Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Phallomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Clathrus archerimrežovka kvetovitákvětnatec archerův
Clathrus rubermrežovka červená
Clavariadelphus flavoimmaturuskyjak citrónovožltýkyj citrónový
Clavariadelphus ligulakyjak jazykovitýkyj jazýčkovitý
Clavariadelphus pistillariskyjak obrovskýkyj Herkulův
Clavariadelphus truncatuskyjak useknutýkyj uťatý
Clavariadelphus unicolorkyjakkyj
Gautieria graveolensstrapatec smradľavý
Gautieria mexicanastrapatec mexický
Gautieria morchelliformisstrapatec smrčkovitýsmržovec smržovitý
Gautieria otthiistrapatec Otthov
Gautieria trabutiistrapatec ostnatovýtrusný
Geastrum berkeleyihviezdovka Berkeleyovahvězdovka Berkeleyova
Geastrum campestrehviezdovka drsnáhvězdovka drsná
Geastrum corollinumhviezdovka bradavičnatáhvězdovka bradavková
Geastrum coronatumhviezdovka tmaváhvězdovka tuhová
Geastrum dolomiticumhviezdovka
Geastrum eleganshviezdovka hnedáhvězdovka vypouklá
Geastrum fimbriatumhviezdovka strapkatáhvězdovka brvitá
Geastrum flexuosumHviezdovka uzavretá
Geastrum floriformehviezdovka kvetovitáhvězdovka kvítkovitá
Geastrum fornicatumhviezdovka klenbováhvězdovka klenbová
Geastrum granulosumhviezdovka
Geastrum hungaricumhviezdovka maďarskáhvězdovka uherská
Geastrum kotlabaehviezdovka Kotlabovahvězdovka Kotlabova
Geastrum lageniformehviezdovka fľaškovitáhvězdovka lahvicovitá
Geastrum marginatumhviezdovkahviezdovka
Geastrum melanocephalumhviezdovka vlasatáhvězdovka vlasohlavá
Geastrum meridionalehviezdovka
Geastrum minimumhviezdovka maláhvězdovka maličká
Geastrum pectinatumhviezdovka dlhokrčkováhvězdovka dlouhokrká
Geastrum pouzariihviezdovka Pouzarovahvězdovka Pouzarova
Geastrum pseudolimbatumhviezdovka stepnáhvězdovka stepní
Geastrum pseudostriatumhviezdovka hvězdovka draslavá
Geastrum quadrifidumhviezdovka štvorcípováhvězdovka smrková
Geastrum rufescenshviezdovka červenkastáhvězdovka červenavá
Geastrum saccatumhviezdovka mechovitáhvězdovka vakovitá
Geastrum schmideliihviezdovka Schmidelovahvězdovka pastvinná
Geastrum schweinitziihviezdovkahvězdovka
Geastrum smardaehviezdovka Šmardovahvězdovka Šmardova
Geastrum striatumhviezdovka golierikovitáhvězdovka límečková
Geastrum triplexhviezdovka trojitáhvězdovka trojitá
Gomphus clavatuslievikovec kyjakovitýstročkovec kyjovitý
Hydnocristella himantiakavinovka hladkovýtrusnákavinovka lošákovitá
Hysterangium calcareumlúpavka vápencováloupavka vápencová
Hysterangium crassumlúpavka hrubáloupavka mřížovková
Hysterangium hesseilúpavka hrubovláknitáloupavka tlustoblanná
Hysterangium nephriticumlúpavka obličkováloupavka ledvinitá
Hysterangium pompholyxlúpavka červenkastáloupavka červenavá
Hysterangium stoloniferumlúpavka belaváloupavka výběžkatá
Kavinia alboviridiskavinovka olivová
Lentaria afflatalentária
Lentaria albovinacealentária osikovátužnatka nafialovělá
Lentaria delicatalentária biela
Lentaria epichnoalentária žltkastokrémová
Lentaria micheneri
Mutinus caninuspsovka obyčajnápsivka obecná
Mutinus raveneliipsovkapsivka Ravenelova
Myriostoma coliformemnohokrčka dierkovanámnohokrčka dírkovaná
Phaeoclavulina roelliniistrapačkakuřátka
Phallogaster saccatushadovkovec hruškovitýrozpuklec hruškovitý
Phallus hadrianihadovka Hadriánovahadovka valčická
Phallus impudicushadovka smradľaváhadovka smrdutá
Phallus impudicus var. pseudoduplicatushadovka smradľavá dvojitá
Phallus indusiatushadovka
Ramaria abietinastrapačka jedľovákuřátka zelenající
Ramaria apiculatastrapačkakuřátka nazelenalá
Ramaria aureastrapačka zlatožltákuřátka zlatá
Ramaria batailleistrapačka Batailleovakuřátka Batailleova
Ramaria botrytisstrapačka koralovitákuřátka květáková
Ramaria bourdotianastrapačka drobnospórová
Ramaria decurrensstrapačkakuřátka
Ramaria eumorphastrapačkakuřátka Invalova
Ramaria fagetorumstrapačka buková
Ramaria fennicastrapačka fínska
Ramaria flaccidastrapačka kožovožltákuřátka plihá
Ramaria flavastrapačka žltákuřátka žlutá
Ramaria flavescensstrapačka nedrobivákuřátka nažloutlá
Ramaria flavobrunnescensstrapačkakuřátka
Ramaria flavoidesstrapačkakuřátka
Ramaria flavosalmonicolorstrapačkakuřátka
Ramaria formosastrapačka úhľadnákuřátka sličná
Ramaria fumigatastrapačka zadymenákuřátka zakouřená
Ramaria gracilisstrapačka útla
Ramaria ignicolorstrapačkakuřátka
Ramaria inquinatastrapačka Schildova
Ramaria invaliistrapačka borovicovákuřátka Invalova
Ramaria largentiistrapačka jódovákuřátka horská
Ramaria longisporastrapačkakuřátka
Ramaria luteastrapačka žltkastákuřátka
Ramaria maireistrapačkakuřátka
Ramaria myceliosastrapačkakuřátka kořínkatá
Ramaria pallidastrapačka Mairova
Ramaria pallidosaponariastrapačkakuřátka bledoslizká
Ramaria parabotrytisstrapačka menlivákuřátka načervenalá
Ramaria rubellastrapačka drevnákuřátka červená
Ramaria sanguineastrapačka červenejúcakuřátka krvavá
Ramaria spinulosastrapačkakuřátka osténkatá
Ramaria strictastrapačka vzpriamenákuřátka přímá
Ramaria subbotrytisstrapačka lososovoružovákuřátka lososová
Ramaria subtilisstrapačkakuřátka útlá
Ramaria suecicastrapačka
Ramaria testaceoflavastrapačkakuřátka
Ramaria velenovskyistrapačka Velenovského
Sphaerobolus stellatushrachovec hviezdovitýhrachovec hvězdovitý
Sphaerobolus terrestrishrachovec zemný