Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Meruliaceae

Názov huby Obrázky
Abortiporus biennis
pleťovec obyčajný
různopórka pleťová
Bjerkandera adusta
sivopórovka tmavá
šedopórka osmahlá
Bjerkandera fumosa
sivopórovka zadymená
šedopórka zakouřená
Bjerkandera sp.
sivopórovka
šedopórka
Bulbillomyces farinosus
mäkkoblanka vlhkomilná
voskovec hlízečkový
Cabalodontia queletii
srsťovec Quelétov
Obrázok nie je k dispozícii
Cabalodontia subcretacea
žilnačka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporiopsis mucida
voskopórovček mäkký
pórnatka Donkova
Ceriporiopsis subvermispora
voskopórovček
pórnatka
Cerocorticium sulfureoisabellinum
struháčik jedľový
Climacodon septentrionalis
zubček severský
šindelovník severský
Cytidiella albida
žilnačka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Flaviporus brownii
žltopórovec Brownov
Obrázok nie je k dispozícii
Flaviporus citrinellus
antrodiela žltorúrková
outkovka citronová
Gelatoporia dichroa
slizopórovka dvojfarebná
Gloeoporus pannocinctus
voskopórovček zelenkastý
Gyrophanopsis polonensis
belánik poľský
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma cremeoalbum
kožovka krémovobiela
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma definitum
kožovka
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma medioburiense
kožovka ružovkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma pallidum
kožovka bledá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma puberum
kožovka vláknitá
kornatka pýřitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma setigerum
kožovka štetinatá
kornatka spetocystidová
Hypochnicium albostramineum
belánik zrastavý
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium bombycinum
belánik hodvábny
kornatec plsťový
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium erikssonii
belánik Erikssonov
Obrázok nie je k dispozícii
Hypochnicium punctulatum
belánik bradavičnatospórový
kornatec tečkovýtrusý
Obrázok nie je k dispozícii
Irpex lacteus
zubovec biely
bránovitka mléčná
Irpiciporus litschaueri
penovec
plstnatec jižní
Irpiciporus pachyodon
penovec zúbkatý
plstnatec tlustoostný
Junghuhnia collabens
pórovníček ihličnanový
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia fimbriatella
pórovníček korienkastý
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia luteoalba
pórovníček
pórnatka žlutobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Junghuhnia nitida
pórovníček oranžovkastý
pórnatka krásnopórá
Junghuhnia separabillima
pórovníček strapkatý
Lilaceophlebia tremelloidea
žilnačka Lindtnerova
Loweomyces fractipes
pleťovec premenlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Loweomyces wynneae
pleťovec
Mycoacia aurea
ihlohubka zlatožltá
hrotnatečka zlatavá
Mycoacia fuscoatra
ihlohubka tmavá
Mycoacia nothofagi
ihlohubka voňavá
hrotnatečka sladkovonná
Mycoacia uda
ihlohubka žltá
hrotnatečka žlutá
Mycoaciella bispora
jelenkovček rozliaty
Odoria alborubescens
vôňovka bieločervenkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Pappia fissilis
tvarohovec jabloňový
bělochoroš jabloňový
Phlebia centrifuga
žilnačka pralesná
žilnatka bledá
Phlebia griseoflavescens
žilnačka svetlá
Phlebia lilascens
žilnačka
žilnatka
Phlebia livida
žilnačka bradavičnatá
žilnatka olovová
Phlebia radiata
žilnačka oranžová
žilnatka oranžová
Phlebia rufa
žilnačka merulioidnopórová
žilnatka proměnlivá
Phlebia serialis
žilnačka radová
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebia subochracea
žilnačka pestrá
žilnatka okrová
Phlebia tremellosa
drevomorka rôsolovitá
dřevokaz rosolovitý
Podoscypha multizonata
vejárovka pásikavá
Pouzaroporia subrufa
pouzaropórovka hnedastá
pórnatka nahnědlá
Sarcodontia crocea
ostňovka jabloňová
hrotnatka zápašná
Sarcodontia delectans
penovec slamovožltý
plstnatec bukový
Sarcodontia spumea
penovec obyčajný
plstnatec pěnový
Scopuloides rimosa
septocystídia zúbkatá
Steccherinum bourdotii
srsťovec Bourdotov
Steccherinum fimbriatum
srsťovec strapkatý
ostnateček brvitý
Steccherinum ochraceum
srsťovec okrovožltý
ostnateček okrový
Steccherinum oreophilum
srsťovec prackatý
Steccherinum subcrinale
srsťovec odliepavý