Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - JUDr. Ľubomír Lukčo » Sezóna 2012 »

ryhovec želatinovitý
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden