Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Tricholomataceae

Názov huby Obrázky
Agaricus dulcidulus
pečiarka sladkastá
pečárka purpurová
Arrhenia acerosa
kalichovka špicatá
mecháček pozemní
Arrhenia auriscalpium
rebrovička obyčajná
mecháček stopečkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Arrhenia epichysium
kalichovka drevná
kalichovka šupinkatá
Arrhenia griseopallida
rebrovička zavzdušnená
kalichovka bledošedá
Arrhenia onisca
kalichovka čiernohnedá
kalichovka černohlavá
Arrhenia philonotis
kalichovka vodnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Arrhenia retiruga
rebrovička
mecháček síťnatý
Arrhenia rustica
kalichovka
Arrhenia sp.
rebrovička
mecháček
Arrhenia spathulata
rebrovička lopatkovitá
mecháček lopatkovitý
Arrhenia sphagnicola
kalichovka rašelinníková
kalichovka rašeliníková
Aspropaxillus lepistoides
čechratec stepný
běločechratka stepní
Bonomyces sinopicus
strmuľka hnedočervená
strmělka štěničná
Callistosporium luteo-olivaceum
matovka tmavá
penízovka olivová
Callistosporium pinicola
matovka
Callistosporium sp.
Cantharellula umbonata
líštička machová
strmělka mechová
Clitocybe agrestis
strmuľka poľná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe alexandri
strmuľka sivoplstnatá
strmělka Alexandrova
Clitocybe alnetorum
strmuľka jelšová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe amarescens
strmuľka nahorklá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe augeana
strmuľka hnojová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe barbularum
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe brumalis
strmuľka neskorá
strmělka říjnová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candicans
strmuľka biela
strmělka bělostná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candida
čechratec belostný
běločechratka bělostná
Clitocybe catinus
strmuľka miskovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe costata
strmuľka rebernatá
strmělka kosťovitá
Clitocybe diatreta
strmuľka mäsovohnedá
strmělka masová
Clitocybe ditopa
strmuľka aromatická
strmělka aromatická
Clitocybe dryadicola
strmuľka driádková
strmělka dryádková
Clitocybe elegantula
strmuľka pôvabná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe ericetorum
strmuľka vresovisková
strmělka pastvinná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe font-queri
strmuľka
Clitocybe fragrans
strmuľka voňavá
strmělka vonná
Clitocybe fuligineipes
strmuľka horká
strmělka tmavonohá
Clitocybe gibba
strmuľka lievikovitá
strmělka nálevkovitá
Clitocybe gracilis
strmuľka krehká
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe harmajae
strmuľka Harmajova
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hydrogramma
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hygrophoroides
strmuľka šťavnačkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe incilis
strmuľka prehĺbená
strmělka vyhloubená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe inornata
strmuľka neúhľadná
strmělka nezdobná
Clitocybe metachroa
strmuľka premenlivá
strmělka středobarvá
Clitocybe obsoleta
strmuľka nenápadná
strmělka nepatrná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe odora
strmuľka anízová
strmělka anýzka
Clitocybe olivaceobrunnea
strmuľka olivovohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe phyllophila
strmuľka hrabanková
strmělka listomilná
Clitocybe radicellata
strmuľka
strmělka ojíněná
Clitocybe rivulosa
strmuľka pásikavá
strmělka odbarvená
Clitocybe sp.
strmuľka
strmělka
Clitocybe squamulosa
strmuľka tmavošupinkatá
strmělka šupinkatá
Clitocybe subalutacea
strmuľka kožovožltkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe tornata
strmuľka zaokrúhlená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe trulliformis
strmuľka riasnatá
Clitocybe umbilicata
strmuľka pupkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe vibecina
strmuľka žliabkovaná
strmělka žlábkovitá
Collybia cookei
peniazovka Cookova
Collybia sp.
peniazovka
penízovka
Collybia tuberosa
peniazovka hľúzkovitá
penízovka hlíznatá
Delicatula integrella
rebernačka drobná
žebernatka maličká
Dendrocollybia racemosa
peniazovka vetvistá
Dermoloma cuneifolium
čiruľka tmavosivá
čirůvečka klínolupenná
Dermoloma josserandii
čiruľka Josserandova
čirůvka Josserandova
Dermoloma magicum
čiruľka
čirůvečka
Dermoloma sp.
čiruľka
čirůvka
Obrázok nie je k dispozícii
Fayodia bisphaerigera
fajódka
fajodka osténkatá
Gamundia striatula
fajodka zimní
Haasiella splendidissima
kalichovka nádherná
Obrázok nie je k dispozícii
Haasiella venustissima
kalichovka
kalichovka půvabná
Infundibulicybe geotropa
strmuľka veľká
strmělka veliká
Infundibulicybe gigas
strmuľka obrovská
strmělka obrovská
Lepista glaucocana
pôvabnica sinavá
čirůvka bledá
Lepista graveolens
pôvabnica páchnuca
Obrázok nie je k dispozícii
Lepista irina
pôvabnica voňavá
čirůvka kosatcová
Lepista nuda
pôvabnica fialová
čirůvka fialová
Lepista personata
pôvabnica dvojfarebná
čirůvka dvoubarvá
Lepista sordida
pôvabnica ružovkastá
čirůvka špinavá
Lepista sp.
pôvabnica
strmělka
Leucocortinarius bulbiger
bielopavučinovec hľuznatý
bělopavučinec hlíznatý
Leucopaxillus cutefractus
čechratec
Leucopaxillus gentianeus
čechratec horký
běločechratka hořká
Leucopaxillus giganteus
čechratec obrovský
běločechratka obrovská
Leucopaxillus lentus
čechratec severský
běločechratka zatuhlá
Obrázok nie je k dispozícii
Leucopaxillus paradoxus
čechratec voňavý
běločechratka podivná
Obrázok nie je k dispozícii
Leucopaxillus rhodoleucus
čechratec sladkastý
běločechratka červenobílá
Leucopaxillus sp.
čechratec
běločechratka
Leucopaxillus tricolor
čechratec zavalitý
běločechratka trojbarvá
Lyophyllum sp.
strmulec
líha
Marasmiellus humillimus
tancuľka
špička
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca arcuata
tmavuľka hľuznatá
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca brevipes
tmavuľka krátkohlúbiková
tmavobělka krátkonohá
Melanoleuca cognata
tmavuľka žltohnedá
tmavobělka žlutavá
Melanoleuca exscissa
tmavuľka popolavá
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca grammopodia
tmavuľka ryhovaná
tmavobělka rýhovaná
Melanoleuca humilis
tmavuľka
tmavobělka
Melanoleuca malenconii
tmavuľka
tmavobělka Malenconova
Melanoleuca melaleuca
tmavuľka obyčajná
Melanoleuca paedida
tmavuľka malá
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca polioleuca
tmavuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca sp.
tmavuľka
Melanoleuca strictipes
tmavuľka bledá
tmavobělka světle medová
Melanoleuca stridula
tmavuľka horská
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca subalpina
tmavuľka podhorská
Melanoleuca turrita
tmavuľka zrastavá
tmavobělka věžová
Obrázok nie je k dispozícii
Melanoleuca verrucipes
tmavuľka bradavičnatá
tmavobělka bradavčitá
Mycenella salicina
prilbovček vŕbový
Obrázok nie je k dispozícii
Mycenella trachyspora
prilbovček
helmovka drsnovýtrusá
Myxomphalia maura
uhľovka lúčovitá
kalichovka uhlová
Omphaliaster asterosporus
kalichovka
kalichovka hvězdovýtrusá
Omphalina galericolor var. lilacinicolor
kalichovka
Omphalina mutila
kalichovka
kalichovka zkomolená
Obrázok nie je k dispozícii
Omphalina pyxidata
kalichovka hodvábna
kalichovka pánvičkovitá
Omphalina sp.
kalichovka
kalichovka
Paralepista flaccida
pôvabnica prehnutá
strmělka přehrnutá
Paralepista gilva
pôvabnica prehnutá škvrnitá
strmělka žlutá
Pogonoloma spinulosum
číruška šupinkatá
čirůvka osténkatá
Pseudoclitocybe beschidica
strmulica beskydská
strmělka beskydská
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudoclitocybe cyathiformis
strmulica čiaškovitá
strmělka číškovitá
Pseudoclitocybe expallens
strmulica blednúca
Pseudoclitocybe obbata
strmulica modrosivá
strmělka modrošedá
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudoomphalina kalchbrenneri
kalichovnica Kalchbrennerova
Pseudotricholoma metapodium
číruška černejúca
Pseudotricholoma umbrosum
číruška
Obrázok nie je k dispozícii
Resupinatus applicatus
lastúrnik prirastený
hlívečník připjatý
Resupinatus conspersus
lastúrnik
Resupinatus griseopallidus
lastúrnik
Resupinatus poriaeformis
lastúrnik
Resupinatus trichotis
lastúrnik chlpatý
hlívečník štětinatý
Rimbachia arachnoidea
uškovka
mecháček kulatovýtrusý
Obrázok nie je k dispozícii
Rimbachia bryophila
uškovka machová
měcháček bělostný
Rimbachia neckerae
uškovka
Obrázok nie je k dispozícii
Ripartites krieglsteineri
čechruľka Krieglsteinerova
Obrázok nie je k dispozícii
Ripartites metrodii
čechruľka Métrodova
Obrázok nie je k dispozícii
Ripartites tricholoma
čechruľka čírovkovitá
čechratička čirůvková
Squamanita schreieri
parazitnica Schreierova
příživnice Schreierova
Trichia alpina
vlasnačka
vlasatka
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma acerbum
čírovka horká
čirůvka hořká
Tricholoma aestuans
čírovka severská
čirůvka sálající
Tricholoma albobrunneum
čírovka bielohnedá
čirůvka bělohnědá
Tricholoma album
čírovka biela
čirůvka bílá
Tricholoma apium
čírovka
čirůvka celerová
Tricholoma argyraceum
čírovka postriebrená
čirůvka stříbrošedá
Tricholoma arvernense
čírovka ihličinová
čirůvka příbuzná
Tricholoma atrosquamosum
čírovka čiernošupinatá
čirůvka černošupinatá
Tricholoma aurantium
čírovka oranžová
čirůvka oranžová
Tricholoma basirubens
čírovka pýrivá
čirůvka růžovotřenná
Tricholoma batschii
čírovka prstencová
čirůvka prstencová
Tricholoma borgsjoeënse
čírovka
Tricholoma bresadolanum
čírovka Bresadolová
čirůvka Bresadolova
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma bufonium
čírovka ružovohnedá
čirůvka žabí
Tricholoma caligatum
čírovka krokodília
čirůvka krokodýlí
Tricholoma cingulatum
čírovka vŕbová
čirůvka kroužkatá
Tricholoma colossus
čírovka obrovská
čirůvka obrovská
Tricholoma columbetta
čírovka hodvábna
čirůvka holubičí
Tricholoma dulciolens
čírovka sladkovonná
čirůvka menší
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma equestre
čírovka zelenkastá
čirůvka zelánka
Tricholoma filamentosum
čírovka
čirůvka vláknitá
Tricholoma focale
čírovka prsteňová
čirůvka límcová
Tricholoma frondosae
čírovka osiková
čirůvka osiková
Tricholoma fucatum
čírovka pestrá
čirůvka peřestá
Tricholoma fulvum
čírovka plavohnedá
čirůvka plavohnědá
Tricholoma gausapatum
čírovka
čirůvka vlnatá
Tricholoma ilkkae
čírovka
Tricholoma imbricatum
čírovka šupinkatá
čirůvka střechovitá
Tricholoma inamoenum
čírovka páchnúca
čirůvka nevonná
Tricholoma inocybeoides
čírovka vláknicová
čirůvka stříbrošedá
Tricholoma inodermeum
čírovka hnedočervenkastá
čirůvka hnědočervenavá
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma joachimii
čírovka Joachimova
čirůvka Joachimova
Tricholoma josserandii
čírovka Josserandova
čirůvka Josserandova
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma lascivum
čírovka smradľavá
čirůvka smrdutá
Tricholoma luridum
čírovka hnedá
čirůvka hnědá
Tricholoma matsutake
čírovka
čirůvka matsutake (větší)
Tricholoma orirubens
čírovka červenejúca
čirůvka růžovolupenná
Tricholoma pardinum
čírovka tigrovaná
čirůvka tigrovaná
Tricholoma pessundatum
čírovka mäsitá
čirůvka masitá
Tricholoma populinum
čírovka topoľová
čirůvka topolová
Tricholoma portentosum
čírovka sivá
čirůvka havelka
Tricholoma psammopus
čírovka smrekovcová
čirůvka modřínová
Tricholoma pseudonictitans
čírovka
Tricholoma roseoacerbum
čírovka hnedoružová
čirůvka radotínská
Tricholoma saponaceum
čírovka mydlová
čirůvka mýdlová
Tricholoma saponaceum var. boudieri
čírovka mydlová
čirůvka mýdlová
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma saponaceum var. lavedanum
čírovka mydlová
čirůvka mýdlová
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma saponaceum var. squamosum
čírovka mydlová šupinkatá
čirůvka mýdlová šupinatá
Tricholoma scalpturatum
čírovka sivookrová
čirůvka šedožemlová
Tricholoma sciodes
čírovka buková
čirůvka buková
Tricholoma sejunctum
čírovka zelenohnedastá
čirůvka odlišná
Tricholoma sp.
čírovka
čirůvka
Tricholoma stans
čírovka sosnová
čirůvka pochybná
Tricholoma stiparophyllum
čírovka
čirůvka běložlutavá
Tricholoma subfusipes
čírovka
čirůvka vřetenonohá
Tricholoma sudum
čírovka plavosivá
čirůvka světlá
Tricholoma sulphurescens
čírovka
čirůvka žloutnoucí
Tricholoma sulphureum
čírovka sírovožltá
čirůvka sírožlutá
Tricholoma terreum
čírovka zemná
čirůvka zemní
Tricholoma triste
čírovka
čirůvka smutná
Tricholoma tumidum
čírovka zavalitá
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma ustale
čírovka gaštanovohnedá
čirůvka osmahlá
Tricholoma ustaloides
čírovka slizká
čirůvka opálená
Tricholoma vaccinoides
čírovka guľatvýtrusná
čirůvka nečervenající
Obrázok nie je k dispozícii
Tricholoma vaccinum
čírovka škridlicovitá
čirůvka kravská
Tricholoma virgatum
čírovka štipľavá
čirůvka žíhaná
Tricholoma viridilutescens
čírovka olivovohnedá
čirůvka olivově hnědá
Tricholomopsis decora
čírovec ozdobný
šafránka ozdobná
Tricholomopsis ornata
čírovec úhľadný
Obrázok nie je k dispozícii