Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Radovan Vachálek » Huby 2020 »

ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä