Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Helvellaceae

Názov huby Obrázky
Balsamia fusispora
smradľavka vretenovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Balsamia platyspora
smradľavka krehká
balsamovka
Balsamia polysperma
smradľavka
balsamovka
Balsamia vulgaris
smradľavka obyčajná
balsamovka obecná
Barssia sp.
barsia
Helvella acetabulum
chriapač kalíškovitý
kališník obecný
Helvella albella
chriapač hnedobiely
chřapáč bělavý
Helvella atra
chriapač čierny
chřapáč tmavý
Helvella confusa
chriapač voňavý
chřapáč podobný
Helvella corium
chriapač vŕbový
chřapáč černý
Helvella costifera
chriapač rebernatý
chřapáč kosťovitý
Helvella crispa
chriapač kučeravý
chřapáč kadeřavý
Helvella cupuliformis
chriapač
stopečka pohárkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Helvella elastica
chriapač pružný
chřapáč pružný
Helvella ephippium
chriapač sedlovitý
chřapáč sedlový
Helvella fibrosa
chriapač
stopečka chlupatá
Helvella lacunosa
chriapač jamkatý
chřapáč jamkatý
Helvella latispora
chriapač
chřapáč
Helvella leucomelaena
chriapač sosnový
chřapáč kalíškovitý
Helvella leucopus
chriapač pieskomilný
chřapáč bělonohý
Helvella macropus
chriapač brvitý
stopečka pýřitá
Helvella monachella
chriapač
Obrázok nie je k dispozícii
Helvella nannfeldtii
chriapač
chřapáč
Helvella oblongispora
chriapač
chřapáč
Helvella phlebophora
chriapač voľnookrajový
chřapáč přilbovitý
Helvella solitaria
chriapač tmavý
chřapáč ojedinělý
Helvella sp.
chriapač
Helvella terrestris
pindara zemná
pindarovka zemní
Leptopodia capucina
-
Wynnella silvicola
winelka lesná
ouško horské