Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Geastrum

Názov huby Obrázky
Geastrum berkeleyi
hviezdovka Berkeleyova
hvězdovka Berkeleyova
Geastrum britannicum
hviezdovka
hvězdovka
Geastrum campestre
hviezdovka drsná
hvězdovka drsná
Geastrum corollinum
hviezdovka bradavičnatá
hvězdovka bradavková
Geastrum coronatum
hviezdovka tmavá
hvězdovka tuhová
Geastrum dolomiticum
hviezdovka
Geastrum elegans
hviezdovka hnedá
hvězdovka vypouklá
Geastrum fimbriatum
hviezdovka strapkatá
hvězdovka brvitá
Geastrum floriforme
hviezdovka kvetovitá
hvězdovka kvítkovitá
Geastrum fornicatum
hviezdovka klenbová
hvězdovka klenbová
Geastrum granulosum
hviezdovka
Obrázok nie je k dispozícii
Geastrum hungaricum
hviezdovka maďarská
hvězdovka uherská
Geastrum kotlabae
hviezdovka Kotlabova
hvězdovka Kotlabova
Geastrum lageniforme
hviezdovka fľaškovitá
hvězdovka lahvicovitá
Geastrum marginatum
hviezdovka
hviezdovka maličká
Geastrum melanocephalum
hviezdovka vlasatá
hvězdovka vlasohlavá
Geastrum meridionale
hviezdovka
Geastrum minimum
hviezdovka malá
hvězdovka maličká
Geastrum pectinatum
hviezdovka dlhokrčková
hvězdovka dlouhokrká
Geastrum pouzarii
hviezdovka Pouzarova
hvězdovka Pouzarova
Geastrum pseudolimbatum
hviezdovka stepná
hvězdovka stepní
Geastrum pseudostriatum
hviezdovka
hvězdovka draslavá
Obrázok nie je k dispozícii
Geastrum quadrifidum
hviezdovka štvorcípová
hvězdovka smrková
Geastrum rufescens
hviezdovka červenkastá
hvězdovka červenavá
Geastrum saccatum
hviezdovka mechovitá
hvězdovka vakovitá
Geastrum schmidelii
hviezdovka Schmidelova
hvězdovka pastvinná
Geastrum schweinitzii
hviezdovka
hvězdovka
Geastrum smardae
hviezdovka Šmardova
hvězdovka Šmardova
Geastrum sp.
hviezdovka
hvězdovka
Geastrum striatum
hviezdovka golierikovitá
hvězdovka límečková
Geastrum triplex
hviezdovka trojitá
hvězdovka trojitá