Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Zoznam makromycétov rastúcich na území Bratislavy-Petržalky (1996-2005)

Kedže som za uplynulých desat rokov zozbieral množstvo údajov o výskyte makromycétov na území najväcšieho sídliska na Slovensku, rád by som ich publikoval na tejto stránke. Tu je zoznam húb rastúcich v období rokov 1996-2005 na území Petržalky:

pečiarka obyčajná (Agaricus bitorquis)
Agaricus pilatianus - peciarka Pilátova
Agrocybe sp. - polnicka
Amanita echinocephala - muchotrávka ostnatá
muchotrávka šiškovitá (Amanita strobiliformis)
korunovec svietnikovitý (Artomyces pyxidatus)
Ascocoryne sp. - vrtidlovka
uchovka pásikavá (Auricularia mesenterica)
škľabka plstnatá (Schizophyllum amplum)
konárovka popolavá (Clavulina cinerea)
konárovka hrebenitá (Clavulina coralloides)
Conocybe sp. - kapucnovec
hnojník atramentový (Coprinopsis atramentaria)
hnojník štetinkatý (Parasola auricoma)
hnojník útlučký (Coprinus bellulus)
hnojník obyčajný (Coprinus comatus)
hnojník pavučinkový (Coprinus cortinatus)
hnojník rozsiaty (Coprinellus disseminatus)
hnojník okrový (Coprinellus domesticus)
hnojník Krieglsteinerov (Coprinopsis krieglsteineri)
hnojník chlpatý (Coprinopsis lagopus)
hnojník sivejúci (Parasola lactea)
hnojník ligotavý (Coprinellus micaceus)
hnojník ozdobný (Parasola plicatilis)
Coprinus sp. - hnojník
hnojník Strossmayerov (Coprinus strossmayeri)
hnojník blanitý (Coprinellus xanthothrix)
Coriolopsis trogii - trúdnikovec
pahliva mäkká (Crepidotus mollis)
pahliva premenlivá (Crepidotus variabilis)
sieťkovec dubový (Daedalea quercina)
Discina parma - discinka
misovka žilkovaná (Disciotis venosa)
hodvábnica jarná (Entoloma clypeatum)
hodvábnica zelenohlúbiková (Entoloma incanum)
Entoloma sp. - hodvábnica
plamienka zimná (Flammulina velutipes)
práchnovec kopytovitý (Fomes fomentarius)
{2226}
chriapač brvitý (Helvella macropus)
chriapač tmavý (Helvella solitaria)
chriapač pieskomilný (Helvella leucopus)
uchovec bazový (Auricularia auricula-judae)
vláknica kužeľovitá (Pseudosperma rimosum)
Inocybe sp. - vláknica
sírovec obyčajný (Laetiporus sulphureus)
Lanzia echinophila - tercovka
húževnatec pohárovitý (Neolentinus schaefferi)
bedlička hnedoružová (Lepiota brunneoincarnata)
bedlička páchnúca (Lepiota cristata)
Leptonia sp. - trávnicka
Leucoagaricus sp. - bedlica
bedlica Badhamova (Leucocoprinus badhamii)
tanečnica golieriková (Marasmius rotula)
špička smradľavá (Gymnopus foetidus)
Morchella crassipes - smrcok hrubohlúbikový
smrčok vysoký (Morchella elata)
smrčok jedlý (Morchella esculenta)
smrčok hybridný (Mitrophora semilibera)
{2324}
prilbička ihličková (Mycena acicula)
prilbička žltohlúbiková (Mycena renati)
Mycena sp. - prilbicka
{2351}
Peziza succosella - ciaška
ohňovec ríbezľový (Phellinus ribis)
hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus)
Pleurotus salignus - hliva vrbová
Pluteus ephebeus - štítovka šupinkatá
štítovka hľúzkatá (Pluteus exiguus)
Pluteus sp. - štítovka
trúdnik veľkopórový (Neofavolus alveolaris)
trúdnik tmavohlúbikový (Royoporus badius)
trúdnik šupinatý (Cerioporus squamosus)
trúdnik premenlivý (Cerioporus varius)
drobuľka Candolleova (Psathyrella candolleana)
Psathyrella sp. - drobulka
Ramaria sp. - strapacka
plávka belavá (Russula delica)
ohnivec rakúsky (Sarcoscypha austriaca)
ohnivec šarlátový (Sarcoscypha coccinea)
hľuznatka veternicová (Dumontinia tuberosa)
klanolupeňovka obyčajná (Schizophyllum commune)
tarzeta pavučinkatá (Tarzetta velata)
trúdnikovec pestrý (Trametes versicolor)
smeťovka zimná (Tubaria furfuracea)
Tuber sp. - hluzovka
smrčkovec český (Verpa bohemica)
smrčkovec náprstkovitý (Verpa conica)

Samozrejme, že to nie je kompletný zoznam všetkých druhov. Mnohé neboli urèené, alebo zostali zabudnuté. I napriek tomu sa dá považovat za asi najpresnejší prehlad o druhovej diverzite na spomínanom území za posledných desat rokov.

Zdroj: Ján Červenka
Autor článku: Mgr. Roland Baranovič (roland)

Diskusia k článku

Zatiaľ neboli zaslané žiadne príspevky.


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.