Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Vladimír Mikula » Sezóna 2019 »

muchotrávka Vittadiniho
Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu