Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod chriapač

Názov huby Obrázky
chriapač
Helvella nannfeldtii
chřapáč
chriapač
Helvella oblongispora
chřapáč
chriapač
Helvella cupuliformis
stopečka pohárkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
chriapač
Helvella sp.
chriapač
Helvella monachella
Obrázok nie je k dispozícii
chriapač
Helvella fibrosa
stopečka chlupatá
chriapač
Helvella latispora
chřapáč
Obrázok nie je k dispozícii
chriapač brvitý
Helvella macropus
stopečka pýřitá
chriapač čierny
Helvella atra
chřapáč tmavý
chriapač hnedobiely
Helvella albella
chřapáč bělavý
chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
chriapač kalíškovitý
Helvella acetabulum
kališník obecný
chriapač kučeravý
Helvella crispa
chřapáč kadeřavý
chriapač pieskomilný
Helvella leucopus
chřapáč bělonohý
chriapač pružný
Helvella elastica
chřapáč pružný
chriapač rebernatý
Helvella costifera
chřapáč kosťovitý
chriapač sedlovitý
Helvella ephippium
chřapáč sedlový
chriapač sosnový
Helvella leucomelaena
chřapáč kalíškovitý
chriapač tmavý
Helvella solitaria
chřapáč ojedinělý
chriapač voľnookrajový
Helvella phlebophora
chřapáč přilbovitý
chriapač voňavý
Helvella confusa
chřapáč podobný
chriapač vŕbový
Helvella corium
chřapáč černý