Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Viliam Ridzoň » Huby 2022 »

muchotrávka Vittadiniho
Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu