Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - JUDr. Ľubomír Lukčo » Sezóna 2021 »

ryhovec želatinovitý
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden