Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Hymenochaetaceae

Názov huby Obrázky
Coltricia cinnamomea
kožovník škoricovohnedý
ďubkatec skořicový
Coltricia confluens
kožovník splývavý
Coltricia montagnei
kožovník veľký
ďubkatec Montagneův
Obrázok nie je k dispozícii
Coltricia perennis
kožovník pásikavý
dubkatec pohárkovitý
Coltricia sp.
kožovník
Fomitiporia punctata
ohňovec bodkovaný
ohňovec tečkovaný
Fomitiporia robusta
ohňovec mohutný
ohňovec statný
Fuscoporia contigua
ohňovec prisadnutý
ohňovec dotýkavý
Fuscoporia ferruginosa
ohňovec hrdzavohnedý
ohňovec rezavý
Hymenochaete carpatica
kožnačka javorová
Hymenochaete cinnamomea
kožnačka škoricovohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenochaete corrugata
kožnačka vráskatá
kožovka svraštělá
Hymenochaete cruenta
kožnačka červená
kožovka Mougeotova
Hymenochaete fuliginosa
kožnačka koniferová
kožovka zakouřená
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenochaete rubiginosa
kožnačka hrdzavohnedá
kožovka rezavá
Hymenochaete subfuliginosa
kožnačka dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenochaete tabacina
kožnačka tabakovohnedá
kožovka tabáková
Inocutis rheades
ryšavec škoricovohrdzavý
Inonotus andersonii
ryšavec Andersonov
rezavec Andersonův
Obrázok nie je k dispozícii
Inonotus cuticularis
ryšavec kôrovitý
rezavec pokožkový
Inonotus dryophilus
ryšavec dubový
Obrázok nie je k dispozícii
Inonotus hastifer
ryšavec rozliaty
rezavec horský
Inonotus hispidus
ryšavec srstnatý
rezavec štětinatý
Inonotus nidus-pici
ryšavec ďatlí
Inonotus nodulosus
ryšavec bukový
rezavec uzlinatý
Inonotus obliquus
ryšavec šikmý
rezavec šikmý
Inonotus radiatus
ryšavec lúčový
rezavec lesknavý
Inonotus sp.
ryšavec
rezavec
Obrázok nie je k dispozícii
Inonotus tamaricis
ryšavec
Inonotus triqueter
ryšavec sosnový
Onnia tomentosa
plstnačka obyčajná
ďubkatec plstnatý
Onnia triquetra
plstnačka sosnová
ďubkatec borový
Phellinidium ferrugineofuscum
ohňovec tmavohnedý
ohňovec rezavohnědý
Obrázok nie je k dispozícii
Phellinidium pouzarii
ohňovec Pouzarov
ohňovec pouzarův
Phellinopsis conchata
ohňovec škľabkovitý
ohňovec škeblovitý
Phellinus hartigii
ohňovec Hartigov
ohňovec Hartigův
Phellinus chrysoloma
ohňovec smrekový
ohňovec smrkový
Phellinus igniarius
ohňovec obyčajný
ohňovec obecný
Phellinus laevigatus
ohňovec hladký
Obrázok nie je k dispozícii
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellov
ohňovec Lundellův
Phellinus nigrolimitatus
ohňovec ohraničený
ohňovec ohraničený
Phellinus pilatii
ohňovec Pilátov
Obrázok nie je k dispozícii
Phellinus pini
ohňovec sosnový
ohňovec borový
Phellinus pomaceus
ohňovec slivkový
ohňovec ovocný
Phellinus populicola
ohňovec topoľový
Phellinus pseudopunctatus
ohňovec teplomilný
ohňovec jižní
Phellinus rhamni
ohňovec rešetliakový
Obrázok nie je k dispozícii
Phellinus ribis
ohňovec ríbezľový
ohňovec rybízový
Phellinus sp.
ohňovec
ohňovec
Phellinus torulosus
ohňovec hrboľkatý
ohňovec hrbolatý
Phellinus tremulae
ohňovec osikový
ohňovec osikový
Phellinus viticola
ohňovec tmavý
ohňovec izabelový
Pseudoinonotus dryadeus
ryšavec slziaci
rezavec dubový
Tubulicrinis accedens
rúrkovec
rourkovec nadýchlý
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis angustus
rúrkovec
rourkovec
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis borealis
rúrkovec
rourkovec severský
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis glebulosus
rúrkovec žltkastý
rourkovec
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis medius
rúrkovec
rourkovec
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis sororius
rúrkovec
rourkovec nahloučený
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis strangulatus
rúrkovec obrúbený
rourkovec
Obrázok nie je k dispozícii
Tubulicrinis subulatus
rúrkovec vločkovitý
rourkovec blankovitý