Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Dušan Solár » Huby 2017 »

ryhovec želatinovitý
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden