsp. siifolium
boľševník
bolševník
Hieracium austrotatricum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium crassipedipilum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium goemoerense
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium chlorophyton subsp. marchesettianum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium krivanense
jastrabnik kriváňský
jestřábník kriváňský
Hieracium pinetophilum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium prassivae
jastrabnik prašivský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium rotundatum
jastrabnik transsilvanský
jestřábník transsilvánský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium slovacum
jastrabnik slovenský
jestřábník slovenský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium waldsteinii subsp. biokovense
jastrabnik
jestřábník Waldsteinův biokovský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium zajacii
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hyacinthoides non scripta
hyacintovec
Hyphodiscus sp.Obrázok nie je k dispozícii
Hypnum cupressiforme
rakyt cyprusovitý
rokyt cypřišovitý
Hypnum jutlandicum
rakyt
rokyt vřesovitý
Chara foetida
chara
parožnatka obecná
Chlorociboria sp.
zelenica
zelenitka
Chlorocyperus glomeratus
šachorník klbkatý
šáchor klubkatý
Imperatoria ostruhium
všeliek hojivý
všedobr horský
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe decipiens
vláknica
Iris x barbata eliator
kosatec bradatý
kosatec
Jacea phrygia
nevädzovec frygický
chrpa třepenitá
Jacea pratensis
nevädzovec lúčny
chrpa luční
Jovibarba globifera subsp. glabrescens
skalničník guľkovitý lysavejúci
netřeskovec
Knautia x posoniensis
chrastavec
chrastavec bratislavský
Lathraea squamaria subsp. tatrica
zubovník šupinatý tatranský
podbílek šupinatý
Obrázok nie je k dispozícii
Ledum palustre
rojovník močiarny
rojovník bahenní
Loreleia marchantiae
kalichovka
kalichovka porostnicová
Medicago x varia
lucerna menlivá
tolice měňavá
Mentha x verticillata
mäta praslenatá
máta přeslenitá
Mimulus guttatus
čarodejka škvrnitá
kejklířka skvrnitá
Mnium hornum
merík
měřík trsnatý
Muscari transsylvanicum
modrica sedmohradská
modřenec
Obrázok nie je k dispozícii
Myxomycetes
slizovka
hlenka
Neotinea tridentata
neotinea trojzubá
vstavač trojzubý
Neotinea ustulata subsp. ustulata
neotinea počerná pravá
vstavač osmahlý pravý
Neotinea x dietrichiana
neotinea
Ophrys bertolonii subsp. bertoloniiformis X Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Ophrys garganica X Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Ophrys holoserica subsp. apulica
hmyzovník
tořič čmelákovitý apulský
Ophrys holubyana x Ophrys insectifera
hmyzovník
tořič
Ophrys pallida
hmyzovník
tořič bledý
Ophrys parvimaculata
hmyzovník
tořič čmelákovitý tečkovaný
Ophrys promontorii
hmyzovník
tořič podhorský
Ophrys sphegodes subsp. sipontensis
hmyzovník pavúkovitý sipontský
tořič sipontský
Orchiaceras bivonae
orchiaceras
orchiaceras
Orchis x canuti
vstavač
Vstavač přilbovitý
Orchis x hybrida
vstavač
vstavač zvrhlý
Orchis x loreziana
vstavač
Vstavač Lorezův
Orobanche cernua subsp. cumana
záraza krivokvetá kumánska
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche mayeri
záraza lazerníková
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orthotrichum anomalum
bochník odchylný
šurpek odchylný
Orthotrichum diaphanum
bochník chlpovitý
šurpek chluponosný
Orthotrichum pumilum
bochník klamný
šurpek nízký
Padus avium
čremcha obyčajná
střemcha obecná
Panaeolus sp.
zvoncovec
Papaver alpinum subsp. ernesti-meyeri
mak
Papaver dubium subsp. austromoravicum
mak pochybný bielokvetý
mák bělokvětý jihomoravský
Papaver dubium subsp. confine
mak pochybný skorý
mák
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae
mak tatranský veľkofatranský
mák tatranský veľkofatranský
Persica vulgaris
broskyňa obyčajná
broskvoň obecná
Persicaria dubia
horčiak riedkokvetý
rdesno řídkokvěté
Petunia x atkinsiana
petúnka hybridná
petúnie zahradní
Phleboanthe laxmannii
zbehovec Laxmannov
zběhovec
Obrázok nie je k dispozícii
Phleum bertelonii
timotejka uzlovitá
bojínek hlíznatý
Phyteuma orbiculare subsp. montanum
zerva hlavičkatá horská
zvonečník hlavatý horský
Pilosella glacialis
jastrabnik
jestřábník úzkolistý
Pinguicula vulgaris f. albida (Behm) Neumann
tučnica obyčajná var. albida
Pinus x rotundata
borovica barinná
borovice blatka
Pisum sativum subsp. elatius
hrach
hrách setý vyšší
Plagiomnium affine
merík príbuzný
měřík příbuzný
Plagiomnium cuspidatum
merík hrotitý
měřík bodlavý
Plagiomnium ellipticum
merík
měřík oválný
Plagiomnium undulatum
merík vlnkatý
měřík čeřitý
Plagiothecium curvifolium
lesklec krivolistý
lesklec křivolistý
Polygala vulgaris subsp. oxyptera
horčinka obyčajná ostrokrídla
vítod ostrokřídlý
Polytrichum formosum
ploník stenčený
ploník ztenčený
Populus x canadensis
topoľ kanadský
topol kanadský
Obrázok nie je k dispozícii
Populus x canescens
topoľ sivý
topol šedý
Obrázok nie je k dispozícii
Populus x gileadensis
topoľ veľkolistý
topol
Obrázok nie je k dispozícii
Primula turkestanica
prvosienka
prvosenka
Prunella x dissecta
čiernohlávok strihaný
černohlávek
Prunella x intermedia
čiernohlávok prostredný
černohlávek
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudolysimachion sp.
veronikovec
rozrazil
Obrázok nie je k dispozícii
Psyllium arenarium
skorocelovec piesočný
jitrocel písečný
Ptilium crista-castrensis
perovec hrebeňovitý
pérovec hřebenitý
Pulsatilla x hackelii
poniklec Hackelov
koniklec Hackelův
Pulsatilla x holubyana
poniklec Holubyho
koniklec
Obrázok nie je k dispozícii
Pulsatilla x magyarica
poniklec maďarský
koniklec maďarský
Pulsatilla x mixta
poniklec pomiešaný
koniklec
Pulsatilla x valentiana
poniklec Valentov
koniklec
Ranunculus auricomus agg.
iskerník zlatožltý
Resinomycena saccharifera
rebernačka
helmovka mizivá
Rhamnus catharticus
rešetliak prečisťujúci
řešetlák počistivý
Rhizomnium punctatum
merík bodkovaný
měřík tečkovaný
Rorippa x armoracioides
roripa
Rukev křenovitá
Rosa pendulina × rubiginosa
ruža ovisnutá × hrdzavá
růže převislá × vinná
Rosa pimpinellifolia
ruža bedrovníková
růže bedrníkolistá
Ruscus hypoglossum
listnatec jazykovitý
listnatec čípkový
Salicornia herbacea
slanorožec bylinný
slanorožec
Obrázok nie je k dispozícii
Salix x alopecuroides
vŕba
vrba
Salix x chlorophana
vŕba
vrba
Salix x multinervis
vŕba
vrba
Salix x rubens
vŕba
vrba
Salix x sepulcralis
vŕba
vrba náhrobní
Salix x subaurita
vŕba
vrba
Salix x subcaprea
vŕba
vrba
Salix x undulata
vŕba
vrba
Saxifraga adscendens subsp. discolor
lomikameň
lomikámen
Saxifraga caespitosa
lomikameň
lomikámen
Saxifraga exarata subsp. carniolica
lomikameň
Scilla drunensis
scila severná
ladoňka dvoulistá pravá rakouská
Scilla drunensis subsp. rara
scila
ladoňka rakouská vzácná
Obrázok nie je k dispozícii
Scilla drunensis subsp. spetana
scila
ladoňka rakouská Špetova
Sempervivum matricum
skalnica matranská
netřesk
Senecio paludosus subsp. tomentosus
starček barinný plstnatý
starček bažinný pravý
Senecio ucranicus
starček
starček
Serapias orientalis subsp. apulica
serapias
sehnutka
Silene otites subsp. hungarica
silenka uškatá maďarská
silenka paušnice
Spiraea x vanhouttei
tavoľník van Houtteho
tavolník van Houtteův
Stachys x ambigua
čistec pochybný
čistec
Obrázok nie je k dispozícii
Stenactis annua subsp. septentrionalis
hviezdnik ročný severný
turan roční severní
Stictis sp.
dubkovec
Tapinella panuoides
čechračka lastúrovitá
čechratka sklepní
Teucrium capitatum
hrdobarka
ožanka
Thlaspi montanum
peniažtek horský
penízek horský
Thlaspi ochroleucum
peniažtek
Thymus praecox subsp. britannicus
dúška včasná britská
mateřídouška časná arktická
Tilia x vulgaris
lipa obyčajná
lípa obecná
Obrázok nie je k dispozícii
Tithymalus esula
mliečnik obyčajný
pryšec obecný
Tithymalus glareosus
mliečnik sutinový
pryšec
Obrázok nie je k dispozícii
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus
mliečnik sutinový panónsky
pryšec suťový panonský
Tithymalus platyphyllos
mliečnik širokolistý
pryšec plocholistý
Tithymalus sojakii
mliečnik Sojákov
pryšec Sojákův
Tradescantia x andersoniana
tradeskancia záhradná
poděnka virginská
Trichocybe puberula
strmuľka
strmělka
Tripleurospermum perforatum
parumanček nevoňavý
heřmánkovec nevonný
Trochila ilicina
trochila
Trommsdorffia maculata
prasatnica škvrnitá
prasetník plamatý
Trommsdorffia uniflora
prasatnica jednoúborová
prasetník jednoúborný
Viburnum opulus
kalina obyčajná
kalina obecná
Viburnum rhytidophyllum
kalina vráskavolistá
kalina svraskalá
Viburnum x pragense
kalina pražská
kalina pražská
Viola merxmuelleri
fialka
Viola saxatilis
fialka sutinová
violka trojbarevná skalní
Viola x scabra
fialka
violka
Viola x tatrae
fialka
violka
x Filfia mixta
bielolist
bělolist
Xanthoxalis stricta
kysličkovec európsky
šťavel evropský
Xeroloma cylindracea
suchokvietok smradľavý
suchokvět