Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Zdenka Kryspínová » Sezóna 2014 »

ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä