Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod ohňovec

Názov huby Obrázky
ohňovec
Phellinus sp.
ohňovec
ohňovec bodkovaný
Fomitiporia punctata
ohňovec tečkovaný
ohňovec Hartigov
Phellinus hartigii
ohňovec Hartigův
ohňovec hladký
Phellinus laevigatus
Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec hrboľkatý
Phellinus torulosus
ohňovec hrbolatý
ohňovec hrdzavohnedý
Fuscoporia ferruginosa
ohňovec rezavý
ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
ohňovec mohutný
Phellinus robustus
ohňovec statný
ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
ohňovec ohraničený
Phellinus nigrolimitatus
ohňovec ohraničený
ohňovec osikový
Phellinus tremulae
ohňovec osikový
ohňovec Pilátov
Phellinus pilatii
Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec Pouzarov
Phellinidium pouzarii
ohňovec pouzarův
ohňovec prisadnutý
Phellinus contiguus
ohňovec dotýkavý
ohňovec rešetliakový
Phellinus rhamni
Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec ríbezľový
Phellinus ribis
ohňovec rybízový
ohňovec slivkový
Phellinus pomaceus
ohňovec ovocný
ohňovec smrekový
Phellinus chrysoloma
ohňovec smrkový
ohňovec sosnový
Phellinus pini
ohňovec borový
ohňovec škľabkovitý
Phellinopsis conchata
ohňovec škeblovitý
ohňovec teplomilný
Phellinus pseudopunctatus
ohňovec jižní
ohňovec tmavohnedý
Phellinidium ferrugineofuscum
ohňovec rezavohnědý
ohňovec tmavý
Phellinus viticola
ohňovec izabelový
ohňovec topoľový
Phellinus populicola