Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Pholiota

Názov huby Obrázky
Pholiota adiposa
šupinovka slizká
šupinovka slizká
Pholiota alnicola
šupinovka jelšová
šupinovka olšová
Pholiota astragalina
šupinovka šafranová
šupinovka kozincová
Pholiota aurivella
šupinovka zlatozávojová
šupinovka zlatozávojná
Pholiota conissans
šupinovka
šupinovka
Pholiota elegans
šupinovka pralesná
Obrázok nie je k dispozícii
Pholiota flammans
šupinovka ohnivá
šupinovka ohnivá
Pholiota gummosa
šupinovka gumová
šupinovka gumovitá
Pholiota henningsii
šupinovka Henningsova
šupinovka Henningsova
Obrázok nie je k dispozícii
Pholiota heteroclita
šupinovka zelenkastolupeňová
šupinovka zavalitá
Pholiota highlandensis
šupinovka spálenisková
šupinovka spáleništní
Pholiota jahnii
šupinovka Jahnova
šupinovka tmavošupinná
Pholiota lenta
šupinovka hlinovookrová
šupinovka šedohlínová
Pholiota limonella
šupinovka citrónovožltá
Pholiota lubrica
šupinovka hnedočervená
šupinovka červená
Pholiota lucifera
šupinovka mastná
šupinovka mastná
Pholiota mixta
šupinovka holá
Obrázok nie je k dispozícii
Pholiota pinicola
šupinovka zvoncovitá
šupinovka nahnědlá
Obrázok nie je k dispozícii
Pholiota populnea
šupinovka zhubná
šupinovka zhoubná
Pholiota scamba
šupinovka drobná
Obrázok nie je k dispozícii
Pholiota sp.
šupinovka
šupinovka
Pholiota spumosa
šupinovka
šupinovka borová
Pholiota squarrosa
šupinovka šupinatá
šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosoides
šupinovka bledookrajová
šupinovka ježatá