Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Pluteaceae

Názov huby Obrázky
Entoloma placidum
hodvábnica
závojenka buková
Pluteus atromarginatus
štítovka čiernolupeňová
štítovka černolemá
Pluteus aurantiorugosus
štítovka šarlátová
štítovka šarlatová
Pluteus cervinus
štítovka jelenia
štítovka jelení
Pluteus cinereofuscus
štítovka sivohnedá
štítovka šedohnědá
Pluteus diettrichii
štítovka rozpraskaná
štítovka Dietrichova
Pluteus ephebeus
štítovka šupinkatá
Pluteus exiguus
štítovka hľúzkatá
Pluteus favrei
štítovka
Pluteus fenzlii
štítovka Fenzlova
štítovka
Pluteus flammans
štítovka
štítovka
Pluteus godeyi
štítovka Godeova
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus granulatus
štítovka
Pluteus griseoluridus
štítovka sivohlúbiková
Pluteus hispidulus
štítovka huňatá
Pluteus hispidulus var. cephalocystis
štítovka huňatá
Pluteus hongoi
štítovka
Pluteus chrysophaeus
štítovka škoricovohnedá
štítovka zlatová
Pluteus inconspicuus
štítovka
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus insidiosus
štítovka
štítovka
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus keselakii
štítovka Kešeľákova
štítovka
Pluteus leoninus
štítovka žltá
štítovka žlutá
Pluteus leucoborealis
štítovka
štítovka
Pluteus luctuosus
štítovka
štítovka lemovaná
Pluteus nanus
štítovka nízka
štítovka nízká
Pluteus pallescens
štítovka blednúca
Pluteus pellitus
štítovka biela
štítovka bílá
Pluteus petasatus
štítovka šupinatá
štítovka žíhaná
Pluteus phlebophorus
štítovka sieťkovaná
štítovka síťnatá
Pluteus plautus
štítovka zamatová
štítovka sametonohá (hlízečkatá)
Pluteus podospileus
štítovka tmavohnedá
štítovka vločkatá
Pluteus poliocnemis
štítovka holá
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus pouzarianus
štítovka Pouzarova
štítovka Pouzarova
Pluteus primus
štítovka svetlomilná
štítovka přezkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus reisneri
štítovka
Pluteus robertii
štítovka Robertova
Obrázok nie je k dispozícii
Pluteus romellii
štítovka žltohlúbiková
štítovka Romellova
Pluteus roseipes
štítovka
štítovka růžovonohá
Pluteus salicinus
štítovka vŕbová
štítovka vrbová
Pluteus semibulbosus
štítovka hľúzkovitá
štítovka hlízečkatá
Pluteus sp.
štítovka
štítovka
Pluteus thomsonii
štítovka sivá
štítovka Thomsonova
Pluteus umbrosus
štítovka vláknitá
štítovka stinná
Pluteus variabilicolor
štítovka
štítovka
Pluteus villosus
štítovka
štítovka chlupatá
Obrázok nie je k dispozícii
Volvariella aethiops
pošvovec
kukmák
Volvariella bombycina
pošvovec stromový
kukmák bělovlnný
Volvariella caesiotincta
pošvovec menší
kukmák dřevní
Volvariella cinerascens
pošvovec sivastý
Obrázok nie je k dispozícii
Volvariella hypopithys
pošvovec smrekový
kukmák prostřední
Volvariella murinella
pošvovec popolavý
kukmák myší
Volvariella nigrovolvacea
pošvovec čiernohnedý
Obrázok nie je k dispozícii
Volvariella pusilla
pošvovec malý
kukmák maličký
Volvariella sp.
pošvovec
kukmák
Volvariella surrecta
pošvovec cudzopasný
kukmák příživný
Volvariella taylorii
pošvovec Taylorov
kukmák Tayloruv
Volvariella volvacea
pošvovec čiernovláknitý
kukmák sklepní
Volvopluteus gloiocephalus
pošvovec obyčajný
kukmák okázalý