Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Oldřich Roučka » HUBY 2015 »

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev