Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Polyporales

Názov huby Obrázky
Abortiporus biennis
pleťovec obyčajný
různopórka pleťová
Amylocystis lapponica
tvarožník laponský
modralka laponská
Anomoporia bombycina
pórnatka hodvábna
pórnatka bourcová
Obrázok nie je k dispozícii
Antella niemelaei
antrodiella Niemeläova
outkovečka Niemeläova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia albobrunnea
antródia belavohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia crassa
trúdnikovček hrubý
pórnatka tlustá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia gossypium
trúdnikovček rozliaty
pórnatka rozlitá
Antrodia heteromorpha
trúdnikovček mnohotvárny
outkovka různotvará
Antrodia hyalina
trúdnikovček
Antrodia labyrinthica
trúdnikovček labyrintický
Antrodia macra
trúdnikovček vŕbový
outkovka vrbová
Antrodia mellita
trúdnikovček medovorúrkový
outkovka medová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia plicata
trúdnikovček teplomilný
outkovka topolová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia ramentacea
trúdnikovček tvrdý
outkovka labyrintická
Antrodia rene-hentic
trúdnikovček
outkovka listnáčová
Antrodia serialis
trúdnikovček radový
outkovka řadová
Antrodia serpens
trúdnikovček belavý
outkovka bělavá
Antrodia sinuosa
trúdnikovček korkovitý
outkovka zprohýbaná
Antrodia sp.
trúdnikovček
outkovka
Antrodia vaillantii
trúdnikovček zhubný
pórnatka Vaillantova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia variiformis
trúdnikovček polorozliaty
outkovka polorozlitá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia xantha
trúdnikovček žltý
pórnatka žluťoučká
Antrodiella faginea
antrodiela buková
outkovečka buková
Antrodiella fissiliformis
antrodiela žltooranžová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella foliaceodentata
antrodiela
Antrodiella genistae
antrodiela podobná
outkovka kručinková
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella leucoxantha
antrodiela
outkovečka přezkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella mentschulensis
antrodiela oranžovkastá
outkovka naoranžovělá
Antrodiella parasitica
antrodiela parazitická
otkovka příživná
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella romellii
antrodiela Romellova
outkovka Romellova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella semisupina
antrodiela lopatkovitá
outkovka polorozlitá
Antrodiella serpula
antrodiela Höhnellova
outkovka Hohnelova
Antrodiella sp.
antrodiela
outkovka
Auriporia aurulenta
auripória voňavá
pórnatka pomerančová
Bjerkandera adusta
sivopórovka tmavá
šedopórka osmahlá
Bjerkandera fumosa
sivopórovka zadymená
šedopórka zakouřená
Bjerkandera sp.
sivopórovka
šedopórka
Brunneoporus kuzyanus
trúdnikovček jabloňový
outkovka jabloňová
Brunneoporus minutus
trúdnikovček
outkovka
Buglossoporus quercinus
brezovník dubový
pstřeňovec dubový
Bulbillomyces farinosus
mäkkoblanka vlhkomilná
voskovec hlízečkový
Byssomerulius albostramineus
vráskavec premenlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Byssomerulius corium
pakôrovec kožovitý
dřevokaz papírovitý
Cabalodontia queletii
srsťovec Quelétov
Obrázok nie je k dispozícii
Cabalodontia subcretacea
žilnačka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Candelabrochaete septocystidia
jelenica pukavá
Obrázok nie je k dispozícii
Cerioporus squamosus
trúdnik šupinatý
choroš šupinatý
Cerioporus varius
trúdnik premenlivý
choroš měnlivý
Ceriporia excelsa
voskopórovka úhľadná
pórnatka nádherná
Ceriporia griseoviolascens
voskopórovka
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporia herinkii
voskopórovka Herinkova
pórnatka Herinkova
Ceriporia purpurea
voskopórovka purpurová
pórnatka purpurová
Ceriporia reticulata
voskopórovka sieťkovaná
pórnatka síťkovitá
Ceriporia viridans
voskopórovka zelenejúca
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporiopsis gilvescens
voskopórovček plavý
pórnatka bledoplavá
Ceriporiopsis jelicii
voskopórovček Jeličov
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporiopsis mucida
voskopórovček mäkký
pórnatka Donkova
Ceriporiopsis nigra
slizopórovka
Ceriporiopsis sp.
voskopórovček
Ceriporiopsis subvermispora
voskopórovček
pórnatka
Cerocorticium sulfureoisabellinum
struháčik jedľový
Cerrena unicolor
chlpatica jednofarebná
outkovka jednobarvá
Cinereomyces lindbladii
diplomitopórovec popolavý
pórnatka popelavá
Climacocystis borealis
belák horský
plstnateček severský
Climacodon pulcherrimus
zubček teplomilný
šindelovník nádherný
Climacodon septentrionalis
zubček severský
šindelovník severský
Coriolopsis gallica
trúdniček štetinkatý
outkovka francouzská
Crustodontia chrysocreas
žilnačka žltookrová
Cyanosporus alni
šťavnatec jelšový
bělochoroš drobný
Cyanosporus caesius
šťavnatec modrastý
bělochoroš modravý
Cyanosporus cyanescens
šťavnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Cyanosporus simulans
šťavnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Cyanosporus subcaesius
šťavnatec sinavý
bělochoroš lužní
Cystostereum murrayi
kožkovec rozpukaný
Cytidiella albida
žilnačka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Dacryobolus karstenii
hrboľkovec Karstenov
kornatec Karstenův
Dacryobolus sudans
hrboľkovec malý
Obrázok nie je k dispozícii
Daedalea quercina
sieťkovec dubový
síťkovec dubový
Daedaleopsis confragosa
sieťkovček červenkastý
síťkovec načervenalý
Daedaleopsis tricolor
sieťkovček trojfarebný
síťkovec trojbarevný
Datronia mollis
pórovka mäkká
outkovka měkká
Datronia stereoides
pórovka drobnopórová
Obrázok nie je k dispozícii
Dichomitus campestris
trúdnikovník poľný
outkovka polní
Dichomitus squalens
trúdnikovník borovicový
outkovka neladná
Diplomitoporus flavescens
diplomitopórovec žltkastý
outkovka žlutavá
Donkioporia expansa
donkovka vankúšikovitá
pórnatka velkoporá
Efibula avellanea
kôrnatec okrovohnedý
Efibula tuberculata
kôrnatec krémový
Epithele typhae
epitélka ostníkatá
pokožkovka orobincová
Obrázok nie je k dispozícii
Erastia salmonicolor
hlinovec okrový
hlinák oranžový
Obrázok nie je k dispozícii
Faerberia carbonaria
kuriatkovec spáleniskový
liškovec spáleništní
Flavidoporia pulvinascens
antródia lužná
Flaviporus brownii
žltopórovec Brownov
Obrázok nie je k dispozícii
Flaviporus citrinellus
antrodiela žltorúrková
outkovka citronová
Fomes fomentarius
práchnovec kopytovitý
troudnatec kopytovitý
Fomes sp.
práchnovec
Obrázok nie je k dispozícii
Fomitopsis betulina
brezovník obyčajný
březovník obecný
Fomitopsis iberica
pilátovka iberská
Obrázok nie je k dispozícii
Fomitopsis officinalis
práchnovček lekársky
verpáník lékařský
Fomitopsis pinicola
práchnovček pásikavý
troudnatec pásovaný
Fomitopsis sp.
práchnovček
troudnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Ganoderma adspersum
lesklokôrovka tmavá
Ganoderma applanatum
lesklokôrovka plochá
lesklokorka ploská
Ganoderma carnosum
lesklokôrovka ihličnanová
lesklokorka jehličnanová
Ganoderma lucidum
lesklokôrovka obyčajná
lesklokorka lesklá
Ganoderma pfeifferi
lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma resinaceum
lesklokôrovka živicovitá
lesklokorka pryskyřičná
Ganoderma sp.
lesklokôrovka
lesklokorka
Ganoderma valesiacum
lesklokôrovka valeská
lesklokorka modřínová
Gelatoporia dichroa
slizopórovka dvojfarebná
Gloeophyllum sp.
trámovka
Gloeoporus pannocinctus
voskopórovček zelenkastý
Grifola frondosa
trsovnica lupeňovitá
trsnatec lupenitý
Gyrophanopsis polonensis
belánik poľský
Obrázok nie je k dispozícii
Hapalopilus croceus
hlinovec šafranový
hlinák šafránový
Obrázok nie je k dispozícii
Hapalopilus eupatorii
hlinovec
hlinák bylinový
Obrázok nie je k dispozícii
Hapalopilus rutilans
hlinovec červenkastý
hlinák červenající
Hapalopilus sp.
hlinovec
hlinák
Hydnopolyporus fimbriatus
kráterovček brvitý
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma cremeoalbum
kožovka krémovobiela
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma definitum
kožovka
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma medioburiense
kožovka ružovkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma pallidum
kožovka bledá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma puberum
kožovka vláknitá
kornatka pýřitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma setigerum
kožovka štetinatá
kornatka spetocystidová
Hyphoderma transiens
kožovka
kornatka
Hyphodermella corrugata
kožovnička zúbkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium albostramineum
belánik zrastavý
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium bombycinum
belánik hodvábny
kornatec plsťový
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium erikssonii
belánik Erikssonov
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium punctulatum
belánik bradavičnatospórový
kornatec tečkovýtrusý
Obrázok nie je k dispozícii
Incrustoporia papyracea
kostrovka
Irpex lacteus
zubovec biely
bránovitka mléčná
Irpiciporus litschaueri
penovec
plstnatec jižní
Irpiciporus pachyodon
penovec zúbkatý
plstnatec tlustoostný
Ischnoderma benzoinum
láziochlena obyčajná
smolokorka pryskyřičná
Ischnoderma resinosum
smolokôrovka buková
smolokorka buková
Jahnoporus hirtus
krásnopórovec
krásnopórka chlupatá
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia collabens
pórovníček ihličnanový
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia fimbriatella
pórovníček korienkastý
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia luteoalba
pórovníček
pórnatka žlutobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia nitida
pórovníček oranžovkastý
pórnatka krásnopórá
Junghuhnia separabillima
pórovníček strapkatý
Laetiporus montanus
sírovec horský
Laetiporus sulphureus
sírovec obyčajný
sírovec žlutooranžový
Lentinus arcularius
trúdnik plástovitý
choroš plástvový
Lentinus brumalis
trúdnik zimný
choroš poloplástvový
Lentinus crinitus
húževnatec
Lentinus sp.
húževnatec
houževnatec
Lentinus suavissimus
húževnatec voňavý
houževnatec vonný
Lentinus substrictus
trúdnik strapkatý
choroš brvitý
Lentinus tigrinus
húževnatec tigrovaný
houževnatec tygrovaný
Lenzites betulina
lupeňovka brezová
lupeník březový
Lenzites warnieri
lupeňovka Warnierová
Obrázok nie je k dispozícii
Leptoporus mollis
tvarohovček fialovejúci
bělochoroš fialovějící
Lilaceophlebia tremelloidea
žilnačka Lindtnerova
Loweomyces fractipes
pleťovec premenlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Loweomyces wynneae
pleťovec
Meripilus giganteus
vejárovec obrovský
vějířovec obrovský
Meruliopsis taxicola
slizopórovka radová
dřevokaz borový
Metuloidea fragrans
srsťovec voňavý
outkovka libovonná
Metuloidea murashkinskyi
srsťovec Muraškinského
ostnateček
Mycoacia aurea
ihlohubka zlatožltá
hrotnatečka zlatavá
Mycoacia fuscoatra
ihlohubka tmavá
Mycoacia nothofagi
ihlohubka voňavá
hrotnatečka sladkovonná
Mycoacia uda
ihlohubka žltá
hrotnatečka žlutá
Mycoaciella bispora
jelenkovček rozliaty
Neofavolus alveolaris
trúdnik veľkopórový
choroš voštinovitý
Neolentinus adhaerens
húževnatec pritlačený
houževnatec přivázlý
Neolentinus cyathiformis
húževnatec topoľový
Obrázok nie je k dispozícii
Neolentinus lepideus
húževnatec šupinatý
houževnatec šupinatý
Neolentinus schaefferi
húževnatec pohárovitý
houževnatec pohárovitý
Niemelaea consobrina
voskopórovček tenký
Odoria alborubescens
vôňovka bieločervenkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Oligoporus floriformis
tvarohovník kvetinový
Obrázok nie je k dispozícii
Oligoporus romellii
tvarohovník
bělochoroš
Oligoporus septentrionalis
tvarohovník severný
Obrázok nie je k dispozícii
Oligoporus sericeomollis
tvarohovník vatovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Osteina obducta
kosťovka zrastavá
trsnateček kosťový
Pachykytospora tuberculosa
dubovnica pružná
dubovnice střevovitá
Panus conchatus
húževnatec škľabkovitý
hlíva fialová
Panus neostrigosus
húževnatec chlpatý
hlíva chlupatá
Pappia fissilis
tvarohovec jabloňový
bělochoroš jabloňový
Perenniporia fraxinea
pórovník jaseňový
troudnatec jasanový
Perenniporia medulla-panis
pórovník dreňový
pórnatka chlebová
Perenniporia meridionalis
pórovník
Perenniporia tenuis
pórovník úhľadný
pórnatka tenká
Phaeolus schweinitzii
hnedák Schweinitzov
hnědák Schweinitzův
Phanerochaete aculeata
kôrnatec ostnitý
kůrovka ostnitá
Phanerochaete cacaina
kôrnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Phanerochaete calotricha
kôrnatec pápernatý
Phanerochaete laevis
kôrnatec rozšírený
kornatec hladký
Obrázok nie je k dispozícii
Phanerochaete livescens
kôrnatec
Phanerochaete sanguinea
kôrnatec krvavý
kornatec krvavý
Phanerochaete sordida
kôrnatec špinavý
kornatec smetanový
Obrázok nie je k dispozícii
Phanerochaete velutina
kôrnatec zamatový
kornatec sametový
Phaneroites subquercinus
Phlebia centrifuga
žilnačka pralesná
žilnatka bledá
Phlebia griseoflavescens
žilnačka svetlá
Phlebia lilascens
žilnačka
žilnatka
Phlebia livida
žilnačka bradavičnatá
žilnatka olovová
Phlebia radiata
žilnačka oranžová
žilnatka oranžová
Phlebia rufa
žilnačka merulioidnopórová
žilnatka proměnlivá
Phlebia serialis
žilnačka radová
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebia subochracea
žilnačka pestrá
žilnatka okrová
Phlebia tremellosa
drevomorka rôsolovitá
dřevokaz rosolovitý
Phlebiella pseudotsugae
flebiela rozložitá
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebiella sulphurea
kornatec sírožlutý
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebiopsis gigantea
pažilnačka ihličnanová
Physisporinus vitreus
pórnatec sklovitý
pórnatice skleněná
Picipes melanopus
trúdnik čiernohlúbikový
choroš černonohý
Picipes rhizophilus
trúdnik trávomilný
choroš travní
Podofomes trogii
práchnovka Trogova
Obrázok nie je k dispozícii
Podoscypha multizonata
vejárovka pásikavá
Polyporus brumalis var. megaloporus
trúdnik odlišný veľkovýtrusový
Obrázok nie je k dispozícii
Polyporus sp.
trúdnik
choroš
Polyporus tuberaster
trúdnik hľuzovitý
choroš hlíznatý
Polyporus umbellatus
trúdnik klobúčkatý
choroš oříš
Poriella subacida
pórovník rozložitý
Obrázok nie je k dispozícii
Porostereum spadiceum
lofária tmavá
pevník kaštanový
Postia balsamea
tvarohovník balzamový
Postia ceriflua
šťavnatec klenutý
Postia fragilis
šťavnatec krehký
bělochoroš křehký
Postia guttulata
šťavnatec slziaci
bělochoroš slzící
Postia leucomallella
šťavnatec škridlicovitý
bělochoroš nahořklý
Postia ptychogaster
šťavnatec smrekový
bělochoroš pýchavkovitý
Postia rennyi
šťavnatec Rennyho
bělochoroš prašnatý
Postia simanii
šťavnatec Šimanov
Obrázok nie je k dispozícii
Postia stiptica
šťavnatec zvieravý
bělochoroš hořký
Postia tephroleuca
šťavnatec zhrubnutý
bělochoroš našedlý
Postia undosa
tvarohovník zvlnený
bělochoroš vlnitý
Pouzaroporia subrufa
pouzaropórovka hnedastá
pórnatka nahnědlá
Pycnoporellus alboluteus
oranžovec bledý
oranžovec americký
Pycnoporellus fulgens
oranžovec vláknitý
oranžovec vláknitý
Pycnoporus cinnabarinus
červenica rumelková
outkovka rumělková
Raduliporus aneirinus
voskopórovček klamný
pórnatka klamná
Resiniporus pseudogilvescens
voskopórovček
Obrázok nie je k dispozícii
Resiniporus resinascens
voskopórovček živicový
pórnatka pryskyřičnatá
Resinoporia cretacea
trúdnikovček
Obrázok nie je k dispozícii
Resinoporia piceata
trúdnikovček živicový
pórnatka nahořklá
Rhizochaete filamentosa
kôrnatec páperistý
Obrázok nie je k dispozícii
Rhodofomes roseus
práchnovček ružový
troudnatec růžový
Rhodonia placenta
tvarohovník lososový
pórnatka placentová
Rigidoporus crocatus
drsnopórovec černejúci
ostropórka černající
Rigidoporus pouzarii
pórnatec Pouzarov
pórnatice
Rigidoporus sanguinolentus
pórnatec krvavý
pórnatice krvavějící
Rigidoporus ulmarius
drsnopórovec brestový
Obrázok nie je k dispozícii
Rigidoporus undatus
drsnopórovec belavý
Obrázok nie je k dispozícii
Riopa metamorphosa
voskopórovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Royoporus badius
trúdnik tmavohlúbikový
choroš smolonohý
Sarcodontia crocea
ostňovka jabloňová
hrotnatka zápašná
Sarcodontia delectans
penovec slamovožltý
plstnatec bukový
Sarcodontia spumea
penovec obyčajný
plstnatec pěnový
Sarcoporia polyspora
sarkopória mäkká
bělochoroš červenající
Scopuloides rimosa
septocystídia zúbkatá
Skeletocutis amorpha
kostrovka beztvárna
kostrovka beztvará
Skeletocutis carneogrisea
kostrovka sivastá
kostrovka šedavá
Skeletocutis cummata
kostrovka
Obrázok nie je k dispozícii
Skeletocutis kuehneri
kostrovka Kühnerova
Skeletocutis nemoralis
kostrovka
Obrázok nie je k dispozícii
Skeletocutis nivea
kostrovka odstávajúca
bělochoroš polokloboukatý
Skeletocutis odora
trúdnikovček voňavý
kostrovka páchnoucí
Skeletocutis semipileata
kostrovka
Skeletocutis sp.
kostrovka
Obrázok nie je k dispozícii
Skeletocutis stellae
kostrovka Stellina
pórnatka Stellina
Skeletocutis subincarnata
kostrovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Sparassis brevipes
kučierka jedľová
kotrč Němcův
Sparassis crispa
kučierka veľká
kotrč kadeřavý
Steccherinum bourdotii
srsťovec Bourdotov
Steccherinum ciliolatum
srsťovec
Obrázok nie je k dispozícii
Steccherinum fimbriatum
srsťovec strapkatý
ostnateček brvitý
Steccherinum gracile
srsťovec jemný
Obrázok nie je k dispozícii
Steccherinum ochraceum
srsťovec okrovožltý
ostnateček okrový
Steccherinum oreophilum
srsťovec prackatý
Steccherinum robustius
srsťovec
ostnateček
Steccherinum straminellum
srsťovec
ostnateček slámožlutý
Obrázok nie je k dispozícii
Steccherinum subcrinale
srsťovec odliepavý
Terana coerulea
kôrnatec
kornatec modrý
Trametes confragosa
trúdnikovec červenkastý
outkovka načervenalá
Obrázok nie je k dispozícii
Trametes gibbosa
trúdnikovec hrbatý
outkovka hrbatá
Trametes hirsuta
trúdnikovec chlpatý
outkovka chlupatá
Trametes ochracea
trúdnikovec pásikavý
outkovka pásovaná
Trametes pubescens
trúdnikovec zamatový
outkovka pýřitá
Trametes sp.
trúdnikovec
outkovka
Trametes suaveolens
trúdnikovec voňavý
outkovka vonná
Trametes trogii
trúdnikovec srstnatý
outkovka Trogova
Trametes versicolor
trúdnikovec pestrý
outkovka pestrá
Trametopsis cervina
trúdnikovec jelení
outkovka jelení
Trichaptum abietinum
ryhovec jedľový
bránovitec jedlový
Trichaptum fuscoviolaceum
ryhovec hnedofialový
bránovitec hnědofialový
Trichaptum sp.
ryhovec
Tyromyces fumidiceps
tvarohovec
Tyromyces chioneus
tvarohovec belostný
bělochoroš sněhobílý
Tyromyces kmetii
tvarohovec Kmeťov
bělochoroš Kmeťův
Tyromyces lacteus
tvarohovník zhrubnutý
bělochoroš mléčný
Tyromyces sp.
tvarohovec
Obrázok nie je k dispozícii
Xenasma pruinosum
xenazma srienistá
Obrázok nie je k dispozícii
Xenasma rimicola
xenazma veľkovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Xenasma tulasnelloideum
flebiela modrosivá
Obrázok nie je k dispozícii
Xenasmatella vaga
flebiela hnednúca
kornatec sírožlutý
Yuchengia narymica
pórovník uzlíkatý