Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Fagales

Názov huby Obrázky
Alnus alnobetula
jelša zelená
olše zelená
Alnus cordata
jelša srdcovitá
olše
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
olše lepkavá
Alnus incana
jelša sivá
olše šedá
Obrázok nie je k dispozícii
Betula carpatica
breza karpatská
bříza karpatská
Betula nana
breza trpasličia
bříza trpasličí
Betula obscura
breza tmavá
bříza tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Betula pendula
breza previsnutá
bříza bělokorá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
habr obecný
Castanea sativa
gaštan jedlý
kaštanovník jedlý
Corylus avellana
lieska obyčajná
líska obecná
Corylus colurna
lieska turecká
líska turecká
Obrázok nie je k dispozícii
Fagus sylvatica
buk lesný
buk lesní
Juglans nigra
orech čierny
ořešák černý
Juglans regia
orech kráľovský
ořešák královský
Ostrya carpinifolia
hrabovec hrabolistý
habrovec habrolistý
Quercus cerris
dub cerový
dub cer
Quercus coccifera
dub kermesový
dub kermesový
Quercus frainetto
dub balkánsky
dub
Quercus ilex
dub cezmínový
dub cesmínovitý
Quercus petraea
dub zimný
dub zimní
Quercus pubescens
dub plstnatý
dub pýřitý
Quercus robur
dub letný
dub letní
Quercus rubra
dub červený
dub červený
Obrázok nie je k dispozícii
Quercus suber
dub korkový
dub korkový