Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Stereaceae

Názov huby Obrázky
Aleurodiscus amorphus
obrúbenec beztvarý
škrobnatec jedlový
Aleurodiscus aurantius
obrúbenec oranžový
škrobnatec oranžový
Obrázok nie je k dispozícii
Aleurodiscus cerussatus
obrúbenec voskový
Obrázok nie je k dispozícii
Aleurodiscus disciformis
škrupinka diskovitá
škrobnatec terčovitý
Conferticium ochraceum
konfertícium okrové
Conferticium ravum
konfertícium bledé
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeocystidiellum lactescens
povojník ružovohnedastý
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeocystidiellum luridum
chrastuľka hnedožltá
koroveček plavý
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeocystidiellum porosum
chrastuľka obyčajná
kornateček okrovějící
Megalocystidium leucoxanthum
chrastuľka splývavá
koroveček běložlutý
Obrázok nie je k dispozícii
Stereum gausapatum
pevník dubový
pevník dubový
Stereum hirsutum
pevník chlpatý
pevník chlupatý
Stereum insignitum
pevník ozdobný
Stereum ochraceoflavum
pevník tenký
Obrázok nie je k dispozícii
Stereum ostrea
pevník
Obrázok nie je k dispozícii
Stereum rugosum
pevník zvrásený
pevník korkovitý
Stereum sanguinolentum
pevník červenejúci
pevník krvavějící
Stereum sp.
pevník
pevník
Stereum subtomentosum
pevník žltnúci
pevník plstnatý
Xylobolus frustulatus
rozpukanec obyčajný
pevník rozpraskaný
Xylobolus subpileatus
rozpukanec odstávajúci